Hiệp Khách Giang Hồ

Hiệp Khách Giang Hồ
Lượt xem: 324.243
Hiệp Khách Giang Hồ Xếp hạng: 3,9/5 - 8 Lượt đánh giá.
Nội dung

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 8 kỳ vật của võ lâm .

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 513 1 ngày trước 10.791
Chapter 512 22:34 14/11 9.377
Chapter 511 08:03 01/11 10.450
Chapter 510 07:17 14/10 8.989
Chapter 509 12:32 01/10 9.677
Chapter 508 10:18 13/09 7.887
Chapter 507 22:59 31/08 10.531
Chapter 506 10:04 03/08 13.960
Chapter 505 20:40 17/07 10.973
Chapter 504 23:05 03/07 8.688
Chapter 503 12:06 16/06 6.666
Chapter 502 16:43 02/06 6.543
Chapter 501 15:25 19/05 6.069
Chapter 500 20:41 03/05 5.744
Chapter 499 23:15 15/04 4.550
Chapter 498 22:35 31/03 4.299
Chapter 497 20:08 14/03 4.801
Chapter 496 10:41 29/02 4.372
Chapter 495 16:56 18/02 4.496
Chapter 494 00:33 30/01 4.894
Chapter 493 23:27 14/01 4.251
Chapter 492 30/12/15 4.167
Chapter 491 14/12/15 4.324
Chapter 490 01/12/15 4.039
Chapter 489 30/10/15 4.165
Chapter 488 14/10/15 4.007
Chapter 487 30/09/15 3.911
Chapter 486 31/08/15 3.946
Chapter 485 13/08/15 3.955
Chapter 484 30/07/15 3.904
Chapter 483 14/07/15 4.097
Chapter 482 30/06/15 3.689
Chapter 481 14/06/15 3.612
Chapter 480 31/05/15 3.684
Chapter 479 14/05/15 3.666
Chapter 478 29/04/15 3.645
Chapter 477 14/04/15 3.615
Chapter 476 31/03/15 3.660
Chapter 475 16/03/15 3.669
Chapter 474: (TV) 16/03/15 3.485
Chapter 473: (TV) 16/03/15 3.428
Chapter 472: (TV) 16/03/15 3.489
Chapter 471: (TV) 16/03/15 3.516
Chapter 470: (TV) 16/03/15 3.565
Chapter 469: (TV) 16/03/15 3.503
Chapter 468: (TV) 16/03/15 3.524
Chapter 467: (TV) 16/03/15 3.514
Chapter 466: (TV) 16/03/15 3.564
Chapter 465: (TV) 16/03/15 3.648
Chapter 464: (TV) 16/03/15 3.507
Chapter 463: (TV) 16/03/15 3.506
Chapter 462: (TV) 16/03/15 3.483
Chapter 461: (TV) 16/03/15 3.525
Chapter 460: (TV) 16/03/15 3.536
Chapter 459: (TV) 16/03/15 3.548
Chapter 458 16/03/15 3.512
Chapter 457 16/03/15 3.491
Chapter 456 16/03/15 3.536
Chapter 455 16/03/15 3.563
Chapter 454 16/03/15 3.463
Chapter 453 16/03/15 3.471
Chapter 452 16/03/15 3.452
Chapter 451 16/03/15 3.500
Chapter 450 16/03/15 3.510
Chapter 449 16/03/15 3.460
Chapter 448 16/03/15 3.433
Chapter 447 16/03/15 3.438
Chapter 446 16/03/15 3.438
Chapter 445 16/03/15 3.431
Chapter 444 16/03/15 3.471
Chapter 443.2 16/03/15 3.449
Chapter 443 16/03/15 3.431
Chapter 442 16/03/15 3.430
Chapter 441.5 16/03/15 3.410
Chapter 441 16/03/15 3.442
Chapter 440 16/03/15 3.463
Chapter 439 16/03/15 3.415
Chapter 438 16/03/15 3.461
Chapter 437 16/03/15 3.440
Chapter 436 16/03/15 3.434
Chapter 435 16/03/15 3.399
Chapter 434 16/03/15 3.407
Chapter 433 16/03/15 3.446
Chapter 432 16/03/15 3.447
Chapter 431 16/03/15 3.479
Chapter 430 16/03/15 3.513
Chapter 429 16/03/15 3.469
Chapter 428 16/03/15 3.463
Chapter 427 16/03/15 3.490
Chapter 426 16/03/15 3.477
Chapter 425 16/03/15 3.473
Chapter 424 16/03/15 3.474
Chapter 423 16/03/15 3.494
Chapter 422 16/03/15 3.534
Chapter 421 16/03/15 3.495
Chapter 420 16/03/15 3.506
Chapter 419 16/03/15 3.510
Chapter 418 16/03/15 3.475
Chapter 417 16/03/15 3.484
Chapter 416 16/03/15 3.452
Chapter 415 16/03/15 3.460
Chapter 414 16/03/15 3.467
Chapter 413 16/03/15 3.412
Chapter 412 16/03/15 3.470
Chapter 411 16/03/15 3.426
Chapter 410 16/03/15 3.500
Chapter 409 16/03/15 3.449
Chapter 408 16/03/15 3.432
Chapter 407 16/03/15 3.447
Chapter 406 16/03/15 3.477
Chapter 405 16/03/15 3.472
Chapter 404 16/03/15 3.458
Chapter 403 16/03/15 3.455
Chapter 402 16/03/15 3.459
Chapter 401 16/03/15 3.498
Chapter 400 16/03/15 3.594
Chapter 399 16/03/15 3.467
Chapter 398 16/03/15 3.487
Chapter 397 16/03/15 3.489
Chapter 396 16/03/15 3.442
Chapter 395 16/03/15 3.470
Chapter 394 16/03/15 3.454
Chapter 393 16/03/15 3.491
Chapter 392 16/03/15 3.458
Chapter 391 16/03/15 3.457
Chapter 390 16/03/15 3.523
Chapter 389 16/03/15 3.425
Chapter 388 16/03/15 3.418
Chapter 387 16/03/15 3.411
Chapter 386 16/03/15 3.436
Chapter 385 16/03/15 3.427
Chapter 384 16/03/15 3.426
Chapter 383 16/03/15 3.439
Chapter 382 16/03/15 3.422
Chapter 381 16/03/15 3.427
Chapter 380 16/03/15 3.467
Chapter 379 16/03/15 3.421
Chapter 378 16/03/15 3.401
Chapter 377 16/03/15 3.437
Chapter 376 16/03/15 3.419
Chapter 375 16/03/15 3.432
Chapter 374 16/03/15 3.415
Chapter 373 16/03/15 3.429
Chapter 372 16/03/15 3.439
Chapter 371 16/03/15 3.423
Chapter 370 16/03/15 3.457
Chapter 369 16/03/15 3.403
Chapter 368 16/03/15 3.408
Chapter 367 16/03/15 3.384
Chapter 366 16/03/15 3.414
Chapter 365 16/03/15 3.440
Chapter 364 16/03/15 3.427
Chapter 363 16/03/15 3.463
Chapter 362 16/03/15 3.448
Chapter 361 16/03/15 3.455
Chapter 360 16/03/15 3.492
Chapter 359 16/03/15 3.433
Chapter 358 16/03/15 3.421
Chapter 357 16/03/15 3.414
Chapter 356 16/03/15 3.416
Chapter 355 16/03/15 3.446
Chapter 354 16/03/15 3.399
Chapter 353 16/03/15 3.424
Chapter 352 16/03/15 3.401
Chapter 351 16/03/15 3.407
Chapter 350 16/03/15 3.473
Chapter 349 16/03/15 3.392
Chapter 348 16/03/15 3.411
Chapter 347 16/03/15 3.412
Chapter 346 16/03/15 3.397
Chapter 345 16/03/15 3.419
Chapter 344 16/03/15 3.403
Chapter 343 16/03/15 3.411
Chapter 342 16/03/15 3.398
Chapter 341 16/03/15 3.417
Chapter 340 16/03/15 3.443
Chapter 339 16/03/15 3.380
Chapter 338 16/03/15 3.406
Chapter 337 16/03/15 3.397
Chapter 336 16/03/15 3.376
Chapter 335 16/03/15 3.414
Chapter 334 16/03/15 3.413
Chapter 333 16/03/15 3.413
Chapter 332 16/03/15 3.485
Chapter 331 16/03/15 3.481
Chapter 330 16/03/15 3.535
Chapter 329 16/03/15 3.472
Chapter 328 16/03/15 3.440
Chapter 327 16/03/15 3.461
Chapter 326 16/03/15 3.459
Chapter 325 16/03/15 3.433
Chapter 324 16/03/15 3.458
Chapter 323 16/03/15 3.441
Chapter 322 16/03/15 3.452
Chapter 321 16/03/15 3.449
Chapter 320 16/03/15 3.547
Chapter 319 16/03/15 3.447
Chapter 318 16/03/15 3.438
Chapter 317 16/03/15 3.466
Chapter 316 16/03/15 3.437
Chapter 315 16/03/15 3.450
Chapter 314 16/03/15 3.445
Chapter 313 16/03/15 3.456
Chapter 312 16/03/15 3.494
Chapter 311 16/03/15 3.479
Chapter 310 16/03/15 3.498
Chapter 309 16/03/15 3.456
Chapter 308 16/03/15 3.501
Chapter 307 16/03/15 3.483
Chapter 306 16/03/15 3.497
Chapter 305 16/03/15 3.477
Chapter 304 16/03/15 3.487
Chapter 303 16/03/15 3.458
Chapter 302 16/03/15 3.445
Chapter 301 16/03/15 3.445
Chapter 300 16/03/15 3.502
Chapter 299 16/03/15 3.441
Chapter 298 16/03/15 3.444
Chapter 297 16/03/15 3.413
Chapter 296 16/03/15 3.452
Chapter 295 16/03/15 3.423
Chapter 294 16/03/15 3.439
Chapter 293 16/03/15 3.436
Chapter 292 16/03/15 3.417
Chapter 291 16/03/15 3.493
Chapter 290 16/03/15 3.459
Chapter 289 16/03/15 3.421
Chapter 288 16/03/15 3.422
Chapter 287 16/03/15 3.419
Chapter 286 16/03/15 3.422
Chapter 285 16/03/15 3.450
Chapter 284 16/03/15 3.437
Chapter 283 16/03/15 3.459
Chapter 282 16/03/15 3.463
Chapter 281 16/03/15 3.459
Chapter 280 16/03/15 3.446
Chapter 279 16/03/15 3.464
Chapter 278 16/03/15 3.417
Chapter 277 16/03/15 3.419
Chapter 276 16/03/15 3.425
Chapter 275 16/03/15 3.422
Chapter 274 16/03/15 3.408
Chapter 273 16/03/15 3.421
Chapter 272 16/03/15 3.436
Chapter 271 16/03/15 3.464
Chapter 270 16/03/15 3.472
Chapter 269 16/03/15 3.445
Chapter 268 16/03/15 3.468
Chapter 267 16/03/15 3.471
Chapter 266 16/03/15 3.455
Chapter 265 16/03/15 3.469
Chapter 264 16/03/15 3.494
Chapter 263 16/03/15 3.497
Chapter 262 16/03/15 3.522
Chapter 261 16/03/15 3.476
Chapter 260 16/03/15 3.492
Chapter 259 16/03/15 3.437
Chapter 258 16/03/15 3.462
Chapter 257 16/03/15 3.429
Chapter 256 16/03/15 3.445
Chapter 255 16/03/15 3.402
Chapter 254 16/03/15 3.404
Chapter 253 16/03/15 3.401
Chapter 252 16/03/15 3.441
Chapter 251 16/03/15 3.407
Chapter 250 16/03/15 3.492
Chapter 249 16/03/15 3.461
Chapter 248 16/03/15 3.418
Chapter 247 16/03/15 3.427
Chapter 246 16/03/15 3.423
Chapter 245 16/03/15 3.447
Chapter 244 16/03/15 3.447
Chapter 243 16/03/15 3.450
Chapter 242 16/03/15 3.449
Chapter 241 16/03/15 3.416
Chapter 240 16/03/15 3.456
Chapter 239 16/03/15 3.375
Chapter 238 16/03/15 3.383
Chapter 237 16/03/15 3.383
Chapter 236 16/03/15 3.420
Chapter 235 16/03/15 3.395
Chapter 234 16/03/15 3.395
Chapter 233 16/03/15 3.430
Chapter 232 16/03/15 3.416
Chapter 231 16/03/15 3.468
Chapter 230 16/03/15 3.525
Chapter 229 16/03/15 3.500
Chapter 228 16/03/15 3.508
Chapter 227 16/03/15 3.491
Chapter 226 16/03/15 3.481
Chapter 225 16/03/15 3.515
Chapter 224 16/03/15 3.485
Chapter 223 16/03/15 3.514
Chapter 222 16/03/15 3.485
Chapter 221 16/03/15 3.480
Chapter 220 16/03/15 3.487
Chapter 219 16/03/15 3.488
Chapter 218 16/03/15 3.482
Chapter 217 16/03/15 3.510
Chapter 216 16/03/15 3.508
Chapter 215 16/03/15 3.489
Chapter 214 16/03/15 3.475
Chapter 213 16/03/15 3.495
Chapter 212 16/03/15 3.483
Chapter 211 16/03/15 3.472
Chapter 210 16/03/15 3.506
Chapter 209 16/03/15 3.468
Chapter 208 16/03/15 3.464
Chapter 207 16/03/15 3.447
Chapter 206 16/03/15 3.474
Chapter 205 16/03/15 3.484
Chapter 204 16/03/15 3.429
Chapter 203 16/03/15 3.445
Chapter 202 16/03/15 3.450
Chapter 201 16/03/15 3.459
Chapter 200 16/03/15 3.473
Chapter 199 16/03/15 3.411
Chapter 198 16/03/15 3.422
Chapter 197 16/03/15 3.379
Chapter 196 16/03/15 3.400
Chapter 195 16/03/15 3.419
Chapter 194 16/03/15 3.398
Chapter 193 16/03/15 3.428
Chapter 192 16/03/15 3.425
Chapter 191 16/03/15 3.399
Chapter 190 16/03/15 3.456
Chapter 189 16/03/15 3.386
Chapter 188 16/03/15 3.402
Chapter 187 16/03/15 3.353
Chapter 186 16/03/15 3.395
Chapter 185 16/03/15 3.428
Chapter 184 16/03/15 3.396
Chapter 183 16/03/15 3.388
Chapter 182 16/03/15 3.391
Chapter 181 16/03/15 3.402
Chapter 180 16/03/15 3.417
Chapter 179 16/03/15 3.397
Chapter 178 16/03/15 3.386
Chapter 177 16/03/15 3.392
Chapter 176 16/03/15 3.394
Chapter 175 16/03/15 3.421
Chapter 174 16/03/15 3.398
Chapter 173 16/03/15 3.436
Chapter 172 16/03/15 3.467
Chapter 171 16/03/15 3.439
Chapter 170 16/03/15 3.474
Chapter 169 16/03/15 3.422
Chapter 168 16/03/15 3.397
Chapter 167 16/03/15 3.397
Chapter 166 16/03/15 3.418
Chapter 165 16/03/15 3.448
Chapter 164 16/03/15 3.408
Chapter 163 16/03/15 3.407
Chapter 162 16/03/15 3.408
Chapter 161 16/03/15 3.455
Chapter 160 16/03/15 3.445
Chapter 159 16/03/15 3.470
Chapter 158 16/03/15 3.382
Chapter 157 16/03/15 3.431
Chapter 156 16/03/15 3.441
Chapter 155 16/03/15 3.427
Chapter 154 16/03/15 3.429
Chapter 153 16/03/15 3.386
Chapter 152 16/03/15 3.404
Chapter 151 16/03/15 3.413
Chapter 150 16/03/15 3.444
Chapter 149 16/03/15 3.393
Chapter 148 16/03/15 3.407
Chapter 147 16/03/15 3.395
Chapter 146 16/03/15 3.420
Chapter 145 16/03/15 3.434
Chapter 144 16/03/15 3.434
Chapter 143 16/03/15 3.434
Chapter 142 16/03/15 3.457
Chapter 141 16/03/15 3.433
Chapter 140 16/03/15 3.447
Chapter 139 16/03/15 3.417
Chapter 138 16/03/15 3.439
Chapter 137 16/03/15 3.385
Chapter 136 16/03/15 3.425
Chapter 135 16/03/15 3.426
Chapter 134 16/03/15 3.422
Chapter 133 16/03/15 3.413
Chapter 132 16/03/15 3.423
Chapter 131 16/03/15 3.389
Chapter 130 16/03/15 3.421
Chapter 129 16/03/15 3.365
Chapter 128 16/03/15 3.385
Chapter 127 16/03/15 3.381
Chapter 126 16/03/15 3.409
Chapter 125 16/03/15 3.382
Chapter 124 16/03/15 3.402
Chapter 123 16/03/15 3.394
Chapter 122 16/03/15 3.389
Chapter 121 16/03/15 3.382
Chapter 120 16/03/15 3.420
Chapter 119 16/03/15 3.418
Chapter 118 16/03/15 3.443
Chapter 117 16/03/15 3.414
Chapter 116 16/03/15 3.436
Chapter 115 16/03/15 3.434
Chapter 114 16/03/15 3.423
Chapter 113 16/03/15 3.429
Chapter 112 16/03/15 3.433
Chapter 111 16/03/15 3.410
Chapter 110 16/03/15 3.436
Chapter 109 16/03/15 3.434
Chapter 108 16/03/15 3.417
Chapter 107 16/03/15 3.407
Chapter 106 16/03/15 3.388
Chapter 105 16/03/15 3.401
Chapter 104 16/03/15 3.385
Chapter 103 16/03/15 3.411
Chapter 102 16/03/15 3.443
Chapter 101 16/03/15 3.406
Chapter 100 16/03/15 3.434
Chapter 99 16/03/15 3.365
Chapter 98 16/03/15 3.364
Chapter 97 16/03/15 3.361
Chapter 96 16/03/15 3.383
Chapter 95 16/03/15 3.416
Chapter 94 16/03/15 3.370
Chapter 93 16/03/15 3.426
Chapter 92 16/03/15 3.404
Chapter 91 16/03/15 3.403
Chapter 90 16/03/15 3.409
Chapter 89 16/03/15 3.366
Chapter 88 16/03/15 3.409
Chapter 87 16/03/15 3.368
Chapter 86 16/03/15 3.411
Chapter 85 16/03/15 3.386
Chapter 84 16/03/15 3.381
Chapter 83 16/03/15 3.373
Chapter 82 16/03/15 3.376
Chapter 81 16/03/15 3.421
Chapter 80 16/03/15 3.399
Chapter 79 16/03/15 3.363
Chapter 78 16/03/15 3.418
Chapter 77 16/03/15 3.413
Chapter 76 16/03/15 3.366
Chapter 75 16/03/15 3.383
Chapter 74 16/03/15 3.366
Chapter 73 16/03/15 3.361
Chapter 72 16/03/15 3.414
Chapter 71 16/03/15 3.468
Chapter 70 16/03/15 3.434
Chapter 69 16/03/15 3.413
Chapter 68 16/03/15 3.457
Chapter 67 16/03/15 3.450
Chapter 66 16/03/15 3.455
Chapter 65 16/03/15 3.443
Chapter 64 16/03/15 3.462
Chapter 63 16/03/15 3.513
Chapter 62 16/03/15 3.448
Chapter 61 16/03/15 3.443
Chapter 60 16/03/15 3.444
Chapter 59 16/03/15 3.435
Chapter 58 16/03/15 3.436
Chapter 57 16/03/15 3.536
Chapter 56 16/03/15 3.399
Chapter 55 16/03/15 3.406
Chapter 54 16/03/15 3.379
Chapter 53 16/03/15 3.392
Chapter 52 16/03/15 3.417
Chapter 51 16/03/15 3.385
Chapter 50 16/03/15 3.426
Chapter 49 16/03/15 3.401
Chapter 48 16/03/15 3.387
Chapter 47 16/03/15 3.402
Chapter 46 16/03/15 3.381
Chapter 45 16/03/15 3.411
Chapter 44 16/03/15 3.394
Chapter 43 16/03/15 3.403
Chapter 42 16/03/15 3.412
Chapter 41 16/03/15 3.427
Chapter 40 16/03/15 3.468
Chapter 39 16/03/15 3.422
Chapter 38 16/03/15 3.419
Chapter 37 16/03/15 3.406
Chapter 36 16/03/15 3.415
Chapter 35 16/03/15 3.433
Chapter 34 16/03/15 3.426
Chapter 33 16/03/15 3.428
Chapter 32 16/03/15 3.421
Chapter 31 16/03/15 3.460
Chapter 30 16/03/15 3.474
Chapter 29 16/03/15 3.501
Chapter 28 16/03/15 3.439
Chapter 27 16/03/15 3.438
Chapter 26 16/03/15 3.432
Chapter 25 16/03/15 3.442
Chapter 24 16/03/15 3.434
Chapter 23 16/03/15 3.430
Chapter 22 16/03/15 3.439
Chapter 21 16/03/15 3.435
Chapter 20 16/03/15 3.458
Chapter 19 16/03/15 3.438
Chapter 18 16/03/15 3.446
Chapter 17 16/03/15 3.432
Chapter 16 16/03/15 3.456
Chapter 15 16/03/15 3.427
Chapter 14 16/03/15 3.456
Chapter 13 16/03/15 3.450
Chapter 12 16/03/15 3.457
Chapter 11 16/03/15 3.476
Chapter 10 16/03/15 3.479
Chapter 9 16/03/15 3.454
Chapter 8 16/03/15 3.462
Chapter 7 16/03/15 3.468
Chapter 6 16/03/15 3.525
Chapter 5 16/03/15 3.503
Chapter 4 16/03/15 3.478
Chapter 3 16/03/15 3.550
Chapter 2 16/03/15 3.555
Chapter 1 16/03/15 3.741
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
CẦM LONG HỔ 6 giờ trướcBáo vi phạm
Mày thử đọc truyện này đi Kim Mao hay không thua kém gì NTGH đâu tao bảo đảm có tem luôn theo tao nghĩ những võ công bá con mẹ nó đạo trong truyện này là  :Thiên Mã Thần Công luyện đến độ Thiên Mã thoát cốt hấp khí công là như hấp tinh đại pháp cmnr thậm chí còn làm gãy xương cốt của đối thủ quá bá   tiếp theo là Tử Hà Thần Công cũng mạnh đéo kém tiếc là người luyện phải có dòng máu Thần Địa mới dùng đc còn không thì chỉ tổ hại thân  còn những võ công cũng bá không kém là Trường Bạch Kiếm Pháp,Băng Bạch thần chưởng,Truy nghĩa huyền ảnh kiếm thuật của Tống Võ Môn ,............... + Võ Công hoang dã của Nam Lâm Dã Thú nữa suýt quên 
AuthorTrả lời
Kim Mao Hổ ( Chột " bar" ) 11 giờ trướcBáo vi phạm
xcm tưởng đi đâu hóa ra tụi m sang đây chém gió :v
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 11 giờ trướcBáo vi phạm
  bên NTGH nói chuyện dơ lắm  qua đây anh em bàn truyện đúng nghĩa mày qua đây chơi cho vui Kim Mao ngu đần 
 • Author
  Kim Mao Hổ ( Chột " bar" ) 7 giờ trướcBáo vi phạm
  mà t có theo dõi bộ này đâu :))) 5-6 trăm chap k có time coi 
AuthorTrả lời
Kim Un ( Vô Đối ) 14 giờ trướcBáo vi phạm
Tao XCMM Chân Bách Phong thằng cầm thú...XCMM Cường Ngu nhân vật thối nát như vậy mà cũng thích à 
 • Author
  CẦM LONG HỔ 14 giờ trướcBáo vi phạm
  XCMM Chân Bách Phong đáng thương hơn đáng trách nhé  do thằng kia giết ghệ nó nên nó mới trở nên như vậy  XCM ỦN Khấc nhân vật nó được xây dựng hay thế kia lại chê đúng là dở hơi mà 
 • Author
  Kim Un ( Hàn Phi Quang ) 11 giờ trướcBáo vi phạm
  XCMM Cầm Lông người trong giang hồ thân bất do kỷ chết con này kiếm con khác lo gì 
AuthorTrả lời
Kim Un ( Vô Đối ) 16 giờ trướcBáo vi phạm
Indonexia vs Việt Nam : 0 : 1/4
Man city vs Chelsea : 0 : 1/2
Barcelona vs Real : 0 : 3/4 
1. Việt Nam có vượt qua được khắc tinh hãy không?
2. Pep có vượt qua được khắc tinh Chelsea và Chelsea có phá dớp được tại Etihad không?
3. Nou Camp là hiểm hoạ của nhiều đội nhưng với C.Ronaldo thì điều đó không nghĩa lý gì
 Mời các bạn đón xem vào tối nay tại kênh VTV3 và K+ của đài phát thanh truyền hình Việt Nam
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 16 giờ trướcBáo vi phạm
  Hôm này đẹp trời là ngày các thanh niên có thể lên Exciter 150...Các trung niên là SH 150i Ý...Các cao niên là Toyota Fortuner...Tất cả theo Tao nằm Việt Nam...Chelsea...Real...thì sẽ có thứ mình muốn 
AuthorTrả lời
Kim Un ( Vô Đối ) 1 ngày trướcBáo vi phạm
Cầm Lông nhìn giống Phích Lịch Tử vkl Tao càng đọc càng thấy Tao giống Hàn Phi Quang  Đập trai...tài giỏi nhưng khiêm tốn...không tranh với đời chỉ mong cuộc sống ở nơi thâm sơn cùng cốc cùng vợ hiền Chưa tìm được nhân vật giống Cường Ngu để xem thằng ngáo xuất hiện khi nào 
 • Author
  CẦM LONG HỔ 1 ngày trướcBáo vi phạm
  XCMM đui hay mù thế giống thế đéo nào mà giống  phích lịch tử có 1 khúc tao cường tráng thế này giống cc gì  tiết lộ cho mày biết là tao rất giống với NAM LÂM DÃ THÚ ĐẠI VƯƠNG (Cang Kim Báo) mày xem tới khúc đấy sẽ rõ xcm là 1 trong 4 đại thiên vương của võ lâm  còn mày giống với những thằng mập tép riu vô danh tiểu tốt trong truyện này tao xem thấy thằng nào tướng mập là đéo bao giờ có số má trong truyện này hiểu chưa xcm Ủn Khấc 
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 18 giờ trướcBáo vi phạm
  XCMM Cầm Lông Tao biết Cang Kim Báo là ai rồi  thì ra cũng là dã thú  mày bị cuồng động vật à  đã vậy đéo có nội công gặp main chính như Tao là mày die sớm  còn thằng Chân Bách Phong láo lếu hổ báo có đạn chỉ thần công mà dám ho he Cường Ngu đúng là CN chỉ chọn nhân vật não nhỏ 
 • Author
  CẦM LONG HỔ 17 giờ trướcBáo vi phạm
  XCMM Ủn Khấc mày lại không xem kỹ rồi mà lại phán xàm không phải là không có nội công mà nội công và ngoại công như ánh sáng và bóng tối luôn song hành cùng nhau  Cang Kim Báo ngoại công rất giỏi chỉ có điều nó không biết sử dụng nội công đúng cách thôi chứ không phải là không có xcm đọc kỹ lại hay là chỉ cưỡi ngựa xem hoa thế 
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 17 giờ trướcBáo vi phạm
  Truyện này hầu như chỉ được vài thằng là nghiêm túc còn lại trẻ - già - lớn - bé đều hài vkl 
 • Author
  Cường Ngu 17 giờ trướcBáo vi phạm
  Thằng Cầm nó thích thể loại dã thú, ngay cả tên của nó cũng thể hiện rõ điều đó: Cầm Long Hổ -> Cầm Thú
 • Author
  CẦM LONG HỔ 17 giờ trướcBáo vi phạm
  Còn mày thích ngu ăn đòn SML nên đặt là Cường Ngu ==> Ngu 
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 17 giờ trướcBáo vi phạm
  Chỉ có Tao là lấy tên chuẩn nhất...làm bá chủ 1 nước...thích gì có đó...tóm lại 2 thằng mày đều ngờ u ngu 
 • Author
  Cường Ngu 16 giờ trướcBáo vi phạm
  Tao là Cường Giả Nhược Ngu (giống Lam Kình), giả ngu để người khác ko đề phòng, thực ra là đi guốc trong bụng người khác . Lúc cần ngu thì giả ngu, lúc cần thể hiện trí tuệ sẽ thể hiện, như vậy mới là đích thông minh, XCM tụi mày, có hiểu khôn?
 • Author
  CẦM LONG HỔ 16 giờ trướcBáo vi phạm
  Ờ thì trí tuệ đến nỗi ăn đòn sml xcm tao đang nghiền ngẫm lại death note nhé đúng là thâm sâu thật chẳng khác nào vô gián dịch cân kinh tao luyện xong death note thì trí tuệ lại đi lên 1 bước tiến mới chờ đó XCM CN + ỦN KHẤC
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 16 giờ trướcBáo vi phạm
  XCMM Cầm Lông Vô Gián DCK gặp Bạch Viêm hay NNTG hay 9 Tử cũng bán muối nhé  Còn Lam Kình thật ra nó ngu thật nhưng Ngu Lão giúp nó thay đổi chút tình tiết làm tăng tính hấp dẫn thôi  mà nếu mày nói vậy sao mày đéo lấy tên Lam Kình mà đi lấy thằng Cường Ngu 
 • Author
  Cường Ngu 16 giờ trướcBáo vi phạm
  Truyện đó mày đọc làm gì cho phí thời gian, vì mày cả đời đọc cũng đếch hiểu được ý cmn nghĩa đâu. Ko phải những cuộc đấu trí cam go là khó hiểu mà là tư tưởng của main chính cũng đáng để nghiền cmn ngẫm
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 16 giờ trướcBáo vi phạm
  XCMM Cường Ngu mày sắp tẩu hoả nhập ma rồi đấy sắp tới Tao làm đám cưới chuẩn bị phát thiệp mời anh hùng...2 thằng mày ở tỉnh nào có muốn chiêm ngưỡng ghệ của Tao không 
 • Author
  CẦM LONG HỔ 16 giờ trướcBáo vi phạm
  XCMM có mày ngu đéo hiểu được thì có CN tao luyện xong bộ death note chắc công lực +trí tuệ cũng đc 1|2 kira nhé xcm 
AuthorTrả lời
CẦM LONG HỔ 1 ngày trướcBáo vi phạm
XCM chờ truyện này ra lâu quá thôi tao qua nghiên cứu death note lại đây lâu quá quên hết rồi 
 • Author
  Hàn Tân 1 ngày trướcBáo vi phạm
  tao đọc lại 3 lần rồi và xcmn tác giả còn muốn tao đọc lại bao nhiêu lần nữa đây 
 • Author
  Cường Ngu 1 ngày trướcBáo vi phạm
  Truyện này đọc lại cũng hấp dẫn, tao đọc lại cũng cỡ đó
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 1 ngày trướcBáo vi phạm
  XCMM Cường Ngu Tao tự hứa với lòng sẽ không để mày đầu độc Tao thêm lần nào nữa 
AuthorTrả lời
Dân Bách Phong 1 ngày trướcBáo vi phạm
Tụi mày chuẩn bị xem anh bắn pháo hoa nha
 • Author
  Cường Ngu 1 ngày trướcBáo vi phạm
  đặt cái avatar như cây thánh giá, tao còn tưởng avatar Bao Công, XCM, mày làm mất hình tượng sư huynh tao quá
AuthorTrả lời
Kim Un ( Vô Đối ) 1 ngày trướcBáo vi phạm
Mày đăng kí nick đi rồi thấy góc phải trưen cùng có chữ cá nhân  thì vào đó --> đặt tên nhân vật tuỳ ý thích rồi có phần hình ảnh kiếm ảnh nào kích cỡ to 1 tí vừa đủ cho phép của web ... Lưu ý: không được đặt tên giống hoặc gần giống với Tao
 • Author
  Dân Bách Phong 1 ngày trướcBáo vi phạm
  Tao làm đc rồi xcmm Ủn khấc ngoan đấy! 
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 1 ngày trướcBáo vi phạm
  XCMM Tao chỉ cho thằng A Khôn mà  địu móa clone ghê vậy 
 • Author
  Kim Un (Vô Đối) 1 ngày trướcBáo vi phạm
  má thăng clone 
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 1 ngày trướcBáo vi phạm
  Tao đã bỏ NTGH qua bên đây rồi mà chúng mày còn clone được nữa  chơi dơ dáy thế 
 • Author
  Cường Ngu 1 ngày trướcBáo vi phạm
  Rốt cuộc thằng nào thật, thằng nào clone, trước giờ tao hay nói chuyện với thằng nào?
 • Author
  CẦM LONG HỔ 1 ngày trướcBáo vi phạm
  Thằng nào hoang tưởng + ATSM hơn mày là real hiểu chưa CN xcm :V
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 1 ngày trướcBáo vi phạm
  XCMM Cường Ngu  cách nói chuyện của Tao và từ ngữ của Tao...Chưa kể avatar của Tao rất lâu rồi
 • Author
  Dân Bách Phong 1 ngày trướcBáo vi phạm
  Tao thấy bày nó nên t làm theo để lên hình ko đc hay sao mà clone cc j mài. Xcmm nghi ngờ vkl 
AuthorTrả lời
Hàn Tân 1 ngày trướcChapter 513Báo vi phạm
đánh đấm chi cho mệt  ae HKGH có cần chó lửa thì liên hệ a nhé  đảm bảo nhanh , gọn , lại ít tốn sức nữa 
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 1 ngày trướcBáo vi phạm
  Hàn Tân qua bên đây chơi đi...bên NTGH toàn bọn nói chuyện mất dậy...coi như chó sủa thôi...HKGH xài chó lửa cũng vô dụng nhé vì bom nó chưa sợ nói gì súng kim cang bất hoại mà 
 • Author
  con chó ăn cức ỦN ĐẦU CẶC 1 ngày trướcBáo vi phạm
  ko đủ trình thì đừng ra chơi nha con chó đã ra lăn lộn mà mở mỏ chó sủa văn chương, bốc mùi cức đéo ngửi được 
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 1 ngày trướcBáo vi phạm
  Tôi không nghe tôi không thấy tôi không biết những gì em đang tâm lừa dối  em yêu ai em yêu ai em yêu đành dù lòng tràn đắng cay  sự thật nào cũng quá xót xa dẫu ta nén đau chấp nhận 
 • Author
  CẦM LONG HỔ 1 ngày trướcBáo vi phạm
  XCM Tân ruồi bên này éo có chó lửa mà có phích lịch đạn của phích lịch tử nhé uy lực chắc cũng ngang tầm trái lựu đạn đấy võ lâm chính tà nghiêm cấm sử dụng nhé 
 • Author
  A Khôn (Thần thông quảng đại) 1 ngày trướcBáo vi phạm
  Làm thế nào để ảnh đại diện được hả tụi mày???
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 1 ngày trướcBáo vi phạm
  Cầm Long hướng dẫn mem mới đi kìa  chào người anh em gia nhập hội chém gió 
 • Author
  A Khôn (Thần thông quảng đại) 1 ngày trướcBáo vi phạm
  Mày bày cho tao không được hả Ủn Khấc? 
AuthorTrả lời
Kim Un ( Vô Đối ) 1 ngày trướcBáo vi phạm
XCMM Cường Ngu truyện hay vãi chuối  thằng main chính giống Tao vãi 
 • Author
  Cường Ngu 1 ngày trướcBáo vi phạm
  Mày đọc chậm thôi, đến chap mới nhất là chờ nãn luôn , trong này tao thích nhất thằng Dân Bách Phong; đẹp trai lạnh lùng, trong nóng ngoài lạnh giống tao, võ công nếu mà nó dùng Phích Lịch Tử thì ngang tao chứ đéo phải đùa
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 1 ngày trướcBáo vi phạm
  Truyện này tổng cộng bao nhiêu chap vậy CN ? sao mày không đứng ra làm bộ này đi vì mày cũng thích mà Tao đọc đến gần chap 100 rồi
 • Author
  con chó ăn cức ỦN ĐẦU CẶC 1 ngày trướcBáo vi phạm
  XCMM Cường Ngu, mày làm tao thất vọng vãi lồn giờ lại theo hùa vs đống cức thối tha Ủn Đầu Cức  uổng cho tao trước nay xem mày là 1 cường giả 
 • Author
  Dân Bách Phong 1 ngày trướcBáo vi phạm
  XCMM Cường Ngu. Mày tuổi tí mà đòi so với bố 
 • Author
  CẦM LONG HỔ 1 ngày trướcBáo vi phạm
  XCM hồi tao mua để nhà gần 61 tập hồi đó cx tốn bộn tiền vì đam con mẹ nó mê 
 • Author
  Cường Ngu 1 ngày trướcBáo vi phạm
  @Kim Un: Mày ko thấy mới nhất 513 à? Hiện tại đang ra chưa kết thúc
  @Vô danh: Tao làm gì hùa theo ai, so về vai vế tao phải đứng trên thằng Ủn, tao giống như phật sống vậy? Yêu thương tất cả nhân loại, chúng sinh bình đẳng, tình yêu thương bao la của tao với nhân loại đều giống nhau. Nam mô a di đà
 • Author
  CẦM LONG HỔ 1 ngày trướcBáo vi phạm
  XCM CN lại được nước làm tới định bắt chước Kim Như lai bên tân tác lhm xưng phật sống à chưa bị xyzw đến SML là chưa sợ mà 
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 1 ngày trướcBáo vi phạm
  hahaha...Tao chỉ quan tâm đến chuyện và những người anh em cmt vui thôi còn mấy loại sủa bậy thì không nên quan tâm làm gì nó là chó có biết gì đâu sủa cả ngày đó mà  hôm bữa mày có nói HKGH ra hơn 10 năm rồi mà đến bây giờ vẫn chưa xong tác giả chết à 
AuthorTrả lời
CẦM LONG HỔ 15:19 01/12Báo vi phạm
XCM Hàn Bảo Quân lúc giả khùng lúc giả điên mà mạnh vl copy skill y thiệt  trường bạch kiếm pháp rồi băng bạch thần chưởng +thiên mã thần công+ võ công của quái cái dạy cho không trùm là gì 
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 15:47 01/12Báo vi phạm
  XCMM Tao đang đọc đến chap 20 thì thấy nó tên là Hàn Phi Quang mà  Thằng này giống như Tao ngoài đời vậy chân nhân bất lộ tướng 
 • Author
  CẦM LONG HỔ 15:54 01/12Báo vi phạm
  Hồi tao đọc trong truyện nó tên là Hàn Bảo Quân chắc do lâu rồi nên nó tái bản ấy mà  xcm xem nó diễn hề mà cười đau cả bụng tiện đây giới thiệu cho CN bộ truyện cuộc phiêu lưu của rocket nhé đéo biết mày xem chưa nếu chưa thì vào xem đi rất hay tao bảo đảm 
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 16:02 01/12Báo vi phạm
  Tiện đây giới thiệu cho 2 thằng mày truyện Change Guy, Bàn Long
 • Author
  Cường Ngu 16:09 01/12Báo vi phạm
  + Change Guy xem lâu rồi -> Cũng hay
  + Bàn Long hình thấy xấu xấu nên ko coi
  + Rocket: Có phải truyện này ko? sao giống truyện thiếu nhi vậy? http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/croket-cuoc-phieu-luu-cua-croket

  Bọn mày đọc Dead note chưa? Nếu hiểu kỹ tình tiết thì khá thâm thúy. Mà thể loại kiểu này chắc bọn mày ko đủ trình để đọc rồi
 • Author
  CẦM LONG HỔ 16:13 01/12Báo vi phạm
  XCM CN cả thời thơ ấu của tao mà mày dám bảo là thiếu nhi à uh thì nó cũng hơi giống với thiếu nhi nhưng rất hay và buồn cười  death note tao xem từ 8 đời rồi không nhớ ngày mới ra chơi tao xưng là kira và mày đòi lật mặt tao hả CN xcm truyện đấy thằng main nhặt được cuốn sổ ghi tên ai là người đấy chết chứ gì rồi đấu với thằng thám tử L 
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 16:23 01/12Báo vi phạm
  XCMM Cường Ngu Bàn Long là 1 Thần Thư trong top 10 truyện tiên hiệp đấy  Truyện chữ 18 cuốn mỗi cuốn dày 2,5cm  chuyển thể qua truyện hình thì đéo hiểu thằng tác giả vẽ xấu vãi cứt Rocket là truyện LOL gì vậy 
 • Author
  Cường Ngu 16:23 01/12Báo vi phạm
  Mày chắc cưỡi ngựa xem hoa thôi chứ hiểu cm gì truyện trí tuệ đó. Quên bổ sung thêm bộ hay: The Breaker: New Waves
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 16:29 01/12Báo vi phạm
  Theo tao nghĩ truyện chữ mới là tối cao trong đọc truyện  từ ngữ thâm thuý thể hiện nội tâm nhân vật và bắt ta phải tưởng tượng ra cảnh đó  mày có đọc truyện chữ không Cường Ngu + Cầm Lông
 • Author
  CẦM LONG HỔ 16:31 01/12Báo vi phạm
  XCMM xem lâu quá rồi nên tao quên cuốn sổ đó có mấy cái điểu lưu ý nữa đúng không với lại có thể đổi mắt với thần chết nữa sẻ thấy tên tất cả mọi người  à mà rocket là truyện về 1 cuộc phieu lưu của thằng main tên rocket đi thu thập tiền cấm để cứu cha nó (thu thập đủ tiền cấm thì thần tài hiện lên cho 1 điều ước hiểu chưa) 
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 16:42 01/12Báo vi phạm
  sao giống truyện thần tiên thiếu nhi vậy Cầm rất phù hợp với mày đó 
AuthorTrả lời
CẦM LONG HỔ 10:06 01/12Chapter 512Báo vi phạm
XCM Truyện này đúng là hay thật CN à tao thật có lỗi với bản thân khi quên theo dõi truyện này  thằng Chân Bách Phong cũng mạnh thật mà cuộc đời nó bạc bẽo quá xcm :((
 • Author
  Cường Ngu 10:20 01/12Báo vi phạm
  Truyện này thì hay vô đối rồi, mà ra lâu quá nhiều khi quên luôn, nhớ thời sinh viên cứ có chap mới là qua hiệu sách đọc free, đứng bu đông như kiến, lâu lâu bị nhân viên đuổi, đuổi đi tý lại bu như kiến lại
  Tiết lộ cho mày 1 bí mật: Trước khi thành Thần thì tao là đệ tử thứ 7 của Thiên Mã, trong đám đệ tử thì tao sớm đã vượt qua được sư phụ (đừng tiết lộ điều này cho ai biết, để tăng tính hấp dẫn của truyện)
 • Author
  CẦM LONG HỔ 10:40 01/12Báo vi phạm
  XCM CN vẫn ATSM như ngày nào mà trong truyện này tao thấy tội cho thằng Chân Bách Phong thật từ 1 con người ngây thơ hiền lành như tao bị thằng môn chủ nào giết mất con ghệ trở nên điên cuồng trở thành 1 đại ma đầu giết người không ghê tay xcm  mà 8 đại khí bảo võ lâm : hỏa long đao,phục linh kiếm,quỷ diện giáp,truy hồn thương,cái trượng hồi máu của Đông Lĩnh,phá thiên cung,tạp âm kiếm gì đấy quên cm mất rồi còn 1 cái nữa là gì vậy CN sao tao xem đến chap mới nhất cũng không thấy 
 • Author
  Kim Un ( Vô Đối ) 11:17 01/12Báo vi phạm
  XCM 2 thằng mày Tao cũng đang luyện đến chap 8 rồi  thằng main chính có vẻ hài hài giống Cường Ngu XCMM Cường Ngu đầu độc Tao vào con đường tội lỗi 
 • Author
  Cường Ngu 11:32 01/12Báo vi phạm
  Mày đọc lại rồi để ý 8 Đại Khí Bảo là món nào trả lời cho thằng Chịch Ngựa, XCM, tao đọc bộ này chục năm rồi sao nhớ nổi
AuthorTrả lời
Cường kHôN lIềN 09:26 01/12Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Kim Un ( Vô Đối ) 08:15 01/12Chapter 1Báo vi phạm
XCMM Cường Ngu để xem bộ này hay đến đâu  dám đầu độc Tao 
 • Author
  CẦM LONG HỔ 09:32 01/12Báo vi phạm
  XCMM bộ này có ông Thiên Mã Tướng Quần có tác phong và tính cách cũng giống tao đấy  đúng là khí thế bá vương hoàng giả không lẫn vào đâu được cứ xem từ từ nhé Khấc 
AuthorTrả lời
tung 07:52 01/12Chapter 513Báo vi phạm
phong thái nhẹ nhàng. ra đòn dứt khoát lạnh lùng. idol anh tam mẹ rồi hehe

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch