High School

High School
Lượt xem: 6.346
Nội dung

Jo Pae học sinh Trung học nhưng có mục đích là muốn làm vua mà mới ngày đầu khai giảng nó đã binh ông thầy giám thị một trận tơi bời .Thật ra thì đầu óc thằng này ngu chưa từng thấy thuộc lại du côn nửa mùa nhưng rất pro trong chuyện đánh đấm(giới thiệu không hay cho lắm nhưng đọc đến chap 2 trở lên các cậu sẽ khoái lắm đấy)

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 75 17/03/15 3.057
Chapter 74 17/03/15 3.053
Chapter 73 17/03/15 3.094
Chapter 72 17/03/15 3.043
Chapter 71 17/03/15 3.036
Chapter 70 17/03/15 3.038
Chapter 69 17/03/15 3.040
Chapter 68 17/03/15 3.043
Chapter 67 17/03/15 3.035
Chapter 66 17/03/15 3.038
Chapter 65 17/03/15 3.041
Chapter 64 17/03/15 3.039
Chapter 63 17/03/15 3.050
Chapter 62 17/03/15 3.044
Chapter 61 17/03/15 3.044
Chapter 60 17/03/15 3.050
Chapter 59 17/03/15 3.043
Chapter 58 17/03/15 3.042
Chapter 57 17/03/15 3.045
Chapter 56 17/03/15 3.052
Chapter 55 17/03/15 3.042
Chapter 54 17/03/15 3.048
Chapter 53 17/03/15 3.048
Chapter 52 17/03/15 3.042
Chapter 51 17/03/15 3.045
Chapter 50 17/03/15 3.043
Chapter 49 17/03/15 3.041
Chapter 48 17/03/15 3.044
Chapter 47 17/03/15 3.046
Chapter 46 17/03/15 3.050
Chapter 45 17/03/15 3.043
Chapter 44 17/03/15 3.041
Chapter 43 17/03/15 3.052
Chapter 42 17/03/15 3.048
Chapter 41 17/03/15 3.049
Chapter 40 17/03/15 3.044
Chapter 39 17/03/15 3.044
Chapter 38 17/03/15 3.042
Chapter 37 17/03/15 3.039
Chapter 36 17/03/15 3.042
Chapter 35 17/03/15 3.043
Chapter 34 17/03/15 3.047
Chapter 33 17/03/15 3.042
Chapter 32 17/03/15 3.038
Chapter 31 17/03/15 3.053
Chapter 30 17/03/15 3.044
Chapter 29 17/03/15 3.043
Chapter 28 17/03/15 3.044
Chapter 27 17/03/15 3.038
Chapter 26 17/03/15 3.038
Chapter 25 17/03/15 3.038
Chapter 24 15/03/15 3.039
Chapter 23 15/03/15 3.039
Chapter 22 15/03/15 3.047
Chapter 21 15/03/15 3.036
Chapter 20 15/03/15 3.039
Chapter 19 15/03/15 3.041
Chapter 18 15/03/15 3.044
Chapter 17 15/03/15 3.043
Chapter 16 15/03/15 3.048
Chapter 15 15/03/15 3.047
Chapter 14 15/03/15 3.040
Chapter 13 15/03/15 3.043
Chapter 12 15/03/15 3.040
Chapter 11 15/03/15 3.037
Chapter 10 15/03/15 3.040
Chapter 9 15/03/15 3.046
Chapter 8 15/03/15 3.043
Chapter 7 15/03/15 3.049
Chapter 6 15/03/15 3.045
Chapter 5 15/03/15 3.046
Chapter 4 15/03/15 3.049
Chapter 3 15/03/15 3.050
Chapter 2 15/03/15 3.049
Chapter 1 15/03/15 3.058
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch