Hayate no Gotoku - Chàng Quản Gia

Hayate no Gotoku - Chàng Quản Gia
Lượt xem: 46.573
Nội dung

Ayasaki Hayate, bị bố mẹ bán cho bọn xã hội đen để gán nợ vào đúng ngày Noel. Bất đắc dĩ, anh nghĩ ra kế bắt cóc con tin để trả cho số tiền 150 triệu yen. Không ngờ con mồi của anh, Nagi Sanzenin, lại là cô cháu gái chủ tịch tập đoàn giàu nhất thế giới. Sau hàng loạt biến cố lẫn hiểu nhầm giữa 2 người, Hayate trở thành quản gia của cô chủ Nagi, và câu chuyện đầy thú vị của "chàng quản gia mắc nợ" bắt đầu...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 532 20:17 14/11 3.073
Chapter 531 20:17 14/11 3.028
Chapter 530 20:17 14/11 3.030
Chapter 529 20:17 14/11 3.009
Chapter 528 20:17 14/11 3.009
Chapter 527 20:17 14/11 3.008
Chapter 526 20:17 14/11 3.008
Chapter 525 20:17 14/11 3.008
Chapter 524 20:17 14/11 3.010
Chapter 523 19:55 14/11 3.010
Chapter 522 19:55 14/11 3.010
Chapter 521 19:55 14/11 3.012
Chapter 520 19:55 14/11 3.009
Chapter 519 19:55 14/11 3.009
Chapter 518 19:55 14/11 3.007
Chapter 517 19:55 14/11 3.007
Chapter 516 19:55 14/11 3.006
Chapter 515 19:55 14/11 3.007
Chapter 514 19:55 14/11 3.006
Chapter 513 19:48 14/11 3.006
Chapter 512 19:48 14/11 3.006
Chapter 511 19:48 14/11 3.006
Chapter 510 19:48 14/11 3.007
Chapter 509 19:48 14/11 3.006
Chapter 508 19:48 14/11 3.012
Chapter 499 19:48 14/11 3.008
Chapter 498 19:48 14/11 3.007
Chapter 497 19:48 14/11 3.007
Chapter 496 19:48 14/11 3.007
Chapter 495 19:34 14/11 3.018
Chapter 494 19:34 14/11 3.010
Chapter 493 19:34 14/11 3.012
Chapter 492 19:34 14/11 3.005
Chapter 491 19:34 14/11 3.008
Chapter 490 19:34 14/11 3.007
Chapter 489 19:34 14/11 3.005
Chapter 489 19:34 14/11 3.008
Chapter 488 19:34 14/11 3.006
Chapter 488 19:34 14/11 3.007
Chapter 487 19:34 14/11 3.005
Chapter 487 19:34 14/11 3.009
Chapter 486 19:34 14/11 3.011
Chapter 486 19:34 14/11 3.010
Chapter 485 19:34 14/11 3.014
Chapter 485 19:34 14/11 3.018
Chapter 484 19:34 14/11 3.018
Chapter 484 19:34 14/11 3.022
Chapter 483 10/04/15 3.281
Chapter 482 10/04/15 3.170
Chapter 481 10/04/15 3.154
Chapter 480 10/04/15 3.145
Chapter 479 10/04/15 3.133
Chapter 478 10/04/15 3.116
Chapter 477 16/03/15 3.102
Chapter 476 16/03/15 3.117
Chapter 475 16/03/15 3.111
Chapter 474 16/03/15 3.090
Chapter 473 16/03/15 3.114
Chapter 472 16/03/15 3.074
Chapter 472 16/03/15 3.118
Chapter 471 16/03/15 3.103
Chapter 470 16/03/15 3.112
Chapter 469 16/03/15 3.091
Chapter 468 16/03/15 3.079
Chapter 467 16/03/15 3.096
Chapter 466 16/03/15 3.097
Chapter 465 16/03/15 3.096
Chapter 464 16/03/15 3.080
Chapter 463 16/03/15 3.105
Chapter 462 16/03/15 3.095
Chapter 461 16/03/15 3.095
Chapter 460 16/03/15 3.112
Chapter 459 16/03/15 3.089
Chapter 458 16/03/15 3.099
Chapter 457 16/03/15 3.094
Chapter 456 16/03/15 3.104
Chapter 455 16/03/15 3.108
Chapter 454 16/03/15 3.104
Chapter 453 16/03/15 3.113
Chapter 452 16/03/15 3.118
Chapter 451 16/03/15 3.093
Chapter 450 16/03/15 3.159
Chapter 449 16/03/15 3.098
Chapter 448 16/03/15 3.107
Chapter 447 16/03/15 3.118
Chapter 446.5 16/03/15 3.087
Chapter 446 16/03/15 3.097
Chapter 445 16/03/15 3.101
Chapter 444 16/03/15 3.091
Chapter 443 16/03/15 3.105
Chapter 442 16/03/15 3.108
Chapter 441 16/03/15 3.095
Chapter 440 16/03/15 3.118
Chapter 439 16/03/15 3.091
Chapter 438 16/03/15 3.073
Chapter 437 16/03/15 3.087
Chapter 436 16/03/15 3.091
Chapter 435 16/03/15 3.083
Chapter 434 16/03/15 3.086
Chapter 433 16/03/15 3.088
Chapter 432 16/03/15 3.087
Chapter 431 16/03/15 3.098
Chapter 430 16/03/15 3.099
Chapter 429 16/03/15 3.092
Chapter 428 16/03/15 3.111
Chapter 427 16/03/15 3.092
Chapter 426 16/03/15 3.090
Chapter 425 16/03/15 3.103
Chapter 424 16/03/15 3.080
Chapter 423 16/03/15 3.083
Chapter 422 16/03/15 3.088
Chapter 421 16/03/15 3.151
Chapter 420 16/03/15 3.120
Chapter 419 16/03/15 3.140
Chapter 418 16/03/15 3.114
Chapter 417 16/03/15 3.124
Chapter 416 16/03/15 3.083
Chapter 415 16/03/15 3.095
Chapter 414 16/03/15 3.080
Chapter 413 16/03/15 3.117
Chapter 412 16/03/15 3.089
Chapter 411 16/03/15 3.105
Chapter 410 16/03/15 3.108
Chapter 409 16/03/15 3.091
Chapter 408 16/03/15 3.101
Chapter 407 16/03/15 3.135
Chapter 406 16/03/15 3.077
Chapter 405 16/03/15 3.088
Chapter 404 16/03/15 3.098
Chapter 403 16/03/15 3.086
Chapter 402 16/03/15 3.086
Chapter 401 16/03/15 3.106
Chapter 400 16/03/15 3.119
Chapter 399 16/03/15 3.078
Chapter 398 16/03/15 3.082
Chapter 397 16/03/15 3.096
Chapter 396 16/03/15 3.081
Chapter 395 16/03/15 3.093
Chapter 394 16/03/15 3.082
Chapter 393 16/03/15 3.100
Chapter 392 16/03/15 3.081
Chapter 391 16/03/15 3.093
Chapter 390 16/03/15 3.095
Chapter 389 16/03/15 3.094
Chapter 388 16/03/15 3.081
Chapter 387 16/03/15 3.092
Chapter 386 16/03/15 3.124
Chapter 385 16/03/15 3.098
Chapter 384 16/03/15 3.085
Chapter 383 16/03/15 3.084
Chapter 382 16/03/15 3.080
Chapter 381 16/03/15 3.076
Chapter 380 16/03/15 3.080
Chapter 379 16/03/15 3.092
Chapter 378 16/03/15 3.097
Chapter 377 16/03/15 3.093
Chapter 376 16/03/15 3.086
Chapter 375 16/03/15 3.103
Chapter 374 16/03/15 3.092
Chapter 373 16/03/15 3.089
Chapter 372 16/03/15 3.114
Chapter 371 16/03/15 3.078
Chapter 370 16/03/15 3.091
Chapter 369 16/03/15 3.064
Chapter 368 16/03/15 3.081
Chapter 367 16/03/15 3.084
Chapter 366 16/03/15 3.100
Chapter 365 16/03/15 3.106
Chapter 364 16/03/15 3.074
Chapter 363 16/03/15 3.082
Chapter 362 16/03/15 3.078
Chapter 361 16/03/15 3.079
Chapter 360 16/03/15 3.095
Chapter 359 16/03/15 3.093
Chapter 358 16/03/15 3.082
Chapter 357 16/03/15 3.070
Chapter 356 16/03/15 3.122
Chapter 355 16/03/15 3.082
Chapter 354 16/03/15 3.074
Chapter 353 16/03/15 3.069
Chapter 352 16/03/15 3.079
Chapter 351 16/03/15 3.083
Chapter 350 16/03/15 3.106
Chapter 349 16/03/15 3.125
Chapter 348 16/03/15 3.066
Chapter 347 16/03/15 3.077
Chapter 346 16/03/15 3.077
Chapter 345 16/03/15 3.095
Chapter 344 16/03/15 3.087
Chapter 343 16/03/15 3.074
Chapter 342 16/03/15 3.079
Chapter 341 16/03/15 3.085
Chapter 340 16/03/15 3.088
Chapter 339 16/03/15 3.077
Chapter 338 16/03/15 3.077
Chapter 337 16/03/15 3.077
Chapter 336 16/03/15 3.067
Chapter 335 16/03/15 3.073
Chapter 334 16/03/15 3.073
Chapter 333 16/03/15 3.092
Chapter 332 16/03/15 3.079
Chapter 331 16/03/15 3.102
Chapter 330 16/03/15 3.098
Chapter 329 16/03/15 3.073
Chapter 328 16/03/15 3.070
Chapter 327 16/03/15 3.082
Chapter 326 16/03/15 3.119
Chapter 325 16/03/15 3.081
Chapter 324 16/03/15 3.085
Chapter 323 16/03/15 3.079
Chapter 322 16/03/15 3.083
Chapter 321 16/03/15 3.090
Chapter 320 16/03/15 3.120
Chapter 319 16/03/15 3.128
Chapter 318 16/03/15 3.082
Chapter 317 16/03/15 3.099
Chapter 316 16/03/15 3.100
Chapter 315 16/03/15 3.119
Chapter 314 16/03/15 3.111
Chapter 313 16/03/15 3.104
Chapter 312 16/03/15 3.094
Chapter 311 16/03/15 3.099
Chapter 310 16/03/15 3.109
Chapter 309 16/03/15 3.093
Chapter 308 16/03/15 3.106
Chapter 307 16/03/15 3.123
Chapter 306 16/03/15 3.116
Chapter 305 16/03/15 3.124
Chapter 304 16/03/15 3.112
Chapter 303 16/03/15 3.120
Chapter 302 16/03/15 3.104
Chapter 301 16/03/15 3.101
Chapter 300 16/03/15 3.167
Chapter 299 16/03/15 3.082
Chapter 298 16/03/15 3.092
Chapter 297 16/03/15 3.076
Chapter 296 16/03/15 3.083
Chapter 295 16/03/15 3.102
Chapter 294 16/03/15 3.078
Chapter 293 16/03/15 3.094
Chapter 292 16/03/15 3.082
Chapter 291 16/03/15 3.083
Chapter 290 16/03/15 3.093
Chapter 289 16/03/15 3.118
Chapter 288 16/03/15 3.091
Chapter 287 16/03/15 3.086
Chapter 286 16/03/15 3.076
Chapter 285 16/03/15 3.100
Chapter 284 16/03/15 3.089
Chapter 283 16/03/15 3.087
Chapter 282 16/03/15 3.103
Chapter 281 16/03/15 3.076
Chapter 280 16/03/15 3.106
Chapter 279 16/03/15 3.090
Chapter 278 16/03/15 3.095
Chapter 277 16/03/15 3.093
Chapter 276 16/03/15 3.090
Chapter 275 16/03/15 3.122
Chapter 274 16/03/15 3.094
Chapter 273 16/03/15 3.128
Chapter 272 16/03/15 3.108
Chapter 271 16/03/15 3.131
Chapter 270 16/03/15 3.109
Chapter 269 16/03/15 3.103
Chapter 268 16/03/15 3.100
Chapter 267 16/03/15 3.128
Chapter 266 16/03/15 3.120
Chapter 265 16/03/15 3.123
Chapter 264 16/03/15 3.114
Chapter 263 16/03/15 3.103
Chapter 262 16/03/15 3.100
Chapter 261 16/03/15 3.130
Chapter 260 16/03/15 3.107
Chapter 259 16/03/15 3.109
Chapter 258 16/03/15 3.096
Chapter 257 16/03/15 3.130
Chapter 256 16/03/15 3.130
Chapter 255 16/03/15 3.100
Chapter 254 16/03/15 3.126
Chapter 253 16/03/15 3.101
Chapter 252 16/03/15 3.104
Chapter 251 16/03/15 3.096
Chapter 250 16/03/15 3.104
Chapter 249 16/03/15 3.096
Chapter 248 16/03/15 3.111
Chapter 247 16/03/15 3.096
Chapter 246 16/03/15 3.085
Chapter 245 16/03/15 3.115
Chapter 244 16/03/15 3.122
Chapter 243 16/03/15 3.104
Chapter 242 16/03/15 3.101
Chapter 241 16/03/15 3.117
Chapter 240 16/03/15 3.096
Chapter 239 16/03/15 3.095
Chapter 238 16/03/15 3.085
Chapter 237 16/03/15 3.092
Chapter 236 16/03/15 3.096
Chapter 235 16/03/15 3.122
Chapter 234 16/03/15 3.091
Chapter 233 16/03/15 3.099
Chapter 232 16/03/15 3.086
Chapter 231 16/03/15 3.109
Chapter 230 16/03/15 3.104
Chapter 229 16/03/15 3.198
Chapter 228 16/03/15 3.080
Chapter 227 16/03/15 3.068
Chapter 226 16/03/15 3.063
Chapter 225 16/03/15 3.069
Chapter 224 16/03/15 3.056
Chapter 223 16/03/15 3.053
Chapter 222 16/03/15 3.062
Chapter 221 16/03/15 3.086
Chapter 220 16/03/15 3.084
Chapter 219 16/03/15 3.065
Chapter 218 16/03/15 3.056
Chapter 217 16/03/15 3.059
Chapter 216 16/03/15 3.067
Chapter 215 16/03/15 3.086
Chapter 214 16/03/15 3.068
Chapter 213 16/03/15 3.077
Chapter 212 16/03/15 3.076
Chapter 211 16/03/15 3.101
Chapter 210 16/03/15 3.065
Chapter 209 16/03/15 3.073
Chapter 208 16/03/15 3.060
Chapter 207 16/03/15 3.051
Chapter 206 16/03/15 3.083
Chapter 205 16/03/15 3.059
Chapter 204 16/03/15 3.069
Chapter 203 16/03/15 3.065
Chapter 202 16/03/15 3.135
Chapter 201 16/03/15 3.070
Chapter 200 16/03/15 3.120
Chapter 199 16/03/15 3.068
Chapter 198 16/03/15 3.065
Chapter 197 16/03/15 3.068
Chapter 196 16/03/15 3.063
Chapter 195 16/03/15 3.086
Chapter 194 16/03/15 3.070
Chapter 193 16/03/15 3.105
Chapter 192 16/03/15 3.107
Chapter 191 16/03/15 3.067
Chapter 190 16/03/15 3.095
Chapter 189 16/03/15 3.063
Chapter 188 16/03/15 3.086
Chapter 187 16/03/15 3.080
Chapter 186 16/03/15 3.075
Chapter 185 16/03/15 3.080
Chapter 184 16/03/15 3.075
Chapter 183 16/03/15 3.065
Chapter 182 16/03/15 3.059
Chapter 181 16/03/15 3.069
Chapter 180 16/03/15 3.088
Chapter 179 16/03/15 3.074
Chapter 178 16/03/15 3.117
Chapter 148 16/03/15 3.068
Chapter 147 16/03/15 3.063
Chapter 146 16/03/15 3.054
Chapter 145 16/03/15 3.095
Chapter 144 16/03/15 3.055
Chapter 143 16/03/15 3.059
Chapter 142 16/03/15 3.068
Chapter 141 16/03/15 3.055
Chapter 140 16/03/15 3.077
Chapter 139 16/03/15 3.070
Chapter 138 16/03/15 3.065
Chapter 137 16/03/15 3.089
Chapter 136 16/03/15 3.070
Chapter 135 16/03/15 3.098
Chapter 134 16/03/15 3.096
Chapter 133 16/03/15 3.084
Chapter 132 16/03/15 3.087
Chapter 131 16/03/15 3.070
Chapter 130 16/03/15 3.113
Chapter 129 16/03/15 3.045
Chapter 128 16/03/15 3.062
Chapter 127 16/03/15 3.055
Chapter 126 16/03/15 3.040
Chapter 125 16/03/15 3.063
Chapter 124 16/03/15 3.068
Chapter 123 16/03/15 3.055
Chapter 122 16/03/15 3.055
Chapter 121 16/03/15 3.064
Chapter 120 16/03/15 3.080
Chapter 119 16/03/15 3.065
Chapter 118 16/03/15 3.072
Chapter 117 16/03/15 3.068
Chapter 116 16/03/15 3.065
Chapter 115 16/03/15 3.080
Chapter 112 16/03/15 3.087
Chapter 111 16/03/15 3.091
Chapter 110 16/03/15 3.078
Chapter 109 16/03/15 3.068
Chapter 108 16/03/15 3.443
Chapter 107 16/03/15 3.078
Chapter 106 16/03/15 3.060
Chapter 105 16/03/15 3.065
Chapter 104 16/03/15 3.092
Chapter 103 16/03/15 3.059
Chapter 102 16/03/15 3.076
Chapter 101 16/03/15 3.067
Chapter 100 16/03/15 3.073
Chapter 99 16/03/15 3.046
Chapter 98 16/03/15 3.085
Chapter 97 16/03/15 3.066
Chapter 96.5 16/03/15 3.060
Chapter 96 16/03/15 3.052
Chapter 95 16/03/15 3.043
Chapter 94 16/03/15 3.048
Chapter 93 16/03/15 3.057
Chapter 92 16/03/15 3.050
Chapter 91 16/03/15 3.057
Chapter 90 16/03/15 3.047
Chapter 89 16/03/15 3.054
Chapter 88 16/03/15 3.057
Chapter 87 16/03/15 3.057
Chapter 86 16/03/15 3.059
Chapter 85 16/03/15 3.040
Chapter 84 16/03/15 3.045
Chapter 83 16/03/15 3.049
Chapter 82 16/03/15 3.053
Chapter 81 16/03/15 3.046
Chapter 80 16/03/15 3.058
Chapter 79 16/03/15 3.039
Chapter 78 16/03/15 3.050
Chapter 77 16/03/15 3.047
Chapter 76 16/03/15 3.038
Chapter 75 16/03/15 3.046
Chapter 74 16/03/15 3.052
Chapter 73 16/03/15 3.050
Chapter 72 16/03/15 3.042
Chapter 71 16/03/15 3.063
Chapter 70 16/03/15 3.063
Chapter 69 16/03/15 3.027
Chapter 68 16/03/15 3.036
Chapter 67 16/03/15 3.047
Chapter 66 16/03/15 3.034
Chapter 65 16/03/15 3.051
Chapter 64 16/03/15 3.067
Chapter 63 16/03/15 3.055
Chapter 62 16/03/15 3.055
Chapter 61 16/03/15 3.070
Chapter 60 16/03/15 3.054
Chapter 59 16/03/15 3.054
Chapter 58 16/03/15 3.073
Chapter 57 16/03/15 3.059
Chapter 56 16/03/15 3.059
Chapter 55 16/03/15 3.085
Chapter 54 16/03/15 3.044
Chapter 53 16/03/15 3.062
Chapter 52 16/03/15 3.083
Chapter 51 16/03/15 3.071
Chapter 50 16/03/15 3.077
Chapter 49 16/03/15 3.073
Chapter 48 16/03/15 3.049
Chapter 47 16/03/15 3.058
Chapter 46 16/03/15 3.079
Chapter 45 16/03/15 3.113
Chapter 44 16/03/15 3.070
Chapter 43 16/03/15 3.073
Chapter 42 16/03/15 3.085
Chapter 41 16/03/15 3.105
Chapter 40 16/03/15 3.126
Chapter 39 16/03/15 3.084
Chapter 38 16/03/15 3.101
Chapter 37 16/03/15 3.119
Chapter 36 16/03/15 3.108
Chapter 35 16/03/15 3.265
Chapter 34 16/03/15 3.085
Chapter 33 16/03/15 3.112
Chapter 32 16/03/15 3.088
Chapter 31 16/03/15 3.081
Chapter 30 16/03/15 3.090
Chapter 29 16/03/15 3.080
Chapter 28 16/03/15 3.084
Chapter 27 16/03/15 3.092
Chapter 26 16/03/15 3.090
Chapter 25 16/03/15 3.085
Chapter 24 16/03/15 3.069
Chapter 23 16/03/15 3.107
Chapter 22 16/03/15 3.092
Chapter 21 16/03/15 3.097
Chapter 20 16/03/15 3.110
Chapter 19 16/03/15 3.082
Chapter 18 16/03/15 3.094
Chapter 17 16/03/15 3.083
Chapter 16 16/03/15 3.090
Chapter 15 16/03/15 3.105
Chapter 14 16/03/15 3.085
Chapter 13 16/03/15 3.105
Chapter 12 16/03/15 3.109
Chapter 11 16/03/15 3.098
Chapter 10 16/03/15 3.119
Chapter 9 16/03/15 3.153
Chapter 8 16/03/15 3.142
Chapter 7 16/03/15 3.118
Chapter 6 16/03/15 3.111
Chapter 5 16/03/15 3.117
Chapter 5 16/03/15 3.215
Chapter 4 16/03/15 3.113
Chapter 4 16/03/15 3.153
Chapter 3 16/03/15 3.126
Chapter 3 16/03/15 3.165
Chapter 2 16/03/15 3.155
Chapter 2 16/03/15 3.189
Chapter 1 16/03/15 3.181
Chapter 1 16/03/15 3.240
Chapter 1 16/03/15 4.176
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch