Hanma Baki

Hanma Baki
Lượt xem: 25.034
Nội dung

Một bộ truyện thuần chiến đấu Cực hấp dẫn

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 255 22/02/16 3.326
Chapter 254 22/02/16 3.234
Chapter 253 22/02/16 3.180
Chapter 251 18/03/15 3.188
Chapter 250 18/03/15 3.247
Chapter 248 18/03/15 3.127
Chapter 247 18/03/15 3.081
Chapter 246 18/03/15 3.088
Chapter 245 18/03/15 3.095
Chapter 244 18/03/15 3.078
Chapter 243 18/03/15 3.082
Chapter 242 18/03/15 3.077
Chapter 241 18/03/15 3.075
Chapter 240 18/03/15 3.083
Chapter 239 18/03/15 3.068
Chapter 237 18/03/15 3.077
Chapter 236 18/03/15 3.078
Chapter 235 18/03/15 3.072
Chapter 234 18/03/15 3.076
Chapter 233 18/03/15 3.073
Chapter 232 18/03/15 3.070
Chapter 231 18/03/15 3.083
Chapter 230 18/03/15 3.089
Chapter 229 18/03/15 3.070
Chapter 228 18/03/15 3.075
Chapter 227 18/03/15 3.071
Chapter 226 18/03/15 3.073
Chapter 225 18/03/15 3.065
Chapter 224 18/03/15 3.069
Chapter 223 18/03/15 3.064
Chapter 222 18/03/15 3.072
Chapter 221 18/03/15 3.073
Chapter 220 18/03/15 3.087
Chapter 219 18/03/15 3.081
Chapter 218 18/03/15 3.072
Chapter 217 18/03/15 3.079
Chapter 216 18/03/15 3.076
Chapter 215 18/03/15 3.090
Chapter 214 18/03/15 3.072
Chapter 213 18/03/15 3.079
Chapter 212 18/03/15 3.083
Chapter 211 18/03/15 3.095
Chapter 210 18/03/15 3.072
Chapter 209 18/03/15 3.067
Chapter 208 18/03/15 3.067
Chapter 207 18/03/15 3.075
Chapter 206 18/03/15 3.067
Chapter 205 18/03/15 3.070
Chapter 204 18/03/15 3.064
Chapter 203 18/03/15 3.067
Chapter 202 18/03/15 3.089
Chapter 201 18/03/15 3.074
Chapter 200 18/03/15 3.092
Chapter 199 18/03/15 3.068
Chapter 198 18/03/15 3.085
Chapter 197 18/03/15 3.098
Chapter 196 18/03/15 3.083
Chapter 195 18/03/15 3.087
Chapter 194 18/03/15 3.091
Chapter 193 18/03/15 3.085
Chapter 192 18/03/15 3.084
Chapter 191 18/03/15 3.079
Chapter 190 18/03/15 3.093
Chapter 189 18/03/15 3.084
Chapter 188 18/03/15 3.116
Chapter 187 18/03/15 3.090
Chapter 186 18/03/15 3.086
Chapter 185 18/03/15 3.085
Chapter 184 18/03/15 3.093
Chapter 183 18/03/15 3.086
Chapter 182 18/03/15 3.098
Chapter 181 18/03/15 3.107
Chapter 180 18/03/15 3.085
Chapter 179 18/03/15 3.077
Chapter 178 18/03/15 3.087
Chapter 177 18/03/15 3.084
Chapter 176 18/03/15 3.088
Chapter 175 18/03/15 3.085
Chapter 174 18/03/15 3.074
Chapter 173 18/03/15 3.081
Chapter 172 18/03/15 3.078
Chapter 171 18/03/15 3.088
Chapter 170 18/03/15 3.097
Chapter 169 18/03/15 3.078
Chapter 168 18/03/15 3.078
Chapter 167 18/03/15 3.082
Chapter 166 18/03/15 3.074
Chapter 165 18/03/15 3.092
Chapter 164 18/03/15 3.089
Chapter 163 18/03/15 3.088
Chapter 162 18/03/15 3.082
Chapter 161 18/03/15 3.079
Chapter 160 18/03/15 3.090
Chapter 159 18/03/15 3.078
Chapter 158 18/03/15 3.077
Chapter 157 18/03/15 3.081
Chapter 156 18/03/15 3.080
Chapter 155 18/03/15 3.095
Chapter 154 18/03/15 3.082
Chapter 153 18/03/15 3.079
Chapter 152 18/03/15 3.074
Chapter 151 18/03/15 3.088
Chapter 150 18/03/15 3.086
Chapter 149 18/03/15 3.090
Chapter 148 18/03/15 3.077
Chapter 147 18/03/15 3.078
Chapter 146 18/03/15 3.085
Chapter 145 18/03/15 3.091
Chapter 144 18/03/15 3.087
Chapter 143 18/03/15 3.080
Chapter 142 18/03/15 3.088
Chapter 141 18/03/15 3.082
Chapter 140 18/03/15 3.105
Chapter 139 18/03/15 3.089
Chapter 138 18/03/15 3.091
Chapter 137 18/03/15 3.081
Chapter 136 18/03/15 3.088
Chapter 135 18/03/15 3.095
Chapter 134 18/03/15 3.087
Chapter 133 18/03/15 3.088
Chapter 132 18/03/15 3.093
Chapter 131 18/03/15 3.109
Chapter 130 18/03/15 3.103
Chapter 129 18/03/15 3.096
Chapter 128 18/03/15 3.091
Chapter 127 18/03/15 3.088
Chapter 126 18/03/15 3.101
Chapter 125 18/03/15 3.098
Chapter 124 18/03/15 3.096
Chapter 123 18/03/15 3.100
Chapter 122 18/03/15 3.124
Chapter 121 18/03/15 3.086
Chapter 120 18/03/15 3.087
Chapter 119 18/03/15 3.105
Chapter 118 18/03/15 3.096
Chapter 117 18/03/15 3.087
Chapter 116 18/03/15 3.096
Chapter 115 18/03/15 3.086
Chapter 114 18/03/15 3.087
Chapter 113 18/03/15 3.086
Chapter 112 18/03/15 3.095
Chapter 111 18/03/15 3.098
Chapter 110 18/03/15 3.113
Chapter 109 18/03/15 3.085
Chapter 108 18/03/15 3.085
Chapter 107 18/03/15 3.086
Chapter 106 18/03/15 3.109
Chapter 105 18/03/15 3.101
Chapter 104 15/03/15 3.077
Chapter 103 15/03/15 3.078
Chapter 102 15/03/15 3.070
Chapter 101 15/03/15 3.064
Chapter 100 15/03/15 3.073
Chapter 99 15/03/15 3.059
Chapter 98 15/03/15 3.054
Chapter 97 15/03/15 3.058
Chapter 96 15/03/15 3.058
Chapter 95 15/03/15 3.064
Chapter 94 15/03/15 3.062
Chapter 93 15/03/15 3.064
Chapter 92 15/03/15 3.069
Chapter 91 15/03/15 3.066
Chapter 90 15/03/15 3.075
Chapter 89 15/03/15 3.067
Chapter 88 15/03/15 3.070
Chapter 87 15/03/15 3.071
Chapter 86 15/03/15 3.066
Chapter 85 15/03/15 3.078
Chapter 84 15/03/15 3.066
Chapter 83 15/03/15 3.061
Chapter 82 15/03/15 3.064
Chapter 81 15/03/15 3.068
Chapter 80 15/03/15 3.075
Chapter 79 15/03/15 3.075
Chapter 78 15/03/15 3.080
Chapter 77 15/03/15 3.085
Chapter 76 15/03/15 3.075
Chapter 75 15/03/15 3.063
Chapter 74 15/03/15 3.073
Chapter 73 15/03/15 3.072
Chapter 72 15/03/15 3.066
Chapter 71 15/03/15 3.079
Chapter 70 15/03/15 3.068
Chapter 69 15/03/15 3.078
Chapter 68 15/03/15 3.062
Chapter 67 15/03/15 3.069
Chapter 66 15/03/15 3.064
Chapter 65 15/03/15 3.072
Chapter 64 15/03/15 3.057
Chapter 63 15/03/15 3.068
Chapter 62 15/03/15 3.065
Chapter 61 15/03/15 3.068
Chapter 60 15/03/15 3.067
Chapter 59 15/03/15 3.070
Chapter 58 15/03/15 3.066
Chapter 57 15/03/15 3.081
Chapter 56 15/03/15 3.075
Chapter 55 15/03/15 3.075
Chapter 54 15/03/15 3.072
Chapter 53 15/03/15 3.120
Chapter 52 15/03/15 3.076
Chapter 51 15/03/15 3.079
Chapter 50 15/03/15 3.082
Chapter 49 15/03/15 3.078
Chapter 48 15/03/15 3.079
Chapter 47 15/03/15 3.072
Chapter 46 15/03/15 3.074
Chapter 45 15/03/15 3.073
Chapter 44 15/03/15 3.075
Chapter 43 15/03/15 3.062
Chapter 42 15/03/15 3.069
Chapter 41 15/03/15 3.075
Chapter 40 15/03/15 3.071
Chapter 39 15/03/15 3.072
Chapter 38 15/03/15 3.078
Chapter 37 15/03/15 3.071
Chapter 36 15/03/15 3.070
Chapter 35 15/03/15 3.072
Chapter 34 15/03/15 3.064
Chapter 33 15/03/15 3.066
Chapter 32 15/03/15 3.065
Chapter 31 15/03/15 3.069
Chapter 30 18/03/15 3.061
Chapter 29 18/03/15 3.073
Chapter 28 18/03/15 3.069
Chapter 27 18/03/15 3.088
Chapter 26 18/03/15 3.064
Chapter 25 18/03/15 3.070
Chapter 24 18/03/15 3.072
Chapter 23 18/03/15 3.068
Chapter 22 18/03/15 3.100
Chapter 21 18/03/15 3.088
Chapter 20 15/03/15 3.076
Chapter 20 15/03/15 3.074
Chapter 19 15/03/15 3.082
Chapter 19 15/03/15 3.070
Chapter 18 15/03/15 3.068
Chapter 18 15/03/15 3.074
Chapter 17 15/03/15 3.070
Chapter 17 15/03/15 3.068
Chapter 16 15/03/15 3.078
Chapter 16 15/03/15 3.072
Chapter 15 15/03/15 3.074
Chapter 15 15/03/15 3.069
Chapter 14 15/03/15 3.072
Chapter 14 15/03/15 3.077
Chapter 13 15/03/15 3.082
Chapter 13 15/03/15 3.077
Chapter 12 15/03/15 3.088
Chapter 12 15/03/15 3.085
Chapter 11 15/03/15 3.087
Chapter 11 15/03/15 3.092
Chapter 10 15/03/15 3.110
Chapter 9 15/03/15 3.085
Chapter 8 15/03/15 3.085
Chapter 7 15/03/15 3.081
Chapter 6 15/03/15 3.089
Chapter 5 15/03/15 3.102
Chapter 4 15/03/15 3.103
Chapter 3 15/03/15 3.134
Chapter 2 15/03/15 3.136
Chapter 1 15/03/15 3.246
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch