Heat - Thế Giới Ngầm

Heat - Thế Giới Ngầm
Lượt xem: 9.263
Nội dung

Truyện kể về Tatsumi Karasawa một con người đầy hoài bão trên hành trình làm chủ khu phố Shinjuku - đối mặt muôn vàn hiểm nguy bởi những cuộc đối đầu giữa các băng nhóm... Một bộ manga tuyệt vời về Yakuya khoảng tối trong xã hội Nhật Bản.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 132 21/03/15 3.131
Chapter 131 21/03/15 3.091
Chapter 130 21/03/15 3.086
Chapter 129 21/03/15 3.043
Chapter 128 21/03/15 3.040
Chapter 127 21/03/15 3.038
Chapter 126 21/03/15 3.037
Chapter 125 21/03/15 3.039
Chapter 124 21/03/15 3.036
Chapter 123 21/03/15 3.043
Chapter 122 21/03/15 3.041
Chapter 121 21/03/15 3.041
Chapter 120 21/03/15 3.043
Chapter 119 21/03/15 3.039
Chapter 118 21/03/15 3.038
Chapter 117 21/03/15 3.037
Chapter 116 21/03/15 3.157
Chapter 115 21/03/15 3.038
Chapter 114 21/03/15 3.048
Chapter 113 21/03/15 3.040
Chapter 112 21/03/15 3.038
Chapter 111 21/03/15 3.039
Chapter 110 21/03/15 3.043
Chapter 109 21/03/15 3.038
Chapter 108 21/03/15 3.042
Chapter 107 21/03/15 3.043
Chapter 106 21/03/15 3.038
Chapter 105 21/03/15 3.041
Chapter 104 21/03/15 3.038
Chapter 103 21/03/15 3.040
Chapter 102 21/03/15 3.038
Chapter 101 21/03/15 3.052
Chapter 100 21/03/15 3.044
Chapter 99 21/03/15 3.041
Chapter 98 21/03/15 3.037
Chapter 97 21/03/15 3.038
Chapter 96.2 21/03/15 3.047
Chapter 96.1 21/03/15 3.041
Chapter 95.2 21/03/15 3.042
Chapter 95.1 21/03/15 3.050
Chapter 94 21/03/15 3.040
Chapter 93 21/03/15 3.036
Chapter 92 21/03/15 3.037
Chapter 91 21/03/15 3.037
Chapter 90 21/03/15 3.038
Chapter 89 21/03/15 3.034
Chapter 88 21/03/15 3.035
Chapter 87 21/03/15 3.035
Chapter 86 21/03/15 3.046
Chapter 85 21/03/15 3.038
Chapter 84 21/03/15 3.037
Chapter 83 21/03/15 3.035
Chapter 82 21/03/15 3.041
Chapter 81 21/03/15 3.060
Chapter 80 21/03/15 3.043
Chapter 79 21/03/15 3.040
Chapter 78 21/03/15 3.037
Chapter 77 21/03/15 3.043
Chapter 76 21/03/15 3.044
Chapter 75 21/03/15 3.047
Chapter 74 21/03/15 3.045
Chapter 73 21/03/15 3.051
Chapter 72 21/03/15 3.051
Chapter 71 21/03/15 3.055
Chapter 70 21/03/15 3.048
Chapter 69 21/03/15 3.041
Chapter 68 21/03/15 3.049
Chapter 67 21/03/15 3.042
Chapter 66 21/03/15 3.042
Chapter 65 21/03/15 3.052
Chapter 64 21/03/15 3.045
Chapter 63 21/03/15 3.046
Chapter 62 17/03/15 3.044
Chapter 61 17/03/15 3.049
Chapter 60 17/03/15 3.047
Chapter 59 17/03/15 3.045
Chapter 58 17/03/15 3.042
Chapter 57 17/03/15 3.047
Chapter 56 17/03/15 3.044
Chapter 55 17/03/15 3.052
Chapter 54 17/03/15 3.046
Chapter 53 17/03/15 3.044
Chapter 52 17/03/15 3.045
Chapter 51 17/03/15 3.040
Chapter 50 17/03/15 3.042
Chapter 49 17/03/15 3.042
Chapter 48 17/03/15 3.040
Chapter 47 17/03/15 3.042
Chapter 46 17/03/15 3.042
Chapter 45 17/03/15 3.064
Chapter 44 17/03/15 3.040
Chapter 43 17/03/15 3.040
Chapter 42 17/03/15 3.042
Chapter 41 17/03/15 3.040
Chapter 40 17/03/15 3.044
Chapter 39 17/03/15 3.037
Chapter 38 17/03/15 3.038
Chapter 37 17/03/15 3.039
Chapter 36 17/03/15 3.037
Chapter 35 17/03/15 3.036
Chapter 34 17/03/15 3.039
Chapter 33 17/03/15 3.034
Chapter 32 17/03/15 3.037
Chapter 31 17/03/15 3.039
Chapter 30 17/03/15 3.069
Chapter 29 17/03/15 3.049
Chapter 28 17/03/15 3.052
Chapter 27 17/03/15 3.049
Chapter 26 17/03/15 3.060
Chapter 25 17/03/15 3.046
Chapter 24 17/03/15 3.052
Chapter 23 17/03/15 3.048
Chapter 22 17/03/15 3.055
Chapter 21 17/03/15 3.052
Chapter 20 17/03/15 3.063
Chapter 19 17/03/15 3.050
Chapter 18 17/03/15 3.044
Chapter 17 17/03/15 3.047
Chapter 16 17/03/15 3.050
Chapter 15 17/03/15 3.054
Chapter 14 17/03/15 3.049
Chapter 13 17/03/15 3.049
Chapter 12 17/03/15 3.049
Chapter 11 17/03/15 3.049
Chapter 10 17/03/15 3.052
Chapter 9 17/03/15 3.048
Chapter 8 17/03/15 3.045
Chapter 7 17/03/15 3.046
Chapter 6 17/03/15 3.045
Chapter 5 17/03/15 3.044
Chapter 4 17/03/15 3.048
Chapter 3 17/03/15 3.050
Chapter 2 17/03/15 3.062
Chapter 1 17/03/15 3.062
Chapter 0 21/03/15 3.060
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch