Hành trình của Uduchi

Hành trình của Uduchi
Lượt xem: 13.987
Nội dung

Urameshi Yuusuke là một học sinh cá biệt của trường trung học Sarayashiki. Mẹ của Yuusuke, Atsuko, là một người nghiện rượu, sinh cậu ra từ năm 14 tuổi và không hề quan tâm đến việc trông nom con cái. Cậu luôn có một chỗ để dành sẵn trong văn phòng giáo dục trẻ vị thành niên, và nhiều tên du đãng khác trong thành phố luôn cố gắng hạ gục cậu. Yūsuke khá chán ngán cuộc sống. Tuy nhiên, không ai ngờ được một hành động cực kỳ dũng cảm với tính cách của cậu: cậu đã chết khi cứu một đứa bé khỏi chiếc xe đang phóng nhanh. Thực ra, khi cậu bước sang thế giới bên kia, cậu được thông báo rằng chẳng có ai nghĩ cậu sẽ chết theo cách đó, và chưa chuẩn bị đón tiếp cậu.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 174 17/03/15 3.139
Chapter 173 17/03/15 3.096
Chapter 172 17/03/15 3.090
Chapter 171 17/03/15 3.077
Chapter 170 17/03/15 3.075
Chapter 169 17/03/15 3.070
Chapter 168 17/03/15 3.117
Chapter 167 17/03/15 3.060
Chapter 166 17/03/15 3.060
Chapter 165 17/03/15 3.061
Chapter 164 17/03/15 3.065
Chapter 163 17/03/15 3.059
Chapter 162 17/03/15 3.062
Chapter 161 17/03/15 3.062
Chapter 160 17/03/15 3.074
Chapter 158 17/03/15 3.059
Chapter 157 17/03/15 3.058
Chapter 156 17/03/15 3.063
Chapter 155 17/03/15 3.064
Chapter 154 17/03/15 3.060
Chapter 153 17/03/15 3.064
Chapter 152 17/03/15 3.071
Chapter 151 17/03/15 3.059
Chapter 150 17/03/15 3.071
Chapter 149 17/03/15 3.055
Chapter 148 17/03/15 3.056
Chapter 147 17/03/15 3.056
Chapter 146 17/03/15 3.055
Chapter 145 17/03/15 3.061
Chapter 144 17/03/15 3.055
Chapter 143 17/03/15 3.055
Chapter 142 17/03/15 3.053
Chapter 141 17/03/15 3.063
Chapter 140 17/03/15 3.066
Chapter 139 17/03/15 3.057
Chapter 138 17/03/15 3.055
Chapter 137 17/03/15 3.059
Chapter 136 17/03/15 3.053
Chapter 135 17/03/15 3.052
Chapter 134 17/03/15 3.055
Chapter 133 17/03/15 3.053
Chapter 132 17/03/15 3.058
Chapter 131 17/03/15 3.061
Chapter 130 17/03/15 3.059
Chapter 129 17/03/15 3.063
Chapter 128 17/03/15 3.055
Chapter 127 17/03/15 3.062
Chapter 126 17/03/15 3.050
Chapter 125 17/03/15 3.054
Chapter 124 17/03/15 3.060
Chapter 123 17/03/15 3.063
Chapter 122 17/03/15 3.056
Chapter 121 17/03/15 3.055
Chapter 120 17/03/15 3.056
Chapter 119 17/03/15 3.061
Chapter 118 17/03/15 3.053
Chapter 117 17/03/15 3.053
Chapter 116 17/03/15 3.067
Chapter 115 17/03/15 3.060
Chapter 114 17/03/15 3.052
Chapter 113 17/03/15 3.059
Chapter 112 17/03/15 3.056
Chapter 111 17/03/15 3.059
Chapter 110 17/03/15 3.058
Chapter 109 17/03/15 3.055
Chapter 108 17/03/15 3.059
Chapter 107 17/03/15 3.055
Chapter 106 17/03/15 3.061
Chapter 105 17/03/15 3.051
Chapter 104 17/03/15 3.053
Chapter 103 17/03/15 3.054
Chapter 102 17/03/15 3.055
Chapter 101 17/03/15 3.062
Chapter 100 17/03/15 3.054
Chapter 99 17/03/15 3.053
Chapter 98 17/03/15 3.060
Chapter 97 17/03/15 3.054
Chapter 96 17/03/15 3.050
Chapter 95 17/03/15 3.074
Chapter 94 17/03/15 3.052
Chapter 93 17/03/15 3.066
Chapter 92 17/03/15 3.057
Chapter 91 17/03/15 3.052
Chapter 90 17/03/15 3.057
Chapter 89 17/03/15 3.068
Chapter 88 17/03/15 3.053
Chapter 87 17/03/15 3.052
Chapter 86 17/03/15 3.054
Chapter 85 17/03/15 3.054
Chapter 84 17/03/15 3.054
Chapter 83 17/03/15 3.067
Chapter 82 17/03/15 3.059
Chapter 81 17/03/15 3.058
Chapter 80 17/03/15 3.079
Chapter 79 17/03/15 3.062
Chapter 78 17/03/15 3.055
Chapter 77 17/03/15 3.059
Chapter 76 17/03/15 3.067
Chapter 75 17/03/15 3.055
Chapter 74 17/03/15 3.058
Chapter 73 17/03/15 3.059
Chapter 72 17/03/15 3.071
Chapter 71 17/03/15 3.057
Chapter 70 17/03/15 3.065
Chapter 69 17/03/15 3.073
Chapter 68 17/03/15 3.095
Chapter 67 17/03/15 3.069
Chapter 66 17/03/15 3.071
Chapter 65 17/03/15 3.068
Chapter 64 17/03/15 3.056
Chapter 63 17/03/15 3.061
Chapter 62 17/03/15 3.064
Chapter 61 17/03/15 3.058
Chapter 60 17/03/15 3.065
Chapter 59 17/03/15 3.054
Chapter 58 17/03/15 3.051
Chapter 57 17/03/15 3.053
Chapter 56 17/03/15 3.071
Chapter 55 17/03/15 3.060
Chapter 54 17/03/15 3.056
Chapter 53 17/03/15 3.052
Chapter 52 17/03/15 3.052
Chapter 51 17/03/15 3.055
Chapter 50 17/03/15 3.057
Chapter 49 17/03/15 3.058
Chapter 48 17/03/15 3.052
Chapter 47 17/03/15 3.057
Chapter 46 17/03/15 3.051
Chapter 45 17/03/15 3.054
Chapter 44 17/03/15 3.059
Chapter 43 17/03/15 3.068
Chapter 42 17/03/15 3.061
Chapter 41 17/03/15 3.056
Chapter 40 17/03/15 3.072
Chapter 39 17/03/15 3.056
Chapter 38 17/03/15 3.054
Chapter 37 17/03/15 3.063
Chapter 36 17/03/15 3.065
Chapter 35 17/03/15 3.082
Chapter 34 17/03/15 3.058
Chapter 33 17/03/15 3.055
Chapter 32 17/03/15 3.078
Chapter 31 17/03/15 3.069
Chapter 30 17/03/15 3.069
Chapter 29 17/03/15 3.072
Chapter 28 17/03/15 3.062
Chapter 27 17/03/15 3.071
Chapter 26 17/03/15 3.075
Chapter 25 17/03/15 3.081
Chapter 24 17/03/15 3.071
Chapter 23 17/03/15 3.083
Chapter 22 17/03/15 3.063
Chapter 21 17/03/15 3.074
Chapter 20 17/03/15 3.067
Chapter 19 17/03/15 3.085
Chapter 18 17/03/15 3.069
Chapter 17 17/03/15 3.057
Chapter 16 17/03/15 3.059
Chapter 15 17/03/15 3.061
Chapter 14 17/03/15 3.062
Chapter 13 17/03/15 3.088
Chapter 12 17/03/15 3.062
Chapter 11 17/03/15 3.059
Chapter 10 17/03/15 3.067
Chapter 9 17/03/15 3.066
Chapter 8 17/03/15 3.070
Chapter 7 17/03/15 3.068
Chapter 6 17/03/15 3.065
Chapter 5 17/03/15 3.067
Chapter 4 17/03/15 3.081
Chapter 3 17/03/15 3.074
Chapter 2 17/03/15 3.072
Chapter 1.2 17/03/15 3.080
Chapter 1.1 17/03/15 3.113
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch