Haou Densetsu Takeru

Haou Densetsu Takeru
Nội dung

Nói về 1 hoàng tử của 1 vương triều, vua cha bị hãm hại, nên đành trốn theo 1 võ thần tên Tốn Khải - người này tính tình và võ thuật được xưng là võ thần! Y chang Quan Vân Trường trong Tam Quốc Chí, sau tập hợp lại những tàn quân để xây dựng 1 đế chế mới! Tính tình vị hoang tử này nhu không cương! - Sau đó tới đời con của vị hoàng tử này thì bi kịch tái diễn tiếp, nhưng trái hẳn với tính tình của người cha thì người con mạnh mẽ hơn!Câu chuyện xoay quanh cách đối nhân xử thế, giữa hai tính cách đuoc cho là đối lập nhau, giống như Lưu Bị và Tào Tháo vậy!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 111 18/03/15 3.070
Chapter 110 18/03/15 3.057
Chapter 109 18/03/15 3.061
Chapter 108 18/03/15 3.054
Chapter 107 18/03/15 3.034
Chapter 106 18/03/15 3.037
Chapter 105 18/03/15 3.032
Chapter 104 18/03/15 3.029
Chapter 103 18/03/15 3.030
Chapter 102 18/03/15 3.046
Chapter 101 18/03/15 3.031
Chapter 100 18/03/15 3.032
Chapter 99 18/03/15 3.027
Chapter 98 18/03/15 3.028
Chapter 97 18/03/15 3.031
Chapter 96 18/03/15 3.041
Chapter 95 18/03/15 3.028
Chapter 94 18/03/15 3.030
Chapter 93 18/03/15 3.033
Chapter 92 18/03/15 3.028
Chapter 91 18/03/15 3.027
Chapter 90 18/03/15 3.028
Chapter 89 18/03/15 3.036
Chapter 88 18/03/15 3.028
Chapter 87 18/03/15 3.028
Chapter 86 18/03/15 3.028
Chapter 85 18/03/15 3.026
Chapter 84 18/03/15 3.028
Chapter 83 18/03/15 3.031
Chapter 82 18/03/15 3.039
Chapter 81 18/03/15 3.033
Chapter 80 18/03/15 3.040
Chapter 79 18/03/15 3.032
Chapter 78 18/03/15 3.034
Chapter 77 18/03/15 3.038
Chapter 76 18/03/15 3.030
Chapter 75 18/03/15 3.035
Chapter 74 18/03/15 3.062
Chapter 73 18/03/15 3.029
Chapter 72 18/03/15 3.026
Chapter 71 18/03/15 3.026
Chapter 70 18/03/15 3.030
Chapter 69 18/03/15 3.033
Chapter 68 18/03/15 3.033
Chapter 67 18/03/15 3.031
Chapter 66 18/03/15 3.031
Chapter 65 18/03/15 3.035
Chapter 64 18/03/15 3.031
Chapter 63 18/03/15 3.030
Chapter 62 18/03/15 3.034
Chapter 61 18/03/15 3.030
Chapter 60 18/03/15 3.031
Chapter 59 18/03/15 3.037
Chapter 58 18/03/15 3.036
Chapter 57 18/03/15 3.034
Chapter 56 18/03/15 3.031
Chapter 55 18/03/15 3.033
Chapter 54 18/03/15 3.033
Chapter 53 18/03/15 3.029
Chapter 52 18/03/15 3.036
Chapter 51 18/03/15 3.034
Chapter 50 18/03/15 3.033
Chapter 49 18/03/15 3.043
Chapter 48 18/03/15 3.037
Chapter 47 18/03/15 3.035
Chapter 46 18/03/15 3.035
Chapter 45 18/03/15 3.066
Chapter 44 18/03/15 3.029
Chapter 43 18/03/15 3.027
Chapter 42 18/03/15 3.036
Chapter 41 18/03/15 3.031
Chapter 40 18/03/15 3.031
Chapter 39 18/03/15 3.035
Chapter 38 18/03/15 3.032
Chapter 37 18/03/15 3.030
Chapter 36 18/03/15 3.029
Chapter 35 18/03/15 3.031
Chapter 34 18/03/15 3.031
Chapter 33 18/03/15 3.030
Chapter 32 18/03/15 3.029
Chapter 31 18/03/15 3.037
Chapter 30 18/03/15 3.031
Chapter 29 18/03/15 3.033
Chapter 28 18/03/15 3.028
Chapter 27 18/03/15 3.031
Chapter 26 18/03/15 3.031
Chapter 25 18/03/15 3.048
Chapter 24 18/03/15 3.035
Chapter 23 18/03/15 3.033
Chapter 22 18/03/15 3.031
Chapter 21 18/03/15 3.031
Chapter 20 18/03/15 3.032
Chapter 19 18/03/15 3.027
Chapter 18 18/03/15 3.031
Chapter 17 15/03/15 3.026
Chapter 16 15/03/15 3.051
Chapter 15 15/03/15 3.028
Chapter 14 15/03/15 3.029
Chapter 13 15/03/15 3.028
Chapter 12 15/03/15 3.027
Chapter 11 15/03/15 3.028
Chapter 10 15/03/15 3.026
Chapter 9 15/03/15 3.033
Chapter 8 15/03/15 3.034
Chapter 7 15/03/15 3.026
Chapter 6 15/03/15 3.037
Chapter 5 15/03/15 3.022
Chapter 4 15/03/15 3.031
Chapter 3 15/03/15 3.028
Chapter 2 15/03/15 3.029
Chapter 1 15/03/15 3.048
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch