Haikyuu!!

Haikyuu!!
Lượt xem: 5.805
Nội dung

Câu chuyện về Hinata Shouyou, Một học sinh cấp 3 yêu thích và tham gia vào 1 Câu Lạc Bộ bóng chuyền.... Không có kỹ năng nhưng có tài năng.... Hãy xem cậu ấy thể hiện nó để đi đến đỉnh cao Bóng Chuyền như thế nào đi nào!!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 122 07:45 28/07 3.061
Chapter 121 15:36 25/07 3.040
Chapter 120 06:46 23/07 3.051
Chapter 119 21:27 16/07 3.047
Chapter 118 16:00 15/07 3.047
Chapter 117 18:55 11/07 3.062
Chapter 116 02:53 11/07 3.062
Chapter 115 02:53 11/07 3.033
Chapter 114 02:53 11/07 3.033
Chapter 113 02:53 11/07 3.017
Chapter 112 02:53 11/07 3.020
Chapter 111 02:53 11/07 3.022
Chapter 110 02:53 11/07 3.021
Chapter 109 02:53 11/07 3.022
Chapter 108 02:53 11/07 3.021
Chapter 107 02:53 11/07 3.021
Chapter 106 02:53 11/07 3.019
Chapter 105 02:52 11/07 3.018
Chapter 104 02:52 11/07 3.024
Chapter 103 02:52 11/07 3.023
Chapter 102 02:52 11/07 3.024
Chapter 101 02:52 11/07 3.027
Chapter 100 02:52 11/07 3.023
Chapter 99 02:52 11/07 3.021
Chapter 98 02:52 11/07 3.017
Chapter 97 02:52 11/07 3.016
Chapter 96 02:52 11/07 3.015
Chapter 95 02:52 11/07 3.018
Chapter 94 02:52 11/07 3.018
Chapter 93 02:52 11/07 3.017
Chapter 92 02:52 11/07 3.015
Chapter 91 02:52 11/07 3.020
Chapter 90 02:52 11/07 3.017
Chapter 89 02:52 11/07 3.019
Chapter 88 02:52 11/07 3.017
Chapter 87 02:52 11/07 3.017
Chapter 86 02:52 11/07 3.020
Chapter 85 02:52 11/07 3.021
Chapter 84 02:52 11/07 3.019
Chapter 83 02:52 11/07 3.022
Chapter 82 02:52 11/07 3.022
Chapter 81 02:52 11/07 3.018
Chapter 80 02:52 11/07 3.019
Chapter 79 02:52 11/07 3.020
Chapter 78 02:52 11/07 3.017
Chapter 77 02:52 11/07 3.019
Chapter 76 02:52 11/07 3.023
Chapter 75 02:52 11/07 3.020
Chapter 74 02:52 11/07 3.018
Chapter 73 02:52 11/07 3.020
Chapter 72 02:52 11/07 3.018
Chapter 71 02:52 11/07 3.019
Chapter 70 02:52 11/07 3.016
Chapter 69 02:52 11/07 3.019
Chapter 68 02:52 11/07 3.022
Chapter 67 02:52 11/07 3.025
Chapter 66 02:52 11/07 3.022
Chapter 65 02:52 11/07 3.020
Chapter 64 02:52 11/07 3.019
Chapter 63 02:52 11/07 3.019
Chapter 62 02:52 11/07 3.019
Chapter 61 02:52 11/07 3.018
Chapter 60 02:52 11/07 3.023
Chapter 59 02:52 11/07 3.015
Chapter 58 02:52 11/07 3.020
Chapter 57 02:52 11/07 3.018
Chapter 56 02:52 11/07 3.020
Chapter 55 02:52 11/07 3.017
Chapter 54 02:52 11/07 3.015
Chapter 53 02:52 11/07 3.015
Chapter 52 02:52 11/07 3.020
Chapter 51 02:52 11/07 3.020
Chapter 50 02:52 11/07 3.018
Chapter 49 02:52 11/07 3.022
Chapter 48 02:52 11/07 3.024
Chapter 47 02:52 11/07 3.017
Chapter 46 02:52 11/07 3.017
Chapter 45 02:52 11/07 3.019
Chapter 44 02:52 11/07 3.015
Chapter 43.5 02:52 11/07 3.020
Chapter 43 02:52 11/07 3.018
Chapter 42 02:52 11/07 3.021
Chapter 41 02:52 11/07 3.019
Chapter 40 02:52 11/07 3.019
Chapter 39 02:52 11/07 3.016
Chapter 38 02:52 11/07 3.016
Chapter 37 02:52 11/07 3.020
Chapter 36 02:52 11/07 3.020
Chapter 35 02:52 11/07 3.021
Chapter 34 02:52 11/07 3.023
Chapter 33 02:52 11/07 3.020
Chapter 32 02:52 11/07 3.019
Chapter 31 02:52 11/07 3.019
Chapter 30 02:52 11/07 3.024
Chapter 29 02:52 11/07 3.020
Chapter 28 02:52 11/07 3.023
Chapter 27 02:52 11/07 3.023
Chapter 26 02:52 11/07 3.020
Chapter 25 02:52 11/07 3.022
Chapter 24 02:52 11/07 3.023
Chapter 23 02:52 11/07 3.019
Chapter 22.5 02:52 11/07 3.021
Chapter 22 02:52 11/07 3.020
Chapter 21 02:52 11/07 3.023
Chapter 20 02:52 11/07 3.023
Chapter 19 02:52 11/07 3.020
Chapter 18 02:52 11/07 3.022
Chapter 17 02:52 11/07 3.021
Chapter 16 02:52 11/07 3.022
Chapter 15 02:52 11/07 3.025
Chapter 14 02:52 11/07 3.022
Chapter 13 02:52 11/07 3.030
Chapter 12 02:52 11/07 3.022
Chapter 11 02:52 11/07 3.021
Chapter 10 02:52 11/07 3.022
Chapter 9 02:52 11/07 3.022
Chapter 8 02:52 11/07 3.019
Chapter 7 02:52 11/07 3.020
Chapter 6 02:52 11/07 3.022
Chapter 5 02:52 11/07 3.021
Chapter 4 02:52 11/07 3.021
Chapter 3 02:52 11/07 3.027
Chapter 2 02:52 11/07 3.027
Chapter 1 02:52 11/07 3.039
Chapter 0 02:52 11/07 3.031
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch