Hikaru No Go - Kì Thủ Cờ Vây

Hikaru No Go - Kì Thủ Cờ Vây
Lượt xem: 19.396
Nội dung

Truyện về một thằng bé. Xưa ơi là xưa thằng bé có tật chán đời hay than vãn và chê bai cờ vây là “môn thể thao dành cho người già”. Một hôm cậu lên gác xếp gặp một bàn cờ vây đổ máu và… 1 hồn ma (đẹp trai) xuất hiện lải nhải về cờ vây! Cậu sẽ làm gì, đi học cờ vây hay đi kiếm thầy trừ tà.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 189 06/07/15 3.166
Chapter 188 21/03/15 3.178
Chapter 187 21/03/15 3.139
Chapter 186 21/03/15 3.088
Chapter 185 21/03/15 3.081
Chapter 184 21/03/15 3.109
Chapter 183 21/03/15 3.062
Chapter 182 21/03/15 3.094
Chapter 181 21/03/15 3.099
Chapter 180 21/03/15 3.088
Chapter 179 21/03/15 3.094
Chapter 178 21/03/15 3.083
Chapter 177 21/03/15 3.082
Chapter 176 21/03/15 3.077
Chapter 175 21/03/15 3.083
Chapter 174 21/03/15 3.091
Chapter 173 21/03/15 3.081
Chapter 172 21/03/15 3.089
Chapter 171 21/03/15 3.089
Chapter 170 21/03/15 3.086
Chapter 169 21/03/15 3.080
Chapter 168 21/03/15 3.081
Chapter 167 21/03/15 3.086
Chapter 166 21/03/15 3.083
Chapter 165 21/03/15 3.084
Chapter 164 21/03/15 3.088
Chapter 163 21/03/15 3.089
Chapter 162 21/03/15 3.093
Chapter 161 21/03/15 3.076
Chapter 160 21/03/15 3.085
Chapter 159 21/03/15 3.083
Chapter 158 21/03/15 3.098
Chapter 157 21/03/15 3.108
Chapter 156 21/03/15 3.068
Chapter 155 21/03/15 3.097
Chapter 154 21/03/15 3.083
Chapter 153 21/03/15 3.088
Chapter 152 21/03/15 3.085
Chapter 151 21/03/15 3.089
Chapter 150 21/03/15 3.082
Chapter 149 21/03/15 3.087
Chapter 148 21/03/15 3.081
Chapter 147 21/03/15 3.082
Chapter 146 21/03/15 3.077
Chapter 145 21/03/15 3.083
Chapter 144 21/03/15 3.086
Chapter 143 21/03/15 3.083
Chapter 142 21/03/15 3.086
Chapter 141 21/03/15 3.088
Chapter 140 21/03/15 3.088
Chapter 139 21/03/15 3.083
Chapter 138 21/03/15 3.092
Chapter 137 21/03/15 3.080
Chapter 136 21/03/15 3.082
Chapter 135 21/03/15 3.080
Chapter 134 21/03/15 3.073
Chapter 133 21/03/15 3.097
Chapter 132 21/03/15 3.080
Chapter 131 21/03/15 3.065
Chapter 130 21/03/15 3.084
Chapter 129 21/03/15 3.088
Chapter 128 21/03/15 3.086
Chapter 127 21/03/15 3.079
Chapter 126 21/03/15 3.087
Chapter 125 21/03/15 3.080
Chapter 124 21/03/15 3.073
Chapter 123 21/03/15 3.076
Chapter 122 21/03/15 3.076
Chapter 121 21/03/15 3.081
Chapter 120 21/03/15 3.079
Chapter 119 21/03/15 3.090
Chapter 118 21/03/15 3.099
Chapter 117 21/03/15 3.083
Chapter 116 21/03/15 3.086
Chapter 115 21/03/15 3.094
Chapter 114 21/03/15 3.086
Chapter 113 21/03/15 3.089
Chapter 112 21/03/15 3.083
Chapter 111 21/03/15 3.088
Chapter 110 21/03/15 3.091
Chapter 109 21/03/15 3.088
Chapter 108 21/03/15 3.089
Chapter 107 21/03/15 3.075
Chapter 106 21/03/15 3.081
Chapter 105 21/03/15 3.082
Chapter 104 21/03/15 3.084
Chapter 103 21/03/15 3.082
Chapter 102 21/03/15 3.119
Chapter 101 21/03/15 3.085
Chapter 100 21/03/15 3.097
Chapter 99 21/03/15 3.083
Chapter 98 21/03/15 3.089
Chapter 97 21/03/15 3.079
Chapter 96 21/03/15 3.082
Chapter 95 21/03/15 3.084
Chapter 94 21/03/15 3.078
Chapter 93 21/03/15 3.082
Chapter 92 21/03/15 3.081
Chapter 91 21/03/15 3.079
Chapter 90 21/03/15 3.085
Chapter 89 21/03/15 3.090
Chapter 88 21/03/15 3.099
Chapter 87 21/03/15 3.077
Chapter 86 21/03/15 3.076
Chapter 85 21/03/15 3.085
Chapter 84 21/03/15 3.090
Chapter 83 21/03/15 3.078
Chapter 82 21/03/15 3.082
Chapter 81 21/03/15 3.087
Chapter 80 21/03/15 3.080
Chapter 79 21/03/15 3.079
Chapter 78 21/03/15 3.083
Chapter 77 21/03/15 3.078
Chapter 76 21/03/15 3.095
Chapter 75 21/03/15 3.078
Chapter 74 21/03/15 3.086
Chapter 73 21/03/15 3.087
Chapter 72 21/03/15 3.085
Chapter 71 21/03/15 3.089
Chapter 70 15/03/15 3.108
Chapter 69 15/03/15 3.088
Chapter 68 15/03/15 3.082
Chapter 67 15/03/15 3.082
Chapter 66 15/03/15 3.085
Chapter 65 15/03/15 3.078
Chapter 64 15/03/15 3.089
Chapter 63 15/03/15 3.121
Chapter 62 15/03/15 3.083
Chapter 61 15/03/15 3.097
Chapter 60 15/03/15 3.084
Chapter 59 15/03/15 3.084
Chapter 58 15/03/15 3.093
Chapter 57 15/03/15 3.079
Chapter 56 15/03/15 3.092
Chapter 55 15/03/15 3.085
Chapter 54 15/03/15 3.079
Chapter 53 15/03/15 3.093
Chapter 52 15/03/15 3.088
Chapter 51 15/03/15 3.087
Chapter 50 15/03/15 3.087
Chapter 49 15/03/15 3.084
Chapter 48 15/03/15 3.104
Chapter 47 15/03/15 3.079
Chapter 46 15/03/15 3.072
Chapter 45 15/03/15 3.106
Chapter 44 15/03/15 3.078
Chapter 43 15/03/15 3.076
Chapter 42 15/03/15 3.088
Chapter 41 15/03/15 3.075
Chapter 40 15/03/15 3.075
Chapter 39 15/03/15 3.100
Chapter 38 15/03/15 3.078
Chapter 37 15/03/15 3.084
Chapter 36 15/03/15 3.087
Chapter 35 15/03/15 3.114
Chapter 34 15/03/15 3.088
Chapter 33 15/03/15 3.069
Chapter 32 15/03/15 3.079
Chapter 31 15/03/15 3.076
Chapter 30 15/03/15 3.082
Chapter 29 15/03/15 3.093
Chapter 28 15/03/15 3.078
Chapter 27 15/03/15 3.075
Chapter 26 15/03/15 3.078
Chapter 25 15/03/15 3.087
Chapter 24 15/03/15 3.080
Chapter 23 15/03/15 3.075
Chapter 22 15/03/15 3.083
Chapter 21 15/03/15 3.084
Chapter 20 15/03/15 3.076
Chapter 19 15/03/15 3.083
Chapter 18 15/03/15 3.090
Chapter 17 15/03/15 3.079
Chapter 16 15/03/15 3.096
Chapter 15 15/03/15 3.086
Chapter 14 15/03/15 3.085
Chapter 13 15/03/15 3.098
Chapter 12 15/03/15 3.081
Chapter 11 15/03/15 3.094
Chapter 10 15/03/15 3.075
Chapter 9 15/03/15 3.086
Chapter 8 15/03/15 3.082
Chapter 7 15/03/15 3.091
Chapter 6 15/03/15 3.096
Chapter 5 15/03/15 3.091
Chapter 4 15/03/15 3.086
Chapter 3 15/03/15 3.076
Chapter 2 15/03/15 3.097
Chapter 1 15/03/15 3.113
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch