Gunslinger girl

Gunslinger girl
Lượt xem: 6.923
Nội dung

Đất nước Italia chìm trong bất ổn, các thế lực phản động khủng bố nối nhau đứng lên đòi chia rẽ đất nước.

Chính phủ thành lập Sở phúc lợi xã hội, mang danh làm từ thiện nhưng thực chất là để tìm những người tàn tật, chế tạo cho họ một cơ thể máy và tẩy não thành những chiến binh trung thành.

Nhưng quá trình đó chỉ có thể thành công trên những cô gái nhỏ, vì vậy những Gunslinger Girl - cô bé cầm súng đã ra đời, những cỗ máy giết người có trái tim trẻ thơ, vẫn khao khát sống và yêu.

Liệu họ có thể sống sót trong cuộc chiến với kẻ thù và với cả chính bản ngã của mình?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 18/03/15 3.090
Chapter 99 18/03/15 3.090
Chapter 98 18/03/15 3.074
Chapter 97 18/03/15 3.045
Chapter 96 18/03/15 3.039
Chapter 94 18/03/15 3.041
Chapter 93 18/03/15 3.042
Chapter 92 18/03/15 3.042
Chapter 91 18/03/15 3.037
Chapter 90 18/03/15 3.037
Chapter 89 18/03/15 3.036
Chapter 88 18/03/15 3.041
Chapter 87 18/03/15 3.035
Chapter 86 18/03/15 3.034
Chapter 85 18/03/15 3.038
Chapter 84 18/03/15 3.036
Chapter 83 18/03/15 3.034
Chapter 82 18/03/15 3.031
Chapter 81 18/03/15 3.035
Chapter 80 18/03/15 3.032
Chapter 79 18/03/15 3.030
Chapter 78 18/03/15 3.035
Chapter 77 18/03/15 3.031
Chapter 76 18/03/15 3.032
Chapter 75 18/03/15 3.030
Chapter 74 18/03/15 3.038
Chapter 73 18/03/15 3.037
Chapter 72 18/03/15 3.034
Chapter 71 18/03/15 3.033
Chapter 70 18/03/15 3.033
Chapter 69 18/03/15 3.042
Chapter 68 18/03/15 3.034
Chapter 67 18/03/15 3.032
Chapter 66 18/03/15 3.032
Chapter 65 18/03/15 3.034
Chapter 64 18/03/15 3.042
Chapter 63 18/03/15 3.030
Chapter 62 18/03/15 3.038
Chapter 61 18/03/15 3.035
Chapter 60 18/03/15 3.039
Chapter 59 18/03/15 3.036
Chapter 58 18/03/15 3.032
Chapter 57 18/03/15 3.030
Chapter 56 18/03/15 3.045
Chapter 55 18/03/15 3.031
Chapter 54 18/03/15 3.037
Chapter 53 18/03/15 3.031
Chapter 52 18/03/15 3.034
Chapter 51 18/03/15 3.031
Chapter 50 18/03/15 3.031
Chapter 49 18/03/15 3.037
Chapter 48 18/03/15 3.032
Chapter 47 18/03/15 3.039
Chapter 46 18/03/15 3.037
Chapter 45 18/03/15 3.041
Chapter 44 18/03/15 3.043
Chapter 43 18/03/15 3.033
Chapter 42 18/03/15 3.028
Chapter 41 18/03/15 3.040
Chapter 40 18/03/15 3.037
Chapter 39 18/03/15 3.036
Chapter 38 18/03/15 3.035
Chapter 37 18/03/15 3.048
Chapter 36 18/03/15 3.037
Chapter 35 18/03/15 3.032
Chapter 34 18/03/15 3.034
Chapter 33 18/03/15 3.040
Chapter 32 18/03/15 3.044
Chapter 31 18/03/15 3.054
Chapter 30 18/03/15 3.040
Chapter 29 18/03/15 3.037
Chapter 28 18/03/15 3.035
Chapter 27 18/03/15 3.036
Chapter 26 18/03/15 3.039
Chapter 25 18/03/15 3.036
Chapter 24 18/03/15 3.046
Chapter 23 18/03/15 3.040
Chapter 22 18/03/15 3.036
Chapter 21 18/03/15 3.046
Chapter 20 18/03/15 3.042
Chapter 19 18/03/15 3.031
Chapter 18 18/03/15 3.038
Chapter 17 18/03/15 3.040
Chapter 16 18/03/15 3.038
Chapter 15 18/03/15 3.042
Chapter 14 18/03/15 3.035
Chapter 13 18/03/15 3.045
Chapter 12 18/03/15 3.041
Chapter 11 18/03/15 3.045
Chapter 10 18/03/15 3.043
Chapter 9 18/03/15 3.039
Chapter 8 18/03/15 3.038
Chapter 7 18/03/15 3.042
Chapter 6 18/03/15 3.041
Chapter 5 18/03/15 3.052
Chapter 4 18/03/15 3.043
Chapter 3 18/03/15 3.059
Chapter 2 18/03/15 3.056
Chapter 1 18/03/15 3.077
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch