Hikaru No Go - Kì Thủ Cờ Vây

Hikaru No Go - Kì Thủ Cờ Vây
Lượt xem: 20.289
Nội dung

Truyện về một thằng bé. Xưa ơi là xưa thằng bé có tật chán đời hay than vãn và chê bai cờ vây là “môn thể thao dành cho người già”. Một hôm cậu lên gác xếp gặp một bàn cờ vây đổ máu và… 1 hồn ma (đẹp trai) xuất hiện lải nhải về cờ vây! Cậu sẽ làm gì, đi học cờ vây hay đi kiếm thầy trừ tà.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 189 06/07/15 3.180
Chapter 188 21/03/15 3.187
Chapter 187 21/03/15 3.148
Chapter 186 21/03/15 3.093
Chapter 185 21/03/15 3.086
Chapter 184 21/03/15 3.117
Chapter 183 21/03/15 3.066
Chapter 182 21/03/15 3.100
Chapter 181 21/03/15 3.104
Chapter 180 21/03/15 3.094
Chapter 179 21/03/15 3.100
Chapter 178 21/03/15 3.091
Chapter 177 21/03/15 3.088
Chapter 176 21/03/15 3.082
Chapter 175 21/03/15 3.088
Chapter 174 21/03/15 3.097
Chapter 173 21/03/15 3.085
Chapter 172 21/03/15 3.094
Chapter 171 21/03/15 3.094
Chapter 170 21/03/15 3.091
Chapter 169 21/03/15 3.085
Chapter 168 21/03/15 3.087
Chapter 167 21/03/15 3.095
Chapter 166 21/03/15 3.088
Chapter 165 21/03/15 3.089
Chapter 164 21/03/15 3.095
Chapter 163 21/03/15 3.096
Chapter 162 21/03/15 3.100
Chapter 161 21/03/15 3.081
Chapter 160 21/03/15 3.091
Chapter 159 21/03/15 3.088
Chapter 158 21/03/15 3.104
Chapter 157 21/03/15 3.115
Chapter 156 21/03/15 3.073
Chapter 155 21/03/15 3.102
Chapter 154 21/03/15 3.088
Chapter 153 21/03/15 3.093
Chapter 152 21/03/15 3.092
Chapter 151 21/03/15 3.096
Chapter 150 21/03/15 3.088
Chapter 149 21/03/15 3.095
Chapter 148 21/03/15 3.088
Chapter 147 21/03/15 3.089
Chapter 146 21/03/15 3.082
Chapter 145 21/03/15 3.088
Chapter 144 21/03/15 3.092
Chapter 143 21/03/15 3.088
Chapter 142 21/03/15 3.091
Chapter 141 21/03/15 3.094
Chapter 140 21/03/15 3.092
Chapter 139 21/03/15 3.088
Chapter 138 21/03/15 3.097
Chapter 137 21/03/15 3.084
Chapter 136 21/03/15 3.086
Chapter 135 21/03/15 3.085
Chapter 134 21/03/15 3.077
Chapter 133 21/03/15 3.102
Chapter 132 21/03/15 3.084
Chapter 131 21/03/15 3.069
Chapter 130 21/03/15 3.088
Chapter 129 21/03/15 3.092
Chapter 128 21/03/15 3.089
Chapter 127 21/03/15 3.082
Chapter 126 21/03/15 3.092
Chapter 125 21/03/15 3.084
Chapter 124 21/03/15 3.078
Chapter 123 21/03/15 3.080
Chapter 122 21/03/15 3.079
Chapter 121 21/03/15 3.085
Chapter 120 21/03/15 3.085
Chapter 119 21/03/15 3.094
Chapter 118 21/03/15 3.105
Chapter 117 21/03/15 3.088
Chapter 116 21/03/15 3.091
Chapter 115 21/03/15 3.099
Chapter 114 21/03/15 3.091
Chapter 113 21/03/15 3.097
Chapter 112 21/03/15 3.088
Chapter 111 21/03/15 3.094
Chapter 110 21/03/15 3.097
Chapter 109 21/03/15 3.092
Chapter 108 21/03/15 3.092
Chapter 107 21/03/15 3.078
Chapter 106 21/03/15 3.086
Chapter 105 21/03/15 3.085
Chapter 104 21/03/15 3.087
Chapter 103 21/03/15 3.085
Chapter 102 21/03/15 3.124
Chapter 101 21/03/15 3.088
Chapter 100 21/03/15 3.101
Chapter 99 21/03/15 3.087
Chapter 98 21/03/15 3.094
Chapter 97 21/03/15 3.083
Chapter 96 21/03/15 3.085
Chapter 95 21/03/15 3.087
Chapter 94 21/03/15 3.081
Chapter 93 21/03/15 3.085
Chapter 92 21/03/15 3.084
Chapter 91 21/03/15 3.082
Chapter 90 21/03/15 3.089
Chapter 89 21/03/15 3.094
Chapter 88 21/03/15 3.105
Chapter 87 21/03/15 3.080
Chapter 86 21/03/15 3.080
Chapter 85 21/03/15 3.089
Chapter 84 21/03/15 3.093
Chapter 83 21/03/15 3.081
Chapter 82 21/03/15 3.086
Chapter 81 21/03/15 3.092
Chapter 80 21/03/15 3.088
Chapter 79 21/03/15 3.084
Chapter 78 21/03/15 3.088
Chapter 77 21/03/15 3.082
Chapter 76 21/03/15 3.103
Chapter 75 21/03/15 3.082
Chapter 74 21/03/15 3.090
Chapter 73 21/03/15 3.091
Chapter 72 21/03/15 3.089
Chapter 71 21/03/15 3.095
Chapter 70 15/03/15 3.115
Chapter 69 15/03/15 3.093
Chapter 68 15/03/15 3.087
Chapter 67 15/03/15 3.086
Chapter 66 15/03/15 3.089
Chapter 65 15/03/15 3.082
Chapter 64 15/03/15 3.094
Chapter 63 15/03/15 3.128
Chapter 62 15/03/15 3.087
Chapter 61 15/03/15 3.100
Chapter 60 15/03/15 3.087
Chapter 59 15/03/15 3.091
Chapter 58 15/03/15 3.096
Chapter 57 15/03/15 3.083
Chapter 56 15/03/15 3.096
Chapter 55 15/03/15 3.090
Chapter 54 15/03/15 3.082
Chapter 53 15/03/15 3.095
Chapter 52 15/03/15 3.090
Chapter 51 15/03/15 3.090
Chapter 50 15/03/15 3.090
Chapter 49 15/03/15 3.087
Chapter 48 15/03/15 3.108
Chapter 47 15/03/15 3.081
Chapter 46 15/03/15 3.074
Chapter 45 15/03/15 3.110
Chapter 44 15/03/15 3.080
Chapter 43 15/03/15 3.078
Chapter 42 15/03/15 3.091
Chapter 41 15/03/15 3.078
Chapter 40 15/03/15 3.077
Chapter 39 15/03/15 3.102
Chapter 38 15/03/15 3.080
Chapter 37 15/03/15 3.087
Chapter 36 15/03/15 3.091
Chapter 35 15/03/15 3.120
Chapter 34 15/03/15 3.090
Chapter 33 15/03/15 3.072
Chapter 32 15/03/15 3.082
Chapter 31 15/03/15 3.080
Chapter 30 15/03/15 3.087
Chapter 29 15/03/15 3.097
Chapter 28 15/03/15 3.083
Chapter 27 15/03/15 3.078
Chapter 26 15/03/15 3.083
Chapter 25 15/03/15 3.091
Chapter 24 15/03/15 3.086
Chapter 23 15/03/15 3.079
Chapter 22 15/03/15 3.087
Chapter 21 15/03/15 3.088
Chapter 20 15/03/15 3.079
Chapter 19 15/03/15 3.087
Chapter 18 15/03/15 3.094
Chapter 17 15/03/15 3.083
Chapter 16 15/03/15 3.100
Chapter 15 15/03/15 3.090
Chapter 14 15/03/15 3.090
Chapter 13 15/03/15 3.101
Chapter 12 15/03/15 3.084
Chapter 11 15/03/15 3.100
Chapter 10 15/03/15 3.080
Chapter 9 15/03/15 3.090
Chapter 8 15/03/15 3.086
Chapter 7 15/03/15 3.096
Chapter 6 15/03/15 3.102
Chapter 5 15/03/15 3.097
Chapter 4 15/03/15 3.091
Chapter 3 15/03/15 3.083
Chapter 2 15/03/15 3.106
Chapter 1 15/03/15 3.125
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch