Hikaru No Go - Kì Thủ Cờ Vây

Hikaru No Go - Kì Thủ Cờ Vây
Nội dung

Truyện về một thằng bé. Xưa ơi là xưa thằng bé có tật chán đời hay than vãn và chê bai cờ vây là “môn thể thao dành cho người già”. Một hôm cậu lên gác xếp gặp một bàn cờ vây đổ máu và… 1 hồn ma (đẹp trai) xuất hiện lải nhải về cờ vây! Cậu sẽ làm gì, đi học cờ vây hay đi kiếm thầy trừ tà.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 189 06/07/15 3.267
Chapter 188 21/03/15 3.237
Chapter 187 21/03/15 3.189
Chapter 186 21/03/15 3.143
Chapter 185 21/03/15 3.123
Chapter 184 21/03/15 3.177
Chapter 183 21/03/15 3.090
Chapter 182 21/03/15 3.130
Chapter 181 21/03/15 3.127
Chapter 180 21/03/15 3.116
Chapter 179 21/03/15 3.118
Chapter 178 21/03/15 3.110
Chapter 177 21/03/15 3.108
Chapter 176 21/03/15 3.102
Chapter 175 21/03/15 3.106
Chapter 174 21/03/15 3.117
Chapter 173 21/03/15 3.099
Chapter 172 21/03/15 3.111
Chapter 171 21/03/15 3.109
Chapter 170 21/03/15 3.112
Chapter 169 21/03/15 3.105
Chapter 168 21/03/15 3.107
Chapter 167 21/03/15 3.112
Chapter 166 21/03/15 3.104
Chapter 165 21/03/15 3.106
Chapter 164 21/03/15 3.113
Chapter 163 21/03/15 3.115
Chapter 162 21/03/15 3.119
Chapter 161 21/03/15 3.099
Chapter 160 21/03/15 3.110
Chapter 159 21/03/15 3.104
Chapter 158 21/03/15 3.121
Chapter 157 21/03/15 3.136
Chapter 156 21/03/15 3.093
Chapter 155 21/03/15 3.123
Chapter 154 21/03/15 3.105
Chapter 153 21/03/15 3.112
Chapter 152 21/03/15 3.110
Chapter 151 21/03/15 3.118
Chapter 150 21/03/15 3.109
Chapter 149 21/03/15 3.112
Chapter 148 21/03/15 3.110
Chapter 147 21/03/15 3.108
Chapter 146 21/03/15 3.099
Chapter 145 21/03/15 3.106
Chapter 144 21/03/15 3.107
Chapter 143 21/03/15 3.102
Chapter 142 21/03/15 3.104
Chapter 141 21/03/15 3.109
Chapter 140 21/03/15 3.109
Chapter 139 21/03/15 3.099
Chapter 138 21/03/15 3.110
Chapter 137 21/03/15 3.092
Chapter 136 21/03/15 3.095
Chapter 135 21/03/15 3.097
Chapter 134 21/03/15 3.088
Chapter 133 21/03/15 3.112
Chapter 132 21/03/15 3.095
Chapter 131 21/03/15 3.080
Chapter 130 21/03/15 3.102
Chapter 129 21/03/15 3.106
Chapter 128 21/03/15 3.103
Chapter 127 21/03/15 3.094
Chapter 126 21/03/15 3.103
Chapter 125 21/03/15 3.096
Chapter 124 21/03/15 3.089
Chapter 123 21/03/15 3.093
Chapter 122 21/03/15 3.093
Chapter 121 21/03/15 3.095
Chapter 120 21/03/15 3.106
Chapter 119 21/03/15 3.110
Chapter 118 21/03/15 3.123
Chapter 117 21/03/15 3.104
Chapter 116 21/03/15 3.108
Chapter 115 21/03/15 3.119
Chapter 114 21/03/15 3.107
Chapter 113 21/03/15 3.121
Chapter 112 21/03/15 3.103
Chapter 111 21/03/15 3.112
Chapter 110 21/03/15 3.118
Chapter 109 21/03/15 3.106
Chapter 108 21/03/15 3.106
Chapter 107 21/03/15 3.090
Chapter 106 21/03/15 3.100
Chapter 105 21/03/15 3.097
Chapter 104 21/03/15 3.099
Chapter 103 21/03/15 3.097
Chapter 102 21/03/15 3.150
Chapter 101 21/03/15 3.098
Chapter 100 21/03/15 3.113
Chapter 99 21/03/15 3.096
Chapter 98 21/03/15 3.107
Chapter 97 21/03/15 3.091
Chapter 96 21/03/15 3.093
Chapter 95 21/03/15 3.096
Chapter 94 21/03/15 3.092
Chapter 93 21/03/15 3.098
Chapter 92 21/03/15 3.095
Chapter 91 21/03/15 3.093
Chapter 90 21/03/15 3.102
Chapter 89 21/03/15 3.109
Chapter 88 21/03/15 3.118
Chapter 87 21/03/15 3.088
Chapter 86 21/03/15 3.088
Chapter 85 21/03/15 3.102
Chapter 84 21/03/15 3.100
Chapter 83 21/03/15 3.092
Chapter 82 21/03/15 3.096
Chapter 81 21/03/15 3.100
Chapter 80 21/03/15 3.096
Chapter 79 21/03/15 3.099
Chapter 78 21/03/15 3.099
Chapter 77 21/03/15 3.094
Chapter 76 21/03/15 3.117
Chapter 75 21/03/15 3.104
Chapter 74 21/03/15 3.101
Chapter 73 21/03/15 3.104
Chapter 72 21/03/15 3.111
Chapter 71 21/03/15 3.108
Chapter 70 15/03/15 3.135
Chapter 69 15/03/15 3.104
Chapter 68 15/03/15 3.095
Chapter 67 15/03/15 3.094
Chapter 66 15/03/15 3.098
Chapter 65 15/03/15 3.091
Chapter 64 15/03/15 3.103
Chapter 63 15/03/15 3.147
Chapter 62 15/03/15 3.097
Chapter 61 15/03/15 3.117
Chapter 60 15/03/15 3.100
Chapter 59 15/03/15 3.103
Chapter 58 15/03/15 3.103
Chapter 57 15/03/15 3.093
Chapter 56 15/03/15 3.108
Chapter 55 15/03/15 3.101
Chapter 54 15/03/15 3.091
Chapter 53 15/03/15 3.104
Chapter 52 15/03/15 3.100
Chapter 51 15/03/15 3.099
Chapter 50 15/03/15 3.104
Chapter 49 15/03/15 3.100
Chapter 48 15/03/15 3.122
Chapter 47 15/03/15 3.090
Chapter 46 15/03/15 3.083
Chapter 45 15/03/15 3.120
Chapter 44 15/03/15 3.090
Chapter 43 15/03/15 3.087
Chapter 42 15/03/15 3.103
Chapter 41 15/03/15 3.090
Chapter 40 15/03/15 3.087
Chapter 39 15/03/15 3.113
Chapter 38 15/03/15 3.093
Chapter 37 15/03/15 3.100
Chapter 36 15/03/15 3.107
Chapter 35 15/03/15 3.138
Chapter 34 15/03/15 3.105
Chapter 33 15/03/15 3.086
Chapter 32 15/03/15 3.095
Chapter 31 15/03/15 3.092
Chapter 30 15/03/15 3.099
Chapter 29 15/03/15 3.106
Chapter 28 15/03/15 3.091
Chapter 27 15/03/15 3.086
Chapter 26 15/03/15 3.094
Chapter 25 15/03/15 3.103
Chapter 24 15/03/15 3.097
Chapter 23 15/03/15 3.090
Chapter 22 15/03/15 3.098
Chapter 21 15/03/15 3.100
Chapter 20 15/03/15 3.094
Chapter 19 15/03/15 3.100
Chapter 18 15/03/15 3.106
Chapter 17 15/03/15 3.099
Chapter 16 15/03/15 3.116
Chapter 15 15/03/15 3.102
Chapter 14 15/03/15 3.100
Chapter 13 15/03/15 3.111
Chapter 12 15/03/15 3.096
Chapter 11 15/03/15 3.115
Chapter 10 15/03/15 3.093
Chapter 9 15/03/15 3.104
Chapter 8 15/03/15 3.100
Chapter 7 15/03/15 3.111
Chapter 6 15/03/15 3.120
Chapter 5 15/03/15 3.113
Chapter 4 15/03/15 3.108
Chapter 3 15/03/15 3.099
Chapter 2 15/03/15 3.131
Chapter 1 15/03/15 3.144
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
minh 21:29 11/02Chapter 22Báo vi phạm

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch