Hiệp Khách Giang Hồ

Hiệp Khách Giang Hồ
Lượt xem: 468.904
Hiệp Khách Giang Hồ Xếp hạng: 3,7/5 - 10 Lượt đánh giá.
Nội dung

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 8 kỳ vật của võ lâm .

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 516: Raw 1 ngày trước 6.769
Chapter 515 21:19 02/01 9.997
Chapter 514 16/12/16 11.707
Chapter 513 02/12/16 14.378
Chapter 512 14/11/16 10.454
Chapter 511 01/11/16 11.697
Chapter 510 14/10/16 9.559
Chapter 509 01/10/16 10.164
Chapter 508 13/09/16 8.304
Chapter 507 31/08/16 10.953
Chapter 506 03/08/16 14.379
Chapter 505 17/07/16 11.407
Chapter 504 03/07/16 9.056
Chapter 503 16/06/16 7.016
Chapter 502 02/06/16 6.887
Chapter 501 19/05/16 6.406
Chapter 500 03/05/16 6.086
Chapter 499 15/04/16 4.807
Chapter 498 31/03/16 4.565
Chapter 497 14/03/16 5.055
Chapter 496 29/02/16 4.639
Chapter 495 18/02/16 4.756
Chapter 494 30/01/16 5.134
Chapter 493 14/01/16 4.481
Chapter 492 30/12/15 4.422
Chapter 491 14/12/15 4.572
Chapter 490 01/12/15 4.304
Chapter 489 30/10/15 4.409
Chapter 488 14/10/15 4.254
Chapter 487 30/09/15 4.168
Chapter 486 31/08/15 4.179
Chapter 485 13/08/15 4.191
Chapter 484 30/07/15 4.131
Chapter 483 14/07/15 4.327
Chapter 482 30/06/15 3.905
Chapter 481 14/06/15 3.850
Chapter 480 31/05/15 3.944
Chapter 479 14/05/15 3.878
Chapter 478 29/04/15 3.849
Chapter 477 14/04/15 3.833
Chapter 476 31/03/15 3.894
Chapter 475 16/03/15 3.912
Chapter 474: (TV) 16/03/15 3.736
Chapter 473: (TV) 16/03/15 3.628
Chapter 472: (TV) 16/03/15 3.705
Chapter 471: (TV) 16/03/15 3.738
Chapter 470: (TV) 16/03/15 3.844
Chapter 469: (TV) 16/03/15 3.737
Chapter 468: (TV) 16/03/15 3.781
Chapter 467: (TV) 16/03/15 3.781
Chapter 466: (TV) 16/03/15 3.891
Chapter 465: (TV) 16/03/15 4.129
Chapter 464: (TV) 16/03/15 3.827
Chapter 463: (TV) 16/03/15 3.796
Chapter 462: (TV) 16/03/15 3.781
Chapter 461: (TV) 16/03/15 3.815
Chapter 460: (TV) 16/03/15 3.841
Chapter 459: (TV) 16/03/15 3.863
Chapter 458 16/03/15 3.823
Chapter 457 16/03/15 3.780
Chapter 456 16/03/15 3.831
Chapter 455 16/03/15 3.843
Chapter 454 16/03/15 3.734
Chapter 453 16/03/15 3.749
Chapter 452 16/03/15 3.724
Chapter 451 16/03/15 3.791
Chapter 450 16/03/15 3.812
Chapter 449 16/03/15 3.718
Chapter 448 16/03/15 3.686
Chapter 447 16/03/15 3.721
Chapter 446 16/03/15 3.722
Chapter 445 16/03/15 3.713
Chapter 444 16/03/15 3.768
Chapter 443.2 16/03/15 3.732
Chapter 443 16/03/15 3.750
Chapter 442 16/03/15 3.671
Chapter 441.5 16/03/15 3.662
Chapter 441 16/03/15 3.692
Chapter 440 16/03/15 3.746
Chapter 439 16/03/15 3.663
Chapter 438 16/03/15 3.717
Chapter 437 16/03/15 3.701
Chapter 436 16/03/15 3.726
Chapter 435 16/03/15 3.671
Chapter 434 16/03/15 3.663
Chapter 433 16/03/15 3.719
Chapter 432 16/03/15 3.718
Chapter 431 16/03/15 3.737
Chapter 430 16/03/15 3.807
Chapter 429 16/03/15 3.722
Chapter 428 16/03/15 3.734
Chapter 427 16/03/15 3.759
Chapter 426 16/03/15 3.736
Chapter 425 16/03/15 3.737
Chapter 424 16/03/15 3.746
Chapter 423 16/03/15 3.758
Chapter 422 16/03/15 3.809
Chapter 421 16/03/15 3.774
Chapter 420 16/03/15 3.782
Chapter 419 16/03/15 3.776
Chapter 418 16/03/15 3.748
Chapter 417 16/03/15 3.776
Chapter 416 16/03/15 3.721
Chapter 415 16/03/15 3.753
Chapter 414 16/03/15 3.740
Chapter 413 16/03/15 3.676
Chapter 412 16/03/15 3.731
Chapter 411 16/03/15 3.697
Chapter 410 16/03/15 3.809
Chapter 409 16/03/15 3.724
Chapter 408 16/03/15 3.692
Chapter 407 16/03/15 3.711
Chapter 406 16/03/15 3.758
Chapter 405 16/03/15 3.749
Chapter 404 16/03/15 3.765
Chapter 403 16/03/15 3.747
Chapter 402 16/03/15 3.768
Chapter 401 16/03/15 3.803
Chapter 400 16/03/15 3.940
Chapter 399 16/03/15 3.760
Chapter 398 16/03/15 3.778
Chapter 397 16/03/15 3.774
Chapter 396 16/03/15 3.716
Chapter 395 16/03/15 3.763
Chapter 394 16/03/15 3.735
Chapter 393 16/03/15 3.758
Chapter 392 16/03/15 3.742
Chapter 391 16/03/15 3.723
Chapter 390 16/03/15 3.803
Chapter 389 16/03/15 3.681
Chapter 388 16/03/15 3.684
Chapter 387 16/03/15 3.682
Chapter 386 16/03/15 3.697
Chapter 385 16/03/15 3.707
Chapter 384 16/03/15 3.685
Chapter 383 16/03/15 3.715
Chapter 382 16/03/15 3.693
Chapter 381 16/03/15 3.697
Chapter 380 16/03/15 3.752
Chapter 379 16/03/15 3.677
Chapter 378 16/03/15 3.661
Chapter 377 16/03/15 3.709
Chapter 376 16/03/15 3.683
Chapter 375 16/03/15 3.698
Chapter 374 16/03/15 3.672
Chapter 373 16/03/15 3.690
Chapter 372 16/03/15 3.720
Chapter 371 16/03/15 3.694
Chapter 370 16/03/15 3.725
Chapter 369 16/03/15 3.662
Chapter 368 16/03/15 3.676
Chapter 367 16/03/15 3.648
Chapter 366 16/03/15 3.680
Chapter 365 16/03/15 3.721
Chapter 364 16/03/15 3.692
Chapter 363 16/03/15 3.760
Chapter 362 16/03/15 3.755
Chapter 361 16/03/15 3.766
Chapter 360 16/03/15 3.821
Chapter 359 16/03/15 3.697
Chapter 358 16/03/15 3.685
Chapter 357 16/03/15 3.684
Chapter 356 16/03/15 3.691
Chapter 355 16/03/15 3.726
Chapter 354 16/03/15 3.671
Chapter 353 16/03/15 3.704
Chapter 352 16/03/15 3.688
Chapter 351 16/03/15 3.689
Chapter 350 16/03/15 3.782
Chapter 349 16/03/15 3.673
Chapter 348 16/03/15 3.686
Chapter 347 16/03/15 3.684
Chapter 346 16/03/15 3.669
Chapter 345 16/03/15 3.706
Chapter 344 16/03/15 3.687
Chapter 343 16/03/15 3.690
Chapter 342 16/03/15 3.681
Chapter 341 16/03/15 3.716
Chapter 340 16/03/15 3.743
Chapter 339 16/03/15 3.661
Chapter 338 16/03/15 3.687
Chapter 337 16/03/15 3.684
Chapter 336 16/03/15 3.669
Chapter 335 16/03/15 3.697
Chapter 334 16/03/15 3.689
Chapter 333 16/03/15 3.693
Chapter 332 16/03/15 3.779
Chapter 331 16/03/15 3.765
Chapter 330 16/03/15 3.849
Chapter 329 16/03/15 3.857
Chapter 328 16/03/15 3.710
Chapter 327 16/03/15 3.740
Chapter 326 16/03/15 3.740
Chapter 325 16/03/15 3.727
Chapter 324 16/03/15 3.751
Chapter 323 16/03/15 3.717
Chapter 322 16/03/15 3.732
Chapter 321 16/03/15 3.727
Chapter 320 16/03/15 3.839
Chapter 319 16/03/15 3.711
Chapter 318 16/03/15 3.712
Chapter 317 16/03/15 3.728
Chapter 316 16/03/15 3.707
Chapter 315 16/03/15 3.737
Chapter 314 16/03/15 3.733
Chapter 313 16/03/15 3.762
Chapter 312 16/03/15 3.800
Chapter 311 16/03/15 3.779
Chapter 310 16/03/15 3.825
Chapter 309 16/03/15 3.761
Chapter 308 16/03/15 3.823
Chapter 307 16/03/15 3.803
Chapter 306 16/03/15 3.823
Chapter 305 16/03/15 3.798
Chapter 304 16/03/15 3.808
Chapter 303 16/03/15 3.770
Chapter 302 16/03/15 3.758
Chapter 301 16/03/15 3.752
Chapter 300 16/03/15 3.841
Chapter 299 16/03/15 3.726
Chapter 298 16/03/15 3.737
Chapter 297 16/03/15 3.702
Chapter 296 16/03/15 3.745
Chapter 295 16/03/15 3.724
Chapter 294 16/03/15 3.732
Chapter 293 16/03/15 3.726
Chapter 292 16/03/15 3.719
Chapter 291 16/03/15 3.786
Chapter 290 16/03/15 3.775
Chapter 289 16/03/15 3.714
Chapter 288 16/03/15 3.722
Chapter 287 16/03/15 3.733
Chapter 286 16/03/15 3.749
Chapter 285 16/03/15 3.783
Chapter 284 16/03/15 3.757
Chapter 283 16/03/15 3.836
Chapter 282 16/03/15 3.761
Chapter 281 16/03/15 3.761
Chapter 280 16/03/15 3.759
Chapter 279 16/03/15 3.762
Chapter 278 16/03/15 3.707
Chapter 277 16/03/15 3.704
Chapter 276 16/03/15 3.716
Chapter 275 16/03/15 3.728
Chapter 274 16/03/15 3.688
Chapter 273 16/03/15 3.719
Chapter 272 16/03/15 3.749
Chapter 271 16/03/15 3.750
Chapter 270 16/03/15 3.823
Chapter 269 16/03/15 3.778
Chapter 268 16/03/15 3.816
Chapter 267 16/03/15 3.823
Chapter 266 16/03/15 3.797
Chapter 265 16/03/15 3.824
Chapter 264 16/03/15 3.830
Chapter 263 16/03/15 3.857
Chapter 262 16/03/15 3.877
Chapter 261 16/03/15 3.833
Chapter 260 16/03/15 3.853
Chapter 259 16/03/15 3.761
Chapter 258 16/03/15 3.774
Chapter 257 16/03/15 3.745
Chapter 256 16/03/15 3.758
Chapter 255 16/03/15 3.591
Chapter 254 16/03/15 3.593
Chapter 253 16/03/15 3.573
Chapter 252 16/03/15 3.617
Chapter 251 16/03/15 3.607
Chapter 250 16/03/15 3.718
Chapter 249 16/03/15 3.640
Chapter 248 16/03/15 3.604
Chapter 247 16/03/15 3.607
Chapter 246 16/03/15 3.609
Chapter 245 16/03/15 3.639
Chapter 244 16/03/15 3.635
Chapter 243 16/03/15 3.638
Chapter 242 16/03/15 3.630
Chapter 241 16/03/15 3.603
Chapter 240 16/03/15 3.669
Chapter 239 16/03/15 3.552
Chapter 238 16/03/15 3.564
Chapter 237 16/03/15 3.558
Chapter 236 16/03/15 3.610
Chapter 235 16/03/15 3.582
Chapter 234 16/03/15 3.566
Chapter 233 16/03/15 3.604
Chapter 232 16/03/15 3.603
Chapter 231 16/03/15 3.657
Chapter 230 16/03/15 3.770
Chapter 229 16/03/15 3.726
Chapter 228 16/03/15 3.728
Chapter 227 16/03/15 3.714
Chapter 226 16/03/15 3.708
Chapter 225 16/03/15 3.734
Chapter 224 16/03/15 3.696
Chapter 223 16/03/15 3.730
Chapter 222 16/03/15 3.694
Chapter 221 16/03/15 3.696
Chapter 220 16/03/15 3.712
Chapter 219 16/03/15 3.704
Chapter 218 16/03/15 3.699
Chapter 217 16/03/15 3.735
Chapter 216 16/03/15 3.727
Chapter 215 16/03/15 3.707
Chapter 214 16/03/15 3.679
Chapter 213 16/03/15 3.696
Chapter 212 16/03/15 3.688
Chapter 211 16/03/15 3.669
Chapter 210 16/03/15 3.714
Chapter 209 16/03/15 3.662
Chapter 208 16/03/15 3.659
Chapter 207 16/03/15 3.636
Chapter 206 16/03/15 3.666
Chapter 205 16/03/15 3.682
Chapter 204 16/03/15 3.621
Chapter 203 16/03/15 3.628
Chapter 202 16/03/15 3.639
Chapter 201 16/03/15 3.647
Chapter 200 16/03/15 3.684
Chapter 199 16/03/15 3.587
Chapter 198 16/03/15 3.598
Chapter 197 16/03/15 3.551
Chapter 196 16/03/15 3.580
Chapter 195 16/03/15 3.589
Chapter 194 16/03/15 3.574
Chapter 193 16/03/15 3.603
Chapter 192 16/03/15 3.596
Chapter 191 16/03/15 3.569
Chapter 190 16/03/15 3.646
Chapter 189 16/03/15 3.545
Chapter 188 16/03/15 3.568
Chapter 187 16/03/15 3.506
Chapter 186 16/03/15 3.554
Chapter 185 16/03/15 3.587
Chapter 184 16/03/15 3.548
Chapter 183 16/03/15 3.549
Chapter 182 16/03/15 3.555
Chapter 181 16/03/15 3.571
Chapter 180 16/03/15 3.614
Chapter 179 16/03/15 3.552
Chapter 178 16/03/15 3.538
Chapter 177 16/03/15 3.577
Chapter 176 16/03/15 3.576
Chapter 175 16/03/15 3.613
Chapter 174 16/03/15 3.582
Chapter 173 16/03/15 3.614
Chapter 172 16/03/15 3.648
Chapter 171 16/03/15 3.643
Chapter 170 16/03/15 3.694
Chapter 169 16/03/15 3.613
Chapter 168 16/03/15 3.585
Chapter 167 16/03/15 3.584
Chapter 166 16/03/15 3.600
Chapter 165 16/03/15 3.631
Chapter 164 16/03/15 3.598
Chapter 163 16/03/15 3.593
Chapter 162 16/03/15 3.587
Chapter 161 16/03/15 3.640
Chapter 160 16/03/15 3.646
Chapter 159 16/03/15 3.655
Chapter 158 16/03/15 3.576
Chapter 157 16/03/15 3.620
Chapter 156 16/03/15 3.623
Chapter 155 16/03/15 3.616
Chapter 154 16/03/15 3.611
Chapter 153 16/03/15 3.569
Chapter 152 16/03/15 3.584
Chapter 151 16/03/15 3.589
Chapter 150 16/03/15 3.637
Chapter 149 16/03/15 3.557
Chapter 148 16/03/15 3.577
Chapter 147 16/03/15 3.560
Chapter 146 16/03/15 3.593
Chapter 145 16/03/15 3.612
Chapter 144 16/03/15 3.602
Chapter 143 16/03/15 3.599
Chapter 142 16/03/15 3.634
Chapter 141 16/03/15 3.599
Chapter 140 16/03/15 3.638
Chapter 139 16/03/15 3.593
Chapter 138 16/03/15 3.623
Chapter 137 16/03/15 3.557
Chapter 136 16/03/15 3.596
Chapter 135 16/03/15 3.605
Chapter 134 16/03/15 3.596
Chapter 133 16/03/15 3.581
Chapter 132 16/03/15 3.581
Chapter 131 16/03/15 3.551
Chapter 130 16/03/15 3.594
Chapter 129 16/03/15 3.516
Chapter 128 16/03/15 3.532
Chapter 127 16/03/15 3.531
Chapter 126 16/03/15 3.562
Chapter 125 16/03/15 3.538
Chapter 124 16/03/15 3.571
Chapter 123 16/03/15 3.553
Chapter 122 16/03/15 3.537
Chapter 121 16/03/15 3.535
Chapter 120 16/03/15 3.593
Chapter 119 16/03/15 3.574
Chapter 118 16/03/15 3.603
Chapter 117 16/03/15 3.589
Chapter 116 16/03/15 3.599
Chapter 115 16/03/15 3.610
Chapter 114 16/03/15 3.588
Chapter 113 16/03/15 3.600
Chapter 112 16/03/15 3.603
Chapter 111 16/03/15 3.575
Chapter 110 16/03/15 3.608
Chapter 109 16/03/15 3.587
Chapter 108 16/03/15 3.575
Chapter 107 16/03/15 3.558
Chapter 106 16/03/15 3.546
Chapter 105 16/03/15 3.562
Chapter 104 16/03/15 3.538
Chapter 103 16/03/15 3.561
Chapter 102 16/03/15 3.599
Chapter 101 16/03/15 3.555
Chapter 100 16/03/15 3.612
Chapter 99 16/03/15 3.503
Chapter 98 16/03/15 3.511
Chapter 97 16/03/15 3.502
Chapter 96 16/03/15 3.527
Chapter 95 16/03/15 3.568
Chapter 94 16/03/15 3.515
Chapter 93 16/03/15 3.578
Chapter 92 16/03/15 3.551
Chapter 91 16/03/15 3.556
Chapter 90 16/03/15 3.565
Chapter 89 16/03/15 3.507
Chapter 88 16/03/15 3.556
Chapter 87 16/03/15 3.506
Chapter 86 16/03/15 3.553
Chapter 85 16/03/15 3.535
Chapter 84 16/03/15 3.530
Chapter 83 16/03/15 3.524
Chapter 82 16/03/15 3.529
Chapter 81 16/03/15 3.574
Chapter 80 16/03/15 3.555
Chapter 79 16/03/15 3.504
Chapter 78 16/03/15 3.564
Chapter 77 16/03/15 3.559
Chapter 76 16/03/15 3.505
Chapter 75 16/03/15 3.526
Chapter 74 16/03/15 3.510
Chapter 73 16/03/15 3.511
Chapter 72 16/03/15 3.557
Chapter 71 16/03/15 3.636
Chapter 70 16/03/15 3.619
Chapter 69 16/03/15 3.571
Chapter 68 16/03/15 3.626
Chapter 67 16/03/15 3.622
Chapter 66 16/03/15 3.627
Chapter 65 16/03/15 3.621
Chapter 64 16/03/15 3.644
Chapter 63 16/03/15 3.691
Chapter 62 16/03/15 3.619
Chapter 61 16/03/15 3.615
Chapter 60 16/03/15 3.627
Chapter 59 16/03/15 3.589
Chapter 58 16/03/15 3.599
Chapter 57 16/03/15 3.690
Chapter 56 16/03/15 3.553
Chapter 55 16/03/15 3.564
Chapter 54 16/03/15 3.523
Chapter 53 16/03/15 3.558
Chapter 52 16/03/15 3.559
Chapter 51 16/03/15 3.526
Chapter 50 16/03/15 3.585
Chapter 49 16/03/15 3.550
Chapter 48 16/03/15 3.535
Chapter 47 16/03/15 3.549
Chapter 46 16/03/15 3.532
Chapter 45 16/03/15 3.558
Chapter 44 16/03/15 3.541
Chapter 43 16/03/15 3.554
Chapter 42 16/03/15 3.566
Chapter 41 16/03/15 3.580
Chapter 40 16/03/15 3.638
Chapter 39 16/03/15 3.565
Chapter 38 16/03/15 3.585
Chapter 37 16/03/15 3.573
Chapter 36 16/03/15 3.575
Chapter 35 16/03/15 3.606
Chapter 34 16/03/15 3.589
Chapter 33 16/03/15 3.593
Chapter 32 16/03/15 3.573
Chapter 31 16/03/15 3.626
Chapter 30 16/03/15 3.645
Chapter 29 16/03/15 3.665
Chapter 28 16/03/15 3.614
Chapter 27 16/03/15 3.616
Chapter 26 16/03/15 3.597
Chapter 25 16/03/15 3.615
Chapter 24 16/03/15 3.603
Chapter 23 16/03/15 3.644
Chapter 22 16/03/15 3.611
Chapter 21 16/03/15 3.613
Chapter 20 16/03/15 3.645
Chapter 19 16/03/15 3.612
Chapter 18 16/03/15 3.626
Chapter 17 16/03/15 3.611
Chapter 16 16/03/15 3.637
Chapter 15 16/03/15 3.615
Chapter 14 16/03/15 3.633
Chapter 13 16/03/15 3.633
Chapter 12 16/03/15 3.632
Chapter 11 16/03/15 3.657
Chapter 10 16/03/15 3.668
Chapter 9 16/03/15 3.633
Chapter 8 16/03/15 3.642
Chapter 7 16/03/15 3.673
Chapter 6 16/03/15 3.733
Chapter 5 16/03/15 3.709
Chapter 4 16/03/15 3.673
Chapter 3 16/03/15 3.775
Chapter 2 16/03/15 3.799
Chapter 1 16/03/15 4.145
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
daiphi 36 phút trướcChapter 516Báo vi phạm
t nghi dân bách phong là thiên mã thần quân cải trang. trình dân bách phong làm gì đến mất độ này
AuthorTrả lời
Bóng đèn đại sư 1 ngày trướcChapter 516Báo vi phạm
Chú 3 còn khinh thường chú 6 lắm 
AuthorTrả lời
aaaa 14:31 03/01Báo vi phạm
bác nào cho xin cái kết truyện cái
AuthorTrả lời
quýt 22:31 01/01Chapter 515Báo vi phạm
Quan Vân Trường vs main sida 
AuthorTrả lời
vãi hàng 10:00 17/12/16Chapter 444Báo vi phạm
cuối chap 443 đúng là ứng vs câu "trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết" 
AuthorTrả lời
Anbe Anhxtanh 11:39 16/12/16Chapter 514Báo vi phạm
Nhìn bộ truyện đi đến thế này, ta thực sự không hiểu công thức lượng tử, thuyết tương đối, bla...bla.... của ta còn có chút ý nghĩa gì với các ngươi không nữa
ĐM XCMM Dân Bách Phích Lịch 
AuthorTrả lời
Kim Un ( Thiên Hoàng Hắc Đạo ) 08:17 16/12/16Chapter 514Báo vi phạm
Tốt-Tam Tiểu Tử cũng có được 3 phần phong thái của Tao rồi đó
AuthorTrả lời
CẦM LONG HỔ 12:50 15/12/16Chapter 514Báo vi phạm
XCM Thần Công sao sida thế 1 trong 5 tuyệt mà bị thằng kia nắm áo cái hộc máo dân bách phong song kiếm hợp bích với phích lịch tử chơi chiêu phích lịch thần chỉ thì đám ma nhân nổ như đậu hũ ngay 
AuthorTrả lời
Cường Ngu 11:31 15/12/16Chapter 514Báo vi phạm
Tam Sư Huynh tao bá vậy rồi mà tao xuất hiện nữa thì cỡ nào trời
 • Author
  Dân Bách Thắng 11:40 15/12/16Báo vi phạm
  À quên sửa tên cmnr
 • Author
  CẦM LONG HỔ 12:35 15/12/16Báo vi phạm
  XCMM CN giờ lại đổi tên nữa à tao nghĩ mày đổi thành CHI DÂN luôn cho rồi 
AuthorTrả lời
CẦM LONG HỔ 23:17 05/12/16Báo vi phạm
XCM chắc chuẩn bị lão Thiên Mã Tướng Quân xuất hiện hợp tác cùng đệ tử lão để xúc Tử Hà Ma Thần quá  còn thằng đệ tử thứ 2 đào nguyệt thiên công tử con mẹ gì đấy quả là cáo già hiểm độc mà xcmn trong 6 đệ tử tao chỉ thích chân bách phong và Hàn bảo quân vì 1 thằng hài đéo đỡ được còn 1 thằng thì luôn cố gắng để vượt qua số phận (thiên âm cửu tuyệt mạch) còn cái thằng loz đệ thứ 2 với thứ 3 toàn núp lùm cắn bậy đâm bị thóc chọc bị gạo xcmn  sẵn tiện XCM Ủn Khấc luôn mày có biết câu XCM ALL là do tao sáng tạo ra không mà dùng bừa bãi thế ba qua còn clone câu XCM AGAIN XCM one more time và XCM forever của tao nữa 
AuthorTrả lời
CẦM LONG HỔ 08:08 05/12/16Báo vi phạm
XCMM ủn khấc giờ lại đi lấy tên main chính lồng ghép vào tên mình  đúng là bố láo mà đã vậy nay còn ảo tưởng mình là Hàn Phi Quang nữa chứ tao cũng sợ cái độ ATSM của mày rồi đấy xcm 
AuthorTrả lời
CẦM LONG HỔ 21:51 03/12/16Báo vi phạm
Mày thử đọc truyện này đi Kim Mao hay không thua kém gì NTGH đâu tao bảo đảm có tem luôn theo tao nghĩ những võ công bá con mẹ nó đạo trong truyện này là  :Thiên Mã Thần Công luyện đến độ Thiên Mã thoát cốt hấp khí công là như hấp tinh đại pháp cmnr thậm chí còn làm gãy xương cốt của đối thủ quá bá   tiếp theo là Tử Hà Thần Công cũng mạnh đéo kém tiếc là người luyện phải có dòng máu Thần Địa mới dùng đc còn không thì chỉ tổ hại thân  còn những võ công cũng bá không kém là Trường Bạch Kiếm Pháp,Băng Bạch thần chưởng,Truy nghĩa huyền ảnh kiếm thuật của Tống Võ Môn ,............... + Võ Công hoang dã của Nam Lâm Dã Thú nữa suýt quên 
 • Author
  Kim Un ( Hàn Phi Quang ) 08:40 04/12/16Báo vi phạm
  XCMM Cầm Lông mày đọc lại chap 283 đi Tao vừa phát hiện ra điều bất ngờ  mày có thấy ông ăn mày làm động tác đang hot nhất thế giới hiện nay không  nghĩa là tác giả đi trước thời đại cả chục năm...thật sự kính nể luôn 
 • Author
  Cường Ngu 10:42 04/12/16Báo vi phạm
  Có thằng ảo tưởng giống mày đó Ủn: Hỡi ôi sắc đẹp tội lỗi của ta, sao mi lại gieo rắc bao đau buồn, thương nhớ tới các cô nương trên thế gian này vậy?
 • Author
  Kim Un ( Hàn Phi Quang ) 11:38 04/12/16Báo vi phạm
  XCMM Cường Ngu...Who??? Where???
 • Author
  Cường Ngu 11:59 04/12/16Báo vi phạm
  Thằng Thiên Vân cmn Đắc, câu nói ảo tưởng đó chap 238
 • Author
  Kim Un ( Hàn Phi Quang ) 12:40 04/12/16Báo vi phạm
  Nhìn tóc của nó như Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan vậy  truyện này thằng nào cũng ảo tưởng mà công nhận tác giả hài vkl 
 • Author
  CẦM LONG HỔ 13:03 04/12/16Báo vi phạm
  Mày nói tao mới nhớ XCMN nó là thằng Ảo Tưởng nhất trong cái truyện này   mà xcm Lục đại thần long có vẻ chẳng nên cơm cháo gì hết mới gặp có mấy thằng tay sai + vòng ngoài của Thần Địa mà bị đánh cho SML thì ăn gì  cái ông Thần Công hình như cũng là 1 trong 5 tuyệt thiên hạ phải không Cường Ngu cái ông mà chế ra Kỷ Huấn Thiên ấy 
 • Author
  Cường Ngu 13:19 04/12/16Báo vi phạm
  Uh, Lục Tuyệt chứ ko phải Ngũ Tuyệt, đọc truyện đếch hiểu cmj hết: Kiếm Vương, Quái Cái, Đao Đế, Dược Tiên, Thần Công, Cường Ngu
 • Author
  CẦM LONG HỔ 13:50 04/12/16Báo vi phạm
  XCMM CN lúc thì nói là đệ tử thứ 7 của thiên mã lúc thì nói là 6 tuyệt có chó nó tin xcm 
 • Author
  Kim Un ( Hàn Phi Quang ) 15:55 04/12/16Báo vi phạm
  nói cho CN 1 bí mật đó là Tao là sư phụ của Thiên Mã Tướng Quân mà mày là đệ thứ 7 -->> từ giờ Tao sẽ dạy dỗ mày thành tài từ cách ăn nói...ăn mặc...ỉa...ngủ...
AuthorTrả lời
Kim Mao Hổ ( Chột " bar" ) 17:18 03/12/16Báo vi phạm
xcm tưởng đi đâu hóa ra tụi m sang đây chém gió :v
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 17:27 03/12/16Báo vi phạm
  bên NTGH nói chuyện dơ lắm  qua đây anh em bàn truyện đúng nghĩa mày qua đây chơi cho vui Kim Mao ngu đần 
 • Author
  Kim Mao Hổ ( Chột " bar" ) 21:08 03/12/16Báo vi phạm
  mà t có theo dõi bộ này đâu :))) 5-6 trăm chap k có time coi 
 • Author
  Kim Un ( Hàn Phi Quang ) 08:52 04/12/16Báo vi phạm
  mày bị đi nghĩa vụ quân sự hay sao mà không có time 
 • Author
  Kim Mao Hổ ( Chột " bar" ) 08:53 04/12/16Báo vi phạm
  nghĩa vụ ta đi cách đây 3 năm rồi :)))
 • Author
  Kim Un ( Hàn Phi Quang ) 09:35 04/12/16Báo vi phạm
  XCMM Kim Mao mày trốn chứ dám đi đéo gì  hoặc là vào đó phụ huynh chạy tiền cho vào chân dưới nhà bếp hoặc nâng bi bợ đít cho mấy thằng ở đấy 
AuthorTrả lời
Kim Un ( Vô Đối ) 13:51 03/12/16Báo vi phạm
Tao XCMM Chân Bách Phong thằng cầm thú...XCMM Cường Ngu nhân vật thối nát như vậy mà cũng thích à 
 • Author
  CẦM LONG HỔ 14:26 03/12/16Báo vi phạm
  XCMM Chân Bách Phong đáng thương hơn đáng trách nhé  do thằng kia giết ghệ nó nên nó mới trở nên như vậy  XCM ỦN Khấc nhân vật nó được xây dựng hay thế kia lại chê đúng là dở hơi mà 
 • Author
  Kim Un ( Hàn Phi Quang ) 17:29 03/12/16Báo vi phạm
  XCMM Cầm Lông người trong giang hồ thân bất do kỷ chết con này kiếm con khác lo gì 
AuthorTrả lời
Kim Un ( Vô Đối ) 12:42 03/12/16Báo vi phạm
Indonexia vs Việt Nam : 0 : 1/4
Man city vs Chelsea : 0 : 1/2
Barcelona vs Real : 0 : 3/4 
1. Việt Nam có vượt qua được khắc tinh hãy không?
2. Pep có vượt qua được khắc tinh Chelsea và Chelsea có phá dớp được tại Etihad không?
3. Nou Camp là hiểm hoạ của nhiều đội nhưng với C.Ronaldo thì điều đó không nghĩa lý gì
 Mời các bạn đón xem vào tối nay tại kênh VTV3 và K+ của đài phát thanh truyền hình Việt Nam
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 12:47 03/12/16Báo vi phạm
  Hôm này đẹp trời là ngày các thanh niên có thể lên Exciter 150...Các trung niên là SH 150i Ý...Các cao niên là Toyota Fortuner...Tất cả theo Tao nằm Việt Nam...Chelsea...Real...thì sẽ có thứ mình muốn 

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch