History's Strongest Disciple Kenichi

History's Strongest Disciple Kenichi
Lượt xem: 47.348
Nội dung

Shirahama Kenichi là một nam sinh tầm thường được bạn bè gán cho biệt danh "con gà " vì lúc nào cậu cũng bị bắt nạt. Một ngày nọ cậu gặp một cô nữ sinh tuyệt đẹp học cũng trường tên Jumiko và đồng ý giúp cậu học sinh học karate tại chính võ đường nhà mình. Tại đó Kenichi dc thọ giáo nhìu bậc thầy về đủ các loại võ như Quyền Thái, Taekwondo, Võ Trung Hoa, Judo... và bao nhiu phiền tóa cũng từ đó mà sinh ra... Càng ngày, Kenichi càng trưởng thành và càng mạnh mẽ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 583 16/03/15 3.481
Chapter 582 16/03/15 3.255
Chapter 581 16/03/15 3.236
Chapter 580 16/03/15 3.130
Chapter 579 16/03/15 3.104
Chapter 578 16/03/15 3.101
Chapter 577 16/03/15 3.090
Chapter 576 16/03/15 3.088
Chapter 575 16/03/15 3.102
Chapter 574 16/03/15 3.086
Chapter 573 16/03/15 3.083
Chapter 572 16/03/15 3.082
Chapter 571 16/03/15 3.077
Chapter 570 16/03/15 3.089
Chapter 569 16/03/15 3.084
Chapter 568 16/03/15 3.091
Chapter 567 16/03/15 3.112
Chapter 566 16/03/15 3.099
Chapter 565 16/03/15 3.088
Chapter 564 16/03/15 3.107
Chapter 563 16/03/15 3.089
Chapter 562 16/03/15 3.089
Chapter 561 16/03/15 3.103
Chapter 560 16/03/15 3.094
Chapter 559 16/03/15 3.077
Chapter 558 16/03/15 3.075
Chapter 557 16/03/15 3.069
Chapter 556 16/03/15 3.079
Chapter 555 16/03/15 3.077
Chapter 554 16/03/15 3.074
Chapter 553 16/03/15 3.073
Chapter 552 16/03/15 3.078
Chapter 551 16/03/15 3.074
Chapter 550 16/03/15 3.098
Chapter 549 16/03/15 3.074
Chapter 548 16/03/15 3.064
Chapter 547 16/03/15 3.077
Chapter 546 16/03/15 3.079
Chapter 545 16/03/15 3.081
Chapter 544 16/03/15 3.078
Chapter 543 16/03/15 3.073
Chapter 542 16/03/15 3.085
Chapter 541 16/03/15 3.069
Chapter 540 16/03/15 3.087
Chapter 539 16/03/15 3.065
Chapter 538 16/03/15 3.083
Chapter 537 16/03/15 3.085
Chapter 536 16/03/15 3.087
Chapter 535 16/03/15 3.076
Chapter 534 16/03/15 3.084
Chapter 533 16/03/15 3.066
Chapter 532 16/03/15 3.078
Chapter 531 16/03/15 3.073
Chapter 530 16/03/15 3.067
Chapter 529 16/03/15 3.069
Chapter 528 16/03/15 3.083
Chapter 527 16/03/15 3.072
Chapter 526 16/03/15 3.082
Chapter 525 16/03/15 3.092
Chapter 524 16/03/15 3.077
Chapter 523 16/03/15 3.075
Chapter 522 16/03/15 3.083
Chapter 521 16/03/15 3.082
Chapter 520 16/03/15 3.077
Chapter 519 16/03/15 3.073
Chapter 518 16/03/15 3.114
Chapter 517 16/03/15 3.076
Chapter 516 16/03/15 3.079
Chapter 515 16/03/15 3.072
Chapter 514 16/03/15 3.069
Chapter 513 16/03/15 3.066
Chapter 512 16/03/15 3.076
Chapter 511 16/03/15 3.070
Chapter 510 16/03/15 3.044
Chapter 509 16/03/15 3.061
Chapter 508 16/03/15 3.079
Chapter 507 16/03/15 3.062
Chapter 506 16/03/15 3.077
Chapter 505 16/03/15 3.061
Chapter 504 16/03/15 3.069
Chapter 503 16/03/15 3.061
Chapter 502 16/03/15 3.081
Chapter 501 16/03/15 3.074
Chapter 500 16/03/15 3.073
Chapter 499 16/03/15 3.080
Chapter 498 16/03/15 3.079
Chapter 497 16/03/15 3.076
Chapter 496 16/03/15 3.080
Chapter 495 16/03/15 3.059
Chapter 494 16/03/15 3.069
Chapter 493 16/03/15 3.071
Chapter 492 16/03/15 3.066
Chapter 491 16/03/15 3.070
Chapter 490 16/03/15 3.071
Chapter 489 16/03/15 3.076
Chapter 488 16/03/15 3.057
Chapter 487 16/03/15 3.067
Chapter 486 16/03/15 3.068
Chapter 485 16/03/15 3.066
Chapter 484 16/03/15 3.068
Chapter 483 16/03/15 3.060
Chapter 482 16/03/15 3.083
Chapter 481 16/03/15 3.055
Chapter 480 16/03/15 3.077
Chapter 479 16/03/15 3.062
Chapter 478 16/03/15 3.064
Chapter 477 16/03/15 3.076
Chapter 476 16/03/15 3.068
Chapter 475 16/03/15 3.070
Chapter 474 16/03/15 3.071
Chapter 473 16/03/15 3.071
Chapter 472 16/03/15 3.063
Chapter 471 16/03/15 3.068
Chapter 470 16/03/15 3.070
Chapter 469 16/03/15 3.059
Chapter 468 16/03/15 3.056
Chapter 467 16/03/15 3.061
Chapter 466 16/03/15 3.060
Chapter 465 16/03/15 3.073
Chapter 464 16/03/15 3.055
Chapter 463 16/03/15 3.072
Chapter 462 16/03/15 3.062
Chapter 461 16/03/15 3.082
Chapter 460 16/03/15 3.067
Chapter 459 16/03/15 3.069
Chapter 458 16/03/15 3.072
Chapter 457 16/03/15 3.089
Chapter 456 16/03/15 3.108
Chapter 455 16/03/15 3.076
Chapter 454 16/03/15 3.055
Chapter 453 16/03/15 3.068
Chapter 452 16/03/15 3.069
Chapter 451 16/03/15 3.056
Chapter 450 16/03/15 3.065
Chapter 449 16/03/15 3.059
Chapter 448 16/03/15 3.067
Chapter 447 16/03/15 3.073
Chapter 446 16/03/15 3.071
Chapter 445 16/03/15 3.054
Chapter 444 16/03/15 3.063
Chapter 443 16/03/15 3.078
Chapter 442 16/03/15 3.063
Chapter 441 16/03/15 3.060
Chapter 440 16/03/15 3.071
Chapter 439 16/03/15 3.065
Chapter 438 16/03/15 3.075
Chapter 437 16/03/15 3.070
Chapter 436 16/03/15 3.090
Chapter 435 16/03/15 3.063
Chapter 434 16/03/15 3.068
Chapter 433 16/03/15 3.071
Chapter 432 16/03/15 3.064
Chapter 431 16/03/15 3.074
Chapter 430 16/03/15 3.068
Chapter 429 16/03/15 3.078
Chapter 428 16/03/15 3.071
Chapter 427 16/03/15 3.068
Chapter 426 16/03/15 3.067
Chapter 425 16/03/15 3.065
Chapter 424 16/03/15 3.065
Chapter 423 16/03/15 3.065
Chapter 422 16/03/15 3.056
Chapter 421 16/03/15 3.074
Chapter 420 16/03/15 3.070
Chapter 419 16/03/15 3.070
Chapter 418 16/03/15 3.068
Chapter 417 16/03/15 3.066
Chapter 416 16/03/15 3.067
Chapter 415 16/03/15 3.057
Chapter 414 16/03/15 3.070
Chapter 413 16/03/15 3.067
Chapter 412 16/03/15 3.063
Chapter 411 16/03/15 3.062
Chapter 410 16/03/15 3.069
Chapter 409 16/03/15 3.056
Chapter 408 16/03/15 3.063
Chapter 407 16/03/15 3.068
Chapter 406 16/03/15 3.053
Chapter 405 16/03/15 3.069
Chapter 404 16/03/15 3.067
Chapter 403 16/03/15 3.068
Chapter 402 16/03/15 3.064
Chapter 401 16/03/15 3.067
Chapter 400 16/03/15 3.093
Chapter 399 16/03/15 3.049
Chapter 398 16/03/15 3.068
Chapter 397 16/03/15 3.075
Chapter 396 16/03/15 3.064
Chapter 395 16/03/15 3.074
Chapter 394 16/03/15 3.076
Chapter 393 16/03/15 3.066
Chapter 392 16/03/15 3.051
Chapter 391 16/03/15 3.061
Chapter 390 16/03/15 3.068
Chapter 389 16/03/15 3.059
Chapter 388 16/03/15 3.070
Chapter 387 16/03/15 3.067
Chapter 386 16/03/15 3.059
Chapter 385 16/03/15 3.075
Chapter 384 16/03/15 3.071
Chapter 383 16/03/15 3.066
Chapter 382 16/03/15 3.063
Chapter 381 16/03/15 3.068
Chapter 380 16/03/15 3.075
Chapter 379 16/03/15 3.059
Chapter 378 16/03/15 3.069
Chapter 377 16/03/15 3.067
Chapter 376 16/03/15 3.056
Chapter 375 16/03/15 3.053
Chapter 374 16/03/15 3.074
Chapter 373 16/03/15 3.056
Chapter 372 16/03/15 3.070
Chapter 371 16/03/15 3.065
Chapter 370 16/03/15 3.060
Chapter 369 16/03/15 3.076
Chapter 368 16/03/15 3.069
Chapter 367 16/03/15 3.061
Chapter 366 16/03/15 3.077
Chapter 365 16/03/15 3.074
Chapter 364 16/03/15 3.065
Chapter 363 16/03/15 3.060
Chapter 362 16/03/15 3.061
Chapter 361 16/03/15 3.065
Chapter 360 16/03/15 3.083
Chapter 359 16/03/15 3.062
Chapter 358 16/03/15 3.071
Chapter 357 16/03/15 3.070
Chapter 356 16/03/15 3.066
Chapter 355 16/03/15 3.079
Chapter 354 16/03/15 3.066
Chapter 353 16/03/15 3.067
Chapter 352 16/03/15 3.049
Chapter 351 16/03/15 3.066
Chapter 350 16/03/15 3.101
Chapter 349 16/03/15 3.056
Chapter 348 16/03/15 3.075
Chapter 347 16/03/15 3.059
Chapter 346 16/03/15 3.058
Chapter 345 16/03/15 3.066
Chapter 344 16/03/15 3.056
Chapter 343 16/03/15 3.057
Chapter 342 16/03/15 3.068
Chapter 341 16/03/15 3.067
Chapter 340 16/03/15 3.076
Chapter 339 16/03/15 3.062
Chapter 338 16/03/15 3.070
Chapter 337 16/03/15 3.065
Chapter 336 16/03/15 3.061
Chapter 335 16/03/15 3.054
Chapter 334 16/03/15 3.081
Chapter 333 16/03/15 3.071
Chapter 332 16/03/15 3.069
Chapter 331 16/03/15 3.056
Chapter 330 16/03/15 3.067
Chapter 329 16/03/15 3.050
Chapter 328 16/03/15 3.065
Chapter 327 16/03/15 3.071
Chapter 326 16/03/15 3.048
Chapter 325 16/03/15 3.070
Chapter 324 16/03/15 3.041
Chapter 323 16/03/15 3.065
Chapter 322 16/03/15 3.064
Chapter 321 16/03/15 3.072
Chapter 320 16/03/15 3.060
Chapter 319 16/03/15 3.049
Chapter 318 16/03/15 3.054
Chapter 317 16/03/15 3.043
Chapter 316 16/03/15 3.058
Chapter 315 16/03/15 3.033
Chapter 314 16/03/15 3.046
Chapter 313 16/03/15 3.069
Chapter 312 16/03/15 3.059
Chapter 311 16/03/15 3.044
Chapter 310 16/03/15 3.069
Chapter 309 16/03/15 3.049
Chapter 308 16/03/15 3.044
Chapter 307 16/03/15 3.064
Chapter 306 16/03/15 3.048
Chapter 305 16/03/15 3.076
Chapter 304 16/03/15 3.058
Chapter 303 16/03/15 3.052
Chapter 302 16/03/15 3.059
Chapter 301 16/03/15 3.076
Chapter 300 16/03/15 3.110
Chapter 299 16/03/15 3.064
Chapter 298 16/03/15 3.049
Chapter 297 16/03/15 3.050
Chapter 296 16/03/15 3.062
Chapter 295 16/03/15 3.067
Chapter 294 16/03/15 3.066
Chapter 293 16/03/15 3.050
Chapter 292 16/03/15 3.065
Chapter 291 16/03/15 3.058
Chapter 290 16/03/15 3.048
Chapter 289 16/03/15 3.063
Chapter 288 16/03/15 3.060
Chapter 287 16/03/15 3.057
Chapter 286 16/03/15 3.046
Chapter 285 16/03/15 3.052
Chapter 284 15/03/15 3.050
Chapter 283 15/03/15 3.051
Chapter 282 15/03/15 3.050
Chapter 281 15/03/15 3.068
Chapter 280 15/03/15 3.046
Chapter 279 15/03/15 3.059
Chapter 278 15/03/15 3.055
Chapter 277 15/03/15 3.063
Chapter 276 15/03/15 3.072
Chapter 275 15/03/15 3.054
Chapter 274 15/03/15 3.069
Chapter 273 15/03/15 3.065
Chapter 272 15/03/15 3.067
Chapter 271 15/03/15 3.081
Chapter 270 15/03/15 3.058
Chapter 269 15/03/15 3.076
Chapter 268 15/03/15 3.075
Chapter 267 15/03/15 3.054
Chapter 266 15/03/15 3.082
Chapter 265 15/03/15 3.080
Chapter 264 15/03/15 3.065
Chapter 263 15/03/15 3.080
Chapter 262 15/03/15 3.076
Chapter 261 15/03/15 3.082
Chapter 260 15/03/15 3.088
Chapter 259 15/03/15 3.068
Chapter 258 15/03/15 3.066
Chapter 257 15/03/15 3.062
Chapter 256 15/03/15 3.077
Chapter 255 15/03/15 3.068
Chapter 254 15/03/15 3.063
Chapter 253 15/03/15 3.078
Chapter 252 15/03/15 3.065
Chapter 251 15/03/15 3.082
Chapter 250 15/03/15 3.126
Chapter 249 15/03/15 3.146
Chapter 248 02/10/15 3.071
Chapter 247 02/10/15 3.101
Chapter 246 02/10/15 3.064
Chapter 245 16/09/15 3.065
Chapter 244 06/09/15 3.077
Chapter 243 30/08/15 3.079
Chapter 242 24/08/15 3.091
Chapter 241 20/08/15 3.092
Chapter 240 20/08/15 3.094
Chapter 239 09/08/15 3.074
Chapter 238 31/07/15 3.096
Chapter 237 18/07/15 3.090
Chapter 236 18/07/15 3.073
Chapter 235 06/05/15 3.100
Chapter 234 08/05/15 3.079
Chapter 233 14/07/15 3.093
Chapter 232 14/07/15 3.085
Chapter 231 14/07/15 3.084
Chapter 230 27/04/15 3.101
Chapter 229 22/04/15 3.070
Chapter 228 22/04/15 3.081
Chapter 227 22/04/15 3.116
Chapter 226 22/04/15 3.080
Chapter 225 22/04/15 3.076
Chapter 224 22/04/15 3.081
Chapter 223 15/03/15 3.100
Chapter 222 15/03/15 3.084
Chapter 221 15/03/15 3.107
Chapter 220 15/03/15 3.089
Chapter 219 15/03/15 3.092
Chapter 218 15/03/15 3.099
Chapter 217 15/03/15 3.108
Chapter 216 15/03/15 3.106
Chapter 215 15/03/15 3.081
Chapter 214 15/03/15 3.082
Chapter 213 15/03/15 3.098
Chapter 212 15/03/15 3.102
Chapter 211 15/03/15 3.082
Chapter 210 15/03/15 3.119
Chapter 209 15/03/15 3.093
Chapter 208 15/03/15 3.087
Chapter 207 15/03/15 3.083
Chapter 206 15/03/15 3.077
Chapter 205 15/03/15 3.088
Chapter 204 15/03/15 3.079
Chapter 203 15/03/15 3.076
Chapter 202 15/03/15 3.079
Chapter 201 15/03/15 3.089
Chapter 200 15/03/15 3.098
Chapter 199 15/03/15 3.085
Chapter 199 15/03/15 3.095
Chapter 198 15/03/15 3.095
Chapter 197 15/03/15 3.099
Chapter 196 15/03/15 3.082
Chapter 195 15/03/15 3.088
Chapter 194 15/03/15 3.078
Chapter 193 15/03/15 3.086
Chapter 192 15/03/15 3.108
Chapter 191 15/03/15 3.089
Chapter 190 15/03/15 3.086
Chapter 189 15/03/15 3.098
Chapter 188 15/03/15 3.093
Chapter 187 15/03/15 3.093
Chapter 186 15/03/15 3.072
Chapter 185 15/03/15 3.096
Chapter 184 15/03/15 3.089
Chapter 183 15/03/15 3.091
Chapter 182 15/03/15 3.098
Chapter 181 15/03/15 3.088
Chapter 180 15/03/15 3.107
Chapter 179 21/03/15 3.080
Chapter 178 15/03/15 3.102
Chapter 177 15/03/15 3.086
Chapter 176 15/03/15 3.095
Chapter 175 15/03/15 3.107
Chapter 174 15/03/15 3.089
Chapter 173 15/03/15 3.080
Chapter 172 15/03/15 3.097
Chapter 171 15/03/15 3.085
Chapter 170 15/03/15 3.093
Chapter 169 15/03/15 3.101
Chapter 168 15/03/15 3.093
Chapter 167 15/03/15 3.089
Chapter 166 15/03/15 3.092
Chapter 165 15/03/15 3.093
Chapter 164 15/03/15 3.072
Chapter 163 15/03/15 3.096
Chapter 162 15/03/15 3.072
Chapter 161 15/03/15 3.090
Chapter 160 15/03/15 3.100
Chapter 159 15/03/15 3.070
Chapter 158 15/03/15 3.066
Chapter 157 15/03/15 3.087
Chapter 156 15/03/15 3.085
Chapter 155 15/03/15 3.101
Chapter 154 15/03/15 3.089
Chapter 153 15/03/15 3.081
Chapter 152 15/03/15 3.086
Chapter 151 15/03/15 3.085
Chapter 150 15/03/15 3.083
Chapter 149 15/03/15 3.080
Chapter 148 15/03/15 3.090
Chapter 147 15/03/15 3.074
Chapter 146 21/03/15 3.091
Chapter 145: - Làm ăn 21/03/15 3.086
Chapter 144 21/03/15 3.095
Chapter 143 21/03/15 3.095
Chapter 142 21/03/15 3.097
Chapter 141 21/03/15 3.089
Chapter 140 15/03/15 3.077
Chapter 140 15/03/15 3.094
Chapter 139 15/03/15 3.081
Chapter 138 15/03/15 3.076
Chapter 137 15/03/15 3.061
Chapter 136 15/03/15 3.110
Chapter 135 15/03/15 3.073
Chapter 134 15/03/15 3.074
Chapter 133 15/03/15 3.079
Chapter 132 15/03/15 3.084
Chapter 131 15/03/15 3.082
Chapter 130 15/03/15 3.073
Chapter 129 15/03/15 3.068
Chapter 128 15/03/15 3.066
Chapter 127 15/03/15 3.079
Chapter 126 15/03/15 3.079
Chapter 125 15/03/15 3.072
Chapter 124 15/03/15 3.091
Chapter 123 15/03/15 3.089
Chapter 122 15/03/15 3.088
Chapter 121 15/03/15 3.076
Chapter 120 15/03/15 3.074
Chapter 119 15/03/15 3.082
Chapter 118 15/03/15 3.078
Chapter 117 15/03/15 3.078
Chapter 116 15/03/15 3.084
Chapter 115 15/03/15 3.081
Chapter 114 15/03/15 3.084
Chapter 113 15/03/15 3.084
Chapter 112 15/03/15 3.088
Chapter 111 15/03/15 3.088
Chapter 110 15/03/15 3.079
Chapter 109 15/03/15 3.074
Chapter 108 15/03/15 3.079
Chapter 107 15/03/15 3.069
Chapter 106 15/03/15 3.082
Chapter 105 15/03/15 3.079
Chapter 104 15/03/15 3.061
Chapter 103 15/03/15 3.074
Chapter 102 15/03/15 3.079
Chapter 101 15/03/15 3.124
Chapter 100 15/03/15 3.105
Chapter 99 15/03/15 3.066
Chapter 98 15/03/15 3.070
Chapter 97 15/03/15 3.069
Chapter 96 15/03/15 3.077
Chapter 95 15/03/15 3.065
Chapter 94 15/03/15 3.067
Chapter 93 15/03/15 3.072
Chapter 92 15/03/15 3.084
Chapter 91 15/03/15 3.073
Chapter 90 15/03/15 3.080
Chapter 89 15/03/15 3.080
Chapter 88 15/03/15 3.073
Chapter 87 15/03/15 3.063
Chapter 86 15/03/15 3.056
Chapter 85 15/03/15 3.067
Chapter 84 15/03/15 3.055
Chapter 83 15/03/15 3.068
Chapter 82 15/03/15 3.063
Chapter 81 15/03/15 3.065
Chapter 80 15/03/15 3.072
Chapter 79 15/03/15 3.066
Chapter 78 15/03/15 3.058
Chapter 77 15/03/15 3.072
Chapter 76 15/03/15 3.062
Chapter 75 15/03/15 3.061
Chapter 74 15/03/15 3.072
Chapter 73 15/03/15 3.063
Chapter 72 15/03/15 3.060
Chapter 71 15/03/15 3.071
Chapter 70 15/03/15 3.055
Chapter 69 15/03/15 3.081
Chapter 68 15/03/15 3.050
Chapter 67 15/03/15 3.061
Chapter 66 15/03/15 3.065
Chapter 65 15/03/15 3.068
Chapter 64 15/03/15 3.051
Chapter 63 15/03/15 3.059
Chapter 62 15/03/15 3.062
Chapter 61 15/03/15 3.056
Chapter 60 15/03/15 3.063
Chapter 59 15/03/15 3.067
Chapter 58 15/03/15 3.070
Chapter 57 15/03/15 3.074
Chapter 56 15/03/15 3.065
Chapter 55 15/03/15 3.070
Chapter 54 15/03/15 3.068
Chapter 53 15/03/15 3.073
Chapter 52 15/03/15 3.066
Chapter 51 15/03/15 3.067
Chapter 50 15/03/15 3.086
Chapter 49 15/03/15 3.077
Chapter 48 15/03/15 3.074
Chapter 47 15/03/15 3.068
Chapter 46 15/03/15 3.072
Chapter 45 15/03/15 3.067
Chapter 44 15/03/15 3.065
Chapter 43 15/03/15 3.070
Chapter 42 15/03/15 3.072
Chapter 41 15/03/15 3.070
Chapter 40 15/03/15 3.094
Chapter 39 15/03/15 3.064
Chapter 38 15/03/15 3.063
Chapter 37 15/03/15 3.068
Chapter 36 15/03/15 3.067
Chapter 35 15/03/15 3.065
Chapter 34 15/03/15 3.075
Chapter 33 15/03/15 3.070
Chapter 32 15/03/15 3.074
Chapter 31 15/03/15 3.061
Chapter 30 15/03/15 3.083
Chapter 29 15/03/15 3.048
Chapter 28 15/03/15 3.076
Chapter 27 15/03/15 3.059
Chapter 26 15/03/15 3.072
Chapter 25 15/03/15 3.049
Chapter 24 15/03/15 3.067
Chapter 23 15/03/15 3.072
Chapter 22 15/03/15 3.067
Chapter 21 15/03/15 3.068
Chapter 20 15/03/15 3.078
Chapter 19 15/03/15 3.062
Chapter 18 15/03/15 3.072
Chapter 17 15/03/15 3.070
Chapter 16 15/03/15 3.081
Chapter 15 15/03/15 3.073
Chapter 14 15/03/15 3.070
Chapter 13 15/03/15 3.076
Chapter 12 15/03/15 3.073
Chapter 11 15/03/15 3.071
Chapter 10 15/03/15 3.106
Chapter 9 15/03/15 3.066
Chapter 8 15/03/15 3.082
Chapter 7 15/03/15 3.076
Chapter 6 15/03/15 3.071
Chapter 5 15/03/15 3.081
Chapter 4 15/03/15 3.096
Chapter 3 15/03/15 3.112
Chapter 2 15/03/15 3.145
Chapter 1 15/03/15 3.228
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
dline 21:41 21/05Báo vi phạm
đọc lại lần 3

hoài ko chán
AuthorTrả lời
ptksd3 03:49 07/03Báo vi phạm
hết 50 eps anime thì qua manga là chap bn nhỉ mấy thánh?
AuthorTrả lời
toloveru9x 17:43 06/03Báo vi phạm
Huyền thoại võ thuật đỉnh cao có khác đọc lại nhiều lần vẫn rất.... hay không biết diễn đạt kĩ thuật võ thuật của bộ này thế nào nữa quá đỉnh và chân thực nghê thuật có khác phục tác giả không biết ổng có phải là vĩ nhân giấu nghề làm manga không ...mà từ năm 2002 đến bây giờ theo kenichi từ lâu lên nhiều cảm xúc quá ...
AuthorTrả lời
4soimaomi 22:16 25/02Báo vi phạm
đọc truyện này chủ yếu ngắm vếu
AuthorTrả lời
kegietthue998 20:58 18/02Báo vi phạm
bộ đủ bộ rồi à ta nhớ có ghi nhớ mà sao nó éo báo nhể
AuthorTrả lời
anhbiz 17:28 31/01Báo vi phạm
 dài quáđọc mãi ko hết
AuthorTrả lời
vetthuongdaulong_1 01:29 18/01Báo vi phạm
mất hết ghi nhớ rồi

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch