Hải Hoàng Ký

Hải Hoàng Ký
Lượt xem: 6.641
Nội dung

Một công chúa mong muốn báo thù, một đế vương muốn mở rộng bờ cõi, một thiên tài quân sự, một thuyền trưởng lười nhác, những người này gặp nhau là tình cờ hay do số phận? Nếu là số phận thì điều gì sẽ xảy ra cho những con người này? Cùng đọc Hải Hoàng Ký để biết rõ hơn
từ 104 trở đi do : mangahome.com thực hiện

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 126 16/03/15 3.050
Chapter 125 16/03/15 3.039
Chapter 124 16/03/15 3.035
Chapter 123 16/03/15 3.022
Chapter 122 16/03/15 3.021
Chapter 121 16/03/15 3.025
Chapter 120 16/03/15 3.024
Chapter 119 16/03/15 3.031
Chapter 118 16/03/15 3.027
Chapter 117 16/03/15 3.029
Chapter 116 16/03/15 3.048
Chapter 115 16/03/15 3.030
Chapter 114 16/03/15 3.031
Chapter 113 16/03/15 3.027
Chapter 112 16/03/15 3.032
Chapter 111 16/03/15 3.030
Chapter 110 16/03/15 3.026
Chapter 109 16/03/15 3.030
Chapter 108 16/03/15 3.029
Chapter 107 16/03/15 3.028
Chapter 106 16/03/15 3.026
Chapter 105 16/03/15 3.027
Chapter 104 16/03/15 3.025
Chapter 103 16/03/15 3.026
Chapter 102 16/03/15 3.026
Chapter 101 16/03/15 3.029
Chapter 100 16/03/15 3.028
Chapter 99 16/03/15 3.029
Chapter 98 16/03/15 3.029
Chapter 97 16/03/15 3.028
Chapter 96 16/03/15 3.027
Chapter 94 16/03/15 3.025
Chapter 93 16/03/15 3.030
Chapter 92 16/03/15 3.036
Chapter 91 16/03/15 3.028
Chapter 90 16/03/15 3.027
Chapter 89 16/03/15 3.028
Chapter 88 16/03/15 3.028
Chapter 87 16/03/15 3.027
Chapter 86 16/03/15 3.026
Chapter 85 16/03/15 3.029
Chapter 84 16/03/15 3.026
Chapter 83 16/03/15 3.028
Chapter 82 16/03/15 3.027
Chapter 81 16/03/15 3.027
Chapter 80 16/03/15 3.032
Chapter 79 16/03/15 3.031
Chapter 78 16/03/15 3.029
Chapter 77 16/03/15 3.027
Chapter 76 16/03/15 3.029
Chapter 75 16/03/15 3.027
Chapter 74 16/03/15 3.035
Chapter 72 16/03/15 3.027
Chapter 71 16/03/15 3.026
Chapter 70 16/03/15 3.032
Chapter 69 16/03/15 3.027
Chapter 68 16/03/15 3.028
Chapter 67 16/03/15 3.027
Chapter 66 16/03/15 3.034
Chapter 65 16/03/15 3.028
Chapter 64 16/03/15 3.035
Chapter 63 16/03/15 3.030
Chapter 62 16/03/15 3.033
Chapter 61 16/03/15 3.029
Chapter 60 16/03/15 3.028
Chapter 59 16/03/15 3.027
Chapter 58 16/03/15 3.030
Chapter 57 16/03/15 3.032
Chapter 56 16/03/15 3.030
Chapter 55 16/03/15 3.036
Chapter 54 16/03/15 3.030
Chapter 53 16/03/15 3.032
Chapter 52 16/03/15 3.029
Chapter 51 16/03/15 3.029
Chapter 50 16/03/15 3.029
Chapter 49 16/03/15 3.032
Chapter 48 16/03/15 3.032
Chapter 47 16/03/15 3.030
Chapter 46 16/03/15 3.026
Chapter 45 16/03/15 3.029
Chapter 44 16/03/15 3.026
Chapter 43 16/03/15 3.026
Chapter 42 16/03/15 3.027
Chapter 41 16/03/15 3.037
Chapter 40 16/03/15 3.031
Chapter 39 16/03/15 3.025
Chapter 38 16/03/15 3.031
Chapter 37 16/03/15 3.028
Chapter 36 16/03/15 3.032
Chapter 35 16/03/15 3.031
Chapter 34 16/03/15 3.031
Chapter 33 16/03/15 3.029
Chapter 32 16/03/15 3.030
Chapter 31 16/03/15 3.030
Chapter 30 16/03/15 3.028
Chapter 29 16/03/15 3.030
Chapter 28 16/03/15 3.030
Chapter 27 16/03/15 3.036
Chapter 26 16/03/15 3.055
Chapter 25 16/03/15 3.033
Chapter 24 16/03/15 3.034
Chapter 23 16/03/15 3.048
Chapter 22 16/03/15 3.030
Chapter 20 16/03/15 3.030
Chapter 19 16/03/15 3.026
Chapter 18 16/03/15 3.026
Chapter 17 16/03/15 3.028
Chapter 16 16/03/15 3.027
Chapter 15 16/03/15 3.026
Chapter 14 16/03/15 3.026
Chapter 13 16/03/15 3.025
Chapter 12 16/03/15 3.026
Chapter 11 16/03/15 3.026
Chapter 10 16/03/15 3.033
Chapter 9 16/03/15 3.027
Chapter 8 16/03/15 3.027
Chapter 7 16/03/15 3.026
Chapter 6 16/03/15 3.026
Chapter 5 16/03/15 3.028
Chapter 4 16/03/15 3.031
Chapter 3 16/03/15 3.027
Chapter 2 16/03/15 3.031
Chapter 1 16/03/15 3.028
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch