Hikaru No Go

Hikaru No Go
Lượt xem: 21.370
Hikaru No Go Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Truyện về một thằng bé. Xưa ơi là xưa thằng bé có tật chán đời hay than vãn và chê bai cờ vây là "môn thể thao dành cho người già".Một hôm cậu lên gác xếp gặp một bàn cờ vây đổ máu và... 1 hồn ma(đẹp trai) xuất hiện lải nhải về cờ vây! Cậu sẽ làm gì, đi học cờ vây hay đi kiếm thầy trừ tà

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 189 07/07/15 3.255
Chapter 188 18/03/15 3.188
Chapter 187 18/03/15 3.162
Chapter 186 18/03/15 3.089
Chapter 185 18/03/15 3.098
Chapter 184 18/03/15 3.079
Chapter 183 18/03/15 3.090
Chapter 182 18/03/15 3.092
Chapter 181 18/03/15 3.119
Chapter 180 18/03/15 3.093
Chapter 179 18/03/15 3.082
Chapter 178 18/03/15 3.089
Chapter 177 18/03/15 3.084
Chapter 176 18/03/15 3.081
Chapter 175 18/03/15 3.086
Chapter 174 18/03/15 3.087
Chapter 173 18/03/15 3.083
Chapter 172 18/03/15 3.088
Chapter 171 18/03/15 3.092
Chapter 170 18/03/15 3.094
Chapter 169 18/03/15 3.079
Chapter 168 18/03/15 3.080
Chapter 167 18/03/15 3.083
Chapter 166 18/03/15 3.094
Chapter 165 18/03/15 3.091
Chapter 164 18/03/15 3.098
Chapter 163 18/03/15 3.089
Chapter 162 18/03/15 3.101
Chapter 161 18/03/15 3.086
Chapter 160 18/03/15 3.086
Chapter 159 18/03/15 3.093
Chapter 158 18/03/15 3.084
Chapter 157 18/03/15 3.099
Chapter 156 18/03/15 3.085
Chapter 155 18/03/15 3.088
Chapter 154 18/03/15 3.091
Chapter 153 18/03/15 3.093
Chapter 152 18/03/15 3.101
Chapter 151 18/03/15 3.100
Chapter 150 18/03/15 3.111
Chapter 149 18/03/15 3.108
Chapter 148 18/03/15 3.095
Chapter 147 18/03/15 3.092
Chapter 146 18/03/15 3.104
Chapter 145 18/03/15 3.095
Chapter 144 18/03/15 3.099
Chapter 143 18/03/15 3.084
Chapter 142 18/03/15 3.106
Chapter 141 18/03/15 3.096
Chapter 140 18/03/15 3.092
Chapter 139 18/03/15 3.099
Chapter 138 18/03/15 3.112
Chapter 137 18/03/15 3.101
Chapter 136 18/03/15 3.094
Chapter 135 18/03/15 3.101
Chapter 134 18/03/15 3.105
Chapter 133 18/03/15 3.103
Chapter 132 18/03/15 3.089
Chapter 131 18/03/15 3.095
Chapter 130 18/03/15 3.123
Chapter 129 18/03/15 3.104
Chapter 128 18/03/15 3.093
Chapter 127 18/03/15 3.094
Chapter 126 18/03/15 3.100
Chapter 125 18/03/15 3.102
Chapter 124 18/03/15 3.095
Chapter 123 18/03/15 3.098
Chapter 122 18/03/15 3.110
Chapter 121 18/03/15 3.127
Chapter 120 18/03/15 3.093
Chapter 119 18/03/15 3.110
Chapter 118 18/03/15 3.106
Chapter 117 18/03/15 3.097
Chapter 116 18/03/15 3.108
Chapter 115 18/03/15 3.109
Chapter 114 18/03/15 3.113
Chapter 113 18/03/15 3.119
Chapter 112 18/03/15 3.095
Chapter 111 18/03/15 3.112
Chapter 110 18/03/15 3.103
Chapter 109 18/03/15 3.095
Chapter 108 18/03/15 3.115
Chapter 107 18/03/15 3.102
Chapter 106 18/03/15 3.120
Chapter 105 18/03/15 3.084
Chapter 104 18/03/15 3.081
Chapter 103 18/03/15 3.098
Chapter 102 18/03/15 3.101
Chapter 101 18/03/15 3.114
Chapter 100 18/03/15 3.093
Chapter 99 18/03/15 3.092
Chapter 98 18/03/15 3.089
Chapter 97 18/03/15 3.096
Chapter 96 18/03/15 3.088
Chapter 95 18/03/15 3.094
Chapter 94 18/03/15 3.095
Chapter 93 18/03/15 3.094
Chapter 92 18/03/15 3.096
Chapter 91 18/03/15 3.098
Chapter 90 18/03/15 3.091
Chapter 89 18/03/15 3.102
Chapter 88 18/03/15 3.085
Chapter 87 18/03/15 3.081
Chapter 86 18/03/15 3.072
Chapter 85 18/03/15 3.088
Chapter 84 18/03/15 3.083
Chapter 83 18/03/15 3.077
Chapter 82 18/03/15 3.085
Chapter 81 18/03/15 3.079
Chapter 80 18/03/15 3.093
Chapter 79 18/03/15 3.076
Chapter 78 18/03/15 3.088
Chapter 77 18/03/15 3.100
Chapter 76 18/03/15 3.098
Chapter 75: Chỉ một người chiến thắng 18/03/15 3.089
Chapter 74 18/03/15 3.083
Chapter 73 18/03/15 3.085
Chapter 72 18/03/15 3.088
Chapter 71 18/03/15 3.090
Chapter 70 18/03/15 3.092
Chapter 69 18/03/15 3.081
Chapter 68 18/03/15 3.080
Chapter 67 18/03/15 3.077
Chapter 66 18/03/15 3.079
Chapter 65 18/03/15 3.087
Chapter 64 18/03/15 3.092
Chapter 63 18/03/15 3.062
Chapter 62 18/03/15 3.089
Chapter 61 18/03/15 3.089
Chapter 60 18/03/15 3.080
Chapter 59 18/03/15 3.089
Chapter 58 18/03/15 3.087
Chapter 57 18/03/15 3.083
Chapter 56 18/03/15 3.081
Chapter 55 18/03/15 3.090
Chapter 54 18/03/15 3.110
Chapter 53 18/03/15 3.088
Chapter 52 18/03/15 3.087
Chapter 51 18/03/15 3.085
Chapter 50 18/03/15 3.098
Chapter 49 18/03/15 3.078
Chapter 48 18/03/15 3.080
Chapter 47 18/03/15 3.125
Chapter 46 18/03/15 3.093
Chapter 45 18/03/15 3.090
Chapter 44 18/03/15 3.102
Chapter 43 18/03/15 3.082
Chapter 42 18/03/15 3.081
Chapter 41 18/03/15 3.090
Chapter 40 18/03/15 3.093
Chapter 39 18/03/15 3.092
Chapter 38 18/03/15 3.084
Chapter 37 18/03/15 3.088
Chapter 36 18/03/15 3.086
Chapter 35 18/03/15 3.091
Chapter 34 18/03/15 3.103
Chapter 33 18/03/15 3.098
Chapter 32 18/03/15 3.079
Chapter 31 18/03/15 3.096
Chapter 30 18/03/15 3.084
Chapter 29 18/03/15 3.089
Chapter 28 18/03/15 3.086
Chapter 27 18/03/15 3.099
Chapter 26 18/03/15 3.091
Chapter 25 18/03/15 3.102
Chapter 24 18/03/15 3.113
Chapter 23 18/03/15 3.108
Chapter 22 18/03/15 3.108
Chapter 21 18/03/15 3.105
Chapter 20 18/03/15 3.104
Chapter 19 18/03/15 3.090
Chapter 18 18/03/15 3.087
Chapter 17 18/03/15 3.104
Chapter 16 18/03/15 3.098
Chapter 15 18/03/15 3.100
Chapter 14 18/03/15 3.089
Chapter 13 18/03/15 3.130
Chapter 12 18/03/15 3.115
Chapter 11 18/03/15 3.082
Chapter 10 18/03/15 3.119
Chapter 9 18/03/15 3.141
Chapter 8 18/03/15 3.137
Chapter 7 18/03/15 3.090
Chapter 6 18/03/15 3.099
Chapter 5 18/03/15 3.142
Chapter 4 18/03/15 3.105
Chapter 3 18/03/15 3.124
Chapter 2 18/03/15 3.135
Chapter 1 18/03/15 3.135
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch