Haikyuu!!

Haikyuu!!
Lượt xem: 6.119
Nội dung

Câu chuyện về Hinata Shouyou, Một học sinh cấp 3 yêu thích và tham gia vào 1 Câu Lạc Bộ bóng chuyền.... Không có kỹ năng nhưng có tài năng.... Hãy xem cậu ấy thể hiện nó để đi đến đỉnh cao Bóng Chuyền như thế nào đi nào!!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 122 07:45 28/07 3.071
Chapter 121 15:36 25/07 3.042
Chapter 120 06:46 23/07 3.056
Chapter 119 21:27 16/07 3.048
Chapter 118 16:00 15/07 3.049
Chapter 117 18:55 11/07 3.065
Chapter 116 02:53 11/07 3.064
Chapter 115 02:53 11/07 3.034
Chapter 114 02:53 11/07 3.034
Chapter 113 02:53 11/07 3.019
Chapter 112 02:53 11/07 3.023
Chapter 111 02:53 11/07 3.024
Chapter 110 02:53 11/07 3.023
Chapter 109 02:53 11/07 3.023
Chapter 108 02:53 11/07 3.023
Chapter 107 02:53 11/07 3.024
Chapter 106 02:53 11/07 3.022
Chapter 105 02:52 11/07 3.020
Chapter 104 02:52 11/07 3.026
Chapter 103 02:52 11/07 3.025
Chapter 102 02:52 11/07 3.026
Chapter 101 02:52 11/07 3.030
Chapter 100 02:52 11/07 3.026
Chapter 99 02:52 11/07 3.023
Chapter 98 02:52 11/07 3.020
Chapter 97 02:52 11/07 3.018
Chapter 96 02:52 11/07 3.017
Chapter 95 02:52 11/07 3.020
Chapter 94 02:52 11/07 3.021
Chapter 93 02:52 11/07 3.020
Chapter 92 02:52 11/07 3.017
Chapter 91 02:52 11/07 3.023
Chapter 90 02:52 11/07 3.019
Chapter 89 02:52 11/07 3.021
Chapter 88 02:52 11/07 3.020
Chapter 87 02:52 11/07 3.019
Chapter 86 02:52 11/07 3.023
Chapter 85 02:52 11/07 3.024
Chapter 84 02:52 11/07 3.025
Chapter 83 02:52 11/07 3.024
Chapter 82 02:52 11/07 3.024
Chapter 81 02:52 11/07 3.020
Chapter 80 02:52 11/07 3.021
Chapter 79 02:52 11/07 3.023
Chapter 78 02:52 11/07 3.019
Chapter 77 02:52 11/07 3.021
Chapter 76 02:52 11/07 3.025
Chapter 75 02:52 11/07 3.022
Chapter 74 02:52 11/07 3.020
Chapter 73 02:52 11/07 3.022
Chapter 72 02:52 11/07 3.020
Chapter 71 02:52 11/07 3.021
Chapter 70 02:52 11/07 3.018
Chapter 69 02:52 11/07 3.021
Chapter 68 02:52 11/07 3.024
Chapter 67 02:52 11/07 3.027
Chapter 66 02:52 11/07 3.025
Chapter 65 02:52 11/07 3.023
Chapter 64 02:52 11/07 3.021
Chapter 63 02:52 11/07 3.021
Chapter 62 02:52 11/07 3.021
Chapter 61 02:52 11/07 3.019
Chapter 60 02:52 11/07 3.025
Chapter 59 02:52 11/07 3.017
Chapter 58 02:52 11/07 3.023
Chapter 57 02:52 11/07 3.020
Chapter 56 02:52 11/07 3.022
Chapter 55 02:52 11/07 3.022
Chapter 54 02:52 11/07 3.017
Chapter 53 02:52 11/07 3.017
Chapter 52 02:52 11/07 3.022
Chapter 51 02:52 11/07 3.022
Chapter 50 02:52 11/07 3.024
Chapter 49 02:52 11/07 3.024
Chapter 48 02:52 11/07 3.027
Chapter 47 02:52 11/07 3.019
Chapter 46 02:52 11/07 3.019
Chapter 45 02:52 11/07 3.021
Chapter 44 02:52 11/07 3.017
Chapter 43.5 02:52 11/07 3.023
Chapter 43 02:52 11/07 3.021
Chapter 42 02:52 11/07 3.024
Chapter 41 02:52 11/07 3.021
Chapter 40 02:52 11/07 3.021
Chapter 39 02:52 11/07 3.018
Chapter 38 02:52 11/07 3.018
Chapter 37 02:52 11/07 3.022
Chapter 36 02:52 11/07 3.022
Chapter 35 02:52 11/07 3.023
Chapter 34 02:52 11/07 3.025
Chapter 33 02:52 11/07 3.022
Chapter 32 02:52 11/07 3.022
Chapter 31 02:52 11/07 3.021
Chapter 30 02:52 11/07 3.026
Chapter 29 02:52 11/07 3.023
Chapter 28 02:52 11/07 3.025
Chapter 27 02:52 11/07 3.025
Chapter 26 02:52 11/07 3.022
Chapter 25 02:52 11/07 3.024
Chapter 24 02:52 11/07 3.025
Chapter 23 02:52 11/07 3.021
Chapter 22.5 02:52 11/07 3.023
Chapter 22 02:52 11/07 3.023
Chapter 21 02:52 11/07 3.025
Chapter 20 02:52 11/07 3.025
Chapter 19 02:52 11/07 3.022
Chapter 18 02:52 11/07 3.024
Chapter 17 02:52 11/07 3.023
Chapter 16 02:52 11/07 3.025
Chapter 15 02:52 11/07 3.028
Chapter 14 02:52 11/07 3.025
Chapter 13 02:52 11/07 3.035
Chapter 12 02:52 11/07 3.025
Chapter 11 02:52 11/07 3.024
Chapter 10 02:52 11/07 3.025
Chapter 9 02:52 11/07 3.025
Chapter 8 02:52 11/07 3.022
Chapter 7 02:52 11/07 3.024
Chapter 6 02:52 11/07 3.025
Chapter 5 02:52 11/07 3.024
Chapter 4 02:52 11/07 3.024
Chapter 3 02:52 11/07 3.030
Chapter 2 02:52 11/07 3.030
Chapter 1 02:52 11/07 3.044
Chapter 0 02:52 11/07 3.035
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch