Hayate no Gotoku - Chàng Quản Gia

Hayate no Gotoku - Chàng Quản Gia
Nội dung

Ayasaki Hayate, bị bố mẹ bán cho bọn xã hội đen để gán nợ vào đúng ngày Noel. Bất đắc dĩ, anh nghĩ ra kế bắt cóc con tin để trả cho số tiền 150 triệu yen. Không ngờ con mồi của anh, Nagi Sanzenin, lại là cô cháu gái chủ tịch tập đoàn giàu nhất thế giới. Sau hàng loạt biến cố lẫn hiểu nhầm giữa 2 người, Hayate trở thành quản gia của cô chủ Nagi, và câu chuyện đầy thú vị của "chàng quản gia mắc nợ" bắt đầu...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 532 14/11/16 3.141
Chapter 531 14/11/16 3.044
Chapter 530 14/11/16 3.040
Chapter 529 14/11/16 3.018
Chapter 528 14/11/16 3.016
Chapter 527 14/11/16 3.017
Chapter 526 14/11/16 3.018
Chapter 525 14/11/16 3.024
Chapter 524 14/11/16 3.016
Chapter 523 14/11/16 3.019
Chapter 522 14/11/16 3.018
Chapter 521 14/11/16 3.017
Chapter 520 14/11/16 3.015
Chapter 519 14/11/16 3.018
Chapter 518 14/11/16 3.016
Chapter 517 14/11/16 3.012
Chapter 516 14/11/16 3.012
Chapter 515 14/11/16 3.013
Chapter 514 14/11/16 3.012
Chapter 513 14/11/16 3.012
Chapter 512 14/11/16 3.015
Chapter 511 14/11/16 3.011
Chapter 510 14/11/16 3.014
Chapter 509 14/11/16 3.012
Chapter 508 14/11/16 3.025
Chapter 499 14/11/16 3.017
Chapter 498 14/11/16 3.014
Chapter 497 14/11/16 3.014
Chapter 496 14/11/16 3.013
Chapter 495 14/11/16 3.027
Chapter 494 14/11/16 3.016
Chapter 493 14/11/16 3.017
Chapter 492 14/11/16 3.011
Chapter 491 14/11/16 3.014
Chapter 490 14/11/16 3.013
Chapter 489 14/11/16 3.011
Chapter 489 14/11/16 3.017
Chapter 488 14/11/16 3.014
Chapter 488 14/11/16 3.015
Chapter 487 14/11/16 3.013
Chapter 487 14/11/16 3.020
Chapter 486 14/11/16 3.018
Chapter 486 14/11/16 3.015
Chapter 485 14/11/16 3.023
Chapter 485 14/11/16 3.024
Chapter 484 14/11/16 3.022
Chapter 484 14/11/16 3.026
Chapter 483 10/04/15 3.286
Chapter 482 10/04/15 3.177
Chapter 481 10/04/15 3.160
Chapter 480 10/04/15 3.154
Chapter 479 10/04/15 3.138
Chapter 478 10/04/15 3.123
Chapter 477 16/03/15 3.106
Chapter 476 16/03/15 3.122
Chapter 475 16/03/15 3.116
Chapter 474 16/03/15 3.095
Chapter 473 16/03/15 3.149
Chapter 472 16/03/15 3.079
Chapter 472 16/03/15 3.125
Chapter 471 16/03/15 3.113
Chapter 470 16/03/15 3.119
Chapter 469 16/03/15 3.098
Chapter 468 16/03/15 3.083
Chapter 467 16/03/15 3.100
Chapter 466 16/03/15 3.102
Chapter 465 16/03/15 3.101
Chapter 464 16/03/15 3.084
Chapter 463 16/03/15 3.110
Chapter 462 16/03/15 3.099
Chapter 461 16/03/15 3.100
Chapter 460 16/03/15 3.121
Chapter 459 16/03/15 3.095
Chapter 458 16/03/15 3.106
Chapter 457 16/03/15 3.101
Chapter 456 16/03/15 3.118
Chapter 455 16/03/15 3.114
Chapter 454 16/03/15 3.113
Chapter 453 16/03/15 3.121
Chapter 452 16/03/15 3.125
Chapter 451 16/03/15 3.099
Chapter 450 16/03/15 3.172
Chapter 449 16/03/15 3.102
Chapter 448 16/03/15 3.113
Chapter 447 16/03/15 3.124
Chapter 446.5 16/03/15 3.094
Chapter 446 16/03/15 3.102
Chapter 445 16/03/15 3.107
Chapter 444 16/03/15 3.095
Chapter 443 16/03/15 3.111
Chapter 442 16/03/15 3.116
Chapter 441 16/03/15 3.099
Chapter 440 16/03/15 3.123
Chapter 439 16/03/15 3.095
Chapter 438 16/03/15 3.079
Chapter 437 16/03/15 3.093
Chapter 436 16/03/15 3.097
Chapter 435 16/03/15 3.085
Chapter 434 16/03/15 3.090
Chapter 433 16/03/15 3.093
Chapter 432 16/03/15 3.091
Chapter 431 16/03/15 3.105
Chapter 430 16/03/15 3.104
Chapter 429 16/03/15 3.097
Chapter 428 16/03/15 3.118
Chapter 427 16/03/15 3.098
Chapter 426 16/03/15 3.095
Chapter 425 16/03/15 3.110
Chapter 424 16/03/15 3.086
Chapter 423 16/03/15 3.088
Chapter 422 16/03/15 3.093
Chapter 421 16/03/15 3.158
Chapter 420 16/03/15 3.128
Chapter 419 16/03/15 3.147
Chapter 418 16/03/15 3.121
Chapter 417 16/03/15 3.131
Chapter 416 16/03/15 3.089
Chapter 415 16/03/15 3.100
Chapter 414 16/03/15 3.084
Chapter 413 16/03/15 3.124
Chapter 412 16/03/15 3.095
Chapter 411 16/03/15 3.111
Chapter 410 16/03/15 3.114
Chapter 409 16/03/15 3.097
Chapter 408 16/03/15 3.107
Chapter 407 16/03/15 3.141
Chapter 406 16/03/15 3.082
Chapter 405 16/03/15 3.093
Chapter 404 16/03/15 3.104
Chapter 403 16/03/15 3.093
Chapter 402 16/03/15 3.092
Chapter 401 16/03/15 3.111
Chapter 400 16/03/15 3.131
Chapter 399 16/03/15 3.083
Chapter 398 16/03/15 3.087
Chapter 397 16/03/15 3.100
Chapter 396 16/03/15 3.087
Chapter 395 16/03/15 3.100
Chapter 394 16/03/15 3.087
Chapter 393 16/03/15 3.106
Chapter 392 16/03/15 3.088
Chapter 391 16/03/15 3.098
Chapter 390 16/03/15 3.102
Chapter 389 16/03/15 3.107
Chapter 388 16/03/15 3.088
Chapter 387 16/03/15 3.099
Chapter 386 16/03/15 3.131
Chapter 385 16/03/15 3.104
Chapter 384 16/03/15 3.089
Chapter 383 16/03/15 3.089
Chapter 382 16/03/15 3.088
Chapter 381 16/03/15 3.081
Chapter 380 16/03/15 3.084
Chapter 379 16/03/15 3.099
Chapter 378 16/03/15 3.102
Chapter 377 16/03/15 3.096
Chapter 376 16/03/15 3.092
Chapter 375 16/03/15 3.110
Chapter 374 16/03/15 3.096
Chapter 373 16/03/15 3.093
Chapter 372 16/03/15 3.122
Chapter 371 16/03/15 3.080
Chapter 370 16/03/15 3.098
Chapter 369 16/03/15 3.076
Chapter 368 16/03/15 3.085
Chapter 367 16/03/15 3.087
Chapter 366 16/03/15 3.107
Chapter 365 16/03/15 3.113
Chapter 364 16/03/15 3.080
Chapter 363 16/03/15 3.089
Chapter 362 16/03/15 3.083
Chapter 361 16/03/15 3.084
Chapter 360 16/03/15 3.100
Chapter 359 16/03/15 3.099
Chapter 358 16/03/15 3.087
Chapter 357 16/03/15 3.075
Chapter 356 16/03/15 3.128
Chapter 355 16/03/15 3.087
Chapter 354 16/03/15 3.080
Chapter 353 16/03/15 3.074
Chapter 352 16/03/15 3.083
Chapter 351 16/03/15 3.089
Chapter 350 16/03/15 3.114
Chapter 349 16/03/15 3.131
Chapter 348 16/03/15 3.071
Chapter 347 16/03/15 3.083
Chapter 346 16/03/15 3.080
Chapter 345 16/03/15 3.102
Chapter 344 16/03/15 3.093
Chapter 343 16/03/15 3.078
Chapter 342 16/03/15 3.084
Chapter 341 16/03/15 3.091
Chapter 340 16/03/15 3.096
Chapter 339 16/03/15 3.082
Chapter 338 16/03/15 3.082
Chapter 337 16/03/15 3.083
Chapter 336 16/03/15 3.077
Chapter 335 16/03/15 3.080
Chapter 334 16/03/15 3.081
Chapter 333 16/03/15 3.102
Chapter 332 16/03/15 3.087
Chapter 331 16/03/15 3.109
Chapter 330 16/03/15 3.105
Chapter 329 16/03/15 3.083
Chapter 328 16/03/15 3.079
Chapter 327 16/03/15 3.094
Chapter 326 16/03/15 3.127
Chapter 325 16/03/15 3.089
Chapter 324 16/03/15 3.094
Chapter 323 16/03/15 3.088
Chapter 322 16/03/15 3.091
Chapter 321 16/03/15 3.097
Chapter 320 16/03/15 3.127
Chapter 319 16/03/15 3.136
Chapter 318 16/03/15 3.088
Chapter 317 16/03/15 3.106
Chapter 316 16/03/15 3.109
Chapter 315 16/03/15 3.126
Chapter 314 16/03/15 3.117
Chapter 313 16/03/15 3.112
Chapter 312 16/03/15 3.102
Chapter 311 16/03/15 3.107
Chapter 310 16/03/15 3.121
Chapter 309 16/03/15 3.103
Chapter 308 16/03/15 3.112
Chapter 307 16/03/15 3.168
Chapter 306 16/03/15 3.130
Chapter 305 16/03/15 3.134
Chapter 304 16/03/15 3.127
Chapter 303 16/03/15 3.130
Chapter 302 16/03/15 3.115
Chapter 301 16/03/15 3.115
Chapter 300 16/03/15 3.187
Chapter 299 16/03/15 3.090
Chapter 298 16/03/15 3.100
Chapter 297 16/03/15 3.082
Chapter 296 16/03/15 3.090
Chapter 295 16/03/15 3.109
Chapter 294 16/03/15 3.083
Chapter 293 16/03/15 3.101
Chapter 292 16/03/15 3.089
Chapter 291 16/03/15 3.088
Chapter 290 16/03/15 3.099
Chapter 289 16/03/15 3.123
Chapter 288 16/03/15 3.095
Chapter 287 16/03/15 3.090
Chapter 286 16/03/15 3.080
Chapter 285 16/03/15 3.105
Chapter 284 16/03/15 3.097
Chapter 283 16/03/15 3.091
Chapter 282 16/03/15 3.109
Chapter 281 16/03/15 3.085
Chapter 280 16/03/15 3.115
Chapter 279 16/03/15 3.098
Chapter 278 16/03/15 3.103
Chapter 277 16/03/15 3.104
Chapter 276 16/03/15 3.111
Chapter 275 16/03/15 3.148
Chapter 274 16/03/15 3.107
Chapter 273 16/03/15 3.142
Chapter 272 16/03/15 3.119
Chapter 271 16/03/15 3.148
Chapter 270 16/03/15 3.122
Chapter 269 16/03/15 3.122
Chapter 268 16/03/15 3.115
Chapter 267 16/03/15 3.142
Chapter 266 16/03/15 3.140
Chapter 265 16/03/15 3.141
Chapter 264 16/03/15 3.130
Chapter 263 16/03/15 3.119
Chapter 262 16/03/15 3.120
Chapter 261 16/03/15 3.153
Chapter 260 16/03/15 3.144
Chapter 259 16/03/15 3.126
Chapter 258 16/03/15 3.117
Chapter 257 16/03/15 3.149
Chapter 256 16/03/15 3.149
Chapter 255 16/03/15 3.119
Chapter 254 16/03/15 3.142
Chapter 253 16/03/15 3.116
Chapter 252 16/03/15 3.120
Chapter 251 16/03/15 3.113
Chapter 250 16/03/15 3.118
Chapter 249 16/03/15 3.108
Chapter 248 16/03/15 3.124
Chapter 247 16/03/15 3.111
Chapter 246 16/03/15 3.098
Chapter 245 16/03/15 3.128
Chapter 244 16/03/15 3.140
Chapter 243 16/03/15 3.119
Chapter 242 16/03/15 3.123
Chapter 241 16/03/15 3.135
Chapter 240 16/03/15 3.114
Chapter 239 16/03/15 3.109
Chapter 238 16/03/15 3.103
Chapter 237 16/03/15 3.108
Chapter 236 16/03/15 3.110
Chapter 235 16/03/15 3.140
Chapter 234 16/03/15 3.106
Chapter 233 16/03/15 3.117
Chapter 232 16/03/15 3.104
Chapter 231 16/03/15 3.125
Chapter 230 16/03/15 3.119
Chapter 229 16/03/15 3.222
Chapter 228 16/03/15 3.088
Chapter 227 16/03/15 3.079
Chapter 226 16/03/15 3.072
Chapter 225 16/03/15 3.078
Chapter 224 16/03/15 3.064
Chapter 223 16/03/15 3.064
Chapter 222 16/03/15 3.071
Chapter 221 16/03/15 3.095
Chapter 220 16/03/15 3.093
Chapter 219 16/03/15 3.074
Chapter 218 16/03/15 3.066
Chapter 217 16/03/15 3.065
Chapter 216 16/03/15 3.073
Chapter 215 16/03/15 3.092
Chapter 214 16/03/15 3.073
Chapter 213 16/03/15 3.083
Chapter 212 16/03/15 3.083
Chapter 211 16/03/15 3.108
Chapter 210 16/03/15 3.070
Chapter 209 16/03/15 3.081
Chapter 208 16/03/15 3.067
Chapter 207 16/03/15 3.057
Chapter 206 16/03/15 3.090
Chapter 205 16/03/15 3.067
Chapter 204 16/03/15 3.076
Chapter 203 16/03/15 3.076
Chapter 202 16/03/15 3.145
Chapter 201 16/03/15 3.079
Chapter 200 16/03/15 3.131
Chapter 199 16/03/15 3.082
Chapter 198 16/03/15 3.077
Chapter 197 16/03/15 3.080
Chapter 196 16/03/15 3.072
Chapter 195 16/03/15 3.099
Chapter 194 16/03/15 3.078
Chapter 193 16/03/15 3.117
Chapter 192 16/03/15 3.119
Chapter 191 16/03/15 3.075
Chapter 190 16/03/15 3.105
Chapter 189 16/03/15 3.073
Chapter 188 16/03/15 3.097
Chapter 187 16/03/15 3.092
Chapter 186 16/03/15 3.085
Chapter 185 16/03/15 3.090
Chapter 184 16/03/15 3.083
Chapter 183 16/03/15 3.074
Chapter 182 16/03/15 3.068
Chapter 181 16/03/15 3.077
Chapter 180 16/03/15 3.099
Chapter 179 16/03/15 3.085
Chapter 178 16/03/15 3.128
Chapter 148 16/03/15 3.076
Chapter 147 16/03/15 3.070
Chapter 146 16/03/15 3.060
Chapter 145 16/03/15 3.102
Chapter 144 16/03/15 3.066
Chapter 143 16/03/15 3.070
Chapter 142 16/03/15 3.076
Chapter 141 16/03/15 3.064
Chapter 140 16/03/15 3.087
Chapter 139 16/03/15 3.078
Chapter 138 16/03/15 3.074
Chapter 137 16/03/15 3.101
Chapter 136 16/03/15 3.077
Chapter 135 16/03/15 3.113
Chapter 134 16/03/15 3.105
Chapter 133 16/03/15 3.092
Chapter 132 16/03/15 3.096
Chapter 131 16/03/15 3.082
Chapter 130 16/03/15 3.127
Chapter 129 16/03/15 3.052
Chapter 128 16/03/15 3.071
Chapter 127 16/03/15 3.064
Chapter 126 16/03/15 3.046
Chapter 125 16/03/15 3.069
Chapter 124 16/03/15 3.077
Chapter 123 16/03/15 3.064
Chapter 122 16/03/15 3.063
Chapter 121 16/03/15 3.073
Chapter 120 16/03/15 3.087
Chapter 119 16/03/15 3.074
Chapter 118 16/03/15 3.079
Chapter 117 16/03/15 3.074
Chapter 116 16/03/15 3.070
Chapter 115 16/03/15 3.087
Chapter 112 16/03/15 3.092
Chapter 111 16/03/15 3.098
Chapter 110 16/03/15 3.085
Chapter 109 16/03/15 3.077
Chapter 108 16/03/15 3.464
Chapter 107 16/03/15 3.089
Chapter 106 16/03/15 3.070
Chapter 105 16/03/15 3.073
Chapter 104 16/03/15 3.100
Chapter 103 16/03/15 3.066
Chapter 102 16/03/15 3.082
Chapter 101 16/03/15 3.076
Chapter 100 16/03/15 3.081
Chapter 99 16/03/15 3.054
Chapter 98 16/03/15 3.103
Chapter 97 16/03/15 3.078
Chapter 96.5 16/03/15 3.067
Chapter 96 16/03/15 3.060
Chapter 95 16/03/15 3.049
Chapter 94 16/03/15 3.055
Chapter 93 16/03/15 3.065
Chapter 92 16/03/15 3.058
Chapter 91 16/03/15 3.069
Chapter 90 16/03/15 3.058
Chapter 89 16/03/15 3.060
Chapter 88 16/03/15 3.065
Chapter 87 16/03/15 3.064
Chapter 86 16/03/15 3.068
Chapter 85 16/03/15 3.048
Chapter 84 16/03/15 3.054
Chapter 83 16/03/15 3.062
Chapter 82 16/03/15 3.069
Chapter 81 16/03/15 3.061
Chapter 80 16/03/15 3.066
Chapter 79 16/03/15 3.046
Chapter 78 16/03/15 3.058
Chapter 77 16/03/15 3.054
Chapter 76 16/03/15 3.047
Chapter 75 16/03/15 3.052
Chapter 74 16/03/15 3.058
Chapter 73 16/03/15 3.056
Chapter 72 16/03/15 3.049
Chapter 71 16/03/15 3.071
Chapter 70 16/03/15 3.070
Chapter 69 16/03/15 3.032
Chapter 68 16/03/15 3.043
Chapter 67 16/03/15 3.054
Chapter 66 16/03/15 3.040
Chapter 65 16/03/15 3.060
Chapter 64 16/03/15 3.074
Chapter 63 16/03/15 3.065
Chapter 62 16/03/15 3.068
Chapter 61 16/03/15 3.081
Chapter 60 16/03/15 3.067
Chapter 59 16/03/15 3.063
Chapter 58 16/03/15 3.081
Chapter 57 16/03/15 3.073
Chapter 56 16/03/15 3.070
Chapter 55 16/03/15 3.095
Chapter 54 16/03/15 3.061
Chapter 53 16/03/15 3.086
Chapter 52 16/03/15 3.097
Chapter 51 16/03/15 3.082
Chapter 50 16/03/15 3.104
Chapter 49 16/03/15 3.083
Chapter 48 16/03/15 3.057
Chapter 47 16/03/15 3.068
Chapter 46 16/03/15 3.089
Chapter 45 16/03/15 3.127
Chapter 44 16/03/15 3.079
Chapter 43 16/03/15 3.087
Chapter 42 16/03/15 3.095
Chapter 41 16/03/15 3.115
Chapter 40 16/03/15 3.138
Chapter 39 16/03/15 3.094
Chapter 38 16/03/15 3.116
Chapter 37 16/03/15 3.130
Chapter 36 16/03/15 3.125
Chapter 35 16/03/15 3.278
Chapter 34 16/03/15 3.095
Chapter 33 16/03/15 3.125
Chapter 32 16/03/15 3.097
Chapter 31 16/03/15 3.092
Chapter 30 16/03/15 3.099
Chapter 29 16/03/15 3.095
Chapter 28 16/03/15 3.101
Chapter 27 16/03/15 3.110
Chapter 26 16/03/15 3.117
Chapter 25 16/03/15 3.136
Chapter 24 16/03/15 3.077
Chapter 23 16/03/15 3.120
Chapter 22 16/03/15 3.099
Chapter 21 16/03/15 3.111
Chapter 20 16/03/15 3.117
Chapter 19 16/03/15 3.102
Chapter 18 16/03/15 3.132
Chapter 17 16/03/15 3.094
Chapter 16 16/03/15 3.100
Chapter 15 16/03/15 3.115
Chapter 14 16/03/15 3.096
Chapter 13 16/03/15 3.119
Chapter 12 16/03/15 3.125
Chapter 11 16/03/15 3.110
Chapter 10 16/03/15 3.143
Chapter 9 16/03/15 3.167
Chapter 8 16/03/15 3.154
Chapter 7 16/03/15 3.126
Chapter 6 16/03/15 3.124
Chapter 5 16/03/15 3.128
Chapter 5 16/03/15 3.229
Chapter 4 16/03/15 3.123
Chapter 4 16/03/15 3.166
Chapter 3 16/03/15 3.138
Chapter 3 16/03/15 3.178
Chapter 2 16/03/15 3.180
Chapter 2 16/03/15 3.203
Chapter 1 16/03/15 3.198
Chapter 1 16/03/15 3.275
Chapter 1 16/03/15 4.391
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch