Hoả Phụng Liêu Nguyên

Hoả Phụng Liêu Nguyên
Lượt xem: 110.315
Nội dung

Một bộ truyện về thời Tam Quốc, Truyện mở đầu bằng cơn ác mộng mà Tư Mã Ý vẫn thường gặp: 1 người đàn ông trên ngai vàng phế truất ngôi vị của hoàng đế, bên ngoài bất chấp đám đông binh lính bao vây tấn công cùng bao nhiêu thương tích mà 1 người bình thường không thể chịu đựng nổi, tên tù vượt ngục vẫn bước từng bước từng bước một vào điện đòi món nợ máu với người đàn ông đó. Đó chỉ là cơn ác mộng hay là 1 điềm báo? Không ai nói được kể cả Tư Mã Ý.
Truyện đọc từ trái qua phải.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 474 2 ngày trước 3.479
Chapter 473 11:38 05/01 3.635
Chapter 472 18/12/16 3.829
Chapter 471 11/11/16 3.756
Chapter 470 20/10/16 3.652
Chapter 469 29/09/16 3.586
Chapter 468 18/09/16 3.767
Chapter 467 30/08/16 3.493
Chapter 465 25/08/16 3.488
Chapter 464 12/08/16 3.574
Chapter 463 14/07/16 3.454
Chapter 462 28/06/16 3.519
Chapter 461 01/06/16 4.592
Chapter 460 24/05/16 3.977
Chapter 459 08/05/16 4.479
Chapter 458 23/04/16 3.551
Chapter 457: Mao Tường Tây Thi 19/04/16 3.437
Chapter 456 15/03/16 3.297
Chapter 455 26/02/16 3.327
Chapter 454 18/02/16 3.268
Chapter 453 15/01/16 3.269
Chapter 452 18/12/15 3.323
Chapter 451 27/11/15 3.422
Chapter 450 04/11/15 3.431
Chapter 449 13/10/15 3.402
Chapter 448 01/10/15 3.388
Chapter 447 17/09/15 3.336
Chapter 446 02/09/15 3.253
Chapter 445 19/08/15 3.300
Chapter 444 29/07/15 3.307
Chapter 443 07/07/15 3.269
Chapter 442 25/06/15 3.257
Chapter 441 11/06/15 3.256
Chapter 440.1 26/05/15 3.190
Chapter 440 26/05/15 3.258
Chapter 439.1 09/05/15 3.210
Chapter 439 09/05/15 3.193
Chapter 438 22/04/15 3.219
Chapter 437 08/04/15 3.231
Chapter 436.1 26/05/15 3.183
Chapter 436 24/03/15 3.249
Chapter 435 16/03/15 3.241
Chapter 434 16/03/15 3.224
Chapter 433 16/03/15 3.198
Chapter 432 16/03/15 3.180
Chapter 431 16/03/15 3.182
Chapter 430 16/03/15 3.195
Chapter 429 16/03/15 3.185
Chapter 428 16/03/15 3.191
Chapter 427 15/03/15 3.195
Chapter 426 15/03/15 3.189
Chapter 425 15/03/15 3.180
Chapter 424 15/03/15 3.166
Chapter 423 15/03/15 3.187
Chapter 422 15/03/15 3.169
Chapter 421 15/03/15 3.182
Chapter 420 15/03/15 3.175
Chapter 419 15/03/15 3.170
Chapter 418 15/03/15 3.170
Chapter 417 15/03/15 3.168
Chapter 416 26/05/15 3.243
Chapter 415 15/03/15 3.183
Chapter 414 15/03/15 3.186
Chapter 413 15/03/15 3.223
Chapter 412 15/03/15 3.401
Chapter 411 26/05/15 3.332
Chapter 410 26/05/15 3.323
Chapter 409 15/03/15 3.359
Chapter 408 26/05/15 3.590
Chapter 406 26/05/15 3.712
Chapter 405 26/05/15 3.572
Chapter 404 15/03/15 3.208
Chapter 403 26/05/15 3.244
Chapter 402 26/05/15 3.248
Chapter 401 15/03/15 3.209
Chapter 400 15/03/15 3.260
Chapter 399 15/03/15 3.207
Chapter 398 15/03/15 3.272
Chapter 397 15/03/15 3.240
Chapter 395 15/03/15 3.249
Chapter 394 15/03/15 3.260
Chapter 392 15/03/15 3.239
Chapter 388 15/03/15 3.218
Chapter 387 15/03/15 3.187
Chapter 386 15/03/15 3.162
Chapter 385 15/03/15 3.163
Chapter 384 15/03/15 3.169
Chapter 383 15/03/15 3.184
Chapter 382 15/03/15 3.183
Chapter 381 15/03/15 3.171
Chapter 380 15/03/15 3.191
Chapter 379 15/03/15 3.177
Chapter 378 15/03/15 3.180
Chapter 377 15/03/15 3.167
Chapter 376 15/03/15 3.176
Chapter 375 15/03/15 3.188
Chapter 374 15/03/15 3.152
Chapter 373 15/03/15 3.159
Chapter 372 15/03/15 3.173
Chapter 371 15/03/15 3.160
Chapter 370 15/03/15 3.151
Chapter 369 15/03/15 3.147
Chapter 368 15/03/15 3.145
Chapter 367 15/03/15 3.173
Chapter 366 15/03/15 3.150
Chapter 365 15/03/15 3.166
Chapter 364 15/03/15 3.200
Chapter 363 15/03/15 3.166
Chapter 362 15/03/15 3.166
Chapter 361 15/03/15 3.165
Chapter 360 15/03/15 3.172
Chapter 359 15/03/15 3.193
Chapter 358 15/03/15 3.158
Chapter 357 15/03/15 3.181
Chapter 356 15/03/15 3.166
Chapter 355 15/03/15 3.183
Chapter 354 15/03/15 3.182
Chapter 353 15/03/15 3.166
Chapter 352 15/03/15 3.186
Chapter 351 15/03/15 3.177
Chapter 350 15/03/15 3.203
Chapter 349 15/03/15 3.164
Chapter 348 15/03/15 3.140
Chapter 347 15/03/15 3.150
Chapter 346 15/03/15 3.178
Chapter 345 15/03/15 3.168
Chapter 344 15/03/15 3.152
Chapter 343 15/03/15 3.161
Chapter 342 15/03/15 3.177
Chapter 341 15/03/15 3.175
Chapter 340 15/03/15 3.180
Chapter 339 15/03/15 3.180
Chapter 338 15/03/15 3.172
Chapter 337 15/03/15 3.187
Chapter 336 15/03/15 3.190
Chapter 335 15/03/15 3.211
Chapter 334 15/03/15 3.186
Chapter 333 15/03/15 3.185
Chapter 332 15/03/15 3.201
Chapter 331 15/03/15 3.196
Chapter 330 15/03/15 3.187
Chapter 328 15/03/15 3.195
Chapter 327 15/03/15 3.191
Chapter 326 15/03/15 3.185
Chapter 325 15/03/15 3.224
Chapter 324 15/03/15 3.194
Chapter 323 15/03/15 3.183
Chapter 322 15/03/15 3.189
Chapter 321 15/03/15 3.189
Chapter 320 15/03/15 3.210
Chapter 319 15/03/15 3.185
Chapter 318 15/03/15 3.198
Chapter 317 15/03/15 3.187
Chapter 316 15/03/15 3.196
Chapter 315 15/03/15 3.202
Chapter 314 15/03/15 3.185
Chapter 313 15/03/15 3.184
Chapter 312 15/03/15 3.201
Chapter 311 15/03/15 3.182
Chapter 310 15/03/15 3.210
Chapter 309 15/03/15 3.192
Chapter 308 15/03/15 3.202
Chapter 307 15/03/15 3.197
Chapter 306 15/03/15 3.185
Chapter 305 15/03/15 3.216
Chapter 304 15/03/15 3.202
Chapter 303 15/03/15 3.208
Chapter 302 15/03/15 3.215
Chapter 301 15/03/15 3.209
Chapter 300 15/03/15 3.253
Chapter 299 15/03/15 3.188
Chapter 298 15/03/15 3.196
Chapter 297 15/03/15 3.175
Chapter 296 15/03/15 3.204
Chapter 295 15/03/15 3.214
Chapter 294 15/03/15 3.194
Chapter 293 15/03/15 3.212
Chapter 292 15/03/15 3.211
Chapter 291 15/03/15 3.264
Chapter 290 15/03/15 3.238
Chapter 289 15/03/15 3.200
Chapter 288 15/03/15 3.216
Chapter 287 15/03/15 3.210
Chapter 286 15/03/15 3.238
Chapter 279 15/03/15 3.237
Chapter 278 15/03/15 3.238
Chapter 277 15/03/15 3.226
Chapter 276 15/03/15 3.250
Chapter 275 15/03/15 3.252
Chapter 274 15/03/15 3.229
Chapter 273 15/03/15 3.219
Chapter 272 15/03/15 3.225
Chapter 271 15/03/15 3.255
Chapter 270 15/03/15 3.299
Chapter 265 15/03/15 3.258
Chapter 264 15/03/15 3.214
Chapter 263.2 25/06/15 3.151
Chapter 263.1 25/06/15 3.214
Chapter 263 15/03/15 3.182
Chapter 262 15/03/15 3.185
Chapter 261 15/03/15 3.179
Chapter 260 15/03/15 3.184
Chapter 259 15/03/15 3.195
Chapter 258 15/03/15 3.190
Chapter 257 15/03/15 3.214
Chapter 256 15/03/15 3.193
Chapter 255 15/03/15 3.192
Chapter 254 15/03/15 3.207
Chapter 253 15/03/15 3.181
Chapter 252 15/03/15 3.225
Chapter 251 15/03/15 3.169
Chapter 250 15/03/15 3.216
Chapter 249 15/03/15 3.184
Chapter 248 15/03/15 3.197
Chapter 240 15/03/15 3.248
Chapter 231 15/03/15 3.240
Chapter 223 15/03/15 3.216
Chapter 222 15/03/15 3.190
Chapter 221 15/03/15 3.195
Chapter 220 15/03/15 3.211
Chapter 219 15/03/15 3.187
Chapter 218 15/03/15 3.181
Chapter 217 15/03/15 3.180
Chapter 216 15/03/15 3.182
Chapter 215 15/03/15 3.215
Chapter 214 15/03/15 3.216
Chapter 213 15/03/15 3.205
Chapter 212 15/03/15 3.198
Chapter 211 15/03/15 3.198
Chapter 210 15/03/15 3.225
Chapter 209 15/03/15 3.204
Chapter 208 15/03/15 3.247
Chapter 207 15/03/15 3.199
Chapter 206 15/03/15 3.203
Chapter 205 15/03/15 3.191
Chapter 204 15/03/15 3.180
Chapter 203 15/03/15 3.195
Chapter 202 15/03/15 3.196
Chapter 201 15/03/15 3.181
Chapter 200 15/03/15 3.225
Chapter 199 15/03/15 3.191
Chapter 198 15/03/15 3.194
Chapter 197 15/03/15 3.207
Chapter 196 15/03/15 3.184
Chapter 195 15/03/15 3.175
Chapter 194 15/03/15 3.191
Chapter 193 15/03/15 3.188
Chapter 192 15/03/15 3.198
Chapter 191 15/03/15 3.208
Chapter 190 26/05/15 3.187
Chapter 189 26/05/15 3.181
Chapter 188 26/05/15 3.198
Chapter 187 15/03/15 3.166
Chapter 186 15/03/15 3.189
Chapter 185 15/03/15 3.210
Chapter 184 15/03/15 3.197
Chapter 183 15/03/15 3.199
Chapter 182 15/03/15 3.211
Chapter 181 15/03/15 3.191
Chapter 180 15/03/15 3.181
Chapter 179 15/03/15 3.174
Chapter 178 15/03/15 3.185
Chapter 177 15/03/15 3.184
Chapter 176 15/03/15 3.188
Chapter 175 15/03/15 3.222
Chapter 174 15/03/15 3.211
Chapter 173 15/03/15 3.197
Chapter 172 15/03/15 3.206
Chapter 171 15/03/15 3.202
Chapter 170 15/03/15 3.189
Chapter 169 15/03/15 3.180
Chapter 168 15/03/15 3.216
Chapter 167 15/03/15 3.215
Chapter 166 15/03/15 3.276
Chapter 165 15/03/15 3.191
Chapter 164 15/03/15 3.205
Chapter 163 15/03/15 3.209
Chapter 162 26/05/15 3.198
Chapter 161 15/03/15 3.197
Chapter 160 15/03/15 3.204
Chapter 159 15/03/15 3.198
Chapter 158 15/03/15 3.194
Chapter 157 15/03/15 3.222
Chapter 156 15/03/15 3.198
Chapter 155 15/03/15 3.238
Chapter 154 15/03/15 3.210
Chapter 153 15/03/15 3.215
Chapter 152 15/03/15 3.225
Chapter 151 15/03/15 3.236
Chapter 150 15/03/15 3.237
Chapter 149 15/03/15 3.207
Chapter 148 15/03/15 3.184
Chapter 147 15/03/15 3.197
Chapter 146 15/03/15 3.188
Chapter 145 15/03/15 3.201
Chapter 144 15/03/15 3.195
Chapter 143 15/03/15 3.192
Chapter 142 15/03/15 3.189
Chapter 141 15/03/15 3.206
Chapter 140 15/03/15 3.208
Chapter 139 15/03/15 3.193
Chapter 138 15/03/15 3.211
Chapter 137 15/03/15 3.182
Chapter 136 15/03/15 3.196
Chapter 135 15/03/15 3.177
Chapter 134 15/03/15 3.187
Chapter 133 15/03/15 3.213
Chapter 132 15/03/15 3.201
Chapter 131 15/03/15 3.193
Chapter 130 15/03/15 3.212
Chapter 129 15/03/15 3.224
Chapter 128 15/03/15 3.221
Chapter 127 15/03/15 3.220
Chapter 126 15/03/15 3.239
Chapter 125 15/03/15 3.227
Chapter 124 15/03/15 3.213
Chapter 123 15/03/15 3.219
Chapter 122 15/03/15 3.209
Chapter 121 15/03/15 3.215
Chapter 120 15/03/15 3.249
Chapter 119 15/03/15 3.250
Chapter 118 15/03/15 3.222
Chapter 117 15/03/15 3.229
Chapter 116 15/03/15 3.216
Chapter 115 15/03/15 3.271
Chapter 114 15/03/15 3.217
Chapter 113 15/03/15 3.215
Chapter 112 15/03/15 3.219
Chapter 111 15/03/15 3.234
Chapter 110 15/03/15 3.239
Chapter 109 15/03/15 3.219
Chapter 108 15/03/15 3.229
Chapter 107 15/03/15 3.225
Chapter 106 15/03/15 3.237
Chapter 105 15/03/15 3.222
Chapter 104 15/03/15 3.239
Chapter 103 15/03/15 3.233
Chapter 102 15/03/15 3.266
Chapter 101 15/03/15 3.275
Chapter 100 15/03/15 3.307
Chapter 99 15/03/15 3.242
Chapter 98 15/03/15 3.244
Chapter 97 15/03/15 3.239
Chapter 96 15/03/15 3.227
Chapter 95 15/03/15 3.230
Chapter 94 15/03/15 3.229
Chapter 93 15/03/15 3.210
Chapter 92 15/03/15 3.231
Chapter 91 15/03/15 3.228
Chapter 90 15/03/15 3.264
Chapter 89 15/03/15 3.217
Chapter 88 15/03/15 3.228
Chapter 87 15/03/15 3.241
Chapter 86 15/03/15 3.244
Chapter 85 15/03/15 3.252
Chapter 84 15/03/15 3.235
Chapter 83 15/03/15 3.225
Chapter 82 15/03/15 3.244
Chapter 81 15/03/15 3.256
Chapter 80 15/03/15 3.249
Chapter 79 15/03/15 3.233
Chapter 78 15/03/15 3.227
Chapter 77 15/03/15 3.226
Chapter 76 15/03/15 3.242
Chapter 75 15/03/15 3.256
Chapter 74 15/03/15 3.276
Chapter 73 15/03/15 3.244
Chapter 72 15/03/15 3.236
Chapter 71 15/03/15 3.251
Chapter 70 15/03/15 3.243
Chapter 69 15/03/15 3.223
Chapter 68 15/03/15 3.219
Chapter 67 15/03/15 3.211
Chapter 66 15/03/15 3.213
Chapter 65 15/03/15 3.222
Chapter 64 15/03/15 3.223
Chapter 63 15/03/15 3.216
Chapter 62 15/03/15 3.224
Chapter 61 15/03/15 3.222
Chapter 60 15/03/15 3.239
Chapter 59 15/03/15 3.240
Chapter 58 15/03/15 3.235
Chapter 57 15/03/15 3.250
Chapter 56 15/03/15 3.259
Chapter 55 15/03/15 3.245
Chapter 54 15/03/15 3.233
Chapter 53 15/03/15 3.241
Chapter 52 15/03/15 3.244
Chapter 51 15/03/15 3.245
Chapter 50 15/03/15 3.267
Chapter 49 15/03/15 3.233
Chapter 48 15/03/15 3.234
Chapter 47 15/03/15 3.240
Chapter 46 15/03/15 3.250
Chapter 45 15/03/15 3.256
Chapter 44 15/03/15 3.259
Chapter 43 15/03/15 3.285
Chapter 42 15/03/15 3.259
Chapter 41 15/03/15 3.235
Chapter 40 15/03/15 3.263
Chapter 39 15/03/15 3.249
Chapter 38 15/03/15 3.260
Chapter 37 15/03/15 3.258
Chapter 36 15/03/15 3.244
Chapter 35 15/03/15 3.254
Chapter 34 15/03/15 3.248
Chapter 33 15/03/15 3.264
Chapter 32 15/03/15 3.283
Chapter 31 15/03/15 3.264
Chapter 30 15/03/15 3.245
Chapter 29 15/03/15 3.237
Chapter 28 15/03/15 3.239
Chapter 27 15/03/15 3.260
Chapter 26 15/03/15 3.249
Chapter 25 15/03/15 3.261
Chapter 24 15/03/15 3.248
Chapter 23 15/03/15 3.258
Chapter 22 15/03/15 3.240
Chapter 21 15/03/15 3.279
Chapter 20 15/03/15 3.279
Chapter 19 15/03/15 3.274
Chapter 18 15/03/15 3.281
Chapter 17 15/03/15 3.307
Chapter 16 15/03/15 3.255
Chapter 15 15/03/15 3.275
Chapter 14 15/03/15 3.266
Chapter 13 15/03/15 3.259
Chapter 12 15/03/15 3.276
Chapter 11 15/03/15 3.282
Chapter 10 15/03/15 3.281
Chapter 9 15/03/15 3.292
Chapter 8 15/03/15 3.292
Chapter 7 15/03/15 3.327
Chapter 6 15/03/15 3.317
Chapter 5 15/03/15 3.345
Chapter 4 15/03/15 3.341
Chapter 3 15/03/15 3.369
Chapter 2 15/03/15 3.465
Chapter 1 15/03/15 3.832
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Tống Nhật Hạ Lan 19:49 23/11/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Ketansat 11:15 27/08/16Chapter 465Báo vi phạm
Giả Hủ Quách Gia vô địch 
AuthorTrả lời
tsunenizenshin 15:40 04/05/16Báo vi phạm
Giờ nettruyen cũng chơi trò "Chap này hiện đang cập nhật, bạn ghé lại sau nhé! " à.
AuthorTrả lời
Quadakill4 23:13 26/04/16Báo vi phạm
chap 389 đến 391 đâu ?

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch