Hắc Điểu

Hắc Điểu
Lượt xem: 35.175
Nội dung

Harada là 1 người đặc biệt có khả năng nhìn thấy yêu quái. Rồi một ngày, cô ta biết được sự thật kinh hoàng rằng cô là thức ăn của yêu quái...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 72.2 25/09/15 3.700
Chapter 72.1 25/09/15 3.607
Chapter 72 25/09/15 3.710
Chapter 71 25/09/15 3.458
Chapter 70 25/09/15 3.381
Chapter 69 25/09/15 3.318
Chapter 68 25/09/15 3.311
Chapter 67 25/09/15 3.328
Chapter 66 25/09/15 3.319
Chapter 65 25/09/15 3.304
Chapter 64 25/09/15 3.287
Chapter 63 25/09/15 3.304
Chapter 62 25/09/15 3.283
Chapter 61 25/09/15 3.289
Chapter 60 25/09/15 3.351
Chapter 59 25/09/15 3.314
Chapter 58 25/09/15 3.304
Chapter 57 25/09/15 3.325
Chapter 56.5 25/09/15 3.283
Chapter 56 25/09/15 3.340
Chapter 55 25/09/15 3.336
Chapter 54 25/09/15 3.351
Chapter 53 25/09/15 3.328
Chapter 52 25/09/15 3.324
Chapter 51.5 25/09/15 3.294
Chapter 51 25/09/15 3.416
Chapter 50 25/09/15 3.300
Chapter 49 25/09/15 3.296
Chapter 48 25/09/15 3.286
Chapter 47.5 25/09/15 3.223
Chapter 47 25/09/15 3.367
Chapter 46 25/09/15 3.302
Chapter 45 25/09/15 3.270
Chapter 44 25/09/15 3.257
Chapter 43 25/09/15 3.244
Chapter 42 25/09/15 3.306
Chapter 41 25/09/15 3.306
Chapter 40 25/09/15 3.307
Chapter 39.5 25/09/15 3.235
Chapter 39 25/09/15 3.273
Chapter 38 25/09/15 3.277
Chapter 37 25/09/15 3.275
Chapter 36 25/09/15 3.284
Chapter 35 25/09/15 3.346
Chapter 34 25/09/15 3.331
Chapter 33 25/09/15 3.434
Chapter 32 12/09/15 3.507
Chapter 31 12/09/15 3.397
Chapter 30 12/09/15 3.362
Chapter 29 12/09/15 3.295
Chapter 28.2 12/09/15 3.277
Chapter 28.1 12/09/15 3.291
Chapter 28 12/09/15 3.338
Chapter 27 12/09/15 3.347
Chapter 26 12/09/15 3.345
Chapter 25 12/09/15 3.372
Chapter 24 12/09/15 3.365
Chapter 23 12/09/15 3.343
Chapter 22 12/09/15 3.337
Chapter 21 12/09/15 3.346
Chapter 20 12/09/15 3.375
Chapter 19 12/09/15 3.371
Chapter 18 12/09/15 3.365
Chapter 17.5 12/09/15 3.345
Chapter 17 12/09/15 3.398
Chapter 16 12/09/15 3.396
Chapter 15 12/09/15 3.441
Chapter 14 12/09/15 3.458
Chapter 13 12/09/15 3.512
Chapter 12 12/09/15 3.531
Chapter 11 12/09/15 3.520
Chapter 10 12/09/15 3.596
Chapter 9 12/09/15 3.653
Chapter 8 12/09/15 3.563
Chapter 7 12/09/15 3.650
Chapter 6 12/09/15 3.694
Chapter 5 12/09/15 3.624
Chapter 4 12/09/15 3.662
Chapter 3 12/09/15 3.702
Chapter 2 12/09/15 3.767
Chapter 1 12/09/15 4.145
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch