Hikaru No Go

Hikaru No Go
Lượt xem: 18.947
Hikaru No Go Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Truyện về một thằng bé. Xưa ơi là xưa thằng bé có tật chán đời hay than vãn và chê bai cờ vây là "môn thể thao dành cho người già".Một hôm cậu lên gác xếp gặp một bàn cờ vây đổ máu và... 1 hồn ma(đẹp trai) xuất hiện lải nhải về cờ vây! Cậu sẽ làm gì, đi học cờ vây hay đi kiếm thầy trừ tà

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 189 07/07/15 3.215
Chapter 188 18/03/15 3.172
Chapter 187 18/03/15 3.149
Chapter 186 18/03/15 3.080
Chapter 185 18/03/15 3.088
Chapter 184 18/03/15 3.072
Chapter 183 18/03/15 3.081
Chapter 182 18/03/15 3.082
Chapter 181 18/03/15 3.109
Chapter 180 18/03/15 3.084
Chapter 179 18/03/15 3.074
Chapter 178 18/03/15 3.080
Chapter 177 18/03/15 3.074
Chapter 176 18/03/15 3.069
Chapter 175 18/03/15 3.077
Chapter 174 18/03/15 3.076
Chapter 173 18/03/15 3.069
Chapter 172 18/03/15 3.078
Chapter 171 18/03/15 3.079
Chapter 170 18/03/15 3.081
Chapter 169 18/03/15 3.070
Chapter 168 18/03/15 3.066
Chapter 167 18/03/15 3.069
Chapter 166 18/03/15 3.080
Chapter 165 18/03/15 3.078
Chapter 164 18/03/15 3.086
Chapter 163 18/03/15 3.077
Chapter 162 18/03/15 3.089
Chapter 161 18/03/15 3.073
Chapter 160 18/03/15 3.074
Chapter 159 18/03/15 3.078
Chapter 158 18/03/15 3.070
Chapter 157 18/03/15 3.084
Chapter 156 18/03/15 3.071
Chapter 155 18/03/15 3.075
Chapter 154 18/03/15 3.076
Chapter 153 18/03/15 3.080
Chapter 152 18/03/15 3.087
Chapter 151 18/03/15 3.085
Chapter 150 18/03/15 3.088
Chapter 149 18/03/15 3.091
Chapter 148 18/03/15 3.079
Chapter 147 18/03/15 3.079
Chapter 146 18/03/15 3.088
Chapter 145 18/03/15 3.079
Chapter 144 18/03/15 3.083
Chapter 143 18/03/15 3.069
Chapter 142 18/03/15 3.091
Chapter 141 18/03/15 3.084
Chapter 140 18/03/15 3.077
Chapter 139 18/03/15 3.088
Chapter 138 18/03/15 3.100
Chapter 137 18/03/15 3.085
Chapter 136 18/03/15 3.081
Chapter 135 18/03/15 3.088
Chapter 134 18/03/15 3.093
Chapter 133 18/03/15 3.091
Chapter 132 18/03/15 3.079
Chapter 131 18/03/15 3.081
Chapter 130 18/03/15 3.109
Chapter 129 18/03/15 3.089
Chapter 128 18/03/15 3.079
Chapter 127 18/03/15 3.080
Chapter 126 18/03/15 3.087
Chapter 125 18/03/15 3.087
Chapter 124 18/03/15 3.081
Chapter 123 18/03/15 3.083
Chapter 122 18/03/15 3.095
Chapter 121 18/03/15 3.111
Chapter 120 18/03/15 3.079
Chapter 119 18/03/15 3.092
Chapter 118 18/03/15 3.087
Chapter 117 18/03/15 3.079
Chapter 116 18/03/15 3.090
Chapter 115 18/03/15 3.090
Chapter 114 18/03/15 3.093
Chapter 113 18/03/15 3.101
Chapter 112 18/03/15 3.079
Chapter 111 18/03/15 3.097
Chapter 110 18/03/15 3.091
Chapter 109 18/03/15 3.083
Chapter 108 18/03/15 3.103
Chapter 107 18/03/15 3.088
Chapter 106 18/03/15 3.106
Chapter 105 18/03/15 3.074
Chapter 104 18/03/15 3.071
Chapter 103 18/03/15 3.088
Chapter 102 18/03/15 3.088
Chapter 101 18/03/15 3.103
Chapter 100 18/03/15 3.081
Chapter 99 18/03/15 3.080
Chapter 98 18/03/15 3.078
Chapter 97 18/03/15 3.083
Chapter 96 18/03/15 3.075
Chapter 95 18/03/15 3.081
Chapter 94 18/03/15 3.082
Chapter 93 18/03/15 3.080
Chapter 92 18/03/15 3.084
Chapter 91 18/03/15 3.086
Chapter 90 18/03/15 3.079
Chapter 89 18/03/15 3.088
Chapter 88 18/03/15 3.074
Chapter 87 18/03/15 3.069
Chapter 86 18/03/15 3.063
Chapter 85 18/03/15 3.080
Chapter 84 18/03/15 3.073
Chapter 83 18/03/15 3.068
Chapter 82 18/03/15 3.076
Chapter 81 18/03/15 3.067
Chapter 80 18/03/15 3.084
Chapter 79 18/03/15 3.068
Chapter 78 18/03/15 3.079
Chapter 77 18/03/15 3.092
Chapter 76 18/03/15 3.084
Chapter 75: Chỉ một người chiến thắng 18/03/15 3.079
Chapter 74 18/03/15 3.072
Chapter 73 18/03/15 3.075
Chapter 72 18/03/15 3.080
Chapter 71 18/03/15 3.079
Chapter 70 18/03/15 3.082
Chapter 69 18/03/15 3.068
Chapter 68 18/03/15 3.065
Chapter 67 18/03/15 3.068
Chapter 66 18/03/15 3.071
Chapter 65 18/03/15 3.075
Chapter 64 18/03/15 3.077
Chapter 63 18/03/15 3.053
Chapter 62 18/03/15 3.072
Chapter 61 18/03/15 3.077
Chapter 60 18/03/15 3.068
Chapter 59 18/03/15 3.078
Chapter 58 18/03/15 3.076
Chapter 57 18/03/15 3.071
Chapter 56 18/03/15 3.070
Chapter 55 18/03/15 3.076
Chapter 54 18/03/15 3.084
Chapter 53 18/03/15 3.078
Chapter 52 18/03/15 3.073
Chapter 51 18/03/15 3.068
Chapter 50 18/03/15 3.080
Chapter 49 18/03/15 3.064
Chapter 48 18/03/15 3.066
Chapter 47 18/03/15 3.109
Chapter 46 18/03/15 3.078
Chapter 45 18/03/15 3.076
Chapter 44 18/03/15 3.091
Chapter 43 18/03/15 3.069
Chapter 42 18/03/15 3.070
Chapter 41 18/03/15 3.077
Chapter 40 18/03/15 3.078
Chapter 39 18/03/15 3.080
Chapter 38 18/03/15 3.071
Chapter 37 18/03/15 3.076
Chapter 36 18/03/15 3.075
Chapter 35 18/03/15 3.080
Chapter 34 18/03/15 3.090
Chapter 33 18/03/15 3.084
Chapter 32 18/03/15 3.068
Chapter 31 18/03/15 3.084
Chapter 30 18/03/15 3.072
Chapter 29 18/03/15 3.080
Chapter 28 18/03/15 3.073
Chapter 27 18/03/15 3.087
Chapter 26 18/03/15 3.079
Chapter 25 18/03/15 3.088
Chapter 24 18/03/15 3.100
Chapter 23 18/03/15 3.097
Chapter 22 18/03/15 3.097
Chapter 21 18/03/15 3.095
Chapter 20 18/03/15 3.092
Chapter 19 18/03/15 3.081
Chapter 18 18/03/15 3.074
Chapter 17 18/03/15 3.092
Chapter 16 18/03/15 3.088
Chapter 15 18/03/15 3.089
Chapter 14 18/03/15 3.079
Chapter 13 18/03/15 3.117
Chapter 12 18/03/15 3.105
Chapter 11 18/03/15 3.073
Chapter 10 18/03/15 3.106
Chapter 9 18/03/15 3.128
Chapter 8 18/03/15 3.123
Chapter 7 18/03/15 3.080
Chapter 6 18/03/15 3.087
Chapter 5 18/03/15 3.131
Chapter 4 18/03/15 3.092
Chapter 3 18/03/15 3.115
Chapter 2 18/03/15 3.121
Chapter 1 18/03/15 3.117
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch