Hayate no Gotoku - Chàng Quản Gia

Hayate no Gotoku - Chàng Quản Gia
Lượt xem: 43.433
Nội dung

Ayasaki Hayate, bị bố mẹ bán cho bọn xã hội đen để gán nợ vào đúng ngày Noel. Bất đắc dĩ, anh nghĩ ra kế bắt cóc con tin để trả cho số tiền 150 triệu yen. Không ngờ con mồi của anh, Nagi Sanzenin, lại là cô cháu gái chủ tịch tập đoàn giàu nhất thế giới. Sau hàng loạt biến cố lẫn hiểu nhầm giữa 2 người, Hayate trở thành quản gia của cô chủ Nagi, và câu chuyện đầy thú vị của "chàng quản gia mắc nợ" bắt đầu...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 483 10/04/15 3.262
Chapter 482 10/04/15 3.160
Chapter 481 10/04/15 3.146
Chapter 480 10/04/15 3.137
Chapter 479 10/04/15 3.125
Chapter 478 10/04/15 3.110
Chapter 477 16/03/15 3.094
Chapter 476 16/03/15 3.112
Chapter 475 16/03/15 3.106
Chapter 474 16/03/15 3.085
Chapter 473 16/03/15 3.106
Chapter 472 16/03/15 3.070
Chapter 472 16/03/15 3.113
Chapter 471 16/03/15 3.097
Chapter 470 16/03/15 3.100
Chapter 469 16/03/15 3.084
Chapter 468 16/03/15 3.071
Chapter 467 16/03/15 3.089
Chapter 466 16/03/15 3.090
Chapter 465 16/03/15 3.089
Chapter 464 16/03/15 3.073
Chapter 463 16/03/15 3.099
Chapter 462 16/03/15 3.088
Chapter 461 16/03/15 3.089
Chapter 460 16/03/15 3.104
Chapter 459 16/03/15 3.083
Chapter 458 16/03/15 3.088
Chapter 457 16/03/15 3.087
Chapter 456 16/03/15 3.100
Chapter 455 16/03/15 3.102
Chapter 454 16/03/15 3.097
Chapter 453 16/03/15 3.105
Chapter 452 16/03/15 3.110
Chapter 451 16/03/15 3.085
Chapter 450 16/03/15 3.146
Chapter 449 16/03/15 3.089
Chapter 448 16/03/15 3.098
Chapter 447 16/03/15 3.105
Chapter 446.5 16/03/15 3.081
Chapter 446 16/03/15 3.090
Chapter 445 16/03/15 3.096
Chapter 444 16/03/15 3.086
Chapter 443 16/03/15 3.098
Chapter 442 16/03/15 3.100
Chapter 441 16/03/15 3.087
Chapter 440 16/03/15 3.111
Chapter 439 16/03/15 3.086
Chapter 438 16/03/15 3.067
Chapter 437 16/03/15 3.080
Chapter 436 16/03/15 3.085
Chapter 435 16/03/15 3.073
Chapter 434 16/03/15 3.079
Chapter 433 16/03/15 3.080
Chapter 432 16/03/15 3.079
Chapter 431 16/03/15 3.087
Chapter 430 16/03/15 3.091
Chapter 429 16/03/15 3.086
Chapter 428 16/03/15 3.102
Chapter 427 16/03/15 3.085
Chapter 426 16/03/15 3.084
Chapter 425 16/03/15 3.095
Chapter 424 16/03/15 3.072
Chapter 423 16/03/15 3.076
Chapter 422 16/03/15 3.082
Chapter 421 16/03/15 3.145
Chapter 420 16/03/15 3.114
Chapter 419 16/03/15 3.135
Chapter 418 16/03/15 3.107
Chapter 417 16/03/15 3.119
Chapter 416 16/03/15 3.078
Chapter 415 16/03/15 3.089
Chapter 414 16/03/15 3.072
Chapter 413 16/03/15 3.107
Chapter 412 16/03/15 3.081
Chapter 411 16/03/15 3.095
Chapter 410 16/03/15 3.093
Chapter 409 16/03/15 3.080
Chapter 408 16/03/15 3.094
Chapter 407 16/03/15 3.126
Chapter 406 16/03/15 3.071
Chapter 405 16/03/15 3.080
Chapter 404 16/03/15 3.090
Chapter 403 16/03/15 3.079
Chapter 402 16/03/15 3.077
Chapter 401 16/03/15 3.094
Chapter 400 16/03/15 3.108
Chapter 399 16/03/15 3.071
Chapter 398 16/03/15 3.077
Chapter 397 16/03/15 3.090
Chapter 396 16/03/15 3.075
Chapter 395 16/03/15 3.087
Chapter 394 16/03/15 3.077
Chapter 393 16/03/15 3.094
Chapter 392 16/03/15 3.075
Chapter 391 16/03/15 3.085
Chapter 390 16/03/15 3.088
Chapter 389 16/03/15 3.087
Chapter 388 16/03/15 3.076
Chapter 387 16/03/15 3.086
Chapter 386 16/03/15 3.115
Chapter 385 16/03/15 3.090
Chapter 384 16/03/15 3.077
Chapter 383 16/03/15 3.078
Chapter 382 16/03/15 3.074
Chapter 381 16/03/15 3.069
Chapter 380 16/03/15 3.074
Chapter 379 16/03/15 3.085
Chapter 378 16/03/15 3.092
Chapter 377 16/03/15 3.087
Chapter 376 16/03/15 3.080
Chapter 375 16/03/15 3.097
Chapter 374 16/03/15 3.086
Chapter 373 16/03/15 3.083
Chapter 372 16/03/15 3.106
Chapter 371 16/03/15 3.073
Chapter 370 16/03/15 3.086
Chapter 369 16/03/15 3.060
Chapter 368 16/03/15 3.074
Chapter 367 16/03/15 3.076
Chapter 366 16/03/15 3.089
Chapter 365 16/03/15 3.100
Chapter 364 16/03/15 3.070
Chapter 363 16/03/15 3.075
Chapter 362 16/03/15 3.073
Chapter 361 16/03/15 3.074
Chapter 360 16/03/15 3.087
Chapter 359 16/03/15 3.082
Chapter 358 16/03/15 3.074
Chapter 357 16/03/15 3.066
Chapter 356 16/03/15 3.117
Chapter 355 16/03/15 3.077
Chapter 354 16/03/15 3.070
Chapter 353 16/03/15 3.065
Chapter 352 16/03/15 3.075
Chapter 351 16/03/15 3.078
Chapter 350 16/03/15 3.101
Chapter 349 16/03/15 3.120
Chapter 348 16/03/15 3.063
Chapter 347 16/03/15 3.073
Chapter 346 16/03/15 3.073
Chapter 345 16/03/15 3.089
Chapter 344 16/03/15 3.083
Chapter 343 16/03/15 3.070
Chapter 342 16/03/15 3.075
Chapter 341 16/03/15 3.082
Chapter 340 16/03/15 3.082
Chapter 339 16/03/15 3.073
Chapter 338 16/03/15 3.072
Chapter 337 16/03/15 3.072
Chapter 336 16/03/15 3.063
Chapter 335 16/03/15 3.069
Chapter 334 16/03/15 3.068
Chapter 333 16/03/15 3.088
Chapter 332 16/03/15 3.075
Chapter 331 16/03/15 3.096
Chapter 330 16/03/15 3.089
Chapter 329 16/03/15 3.068
Chapter 328 16/03/15 3.066
Chapter 327 16/03/15 3.077
Chapter 326 16/03/15 3.113
Chapter 325 16/03/15 3.077
Chapter 324 16/03/15 3.080
Chapter 323 16/03/15 3.075
Chapter 322 16/03/15 3.080
Chapter 321 16/03/15 3.082
Chapter 320 16/03/15 3.115
Chapter 319 16/03/15 3.120
Chapter 318 16/03/15 3.078
Chapter 317 16/03/15 3.095
Chapter 316 16/03/15 3.097
Chapter 315 16/03/15 3.116
Chapter 314 16/03/15 3.107
Chapter 313 16/03/15 3.099
Chapter 312 16/03/15 3.089
Chapter 311 16/03/15 3.096
Chapter 310 16/03/15 3.105
Chapter 309 16/03/15 3.090
Chapter 308 16/03/15 3.103
Chapter 307 16/03/15 3.117
Chapter 306 16/03/15 3.112
Chapter 305 16/03/15 3.120
Chapter 304 16/03/15 3.109
Chapter 303 16/03/15 3.116
Chapter 302 16/03/15 3.100
Chapter 301 16/03/15 3.096
Chapter 300 16/03/15 3.159
Chapter 299 16/03/15 3.080
Chapter 298 16/03/15 3.088
Chapter 297 16/03/15 3.072
Chapter 296 16/03/15 3.080
Chapter 295 16/03/15 3.090
Chapter 294 16/03/15 3.075
Chapter 293 16/03/15 3.091
Chapter 292 16/03/15 3.080
Chapter 291 16/03/15 3.080
Chapter 290 16/03/15 3.086
Chapter 289 16/03/15 3.114
Chapter 288 16/03/15 3.089
Chapter 287 16/03/15 3.082
Chapter 286 16/03/15 3.074
Chapter 285 16/03/15 3.095
Chapter 284 16/03/15 3.086
Chapter 283 16/03/15 3.086
Chapter 282 16/03/15 3.101
Chapter 281 16/03/15 3.075
Chapter 280 16/03/15 3.101
Chapter 279 16/03/15 3.087
Chapter 278 16/03/15 3.089
Chapter 277 16/03/15 3.090
Chapter 276 16/03/15 3.083
Chapter 275 16/03/15 3.098
Chapter 274 16/03/15 3.089
Chapter 273 16/03/15 3.117
Chapter 272 16/03/15 3.104
Chapter 271 16/03/15 3.124
Chapter 270 16/03/15 3.105
Chapter 269 16/03/15 3.100
Chapter 268 16/03/15 3.097
Chapter 267 16/03/15 3.123
Chapter 266 16/03/15 3.115
Chapter 265 16/03/15 3.117
Chapter 264 16/03/15 3.109
Chapter 263 16/03/15 3.099
Chapter 262 16/03/15 3.097
Chapter 261 16/03/15 3.125
Chapter 260 16/03/15 3.101
Chapter 259 16/03/15 3.103
Chapter 258 16/03/15 3.092
Chapter 257 16/03/15 3.125
Chapter 256 16/03/15 3.125
Chapter 255 16/03/15 3.095
Chapter 254 16/03/15 3.119
Chapter 253 16/03/15 3.096
Chapter 252 16/03/15 3.099
Chapter 251 16/03/15 3.091
Chapter 250 16/03/15 3.097
Chapter 249 16/03/15 3.092
Chapter 248 16/03/15 3.105
Chapter 247 16/03/15 3.092
Chapter 246 16/03/15 3.081
Chapter 245 16/03/15 3.109
Chapter 244 16/03/15 3.118
Chapter 243 16/03/15 3.100
Chapter 242 16/03/15 3.097
Chapter 241 16/03/15 3.112
Chapter 240 16/03/15 3.092
Chapter 239 16/03/15 3.091
Chapter 238 16/03/15 3.081
Chapter 237 16/03/15 3.089
Chapter 236 16/03/15 3.092
Chapter 235 16/03/15 3.116
Chapter 234 16/03/15 3.087
Chapter 233 16/03/15 3.093
Chapter 232 16/03/15 3.080
Chapter 231 16/03/15 3.098
Chapter 230 16/03/15 3.094
Chapter 229 16/03/15 3.182
Chapter 228 16/03/15 3.076
Chapter 227 16/03/15 3.064
Chapter 226 16/03/15 3.059
Chapter 225 16/03/15 3.066
Chapter 224 16/03/15 3.054
Chapter 223 16/03/15 3.049
Chapter 222 16/03/15 3.058
Chapter 221 16/03/15 3.082
Chapter 220 16/03/15 3.082
Chapter 219 16/03/15 3.064
Chapter 218 16/03/15 3.050
Chapter 217 16/03/15 3.057
Chapter 216 16/03/15 3.063
Chapter 215 16/03/15 3.081
Chapter 214 16/03/15 3.063
Chapter 213 16/03/15 3.074
Chapter 212 16/03/15 3.072
Chapter 211 16/03/15 3.098
Chapter 210 16/03/15 3.063
Chapter 209 16/03/15 3.070
Chapter 208 16/03/15 3.058
Chapter 207 16/03/15 3.049
Chapter 206 16/03/15 3.080
Chapter 205 16/03/15 3.057
Chapter 204 16/03/15 3.067
Chapter 203 16/03/15 3.063
Chapter 202 16/03/15 3.132
Chapter 201 16/03/15 3.066
Chapter 200 16/03/15 3.116
Chapter 199 16/03/15 3.066
Chapter 198 16/03/15 3.063
Chapter 197 16/03/15 3.065
Chapter 196 16/03/15 3.060
Chapter 195 16/03/15 3.083
Chapter 194 16/03/15 3.068
Chapter 193 16/03/15 3.100
Chapter 192 16/03/15 3.101
Chapter 191 16/03/15 3.063
Chapter 190 16/03/15 3.090
Chapter 189 16/03/15 3.060
Chapter 188 16/03/15 3.081
Chapter 187 16/03/15 3.074
Chapter 186 16/03/15 3.071
Chapter 185 16/03/15 3.078
Chapter 184 16/03/15 3.071
Chapter 183 16/03/15 3.062
Chapter 182 16/03/15 3.056
Chapter 181 16/03/15 3.065
Chapter 180 16/03/15 3.083
Chapter 179 16/03/15 3.070
Chapter 178 16/03/15 3.111
Chapter 148 16/03/15 3.063
Chapter 147 16/03/15 3.061
Chapter 146 16/03/15 3.052
Chapter 145 16/03/15 3.091
Chapter 144 16/03/15 3.054
Chapter 143 16/03/15 3.057
Chapter 142 16/03/15 3.067
Chapter 141 16/03/15 3.054
Chapter 140 16/03/15 3.074
Chapter 139 16/03/15 3.069
Chapter 138 16/03/15 3.062
Chapter 137 16/03/15 3.086
Chapter 136 16/03/15 3.068
Chapter 135 16/03/15 3.095
Chapter 134 16/03/15 3.094
Chapter 133 16/03/15 3.082
Chapter 132 16/03/15 3.084
Chapter 131 16/03/15 3.066
Chapter 130 16/03/15 3.107
Chapter 129 16/03/15 3.042
Chapter 128 16/03/15 3.059
Chapter 127 16/03/15 3.052
Chapter 126 16/03/15 3.038
Chapter 125 16/03/15 3.057
Chapter 124 16/03/15 3.064
Chapter 123 16/03/15 3.051
Chapter 122 16/03/15 3.049
Chapter 121 16/03/15 3.058
Chapter 120 16/03/15 3.075
Chapter 119 16/03/15 3.062
Chapter 118 16/03/15 3.067
Chapter 117 16/03/15 3.066
Chapter 116 16/03/15 3.062
Chapter 115 16/03/15 3.076
Chapter 112 16/03/15 3.084
Chapter 111 16/03/15 3.087
Chapter 110 16/03/15 3.075
Chapter 109 16/03/15 3.065
Chapter 108 16/03/15 3.431
Chapter 107 16/03/15 3.074
Chapter 106 16/03/15 3.057
Chapter 105 16/03/15 3.059
Chapter 104 16/03/15 3.088
Chapter 103 16/03/15 3.056
Chapter 102 16/03/15 3.071
Chapter 101 16/03/15 3.062
Chapter 100 16/03/15 3.071
Chapter 99 16/03/15 3.044
Chapter 98 16/03/15 3.081
Chapter 97 16/03/15 3.064
Chapter 96.5 16/03/15 3.057
Chapter 96 16/03/15 3.051
Chapter 95 16/03/15 3.041
Chapter 94 16/03/15 3.047
Chapter 93 16/03/15 3.055
Chapter 92 16/03/15 3.047
Chapter 91 16/03/15 3.056
Chapter 90 16/03/15 3.045
Chapter 89 16/03/15 3.052
Chapter 88 16/03/15 3.055
Chapter 87 16/03/15 3.055
Chapter 86 16/03/15 3.056
Chapter 85 16/03/15 3.039
Chapter 84 16/03/15 3.042
Chapter 83 16/03/15 3.048
Chapter 82 16/03/15 3.052
Chapter 81 16/03/15 3.045
Chapter 80 16/03/15 3.056
Chapter 79 16/03/15 3.037
Chapter 78 16/03/15 3.048
Chapter 77 16/03/15 3.045
Chapter 76 16/03/15 3.036
Chapter 75 16/03/15 3.044
Chapter 74 16/03/15 3.049
Chapter 73 16/03/15 3.048
Chapter 72 16/03/15 3.040
Chapter 71 16/03/15 3.062
Chapter 70 16/03/15 3.061
Chapter 69 16/03/15 3.026
Chapter 68 16/03/15 3.035
Chapter 67 16/03/15 3.046
Chapter 66 16/03/15 3.033
Chapter 65 16/03/15 3.047
Chapter 64 16/03/15 3.061
Chapter 63 16/03/15 3.051
Chapter 62 16/03/15 3.052
Chapter 61 16/03/15 3.066
Chapter 60 16/03/15 3.050
Chapter 59 16/03/15 3.049
Chapter 58 16/03/15 3.066
Chapter 57 16/03/15 3.053
Chapter 56 16/03/15 3.056
Chapter 55 16/03/15 3.079
Chapter 54 16/03/15 3.039
Chapter 53 16/03/15 3.057
Chapter 52 16/03/15 3.078
Chapter 51 16/03/15 3.067
Chapter 50 16/03/15 3.074
Chapter 49 16/03/15 3.067
Chapter 48 16/03/15 3.046
Chapter 47 16/03/15 3.055
Chapter 46 16/03/15 3.077
Chapter 45 16/03/15 3.107
Chapter 44 16/03/15 3.065
Chapter 43 16/03/15 3.068
Chapter 42 16/03/15 3.080
Chapter 41 16/03/15 3.096
Chapter 40 16/03/15 3.109
Chapter 39 16/03/15 3.076
Chapter 38 16/03/15 3.091
Chapter 37 16/03/15 3.111
Chapter 36 16/03/15 3.102
Chapter 35 16/03/15 3.253
Chapter 34 16/03/15 3.080
Chapter 33 16/03/15 3.105
Chapter 32 16/03/15 3.085
Chapter 31 16/03/15 3.079
Chapter 30 16/03/15 3.084
Chapter 29 16/03/15 3.076
Chapter 28 16/03/15 3.082
Chapter 27 16/03/15 3.087
Chapter 26 16/03/15 3.083
Chapter 25 16/03/15 3.072
Chapter 24 16/03/15 3.066
Chapter 23 16/03/15 3.105
Chapter 22 16/03/15 3.090
Chapter 21 16/03/15 3.092
Chapter 20 16/03/15 3.103
Chapter 19 16/03/15 3.078
Chapter 18 16/03/15 3.087
Chapter 17 16/03/15 3.079
Chapter 16 16/03/15 3.086
Chapter 15 16/03/15 3.101
Chapter 14 16/03/15 3.082
Chapter 13 16/03/15 3.102
Chapter 12 16/03/15 3.103
Chapter 11 16/03/15 3.093
Chapter 10 16/03/15 3.111
Chapter 9 16/03/15 3.140
Chapter 8 16/03/15 3.132
Chapter 7 16/03/15 3.108
Chapter 6 16/03/15 3.104
Chapter 5 16/03/15 3.113
Chapter 5 16/03/15 3.196
Chapter 4 16/03/15 3.108
Chapter 4 16/03/15 3.144
Chapter 3 16/03/15 3.116
Chapter 3 16/03/15 3.153
Chapter 2 16/03/15 3.143
Chapter 2 16/03/15 3.178
Chapter 1 16/03/15 3.165
Chapter 1 16/03/15 3.215
Chapter 1 16/03/15 4.005
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch