Heat - Thế Giới Ngầm

Heat - Thế Giới Ngầm
Nội dung

Truyện kể về Tatsumi Karasawa một con người đầy hoài bão trên hành trình làm chủ khu phố Shinjuku - đối mặt muôn vàn hiểm nguy bởi những cuộc đối đầu giữa các băng nhóm...

Một bộ manga tuyệt vời về Yakuya khoảng tối trong xã hội Nhật Bản.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 132 21/03/15 3.196
Chapter 131 21/03/15 3.139
Chapter 130 21/03/15 3.129
Chapter 129 21/03/15 3.083
Chapter 128 21/03/15 3.076
Chapter 127 21/03/15 3.078
Chapter 126 21/03/15 3.081
Chapter 125 21/03/15 3.081
Chapter 124 21/03/15 3.083
Chapter 123 21/03/15 3.080
Chapter 122 21/03/15 3.080
Chapter 121 21/03/15 3.081
Chapter 120 21/03/15 3.080
Chapter 119 21/03/15 3.077
Chapter 118 21/03/15 3.077
Chapter 117 21/03/15 3.076
Chapter 116 21/03/15 3.200
Chapter 115 21/03/15 3.077
Chapter 114 21/03/15 3.086
Chapter 113 21/03/15 3.078
Chapter 112 21/03/15 3.076
Chapter 111 21/03/15 3.077
Chapter 110 21/03/15 3.082
Chapter 109 21/03/15 3.076
Chapter 108 21/03/15 3.086
Chapter 107 21/03/15 3.088
Chapter 106 21/03/15 3.087
Chapter 105 21/03/15 3.087
Chapter 104 21/03/15 3.084
Chapter 103 21/03/15 3.083
Chapter 102 21/03/15 3.075
Chapter 101 21/03/15 3.091
Chapter 100 21/03/15 3.087
Chapter 99 21/03/15 3.081
Chapter 98 21/03/15 3.081
Chapter 97 21/03/15 3.079
Chapter 96.2 21/03/15 3.089
Chapter 96.1 21/03/15 3.087
Chapter 95.2 21/03/15 3.085
Chapter 95.1 21/03/15 3.089
Chapter 94 21/03/15 3.088
Chapter 93 21/03/15 3.078
Chapter 92 21/03/15 3.076
Chapter 91 21/03/15 3.075
Chapter 90 21/03/15 3.080
Chapter 89 21/03/15 3.074
Chapter 88 21/03/15 3.076
Chapter 87 21/03/15 3.079
Chapter 86 21/03/15 3.090
Chapter 85 21/03/15 3.082
Chapter 84 21/03/15 3.080
Chapter 83 21/03/15 3.077
Chapter 82 21/03/15 3.086
Chapter 81 21/03/15 3.103
Chapter 80 21/03/15 3.094
Chapter 79 21/03/15 3.085
Chapter 78 21/03/15 3.084
Chapter 77 21/03/15 3.087
Chapter 76 21/03/15 3.090
Chapter 75 21/03/15 3.094
Chapter 74 21/03/15 3.091
Chapter 73 21/03/15 3.094
Chapter 72 21/03/15 3.104
Chapter 71 21/03/15 3.106
Chapter 70 21/03/15 3.102
Chapter 69 21/03/15 3.089
Chapter 68 21/03/15 3.103
Chapter 67 21/03/15 3.093
Chapter 66 21/03/15 3.092
Chapter 65 21/03/15 3.104
Chapter 64 21/03/15 3.092
Chapter 63 21/03/15 3.094
Chapter 62 17/03/15 3.107
Chapter 61 17/03/15 3.104
Chapter 60 17/03/15 3.109
Chapter 59 17/03/15 3.115
Chapter 58 17/03/15 3.096
Chapter 57 17/03/15 3.097
Chapter 56 17/03/15 3.099
Chapter 55 17/03/15 3.112
Chapter 54 17/03/15 3.102
Chapter 53 17/03/15 3.093
Chapter 52 17/03/15 3.094
Chapter 51 17/03/15 3.090
Chapter 50 17/03/15 3.089
Chapter 49 17/03/15 3.088
Chapter 48 17/03/15 3.092
Chapter 47 17/03/15 3.093
Chapter 46 17/03/15 3.088
Chapter 45 17/03/15 3.116
Chapter 44 17/03/15 3.089
Chapter 43 17/03/15 3.087
Chapter 42 17/03/15 3.091
Chapter 41 17/03/15 3.089
Chapter 40 17/03/15 3.100
Chapter 39 17/03/15 3.088
Chapter 38 17/03/15 3.087
Chapter 37 17/03/15 3.087
Chapter 36 17/03/15 3.090
Chapter 35 17/03/15 3.095
Chapter 34 17/03/15 3.090
Chapter 33 17/03/15 3.084
Chapter 32 17/03/15 3.097
Chapter 31 17/03/15 3.094
Chapter 30 17/03/15 3.140
Chapter 29 17/03/15 3.108
Chapter 28 17/03/15 3.115
Chapter 27 17/03/15 3.102
Chapter 26 17/03/15 3.121
Chapter 25 17/03/15 3.111
Chapter 24 17/03/15 3.121
Chapter 23 17/03/15 3.111
Chapter 22 17/03/15 3.122
Chapter 21 17/03/15 3.120
Chapter 20 17/03/15 3.129
Chapter 19 17/03/15 3.114
Chapter 18 17/03/15 3.109
Chapter 17 17/03/15 3.108
Chapter 16 17/03/15 3.112
Chapter 15 17/03/15 3.114
Chapter 14 17/03/15 3.104
Chapter 13 17/03/15 3.109
Chapter 12 17/03/15 3.105
Chapter 11 17/03/15 3.106
Chapter 10 17/03/15 3.115
Chapter 9 17/03/15 3.100
Chapter 8 17/03/15 3.088
Chapter 7 17/03/15 3.091
Chapter 6 17/03/15 3.097
Chapter 5 17/03/15 3.093
Chapter 4 17/03/15 3.096
Chapter 3 17/03/15 3.114
Chapter 2 17/03/15 3.110
Chapter 1 17/03/15 3.117
Chapter 0 21/03/15 3.112
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch