Hikaru No Go

Hikaru No Go
Lượt xem: 22.114
Hikaru No Go Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Truyện về một thằng bé. Xưa ơi là xưa thằng bé có tật chán đời hay than vãn và chê bai cờ vây là "môn thể thao dành cho người già".Một hôm cậu lên gác xếp gặp một bàn cờ vây đổ máu và... 1 hồn ma(đẹp trai) xuất hiện lải nhải về cờ vây!

Cậu sẽ làm gì, đi học cờ vây hay đi kiếm thầy trừ tà

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 189 07/07/15 3.269
Chapter 188 18/03/15 3.193
Chapter 187 18/03/15 3.167
Chapter 186 18/03/15 3.093
Chapter 185 18/03/15 3.104
Chapter 184 18/03/15 3.083
Chapter 183 18/03/15 3.093
Chapter 182 18/03/15 3.096
Chapter 181 18/03/15 3.121
Chapter 180 18/03/15 3.095
Chapter 179 18/03/15 3.084
Chapter 178 18/03/15 3.091
Chapter 177 18/03/15 3.085
Chapter 176 18/03/15 3.083
Chapter 175 18/03/15 3.088
Chapter 174 18/03/15 3.089
Chapter 173 18/03/15 3.085
Chapter 172 18/03/15 3.089
Chapter 171 18/03/15 3.094
Chapter 170 18/03/15 3.097
Chapter 169 18/03/15 3.084
Chapter 168 18/03/15 3.083
Chapter 167 18/03/15 3.087
Chapter 166 18/03/15 3.097
Chapter 165 18/03/15 3.093
Chapter 164 18/03/15 3.101
Chapter 163 18/03/15 3.091
Chapter 162 18/03/15 3.106
Chapter 161 18/03/15 3.090
Chapter 160 18/03/15 3.089
Chapter 159 18/03/15 3.096
Chapter 158 18/03/15 3.089
Chapter 157 18/03/15 3.100
Chapter 156 18/03/15 3.089
Chapter 155 18/03/15 3.092
Chapter 154 18/03/15 3.094
Chapter 153 18/03/15 3.097
Chapter 152 18/03/15 3.105
Chapter 151 18/03/15 3.105
Chapter 150 18/03/15 3.117
Chapter 149 18/03/15 3.114
Chapter 148 18/03/15 3.099
Chapter 147 18/03/15 3.094
Chapter 146 18/03/15 3.106
Chapter 145 18/03/15 3.099
Chapter 144 18/03/15 3.101
Chapter 143 18/03/15 3.085
Chapter 142 18/03/15 3.109
Chapter 141 18/03/15 3.102
Chapter 140 18/03/15 3.097
Chapter 139 18/03/15 3.105
Chapter 138 18/03/15 3.118
Chapter 137 18/03/15 3.106
Chapter 136 18/03/15 3.098
Chapter 135 18/03/15 3.106
Chapter 134 18/03/15 3.108
Chapter 133 18/03/15 3.106
Chapter 132 18/03/15 3.093
Chapter 131 18/03/15 3.098
Chapter 130 18/03/15 3.128
Chapter 129 18/03/15 3.108
Chapter 128 18/03/15 3.096
Chapter 127 18/03/15 3.097
Chapter 126 18/03/15 3.103
Chapter 125 18/03/15 3.108
Chapter 124 18/03/15 3.099
Chapter 123 18/03/15 3.102
Chapter 122 18/03/15 3.114
Chapter 121 18/03/15 3.130
Chapter 120 18/03/15 3.095
Chapter 119 18/03/15 3.114
Chapter 118 18/03/15 3.111
Chapter 117 18/03/15 3.106
Chapter 116 18/03/15 3.115
Chapter 115 18/03/15 3.114
Chapter 114 18/03/15 3.119
Chapter 113 18/03/15 3.126
Chapter 112 18/03/15 3.102
Chapter 111 18/03/15 3.118
Chapter 110 18/03/15 3.110
Chapter 109 18/03/15 3.102
Chapter 108 18/03/15 3.121
Chapter 107 18/03/15 3.107
Chapter 106 18/03/15 3.125
Chapter 105 18/03/15 3.088
Chapter 104 18/03/15 3.085
Chapter 103 18/03/15 3.101
Chapter 102 18/03/15 3.104
Chapter 101 18/03/15 3.117
Chapter 100 18/03/15 3.097
Chapter 99 18/03/15 3.093
Chapter 98 18/03/15 3.091
Chapter 97 18/03/15 3.100
Chapter 96 18/03/15 3.093
Chapter 95 18/03/15 3.097
Chapter 94 18/03/15 3.098
Chapter 93 18/03/15 3.097
Chapter 92 18/03/15 3.100
Chapter 91 18/03/15 3.103
Chapter 90 18/03/15 3.095
Chapter 89 18/03/15 3.107
Chapter 88 18/03/15 3.088
Chapter 87 18/03/15 3.083
Chapter 86 18/03/15 3.074
Chapter 85 18/03/15 3.091
Chapter 84 18/03/15 3.085
Chapter 83 18/03/15 3.079
Chapter 82 18/03/15 3.088
Chapter 81 18/03/15 3.082
Chapter 80 18/03/15 3.097
Chapter 79 18/03/15 3.080
Chapter 78 18/03/15 3.093
Chapter 77 18/03/15 3.106
Chapter 76 18/03/15 3.102
Chapter 75: Chỉ một người chiến thắng 18/03/15 3.094
Chapter 74 18/03/15 3.087
Chapter 73 18/03/15 3.089
Chapter 72 18/03/15 3.092
Chapter 71 18/03/15 3.096
Chapter 70 18/03/15 3.104
Chapter 69 18/03/15 3.087
Chapter 68 18/03/15 3.095
Chapter 67 18/03/15 3.085
Chapter 66 18/03/15 3.101
Chapter 65 18/03/15 3.108
Chapter 64 18/03/15 3.096
Chapter 63 18/03/15 3.066
Chapter 62 18/03/15 3.091
Chapter 61 18/03/15 3.090
Chapter 60 18/03/15 3.082
Chapter 59 18/03/15 3.091
Chapter 58 18/03/15 3.089
Chapter 57 18/03/15 3.084
Chapter 56 18/03/15 3.082
Chapter 55 18/03/15 3.092
Chapter 54 18/03/15 3.112
Chapter 53 18/03/15 3.090
Chapter 52 18/03/15 3.089
Chapter 51 18/03/15 3.086
Chapter 50 18/03/15 3.100
Chapter 49 18/03/15 3.079
Chapter 48 18/03/15 3.082
Chapter 47 18/03/15 3.128
Chapter 46 18/03/15 3.095
Chapter 45 18/03/15 3.091
Chapter 44 18/03/15 3.108
Chapter 43 18/03/15 3.085
Chapter 42 18/03/15 3.085
Chapter 41 18/03/15 3.093
Chapter 40 18/03/15 3.096
Chapter 39 18/03/15 3.095
Chapter 38 18/03/15 3.087
Chapter 37 18/03/15 3.091
Chapter 36 18/03/15 3.090
Chapter 35 18/03/15 3.094
Chapter 34 18/03/15 3.106
Chapter 33 18/03/15 3.102
Chapter 32 18/03/15 3.083
Chapter 31 18/03/15 3.099
Chapter 30 18/03/15 3.088
Chapter 29 18/03/15 3.092
Chapter 28 18/03/15 3.088
Chapter 27 18/03/15 3.103
Chapter 26 18/03/15 3.096
Chapter 25 18/03/15 3.106
Chapter 24 18/03/15 3.117
Chapter 23 18/03/15 3.111
Chapter 22 18/03/15 3.111
Chapter 21 18/03/15 3.108
Chapter 20 18/03/15 3.109
Chapter 19 18/03/15 3.093
Chapter 18 18/03/15 3.090
Chapter 17 18/03/15 3.107
Chapter 16 18/03/15 3.101
Chapter 15 18/03/15 3.102
Chapter 14 18/03/15 3.091
Chapter 13 18/03/15 3.134
Chapter 12 18/03/15 3.119
Chapter 11 18/03/15 3.086
Chapter 10 18/03/15 3.123
Chapter 9 18/03/15 3.144
Chapter 8 18/03/15 3.140
Chapter 7 18/03/15 3.093
Chapter 6 18/03/15 3.103
Chapter 5 18/03/15 3.145
Chapter 4 18/03/15 3.108
Chapter 3 18/03/15 3.128
Chapter 2 18/03/15 3.139
Chapter 1 18/03/15 3.140
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch