Haou Densetsu Takeru

Haou Densetsu Takeru
Lượt xem: 6.659
Nội dung

Nói về 1 hoàng tử của 1 vương triều, vua cha bị hãm hại, nên đành trốn theo 1 võ thần tên Tốn Khải - người này tính tình và võ thuật được xưng là võ thần! Y chang Quan Vân Trường trong Tam Quốc Chí, sau tập hợp lại những tàn quân để xây dựng 1 đế chế mới! Tính tình vị hoang tử này nhu không cương! - Sau đó tới đời con của vị hoàng tử này thì bi kịch tái diễn tiếp, nhưng trái hẳn với tính tình của người cha thì người con mạnh mẽ hơn!Câu chuyện xoay quanh cách đối nhân xử thế, giữa hai tính cách đuoc cho là đối lập nhau, giống như Lưu Bị và Tào Tháo vậy!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 111 18/03/15 3.067
Chapter 110 18/03/15 3.055
Chapter 109 18/03/15 3.060
Chapter 108 18/03/15 3.052
Chapter 107 18/03/15 3.033
Chapter 106 18/03/15 3.036
Chapter 105 18/03/15 3.031
Chapter 104 18/03/15 3.028
Chapter 103 18/03/15 3.028
Chapter 102 18/03/15 3.044
Chapter 101 18/03/15 3.029
Chapter 100 18/03/15 3.032
Chapter 99 18/03/15 3.026
Chapter 98 18/03/15 3.027
Chapter 97 18/03/15 3.031
Chapter 96 18/03/15 3.039
Chapter 95 18/03/15 3.027
Chapter 94 18/03/15 3.029
Chapter 93 18/03/15 3.033
Chapter 92 18/03/15 3.027
Chapter 91 18/03/15 3.025
Chapter 90 18/03/15 3.028
Chapter 89 18/03/15 3.035
Chapter 88 18/03/15 3.027
Chapter 87 18/03/15 3.028
Chapter 86 18/03/15 3.028
Chapter 85 18/03/15 3.025
Chapter 84 18/03/15 3.027
Chapter 83 18/03/15 3.030
Chapter 82 18/03/15 3.038
Chapter 81 18/03/15 3.032
Chapter 80 18/03/15 3.039
Chapter 79 18/03/15 3.032
Chapter 78 18/03/15 3.034
Chapter 77 18/03/15 3.036
Chapter 76 18/03/15 3.030
Chapter 75 18/03/15 3.034
Chapter 74 18/03/15 3.060
Chapter 73 18/03/15 3.028
Chapter 72 18/03/15 3.026
Chapter 71 18/03/15 3.026
Chapter 70 18/03/15 3.030
Chapter 69 18/03/15 3.033
Chapter 68 18/03/15 3.032
Chapter 67 18/03/15 3.031
Chapter 66 18/03/15 3.030
Chapter 65 18/03/15 3.035
Chapter 64 18/03/15 3.031
Chapter 63 18/03/15 3.029
Chapter 62 18/03/15 3.033
Chapter 61 18/03/15 3.029
Chapter 60 18/03/15 3.031
Chapter 59 18/03/15 3.037
Chapter 58 18/03/15 3.035
Chapter 57 18/03/15 3.033
Chapter 56 18/03/15 3.030
Chapter 55 18/03/15 3.032
Chapter 54 18/03/15 3.032
Chapter 53 18/03/15 3.029
Chapter 52 18/03/15 3.036
Chapter 51 18/03/15 3.034
Chapter 50 18/03/15 3.033
Chapter 49 18/03/15 3.042
Chapter 48 18/03/15 3.036
Chapter 47 18/03/15 3.035
Chapter 46 18/03/15 3.035
Chapter 45 18/03/15 3.065
Chapter 44 18/03/15 3.029
Chapter 43 18/03/15 3.027
Chapter 42 18/03/15 3.036
Chapter 41 18/03/15 3.030
Chapter 40 18/03/15 3.031
Chapter 39 18/03/15 3.034
Chapter 38 18/03/15 3.032
Chapter 37 18/03/15 3.030
Chapter 36 18/03/15 3.028
Chapter 35 18/03/15 3.030
Chapter 34 18/03/15 3.031
Chapter 33 18/03/15 3.029
Chapter 32 18/03/15 3.029
Chapter 31 18/03/15 3.036
Chapter 30 18/03/15 3.031
Chapter 29 18/03/15 3.033
Chapter 28 18/03/15 3.027
Chapter 27 18/03/15 3.031
Chapter 26 18/03/15 3.031
Chapter 25 18/03/15 3.047
Chapter 24 18/03/15 3.035
Chapter 23 18/03/15 3.032
Chapter 22 18/03/15 3.030
Chapter 21 18/03/15 3.031
Chapter 20 18/03/15 3.031
Chapter 19 18/03/15 3.026
Chapter 18 18/03/15 3.031
Chapter 17 15/03/15 3.025
Chapter 16 15/03/15 3.051
Chapter 15 15/03/15 3.028
Chapter 14 15/03/15 3.029
Chapter 13 15/03/15 3.028
Chapter 12 15/03/15 3.026
Chapter 11 15/03/15 3.028
Chapter 10 15/03/15 3.026
Chapter 9 15/03/15 3.032
Chapter 8 15/03/15 3.033
Chapter 7 15/03/15 3.026
Chapter 6 15/03/15 3.036
Chapter 5 15/03/15 3.021
Chapter 4 15/03/15 3.030
Chapter 3 15/03/15 3.027
Chapter 2 15/03/15 3.029
Chapter 1 15/03/15 3.046
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch