Heat - Thế Giới Ngầm

Heat - Thế Giới Ngầm
Lượt xem: 8.524
Nội dung

Truyện kể về Tatsumi Karasawa một con người đầy hoài bão trên hành trình làm chủ khu phố Shinjuku - đối mặt muôn vàn hiểm nguy bởi những cuộc đối đầu giữa các băng nhóm... Một bộ manga tuyệt vời về Yakuya khoảng tối trong xã hội Nhật Bản.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 132 21/03/15 3.124
Chapter 131 21/03/15 3.085
Chapter 130 21/03/15 3.082
Chapter 129 21/03/15 3.039
Chapter 128 21/03/15 3.037
Chapter 127 21/03/15 3.035
Chapter 126 21/03/15 3.034
Chapter 125 21/03/15 3.034
Chapter 124 21/03/15 3.033
Chapter 123 21/03/15 3.038
Chapter 122 21/03/15 3.037
Chapter 121 21/03/15 3.037
Chapter 120 21/03/15 3.039
Chapter 119 21/03/15 3.035
Chapter 118 21/03/15 3.034
Chapter 117 21/03/15 3.033
Chapter 116 21/03/15 3.153
Chapter 115 21/03/15 3.034
Chapter 114 21/03/15 3.044
Chapter 113 21/03/15 3.036
Chapter 112 21/03/15 3.034
Chapter 111 21/03/15 3.035
Chapter 110 21/03/15 3.037
Chapter 109 21/03/15 3.032
Chapter 108 21/03/15 3.036
Chapter 107 21/03/15 3.037
Chapter 106 21/03/15 3.033
Chapter 105 21/03/15 3.035
Chapter 104 21/03/15 3.033
Chapter 103 21/03/15 3.034
Chapter 102 21/03/15 3.033
Chapter 101 21/03/15 3.047
Chapter 100 21/03/15 3.036
Chapter 99 21/03/15 3.036
Chapter 98 21/03/15 3.032
Chapter 97 21/03/15 3.033
Chapter 96.2 21/03/15 3.040
Chapter 96.1 21/03/15 3.033
Chapter 95.2 21/03/15 3.037
Chapter 95.1 21/03/15 3.043
Chapter 94 21/03/15 3.033
Chapter 93 21/03/15 3.031
Chapter 92 21/03/15 3.032
Chapter 91 21/03/15 3.032
Chapter 90 21/03/15 3.033
Chapter 89 21/03/15 3.029
Chapter 88 21/03/15 3.030
Chapter 87 21/03/15 3.030
Chapter 86 21/03/15 3.039
Chapter 85 21/03/15 3.030
Chapter 84 21/03/15 3.032
Chapter 83 21/03/15 3.030
Chapter 82 21/03/15 3.034
Chapter 81 21/03/15 3.053
Chapter 80 21/03/15 3.036
Chapter 79 21/03/15 3.035
Chapter 78 21/03/15 3.031
Chapter 77 21/03/15 3.035
Chapter 76 21/03/15 3.036
Chapter 75 21/03/15 3.036
Chapter 74 21/03/15 3.040
Chapter 73 21/03/15 3.046
Chapter 72 21/03/15 3.044
Chapter 71 21/03/15 3.046
Chapter 70 21/03/15 3.043
Chapter 69 21/03/15 3.036
Chapter 68 21/03/15 3.044
Chapter 67 21/03/15 3.038
Chapter 66 21/03/15 3.038
Chapter 65 21/03/15 3.047
Chapter 64 21/03/15 3.040
Chapter 63 21/03/15 3.041
Chapter 62 17/03/15 3.039
Chapter 61 17/03/15 3.044
Chapter 60 17/03/15 3.041
Chapter 59 17/03/15 3.039
Chapter 58 17/03/15 3.037
Chapter 57 17/03/15 3.041
Chapter 56 17/03/15 3.038
Chapter 55 17/03/15 3.043
Chapter 54 17/03/15 3.039
Chapter 53 17/03/15 3.038
Chapter 52 17/03/15 3.038
Chapter 51 17/03/15 3.034
Chapter 50 17/03/15 3.036
Chapter 49 17/03/15 3.036
Chapter 48 17/03/15 3.034
Chapter 47 17/03/15 3.035
Chapter 46 17/03/15 3.034
Chapter 45 17/03/15 3.057
Chapter 44 17/03/15 3.034
Chapter 43 17/03/15 3.033
Chapter 42 17/03/15 3.037
Chapter 41 17/03/15 3.035
Chapter 40 17/03/15 3.037
Chapter 39 17/03/15 3.032
Chapter 38 17/03/15 3.033
Chapter 37 17/03/15 3.034
Chapter 36 17/03/15 3.031
Chapter 35 17/03/15 3.030
Chapter 34 17/03/15 3.032
Chapter 33 17/03/15 3.029
Chapter 32 17/03/15 3.032
Chapter 31 17/03/15 3.034
Chapter 30 17/03/15 3.060
Chapter 29 17/03/15 3.042
Chapter 28 17/03/15 3.047
Chapter 27 17/03/15 3.043
Chapter 26 17/03/15 3.053
Chapter 25 17/03/15 3.039
Chapter 24 17/03/15 3.045
Chapter 23 17/03/15 3.042
Chapter 22 17/03/15 3.045
Chapter 21 17/03/15 3.043
Chapter 20 17/03/15 3.056
Chapter 19 17/03/15 3.043
Chapter 18 17/03/15 3.039
Chapter 17 17/03/15 3.041
Chapter 16 17/03/15 3.044
Chapter 15 17/03/15 3.050
Chapter 14 17/03/15 3.045
Chapter 13 17/03/15 3.045
Chapter 12 17/03/15 3.045
Chapter 11 17/03/15 3.043
Chapter 10 17/03/15 3.048
Chapter 9 17/03/15 3.047
Chapter 8 17/03/15 3.044
Chapter 7 17/03/15 3.045
Chapter 6 17/03/15 3.044
Chapter 5 17/03/15 3.042
Chapter 4 17/03/15 3.044
Chapter 3 17/03/15 3.047
Chapter 2 17/03/15 3.057
Chapter 1 17/03/15 3.057
Chapter 0 21/03/15 3.054
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch