Hayate no Gotoku - Chàng Quản Gia

Hayate no Gotoku - Chàng Quản Gia
Lượt xem: 49.930
Nội dung

Ayasaki Hayate, bị bố mẹ bán cho bọn xã hội đen để gán nợ vào đúng ngày Noel. Bất đắc dĩ, anh nghĩ ra kế bắt cóc con tin để trả cho số tiền 150 triệu yen. Không ngờ con mồi của anh, Nagi Sanzenin, lại là cô cháu gái chủ tịch tập đoàn giàu nhất thế giới. Sau hàng loạt biến cố lẫn hiểu nhầm giữa 2 người, Hayate trở thành quản gia của cô chủ Nagi, và câu chuyện đầy thú vị của "chàng quản gia mắc nợ" bắt đầu...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 532 14/11/16 3.108
Chapter 531 14/11/16 3.038
Chapter 530 14/11/16 3.036
Chapter 529 14/11/16 3.013
Chapter 528 14/11/16 3.013
Chapter 527 14/11/16 3.012
Chapter 526 14/11/16 3.014
Chapter 525 14/11/16 3.020
Chapter 524 14/11/16 3.013
Chapter 523 14/11/16 3.016
Chapter 522 14/11/16 3.015
Chapter 521 14/11/16 3.017
Chapter 520 14/11/16 3.013
Chapter 519 14/11/16 3.015
Chapter 518 14/11/16 3.014
Chapter 517 14/11/16 3.010
Chapter 516 14/11/16 3.010
Chapter 515 14/11/16 3.011
Chapter 514 14/11/16 3.009
Chapter 513 14/11/16 3.010
Chapter 512 14/11/16 3.011
Chapter 511 14/11/16 3.009
Chapter 510 14/11/16 3.010
Chapter 509 14/11/16 3.009
Chapter 508 14/11/16 3.022
Chapter 499 14/11/16 3.015
Chapter 498 14/11/16 3.012
Chapter 497 14/11/16 3.013
Chapter 496 14/11/16 3.012
Chapter 495 14/11/16 3.027
Chapter 494 14/11/16 3.015
Chapter 493 14/11/16 3.017
Chapter 492 14/11/16 3.010
Chapter 491 14/11/16 3.012
Chapter 490 14/11/16 3.011
Chapter 489 14/11/16 3.010
Chapter 489 14/11/16 3.013
Chapter 488 14/11/16 3.011
Chapter 488 14/11/16 3.012
Chapter 487 14/11/16 3.010
Chapter 487 14/11/16 3.015
Chapter 486 14/11/16 3.016
Chapter 486 14/11/16 3.014
Chapter 485 14/11/16 3.020
Chapter 485 14/11/16 3.023
Chapter 484 14/11/16 3.021
Chapter 484 14/11/16 3.025
Chapter 483 10/04/15 3.285
Chapter 482 10/04/15 3.175
Chapter 481 10/04/15 3.159
Chapter 480 10/04/15 3.152
Chapter 479 10/04/15 3.137
Chapter 478 10/04/15 3.120
Chapter 477 16/03/15 3.105
Chapter 476 16/03/15 3.121
Chapter 475 16/03/15 3.115
Chapter 474 16/03/15 3.094
Chapter 473 16/03/15 3.148
Chapter 472 16/03/15 3.078
Chapter 472 16/03/15 3.123
Chapter 471 16/03/15 3.108
Chapter 470 16/03/15 3.116
Chapter 469 16/03/15 3.094
Chapter 468 16/03/15 3.082
Chapter 467 16/03/15 3.099
Chapter 466 16/03/15 3.100
Chapter 465 16/03/15 3.099
Chapter 464 16/03/15 3.084
Chapter 463 16/03/15 3.109
Chapter 462 16/03/15 3.098
Chapter 461 16/03/15 3.099
Chapter 460 16/03/15 3.117
Chapter 459 16/03/15 3.091
Chapter 458 16/03/15 3.104
Chapter 457 16/03/15 3.098
Chapter 456 16/03/15 3.116
Chapter 455 16/03/15 3.112
Chapter 454 16/03/15 3.110
Chapter 453 16/03/15 3.118
Chapter 452 16/03/15 3.123
Chapter 451 16/03/15 3.098
Chapter 450 16/03/15 3.169
Chapter 449 16/03/15 3.101
Chapter 448 16/03/15 3.112
Chapter 447 16/03/15 3.123
Chapter 446.5 16/03/15 3.093
Chapter 446 16/03/15 3.101
Chapter 445 16/03/15 3.105
Chapter 444 16/03/15 3.095
Chapter 443 16/03/15 3.109
Chapter 442 16/03/15 3.114
Chapter 441 16/03/15 3.098
Chapter 440 16/03/15 3.122
Chapter 439 16/03/15 3.094
Chapter 438 16/03/15 3.076
Chapter 437 16/03/15 3.090
Chapter 436 16/03/15 3.094
Chapter 435 16/03/15 3.084
Chapter 434 16/03/15 3.089
Chapter 433 16/03/15 3.092
Chapter 432 16/03/15 3.090
Chapter 431 16/03/15 3.103
Chapter 430 16/03/15 3.103
Chapter 429 16/03/15 3.097
Chapter 428 16/03/15 3.118
Chapter 427 16/03/15 3.097
Chapter 426 16/03/15 3.094
Chapter 425 16/03/15 3.109
Chapter 424 16/03/15 3.085
Chapter 423 16/03/15 3.087
Chapter 422 16/03/15 3.092
Chapter 421 16/03/15 3.156
Chapter 420 16/03/15 3.126
Chapter 419 16/03/15 3.146
Chapter 418 16/03/15 3.119
Chapter 417 16/03/15 3.129
Chapter 416 16/03/15 3.088
Chapter 415 16/03/15 3.099
Chapter 414 16/03/15 3.084
Chapter 413 16/03/15 3.123
Chapter 412 16/03/15 3.094
Chapter 411 16/03/15 3.109
Chapter 410 16/03/15 3.113
Chapter 409 16/03/15 3.096
Chapter 408 16/03/15 3.106
Chapter 407 16/03/15 3.139
Chapter 406 16/03/15 3.082
Chapter 405 16/03/15 3.093
Chapter 404 16/03/15 3.102
Chapter 403 16/03/15 3.091
Chapter 402 16/03/15 3.090
Chapter 401 16/03/15 3.109
Chapter 400 16/03/15 3.125
Chapter 399 16/03/15 3.080
Chapter 398 16/03/15 3.085
Chapter 397 16/03/15 3.098
Chapter 396 16/03/15 3.085
Chapter 395 16/03/15 3.098
Chapter 394 16/03/15 3.085
Chapter 393 16/03/15 3.103
Chapter 392 16/03/15 3.084
Chapter 391 16/03/15 3.095
Chapter 390 16/03/15 3.099
Chapter 389 16/03/15 3.104
Chapter 388 16/03/15 3.086
Chapter 387 16/03/15 3.097
Chapter 386 16/03/15 3.128
Chapter 385 16/03/15 3.102
Chapter 384 16/03/15 3.087
Chapter 383 16/03/15 3.088
Chapter 382 16/03/15 3.085
Chapter 381 16/03/15 3.079
Chapter 380 16/03/15 3.082
Chapter 379 16/03/15 3.096
Chapter 378 16/03/15 3.100
Chapter 377 16/03/15 3.095
Chapter 376 16/03/15 3.089
Chapter 375 16/03/15 3.106
Chapter 374 16/03/15 3.094
Chapter 373 16/03/15 3.091
Chapter 372 16/03/15 3.118
Chapter 371 16/03/15 3.079
Chapter 370 16/03/15 3.095
Chapter 369 16/03/15 3.074
Chapter 368 16/03/15 3.083
Chapter 367 16/03/15 3.085
Chapter 366 16/03/15 3.105
Chapter 365 16/03/15 3.109
Chapter 364 16/03/15 3.077
Chapter 363 16/03/15 3.086
Chapter 362 16/03/15 3.080
Chapter 361 16/03/15 3.082
Chapter 360 16/03/15 3.096
Chapter 359 16/03/15 3.096
Chapter 358 16/03/15 3.084
Chapter 357 16/03/15 3.073
Chapter 356 16/03/15 3.125
Chapter 355 16/03/15 3.084
Chapter 354 16/03/15 3.078
Chapter 353 16/03/15 3.071
Chapter 352 16/03/15 3.080
Chapter 351 16/03/15 3.086
Chapter 350 16/03/15 3.111
Chapter 349 16/03/15 3.127
Chapter 348 16/03/15 3.068
Chapter 347 16/03/15 3.080
Chapter 346 16/03/15 3.078
Chapter 345 16/03/15 3.099
Chapter 344 16/03/15 3.090
Chapter 343 16/03/15 3.076
Chapter 342 16/03/15 3.081
Chapter 341 16/03/15 3.088
Chapter 340 16/03/15 3.093
Chapter 339 16/03/15 3.079
Chapter 338 16/03/15 3.080
Chapter 337 16/03/15 3.080
Chapter 336 16/03/15 3.073
Chapter 335 16/03/15 3.076
Chapter 334 16/03/15 3.077
Chapter 333 16/03/15 3.096
Chapter 332 16/03/15 3.083
Chapter 331 16/03/15 3.105
Chapter 330 16/03/15 3.101
Chapter 329 16/03/15 3.078
Chapter 328 16/03/15 3.076
Chapter 327 16/03/15 3.089
Chapter 326 16/03/15 3.123
Chapter 325 16/03/15 3.085
Chapter 324 16/03/15 3.090
Chapter 323 16/03/15 3.084
Chapter 322 16/03/15 3.088
Chapter 321 16/03/15 3.093
Chapter 320 16/03/15 3.123
Chapter 319 16/03/15 3.132
Chapter 318 16/03/15 3.084
Chapter 317 16/03/15 3.102
Chapter 316 16/03/15 3.103
Chapter 315 16/03/15 3.122
Chapter 314 16/03/15 3.113
Chapter 313 16/03/15 3.107
Chapter 312 16/03/15 3.098
Chapter 311 16/03/15 3.103
Chapter 310 16/03/15 3.116
Chapter 309 16/03/15 3.098
Chapter 308 16/03/15 3.108
Chapter 307 16/03/15 3.162
Chapter 306 16/03/15 3.126
Chapter 305 16/03/15 3.130
Chapter 304 16/03/15 3.124
Chapter 303 16/03/15 3.126
Chapter 302 16/03/15 3.112
Chapter 301 16/03/15 3.112
Chapter 300 16/03/15 3.182
Chapter 299 16/03/15 3.087
Chapter 298 16/03/15 3.098
Chapter 297 16/03/15 3.078
Chapter 296 16/03/15 3.087
Chapter 295 16/03/15 3.106
Chapter 294 16/03/15 3.080
Chapter 293 16/03/15 3.097
Chapter 292 16/03/15 3.086
Chapter 291 16/03/15 3.085
Chapter 290 16/03/15 3.096
Chapter 289 16/03/15 3.120
Chapter 288 16/03/15 3.093
Chapter 287 16/03/15 3.088
Chapter 286 16/03/15 3.079
Chapter 285 16/03/15 3.103
Chapter 284 16/03/15 3.094
Chapter 283 16/03/15 3.089
Chapter 282 16/03/15 3.107
Chapter 281 16/03/15 3.083
Chapter 280 16/03/15 3.113
Chapter 279 16/03/15 3.096
Chapter 278 16/03/15 3.099
Chapter 277 16/03/15 3.102
Chapter 276 16/03/15 3.104
Chapter 275 16/03/15 3.138
Chapter 274 16/03/15 3.105
Chapter 273 16/03/15 3.137
Chapter 272 16/03/15 3.116
Chapter 271 16/03/15 3.144
Chapter 270 16/03/15 3.119
Chapter 269 16/03/15 3.115
Chapter 268 16/03/15 3.108
Chapter 267 16/03/15 3.136
Chapter 266 16/03/15 3.133
Chapter 265 16/03/15 3.135
Chapter 264 16/03/15 3.124
Chapter 263 16/03/15 3.112
Chapter 262 16/03/15 3.113
Chapter 261 16/03/15 3.147
Chapter 260 16/03/15 3.134
Chapter 259 16/03/15 3.119
Chapter 258 16/03/15 3.109
Chapter 257 16/03/15 3.141
Chapter 256 16/03/15 3.142
Chapter 255 16/03/15 3.112
Chapter 254 16/03/15 3.134
Chapter 253 16/03/15 3.109
Chapter 252 16/03/15 3.112
Chapter 251 16/03/15 3.104
Chapter 250 16/03/15 3.111
Chapter 249 16/03/15 3.102
Chapter 248 16/03/15 3.118
Chapter 247 16/03/15 3.103
Chapter 246 16/03/15 3.090
Chapter 245 16/03/15 3.120
Chapter 244 16/03/15 3.129
Chapter 243 16/03/15 3.114
Chapter 242 16/03/15 3.114
Chapter 241 16/03/15 3.127
Chapter 240 16/03/15 3.107
Chapter 239 16/03/15 3.103
Chapter 238 16/03/15 3.097
Chapter 237 16/03/15 3.102
Chapter 236 16/03/15 3.104
Chapter 235 16/03/15 3.131
Chapter 234 16/03/15 3.099
Chapter 233 16/03/15 3.109
Chapter 232 16/03/15 3.097
Chapter 231 16/03/15 3.120
Chapter 230 16/03/15 3.114
Chapter 229 16/03/15 3.212
Chapter 228 16/03/15 3.085
Chapter 227 16/03/15 3.075
Chapter 226 16/03/15 3.069
Chapter 225 16/03/15 3.074
Chapter 224 16/03/15 3.062
Chapter 223 16/03/15 3.061
Chapter 222 16/03/15 3.068
Chapter 221 16/03/15 3.093
Chapter 220 16/03/15 3.090
Chapter 219 16/03/15 3.071
Chapter 218 16/03/15 3.062
Chapter 217 16/03/15 3.063
Chapter 216 16/03/15 3.071
Chapter 215 16/03/15 3.090
Chapter 214 16/03/15 3.072
Chapter 213 16/03/15 3.080
Chapter 212 16/03/15 3.080
Chapter 211 16/03/15 3.105
Chapter 210 16/03/15 3.068
Chapter 209 16/03/15 3.079
Chapter 208 16/03/15 3.065
Chapter 207 16/03/15 3.055
Chapter 206 16/03/15 3.088
Chapter 205 16/03/15 3.065
Chapter 204 16/03/15 3.073
Chapter 203 16/03/15 3.069
Chapter 202 16/03/15 3.142
Chapter 201 16/03/15 3.077
Chapter 200 16/03/15 3.129
Chapter 199 16/03/15 3.079
Chapter 198 16/03/15 3.074
Chapter 197 16/03/15 3.077
Chapter 196 16/03/15 3.070
Chapter 195 16/03/15 3.095
Chapter 194 16/03/15 3.076
Chapter 193 16/03/15 3.113
Chapter 192 16/03/15 3.114
Chapter 191 16/03/15 3.072
Chapter 190 16/03/15 3.102
Chapter 189 16/03/15 3.070
Chapter 188 16/03/15 3.095
Chapter 187 16/03/15 3.090
Chapter 186 16/03/15 3.082
Chapter 185 16/03/15 3.087
Chapter 184 16/03/15 3.081
Chapter 183 16/03/15 3.071
Chapter 182 16/03/15 3.066
Chapter 181 16/03/15 3.075
Chapter 180 16/03/15 3.098
Chapter 179 16/03/15 3.082
Chapter 178 16/03/15 3.125
Chapter 148 16/03/15 3.072
Chapter 147 16/03/15 3.068
Chapter 146 16/03/15 3.059
Chapter 145 16/03/15 3.101
Chapter 144 16/03/15 3.060
Chapter 143 16/03/15 3.066
Chapter 142 16/03/15 3.074
Chapter 141 16/03/15 3.061
Chapter 140 16/03/15 3.083
Chapter 139 16/03/15 3.076
Chapter 138 16/03/15 3.071
Chapter 137 16/03/15 3.098
Chapter 136 16/03/15 3.075
Chapter 135 16/03/15 3.109
Chapter 134 16/03/15 3.103
Chapter 133 16/03/15 3.089
Chapter 132 16/03/15 3.092
Chapter 131 16/03/15 3.080
Chapter 130 16/03/15 3.126
Chapter 129 16/03/15 3.051
Chapter 128 16/03/15 3.070
Chapter 127 16/03/15 3.062
Chapter 126 16/03/15 3.046
Chapter 125 16/03/15 3.068
Chapter 124 16/03/15 3.075
Chapter 123 16/03/15 3.062
Chapter 122 16/03/15 3.061
Chapter 121 16/03/15 3.072
Chapter 120 16/03/15 3.086
Chapter 119 16/03/15 3.072
Chapter 118 16/03/15 3.078
Chapter 117 16/03/15 3.072
Chapter 116 16/03/15 3.069
Chapter 115 16/03/15 3.085
Chapter 112 16/03/15 3.091
Chapter 111 16/03/15 3.097
Chapter 110 16/03/15 3.084
Chapter 109 16/03/15 3.076
Chapter 108 16/03/15 3.457
Chapter 107 16/03/15 3.087
Chapter 106 16/03/15 3.069
Chapter 105 16/03/15 3.072
Chapter 104 16/03/15 3.098
Chapter 103 16/03/15 3.065
Chapter 102 16/03/15 3.081
Chapter 101 16/03/15 3.072
Chapter 100 16/03/15 3.079
Chapter 99 16/03/15 3.053
Chapter 98 16/03/15 3.097
Chapter 97 16/03/15 3.077
Chapter 96.5 16/03/15 3.066
Chapter 96 16/03/15 3.059
Chapter 95 16/03/15 3.049
Chapter 94 16/03/15 3.054
Chapter 93 16/03/15 3.064
Chapter 92 16/03/15 3.057
Chapter 91 16/03/15 3.067
Chapter 90 16/03/15 3.057
Chapter 89 16/03/15 3.059
Chapter 88 16/03/15 3.063
Chapter 87 16/03/15 3.062
Chapter 86 16/03/15 3.065
Chapter 85 16/03/15 3.047
Chapter 84 16/03/15 3.053
Chapter 83 16/03/15 3.061
Chapter 82 16/03/15 3.068
Chapter 81 16/03/15 3.057
Chapter 80 16/03/15 3.065
Chapter 79 16/03/15 3.045
Chapter 78 16/03/15 3.056
Chapter 77 16/03/15 3.053
Chapter 76 16/03/15 3.046
Chapter 75 16/03/15 3.051
Chapter 74 16/03/15 3.057
Chapter 73 16/03/15 3.056
Chapter 72 16/03/15 3.048
Chapter 71 16/03/15 3.068
Chapter 70 16/03/15 3.068
Chapter 69 16/03/15 3.032
Chapter 68 16/03/15 3.042
Chapter 67 16/03/15 3.053
Chapter 66 16/03/15 3.039
Chapter 65 16/03/15 3.059
Chapter 64 16/03/15 3.073
Chapter 63 16/03/15 3.063
Chapter 62 16/03/15 3.067
Chapter 61 16/03/15 3.081
Chapter 60 16/03/15 3.065
Chapter 59 16/03/15 3.062
Chapter 58 16/03/15 3.080
Chapter 57 16/03/15 3.071
Chapter 56 16/03/15 3.069
Chapter 55 16/03/15 3.094
Chapter 54 16/03/15 3.060
Chapter 53 16/03/15 3.084
Chapter 52 16/03/15 3.095
Chapter 51 16/03/15 3.080
Chapter 50 16/03/15 3.103
Chapter 49 16/03/15 3.082
Chapter 48 16/03/15 3.057
Chapter 47 16/03/15 3.066
Chapter 46 16/03/15 3.085
Chapter 45 16/03/15 3.124
Chapter 44 16/03/15 3.076
Chapter 43 16/03/15 3.085
Chapter 42 16/03/15 3.093
Chapter 41 16/03/15 3.112
Chapter 40 16/03/15 3.132
Chapter 39 16/03/15 3.090
Chapter 38 16/03/15 3.106
Chapter 37 16/03/15 3.125
Chapter 36 16/03/15 3.120
Chapter 35 16/03/15 3.273
Chapter 34 16/03/15 3.091
Chapter 33 16/03/15 3.121
Chapter 32 16/03/15 3.094
Chapter 31 16/03/15 3.088
Chapter 30 16/03/15 3.096
Chapter 29 16/03/15 3.093
Chapter 28 16/03/15 3.096
Chapter 27 16/03/15 3.107
Chapter 26 16/03/15 3.104
Chapter 25 16/03/15 3.109
Chapter 24 16/03/15 3.073
Chapter 23 16/03/15 3.112
Chapter 22 16/03/15 3.096
Chapter 21 16/03/15 3.105
Chapter 20 16/03/15 3.113
Chapter 19 16/03/15 3.095
Chapter 18 16/03/15 3.113
Chapter 17 16/03/15 3.088
Chapter 16 16/03/15 3.094
Chapter 15 16/03/15 3.111
Chapter 14 16/03/15 3.092
Chapter 13 16/03/15 3.111
Chapter 12 16/03/15 3.120
Chapter 11 16/03/15 3.107
Chapter 10 16/03/15 3.138
Chapter 9 16/03/15 3.164
Chapter 8 16/03/15 3.151
Chapter 7 16/03/15 3.123
Chapter 6 16/03/15 3.120
Chapter 5 16/03/15 3.124
Chapter 5 16/03/15 3.223
Chapter 4 16/03/15 3.119
Chapter 4 16/03/15 3.161
Chapter 3 16/03/15 3.132
Chapter 3 16/03/15 3.171
Chapter 2 16/03/15 3.161
Chapter 2 16/03/15 3.196
Chapter 1 16/03/15 3.190
Chapter 1 16/03/15 3.258
Chapter 1 16/03/15 4.291
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch