Hanzou No Mon

Hanzou No Mon
Lượt xem: 12.933
Nội dung

Path of the Assassin, called Hanzo no Mon in Japan, is the story of Hattori Hanzo, the fabled master ninja whose duty it was to protect Tokugawa Ieyasu. Ieyasu was the shogun who would unite Japan into one great nation. But before he could do that, he had to grow up and learn how to love the ladies.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 64.3 26/03/16 3.055
Chapter 64.2 26/03/16 3.050
Chapter 64.1 26/03/16 3.067
Chapter 63.2 04/03/16 3.061
Chapter 63.1 26/03/16 3.014
Chapter 63 04/03/16 3.070
Chapter 62.4 03/02/16 3.072
Chapter 62.3 03/02/16 3.053
Chapter 62.2 03/02/16 3.064
Chapter 62.1 03/02/16 3.033
Chapter 61 11/01/16 3.089
Chapter 60 27/12/15 3.098
Chapter 59.2 16/12/15 3.095
Chapter 59.1 27/12/15 3.059
Chapter 59 16/12/15 3.086
Chapter 58.2 11/11/15 3.144
Chapter 58.1 11/11/15 3.106
Chapter 57.5 04/03/16 3.018
Chapter 57.2 21/10/15 3.101
Chapter 57.1 21/10/15 3.091
Chapter 57 04/03/16 3.013
Chapter 56 01/10/15 3.080
Chapter 55 19/09/15 3.093
Chapter 54 06/09/15 3.136
Chapter 53.3 22/08/15 3.104
Chapter 53.2 22/08/15 3.089
Chapter 53.1 22/08/15 3.086
Chapter 52 06/08/15 3.103
Chapter 51 29/07/15 3.090
Chapter 50 18/07/15 3.146
Chapter 49.4 08/07/15 3.125
Chapter 49.3 05/07/15 3.129
Chapter 49.2 05/07/15 3.106
Chapter 49.1 05/07/15 3.100
Chapter 48 01/06/15 3.116
Chapter 47.2 13/05/15 3.108
Chapter 47.1 13/05/15 3.099
Chapter 46 24/04/15 3.096
Chapter 45 16/04/15 3.119
Chapter 44.1 06/04/15 3.125
Chapter 44 16/04/15 3.102
Chapter 43.2 18/03/15 3.099
Chapter 43.1 18/03/15 3.116
Chapter 43 16/04/15 3.107
Chapter 42 18/03/15 3.104
Chapter 41 18/03/15 3.087
Chapter 40 18/03/15 3.080
Chapter 39 18/03/15 3.090
Chapter 38 16/03/15 3.108
Chapter 37 16/03/15 3.110
Chapter 36.2 18/03/15 3.069
Chapter 36.1 18/03/15 3.087
Chapter 36: ,2 16/03/15 3.094
Chapter 36: ,1 16/03/15 3.108
Chapter 35 16/03/15 3.088
Chapter 34 16/03/15 3.089
Chapter 33 16/03/15 3.078
Chapter 32.7 16/03/15 3.090
Chapter 32.6 16/03/15 3.091
Chapter 32.5 16/03/15 3.089
Chapter 32.4 16/03/15 3.091
Chapter 32.3 16/03/15 3.092
Chapter 32.2 16/03/15 3.092
Chapter 32.1 16/03/15 3.095
Chapter 32 18/03/15 3.116
Chapter 31.5 16/03/15 3.080
Chapter 31.4 16/03/15 3.092
Chapter 31.3 16/03/15 3.092
Chapter 31.2 16/03/15 3.094
Chapter 31.1 16/03/15 3.100
Chapter 31 18/03/15 3.104
Chapter 30 16/03/15 3.098
Chapter 29 16/03/15 3.101
Chapter 28 16/03/15 3.089
Chapter 27 16/03/15 3.094
Chapter 26 16/03/15 3.128
Chapter 25 16/03/15 3.099
Chapter 24 16/03/15 3.115
Chapter 23 16/03/15 3.096
Chapter 22 16/03/15 3.111
Chapter 21 16/03/15 3.093
Chapter 20 16/03/15 3.108
Chapter 19 16/03/15 3.114
Chapter 18 16/03/15 3.099
Chapter 17.2 16/03/15 3.101
Chapter 17.1 16/03/15 3.098
Chapter 17 18/03/15 3.117
Chapter 16 16/03/15 3.093
Chapter 15 16/03/15 3.114
Chapter 14 16/03/15 3.099
Chapter 13 16/03/15 3.115
Chapter 12 16/03/15 3.095
Chapter 11 16/03/15 3.093
Chapter 10 16/03/15 3.102
Chapter 9 16/03/15 3.108
Chapter 8 16/03/15 3.095
Chapter 7 16/03/15 3.111
Chapter 6 16/03/15 3.121
Chapter 5 16/03/15 3.108
Chapter 4 16/03/15 3.122
Chapter 3 16/03/15 3.139
Chapter 2 16/03/15 3.134
Chapter 1 16/03/15 3.197
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch