Hanzou No Mon

Hanzou No Mon
Nội dung

Path of the Assassin, called Hanzo no Mon in Japan, is the story of Hattori Hanzo, the fabled master ninja whose duty it was to protect Tokugawa Ieyasu. Ieyasu was the shogun who would unite Japan into one great nation. But before he could do that, he had to grow up and learn how to love the ladies.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 64.3 26/03/16 3.058
Chapter 64.2 26/03/16 3.052
Chapter 64.1 26/03/16 3.068
Chapter 63.2 04/03/16 3.062
Chapter 63.1 26/03/16 3.014
Chapter 63 04/03/16 3.070
Chapter 62.4 03/02/16 3.073
Chapter 62.3 03/02/16 3.053
Chapter 62.2 03/02/16 3.065
Chapter 62.1 03/02/16 3.034
Chapter 61 11/01/16 3.090
Chapter 60 27/12/15 3.099
Chapter 59.2 16/12/15 3.096
Chapter 59.1 27/12/15 3.059
Chapter 59 16/12/15 3.086
Chapter 58.2 11/11/15 3.144
Chapter 58.1 11/11/15 3.106
Chapter 57.5 04/03/16 3.019
Chapter 57.2 21/10/15 3.101
Chapter 57.1 21/10/15 3.091
Chapter 57 04/03/16 3.013
Chapter 56 01/10/15 3.080
Chapter 55 19/09/15 3.093
Chapter 54 06/09/15 3.139
Chapter 53.3 22/08/15 3.104
Chapter 53.2 22/08/15 3.091
Chapter 53.1 22/08/15 3.086
Chapter 52 06/08/15 3.104
Chapter 51 29/07/15 3.091
Chapter 50 18/07/15 3.147
Chapter 49.4 08/07/15 3.126
Chapter 49.3 05/07/15 3.129
Chapter 49.2 05/07/15 3.106
Chapter 49.1 05/07/15 3.100
Chapter 48 01/06/15 3.116
Chapter 47.2 13/05/15 3.108
Chapter 47.1 13/05/15 3.099
Chapter 46 24/04/15 3.097
Chapter 45 16/04/15 3.120
Chapter 44.1 06/04/15 3.126
Chapter 44 16/04/15 3.102
Chapter 43.2 18/03/15 3.099
Chapter 43.1 18/03/15 3.116
Chapter 43 16/04/15 3.107
Chapter 42 18/03/15 3.104
Chapter 41 18/03/15 3.087
Chapter 40 18/03/15 3.082
Chapter 39 18/03/15 3.092
Chapter 38 16/03/15 3.109
Chapter 37 16/03/15 3.110
Chapter 36.2 18/03/15 3.069
Chapter 36.1 18/03/15 3.088
Chapter 36: ,2 16/03/15 3.094
Chapter 36: ,1 16/03/15 3.108
Chapter 35 16/03/15 3.088
Chapter 34 16/03/15 3.089
Chapter 33 16/03/15 3.078
Chapter 32.7 16/03/15 3.090
Chapter 32.6 16/03/15 3.091
Chapter 32.5 16/03/15 3.089
Chapter 32.4 16/03/15 3.091
Chapter 32.3 16/03/15 3.092
Chapter 32.2 16/03/15 3.092
Chapter 32.1 16/03/15 3.095
Chapter 32 18/03/15 3.116
Chapter 31.5 16/03/15 3.081
Chapter 31.4 16/03/15 3.092
Chapter 31.3 16/03/15 3.092
Chapter 31.2 16/03/15 3.094
Chapter 31.1 16/03/15 3.100
Chapter 31 18/03/15 3.104
Chapter 30 16/03/15 3.099
Chapter 29 16/03/15 3.102
Chapter 28 16/03/15 3.090
Chapter 27 16/03/15 3.095
Chapter 26 16/03/15 3.129
Chapter 25 16/03/15 3.100
Chapter 24 16/03/15 3.115
Chapter 23 16/03/15 3.097
Chapter 22 16/03/15 3.112
Chapter 21 16/03/15 3.093
Chapter 20 16/03/15 3.108
Chapter 19 16/03/15 3.114
Chapter 18 16/03/15 3.099
Chapter 17.2 16/03/15 3.101
Chapter 17.1 16/03/15 3.098
Chapter 17 18/03/15 3.118
Chapter 16 16/03/15 3.093
Chapter 15 16/03/15 3.114
Chapter 14 16/03/15 3.099
Chapter 13 16/03/15 3.116
Chapter 12 16/03/15 3.096
Chapter 11 16/03/15 3.093
Chapter 10 16/03/15 3.102
Chapter 9 16/03/15 3.108
Chapter 8 16/03/15 3.096
Chapter 7 16/03/15 3.112
Chapter 6 16/03/15 3.122
Chapter 5 16/03/15 3.110
Chapter 4 16/03/15 3.122
Chapter 3 16/03/15 3.139
Chapter 2 16/03/15 3.134
Chapter 1 16/03/15 3.199
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch