Heat - Thế Giới Ngầm

Heat - Thế Giới Ngầm
Lượt xem: 15.142
Nội dung

Truyện kể về Tatsumi Karasawa một con người đầy hoài bão trên hành trình làm chủ khu phố Shinjuku - đối mặt muôn vàn hiểm nguy bởi những cuộc đối đầu giữa các băng nhóm...

Một bộ manga tuyệt vời về Yakuya khoảng tối trong xã hội Nhật Bản.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 132 21/03/15 3.185
Chapter 131 21/03/15 3.132
Chapter 130 21/03/15 3.123
Chapter 129 21/03/15 3.076
Chapter 128 21/03/15 3.070
Chapter 127 21/03/15 3.071
Chapter 126 21/03/15 3.075
Chapter 125 21/03/15 3.075
Chapter 124 21/03/15 3.078
Chapter 123 21/03/15 3.075
Chapter 122 21/03/15 3.075
Chapter 121 21/03/15 3.076
Chapter 120 21/03/15 3.073
Chapter 119 21/03/15 3.070
Chapter 118 21/03/15 3.071
Chapter 117 21/03/15 3.069
Chapter 116 21/03/15 3.192
Chapter 115 21/03/15 3.069
Chapter 114 21/03/15 3.080
Chapter 113 21/03/15 3.072
Chapter 112 21/03/15 3.070
Chapter 111 21/03/15 3.071
Chapter 110 21/03/15 3.076
Chapter 109 21/03/15 3.070
Chapter 108 21/03/15 3.081
Chapter 107 21/03/15 3.082
Chapter 106 21/03/15 3.079
Chapter 105 21/03/15 3.080
Chapter 104 21/03/15 3.078
Chapter 103 21/03/15 3.076
Chapter 102 21/03/15 3.069
Chapter 101 21/03/15 3.084
Chapter 100 21/03/15 3.080
Chapter 99 21/03/15 3.075
Chapter 98 21/03/15 3.075
Chapter 97 21/03/15 3.073
Chapter 96.2 21/03/15 3.081
Chapter 96.1 21/03/15 3.081
Chapter 95.2 21/03/15 3.077
Chapter 95.1 21/03/15 3.081
Chapter 94 21/03/15 3.081
Chapter 93 21/03/15 3.071
Chapter 92 21/03/15 3.069
Chapter 91 21/03/15 3.069
Chapter 90 21/03/15 3.074
Chapter 89 21/03/15 3.067
Chapter 88 21/03/15 3.070
Chapter 87 21/03/15 3.071
Chapter 86 21/03/15 3.084
Chapter 85 21/03/15 3.075
Chapter 84 21/03/15 3.071
Chapter 83 21/03/15 3.068
Chapter 82 21/03/15 3.076
Chapter 81 21/03/15 3.097
Chapter 80 21/03/15 3.089
Chapter 79 21/03/15 3.079
Chapter 78 21/03/15 3.077
Chapter 77 21/03/15 3.080
Chapter 76 21/03/15 3.083
Chapter 75 21/03/15 3.088
Chapter 74 21/03/15 3.085
Chapter 73 21/03/15 3.088
Chapter 72 21/03/15 3.099
Chapter 71 21/03/15 3.098
Chapter 70 21/03/15 3.096
Chapter 69 21/03/15 3.082
Chapter 68 21/03/15 3.097
Chapter 67 21/03/15 3.086
Chapter 66 21/03/15 3.085
Chapter 65 21/03/15 3.096
Chapter 64 21/03/15 3.085
Chapter 63 21/03/15 3.089
Chapter 62 17/03/15 3.101
Chapter 61 17/03/15 3.098
Chapter 60 17/03/15 3.103
Chapter 59 17/03/15 3.108
Chapter 58 17/03/15 3.091
Chapter 57 17/03/15 3.093
Chapter 56 17/03/15 3.094
Chapter 55 17/03/15 3.108
Chapter 54 17/03/15 3.097
Chapter 53 17/03/15 3.088
Chapter 52 17/03/15 3.089
Chapter 51 17/03/15 3.085
Chapter 50 17/03/15 3.085
Chapter 49 17/03/15 3.083
Chapter 48 17/03/15 3.087
Chapter 47 17/03/15 3.088
Chapter 46 17/03/15 3.084
Chapter 45 17/03/15 3.110
Chapter 44 17/03/15 3.085
Chapter 43 17/03/15 3.082
Chapter 42 17/03/15 3.087
Chapter 41 17/03/15 3.085
Chapter 40 17/03/15 3.095
Chapter 39 17/03/15 3.084
Chapter 38 17/03/15 3.084
Chapter 37 17/03/15 3.084
Chapter 36 17/03/15 3.086
Chapter 35 17/03/15 3.092
Chapter 34 17/03/15 3.088
Chapter 33 17/03/15 3.081
Chapter 32 17/03/15 3.093
Chapter 31 17/03/15 3.091
Chapter 30 17/03/15 3.133
Chapter 29 17/03/15 3.104
Chapter 28 17/03/15 3.111
Chapter 27 17/03/15 3.098
Chapter 26 17/03/15 3.117
Chapter 25 17/03/15 3.107
Chapter 24 17/03/15 3.115
Chapter 23 17/03/15 3.108
Chapter 22 17/03/15 3.119
Chapter 21 17/03/15 3.117
Chapter 20 17/03/15 3.126
Chapter 19 17/03/15 3.111
Chapter 18 17/03/15 3.104
Chapter 17 17/03/15 3.103
Chapter 16 17/03/15 3.107
Chapter 15 17/03/15 3.109
Chapter 14 17/03/15 3.099
Chapter 13 17/03/15 3.105
Chapter 12 17/03/15 3.100
Chapter 11 17/03/15 3.101
Chapter 10 17/03/15 3.110
Chapter 9 17/03/15 3.095
Chapter 8 17/03/15 3.084
Chapter 7 17/03/15 3.086
Chapter 6 17/03/15 3.092
Chapter 5 17/03/15 3.088
Chapter 4 17/03/15 3.090
Chapter 3 17/03/15 3.108
Chapter 2 17/03/15 3.105
Chapter 1 17/03/15 3.113
Chapter 0 21/03/15 3.097
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch