Hanma Baki

Hanma Baki
Lượt xem: 20.037
Nội dung

Một bộ truyện thuần chiến đấu Cực hấp dẫn

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 255 21:25 22/02 3.241
Chapter 254 21:25 22/02 3.183
Chapter 253 21:25 22/02 3.148
Chapter 251 18/03/15 3.166
Chapter 250 18/03/15 3.212
Chapter 248 18/03/15 3.107
Chapter 247 18/03/15 3.062
Chapter 246 18/03/15 3.068
Chapter 245 18/03/15 3.075
Chapter 244 18/03/15 3.063
Chapter 243 18/03/15 3.067
Chapter 242 18/03/15 3.060
Chapter 241 18/03/15 3.061
Chapter 240 18/03/15 3.070
Chapter 239 18/03/15 3.056
Chapter 237 18/03/15 3.064
Chapter 236 18/03/15 3.062
Chapter 235 18/03/15 3.054
Chapter 234 18/03/15 3.062
Chapter 233 18/03/15 3.059
Chapter 232 18/03/15 3.056
Chapter 231 18/03/15 3.068
Chapter 230 18/03/15 3.073
Chapter 229 18/03/15 3.056
Chapter 228 18/03/15 3.059
Chapter 227 18/03/15 3.054
Chapter 226 18/03/15 3.057
Chapter 225 18/03/15 3.053
Chapter 224 18/03/15 3.055
Chapter 223 18/03/15 3.051
Chapter 222 18/03/15 3.058
Chapter 221 18/03/15 3.060
Chapter 220 18/03/15 3.073
Chapter 219 18/03/15 3.067
Chapter 218 18/03/15 3.059
Chapter 217 18/03/15 3.069
Chapter 216 18/03/15 3.065
Chapter 215 18/03/15 3.077
Chapter 214 18/03/15 3.061
Chapter 213 18/03/15 3.066
Chapter 212 18/03/15 3.069
Chapter 211 18/03/15 3.079
Chapter 210 18/03/15 3.058
Chapter 209 18/03/15 3.054
Chapter 208 18/03/15 3.054
Chapter 207 18/03/15 3.062
Chapter 206 18/03/15 3.052
Chapter 205 18/03/15 3.056
Chapter 204 18/03/15 3.050
Chapter 203 18/03/15 3.050
Chapter 202 18/03/15 3.070
Chapter 201 18/03/15 3.056
Chapter 200 18/03/15 3.072
Chapter 199 18/03/15 3.049
Chapter 198 18/03/15 3.068
Chapter 197 18/03/15 3.076
Chapter 196 18/03/15 3.064
Chapter 195 18/03/15 3.064
Chapter 194 18/03/15 3.071
Chapter 193 18/03/15 3.065
Chapter 192 18/03/15 3.064
Chapter 191 18/03/15 3.058
Chapter 190 18/03/15 3.070
Chapter 189 18/03/15 3.062
Chapter 188 18/03/15 3.092
Chapter 187 18/03/15 3.067
Chapter 186 18/03/15 3.063
Chapter 185 18/03/15 3.063
Chapter 184 18/03/15 3.070
Chapter 183 18/03/15 3.063
Chapter 182 18/03/15 3.077
Chapter 181 18/03/15 3.084
Chapter 180 18/03/15 3.063
Chapter 179 18/03/15 3.057
Chapter 178 18/03/15 3.067
Chapter 177 18/03/15 3.059
Chapter 176 18/03/15 3.068
Chapter 175 18/03/15 3.058
Chapter 174 18/03/15 3.054
Chapter 173 18/03/15 3.059
Chapter 172 18/03/15 3.056
Chapter 171 18/03/15 3.060
Chapter 170 18/03/15 3.071
Chapter 169 18/03/15 3.056
Chapter 168 18/03/15 3.059
Chapter 167 18/03/15 3.062
Chapter 166 18/03/15 3.054
Chapter 165 18/03/15 3.070
Chapter 164 18/03/15 3.066
Chapter 163 18/03/15 3.066
Chapter 162 18/03/15 3.059
Chapter 161 18/03/15 3.058
Chapter 160 18/03/15 3.063
Chapter 159 18/03/15 3.056
Chapter 158 18/03/15 3.057
Chapter 157 18/03/15 3.059
Chapter 156 18/03/15 3.057
Chapter 155 18/03/15 3.074
Chapter 154 18/03/15 3.060
Chapter 153 18/03/15 3.060
Chapter 152 18/03/15 3.055
Chapter 151 18/03/15 3.069
Chapter 150 18/03/15 3.064
Chapter 149 18/03/15 3.070
Chapter 148 18/03/15 3.061
Chapter 147 18/03/15 3.062
Chapter 146 18/03/15 3.068
Chapter 145 18/03/15 3.070
Chapter 144 18/03/15 3.069
Chapter 143 18/03/15 3.063
Chapter 142 18/03/15 3.070
Chapter 141 18/03/15 3.063
Chapter 140 18/03/15 3.086
Chapter 139 18/03/15 3.067
Chapter 138 18/03/15 3.072
Chapter 137 18/03/15 3.060
Chapter 136 18/03/15 3.067
Chapter 135 18/03/15 3.076
Chapter 134 18/03/15 3.065
Chapter 133 18/03/15 3.067
Chapter 132 18/03/15 3.073
Chapter 131 18/03/15 3.086
Chapter 130 18/03/15 3.080
Chapter 129 18/03/15 3.074
Chapter 128 18/03/15 3.072
Chapter 127 18/03/15 3.069
Chapter 126 18/03/15 3.082
Chapter 125 18/03/15 3.077
Chapter 124 18/03/15 3.076
Chapter 123 18/03/15 3.080
Chapter 122 18/03/15 3.097
Chapter 121 18/03/15 3.066
Chapter 120 18/03/15 3.067
Chapter 119 18/03/15 3.088
Chapter 118 18/03/15 3.077
Chapter 117 18/03/15 3.067
Chapter 116 18/03/15 3.074
Chapter 115 18/03/15 3.068
Chapter 114 18/03/15 3.067
Chapter 113 18/03/15 3.068
Chapter 112 18/03/15 3.076
Chapter 111 18/03/15 3.071
Chapter 110 18/03/15 3.084
Chapter 109 18/03/15 3.065
Chapter 108 18/03/15 3.066
Chapter 107 18/03/15 3.066
Chapter 106 18/03/15 3.089
Chapter 105 18/03/15 3.082
Chapter 104 15/03/15 3.056
Chapter 103 15/03/15 3.058
Chapter 102 15/03/15 3.052
Chapter 101 15/03/15 3.047
Chapter 100 15/03/15 3.054
Chapter 99 15/03/15 3.040
Chapter 98 15/03/15 3.035
Chapter 97 15/03/15 3.039
Chapter 96 15/03/15 3.039
Chapter 95 15/03/15 3.045
Chapter 94 15/03/15 3.042
Chapter 93 15/03/15 3.044
Chapter 92 15/03/15 3.047
Chapter 91 15/03/15 3.045
Chapter 90 15/03/15 3.050
Chapter 89 15/03/15 3.046
Chapter 88 15/03/15 3.047
Chapter 87 15/03/15 3.048
Chapter 86 15/03/15 3.044
Chapter 85 15/03/15 3.055
Chapter 84 15/03/15 3.044
Chapter 83 15/03/15 3.041
Chapter 82 15/03/15 3.042
Chapter 81 15/03/15 3.047
Chapter 80 15/03/15 3.052
Chapter 79 15/03/15 3.053
Chapter 78 15/03/15 3.056
Chapter 77 15/03/15 3.065
Chapter 76 15/03/15 3.053
Chapter 75 15/03/15 3.042
Chapter 74 15/03/15 3.050
Chapter 73 15/03/15 3.052
Chapter 72 15/03/15 3.046
Chapter 71 15/03/15 3.056
Chapter 70 15/03/15 3.047
Chapter 69 15/03/15 3.056
Chapter 68 15/03/15 3.043
Chapter 67 15/03/15 3.049
Chapter 66 15/03/15 3.039
Chapter 65 15/03/15 3.050
Chapter 64 15/03/15 3.039
Chapter 63 15/03/15 3.045
Chapter 62 15/03/15 3.044
Chapter 61 15/03/15 3.048
Chapter 60 15/03/15 3.048
Chapter 59 15/03/15 3.051
Chapter 58 15/03/15 3.045
Chapter 57 15/03/15 3.062
Chapter 56 15/03/15 3.052
Chapter 55 15/03/15 3.056
Chapter 54 15/03/15 3.054
Chapter 53 15/03/15 3.096
Chapter 52 15/03/15 3.055
Chapter 51 15/03/15 3.058
Chapter 50 15/03/15 3.059
Chapter 49 15/03/15 3.059
Chapter 48 15/03/15 3.062
Chapter 47 15/03/15 3.058
Chapter 46 15/03/15 3.059
Chapter 45 15/03/15 3.054
Chapter 44 15/03/15 3.058
Chapter 43 15/03/15 3.048
Chapter 42 15/03/15 3.055
Chapter 41 15/03/15 3.058
Chapter 40 15/03/15 3.054
Chapter 39 15/03/15 3.059
Chapter 38 15/03/15 3.060
Chapter 37 15/03/15 3.053
Chapter 36 15/03/15 3.055
Chapter 35 15/03/15 3.056
Chapter 34 15/03/15 3.048
Chapter 33 15/03/15 3.053
Chapter 32 15/03/15 3.052
Chapter 31 15/03/15 3.055
Chapter 30 18/03/15 3.048
Chapter 29 18/03/15 3.061
Chapter 28 18/03/15 3.055
Chapter 27 18/03/15 3.076
Chapter 26 18/03/15 3.052
Chapter 25 18/03/15 3.055
Chapter 24 18/03/15 3.059
Chapter 23 18/03/15 3.056
Chapter 22 18/03/15 3.088
Chapter 21 18/03/15 3.072
Chapter 20 15/03/15 3.061
Chapter 20 15/03/15 3.053
Chapter 19 15/03/15 3.068
Chapter 19 15/03/15 3.058
Chapter 18 15/03/15 3.056
Chapter 18 15/03/15 3.060
Chapter 17 15/03/15 3.056
Chapter 17 15/03/15 3.054
Chapter 16 15/03/15 3.066
Chapter 16 15/03/15 3.060
Chapter 15 15/03/15 3.061
Chapter 15 15/03/15 3.057
Chapter 14 15/03/15 3.060
Chapter 14 15/03/15 3.062
Chapter 13 15/03/15 3.069
Chapter 13 15/03/15 3.065
Chapter 12 15/03/15 3.074
Chapter 12 15/03/15 3.072
Chapter 11 15/03/15 3.073
Chapter 11 15/03/15 3.075
Chapter 10 15/03/15 3.093
Chapter 9 15/03/15 3.074
Chapter 8 15/03/15 3.071
Chapter 7 15/03/15 3.066
Chapter 6 15/03/15 3.073
Chapter 5 15/03/15 3.082
Chapter 4 15/03/15 3.083
Chapter 3 15/03/15 3.109
Chapter 2 15/03/15 3.108
Chapter 1 15/03/15 3.204
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch