Hanzou No Mon

Hanzou No Mon
Lượt xem: 12.765
Nội dung

Path of the Assassin, called Hanzo no Mon in Japan, is the story of Hattori Hanzo, the fabled master ninja whose duty it was to protect Tokugawa Ieyasu. Ieyasu was the shogun who would unite Japan into one great nation. But before he could do that, he had to grow up and learn how to love the ladies.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 64.3 12:15 26/03 3.053
Chapter 64.2 12:15 26/03 3.048
Chapter 64.1 12:15 26/03 3.065
Chapter 63.2 22:08 04/03 3.059
Chapter 63.1 12:15 26/03 3.012
Chapter 63 22:08 04/03 3.069
Chapter 62.4 00:57 03/02 3.071
Chapter 62.3 00:57 03/02 3.053
Chapter 62.2 00:57 03/02 3.063
Chapter 62.1 00:57 03/02 3.033
Chapter 61 14:02 11/01 3.088
Chapter 60 27/12/15 3.097
Chapter 59.2 16/12/15 3.094
Chapter 59.1 27/12/15 3.059
Chapter 59 16/12/15 3.085
Chapter 58.2 11/11/15 3.144
Chapter 58.1 11/11/15 3.105
Chapter 57.5 22:08 04/03 3.016
Chapter 57.2 21/10/15 3.101
Chapter 57.1 21/10/15 3.090
Chapter 57 22:08 04/03 3.010
Chapter 56 01/10/15 3.080
Chapter 55 19/09/15 3.091
Chapter 54 06/09/15 3.132
Chapter 53.3 22/08/15 3.104
Chapter 53.2 22/08/15 3.088
Chapter 53.1 22/08/15 3.086
Chapter 52 06/08/15 3.102
Chapter 51 29/07/15 3.089
Chapter 50 18/07/15 3.142
Chapter 49.4 08/07/15 3.123
Chapter 49.3 05/07/15 3.127
Chapter 49.2 05/07/15 3.106
Chapter 49.1 05/07/15 3.100
Chapter 48 01/06/15 3.115
Chapter 47.2 13/05/15 3.108
Chapter 47.1 13/05/15 3.099
Chapter 46 24/04/15 3.095
Chapter 45 16/04/15 3.118
Chapter 44.1 06/04/15 3.123
Chapter 44 16/04/15 3.101
Chapter 43.2 18/03/15 3.098
Chapter 43.1 18/03/15 3.116
Chapter 43 16/04/15 3.105
Chapter 42 18/03/15 3.101
Chapter 41 18/03/15 3.084
Chapter 40 18/03/15 3.078
Chapter 39 18/03/15 3.088
Chapter 38 16/03/15 3.105
Chapter 37 16/03/15 3.109
Chapter 36.2 18/03/15 3.069
Chapter 36.1 18/03/15 3.085
Chapter 36: ,2 16/03/15 3.093
Chapter 36: ,1 16/03/15 3.106
Chapter 35 16/03/15 3.087
Chapter 34 16/03/15 3.088
Chapter 33 16/03/15 3.073
Chapter 32.7 16/03/15 3.087
Chapter 32.6 16/03/15 3.090
Chapter 32.5 16/03/15 3.088
Chapter 32.4 16/03/15 3.090
Chapter 32.3 16/03/15 3.092
Chapter 32.2 16/03/15 3.092
Chapter 32.1 16/03/15 3.092
Chapter 32 18/03/15 3.108
Chapter 31.5 16/03/15 3.077
Chapter 31.4 16/03/15 3.092
Chapter 31.3 16/03/15 3.091
Chapter 31.2 16/03/15 3.092
Chapter 31.1 16/03/15 3.098
Chapter 31 18/03/15 3.102
Chapter 30 16/03/15 3.097
Chapter 29 16/03/15 3.098
Chapter 28 16/03/15 3.086
Chapter 27 16/03/15 3.093
Chapter 26 16/03/15 3.126
Chapter 25 16/03/15 3.098
Chapter 24 16/03/15 3.113
Chapter 23 16/03/15 3.094
Chapter 22 16/03/15 3.110
Chapter 21 16/03/15 3.092
Chapter 20 16/03/15 3.107
Chapter 19 16/03/15 3.113
Chapter 18 16/03/15 3.099
Chapter 17.2 16/03/15 3.101
Chapter 17.1 16/03/15 3.098
Chapter 17 18/03/15 3.115
Chapter 16 16/03/15 3.090
Chapter 15 16/03/15 3.110
Chapter 14 16/03/15 3.097
Chapter 13 16/03/15 3.113
Chapter 12 16/03/15 3.092
Chapter 11 16/03/15 3.093
Chapter 10 16/03/15 3.100
Chapter 9 16/03/15 3.106
Chapter 8 16/03/15 3.094
Chapter 7 16/03/15 3.109
Chapter 6 16/03/15 3.120
Chapter 5 16/03/15 3.105
Chapter 4 16/03/15 3.119
Chapter 3 16/03/15 3.134
Chapter 2 16/03/15 3.132
Chapter 1 16/03/15 3.190
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch