Hiệp Khách Giang Hồ

Hiệp Khách Giang Hồ
Lượt xem: 613.889
Hiệp Khách Giang Hồ Xếp hạng: 3,8/5 - 13 Lượt đánh giá.
Nội dung

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 8 kỳ vật của võ lâm .

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 518 22:10 14/02 11.414
Chapter 517 15:05 02/02 17.160
Chapter 516 21:50 15/01 16.546
Chapter 515 21:19 02/01 12.689
Chapter 514 16/12/16 13.707
Chapter 513 02/12/16 15.856
Chapter 512 14/11/16 11.397
Chapter 511 01/11/16 14.376
Chapter 510 14/10/16 10.197
Chapter 509 01/10/16 10.687
Chapter 508 13/09/16 8.764
Chapter 507 31/08/16 11.440
Chapter 506 03/08/16 14.876
Chapter 505 17/07/16 11.873
Chapter 504 03/07/16 9.459
Chapter 503 16/06/16 7.413
Chapter 502 02/06/16 7.282
Chapter 501 19/05/16 6.792
Chapter 500 03/05/16 6.488
Chapter 499 15/04/16 5.105
Chapter 498 31/03/16 4.868
Chapter 497 14/03/16 5.328
Chapter 496 29/02/16 4.940
Chapter 495 18/02/16 5.037
Chapter 494 30/01/16 5.399
Chapter 493 14/01/16 4.736
Chapter 492 30/12/15 4.675
Chapter 491 14/12/15 4.822
Chapter 490 01/12/15 4.569
Chapter 489 30/10/15 4.637
Chapter 488 14/10/15 4.510
Chapter 487 30/09/15 4.417
Chapter 486 31/08/15 4.421
Chapter 485 13/08/15 4.451
Chapter 484 30/07/15 4.373
Chapter 483 14/07/15 4.574
Chapter 482 30/06/15 4.147
Chapter 481 14/06/15 4.078
Chapter 480 31/05/15 4.192
Chapter 479 14/05/15 4.091
Chapter 478 29/04/15 4.057
Chapter 477 14/04/15 4.028
Chapter 476 31/03/15 4.102
Chapter 475 16/03/15 4.134
Chapter 474: (TV) 16/03/15 3.940
Chapter 473: (TV) 16/03/15 3.846
Chapter 472: (TV) 16/03/15 3.910
Chapter 471: (TV) 16/03/15 3.958
Chapter 470: (TV) 16/03/15 4.103
Chapter 469: (TV) 16/03/15 3.941
Chapter 468: (TV) 16/03/15 3.997
Chapter 467: (TV) 16/03/15 4.019
Chapter 466: (TV) 16/03/15 4.169
Chapter 465: (TV) 16/03/15 4.543
Chapter 464: (TV) 16/03/15 4.102
Chapter 463: (TV) 16/03/15 4.045
Chapter 462: (TV) 16/03/15 4.019
Chapter 461: (TV) 16/03/15 4.053
Chapter 460: (TV) 16/03/15 4.094
Chapter 459: (TV) 16/03/15 4.133
Chapter 458 16/03/15 4.075
Chapter 457 16/03/15 4.025
Chapter 456 16/03/15 4.074
Chapter 455 16/03/15 4.089
Chapter 454 16/03/15 3.961
Chapter 453 16/03/15 3.983
Chapter 452 16/03/15 3.964
Chapter 451 16/03/15 4.043
Chapter 450 16/03/15 4.083
Chapter 449 16/03/15 3.945
Chapter 448 16/03/15 3.916
Chapter 447 16/03/15 3.955
Chapter 446 16/03/15 3.980
Chapter 445 16/03/15 3.974
Chapter 444 16/03/15 4.013
Chapter 443.2 16/03/15 3.966
Chapter 443 16/03/15 4.008
Chapter 442 16/03/15 3.897
Chapter 441.5 16/03/15 3.890
Chapter 441 16/03/15 3.916
Chapter 440 16/03/15 3.998
Chapter 439 16/03/15 3.896
Chapter 438 16/03/15 3.952
Chapter 437 16/03/15 3.926
Chapter 436 16/03/15 3.973
Chapter 435 16/03/15 3.901
Chapter 434 16/03/15 3.881
Chapter 433 16/03/15 3.947
Chapter 432 16/03/15 3.966
Chapter 431 16/03/15 3.987
Chapter 430 16/03/15 4.068
Chapter 429 16/03/15 3.956
Chapter 428 16/03/15 3.961
Chapter 427 16/03/15 3.979
Chapter 426 16/03/15 3.964
Chapter 425 16/03/15 3.961
Chapter 424 16/03/15 3.974
Chapter 423 16/03/15 3.992
Chapter 422 16/03/15 4.042
Chapter 421 16/03/15 3.992
Chapter 420 16/03/15 4.033
Chapter 419 16/03/15 4.026
Chapter 418 16/03/15 3.980
Chapter 417 16/03/15 4.029
Chapter 416 16/03/15 3.947
Chapter 415 16/03/15 3.996
Chapter 414 16/03/15 3.981
Chapter 413 16/03/15 3.915
Chapter 412 16/03/15 3.955
Chapter 411 16/03/15 3.934
Chapter 410 16/03/15 4.068
Chapter 409 16/03/15 3.972
Chapter 408 16/03/15 3.929
Chapter 407 16/03/15 3.945
Chapter 406 16/03/15 3.993
Chapter 405 16/03/15 3.989
Chapter 404 16/03/15 4.029
Chapter 403 16/03/15 4.013
Chapter 402 16/03/15 4.023
Chapter 401 16/03/15 4.056
Chapter 400 16/03/15 4.244
Chapter 399 16/03/15 4.012
Chapter 398 16/03/15 4.016
Chapter 397 16/03/15 4.014
Chapter 396 16/03/15 3.947
Chapter 395 16/03/15 3.997
Chapter 394 16/03/15 3.961
Chapter 393 16/03/15 3.991
Chapter 392 16/03/15 3.976
Chapter 391 16/03/15 3.950
Chapter 390 16/03/15 4.039
Chapter 389 16/03/15 3.903
Chapter 388 16/03/15 3.911
Chapter 387 16/03/15 3.916
Chapter 386 16/03/15 3.934
Chapter 385 16/03/15 3.942
Chapter 384 16/03/15 3.895
Chapter 383 16/03/15 3.944
Chapter 382 16/03/15 3.929
Chapter 381 16/03/15 3.931
Chapter 380 16/03/15 3.987
Chapter 379 16/03/15 3.901
Chapter 378 16/03/15 3.885
Chapter 377 16/03/15 3.929
Chapter 376 16/03/15 3.902
Chapter 375 16/03/15 3.930
Chapter 374 16/03/15 3.894
Chapter 373 16/03/15 3.925
Chapter 372 16/03/15 3.973
Chapter 371 16/03/15 3.927
Chapter 370 16/03/15 3.968
Chapter 369 16/03/15 3.886
Chapter 368 16/03/15 3.907
Chapter 367 16/03/15 3.875
Chapter 366 16/03/15 3.901
Chapter 365 16/03/15 3.940
Chapter 364 16/03/15 3.918
Chapter 363 16/03/15 4.012
Chapter 362 16/03/15 4.008
Chapter 361 16/03/15 4.030
Chapter 360 16/03/15 4.088
Chapter 359 16/03/15 3.942
Chapter 358 16/03/15 3.938
Chapter 357 16/03/15 3.913
Chapter 356 16/03/15 3.928
Chapter 355 16/03/15 3.955
Chapter 354 16/03/15 3.923
Chapter 353 16/03/15 3.938
Chapter 352 16/03/15 3.915
Chapter 351 16/03/15 3.915
Chapter 350 16/03/15 4.041
Chapter 349 16/03/15 3.902
Chapter 348 16/03/15 3.915
Chapter 347 16/03/15 3.917
Chapter 346 16/03/15 3.895
Chapter 345 16/03/15 3.945
Chapter 344 16/03/15 3.917
Chapter 343 16/03/15 3.924
Chapter 342 16/03/15 3.929
Chapter 341 16/03/15 3.960
Chapter 340 16/03/15 3.996
Chapter 339 16/03/15 3.894
Chapter 338 16/03/15 3.920
Chapter 337 16/03/15 3.951
Chapter 336 16/03/15 3.925
Chapter 335 16/03/15 3.945
Chapter 334 16/03/15 3.924
Chapter 333 16/03/15 3.930
Chapter 332 16/03/15 4.022
Chapter 331 16/03/15 4.017
Chapter 330 16/03/15 4.132
Chapter 329 16/03/15 4.200
Chapter 328 16/03/15 3.966
Chapter 327 16/03/15 4.013
Chapter 326 16/03/15 3.999
Chapter 325 16/03/15 3.988
Chapter 324 16/03/15 3.995
Chapter 323 16/03/15 3.959
Chapter 322 16/03/15 3.975
Chapter 321 16/03/15 3.976
Chapter 320 16/03/15 4.097
Chapter 319 16/03/15 3.964
Chapter 318 16/03/15 3.962
Chapter 317 16/03/15 3.968
Chapter 316 16/03/15 3.953
Chapter 315 16/03/15 3.993
Chapter 314 16/03/15 4.004
Chapter 313 16/03/15 4.041
Chapter 312 16/03/15 4.059
Chapter 311 16/03/15 4.047
Chapter 310 16/03/15 4.116
Chapter 309 16/03/15 4.028
Chapter 308 16/03/15 4.094
Chapter 307 16/03/15 4.094
Chapter 306 16/03/15 4.104
Chapter 305 16/03/15 4.073
Chapter 304 16/03/15 4.081
Chapter 303 16/03/15 4.030
Chapter 302 16/03/15 4.018
Chapter 301 16/03/15 4.022
Chapter 300 16/03/15 4.124
Chapter 299 16/03/15 3.982
Chapter 298 16/03/15 3.990
Chapter 297 16/03/15 3.963
Chapter 296 16/03/15 3.997
Chapter 295 16/03/15 3.977
Chapter 294 16/03/15 3.977
Chapter 293 16/03/15 3.980
Chapter 292 16/03/15 3.984
Chapter 291 16/03/15 4.045
Chapter 290 16/03/15 4.030
Chapter 289 16/03/15 3.954
Chapter 288 16/03/15 3.966
Chapter 287 16/03/15 3.980
Chapter 286 16/03/15 4.001
Chapter 285 16/03/15 4.054
Chapter 284 16/03/15 4.008
Chapter 283 16/03/15 4.119
Chapter 282 16/03/15 4.011
Chapter 281 16/03/15 4.029
Chapter 280 16/03/15 4.027
Chapter 279 16/03/15 4.016
Chapter 278 16/03/15 3.963
Chapter 277 16/03/15 3.951
Chapter 276 16/03/15 3.981
Chapter 275 16/03/15 3.985
Chapter 274 16/03/15 3.935
Chapter 273 16/03/15 3.972
Chapter 272 16/03/15 4.002
Chapter 271 16/03/15 3.995
Chapter 270 16/03/15 4.108
Chapter 269 16/03/15 4.073
Chapter 268 16/03/15 4.103
Chapter 267 16/03/15 4.118
Chapter 266 16/03/15 4.077
Chapter 265 16/03/15 4.101
Chapter 264 16/03/15 4.109
Chapter 263 16/03/15 4.156
Chapter 262 16/03/15 4.164
Chapter 261 16/03/15 4.136
Chapter 260 16/03/15 4.152
Chapter 259 16/03/15 4.032
Chapter 258 16/03/15 4.032
Chapter 257 16/03/15 4.023
Chapter 256 16/03/15 4.026
Chapter 255 16/03/15 3.744
Chapter 254 16/03/15 3.731
Chapter 253 16/03/15 3.707
Chapter 252 16/03/15 3.762
Chapter 251 16/03/15 3.752
Chapter 250 16/03/15 3.873
Chapter 249 16/03/15 3.774
Chapter 248 16/03/15 3.734
Chapter 247 16/03/15 3.743
Chapter 246 16/03/15 3.749
Chapter 245 16/03/15 3.777
Chapter 244 16/03/15 3.770
Chapter 243 16/03/15 3.769
Chapter 242 16/03/15 3.761
Chapter 241 16/03/15 3.745
Chapter 240 16/03/15 3.818
Chapter 239 16/03/15 3.678
Chapter 238 16/03/15 3.699
Chapter 237 16/03/15 3.690
Chapter 236 16/03/15 3.735
Chapter 235 16/03/15 3.715
Chapter 234 16/03/15 3.697
Chapter 233 16/03/15 3.742
Chapter 232 16/03/15 3.734
Chapter 231 16/03/15 3.799
Chapter 230 16/03/15 3.942
Chapter 229 16/03/15 3.890
Chapter 228 16/03/15 3.916
Chapter 227 16/03/15 3.897
Chapter 226 16/03/15 3.884
Chapter 225 16/03/15 3.907
Chapter 224 16/03/15 3.867
Chapter 223 16/03/15 3.907
Chapter 222 16/03/15 3.866
Chapter 221 16/03/15 3.868
Chapter 220 16/03/15 3.897
Chapter 219 16/03/15 3.866
Chapter 218 16/03/15 3.875
Chapter 217 16/03/15 3.900
Chapter 216 16/03/15 3.890
Chapter 215 16/03/15 3.880
Chapter 214 16/03/15 3.854
Chapter 213 16/03/15 3.865
Chapter 212 16/03/15 3.858
Chapter 211 16/03/15 3.844
Chapter 210 16/03/15 3.884
Chapter 209 16/03/15 3.812
Chapter 208 16/03/15 3.808
Chapter 207 16/03/15 3.793
Chapter 206 16/03/15 3.819
Chapter 205 16/03/15 3.849
Chapter 204 16/03/15 3.779
Chapter 203 16/03/15 3.779
Chapter 202 16/03/15 3.793
Chapter 201 16/03/15 3.805
Chapter 200 16/03/15 3.850
Chapter 199 16/03/15 3.728
Chapter 198 16/03/15 3.738
Chapter 197 16/03/15 3.691
Chapter 196 16/03/15 3.719
Chapter 195 16/03/15 3.724
Chapter 194 16/03/15 3.705
Chapter 193 16/03/15 3.732
Chapter 192 16/03/15 3.736
Chapter 191 16/03/15 3.698
Chapter 190 16/03/15 3.788
Chapter 189 16/03/15 3.678
Chapter 188 16/03/15 3.687
Chapter 187 16/03/15 3.631
Chapter 186 16/03/15 3.678
Chapter 185 16/03/15 3.714
Chapter 184 16/03/15 3.670
Chapter 183 16/03/15 3.678
Chapter 182 16/03/15 3.686
Chapter 181 16/03/15 3.700
Chapter 180 16/03/15 3.758
Chapter 179 16/03/15 3.688
Chapter 178 16/03/15 3.672
Chapter 177 16/03/15 3.726
Chapter 176 16/03/15 3.723
Chapter 175 16/03/15 3.782
Chapter 174 16/03/15 3.727
Chapter 173 16/03/15 3.766
Chapter 172 16/03/15 3.800
Chapter 171 16/03/15 3.808
Chapter 170 16/03/15 3.860
Chapter 169 16/03/15 3.775
Chapter 168 16/03/15 3.742
Chapter 167 16/03/15 3.732
Chapter 166 16/03/15 3.753
Chapter 165 16/03/15 3.782
Chapter 164 16/03/15 3.746
Chapter 163 16/03/15 3.750
Chapter 162 16/03/15 3.739
Chapter 161 16/03/15 3.789
Chapter 160 16/03/15 3.805
Chapter 159 16/03/15 3.803
Chapter 158 16/03/15 3.722
Chapter 157 16/03/15 3.766
Chapter 156 16/03/15 3.768
Chapter 155 16/03/15 3.762
Chapter 154 16/03/15 3.749
Chapter 153 16/03/15 3.707
Chapter 152 16/03/15 3.714
Chapter 151 16/03/15 3.722
Chapter 150 16/03/15 3.784
Chapter 149 16/03/15 3.693
Chapter 148 16/03/15 3.709
Chapter 147 16/03/15 3.693
Chapter 146 16/03/15 3.731
Chapter 145 16/03/15 3.762
Chapter 144 16/03/15 3.728
Chapter 143 16/03/15 3.735
Chapter 142 16/03/15 3.771
Chapter 141 16/03/15 3.748
Chapter 140 16/03/15 3.788
Chapter 139 16/03/15 3.728
Chapter 138 16/03/15 3.769
Chapter 137 16/03/15 3.706
Chapter 136 16/03/15 3.739
Chapter 135 16/03/15 3.748
Chapter 134 16/03/15 3.736
Chapter 133 16/03/15 3.726
Chapter 132 16/03/15 3.720
Chapter 131 16/03/15 3.690
Chapter 130 16/03/15 3.743
Chapter 129 16/03/15 3.641
Chapter 128 16/03/15 3.657
Chapter 127 16/03/15 3.654
Chapter 126 16/03/15 3.698
Chapter 125 16/03/15 3.670
Chapter 124 16/03/15 3.699
Chapter 123 16/03/15 3.674
Chapter 122 16/03/15 3.673
Chapter 121 16/03/15 3.670
Chapter 120 16/03/15 3.751
Chapter 119 16/03/15 3.715
Chapter 118 16/03/15 3.745
Chapter 117 16/03/15 3.729
Chapter 116 16/03/15 3.746
Chapter 115 16/03/15 3.761
Chapter 114 16/03/15 3.737
Chapter 113 16/03/15 3.743
Chapter 112 16/03/15 3.748
Chapter 111 16/03/15 3.718
Chapter 110 16/03/15 3.762
Chapter 109 16/03/15 3.725
Chapter 108 16/03/15 3.719
Chapter 107 16/03/15 3.689
Chapter 106 16/03/15 3.686
Chapter 105 16/03/15 3.712
Chapter 104 16/03/15 3.679
Chapter 103 16/03/15 3.697
Chapter 102 16/03/15 3.733
Chapter 101 16/03/15 3.683
Chapter 100 16/03/15 3.760
Chapter 99 16/03/15 3.621
Chapter 98 16/03/15 3.627
Chapter 97 16/03/15 3.626
Chapter 96 16/03/15 3.647
Chapter 95 16/03/15 3.695
Chapter 94 16/03/15 3.641
Chapter 93 16/03/15 3.703
Chapter 92 16/03/15 3.679
Chapter 91 16/03/15 3.686
Chapter 90 16/03/15 3.705
Chapter 89 16/03/15 3.633
Chapter 88 16/03/15 3.685
Chapter 87 16/03/15 3.621
Chapter 86 16/03/15 3.679
Chapter 85 16/03/15 3.662
Chapter 84 16/03/15 3.651
Chapter 83 16/03/15 3.654
Chapter 82 16/03/15 3.658
Chapter 81 16/03/15 3.702
Chapter 80 16/03/15 3.703
Chapter 79 16/03/15 3.636
Chapter 78 16/03/15 3.694
Chapter 77 16/03/15 3.694
Chapter 76 16/03/15 3.640
Chapter 75 16/03/15 3.658
Chapter 74 16/03/15 3.633
Chapter 73 16/03/15 3.634
Chapter 72 16/03/15 3.687
Chapter 71 16/03/15 3.790
Chapter 70 16/03/15 3.769
Chapter 69 16/03/15 3.712
Chapter 68 16/03/15 3.776
Chapter 67 16/03/15 3.765
Chapter 66 16/03/15 3.776
Chapter 65 16/03/15 3.768
Chapter 64 16/03/15 3.792
Chapter 63 16/03/15 3.841
Chapter 62 16/03/15 3.759
Chapter 61 16/03/15 3.759
Chapter 60 16/03/15 3.779
Chapter 59 16/03/15 3.714
Chapter 58 16/03/15 3.726
Chapter 57 16/03/15 3.817
Chapter 56 16/03/15 3.679
Chapter 55 16/03/15 3.693
Chapter 54 16/03/15 3.643
Chapter 53 16/03/15 3.693
Chapter 52 16/03/15 3.683
Chapter 51 16/03/15 3.649
Chapter 50 16/03/15 3.714
Chapter 49 16/03/15 3.672
Chapter 48 16/03/15 3.659
Chapter 47 16/03/15 3.678
Chapter 46 16/03/15 3.662
Chapter 45 16/03/15 3.690
Chapter 44 16/03/15 3.680
Chapter 43 16/03/15 3.685
Chapter 42 16/03/15 3.693
Chapter 41 16/03/15 3.713
Chapter 40 16/03/15 3.781
Chapter 39 16/03/15 3.699
Chapter 38 16/03/15 3.720
Chapter 37 16/03/15 3.711
Chapter 36 16/03/15 3.714
Chapter 35 16/03/15 3.746
Chapter 34 16/03/15 3.724
Chapter 33 16/03/15 3.730
Chapter 32 16/03/15 3.707
Chapter 31 16/03/15 3.768
Chapter 30 16/03/15 3.793
Chapter 29 16/03/15 3.808
Chapter 28 16/03/15 3.761
Chapter 27 16/03/15 3.758
Chapter 26 16/03/15 3.740
Chapter 25 16/03/15 3.759
Chapter 24 16/03/15 3.746
Chapter 23 16/03/15 3.783
Chapter 22 16/03/15 3.757
Chapter 21 16/03/15 3.756
Chapter 20 16/03/15 3.793
Chapter 19 16/03/15 3.757
Chapter 18 16/03/15 3.770
Chapter 17 16/03/15 3.755
Chapter 16 16/03/15 3.777
Chapter 15 16/03/15 3.769
Chapter 14 16/03/15 3.784
Chapter 13 16/03/15 3.782
Chapter 12 16/03/15 3.770
Chapter 11 16/03/15 3.802
Chapter 10 16/03/15 3.815
Chapter 9 16/03/15 3.771
Chapter 8 16/03/15 3.780
Chapter 7 16/03/15 3.832
Chapter 6 16/03/15 3.889
Chapter 5 16/03/15 3.878
Chapter 4 16/03/15 3.831
Chapter 3 16/03/15 3.947
Chapter 2 16/03/15 4.003
Chapter 1 16/03/15 4.612
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
vtuan 23 giờ trướcChapter 518Báo vi phạm
Tạ Âm Đạo ôm mấy cháp rồi ko phắn mn đi
AuthorTrả lời
dungvu 08:50 20/02Chapter 518Báo vi phạm
mòn mỏi đợi. đọc 3 phút hết...chắc sau này có con.con nó đọc đến khi nó lấy vk thì may ra hết...
AuthorTrả lời
nghĩa 10:39 19/02Chapter 518Báo vi phạm
đệt mợ đọc từ năm mới 9 tuổi h 30 tuổi truyện chưa đâu vào đâu
AuthorTrả lời
Thiên mã 17:47 16/02Chapter 518Báo vi phạm
qua được anh 3 còn anh 6 nữa
AuthorTrả lời
Thánh Bóp ... ! :D 11:29 16/02Chapter 518Báo vi phạm
thêm 1 thanh niên bị bức ma lãnh kiếm dụ chơi cỏ mỹ rồi =))) sida chết mợ chú =)))
AuthorTrả lời
trungdt16 00:54 12/02Chapter 517Báo vi phạm
ko biết còn bao nhiêu tập nữa vậy
AuthorTrả lời
trungdt16 00:53 12/02Chapter 517Báo vi phạm
vẫn chưa hết à
AuthorTrả lời
thuan 17:34 11/02Chapter 517Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Tèo 13:25 09/02Chapter 422Báo vi phạm
Sao đang từ Hàn Phi Quang lại Thành Hàn Bảo Quân rồi???
  • Author
    long vu 17:22 17/02Báo vi phạm
    hàn bảo quân là tên gốc của nhân vật từ đầu, những tái bản sau này mới đổi là hàn phi quang
AuthorTrả lời
thắng 17:46 08/02Chapter 517Báo vi phạm
tạ ân mẫn có thù với thằng tử hào nên chưa đc chết đâu
AuthorTrả lời
Xích Lô 12:37 06/02Chapter 517Báo vi phạm
Củ cc j ma nhanh vay. Mỏi mon con mat qua. Ta am man con lau moi chet
AuthorTrả lời
vtuan 08:14 06/02Chapter 517Báo vi phạm
thằng Tạ Âm Hồn lẩn quẩn mãi không siêu thoát, mình nó ôm hết mấy chap rồi
AuthorTrả lời
T.KIEN 21:29 05/02Chapter 517Báo vi phạm
1 tháng vào dc 1 chap dinh menh
AuthorTrả lời
Lôi Đình 14:19 02/02Chapter 517Báo vi phạm
Đệch con mẹ Tạ Âm Mẫn. Đi bú cặc đi mày 
AuthorTrả lời
a 11:20 01/02Chapter 517Báo vi phạm
Tập này hay  tạ âm mẫn Mày Phải Chết  >>Đừng Đi Đệ Ơi

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch