Hiệp Khách Giang Hồ

Hiệp Khách Giang Hồ
Lượt xem: 236.864
Hiệp Khách Giang Hồ Xếp hạng: 4/5 - 7 Lượt đánh giá.
Nội dung

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 8 kỳ vật của võ lâm .

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 510 07:17 14/10 7.572
Chapter 509 12:32 01/10 8.904
Chapter 508 10:18 13/09 7.362
Chapter 507 22:59 31/08 9.975
Chapter 506 10:04 03/08 13.525
Chapter 505 20:40 17/07 10.586
Chapter 504 23:05 03/07 8.380
Chapter 503 12:06 16/06 6.384
Chapter 502 16:43 02/06 6.255
Chapter 501 15:25 19/05 5.784
Chapter 500 20:41 03/05 5.465
Chapter 499 23:15 15/04 4.362
Chapter 498 22:35 31/03 4.102
Chapter 497 20:08 14/03 4.612
Chapter 496 10:41 29/02 4.171
Chapter 495 16:56 18/02 4.302
Chapter 494 00:33 30/01 4.718
Chapter 493 23:27 14/01 4.083
Chapter 492 30/12/15 3.996
Chapter 491 14/12/15 4.167
Chapter 490 01/12/15 3.878
Chapter 489 30/10/15 4.002
Chapter 488 14/10/15 3.845
Chapter 487 30/09/15 3.761
Chapter 486 31/08/15 3.806
Chapter 485 13/08/15 3.801
Chapter 484 30/07/15 3.762
Chapter 483 14/07/15 3.938
Chapter 482 30/06/15 3.558
Chapter 481 14/06/15 3.480
Chapter 480 31/05/15 3.534
Chapter 479 14/05/15 3.530
Chapter 478 29/04/15 3.516
Chapter 477 14/04/15 3.494
Chapter 476 31/03/15 3.542
Chapter 475 16/03/15 3.539
Chapter 474: (TV) 16/03/15 3.357
Chapter 473: (TV) 16/03/15 3.338
Chapter 472: (TV) 16/03/15 3.384
Chapter 471: (TV) 16/03/15 3.395
Chapter 470: (TV) 16/03/15 3.414
Chapter 469: (TV) 16/03/15 3.391
Chapter 468: (TV) 16/03/15 3.407
Chapter 467: (TV) 16/03/15 3.377
Chapter 466: (TV) 16/03/15 3.405
Chapter 465: (TV) 16/03/15 3.401
Chapter 464: (TV) 16/03/15 3.363
Chapter 463: (TV) 16/03/15 3.365
Chapter 462: (TV) 16/03/15 3.354
Chapter 461: (TV) 16/03/15 3.386
Chapter 460: (TV) 16/03/15 3.379
Chapter 459: (TV) 16/03/15 3.400
Chapter 458 16/03/15 3.365
Chapter 457 16/03/15 3.364
Chapter 456 16/03/15 3.398
Chapter 455 16/03/15 3.423
Chapter 454 16/03/15 3.332
Chapter 453 16/03/15 3.343
Chapter 452 16/03/15 3.325
Chapter 451 16/03/15 3.354
Chapter 450 16/03/15 3.352
Chapter 449 16/03/15 3.331
Chapter 448 16/03/15 3.312
Chapter 447 16/03/15 3.311
Chapter 446 16/03/15 3.313
Chapter 445 16/03/15 3.302
Chapter 444 16/03/15 3.344
Chapter 443.2 16/03/15 3.305
Chapter 443 16/03/15 3.301
Chapter 442 16/03/15 3.308
Chapter 441.5 16/03/15 3.288
Chapter 441 16/03/15 3.325
Chapter 440 16/03/15 3.326
Chapter 439 16/03/15 3.308
Chapter 438 16/03/15 3.341
Chapter 437 16/03/15 3.332
Chapter 436 16/03/15 3.324
Chapter 435 16/03/15 3.292
Chapter 434 16/03/15 3.298
Chapter 433 16/03/15 3.327
Chapter 432 16/03/15 3.332
Chapter 431 16/03/15 3.350
Chapter 430 16/03/15 3.371
Chapter 429 16/03/15 3.348
Chapter 428 16/03/15 3.342
Chapter 427 16/03/15 3.363
Chapter 426 16/03/15 3.356
Chapter 425 16/03/15 3.349
Chapter 424 16/03/15 3.356
Chapter 423 16/03/15 3.352
Chapter 422 16/03/15 3.393
Chapter 421 16/03/15 3.365
Chapter 420 16/03/15 3.369
Chapter 419 16/03/15 3.390
Chapter 418 16/03/15 3.357
Chapter 417 16/03/15 3.357
Chapter 416 16/03/15 3.335
Chapter 415 16/03/15 3.344
Chapter 414 16/03/15 3.349
Chapter 413 16/03/15 3.301
Chapter 412 16/03/15 3.362
Chapter 411 16/03/15 3.318
Chapter 410 16/03/15 3.373
Chapter 409 16/03/15 3.330
Chapter 408 16/03/15 3.323
Chapter 407 16/03/15 3.334
Chapter 406 16/03/15 3.366
Chapter 405 16/03/15 3.349
Chapter 404 16/03/15 3.337
Chapter 403 16/03/15 3.339
Chapter 402 16/03/15 3.338
Chapter 401 16/03/15 3.363
Chapter 400 16/03/15 3.422
Chapter 399 16/03/15 3.335
Chapter 398 16/03/15 3.350
Chapter 397 16/03/15 3.350
Chapter 396 16/03/15 3.315
Chapter 395 16/03/15 3.340
Chapter 394 16/03/15 3.319
Chapter 393 16/03/15 3.358
Chapter 392 16/03/15 3.330
Chapter 391 16/03/15 3.327
Chapter 390 16/03/15 3.386
Chapter 389 16/03/15 3.315
Chapter 388 16/03/15 3.302
Chapter 387 16/03/15 3.301
Chapter 386 16/03/15 3.330
Chapter 385 16/03/15 3.316
Chapter 384 16/03/15 3.314
Chapter 383 16/03/15 3.317
Chapter 382 16/03/15 3.311
Chapter 381 16/03/15 3.312
Chapter 380 16/03/15 3.342
Chapter 379 16/03/15 3.317
Chapter 378 16/03/15 3.290
Chapter 377 16/03/15 3.317
Chapter 376 16/03/15 3.301
Chapter 375 16/03/15 3.305
Chapter 374 16/03/15 3.306
Chapter 373 16/03/15 3.311
Chapter 372 16/03/15 3.313
Chapter 371 16/03/15 3.303
Chapter 370 16/03/15 3.331
Chapter 369 16/03/15 3.297
Chapter 368 16/03/15 3.298
Chapter 367 16/03/15 3.282
Chapter 366 16/03/15 3.312
Chapter 365 16/03/15 3.327
Chapter 364 16/03/15 3.313
Chapter 363 16/03/15 3.346
Chapter 362 16/03/15 3.332
Chapter 361 16/03/15 3.334
Chapter 360 16/03/15 3.357
Chapter 359 16/03/15 3.317
Chapter 358 16/03/15 3.306
Chapter 357 16/03/15 3.304
Chapter 356 16/03/15 3.311
Chapter 355 16/03/15 3.339
Chapter 354 16/03/15 3.300
Chapter 353 16/03/15 3.316
Chapter 352 16/03/15 3.302
Chapter 351 16/03/15 3.306
Chapter 350 16/03/15 3.353
Chapter 349 16/03/15 3.290
Chapter 348 16/03/15 3.304
Chapter 347 16/03/15 3.308
Chapter 346 16/03/15 3.296
Chapter 345 16/03/15 3.313
Chapter 344 16/03/15 3.303
Chapter 343 16/03/15 3.318
Chapter 342 16/03/15 3.290
Chapter 341 16/03/15 3.315
Chapter 340 16/03/15 3.323
Chapter 339 16/03/15 3.279
Chapter 338 16/03/15 3.286
Chapter 337 16/03/15 3.297
Chapter 336 16/03/15 3.280
Chapter 335 16/03/15 3.309
Chapter 334 16/03/15 3.306
Chapter 333 16/03/15 3.305
Chapter 332 16/03/15 3.353
Chapter 331 16/03/15 3.362
Chapter 330 16/03/15 3.404
Chapter 329 16/03/15 3.346
Chapter 328 16/03/15 3.316
Chapter 327 16/03/15 3.342
Chapter 326 16/03/15 3.336
Chapter 325 16/03/15 3.311
Chapter 324 16/03/15 3.329
Chapter 323 16/03/15 3.316
Chapter 322 16/03/15 3.331
Chapter 321 16/03/15 3.325
Chapter 320 16/03/15 3.419
Chapter 319 16/03/15 3.328
Chapter 318 16/03/15 3.328
Chapter 317 16/03/15 3.356
Chapter 316 16/03/15 3.329
Chapter 315 16/03/15 3.321
Chapter 314 16/03/15 3.335
Chapter 313 16/03/15 3.339
Chapter 312 16/03/15 3.376
Chapter 311 16/03/15 3.354
Chapter 310 16/03/15 3.366
Chapter 309 16/03/15 3.328
Chapter 308 16/03/15 3.375
Chapter 307 16/03/15 3.352
Chapter 306 16/03/15 3.365
Chapter 305 16/03/15 3.347
Chapter 304 16/03/15 3.359
Chapter 303 16/03/15 3.333
Chapter 302 16/03/15 3.333
Chapter 301 16/03/15 3.317
Chapter 300 16/03/15 3.363
Chapter 299 16/03/15 3.327
Chapter 298 16/03/15 3.322
Chapter 297 16/03/15 3.310
Chapter 296 16/03/15 3.341
Chapter 295 16/03/15 3.307
Chapter 294 16/03/15 3.333
Chapter 293 16/03/15 3.317
Chapter 292 16/03/15 3.305
Chapter 291 16/03/15 3.377
Chapter 290 16/03/15 3.348
Chapter 289 16/03/15 3.314
Chapter 288 16/03/15 3.313
Chapter 287 16/03/15 3.304
Chapter 286 16/03/15 3.295
Chapter 285 16/03/15 3.328
Chapter 284 16/03/15 3.316
Chapter 283 16/03/15 3.330
Chapter 282 16/03/15 3.349
Chapter 281 16/03/15 3.330
Chapter 280 16/03/15 3.321
Chapter 279 16/03/15 3.346
Chapter 278 16/03/15 3.302
Chapter 277 16/03/15 3.303
Chapter 276 16/03/15 3.313
Chapter 275 16/03/15 3.303
Chapter 274 16/03/15 3.302
Chapter 273 16/03/15 3.310
Chapter 272 16/03/15 3.312
Chapter 271 16/03/15 3.346
Chapter 270 16/03/15 3.328
Chapter 269 16/03/15 3.316
Chapter 268 16/03/15 3.331
Chapter 267 16/03/15 3.340
Chapter 266 16/03/15 3.314
Chapter 265 16/03/15 3.326
Chapter 264 16/03/15 3.337
Chapter 263 16/03/15 3.342
Chapter 262 16/03/15 3.369
Chapter 261 16/03/15 3.325
Chapter 260 16/03/15 3.326
Chapter 259 16/03/15 3.306
Chapter 258 16/03/15 3.327
Chapter 257 16/03/15 3.301
Chapter 256 16/03/15 3.317
Chapter 255 16/03/15 3.296
Chapter 254 16/03/15 3.295
Chapter 253 16/03/15 3.300
Chapter 252 16/03/15 3.332
Chapter 251 16/03/15 3.300
Chapter 250 16/03/15 3.367
Chapter 249 16/03/15 3.339
Chapter 248 16/03/15 3.311
Chapter 247 16/03/15 3.310
Chapter 246 16/03/15 3.313
Chapter 245 16/03/15 3.334
Chapter 244 16/03/15 3.336
Chapter 243 16/03/15 3.331
Chapter 242 16/03/15 3.338
Chapter 241 16/03/15 3.310
Chapter 240 16/03/15 3.342
Chapter 239 16/03/15 3.271
Chapter 238 16/03/15 3.278
Chapter 237 16/03/15 3.279
Chapter 236 16/03/15 3.311
Chapter 235 16/03/15 3.295
Chapter 234 16/03/15 3.299
Chapter 233 16/03/15 3.318
Chapter 232 16/03/15 3.302
Chapter 231 16/03/15 3.350
Chapter 230 16/03/15 3.372
Chapter 229 16/03/15 3.356
Chapter 228 16/03/15 3.359
Chapter 227 16/03/15 3.329
Chapter 226 16/03/15 3.329
Chapter 225 16/03/15 3.362
Chapter 224 16/03/15 3.338
Chapter 223 16/03/15 3.359
Chapter 222 16/03/15 3.335
Chapter 221 16/03/15 3.333
Chapter 220 16/03/15 3.328
Chapter 219 16/03/15 3.337
Chapter 218 16/03/15 3.324
Chapter 217 16/03/15 3.356
Chapter 216 16/03/15 3.351
Chapter 215 16/03/15 3.333
Chapter 214 16/03/15 3.330
Chapter 213 16/03/15 3.342
Chapter 212 16/03/15 3.329
Chapter 211 16/03/15 3.326
Chapter 210 16/03/15 3.344
Chapter 209 16/03/15 3.322
Chapter 208 16/03/15 3.319
Chapter 207 16/03/15 3.301
Chapter 206 16/03/15 3.316
Chapter 205 16/03/15 3.345
Chapter 204 16/03/15 3.287
Chapter 203 16/03/15 3.308
Chapter 202 16/03/15 3.309
Chapter 201 16/03/15 3.322
Chapter 200 16/03/15 3.322
Chapter 199 16/03/15 3.290
Chapter 198 16/03/15 3.299
Chapter 197 16/03/15 3.264
Chapter 196 16/03/15 3.288
Chapter 195 16/03/15 3.302
Chapter 194 16/03/15 3.286
Chapter 193 16/03/15 3.316
Chapter 192 16/03/15 3.313
Chapter 191 16/03/15 3.295
Chapter 190 16/03/15 3.336
Chapter 189 16/03/15 3.281
Chapter 188 16/03/15 3.305
Chapter 187 16/03/15 3.252
Chapter 186 16/03/15 3.297
Chapter 185 16/03/15 3.324
Chapter 184 16/03/15 3.304
Chapter 183 16/03/15 3.295
Chapter 182 16/03/15 3.294
Chapter 181 16/03/15 3.311
Chapter 180 16/03/15 3.321
Chapter 179 16/03/15 3.292
Chapter 178 16/03/15 3.294
Chapter 177 16/03/15 3.288
Chapter 176 16/03/15 3.289
Chapter 175 16/03/15 3.305
Chapter 174 16/03/15 3.290
Chapter 173 16/03/15 3.330
Chapter 172 16/03/15 3.356
Chapter 171 16/03/15 3.319
Chapter 170 16/03/15 3.338
Chapter 169 16/03/15 3.301
Chapter 168 16/03/15 3.282
Chapter 167 16/03/15 3.289
Chapter 166 16/03/15 3.299
Chapter 165 16/03/15 3.323
Chapter 164 16/03/15 3.298
Chapter 163 16/03/15 3.302
Chapter 162 16/03/15 3.302
Chapter 161 16/03/15 3.342
Chapter 160 16/03/15 3.319
Chapter 159 16/03/15 3.356
Chapter 158 16/03/15 3.275
Chapter 157 16/03/15 3.312
Chapter 156 16/03/15 3.327
Chapter 155 16/03/15 3.309
Chapter 154 16/03/15 3.319
Chapter 153 16/03/15 3.271
Chapter 152 16/03/15 3.294
Chapter 151 16/03/15 3.301
Chapter 150 16/03/15 3.324
Chapter 149 16/03/15 3.291
Chapter 148 16/03/15 3.301
Chapter 147 16/03/15 3.294
Chapter 146 16/03/15 3.318
Chapter 145 16/03/15 3.319
Chapter 144 16/03/15 3.327
Chapter 143 16/03/15 3.320
Chapter 142 16/03/15 3.336
Chapter 141 16/03/15 3.317
Chapter 140 16/03/15 3.321
Chapter 139 16/03/15 3.310
Chapter 138 16/03/15 3.324
Chapter 137 16/03/15 3.284
Chapter 136 16/03/15 3.320
Chapter 135 16/03/15 3.309
Chapter 134 16/03/15 3.320
Chapter 133 16/03/15 3.305
Chapter 132 16/03/15 3.313
Chapter 131 16/03/15 3.289
Chapter 130 16/03/15 3.306
Chapter 129 16/03/15 3.274
Chapter 128 16/03/15 3.281
Chapter 127 16/03/15 3.286
Chapter 126 16/03/15 3.315
Chapter 125 16/03/15 3.286
Chapter 124 16/03/15 3.299
Chapter 123 16/03/15 3.305
Chapter 122 16/03/15 3.297
Chapter 121 16/03/15 3.287
Chapter 120 16/03/15 3.312
Chapter 119 16/03/15 3.320
Chapter 118 16/03/15 3.335
Chapter 117 16/03/15 3.301
Chapter 116 16/03/15 3.318
Chapter 115 16/03/15 3.320
Chapter 114 16/03/15 3.314
Chapter 113 16/03/15 3.321
Chapter 112 16/03/15 3.325
Chapter 111 16/03/15 3.299
Chapter 110 16/03/15 3.322
Chapter 109 16/03/15 3.331
Chapter 108 16/03/15 3.310
Chapter 107 16/03/15 3.303
Chapter 106 16/03/15 3.282
Chapter 105 16/03/15 3.283
Chapter 104 16/03/15 3.284
Chapter 103 16/03/15 3.301
Chapter 102 16/03/15 3.336
Chapter 101 16/03/15 3.298
Chapter 100 16/03/15 3.318
Chapter 99 16/03/15 3.279
Chapter 98 16/03/15 3.275
Chapter 97 16/03/15 3.268
Chapter 96 16/03/15 3.291
Chapter 95 16/03/15 3.313
Chapter 94 16/03/15 3.283
Chapter 93 16/03/15 3.330
Chapter 92 16/03/15 3.305
Chapter 91 16/03/15 3.304
Chapter 90 16/03/15 3.305
Chapter 89 16/03/15 3.281
Chapter 88 16/03/15 3.317
Chapter 87 16/03/15 3.286
Chapter 86 16/03/15 3.322
Chapter 85 16/03/15 3.288
Chapter 84 16/03/15 3.285
Chapter 83 16/03/15 3.280
Chapter 82 16/03/15 3.283
Chapter 81 16/03/15 3.323
Chapter 80 16/03/15 3.295
Chapter 79 16/03/15 3.277
Chapter 78 16/03/15 3.328
Chapter 77 16/03/15 3.320
Chapter 76 16/03/15 3.285
Chapter 75 16/03/15 3.290
Chapter 74 16/03/15 3.282
Chapter 73 16/03/15 3.276
Chapter 72 16/03/15 3.325
Chapter 71 16/03/15 3.355
Chapter 70 16/03/15 3.308
Chapter 69 16/03/15 3.305
Chapter 68 16/03/15 3.349
Chapter 67 16/03/15 3.337
Chapter 66 16/03/15 3.334
Chapter 65 16/03/15 3.318
Chapter 64 16/03/15 3.340
Chapter 63 16/03/15 3.393
Chapter 62 16/03/15 3.330
Chapter 61 16/03/15 3.326
Chapter 60 16/03/15 3.320
Chapter 59 16/03/15 3.331
Chapter 58 16/03/15 3.332
Chapter 57 16/03/15 3.425
Chapter 56 16/03/15 3.294
Chapter 55 16/03/15 3.305
Chapter 54 16/03/15 3.288
Chapter 53 16/03/15 3.297
Chapter 52 16/03/15 3.324
Chapter 51 16/03/15 3.290
Chapter 50 16/03/15 3.310
Chapter 49 16/03/15 3.301
Chapter 48 16/03/15 3.281
Chapter 47 16/03/15 3.295
Chapter 46 16/03/15 3.278
Chapter 45 16/03/15 3.291
Chapter 44 16/03/15 3.291
Chapter 43 16/03/15 3.297
Chapter 42 16/03/15 3.299
Chapter 41 16/03/15 3.313
Chapter 40 16/03/15 3.338
Chapter 39 16/03/15 3.310
Chapter 38 16/03/15 3.299
Chapter 37 16/03/15 3.296
Chapter 36 16/03/15 3.307
Chapter 35 16/03/15 3.319
Chapter 34 16/03/15 3.314
Chapter 33 16/03/15 3.304
Chapter 32 16/03/15 3.302
Chapter 31 16/03/15 3.326
Chapter 30 16/03/15 3.341
Chapter 29 16/03/15 3.382
Chapter 28 16/03/15 3.323
Chapter 27 16/03/15 3.322
Chapter 26 16/03/15 3.316
Chapter 25 16/03/15 3.324
Chapter 24 16/03/15 3.323
Chapter 23 16/03/15 3.317
Chapter 22 16/03/15 3.325
Chapter 21 16/03/15 3.323
Chapter 20 16/03/15 3.330
Chapter 19 16/03/15 3.325
Chapter 18 16/03/15 3.321
Chapter 17 16/03/15 3.304
Chapter 16 16/03/15 3.332
Chapter 15 16/03/15 3.308
Chapter 14 16/03/15 3.332
Chapter 13 16/03/15 3.320
Chapter 12 16/03/15 3.322
Chapter 11 16/03/15 3.343
Chapter 10 16/03/15 3.347
Chapter 9 16/03/15 3.333
Chapter 8 16/03/15 3.341
Chapter 7 16/03/15 3.346
Chapter 6 16/03/15 3.397
Chapter 5 16/03/15 3.378
Chapter 4 16/03/15 3.354
Chapter 3 16/03/15 3.410
Chapter 2 16/03/15 3.401
Chapter 1 16/03/15 3.524
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Nguyên Thanh Nam ( Bá Khí Tung hoành ) 23:39 13/10Chapter 510Báo vi phạm
dm chưa thấy main chính đánh nhau hết con me cháp rồi
AuthorTrả lời
Hưng hoang 22:30 03/10Chapter 509Báo vi phạm
Như cc cả thg trời kéo hai phát het me chuyện đã thế lại éo có tình huống j mới mẻ vẫn quanh quẩn bọn ma nhân tổ cha thg tac giả câu chuyen vl như phim tc câu j vậy
AuthorTrả lời
Khai Tâm Nguyễn 23:09 31/08Chapter 507Báo vi phạm
Truyện mangan giờ ko thích hợp cho tuổi trẻ nữa. Đưa âm mưu quỷ kế vào truyên. Thất vọng. Lúc trước xem sogoku hay dấu ấn rồng thiêng giờ hết tâm huyết rồi
 • Author
  Nguyễn Khai Nhãn 16:47 01/09Báo vi phạm
  vl bạn :)) 
 • Author
  Bé An Cute 00:00 14/10Báo vi phạm
  Thế ai bảo truyện manga là chỉ dành riêng cho tuổi trẻ thế? Chưa dứt sữa mẹ, không đủ trình thì xin đừng a dua theo, nhận xét vớ vẩn nhé!
AuthorTrả lời
Dragon 09:47 03/08Chapter 506Báo vi phạm
Có truyện xem mà còn đòi hỏi
AuthorTrả lời
Khách vãn lai 22:26 02/08Chapter 506Báo vi phạm
Nếu ko dịch thì đừng úp lên để khỏi phải lúc nào click vô hóng
 • Author
  Diệp Vấn 22:45 02/08Báo vi phạm
  Bản raw mới có 1 ngày thôi mà, đòi hỏi gì bác, cả đống truyện đâu phải truyện này không đâu
AuthorTrả lời
Lê Thanh 22:57 15/07Chapter 505Báo vi phạm
Thế ...éo nào bản Raw đã úp hơn 1 ngày mà vẫn chưa dịch thế
AuthorTrả lời
Han Bao Quan 14:23 15/07Chapter 504Báo vi phạm
dm cổ tao có tật chứ đéo phải tao muốn ngửa lên nhé
AuthorTrả lời
minios 09:43 15/07Chapter 505Báo vi phạm
cả tháng chỉ đứng và ngửa cổ lên nhìn...
AuthorTrả lời
trung 02:11 15/07Chapter 505Báo vi phạm
Mẹ. Thằng HBQ ngửa cổ nhìn lên trên mất gần tháng trời. Vãi cả lồn.
AuthorTrả lời
Lê Thanh 01:07 06/07Chapter 504Báo vi phạm
Dịch và úp truyện này nhanh nhanh giùm cái Admin ơi. Thank
AuthorTrả lời
alo123 16:33 04/07Chapter 504Báo vi phạm
Quân kun khống chế đc máu điên rồi à?
AuthorTrả lời
alohabro5139 18:32 24/05Báo vi phạm
anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa
AuthorTrả lời
leoric9x 18:33 23/05Báo vi phạm
Dự là chap sau ta đang ở đâu, hoa liên sao rồi abc xyz gặp mặt thằng cha hết chap
AuthorTrả lời
luckyboy220491 14:49 23/05Báo vi phạm
Cút cút ra để Quân thể hiện nào
AuthorTrả lời
melodyslove1 13:39 23/05Báo vi phạm
Đàn bà là bể khổ !

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch