Haikyuu!!

Haikyuu!!
Nội dung

Câu chuyện về Hinata Shouyou, Một học sinh cấp 3 yêu thích và tham gia vào 1 Câu Lạc Bộ bóng chuyền.... Không có kỹ năng nhưng có tài năng.... Hãy xem cậu ấy thể hiện nó để đi đến đỉnh cao Bóng Chuyền như thế nào đi nào!!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 129 03:28 31/01 3.057
Chapter 128 00:11 06/01 3.072
Chapter 127 00:11 06/01 3.027
Chapter 126 00:11 06/01 3.019
Chapter 125 00:11 06/01 3.016
Chapter 124 00:11 06/01 3.018
Chapter 123 00:11 06/01 3.024
Chapter 122 28/07/16 3.090
Chapter 121 25/07/16 3.054
Chapter 120 23/07/16 3.066
Chapter 119 16/07/16 3.056
Chapter 118 15/07/16 3.061
Chapter 117 11/07/16 3.074
Chapter 116 11/07/16 3.072
Chapter 115 11/07/16 3.044
Chapter 114 11/07/16 3.046
Chapter 113 11/07/16 3.028
Chapter 112 11/07/16 3.032
Chapter 111 11/07/16 3.035
Chapter 110 11/07/16 3.035
Chapter 109 11/07/16 3.032
Chapter 108 11/07/16 3.036
Chapter 107 11/07/16 3.033
Chapter 106 11/07/16 3.032
Chapter 105 11/07/16 3.029
Chapter 104 11/07/16 3.034
Chapter 103 11/07/16 3.035
Chapter 102 11/07/16 3.037
Chapter 101 11/07/16 3.038
Chapter 100 11/07/16 3.036
Chapter 99 11/07/16 3.029
Chapter 98 11/07/16 3.031
Chapter 97 11/07/16 3.024
Chapter 96 11/07/16 3.025
Chapter 95 11/07/16 3.026
Chapter 94 11/07/16 3.027
Chapter 93 11/07/16 3.028
Chapter 92 11/07/16 3.027
Chapter 91 11/07/16 3.031
Chapter 90 11/07/16 3.026
Chapter 89 11/07/16 3.027
Chapter 88 11/07/16 3.027
Chapter 87 11/07/16 3.025
Chapter 86 11/07/16 3.031
Chapter 85 11/07/16 3.034
Chapter 84 11/07/16 3.032
Chapter 83 11/07/16 3.032
Chapter 82 11/07/16 3.031
Chapter 81 11/07/16 3.027
Chapter 80 11/07/16 3.029
Chapter 79 11/07/16 3.030
Chapter 78 11/07/16 3.026
Chapter 77 11/07/16 3.030
Chapter 76 11/07/16 3.032
Chapter 75 11/07/16 3.028
Chapter 74 11/07/16 3.026
Chapter 73 11/07/16 3.029
Chapter 72 11/07/16 3.033
Chapter 71 11/07/16 3.031
Chapter 70 11/07/16 3.026
Chapter 69 11/07/16 3.029
Chapter 68 11/07/16 3.030
Chapter 67 11/07/16 3.033
Chapter 66 11/07/16 3.033
Chapter 65 11/07/16 3.031
Chapter 64 11/07/16 3.029
Chapter 63 11/07/16 3.027
Chapter 62 11/07/16 3.029
Chapter 61 11/07/16 3.025
Chapter 60 11/07/16 3.032
Chapter 59 11/07/16 3.024
Chapter 58 11/07/16 3.029
Chapter 57 11/07/16 3.026
Chapter 56 11/07/16 3.028
Chapter 55 11/07/16 3.029
Chapter 54 11/07/16 3.023
Chapter 53 11/07/16 3.025
Chapter 52 11/07/16 3.030
Chapter 51 11/07/16 3.031
Chapter 50 11/07/16 3.030
Chapter 49 11/07/16 3.030
Chapter 48 11/07/16 3.037
Chapter 47 11/07/16 3.025
Chapter 46 11/07/16 3.025
Chapter 45 11/07/16 3.028
Chapter 44 11/07/16 3.023
Chapter 43.5 11/07/16 3.028
Chapter 43 11/07/16 3.029
Chapter 42 11/07/16 3.031
Chapter 41 11/07/16 3.032
Chapter 40 11/07/16 3.032
Chapter 39 11/07/16 3.029
Chapter 38 11/07/16 3.028
Chapter 37 11/07/16 3.030
Chapter 36 11/07/16 3.031
Chapter 35 11/07/16 3.037
Chapter 34 11/07/16 3.037
Chapter 33 11/07/16 3.033
Chapter 32 11/07/16 3.031
Chapter 31 11/07/16 3.030
Chapter 30 11/07/16 3.035
Chapter 29 11/07/16 3.033
Chapter 28 11/07/16 3.035
Chapter 27 11/07/16 3.035
Chapter 26 11/07/16 3.035
Chapter 25 11/07/16 3.039
Chapter 24 11/07/16 3.038
Chapter 23 11/07/16 3.034
Chapter 22.5 11/07/16 3.033
Chapter 22 11/07/16 3.038
Chapter 21 11/07/16 3.039
Chapter 20 11/07/16 3.036
Chapter 19 11/07/16 3.033
Chapter 18 11/07/16 3.035
Chapter 17 11/07/16 3.034
Chapter 16 11/07/16 3.035
Chapter 15 11/07/16 3.038
Chapter 14 11/07/16 3.033
Chapter 13 11/07/16 3.043
Chapter 12 11/07/16 3.034
Chapter 11 11/07/16 3.033
Chapter 10 11/07/16 3.037
Chapter 9 11/07/16 3.036
Chapter 8 11/07/16 3.032
Chapter 7 11/07/16 3.037
Chapter 6 11/07/16 3.036
Chapter 5 11/07/16 3.036
Chapter 4 11/07/16 3.036
Chapter 3 11/07/16 3.042
Chapter 2 11/07/16 3.043
Chapter 1 11/07/16 3.074
Chapter 0 11/07/16 3.088
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch