Hắc Điểu

Hắc Điểu
Lượt xem: 39.748
Nội dung

Harada là 1 người đặc biệt có khả năng nhìn thấy yêu quái. Rồi một ngày, cô ta biết được sự thật kinh hoàng rằng cô là thức ăn của yêu quái...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 72.2 25/09/15 3.828
Chapter 72.1 25/09/15 3.690
Chapter 72 25/09/15 3.814
Chapter 71 25/09/15 3.522
Chapter 70 25/09/15 3.432
Chapter 69 25/09/15 3.359
Chapter 68 25/09/15 3.354
Chapter 67 25/09/15 3.364
Chapter 66 25/09/15 3.360
Chapter 65 25/09/15 3.343
Chapter 64 25/09/15 3.322
Chapter 63 25/09/15 3.342
Chapter 62 25/09/15 3.317
Chapter 61 25/09/15 3.324
Chapter 60 25/09/15 3.393
Chapter 59 25/09/15 3.346
Chapter 58 25/09/15 3.351
Chapter 57 25/09/15 3.366
Chapter 56.5 25/09/15 3.320
Chapter 56 25/09/15 3.384
Chapter 55 25/09/15 3.375
Chapter 54 25/09/15 3.390
Chapter 53 25/09/15 3.369
Chapter 52 25/09/15 3.363
Chapter 51.5 25/09/15 3.331
Chapter 51 25/09/15 3.461
Chapter 50 25/09/15 3.341
Chapter 49 25/09/15 3.336
Chapter 48 25/09/15 3.325
Chapter 47.5 25/09/15 3.255
Chapter 47 25/09/15 3.405
Chapter 46 25/09/15 3.340
Chapter 45 25/09/15 3.305
Chapter 44 25/09/15 3.291
Chapter 43 25/09/15 3.281
Chapter 42 25/09/15 3.349
Chapter 41 25/09/15 3.347
Chapter 40 25/09/15 3.357
Chapter 39.5 25/09/15 3.270
Chapter 39 25/09/15 3.314
Chapter 38 25/09/15 3.319
Chapter 37 25/09/15 3.315
Chapter 36 25/09/15 3.325
Chapter 35 25/09/15 3.397
Chapter 34 25/09/15 3.377
Chapter 33 25/09/15 3.503
Chapter 32 12/09/15 3.573
Chapter 31 12/09/15 3.446
Chapter 30 12/09/15 3.422
Chapter 29 12/09/15 3.346
Chapter 28.2 12/09/15 3.320
Chapter 28.1 12/09/15 3.332
Chapter 28 12/09/15 3.395
Chapter 27 12/09/15 3.403
Chapter 26 12/09/15 3.390
Chapter 25 12/09/15 3.424
Chapter 24 12/09/15 3.413
Chapter 23 12/09/15 3.390
Chapter 22 12/09/15 3.380
Chapter 21 12/09/15 3.386
Chapter 20 12/09/15 3.422
Chapter 19 12/09/15 3.422
Chapter 18 12/09/15 3.421
Chapter 17.5 12/09/15 3.400
Chapter 17 12/09/15 3.457
Chapter 16 12/09/15 3.459
Chapter 15 12/09/15 3.512
Chapter 14 12/09/15 3.534
Chapter 13 12/09/15 3.584
Chapter 12 12/09/15 3.610
Chapter 11 12/09/15 3.594
Chapter 10 12/09/15 3.698
Chapter 9 12/09/15 3.749
Chapter 8 12/09/15 3.652
Chapter 7 12/09/15 3.743
Chapter 6 12/09/15 3.799
Chapter 5 12/09/15 3.725
Chapter 4 12/09/15 3.759
Chapter 3 12/09/15 3.807
Chapter 2 12/09/15 3.874
Chapter 1 12/09/15 4.332
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch