Hoả Phụng Liêu Nguyên

Hoả Phụng Liêu Nguyên
Nội dung

Một bộ truyện về thời Tam Quốc, Truyện mở đầu bằng cơn ác mộng mà Tư Mã Ý vẫn thường gặp: 1 người đàn ông trên ngai vàng phế truất ngôi vị của hoàng đế, bên ngoài bất chấp đám đông binh lính bao vây tấn công cùng bao nhiêu thương tích mà 1 người bình thường không thể chịu đựng nổi, tên tù vượt ngục vẫn bước từng bước từng bước một vào điện đòi món nợ máu với người đàn ông đó. Đó chỉ là cơn ác mộng hay là 1 điềm báo? Không ai nói được kể cả Tư Mã Ý.
Truyện đọc từ trái qua phải.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 475 12:41 07/02 3.582
Chapter 474 23:48 21/01 3.758
Chapter 473 11:38 05/01 3.775
Chapter 472 18/12/16 3.975
Chapter 471 11/11/16 3.814
Chapter 470 20/10/16 3.703
Chapter 469 29/09/16 3.625
Chapter 468 18/09/16 3.827
Chapter 467 30/08/16 3.530
Chapter 465 25/08/16 3.534
Chapter 464 12/08/16 3.608
Chapter 463 14/07/16 3.481
Chapter 462 28/06/16 3.541
Chapter 461 01/06/16 4.615
Chapter 460 24/05/16 4.001
Chapter 459 08/05/16 4.498
Chapter 458 23/04/16 3.568
Chapter 457: Mao Tường Tây Thi 19/04/16 3.484
Chapter 456 15/03/16 3.316
Chapter 455 26/02/16 3.356
Chapter 454 18/02/16 3.287
Chapter 453 15/01/16 3.289
Chapter 452 18/12/15 3.342
Chapter 451 27/11/15 3.444
Chapter 450 04/11/15 3.463
Chapter 449 13/10/15 3.437
Chapter 448 01/10/15 3.437
Chapter 447 17/09/15 3.387
Chapter 446 02/09/15 3.305
Chapter 445 19/08/15 3.350
Chapter 444 29/07/15 3.360
Chapter 443 07/07/15 3.327
Chapter 442 25/06/15 3.301
Chapter 441 11/06/15 3.311
Chapter 440.1 26/05/15 3.235
Chapter 440 26/05/15 3.311
Chapter 439.1 09/05/15 3.238
Chapter 439 09/05/15 3.223
Chapter 438 22/04/15 3.265
Chapter 437 08/04/15 3.273
Chapter 436.1 26/05/15 3.222
Chapter 436 24/03/15 3.285
Chapter 435 16/03/15 3.285
Chapter 434 16/03/15 3.278
Chapter 433 16/03/15 3.243
Chapter 432 16/03/15 3.217
Chapter 431 16/03/15 3.219
Chapter 430 16/03/15 3.241
Chapter 429 16/03/15 3.222
Chapter 428 16/03/15 3.229
Chapter 427 15/03/15 3.232
Chapter 426 15/03/15 3.228
Chapter 425 15/03/15 3.215
Chapter 424 15/03/15 3.200
Chapter 423 15/03/15 3.227
Chapter 422 15/03/15 3.202
Chapter 421 15/03/15 3.214
Chapter 420 15/03/15 3.208
Chapter 419 15/03/15 3.203
Chapter 418 15/03/15 3.204
Chapter 417 15/03/15 3.199
Chapter 416 26/05/15 3.277
Chapter 415 15/03/15 3.215
Chapter 414 15/03/15 3.218
Chapter 413 15/03/15 3.268
Chapter 412 15/03/15 3.484
Chapter 411 26/05/15 3.395
Chapter 410 26/05/15 3.380
Chapter 409 15/03/15 3.411
Chapter 408 26/05/15 3.681
Chapter 406 26/05/15 3.791
Chapter 405 26/05/15 3.646
Chapter 404 15/03/15 3.257
Chapter 403 26/05/15 3.296
Chapter 402 26/05/15 3.304
Chapter 401 15/03/15 3.265
Chapter 400 15/03/15 3.306
Chapter 399 15/03/15 3.249
Chapter 398 15/03/15 3.310
Chapter 397 15/03/15 3.274
Chapter 395 15/03/15 3.278
Chapter 394 15/03/15 3.300
Chapter 392 15/03/15 3.291
Chapter 388 15/03/15 3.250
Chapter 387 15/03/15 3.215
Chapter 386 15/03/15 3.191
Chapter 385 15/03/15 3.190
Chapter 384 15/03/15 3.196
Chapter 383 15/03/15 3.212
Chapter 382 15/03/15 3.211
Chapter 381 15/03/15 3.198
Chapter 380 15/03/15 3.220
Chapter 379 15/03/15 3.202
Chapter 378 15/03/15 3.209
Chapter 377 15/03/15 3.196
Chapter 376 15/03/15 3.204
Chapter 375 15/03/15 3.215
Chapter 374 15/03/15 3.175
Chapter 373 15/03/15 3.181
Chapter 372 15/03/15 3.201
Chapter 371 15/03/15 3.186
Chapter 370 15/03/15 3.180
Chapter 369 15/03/15 3.176
Chapter 368 15/03/15 3.172
Chapter 367 15/03/15 3.195
Chapter 366 15/03/15 3.179
Chapter 365 15/03/15 3.195
Chapter 364 15/03/15 3.227
Chapter 363 15/03/15 3.201
Chapter 362 15/03/15 3.197
Chapter 361 15/03/15 3.194
Chapter 360 15/03/15 3.201
Chapter 359 15/03/15 3.230
Chapter 358 15/03/15 3.183
Chapter 357 15/03/15 3.205
Chapter 356 15/03/15 3.187
Chapter 355 15/03/15 3.216
Chapter 354 15/03/15 3.216
Chapter 353 15/03/15 3.194
Chapter 352 15/03/15 3.216
Chapter 351 15/03/15 3.205
Chapter 350 15/03/15 3.235
Chapter 349 15/03/15 3.183
Chapter 348 15/03/15 3.158
Chapter 347 15/03/15 3.166
Chapter 346 15/03/15 3.197
Chapter 345 15/03/15 3.189
Chapter 344 15/03/15 3.171
Chapter 343 15/03/15 3.181
Chapter 342 15/03/15 3.197
Chapter 341 15/03/15 3.195
Chapter 340 15/03/15 3.198
Chapter 339 15/03/15 3.201
Chapter 338 15/03/15 3.191
Chapter 337 15/03/15 3.207
Chapter 336 15/03/15 3.210
Chapter 335 15/03/15 3.232
Chapter 334 15/03/15 3.208
Chapter 333 15/03/15 3.202
Chapter 332 15/03/15 3.219
Chapter 331 15/03/15 3.216
Chapter 330 15/03/15 3.210
Chapter 328 15/03/15 3.217
Chapter 327 15/03/15 3.213
Chapter 326 15/03/15 3.210
Chapter 325 15/03/15 3.248
Chapter 324 15/03/15 3.219
Chapter 323 15/03/15 3.204
Chapter 322 15/03/15 3.215
Chapter 321 15/03/15 3.211
Chapter 320 15/03/15 3.234
Chapter 319 15/03/15 3.205
Chapter 318 15/03/15 3.223
Chapter 317 15/03/15 3.207
Chapter 316 15/03/15 3.215
Chapter 315 15/03/15 3.225
Chapter 314 15/03/15 3.207
Chapter 313 15/03/15 3.203
Chapter 312 15/03/15 3.220
Chapter 311 15/03/15 3.206
Chapter 310 15/03/15 3.247
Chapter 309 15/03/15 3.225
Chapter 308 15/03/15 3.228
Chapter 307 15/03/15 3.221
Chapter 306 15/03/15 3.211
Chapter 305 15/03/15 3.241
Chapter 304 15/03/15 3.224
Chapter 303 15/03/15 3.231
Chapter 302 15/03/15 3.242
Chapter 301 15/03/15 3.235
Chapter 300 15/03/15 3.288
Chapter 299 15/03/15 3.212
Chapter 298 15/03/15 3.218
Chapter 297 15/03/15 3.200
Chapter 296 15/03/15 3.229
Chapter 295 15/03/15 3.237
Chapter 294 15/03/15 3.218
Chapter 293 15/03/15 3.233
Chapter 292 15/03/15 3.234
Chapter 291 15/03/15 3.290
Chapter 290 15/03/15 3.264
Chapter 289 15/03/15 3.224
Chapter 288 15/03/15 3.238
Chapter 287 15/03/15 3.235
Chapter 286 15/03/15 3.265
Chapter 279 15/03/15 3.267
Chapter 278 15/03/15 3.265
Chapter 277 15/03/15 3.255
Chapter 276 15/03/15 3.281
Chapter 275 15/03/15 3.282
Chapter 274 15/03/15 3.261
Chapter 273 15/03/15 3.251
Chapter 272 15/03/15 3.257
Chapter 271 15/03/15 3.288
Chapter 270 15/03/15 3.329
Chapter 265 15/03/15 3.296
Chapter 264 15/03/15 3.242
Chapter 263.2 25/06/15 3.170
Chapter 263.1 25/06/15 3.249
Chapter 263 15/03/15 3.205
Chapter 262 15/03/15 3.208
Chapter 261 15/03/15 3.208
Chapter 260 15/03/15 3.209
Chapter 259 15/03/15 3.219
Chapter 258 15/03/15 3.216
Chapter 257 15/03/15 3.243
Chapter 256 15/03/15 3.215
Chapter 255 15/03/15 3.218
Chapter 254 15/03/15 3.234
Chapter 253 15/03/15 3.204
Chapter 252 15/03/15 3.246
Chapter 251 15/03/15 3.192
Chapter 250 15/03/15 3.240
Chapter 249 15/03/15 3.209
Chapter 248 15/03/15 3.226
Chapter 240 15/03/15 3.282
Chapter 231 15/03/15 3.267
Chapter 223 15/03/15 3.245
Chapter 222 15/03/15 3.211
Chapter 221 15/03/15 3.215
Chapter 220 15/03/15 3.230
Chapter 219 15/03/15 3.205
Chapter 218 15/03/15 3.199
Chapter 217 15/03/15 3.197
Chapter 216 15/03/15 3.200
Chapter 215 15/03/15 3.237
Chapter 214 15/03/15 3.236
Chapter 213 15/03/15 3.226
Chapter 212 15/03/15 3.220
Chapter 211 15/03/15 3.221
Chapter 210 15/03/15 3.255
Chapter 209 15/03/15 3.229
Chapter 208 15/03/15 3.270
Chapter 207 15/03/15 3.222
Chapter 206 15/03/15 3.226
Chapter 205 15/03/15 3.216
Chapter 204 15/03/15 3.205
Chapter 203 15/03/15 3.218
Chapter 202 15/03/15 3.221
Chapter 201 15/03/15 3.205
Chapter 200 15/03/15 3.256
Chapter 199 15/03/15 3.214
Chapter 198 15/03/15 3.219
Chapter 197 15/03/15 3.230
Chapter 196 15/03/15 3.208
Chapter 195 15/03/15 3.198
Chapter 194 15/03/15 3.215
Chapter 193 15/03/15 3.211
Chapter 192 15/03/15 3.221
Chapter 191 15/03/15 3.252
Chapter 190 26/05/15 3.215
Chapter 189 26/05/15 3.202
Chapter 188 26/05/15 3.228
Chapter 187 15/03/15 3.188
Chapter 186 15/03/15 3.213
Chapter 185 15/03/15 3.233
Chapter 184 15/03/15 3.217
Chapter 183 15/03/15 3.221
Chapter 182 15/03/15 3.236
Chapter 181 15/03/15 3.215
Chapter 180 15/03/15 3.206
Chapter 179 15/03/15 3.200
Chapter 178 15/03/15 3.202
Chapter 177 15/03/15 3.203
Chapter 176 15/03/15 3.203
Chapter 175 15/03/15 3.241
Chapter 174 15/03/15 3.234
Chapter 173 15/03/15 3.216
Chapter 172 15/03/15 3.227
Chapter 171 15/03/15 3.222
Chapter 170 15/03/15 3.219
Chapter 169 15/03/15 3.201
Chapter 168 15/03/15 3.239
Chapter 167 15/03/15 3.236
Chapter 166 15/03/15 3.303
Chapter 165 15/03/15 3.214
Chapter 164 15/03/15 3.229
Chapter 163 15/03/15 3.235
Chapter 162 26/05/15 3.220
Chapter 161 15/03/15 3.222
Chapter 160 15/03/15 3.235
Chapter 159 15/03/15 3.228
Chapter 158 15/03/15 3.230
Chapter 157 15/03/15 3.245
Chapter 156 15/03/15 3.221
Chapter 155 15/03/15 3.261
Chapter 154 15/03/15 3.233
Chapter 153 15/03/15 3.237
Chapter 152 15/03/15 3.250
Chapter 151 15/03/15 3.260
Chapter 150 15/03/15 3.268
Chapter 149 15/03/15 3.232
Chapter 148 15/03/15 3.204
Chapter 147 15/03/15 3.221
Chapter 146 15/03/15 3.214
Chapter 145 15/03/15 3.223
Chapter 144 15/03/15 3.216
Chapter 143 15/03/15 3.214
Chapter 142 15/03/15 3.211
Chapter 141 15/03/15 3.231
Chapter 140 15/03/15 3.229
Chapter 139 15/03/15 3.214
Chapter 138 15/03/15 3.234
Chapter 137 15/03/15 3.204
Chapter 136 15/03/15 3.218
Chapter 135 15/03/15 3.199
Chapter 134 15/03/15 3.207
Chapter 133 15/03/15 3.235
Chapter 132 15/03/15 3.225
Chapter 131 15/03/15 3.215
Chapter 130 15/03/15 3.235
Chapter 129 15/03/15 3.242
Chapter 128 15/03/15 3.241
Chapter 127 15/03/15 3.239
Chapter 126 15/03/15 3.265
Chapter 125 15/03/15 3.258
Chapter 124 15/03/15 3.237
Chapter 123 15/03/15 3.245
Chapter 122 15/03/15 3.232
Chapter 121 15/03/15 3.239
Chapter 120 15/03/15 3.274
Chapter 119 15/03/15 3.275
Chapter 118 15/03/15 3.246
Chapter 117 15/03/15 3.255
Chapter 116 15/03/15 3.240
Chapter 115 15/03/15 3.298
Chapter 114 15/03/15 3.243
Chapter 113 15/03/15 3.240
Chapter 112 15/03/15 3.245
Chapter 111 15/03/15 3.264
Chapter 110 15/03/15 3.273
Chapter 109 15/03/15 3.249
Chapter 108 15/03/15 3.260
Chapter 107 15/03/15 3.257
Chapter 106 15/03/15 3.272
Chapter 105 15/03/15 3.256
Chapter 104 15/03/15 3.267
Chapter 103 15/03/15 3.261
Chapter 102 15/03/15 3.294
Chapter 101 15/03/15 3.304
Chapter 100 15/03/15 3.341
Chapter 99 15/03/15 3.269
Chapter 98 15/03/15 3.272
Chapter 97 15/03/15 3.266
Chapter 96 15/03/15 3.253
Chapter 95 15/03/15 3.260
Chapter 94 15/03/15 3.257
Chapter 93 15/03/15 3.242
Chapter 92 15/03/15 3.260
Chapter 91 15/03/15 3.261
Chapter 90 15/03/15 3.295
Chapter 89 15/03/15 3.245
Chapter 88 15/03/15 3.255
Chapter 87 15/03/15 3.271
Chapter 86 15/03/15 3.273
Chapter 85 15/03/15 3.286
Chapter 84 15/03/15 3.263
Chapter 83 15/03/15 3.253
Chapter 82 15/03/15 3.275
Chapter 81 15/03/15 3.286
Chapter 80 15/03/15 3.281
Chapter 79 15/03/15 3.263
Chapter 78 15/03/15 3.259
Chapter 77 15/03/15 3.255
Chapter 76 15/03/15 3.269
Chapter 75 15/03/15 3.286
Chapter 74 15/03/15 3.305
Chapter 73 15/03/15 3.269
Chapter 72 15/03/15 3.264
Chapter 71 15/03/15 3.279
Chapter 70 15/03/15 3.273
Chapter 69 15/03/15 3.247
Chapter 68 15/03/15 3.244
Chapter 67 15/03/15 3.241
Chapter 66 15/03/15 3.243
Chapter 65 15/03/15 3.251
Chapter 64 15/03/15 3.249
Chapter 63 15/03/15 3.245
Chapter 62 15/03/15 3.255
Chapter 61 15/03/15 3.253
Chapter 60 15/03/15 3.270
Chapter 59 15/03/15 3.269
Chapter 58 15/03/15 3.264
Chapter 57 15/03/15 3.281
Chapter 56 15/03/15 3.292
Chapter 55 15/03/15 3.275
Chapter 54 15/03/15 3.262
Chapter 53 15/03/15 3.269
Chapter 52 15/03/15 3.276
Chapter 51 15/03/15 3.279
Chapter 50 15/03/15 3.311
Chapter 49 15/03/15 3.264
Chapter 48 15/03/15 3.266
Chapter 47 15/03/15 3.272
Chapter 46 15/03/15 3.281
Chapter 45 15/03/15 3.287
Chapter 44 15/03/15 3.292
Chapter 43 15/03/15 3.318
Chapter 42 15/03/15 3.295
Chapter 41 15/03/15 3.269
Chapter 40 15/03/15 3.298
Chapter 39 15/03/15 3.283
Chapter 38 15/03/15 3.296
Chapter 37 15/03/15 3.294
Chapter 36 15/03/15 3.275
Chapter 35 15/03/15 3.288
Chapter 34 15/03/15 3.283
Chapter 33 15/03/15 3.299
Chapter 32 15/03/15 3.321
Chapter 31 15/03/15 3.300
Chapter 30 15/03/15 3.279
Chapter 29 15/03/15 3.272
Chapter 28 15/03/15 3.276
Chapter 27 15/03/15 3.293
Chapter 26 15/03/15 3.282
Chapter 25 15/03/15 3.296
Chapter 24 15/03/15 3.281
Chapter 23 15/03/15 3.290
Chapter 22 15/03/15 3.272
Chapter 21 15/03/15 3.310
Chapter 20 15/03/15 3.315
Chapter 19 15/03/15 3.306
Chapter 18 15/03/15 3.313
Chapter 17 15/03/15 3.337
Chapter 16 15/03/15 3.282
Chapter 15 15/03/15 3.301
Chapter 14 15/03/15 3.294
Chapter 13 15/03/15 3.290
Chapter 12 15/03/15 3.304
Chapter 11 15/03/15 3.309
Chapter 10 15/03/15 3.313
Chapter 9 15/03/15 3.318
Chapter 8 15/03/15 3.322
Chapter 7 15/03/15 3.356
Chapter 6 15/03/15 3.347
Chapter 5 15/03/15 3.388
Chapter 4 15/03/15 3.381
Chapter 3 15/03/15 3.410
Chapter 2 15/03/15 3.516
Chapter 1 15/03/15 3.944
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Tống Nhật Hạ Lan 19:49 23/11/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Ketansat 11:15 27/08/16Chapter 465Báo vi phạm
Giả Hủ Quách Gia vô địch 

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch