History's Strongest Disciple Kenichi

History's Strongest Disciple Kenichi
Nội dung

Shirahama Kenichi là một nam sinh tầm thường được bạn bè gán cho biệt danh "con gà " vì lúc nào cậu cũng bị bắt nạt. Một ngày nọ cậu gặp một cô nữ sinh tuyệt đẹp học cũng trường tên Jumiko và đồng ý giúp cậu học sinh học karate tại chính võ đường nhà mình. Tại đó Kenichi dc thọ giáo nhìu bậc thầy về đủ các loại võ như Quyền Thái, Taekwondo, Võ Trung Hoa, Judo... và bao nhiu phiền tóa cũng từ đó mà sinh ra... Càng ngày, Kenichi càng trưởng thành và càng mạnh mẽ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 583 16/03/15 3.543
Chapter 582 16/03/15 3.296
Chapter 581 16/03/15 3.263
Chapter 580 16/03/15 3.149
Chapter 579 16/03/15 3.125
Chapter 578 16/03/15 3.121
Chapter 577 16/03/15 3.106
Chapter 576 16/03/15 3.109
Chapter 575 16/03/15 3.116
Chapter 574 16/03/15 3.100
Chapter 573 16/03/15 3.102
Chapter 572 16/03/15 3.099
Chapter 571 16/03/15 3.099
Chapter 570 16/03/15 3.107
Chapter 569 16/03/15 3.100
Chapter 568 16/03/15 3.106
Chapter 567 16/03/15 3.130
Chapter 566 16/03/15 3.114
Chapter 565 16/03/15 3.104
Chapter 564 16/03/15 3.125
Chapter 563 16/03/15 3.101
Chapter 562 16/03/15 3.105
Chapter 561 16/03/15 3.121
Chapter 560 16/03/15 3.113
Chapter 559 16/03/15 3.092
Chapter 558 16/03/15 3.091
Chapter 557 16/03/15 3.082
Chapter 556 16/03/15 3.095
Chapter 555 16/03/15 3.095
Chapter 554 16/03/15 3.089
Chapter 553 16/03/15 3.086
Chapter 552 16/03/15 3.089
Chapter 551 16/03/15 3.086
Chapter 550 16/03/15 3.115
Chapter 549 16/03/15 3.087
Chapter 548 16/03/15 3.075
Chapter 547 16/03/15 3.090
Chapter 546 16/03/15 3.090
Chapter 545 16/03/15 3.094
Chapter 544 16/03/15 3.089
Chapter 543 16/03/15 3.084
Chapter 542 16/03/15 3.094
Chapter 541 16/03/15 3.082
Chapter 540 16/03/15 3.100
Chapter 539 16/03/15 3.073
Chapter 538 16/03/15 3.092
Chapter 537 16/03/15 3.093
Chapter 536 16/03/15 3.094
Chapter 535 16/03/15 3.085
Chapter 534 16/03/15 3.090
Chapter 533 16/03/15 3.076
Chapter 532 16/03/15 3.088
Chapter 531 16/03/15 3.077
Chapter 530 16/03/15 3.080
Chapter 529 16/03/15 3.077
Chapter 528 16/03/15 3.090
Chapter 527 16/03/15 3.079
Chapter 526 16/03/15 3.098
Chapter 525 16/03/15 3.104
Chapter 524 16/03/15 3.087
Chapter 523 16/03/15 3.086
Chapter 522 16/03/15 3.093
Chapter 521 16/03/15 3.094
Chapter 520 16/03/15 3.092
Chapter 519 16/03/15 3.085
Chapter 518 16/03/15 3.125
Chapter 517 16/03/15 3.090
Chapter 516 16/03/15 3.095
Chapter 515 16/03/15 3.089
Chapter 514 16/03/15 3.075
Chapter 513 16/03/15 3.073
Chapter 512 16/03/15 3.083
Chapter 511 16/03/15 3.077
Chapter 510 16/03/15 3.051
Chapter 509 16/03/15 3.071
Chapter 508 16/03/15 3.085
Chapter 507 16/03/15 3.068
Chapter 506 16/03/15 3.083
Chapter 505 16/03/15 3.067
Chapter 504 16/03/15 3.074
Chapter 503 16/03/15 3.065
Chapter 502 16/03/15 3.088
Chapter 501 16/03/15 3.079
Chapter 500 16/03/15 3.079
Chapter 499 16/03/15 3.083
Chapter 498 16/03/15 3.087
Chapter 497 16/03/15 3.085
Chapter 496 16/03/15 3.091
Chapter 495 16/03/15 3.063
Chapter 494 16/03/15 3.073
Chapter 493 16/03/15 3.072
Chapter 492 16/03/15 3.069
Chapter 491 16/03/15 3.075
Chapter 490 16/03/15 3.078
Chapter 489 16/03/15 3.081
Chapter 488 16/03/15 3.060
Chapter 487 16/03/15 3.071
Chapter 486 16/03/15 3.073
Chapter 485 16/03/15 3.069
Chapter 484 16/03/15 3.075
Chapter 483 16/03/15 3.064
Chapter 482 16/03/15 3.088
Chapter 481 16/03/15 3.055
Chapter 480 16/03/15 3.082
Chapter 479 16/03/15 3.065
Chapter 478 16/03/15 3.067
Chapter 477 16/03/15 3.079
Chapter 476 16/03/15 3.073
Chapter 475 16/03/15 3.077
Chapter 474 16/03/15 3.079
Chapter 473 16/03/15 3.076
Chapter 472 16/03/15 3.065
Chapter 471 16/03/15 3.073
Chapter 470 16/03/15 3.078
Chapter 469 16/03/15 3.062
Chapter 468 16/03/15 3.061
Chapter 467 16/03/15 3.062
Chapter 466 16/03/15 3.061
Chapter 465 16/03/15 3.075
Chapter 464 16/03/15 3.059
Chapter 463 16/03/15 3.077
Chapter 462 16/03/15 3.065
Chapter 461 16/03/15 3.084
Chapter 460 16/03/15 3.069
Chapter 459 16/03/15 3.074
Chapter 458 16/03/15 3.077
Chapter 457 16/03/15 3.093
Chapter 456 16/03/15 3.120
Chapter 455 16/03/15 3.079
Chapter 454 16/03/15 3.060
Chapter 453 16/03/15 3.073
Chapter 452 16/03/15 3.074
Chapter 451 16/03/15 3.059
Chapter 450 16/03/15 3.070
Chapter 449 16/03/15 3.063
Chapter 448 16/03/15 3.070
Chapter 447 16/03/15 3.074
Chapter 446 16/03/15 3.074
Chapter 445 16/03/15 3.057
Chapter 444 16/03/15 3.066
Chapter 443 16/03/15 3.080
Chapter 442 16/03/15 3.069
Chapter 441 16/03/15 3.065
Chapter 440 16/03/15 3.076
Chapter 439 16/03/15 3.068
Chapter 438 16/03/15 3.079
Chapter 437 16/03/15 3.074
Chapter 436 16/03/15 3.127
Chapter 435 16/03/15 3.066
Chapter 434 16/03/15 3.070
Chapter 433 16/03/15 3.073
Chapter 432 16/03/15 3.068
Chapter 431 16/03/15 3.077
Chapter 430 16/03/15 3.072
Chapter 429 16/03/15 3.084
Chapter 428 16/03/15 3.078
Chapter 427 16/03/15 3.069
Chapter 426 16/03/15 3.069
Chapter 425 16/03/15 3.067
Chapter 424 16/03/15 3.068
Chapter 423 16/03/15 3.072
Chapter 422 16/03/15 3.059
Chapter 421 16/03/15 3.078
Chapter 420 16/03/15 3.079
Chapter 419 16/03/15 3.073
Chapter 418 16/03/15 3.071
Chapter 417 16/03/15 3.068
Chapter 416 16/03/15 3.070
Chapter 415 16/03/15 3.063
Chapter 414 16/03/15 3.073
Chapter 413 16/03/15 3.070
Chapter 412 16/03/15 3.066
Chapter 411 16/03/15 3.064
Chapter 410 16/03/15 3.075
Chapter 409 16/03/15 3.059
Chapter 408 16/03/15 3.070
Chapter 407 16/03/15 3.070
Chapter 406 16/03/15 3.055
Chapter 405 16/03/15 3.072
Chapter 404 16/03/15 3.076
Chapter 403 16/03/15 3.071
Chapter 402 16/03/15 3.068
Chapter 401 16/03/15 3.071
Chapter 400 16/03/15 3.100
Chapter 399 16/03/15 3.057
Chapter 398 16/03/15 3.073
Chapter 397 16/03/15 3.080
Chapter 396 16/03/15 3.067
Chapter 395 16/03/15 3.080
Chapter 394 16/03/15 3.080
Chapter 393 16/03/15 3.072
Chapter 392 16/03/15 3.056
Chapter 391 16/03/15 3.064
Chapter 390 16/03/15 3.071
Chapter 389 16/03/15 3.065
Chapter 388 16/03/15 3.072
Chapter 387 16/03/15 3.071
Chapter 386 16/03/15 3.065
Chapter 385 16/03/15 3.078
Chapter 384 16/03/15 3.075
Chapter 383 16/03/15 3.073
Chapter 382 16/03/15 3.065
Chapter 381 16/03/15 3.071
Chapter 380 16/03/15 3.079
Chapter 379 16/03/15 3.063
Chapter 378 16/03/15 3.075
Chapter 377 16/03/15 3.071
Chapter 376 16/03/15 3.061
Chapter 375 16/03/15 3.059
Chapter 374 16/03/15 3.079
Chapter 373 16/03/15 3.060
Chapter 372 16/03/15 3.074
Chapter 371 16/03/15 3.068
Chapter 370 16/03/15 3.064
Chapter 369 16/03/15 3.078
Chapter 368 16/03/15 3.074
Chapter 367 16/03/15 3.066
Chapter 366 16/03/15 3.083
Chapter 365 16/03/15 3.075
Chapter 364 16/03/15 3.070
Chapter 363 16/03/15 3.062
Chapter 362 16/03/15 3.065
Chapter 361 16/03/15 3.069
Chapter 360 16/03/15 3.092
Chapter 359 16/03/15 3.068
Chapter 358 16/03/15 3.078
Chapter 357 16/03/15 3.073
Chapter 356 16/03/15 3.068
Chapter 355 16/03/15 3.085
Chapter 354 16/03/15 3.068
Chapter 353 16/03/15 3.073
Chapter 352 16/03/15 3.054
Chapter 351 16/03/15 3.072
Chapter 350 16/03/15 3.105
Chapter 349 16/03/15 3.057
Chapter 348 16/03/15 3.077
Chapter 347 16/03/15 3.059
Chapter 346 16/03/15 3.059
Chapter 345 16/03/15 3.070
Chapter 344 16/03/15 3.057
Chapter 343 16/03/15 3.060
Chapter 342 16/03/15 3.069
Chapter 341 16/03/15 3.069
Chapter 340 16/03/15 3.080
Chapter 339 16/03/15 3.065
Chapter 338 16/03/15 3.074
Chapter 337 16/03/15 3.067
Chapter 336 16/03/15 3.065
Chapter 335 16/03/15 3.058
Chapter 334 16/03/15 3.085
Chapter 333 16/03/15 3.074
Chapter 332 16/03/15 3.072
Chapter 331 16/03/15 3.059
Chapter 330 16/03/15 3.072
Chapter 329 16/03/15 3.054
Chapter 328 16/03/15 3.068
Chapter 327 16/03/15 3.076
Chapter 326 16/03/15 3.050
Chapter 325 16/03/15 3.072
Chapter 324 16/03/15 3.044
Chapter 323 16/03/15 3.071
Chapter 322 16/03/15 3.075
Chapter 321 16/03/15 3.077
Chapter 320 16/03/15 3.066
Chapter 319 16/03/15 3.055
Chapter 318 16/03/15 3.058
Chapter 317 16/03/15 3.050
Chapter 316 16/03/15 3.062
Chapter 315 16/03/15 3.035
Chapter 314 16/03/15 3.052
Chapter 313 16/03/15 3.073
Chapter 312 16/03/15 3.063
Chapter 311 16/03/15 3.050
Chapter 310 16/03/15 3.074
Chapter 309 16/03/15 3.052
Chapter 308 16/03/15 3.048
Chapter 307 16/03/15 3.070
Chapter 306 16/03/15 3.052
Chapter 305 16/03/15 3.080
Chapter 304 16/03/15 3.065
Chapter 303 16/03/15 3.057
Chapter 302 16/03/15 3.061
Chapter 301 16/03/15 3.083
Chapter 300 16/03/15 3.121
Chapter 299 16/03/15 3.068
Chapter 298 16/03/15 3.053
Chapter 297 16/03/15 3.052
Chapter 296 16/03/15 3.067
Chapter 295 16/03/15 3.069
Chapter 294 16/03/15 3.075
Chapter 293 16/03/15 3.053
Chapter 292 16/03/15 3.066
Chapter 291 16/03/15 3.063
Chapter 290 16/03/15 3.049
Chapter 289 16/03/15 3.066
Chapter 288 16/03/15 3.063
Chapter 287 16/03/15 3.064
Chapter 286 16/03/15 3.053
Chapter 285 16/03/15 3.056
Chapter 284 15/03/15 3.053
Chapter 283 15/03/15 3.055
Chapter 282 15/03/15 3.053
Chapter 281 15/03/15 3.076
Chapter 280 15/03/15 3.053
Chapter 279 15/03/15 3.063
Chapter 278 15/03/15 3.058
Chapter 277 15/03/15 3.067
Chapter 276 15/03/15 3.077
Chapter 275 15/03/15 3.060
Chapter 274 15/03/15 3.072
Chapter 273 15/03/15 3.070
Chapter 272 15/03/15 3.070
Chapter 271 15/03/15 3.087
Chapter 270 15/03/15 3.067
Chapter 269 15/03/15 3.079
Chapter 268 15/03/15 3.079
Chapter 267 15/03/15 3.062
Chapter 266 15/03/15 3.089
Chapter 265 15/03/15 3.094
Chapter 264 15/03/15 3.068
Chapter 263 15/03/15 3.087
Chapter 262 15/03/15 3.087
Chapter 261 15/03/15 3.094
Chapter 260 15/03/15 3.095
Chapter 259 15/03/15 3.078
Chapter 258 15/03/15 3.072
Chapter 257 15/03/15 3.068
Chapter 256 15/03/15 3.086
Chapter 255 15/03/15 3.084
Chapter 254 15/03/15 3.076
Chapter 253 15/03/15 3.088
Chapter 252 15/03/15 3.075
Chapter 251 15/03/15 3.100
Chapter 250 15/03/15 3.158
Chapter 249 15/03/15 3.214
Chapter 248 02/10/15 3.125
Chapter 247 02/10/15 3.137
Chapter 246 02/10/15 3.089
Chapter 245 16/09/15 3.089
Chapter 244 06/09/15 3.104
Chapter 243 30/08/15 3.103
Chapter 242 24/08/15 3.117
Chapter 241 20/08/15 3.120
Chapter 240 20/08/15 3.123
Chapter 239 09/08/15 3.098
Chapter 238 31/07/15 3.120
Chapter 237 18/07/15 3.115
Chapter 236 18/07/15 3.098
Chapter 235 06/05/15 3.126
Chapter 234 08/05/15 3.106
Chapter 233 14/07/15 3.123
Chapter 232 14/07/15 3.111
Chapter 231 14/07/15 3.113
Chapter 230 27/04/15 3.127
Chapter 229 22/04/15 3.092
Chapter 228 22/04/15 3.102
Chapter 227 22/04/15 3.141
Chapter 226 22/04/15 3.113
Chapter 225 22/04/15 3.097
Chapter 224 22/04/15 3.104
Chapter 223 15/03/15 3.125
Chapter 222 15/03/15 3.105
Chapter 221 15/03/15 3.131
Chapter 220 15/03/15 3.114
Chapter 219 15/03/15 3.114
Chapter 218 15/03/15 3.125
Chapter 217 15/03/15 3.135
Chapter 216 15/03/15 3.134
Chapter 215 15/03/15 3.113
Chapter 214 15/03/15 3.107
Chapter 213 15/03/15 3.126
Chapter 212 15/03/15 3.127
Chapter 211 15/03/15 3.112
Chapter 210 15/03/15 3.144
Chapter 209 15/03/15 3.122
Chapter 208 15/03/15 3.115
Chapter 207 15/03/15 3.108
Chapter 206 15/03/15 3.103
Chapter 205 15/03/15 3.114
Chapter 204 15/03/15 3.105
Chapter 203 15/03/15 3.098
Chapter 202 15/03/15 3.102
Chapter 201 15/03/15 3.116
Chapter 200 15/03/15 3.131
Chapter 199 15/03/15 3.112
Chapter 199 15/03/15 3.118
Chapter 198 15/03/15 3.124
Chapter 197 15/03/15 3.124
Chapter 196 15/03/15 3.110
Chapter 195 15/03/15 3.115
Chapter 194 15/03/15 3.104
Chapter 193 15/03/15 3.115
Chapter 192 15/03/15 3.139
Chapter 191 15/03/15 3.129
Chapter 190 15/03/15 3.114
Chapter 189 15/03/15 3.121
Chapter 188 15/03/15 3.123
Chapter 187 15/03/15 3.121
Chapter 186 15/03/15 3.100
Chapter 185 15/03/15 3.131
Chapter 184 15/03/15 3.115
Chapter 183 15/03/15 3.120
Chapter 182 15/03/15 3.117
Chapter 181 15/03/15 3.111
Chapter 180 15/03/15 3.135
Chapter 179 21/03/15 3.105
Chapter 178 15/03/15 3.128
Chapter 177 15/03/15 3.108
Chapter 176 15/03/15 3.116
Chapter 175 15/03/15 3.128
Chapter 174 15/03/15 3.110
Chapter 173 15/03/15 3.098
Chapter 172 15/03/15 3.119
Chapter 171 15/03/15 3.108
Chapter 170 15/03/15 3.113
Chapter 169 15/03/15 3.122
Chapter 168 15/03/15 3.114
Chapter 167 15/03/15 3.112
Chapter 166 15/03/15 3.120
Chapter 165 15/03/15 3.114
Chapter 164 15/03/15 3.096
Chapter 163 15/03/15 3.119
Chapter 162 15/03/15 3.095
Chapter 161 15/03/15 3.110
Chapter 160 15/03/15 3.119
Chapter 159 15/03/15 3.092
Chapter 158 15/03/15 3.086
Chapter 157 15/03/15 3.109
Chapter 156 15/03/15 3.105
Chapter 155 15/03/15 3.124
Chapter 154 15/03/15 3.108
Chapter 153 15/03/15 3.098
Chapter 152 15/03/15 3.107
Chapter 151 15/03/15 3.105
Chapter 150 15/03/15 3.102
Chapter 149 15/03/15 3.096
Chapter 148 15/03/15 3.105
Chapter 147 15/03/15 3.090
Chapter 146 21/03/15 3.112
Chapter 145: - Làm ăn 21/03/15 3.110
Chapter 144 21/03/15 3.115
Chapter 143 21/03/15 3.105
Chapter 142 21/03/15 3.111
Chapter 141 21/03/15 3.095
Chapter 140 15/03/15 3.090
Chapter 140 15/03/15 3.114
Chapter 139 15/03/15 3.094
Chapter 138 15/03/15 3.086
Chapter 137 15/03/15 3.072
Chapter 136 15/03/15 3.118
Chapter 135 15/03/15 3.080
Chapter 134 15/03/15 3.083
Chapter 133 15/03/15 3.092
Chapter 132 15/03/15 3.098
Chapter 131 15/03/15 3.094
Chapter 130 15/03/15 3.089
Chapter 129 15/03/15 3.080
Chapter 128 15/03/15 3.078
Chapter 127 15/03/15 3.094
Chapter 126 15/03/15 3.092
Chapter 125 15/03/15 3.088
Chapter 124 15/03/15 3.105
Chapter 123 15/03/15 3.101
Chapter 122 15/03/15 3.109
Chapter 121 15/03/15 3.086
Chapter 120 15/03/15 3.088
Chapter 119 15/03/15 3.096
Chapter 118 15/03/15 3.090
Chapter 117 15/03/15 3.087
Chapter 116 15/03/15 3.098
Chapter 115 15/03/15 3.096
Chapter 114 15/03/15 3.095
Chapter 113 15/03/15 3.094
Chapter 112 15/03/15 3.100
Chapter 111 15/03/15 3.100
Chapter 110 15/03/15 3.095
Chapter 109 15/03/15 3.089
Chapter 108 15/03/15 3.091
Chapter 107 15/03/15 3.085
Chapter 106 15/03/15 3.095
Chapter 105 15/03/15 3.091
Chapter 104 15/03/15 3.074
Chapter 103 15/03/15 3.084
Chapter 102 15/03/15 3.087
Chapter 101 15/03/15 3.138
Chapter 100 15/03/15 3.116
Chapter 99 15/03/15 3.075
Chapter 98 15/03/15 3.078
Chapter 97 15/03/15 3.075
Chapter 96 15/03/15 3.087
Chapter 95 15/03/15 3.072
Chapter 94 15/03/15 3.073
Chapter 93 15/03/15 3.083
Chapter 92 15/03/15 3.094
Chapter 91 15/03/15 3.079
Chapter 90 15/03/15 3.088
Chapter 89 15/03/15 3.084
Chapter 88 15/03/15 3.078
Chapter 87 15/03/15 3.067
Chapter 86 15/03/15 3.064
Chapter 85 15/03/15 3.075
Chapter 84 15/03/15 3.060
Chapter 83 15/03/15 3.070
Chapter 82 15/03/15 3.065
Chapter 81 15/03/15 3.067
Chapter 80 15/03/15 3.073
Chapter 79 15/03/15 3.068
Chapter 78 15/03/15 3.066
Chapter 77 15/03/15 3.076
Chapter 76 15/03/15 3.066
Chapter 75 15/03/15 3.067
Chapter 74 15/03/15 3.075
Chapter 73 15/03/15 3.066
Chapter 72 15/03/15 3.067
Chapter 71 15/03/15 3.072
Chapter 70 15/03/15 3.058
Chapter 69 15/03/15 3.085
Chapter 68 15/03/15 3.055
Chapter 67 15/03/15 3.064
Chapter 66 15/03/15 3.067
Chapter 65 15/03/15 3.071
Chapter 64 15/03/15 3.055
Chapter 63 15/03/15 3.063
Chapter 62 15/03/15 3.064
Chapter 61 15/03/15 3.058
Chapter 60 15/03/15 3.071
Chapter 59 15/03/15 3.073
Chapter 58 15/03/15 3.073
Chapter 57 15/03/15 3.077
Chapter 56 15/03/15 3.071
Chapter 55 15/03/15 3.072
Chapter 54 15/03/15 3.073
Chapter 53 15/03/15 3.073
Chapter 52 15/03/15 3.068
Chapter 51 15/03/15 3.070
Chapter 50 15/03/15 3.091
Chapter 49 15/03/15 3.079
Chapter 48 15/03/15 3.078
Chapter 47 15/03/15 3.070
Chapter 46 15/03/15 3.077
Chapter 45 15/03/15 3.071
Chapter 44 15/03/15 3.069
Chapter 43 15/03/15 3.072
Chapter 42 15/03/15 3.075
Chapter 41 15/03/15 3.073
Chapter 40 15/03/15 3.097
Chapter 39 15/03/15 3.067
Chapter 38 15/03/15 3.066
Chapter 37 15/03/15 3.070
Chapter 36 15/03/15 3.072
Chapter 35 15/03/15 3.070
Chapter 34 15/03/15 3.077
Chapter 33 15/03/15 3.073
Chapter 32 15/03/15 3.078
Chapter 31 15/03/15 3.069
Chapter 30 15/03/15 3.095
Chapter 29 15/03/15 3.050
Chapter 28 15/03/15 3.079
Chapter 27 15/03/15 3.064
Chapter 26 15/03/15 3.077
Chapter 25 15/03/15 3.056
Chapter 24 15/03/15 3.076
Chapter 23 15/03/15 3.074
Chapter 22 15/03/15 3.076
Chapter 21 15/03/15 3.073
Chapter 20 15/03/15 3.094
Chapter 19 15/03/15 3.068
Chapter 18 15/03/15 3.078
Chapter 17 15/03/15 3.074
Chapter 16 15/03/15 3.087
Chapter 15 15/03/15 3.077
Chapter 14 15/03/15 3.075
Chapter 13 15/03/15 3.082
Chapter 12 15/03/15 3.077
Chapter 11 15/03/15 3.078
Chapter 10 15/03/15 3.115
Chapter 9 15/03/15 3.071
Chapter 8 15/03/15 3.088
Chapter 7 15/03/15 3.083
Chapter 6 15/03/15 3.080
Chapter 5 15/03/15 3.087
Chapter 4 15/03/15 3.110
Chapter 3 15/03/15 3.130
Chapter 2 15/03/15 3.175
Chapter 1 15/03/15 3.326
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch