History's Strongest Disciple Kenichi

History's Strongest Disciple Kenichi
Lượt xem: 52.249
Nội dung

Shirahama Kenichi là một nam sinh tầm thường được bạn bè gán cho biệt danh "con gà " vì lúc nào cậu cũng bị bắt nạt. Một ngày nọ cậu gặp một cô nữ sinh tuyệt đẹp học cũng trường tên Jumiko và đồng ý giúp cậu học sinh học karate tại chính võ đường nhà mình. Tại đó Kenichi dc thọ giáo nhìu bậc thầy về đủ các loại võ như Quyền Thái, Taekwondo, Võ Trung Hoa, Judo... và bao nhiu phiền tóa cũng từ đó mà sinh ra... Càng ngày, Kenichi càng trưởng thành và càng mạnh mẽ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 583 16/03/15 3.520
Chapter 582 16/03/15 3.285
Chapter 581 16/03/15 3.257
Chapter 580 16/03/15 3.144
Chapter 579 16/03/15 3.120
Chapter 578 16/03/15 3.116
Chapter 577 16/03/15 3.102
Chapter 576 16/03/15 3.103
Chapter 575 16/03/15 3.111
Chapter 574 16/03/15 3.096
Chapter 573 16/03/15 3.096
Chapter 572 16/03/15 3.095
Chapter 571 16/03/15 3.094
Chapter 570 16/03/15 3.102
Chapter 569 16/03/15 3.094
Chapter 568 16/03/15 3.102
Chapter 567 16/03/15 3.125
Chapter 566 16/03/15 3.110
Chapter 565 16/03/15 3.100
Chapter 564 16/03/15 3.120
Chapter 563 16/03/15 3.098
Chapter 562 16/03/15 3.101
Chapter 561 16/03/15 3.117
Chapter 560 16/03/15 3.110
Chapter 559 16/03/15 3.088
Chapter 558 16/03/15 3.087
Chapter 557 16/03/15 3.078
Chapter 556 16/03/15 3.090
Chapter 555 16/03/15 3.092
Chapter 554 16/03/15 3.085
Chapter 553 16/03/15 3.083
Chapter 552 16/03/15 3.085
Chapter 551 16/03/15 3.084
Chapter 550 16/03/15 3.112
Chapter 549 16/03/15 3.084
Chapter 548 16/03/15 3.073
Chapter 547 16/03/15 3.088
Chapter 546 16/03/15 3.088
Chapter 545 16/03/15 3.092
Chapter 544 16/03/15 3.087
Chapter 543 16/03/15 3.083
Chapter 542 16/03/15 3.092
Chapter 541 16/03/15 3.079
Chapter 540 16/03/15 3.099
Chapter 539 16/03/15 3.072
Chapter 538 16/03/15 3.091
Chapter 537 16/03/15 3.091
Chapter 536 16/03/15 3.092
Chapter 535 16/03/15 3.083
Chapter 534 16/03/15 3.089
Chapter 533 16/03/15 3.074
Chapter 532 16/03/15 3.087
Chapter 531 16/03/15 3.077
Chapter 530 16/03/15 3.079
Chapter 529 16/03/15 3.076
Chapter 528 16/03/15 3.089
Chapter 527 16/03/15 3.079
Chapter 526 16/03/15 3.093
Chapter 525 16/03/15 3.103
Chapter 524 16/03/15 3.086
Chapter 523 16/03/15 3.085
Chapter 522 16/03/15 3.092
Chapter 521 16/03/15 3.094
Chapter 520 16/03/15 3.091
Chapter 519 16/03/15 3.085
Chapter 518 16/03/15 3.123
Chapter 517 16/03/15 3.089
Chapter 516 16/03/15 3.092
Chapter 515 16/03/15 3.082
Chapter 514 16/03/15 3.075
Chapter 513 16/03/15 3.072
Chapter 512 16/03/15 3.082
Chapter 511 16/03/15 3.076
Chapter 510 16/03/15 3.048
Chapter 509 16/03/15 3.070
Chapter 508 16/03/15 3.084
Chapter 507 16/03/15 3.067
Chapter 506 16/03/15 3.082
Chapter 505 16/03/15 3.066
Chapter 504 16/03/15 3.073
Chapter 503 16/03/15 3.065
Chapter 502 16/03/15 3.087
Chapter 501 16/03/15 3.079
Chapter 500 16/03/15 3.078
Chapter 499 16/03/15 3.083
Chapter 498 16/03/15 3.085
Chapter 497 16/03/15 3.084
Chapter 496 16/03/15 3.087
Chapter 495 16/03/15 3.063
Chapter 494 16/03/15 3.072
Chapter 493 16/03/15 3.072
Chapter 492 16/03/15 3.069
Chapter 491 16/03/15 3.074
Chapter 490 16/03/15 3.077
Chapter 489 16/03/15 3.080
Chapter 488 16/03/15 3.060
Chapter 487 16/03/15 3.071
Chapter 486 16/03/15 3.072
Chapter 485 16/03/15 3.068
Chapter 484 16/03/15 3.074
Chapter 483 16/03/15 3.063
Chapter 482 16/03/15 3.087
Chapter 481 16/03/15 3.055
Chapter 480 16/03/15 3.081
Chapter 479 16/03/15 3.064
Chapter 478 16/03/15 3.067
Chapter 477 16/03/15 3.079
Chapter 476 16/03/15 3.072
Chapter 475 16/03/15 3.076
Chapter 474 16/03/15 3.078
Chapter 473 16/03/15 3.075
Chapter 472 16/03/15 3.065
Chapter 471 16/03/15 3.072
Chapter 470 16/03/15 3.076
Chapter 469 16/03/15 3.061
Chapter 468 16/03/15 3.061
Chapter 467 16/03/15 3.062
Chapter 466 16/03/15 3.061
Chapter 465 16/03/15 3.074
Chapter 464 16/03/15 3.058
Chapter 463 16/03/15 3.076
Chapter 462 16/03/15 3.064
Chapter 461 16/03/15 3.084
Chapter 460 16/03/15 3.068
Chapter 459 16/03/15 3.073
Chapter 458 16/03/15 3.075
Chapter 457 16/03/15 3.092
Chapter 456 16/03/15 3.119
Chapter 455 16/03/15 3.078
Chapter 454 16/03/15 3.058
Chapter 453 16/03/15 3.071
Chapter 452 16/03/15 3.072
Chapter 451 16/03/15 3.059
Chapter 450 16/03/15 3.068
Chapter 449 16/03/15 3.061
Chapter 448 16/03/15 3.068
Chapter 447 16/03/15 3.073
Chapter 446 16/03/15 3.072
Chapter 445 16/03/15 3.055
Chapter 444 16/03/15 3.065
Chapter 443 16/03/15 3.079
Chapter 442 16/03/15 3.068
Chapter 441 16/03/15 3.064
Chapter 440 16/03/15 3.075
Chapter 439 16/03/15 3.067
Chapter 438 16/03/15 3.078
Chapter 437 16/03/15 3.072
Chapter 436 16/03/15 3.114
Chapter 435 16/03/15 3.066
Chapter 434 16/03/15 3.069
Chapter 433 16/03/15 3.072
Chapter 432 16/03/15 3.066
Chapter 431 16/03/15 3.076
Chapter 430 16/03/15 3.071
Chapter 429 16/03/15 3.082
Chapter 428 16/03/15 3.077
Chapter 427 16/03/15 3.069
Chapter 426 16/03/15 3.068
Chapter 425 16/03/15 3.066
Chapter 424 16/03/15 3.067
Chapter 423 16/03/15 3.068
Chapter 422 16/03/15 3.059
Chapter 421 16/03/15 3.076
Chapter 420 16/03/15 3.074
Chapter 419 16/03/15 3.072
Chapter 418 16/03/15 3.071
Chapter 417 16/03/15 3.067
Chapter 416 16/03/15 3.068
Chapter 415 16/03/15 3.061
Chapter 414 16/03/15 3.072
Chapter 413 16/03/15 3.069
Chapter 412 16/03/15 3.065
Chapter 411 16/03/15 3.063
Chapter 410 16/03/15 3.074
Chapter 409 16/03/15 3.059
Chapter 408 16/03/15 3.068
Chapter 407 16/03/15 3.070
Chapter 406 16/03/15 3.055
Chapter 405 16/03/15 3.072
Chapter 404 16/03/15 3.075
Chapter 403 16/03/15 3.071
Chapter 402 16/03/15 3.067
Chapter 401 16/03/15 3.069
Chapter 400 16/03/15 3.097
Chapter 399 16/03/15 3.055
Chapter 398 16/03/15 3.072
Chapter 397 16/03/15 3.079
Chapter 396 16/03/15 3.066
Chapter 395 16/03/15 3.078
Chapter 394 16/03/15 3.078
Chapter 393 16/03/15 3.071
Chapter 392 16/03/15 3.053
Chapter 391 16/03/15 3.063
Chapter 390 16/03/15 3.070
Chapter 389 16/03/15 3.064
Chapter 388 16/03/15 3.072
Chapter 387 16/03/15 3.069
Chapter 386 16/03/15 3.062
Chapter 385 16/03/15 3.076
Chapter 384 16/03/15 3.074
Chapter 383 16/03/15 3.071
Chapter 382 16/03/15 3.064
Chapter 381 16/03/15 3.070
Chapter 380 16/03/15 3.077
Chapter 379 16/03/15 3.062
Chapter 378 16/03/15 3.074
Chapter 377 16/03/15 3.070
Chapter 376 16/03/15 3.060
Chapter 375 16/03/15 3.058
Chapter 374 16/03/15 3.077
Chapter 373 16/03/15 3.059
Chapter 372 16/03/15 3.072
Chapter 371 16/03/15 3.067
Chapter 370 16/03/15 3.062
Chapter 369 16/03/15 3.077
Chapter 368 16/03/15 3.071
Chapter 367 16/03/15 3.065
Chapter 366 16/03/15 3.081
Chapter 365 16/03/15 3.075
Chapter 364 16/03/15 3.068
Chapter 363 16/03/15 3.061
Chapter 362 16/03/15 3.064
Chapter 361 16/03/15 3.068
Chapter 360 16/03/15 3.092
Chapter 359 16/03/15 3.066
Chapter 358 16/03/15 3.077
Chapter 357 16/03/15 3.073
Chapter 356 16/03/15 3.067
Chapter 355 16/03/15 3.085
Chapter 354 16/03/15 3.067
Chapter 353 16/03/15 3.068
Chapter 352 16/03/15 3.051
Chapter 351 16/03/15 3.068
Chapter 350 16/03/15 3.104
Chapter 349 16/03/15 3.057
Chapter 348 16/03/15 3.077
Chapter 347 16/03/15 3.059
Chapter 346 16/03/15 3.059
Chapter 345 16/03/15 3.069
Chapter 344 16/03/15 3.057
Chapter 343 16/03/15 3.059
Chapter 342 16/03/15 3.069
Chapter 341 16/03/15 3.068
Chapter 340 16/03/15 3.078
Chapter 339 16/03/15 3.064
Chapter 338 16/03/15 3.073
Chapter 337 16/03/15 3.066
Chapter 336 16/03/15 3.063
Chapter 335 16/03/15 3.056
Chapter 334 16/03/15 3.083
Chapter 333 16/03/15 3.073
Chapter 332 16/03/15 3.071
Chapter 331 16/03/15 3.058
Chapter 330 16/03/15 3.070
Chapter 329 16/03/15 3.052
Chapter 328 16/03/15 3.066
Chapter 327 16/03/15 3.072
Chapter 326 16/03/15 3.049
Chapter 325 16/03/15 3.071
Chapter 324 16/03/15 3.044
Chapter 323 16/03/15 3.070
Chapter 322 16/03/15 3.074
Chapter 321 16/03/15 3.073
Chapter 320 16/03/15 3.063
Chapter 319 16/03/15 3.053
Chapter 318 16/03/15 3.058
Chapter 317 16/03/15 3.048
Chapter 316 16/03/15 3.059
Chapter 315 16/03/15 3.034
Chapter 314 16/03/15 3.051
Chapter 313 16/03/15 3.072
Chapter 312 16/03/15 3.062
Chapter 311 16/03/15 3.049
Chapter 310 16/03/15 3.071
Chapter 309 16/03/15 3.051
Chapter 308 16/03/15 3.048
Chapter 307 16/03/15 3.069
Chapter 306 16/03/15 3.049
Chapter 305 16/03/15 3.077
Chapter 304 16/03/15 3.063
Chapter 303 16/03/15 3.056
Chapter 302 16/03/15 3.061
Chapter 301 16/03/15 3.081
Chapter 300 16/03/15 3.118
Chapter 299 16/03/15 3.067
Chapter 298 16/03/15 3.052
Chapter 297 16/03/15 3.051
Chapter 296 16/03/15 3.065
Chapter 295 16/03/15 3.068
Chapter 294 16/03/15 3.073
Chapter 293 16/03/15 3.052
Chapter 292 16/03/15 3.066
Chapter 291 16/03/15 3.062
Chapter 290 16/03/15 3.048
Chapter 289 16/03/15 3.065
Chapter 288 16/03/15 3.062
Chapter 287 16/03/15 3.062
Chapter 286 16/03/15 3.052
Chapter 285 16/03/15 3.056
Chapter 284 15/03/15 3.052
Chapter 283 15/03/15 3.054
Chapter 282 15/03/15 3.053
Chapter 281 15/03/15 3.075
Chapter 280 15/03/15 3.050
Chapter 279 15/03/15 3.061
Chapter 278 15/03/15 3.056
Chapter 277 15/03/15 3.064
Chapter 276 15/03/15 3.076
Chapter 275 15/03/15 3.058
Chapter 274 15/03/15 3.071
Chapter 273 15/03/15 3.066
Chapter 272 15/03/15 3.069
Chapter 271 15/03/15 3.085
Chapter 270 15/03/15 3.066
Chapter 269 15/03/15 3.078
Chapter 268 15/03/15 3.077
Chapter 267 15/03/15 3.060
Chapter 266 15/03/15 3.088
Chapter 265 15/03/15 3.091
Chapter 264 15/03/15 3.067
Chapter 263 15/03/15 3.085
Chapter 262 15/03/15 3.086
Chapter 261 15/03/15 3.088
Chapter 260 15/03/15 3.094
Chapter 259 15/03/15 3.077
Chapter 258 15/03/15 3.072
Chapter 257 15/03/15 3.067
Chapter 256 15/03/15 3.085
Chapter 255 15/03/15 3.081
Chapter 254 15/03/15 3.073
Chapter 253 15/03/15 3.087
Chapter 252 15/03/15 3.075
Chapter 251 15/03/15 3.097
Chapter 250 15/03/15 3.152
Chapter 249 15/03/15 3.191
Chapter 248 02/10/15 3.105
Chapter 247 02/10/15 3.125
Chapter 246 02/10/15 3.083
Chapter 245 16/09/15 3.083
Chapter 244 06/09/15 3.098
Chapter 243 30/08/15 3.097
Chapter 242 24/08/15 3.111
Chapter 241 20/08/15 3.111
Chapter 240 20/08/15 3.117
Chapter 239 09/08/15 3.092
Chapter 238 31/07/15 3.115
Chapter 237 18/07/15 3.109
Chapter 236 18/07/15 3.092
Chapter 235 06/05/15 3.120
Chapter 234 08/05/15 3.099
Chapter 233 14/07/15 3.116
Chapter 232 14/07/15 3.104
Chapter 231 14/07/15 3.106
Chapter 230 27/04/15 3.121
Chapter 229 22/04/15 3.087
Chapter 228 22/04/15 3.097
Chapter 227 22/04/15 3.135
Chapter 226 22/04/15 3.106
Chapter 225 22/04/15 3.093
Chapter 224 22/04/15 3.100
Chapter 223 15/03/15 3.120
Chapter 222 15/03/15 3.101
Chapter 221 15/03/15 3.127
Chapter 220 15/03/15 3.108
Chapter 219 15/03/15 3.109
Chapter 218 15/03/15 3.121
Chapter 217 15/03/15 3.130
Chapter 216 15/03/15 3.130
Chapter 215 15/03/15 3.109
Chapter 214 15/03/15 3.103
Chapter 213 15/03/15 3.122
Chapter 212 15/03/15 3.123
Chapter 211 15/03/15 3.106
Chapter 210 15/03/15 3.139
Chapter 209 15/03/15 3.117
Chapter 208 15/03/15 3.111
Chapter 207 15/03/15 3.104
Chapter 206 15/03/15 3.099
Chapter 205 15/03/15 3.110
Chapter 204 15/03/15 3.100
Chapter 203 15/03/15 3.095
Chapter 202 15/03/15 3.099
Chapter 201 15/03/15 3.111
Chapter 200 15/03/15 3.126
Chapter 199 15/03/15 3.107
Chapter 199 15/03/15 3.113
Chapter 198 15/03/15 3.117
Chapter 197 15/03/15 3.119
Chapter 196 15/03/15 3.102
Chapter 195 15/03/15 3.108
Chapter 194 15/03/15 3.098
Chapter 193 15/03/15 3.109
Chapter 192 15/03/15 3.133
Chapter 191 15/03/15 3.122
Chapter 190 15/03/15 3.110
Chapter 189 15/03/15 3.116
Chapter 188 15/03/15 3.118
Chapter 187 15/03/15 3.116
Chapter 186 15/03/15 3.095
Chapter 185 15/03/15 3.126
Chapter 184 15/03/15 3.111
Chapter 183 15/03/15 3.115
Chapter 182 15/03/15 3.114
Chapter 181 15/03/15 3.107
Chapter 180 15/03/15 3.132
Chapter 179 21/03/15 3.101
Chapter 178 15/03/15 3.123
Chapter 177 15/03/15 3.104
Chapter 176 15/03/15 3.112
Chapter 175 15/03/15 3.123
Chapter 174 15/03/15 3.106
Chapter 173 15/03/15 3.096
Chapter 172 15/03/15 3.115
Chapter 171 15/03/15 3.107
Chapter 170 15/03/15 3.110
Chapter 169 15/03/15 3.120
Chapter 168 15/03/15 3.111
Chapter 167 15/03/15 3.110
Chapter 166 15/03/15 3.117
Chapter 165 15/03/15 3.111
Chapter 164 15/03/15 3.092
Chapter 163 15/03/15 3.116
Chapter 162 15/03/15 3.093
Chapter 161 15/03/15 3.108
Chapter 160 15/03/15 3.117
Chapter 159 15/03/15 3.089
Chapter 158 15/03/15 3.084
Chapter 157 15/03/15 3.105
Chapter 156 15/03/15 3.103
Chapter 155 15/03/15 3.123
Chapter 154 15/03/15 3.105
Chapter 153 15/03/15 3.097
Chapter 152 15/03/15 3.105
Chapter 151 15/03/15 3.103
Chapter 150 15/03/15 3.101
Chapter 149 15/03/15 3.095
Chapter 148 15/03/15 3.105
Chapter 147 15/03/15 3.089
Chapter 146 21/03/15 3.111
Chapter 145: - Làm ăn 21/03/15 3.109
Chapter 144 21/03/15 3.111
Chapter 143 21/03/15 3.105
Chapter 142 21/03/15 3.109
Chapter 141 21/03/15 3.095
Chapter 140 15/03/15 3.090
Chapter 140 15/03/15 3.113
Chapter 139 15/03/15 3.094
Chapter 138 15/03/15 3.085
Chapter 137 15/03/15 3.070
Chapter 136 15/03/15 3.117
Chapter 135 15/03/15 3.079
Chapter 134 15/03/15 3.082
Chapter 133 15/03/15 3.090
Chapter 132 15/03/15 3.097
Chapter 131 15/03/15 3.092
Chapter 130 15/03/15 3.088
Chapter 129 15/03/15 3.078
Chapter 128 15/03/15 3.077
Chapter 127 15/03/15 3.092
Chapter 126 15/03/15 3.090
Chapter 125 15/03/15 3.086
Chapter 124 15/03/15 3.103
Chapter 123 15/03/15 3.100
Chapter 122 15/03/15 3.107
Chapter 121 15/03/15 3.085
Chapter 120 15/03/15 3.085
Chapter 119 15/03/15 3.094
Chapter 118 15/03/15 3.088
Chapter 117 15/03/15 3.086
Chapter 116 15/03/15 3.093
Chapter 115 15/03/15 3.093
Chapter 114 15/03/15 3.092
Chapter 113 15/03/15 3.092
Chapter 112 15/03/15 3.098
Chapter 111 15/03/15 3.098
Chapter 110 15/03/15 3.093
Chapter 109 15/03/15 3.088
Chapter 108 15/03/15 3.090
Chapter 107 15/03/15 3.083
Chapter 106 15/03/15 3.094
Chapter 105 15/03/15 3.089
Chapter 104 15/03/15 3.073
Chapter 103 15/03/15 3.083
Chapter 102 15/03/15 3.086
Chapter 101 15/03/15 3.137
Chapter 100 15/03/15 3.115
Chapter 99 15/03/15 3.074
Chapter 98 15/03/15 3.077
Chapter 97 15/03/15 3.074
Chapter 96 15/03/15 3.086
Chapter 95 15/03/15 3.071
Chapter 94 15/03/15 3.072
Chapter 93 15/03/15 3.081
Chapter 92 15/03/15 3.094
Chapter 91 15/03/15 3.078
Chapter 90 15/03/15 3.087
Chapter 89 15/03/15 3.082
Chapter 88 15/03/15 3.077
Chapter 87 15/03/15 3.066
Chapter 86 15/03/15 3.062
Chapter 85 15/03/15 3.075
Chapter 84 15/03/15 3.059
Chapter 83 15/03/15 3.069
Chapter 82 15/03/15 3.064
Chapter 81 15/03/15 3.067
Chapter 80 15/03/15 3.073
Chapter 79 15/03/15 3.067
Chapter 78 15/03/15 3.064
Chapter 77 15/03/15 3.075
Chapter 76 15/03/15 3.065
Chapter 75 15/03/15 3.065
Chapter 74 15/03/15 3.074
Chapter 73 15/03/15 3.065
Chapter 72 15/03/15 3.065
Chapter 71 15/03/15 3.072
Chapter 70 15/03/15 3.058
Chapter 69 15/03/15 3.084
Chapter 68 15/03/15 3.054
Chapter 67 15/03/15 3.063
Chapter 66 15/03/15 3.067
Chapter 65 15/03/15 3.071
Chapter 64 15/03/15 3.054
Chapter 63 15/03/15 3.062
Chapter 62 15/03/15 3.063
Chapter 61 15/03/15 3.058
Chapter 60 15/03/15 3.070
Chapter 59 15/03/15 3.073
Chapter 58 15/03/15 3.071
Chapter 57 15/03/15 3.074
Chapter 56 15/03/15 3.068
Chapter 55 15/03/15 3.071
Chapter 54 15/03/15 3.072
Chapter 53 15/03/15 3.073
Chapter 52 15/03/15 3.067
Chapter 51 15/03/15 3.069
Chapter 50 15/03/15 3.088
Chapter 49 15/03/15 3.078
Chapter 48 15/03/15 3.075
Chapter 47 15/03/15 3.069
Chapter 46 15/03/15 3.075
Chapter 45 15/03/15 3.068
Chapter 44 15/03/15 3.067
Chapter 43 15/03/15 3.072
Chapter 42 15/03/15 3.075
Chapter 41 15/03/15 3.072
Chapter 40 15/03/15 3.096
Chapter 39 15/03/15 3.066
Chapter 38 15/03/15 3.066
Chapter 37 15/03/15 3.070
Chapter 36 15/03/15 3.072
Chapter 35 15/03/15 3.069
Chapter 34 15/03/15 3.076
Chapter 33 15/03/15 3.073
Chapter 32 15/03/15 3.076
Chapter 31 15/03/15 3.063
Chapter 30 15/03/15 3.090
Chapter 29 15/03/15 3.050
Chapter 28 15/03/15 3.078
Chapter 27 15/03/15 3.063
Chapter 26 15/03/15 3.076
Chapter 25 15/03/15 3.055
Chapter 24 15/03/15 3.076
Chapter 23 15/03/15 3.074
Chapter 22 15/03/15 3.075
Chapter 21 15/03/15 3.070
Chapter 20 15/03/15 3.090
Chapter 19 15/03/15 3.067
Chapter 18 15/03/15 3.077
Chapter 17 15/03/15 3.072
Chapter 16 15/03/15 3.084
Chapter 15 15/03/15 3.076
Chapter 14 15/03/15 3.073
Chapter 13 15/03/15 3.080
Chapter 12 15/03/15 3.076
Chapter 11 15/03/15 3.073
Chapter 10 15/03/15 3.112
Chapter 9 15/03/15 3.070
Chapter 8 15/03/15 3.087
Chapter 7 15/03/15 3.083
Chapter 6 15/03/15 3.079
Chapter 5 15/03/15 3.084
Chapter 4 15/03/15 3.104
Chapter 3 15/03/15 3.122
Chapter 2 15/03/15 3.164
Chapter 1 15/03/15 3.294
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
dline 21:41 21/05/16Báo vi phạm
đọc lại lần 3

hoài ko chán
AuthorTrả lời
ptksd3 03:49 07/03/16Báo vi phạm
hết 50 eps anime thì qua manga là chap bn nhỉ mấy thánh?
AuthorTrả lời
toloveru9x 17:43 06/03/16Báo vi phạm
Huyền thoại võ thuật đỉnh cao có khác đọc lại nhiều lần vẫn rất.... hay không biết diễn đạt kĩ thuật võ thuật của bộ này thế nào nữa quá đỉnh và chân thực nghê thuật có khác phục tác giả không biết ổng có phải là vĩ nhân giấu nghề làm manga không ...mà từ năm 2002 đến bây giờ theo kenichi từ lâu lên nhiều cảm xúc quá ...
AuthorTrả lời
4soimaomi 22:16 25/02/16Báo vi phạm
đọc truyện này chủ yếu ngắm vếu
AuthorTrả lời
kegietthue998 20:58 18/02/16Báo vi phạm
bộ đủ bộ rồi à ta nhớ có ghi nhớ mà sao nó éo báo nhể
AuthorTrả lời
anhbiz 17:28 31/01/16Báo vi phạm
 dài quáđọc mãi ko hết
AuthorTrả lời
vetthuongdaulong_1 01:29 18/01/16Báo vi phạm
mất hết ghi nhớ rồi

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch