Hikaru No Go - Kì Thủ Cờ Vây

Hikaru No Go - Kì Thủ Cờ Vây
Lượt xem: 21.396
Nội dung

Truyện về một thằng bé. Xưa ơi là xưa thằng bé có tật chán đời hay than vãn và chê bai cờ vây là “môn thể thao dành cho người già”. Một hôm cậu lên gác xếp gặp một bàn cờ vây đổ máu và… 1 hồn ma (đẹp trai) xuất hiện lải nhải về cờ vây! Cậu sẽ làm gì, đi học cờ vây hay đi kiếm thầy trừ tà.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 189 06/07/15 3.209
Chapter 188 21/03/15 3.203
Chapter 187 21/03/15 3.159
Chapter 186 21/03/15 3.106
Chapter 185 21/03/15 3.095
Chapter 184 21/03/15 3.131
Chapter 183 21/03/15 3.073
Chapter 182 21/03/15 3.112
Chapter 181 21/03/15 3.110
Chapter 180 21/03/15 3.099
Chapter 179 21/03/15 3.104
Chapter 178 21/03/15 3.094
Chapter 177 21/03/15 3.092
Chapter 176 21/03/15 3.087
Chapter 175 21/03/15 3.092
Chapter 174 21/03/15 3.099
Chapter 173 21/03/15 3.088
Chapter 172 21/03/15 3.097
Chapter 171 21/03/15 3.097
Chapter 170 21/03/15 3.097
Chapter 169 21/03/15 3.092
Chapter 168 21/03/15 3.094
Chapter 167 21/03/15 3.101
Chapter 166 21/03/15 3.094
Chapter 165 21/03/15 3.096
Chapter 164 21/03/15 3.102
Chapter 163 21/03/15 3.104
Chapter 162 21/03/15 3.106
Chapter 161 21/03/15 3.087
Chapter 160 21/03/15 3.098
Chapter 159 21/03/15 3.095
Chapter 158 21/03/15 3.110
Chapter 157 21/03/15 3.123
Chapter 156 21/03/15 3.079
Chapter 155 21/03/15 3.108
Chapter 154 21/03/15 3.094
Chapter 153 21/03/15 3.100
Chapter 152 21/03/15 3.099
Chapter 151 21/03/15 3.106
Chapter 150 21/03/15 3.095
Chapter 149 21/03/15 3.101
Chapter 148 21/03/15 3.095
Chapter 147 21/03/15 3.095
Chapter 146 21/03/15 3.089
Chapter 145 21/03/15 3.093
Chapter 144 21/03/15 3.096
Chapter 143 21/03/15 3.092
Chapter 142 21/03/15 3.094
Chapter 141 21/03/15 3.099
Chapter 140 21/03/15 3.096
Chapter 139 21/03/15 3.090
Chapter 138 21/03/15 3.101
Chapter 137 21/03/15 3.085
Chapter 136 21/03/15 3.087
Chapter 135 21/03/15 3.088
Chapter 134 21/03/15 3.080
Chapter 133 21/03/15 3.104
Chapter 132 21/03/15 3.086
Chapter 131 21/03/15 3.071
Chapter 130 21/03/15 3.091
Chapter 129 21/03/15 3.096
Chapter 128 21/03/15 3.094
Chapter 127 21/03/15 3.085
Chapter 126 21/03/15 3.095
Chapter 125 21/03/15 3.085
Chapter 124 21/03/15 3.079
Chapter 123 21/03/15 3.082
Chapter 122 21/03/15 3.081
Chapter 121 21/03/15 3.087
Chapter 120 21/03/15 3.089
Chapter 119 21/03/15 3.097
Chapter 118 21/03/15 3.112
Chapter 117 21/03/15 3.094
Chapter 116 21/03/15 3.098
Chapter 115 21/03/15 3.107
Chapter 114 21/03/15 3.097
Chapter 113 21/03/15 3.108
Chapter 112 21/03/15 3.093
Chapter 111 21/03/15 3.100
Chapter 110 21/03/15 3.105
Chapter 109 21/03/15 3.095
Chapter 108 21/03/15 3.095
Chapter 107 21/03/15 3.081
Chapter 106 21/03/15 3.090
Chapter 105 21/03/15 3.089
Chapter 104 21/03/15 3.091
Chapter 103 21/03/15 3.090
Chapter 102 21/03/15 3.129
Chapter 101 21/03/15 3.092
Chapter 100 21/03/15 3.106
Chapter 99 21/03/15 3.091
Chapter 98 21/03/15 3.098
Chapter 97 21/03/15 3.086
Chapter 96 21/03/15 3.088
Chapter 95 21/03/15 3.091
Chapter 94 21/03/15 3.086
Chapter 93 21/03/15 3.089
Chapter 92 21/03/15 3.089
Chapter 91 21/03/15 3.087
Chapter 90 21/03/15 3.093
Chapter 89 21/03/15 3.099
Chapter 88 21/03/15 3.111
Chapter 87 21/03/15 3.083
Chapter 86 21/03/15 3.083
Chapter 85 21/03/15 3.097
Chapter 84 21/03/15 3.095
Chapter 83 21/03/15 3.085
Chapter 82 21/03/15 3.089
Chapter 81 21/03/15 3.094
Chapter 80 21/03/15 3.091
Chapter 79 21/03/15 3.089
Chapter 78 21/03/15 3.094
Chapter 77 21/03/15 3.088
Chapter 76 21/03/15 3.111
Chapter 75 21/03/15 3.100
Chapter 74 21/03/15 3.096
Chapter 73 21/03/15 3.099
Chapter 72 21/03/15 3.106
Chapter 71 21/03/15 3.103
Chapter 70 15/03/15 3.128
Chapter 69 15/03/15 3.099
Chapter 68 15/03/15 3.091
Chapter 67 15/03/15 3.090
Chapter 66 15/03/15 3.094
Chapter 65 15/03/15 3.087
Chapter 64 15/03/15 3.098
Chapter 63 15/03/15 3.142
Chapter 62 15/03/15 3.092
Chapter 61 15/03/15 3.111
Chapter 60 15/03/15 3.093
Chapter 59 15/03/15 3.098
Chapter 58 15/03/15 3.101
Chapter 57 15/03/15 3.087
Chapter 56 15/03/15 3.101
Chapter 55 15/03/15 3.096
Chapter 54 15/03/15 3.086
Chapter 53 15/03/15 3.099
Chapter 52 15/03/15 3.095
Chapter 51 15/03/15 3.095
Chapter 50 15/03/15 3.096
Chapter 49 15/03/15 3.094
Chapter 48 15/03/15 3.116
Chapter 47 15/03/15 3.086
Chapter 46 15/03/15 3.079
Chapter 45 15/03/15 3.116
Chapter 44 15/03/15 3.086
Chapter 43 15/03/15 3.083
Chapter 42 15/03/15 3.097
Chapter 41 15/03/15 3.084
Chapter 40 15/03/15 3.082
Chapter 39 15/03/15 3.107
Chapter 38 15/03/15 3.087
Chapter 37 15/03/15 3.094
Chapter 36 15/03/15 3.100
Chapter 35 15/03/15 3.129
Chapter 34 15/03/15 3.097
Chapter 33 15/03/15 3.079
Chapter 32 15/03/15 3.088
Chapter 31 15/03/15 3.085
Chapter 30 15/03/15 3.093
Chapter 29 15/03/15 3.102
Chapter 28 15/03/15 3.087
Chapter 27 15/03/15 3.082
Chapter 26 15/03/15 3.088
Chapter 25 15/03/15 3.096
Chapter 24 15/03/15 3.091
Chapter 23 15/03/15 3.084
Chapter 22 15/03/15 3.092
Chapter 21 15/03/15 3.093
Chapter 20 15/03/15 3.088
Chapter 19 15/03/15 3.094
Chapter 18 15/03/15 3.102
Chapter 17 15/03/15 3.094
Chapter 16 15/03/15 3.109
Chapter 15 15/03/15 3.097
Chapter 14 15/03/15 3.095
Chapter 13 15/03/15 3.106
Chapter 12 15/03/15 3.089
Chapter 11 15/03/15 3.107
Chapter 10 15/03/15 3.085
Chapter 9 15/03/15 3.096
Chapter 8 15/03/15 3.091
Chapter 7 15/03/15 3.101
Chapter 6 15/03/15 3.109
Chapter 5 15/03/15 3.104
Chapter 4 15/03/15 3.097
Chapter 3 15/03/15 3.087
Chapter 2 15/03/15 3.120
Chapter 1 15/03/15 3.136
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch