High School

High School
Nội dung

Jo Pae học sinh Trung học nhưng có mục đích là muốn làm vua mà mới ngày đầu khai giảng nó đã binh ông thầy giám thị một trận tơi bời .Thật ra thì đầu óc thằng này ngu chưa từng thấy thuộc lại du côn nửa mùa nhưng rất pro trong chuyện đánh đấm(giới thiệu không hay cho lắm nhưng đọc đến chap 2 trở lên các cậu sẽ khoái lắm đấy)

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 75 17/03/15 3.062
Chapter 74 17/03/15 3.056
Chapter 73 17/03/15 3.098
Chapter 72 17/03/15 3.045
Chapter 71 17/03/15 3.039
Chapter 70 17/03/15 3.040
Chapter 69 17/03/15 3.042
Chapter 68 17/03/15 3.045
Chapter 67 17/03/15 3.037
Chapter 66 17/03/15 3.040
Chapter 65 17/03/15 3.043
Chapter 64 17/03/15 3.041
Chapter 63 17/03/15 3.052
Chapter 62 17/03/15 3.046
Chapter 61 17/03/15 3.046
Chapter 60 17/03/15 3.052
Chapter 59 17/03/15 3.045
Chapter 58 17/03/15 3.044
Chapter 57 17/03/15 3.047
Chapter 56 17/03/15 3.056
Chapter 55 17/03/15 3.044
Chapter 54 17/03/15 3.050
Chapter 53 17/03/15 3.050
Chapter 52 17/03/15 3.044
Chapter 51 17/03/15 3.047
Chapter 50 17/03/15 3.045
Chapter 49 17/03/15 3.043
Chapter 48 17/03/15 3.046
Chapter 47 17/03/15 3.048
Chapter 46 17/03/15 3.052
Chapter 45 17/03/15 3.045
Chapter 44 17/03/15 3.043
Chapter 43 17/03/15 3.054
Chapter 42 17/03/15 3.052
Chapter 41 17/03/15 3.051
Chapter 40 17/03/15 3.049
Chapter 39 17/03/15 3.047
Chapter 38 17/03/15 3.045
Chapter 37 17/03/15 3.041
Chapter 36 17/03/15 3.044
Chapter 35 17/03/15 3.045
Chapter 34 17/03/15 3.049
Chapter 33 17/03/15 3.044
Chapter 32 17/03/15 3.040
Chapter 31 17/03/15 3.056
Chapter 30 17/03/15 3.046
Chapter 29 17/03/15 3.045
Chapter 28 17/03/15 3.046
Chapter 27 17/03/15 3.040
Chapter 26 17/03/15 3.041
Chapter 25 17/03/15 3.042
Chapter 24 15/03/15 3.043
Chapter 23 15/03/15 3.041
Chapter 22 15/03/15 3.049
Chapter 21 15/03/15 3.038
Chapter 20 15/03/15 3.041
Chapter 19 15/03/15 3.043
Chapter 18 15/03/15 3.046
Chapter 17 15/03/15 3.045
Chapter 16 15/03/15 3.050
Chapter 15 15/03/15 3.049
Chapter 14 15/03/15 3.042
Chapter 13 15/03/15 3.045
Chapter 12 15/03/15 3.042
Chapter 11 15/03/15 3.039
Chapter 10 15/03/15 3.042
Chapter 9 15/03/15 3.048
Chapter 8 15/03/15 3.045
Chapter 7 15/03/15 3.051
Chapter 6 15/03/15 3.047
Chapter 5 15/03/15 3.048
Chapter 4 15/03/15 3.051
Chapter 3 15/03/15 3.053
Chapter 2 15/03/15 3.052
Chapter 1 15/03/15 3.064
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch