Hikaru No Go

Hikaru No Go
Lượt xem: 19.505
Hikaru No Go Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Truyện về một thằng bé. Xưa ơi là xưa thằng bé có tật chán đời hay than vãn và chê bai cờ vây là "môn thể thao dành cho người già".Một hôm cậu lên gác xếp gặp một bàn cờ vây đổ máu và... 1 hồn ma(đẹp trai) xuất hiện lải nhải về cờ vây! Cậu sẽ làm gì, đi học cờ vây hay đi kiếm thầy trừ tà

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 189 07/07/15 3.228
Chapter 188 18/03/15 3.174
Chapter 187 18/03/15 3.149
Chapter 186 18/03/15 3.081
Chapter 185 18/03/15 3.089
Chapter 184 18/03/15 3.072
Chapter 183 18/03/15 3.081
Chapter 182 18/03/15 3.085
Chapter 181 18/03/15 3.110
Chapter 180 18/03/15 3.086
Chapter 179 18/03/15 3.075
Chapter 178 18/03/15 3.081
Chapter 177 18/03/15 3.077
Chapter 176 18/03/15 3.072
Chapter 175 18/03/15 3.078
Chapter 174 18/03/15 3.079
Chapter 173 18/03/15 3.072
Chapter 172 18/03/15 3.080
Chapter 171 18/03/15 3.082
Chapter 170 18/03/15 3.085
Chapter 169 18/03/15 3.071
Chapter 168 18/03/15 3.070
Chapter 167 18/03/15 3.071
Chapter 166 18/03/15 3.084
Chapter 165 18/03/15 3.081
Chapter 164 18/03/15 3.088
Chapter 163 18/03/15 3.079
Chapter 162 18/03/15 3.092
Chapter 161 18/03/15 3.074
Chapter 160 18/03/15 3.075
Chapter 159 18/03/15 3.080
Chapter 158 18/03/15 3.073
Chapter 157 18/03/15 3.087
Chapter 156 18/03/15 3.073
Chapter 155 18/03/15 3.078
Chapter 154 18/03/15 3.080
Chapter 153 18/03/15 3.082
Chapter 152 18/03/15 3.091
Chapter 151 18/03/15 3.088
Chapter 150 18/03/15 3.092
Chapter 149 18/03/15 3.094
Chapter 148 18/03/15 3.084
Chapter 147 18/03/15 3.081
Chapter 146 18/03/15 3.093
Chapter 145 18/03/15 3.082
Chapter 144 18/03/15 3.087
Chapter 143 18/03/15 3.070
Chapter 142 18/03/15 3.093
Chapter 141 18/03/15 3.085
Chapter 140 18/03/15 3.079
Chapter 139 18/03/15 3.089
Chapter 138 18/03/15 3.101
Chapter 137 18/03/15 3.089
Chapter 136 18/03/15 3.082
Chapter 135 18/03/15 3.090
Chapter 134 18/03/15 3.095
Chapter 133 18/03/15 3.093
Chapter 132 18/03/15 3.079
Chapter 131 18/03/15 3.084
Chapter 130 18/03/15 3.111
Chapter 129 18/03/15 3.092
Chapter 128 18/03/15 3.082
Chapter 127 18/03/15 3.082
Chapter 126 18/03/15 3.089
Chapter 125 18/03/15 3.089
Chapter 124 18/03/15 3.083
Chapter 123 18/03/15 3.086
Chapter 122 18/03/15 3.099
Chapter 121 18/03/15 3.115
Chapter 120 18/03/15 3.083
Chapter 119 18/03/15 3.099
Chapter 118 18/03/15 3.095
Chapter 117 18/03/15 3.086
Chapter 116 18/03/15 3.098
Chapter 115 18/03/15 3.097
Chapter 114 18/03/15 3.101
Chapter 113 18/03/15 3.108
Chapter 112 18/03/15 3.086
Chapter 111 18/03/15 3.102
Chapter 110 18/03/15 3.093
Chapter 109 18/03/15 3.085
Chapter 108 18/03/15 3.106
Chapter 107 18/03/15 3.092
Chapter 106 18/03/15 3.110
Chapter 105 18/03/15 3.076
Chapter 104 18/03/15 3.072
Chapter 103 18/03/15 3.089
Chapter 102 18/03/15 3.091
Chapter 101 18/03/15 3.105
Chapter 100 18/03/15 3.084
Chapter 99 18/03/15 3.083
Chapter 98 18/03/15 3.079
Chapter 97 18/03/15 3.084
Chapter 96 18/03/15 3.076
Chapter 95 18/03/15 3.083
Chapter 94 18/03/15 3.085
Chapter 93 18/03/15 3.082
Chapter 92 18/03/15 3.085
Chapter 91 18/03/15 3.088
Chapter 90 18/03/15 3.080
Chapter 89 18/03/15 3.092
Chapter 88 18/03/15 3.077
Chapter 87 18/03/15 3.072
Chapter 86 18/03/15 3.064
Chapter 85 18/03/15 3.081
Chapter 84 18/03/15 3.074
Chapter 83 18/03/15 3.069
Chapter 82 18/03/15 3.077
Chapter 81 18/03/15 3.070
Chapter 80 18/03/15 3.086
Chapter 79 18/03/15 3.069
Chapter 78 18/03/15 3.081
Chapter 77 18/03/15 3.093
Chapter 76 18/03/15 3.088
Chapter 75: Chỉ một người chiến thắng 18/03/15 3.080
Chapter 74 18/03/15 3.075
Chapter 73 18/03/15 3.078
Chapter 72 18/03/15 3.081
Chapter 71 18/03/15 3.081
Chapter 70 18/03/15 3.084
Chapter 69 18/03/15 3.072
Chapter 68 18/03/15 3.070
Chapter 67 18/03/15 3.070
Chapter 66 18/03/15 3.073
Chapter 65 18/03/15 3.077
Chapter 64 18/03/15 3.081
Chapter 63 18/03/15 3.055
Chapter 62 18/03/15 3.074
Chapter 61 18/03/15 3.079
Chapter 60 18/03/15 3.070
Chapter 59 18/03/15 3.080
Chapter 58 18/03/15 3.080
Chapter 57 18/03/15 3.075
Chapter 56 18/03/15 3.074
Chapter 55 18/03/15 3.080
Chapter 54 18/03/15 3.101
Chapter 53 18/03/15 3.080
Chapter 52 18/03/15 3.075
Chapter 51 18/03/15 3.071
Chapter 50 18/03/15 3.086
Chapter 49 18/03/15 3.068
Chapter 48 18/03/15 3.069
Chapter 47 18/03/15 3.114
Chapter 46 18/03/15 3.082
Chapter 45 18/03/15 3.080
Chapter 44 18/03/15 3.094
Chapter 43 18/03/15 3.074
Chapter 42 18/03/15 3.073
Chapter 41 18/03/15 3.080
Chapter 40 18/03/15 3.081
Chapter 39 18/03/15 3.083
Chapter 38 18/03/15 3.075
Chapter 37 18/03/15 3.079
Chapter 36 18/03/15 3.077
Chapter 35 18/03/15 3.082
Chapter 34 18/03/15 3.093
Chapter 33 18/03/15 3.088
Chapter 32 18/03/15 3.070
Chapter 31 18/03/15 3.086
Chapter 30 18/03/15 3.076
Chapter 29 18/03/15 3.083
Chapter 28 18/03/15 3.077
Chapter 27 18/03/15 3.090
Chapter 26 18/03/15 3.082
Chapter 25 18/03/15 3.092
Chapter 24 18/03/15 3.104
Chapter 23 18/03/15 3.100
Chapter 22 18/03/15 3.099
Chapter 21 18/03/15 3.097
Chapter 20 18/03/15 3.096
Chapter 19 18/03/15 3.084
Chapter 18 18/03/15 3.077
Chapter 17 18/03/15 3.096
Chapter 16 18/03/15 3.090
Chapter 15 18/03/15 3.091
Chapter 14 18/03/15 3.081
Chapter 13 18/03/15 3.122
Chapter 12 18/03/15 3.108
Chapter 11 18/03/15 3.075
Chapter 10 18/03/15 3.110
Chapter 9 18/03/15 3.132
Chapter 8 18/03/15 3.128
Chapter 7 18/03/15 3.082
Chapter 6 18/03/15 3.090
Chapter 5 18/03/15 3.134
Chapter 4 18/03/15 3.095
Chapter 3 18/03/15 3.118
Chapter 2 18/03/15 3.125
Chapter 1 18/03/15 3.122
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch