Hoả Phụng Liêu Nguyên

Hoả Phụng Liêu Nguyên
Lượt xem: 79.440
Nội dung

Một bộ truyện về thời Tam Quốc, Truyện mở đầu bằng cơn ác mộng mà Tư Mã Ý vẫn thường gặp: 1 người đàn ông trên ngai vàng phế truất ngôi vị của hoàng đế, bên ngoài bất chấp đám đông binh lính bao vây tấn công cùng bao nhiêu thương tích mà 1 người bình thường không thể chịu đựng nổi, tên tù vượt ngục vẫn bước từng bước từng bước một vào điện đòi món nợ máu với người đàn ông đó. Đó chỉ là cơn ác mộng hay là 1 điềm báo? Không ai nói được kể cả Tư Mã Ý.
Truyện đọc từ trái qua phải.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 470 08:28 20/10 3.313
Chapter 469 14:56 29/09 3.426
Chapter 468 20:04 18/09 3.618
Chapter 467 12:12 30/08 3.377
Chapter 465 22:07 25/08 3.371
Chapter 464 23:24 12/08 3.482
Chapter 463 16:13 14/07 3.373
Chapter 462 18:47 28/06 3.429
Chapter 461 23:22 01/06 4.501
Chapter 460 07:08 24/05 3.892
Chapter 459 21:47 08/05 4.402
Chapter 458 12:04 23/04 3.474
Chapter 457: Mao Tường Tây Thi 23:41 19/04 3.331
Chapter 456 09:24 15/03 3.254
Chapter 455 00:44 26/02 3.292
Chapter 454 22:39 18/02 3.231
Chapter 453 14:35 15/01 3.229
Chapter 452 18/12/15 3.287
Chapter 451 27/11/15 3.356
Chapter 450 04/11/15 3.378
Chapter 449 13/10/15 3.352
Chapter 448 01/10/15 3.324
Chapter 447 17/09/15 3.277
Chapter 446 02/09/15 3.203
Chapter 445 19/08/15 3.248
Chapter 444 29/07/15 3.247
Chapter 443 07/07/15 3.203
Chapter 442 25/06/15 3.203
Chapter 441 11/06/15 3.198
Chapter 440.1 26/05/15 3.142
Chapter 440 26/05/15 3.196
Chapter 439.1 09/05/15 3.165
Chapter 439 09/05/15 3.150
Chapter 438 22/04/15 3.164
Chapter 437 08/04/15 3.179
Chapter 436.1 26/05/15 3.133
Chapter 436 24/03/15 3.194
Chapter 435 16/03/15 3.174
Chapter 434 16/03/15 3.160
Chapter 433 16/03/15 3.141
Chapter 432 16/03/15 3.135
Chapter 431 16/03/15 3.135
Chapter 430 16/03/15 3.146
Chapter 429 16/03/15 3.142
Chapter 428 16/03/15 3.145
Chapter 427 15/03/15 3.144
Chapter 426 15/03/15 3.143
Chapter 425 15/03/15 3.126
Chapter 424 15/03/15 3.115
Chapter 423 15/03/15 3.141
Chapter 422 15/03/15 3.124
Chapter 421 15/03/15 3.135
Chapter 420 15/03/15 3.126
Chapter 419 15/03/15 3.123
Chapter 418 15/03/15 3.129
Chapter 417 15/03/15 3.132
Chapter 416 26/05/15 3.190
Chapter 415 15/03/15 3.147
Chapter 414 15/03/15 3.130
Chapter 413 15/03/15 3.167
Chapter 412 15/03/15 3.292
Chapter 411 26/05/15 3.244
Chapter 410 26/05/15 3.243
Chapter 409 15/03/15 3.278
Chapter 408 26/05/15 3.436
Chapter 406 26/05/15 3.591
Chapter 405 26/05/15 3.472
Chapter 404 15/03/15 3.164
Chapter 403 26/05/15 3.189
Chapter 402 26/05/15 3.184
Chapter 401 15/03/15 3.151
Chapter 400 15/03/15 3.194
Chapter 399 15/03/15 3.161
Chapter 398 15/03/15 3.217
Chapter 397 15/03/15 3.176
Chapter 395 15/03/15 3.190
Chapter 394 15/03/15 3.194
Chapter 392 15/03/15 3.168
Chapter 388 15/03/15 3.168
Chapter 387 15/03/15 3.143
Chapter 386 15/03/15 3.118
Chapter 385 15/03/15 3.123
Chapter 384 15/03/15 3.128
Chapter 383 15/03/15 3.139
Chapter 382 15/03/15 3.143
Chapter 381 15/03/15 3.132
Chapter 380 15/03/15 3.143
Chapter 379 15/03/15 3.136
Chapter 378 15/03/15 3.141
Chapter 377 15/03/15 3.128
Chapter 376 15/03/15 3.136
Chapter 375 15/03/15 3.147
Chapter 374 15/03/15 3.118
Chapter 373 15/03/15 3.123
Chapter 372 15/03/15 3.134
Chapter 371 15/03/15 3.119
Chapter 370 15/03/15 3.101
Chapter 369 15/03/15 3.115
Chapter 368 15/03/15 3.110
Chapter 367 15/03/15 3.135
Chapter 366 15/03/15 3.118
Chapter 365 15/03/15 3.126
Chapter 364 15/03/15 3.159
Chapter 363 15/03/15 3.128
Chapter 362 15/03/15 3.124
Chapter 361 15/03/15 3.129
Chapter 360 15/03/15 3.130
Chapter 359 15/03/15 3.141
Chapter 358 15/03/15 3.118
Chapter 357 15/03/15 3.138
Chapter 356 15/03/15 3.124
Chapter 355 15/03/15 3.132
Chapter 354 15/03/15 3.135
Chapter 353 15/03/15 3.122
Chapter 352 15/03/15 3.136
Chapter 351 15/03/15 3.133
Chapter 350 15/03/15 3.154
Chapter 349 15/03/15 3.123
Chapter 348 15/03/15 3.105
Chapter 347 15/03/15 3.111
Chapter 346 15/03/15 3.131
Chapter 345 15/03/15 3.126
Chapter 344 15/03/15 3.110
Chapter 343 15/03/15 3.128
Chapter 342 15/03/15 3.140
Chapter 341 15/03/15 3.128
Chapter 340 15/03/15 3.139
Chapter 339 15/03/15 3.140
Chapter 338 15/03/15 3.137
Chapter 337 15/03/15 3.141
Chapter 336 15/03/15 3.141
Chapter 335 15/03/15 3.156
Chapter 334 15/03/15 3.137
Chapter 333 15/03/15 3.133
Chapter 332 15/03/15 3.145
Chapter 331 15/03/15 3.145
Chapter 330 15/03/15 3.133
Chapter 328 15/03/15 3.147
Chapter 327 15/03/15 3.147
Chapter 326 15/03/15 3.142
Chapter 325 15/03/15 3.164
Chapter 324 15/03/15 3.137
Chapter 323 15/03/15 3.127
Chapter 322 15/03/15 3.135
Chapter 321 15/03/15 3.136
Chapter 320 15/03/15 3.152
Chapter 319 15/03/15 3.130
Chapter 318 15/03/15 3.146
Chapter 317 15/03/15 3.133
Chapter 316 15/03/15 3.137
Chapter 315 15/03/15 3.144
Chapter 314 15/03/15 3.132
Chapter 313 15/03/15 3.133
Chapter 312 15/03/15 3.145
Chapter 311 15/03/15 3.136
Chapter 310 15/03/15 3.155
Chapter 309 15/03/15 3.136
Chapter 308 15/03/15 3.151
Chapter 307 15/03/15 3.145
Chapter 306 15/03/15 3.134
Chapter 305 15/03/15 3.159
Chapter 304 15/03/15 3.151
Chapter 303 15/03/15 3.153
Chapter 302 15/03/15 3.159
Chapter 301 15/03/15 3.150
Chapter 300 15/03/15 3.180
Chapter 299 15/03/15 3.140
Chapter 298 15/03/15 3.142
Chapter 297 15/03/15 3.123
Chapter 296 15/03/15 3.143
Chapter 295 15/03/15 3.161
Chapter 294 15/03/15 3.139
Chapter 293 15/03/15 3.156
Chapter 292 15/03/15 3.149
Chapter 291 15/03/15 3.206
Chapter 290 15/03/15 3.180
Chapter 289 15/03/15 3.142
Chapter 288 15/03/15 3.152
Chapter 287 15/03/15 3.152
Chapter 286 15/03/15 3.170
Chapter 279 15/03/15 3.174
Chapter 278 15/03/15 3.178
Chapter 277 15/03/15 3.164
Chapter 276 15/03/15 3.185
Chapter 275 15/03/15 3.190
Chapter 274 15/03/15 3.164
Chapter 273 15/03/15 3.160
Chapter 272 15/03/15 3.154
Chapter 271 15/03/15 3.188
Chapter 270 15/03/15 3.217
Chapter 265 15/03/15 3.203
Chapter 264 15/03/15 3.149
Chapter 263.2 25/06/15 3.110
Chapter 263.1 25/06/15 3.146
Chapter 263 15/03/15 3.135
Chapter 262 15/03/15 3.134
Chapter 261 15/03/15 3.122
Chapter 260 15/03/15 3.131
Chapter 259 15/03/15 3.150
Chapter 258 15/03/15 3.131
Chapter 257 15/03/15 3.143
Chapter 256 15/03/15 3.137
Chapter 255 15/03/15 3.132
Chapter 254 15/03/15 3.140
Chapter 253 15/03/15 3.128
Chapter 252 15/03/15 3.174
Chapter 251 15/03/15 3.117
Chapter 250 15/03/15 3.157
Chapter 249 15/03/15 3.127
Chapter 248 15/03/15 3.126
Chapter 240 15/03/15 3.162
Chapter 231 15/03/15 3.153
Chapter 223 15/03/15 3.136
Chapter 222 15/03/15 3.135
Chapter 221 15/03/15 3.143
Chapter 220 15/03/15 3.142
Chapter 219 15/03/15 3.130
Chapter 218 15/03/15 3.126
Chapter 217 15/03/15 3.127
Chapter 216 15/03/15 3.128
Chapter 215 15/03/15 3.154
Chapter 214 15/03/15 3.152
Chapter 213 15/03/15 3.145
Chapter 212 15/03/15 3.129
Chapter 211 15/03/15 3.138
Chapter 210 15/03/15 3.140
Chapter 209 15/03/15 3.140
Chapter 208 15/03/15 3.183
Chapter 207 15/03/15 3.141
Chapter 206 15/03/15 3.141
Chapter 205 15/03/15 3.133
Chapter 204 15/03/15 3.123
Chapter 203 15/03/15 3.143
Chapter 202 15/03/15 3.142
Chapter 201 15/03/15 3.123
Chapter 200 15/03/15 3.160
Chapter 199 15/03/15 3.139
Chapter 198 15/03/15 3.140
Chapter 197 15/03/15 3.145
Chapter 196 15/03/15 3.131
Chapter 195 15/03/15 3.121
Chapter 194 15/03/15 3.134
Chapter 193 15/03/15 3.120
Chapter 192 15/03/15 3.136
Chapter 191 15/03/15 3.146
Chapter 190 26/05/15 3.121
Chapter 189 26/05/15 3.126
Chapter 188 26/05/15 3.135
Chapter 187 15/03/15 3.115
Chapter 186 15/03/15 3.132
Chapter 185 15/03/15 3.145
Chapter 184 15/03/15 3.143
Chapter 183 15/03/15 3.136
Chapter 182 15/03/15 3.150
Chapter 181 15/03/15 3.129
Chapter 180 15/03/15 3.121
Chapter 179 15/03/15 3.122
Chapter 178 15/03/15 3.133
Chapter 177 15/03/15 3.130
Chapter 176 15/03/15 3.134
Chapter 175 15/03/15 3.155
Chapter 174 15/03/15 3.154
Chapter 173 15/03/15 3.141
Chapter 172 15/03/15 3.135
Chapter 171 15/03/15 3.136
Chapter 170 15/03/15 3.123
Chapter 169 15/03/15 3.122
Chapter 168 15/03/15 3.151
Chapter 167 15/03/15 3.145
Chapter 166 15/03/15 3.213
Chapter 165 15/03/15 3.127
Chapter 164 15/03/15 3.144
Chapter 163 15/03/15 3.146
Chapter 162 26/05/15 3.139
Chapter 161 15/03/15 3.134
Chapter 160 15/03/15 3.131
Chapter 159 15/03/15 3.138
Chapter 158 15/03/15 3.133
Chapter 157 15/03/15 3.162
Chapter 156 15/03/15 3.139
Chapter 155 15/03/15 3.166
Chapter 154 15/03/15 3.149
Chapter 153 15/03/15 3.155
Chapter 152 15/03/15 3.160
Chapter 151 15/03/15 3.171
Chapter 150 15/03/15 3.161
Chapter 149 15/03/15 3.155
Chapter 148 15/03/15 3.127
Chapter 147 15/03/15 3.141
Chapter 146 15/03/15 3.132
Chapter 145 15/03/15 3.142
Chapter 144 15/03/15 3.133
Chapter 143 15/03/15 3.128
Chapter 142 15/03/15 3.130
Chapter 141 15/03/15 3.145
Chapter 140 15/03/15 3.142
Chapter 139 15/03/15 3.134
Chapter 138 15/03/15 3.150
Chapter 137 15/03/15 3.124
Chapter 136 15/03/15 3.140
Chapter 135 15/03/15 3.122
Chapter 134 15/03/15 3.131
Chapter 133 15/03/15 3.155
Chapter 132 15/03/15 3.137
Chapter 131 15/03/15 3.130
Chapter 130 15/03/15 3.138
Chapter 129 15/03/15 3.156
Chapter 128 15/03/15 3.153
Chapter 127 15/03/15 3.156
Chapter 126 15/03/15 3.169
Chapter 125 15/03/15 3.153
Chapter 124 15/03/15 3.147
Chapter 123 15/03/15 3.147
Chapter 122 15/03/15 3.146
Chapter 121 15/03/15 3.147
Chapter 120 15/03/15 3.168
Chapter 119 15/03/15 3.180
Chapter 118 15/03/15 3.155
Chapter 117 15/03/15 3.155
Chapter 116 15/03/15 3.152
Chapter 115 15/03/15 3.197
Chapter 114 15/03/15 3.152
Chapter 113 15/03/15 3.150
Chapter 112 15/03/15 3.154
Chapter 111 15/03/15 3.166
Chapter 110 15/03/15 3.167
Chapter 109 15/03/15 3.155
Chapter 108 15/03/15 3.166
Chapter 107 15/03/15 3.157
Chapter 106 15/03/15 3.168
Chapter 105 15/03/15 3.153
Chapter 104 15/03/15 3.173
Chapter 103 15/03/15 3.167
Chapter 102 15/03/15 3.194
Chapter 101 15/03/15 3.196
Chapter 100 15/03/15 3.220
Chapter 99 15/03/15 3.169
Chapter 98 15/03/15 3.174
Chapter 97 15/03/15 3.170
Chapter 96 15/03/15 3.160
Chapter 95 15/03/15 3.157
Chapter 94 15/03/15 3.160
Chapter 93 15/03/15 3.150
Chapter 92 15/03/15 3.160
Chapter 91 15/03/15 3.163
Chapter 90 15/03/15 3.187
Chapter 89 15/03/15 3.152
Chapter 88 15/03/15 3.160
Chapter 87 15/03/15 3.175
Chapter 86 15/03/15 3.165
Chapter 85 15/03/15 3.163
Chapter 84 15/03/15 3.164
Chapter 83 15/03/15 3.153
Chapter 82 15/03/15 3.174
Chapter 81 15/03/15 3.172
Chapter 80 15/03/15 3.169
Chapter 79 15/03/15 3.169
Chapter 78 15/03/15 3.163
Chapter 77 15/03/15 3.157
Chapter 76 15/03/15 3.166
Chapter 75 15/03/15 3.172
Chapter 74 15/03/15 3.181
Chapter 73 15/03/15 3.175
Chapter 72 15/03/15 3.173
Chapter 71 15/03/15 3.183
Chapter 70 15/03/15 3.168
Chapter 69 15/03/15 3.160
Chapter 68 15/03/15 3.149
Chapter 67 15/03/15 3.145
Chapter 66 15/03/15 3.146
Chapter 65 15/03/15 3.147
Chapter 64 15/03/15 3.158
Chapter 63 15/03/15 3.144
Chapter 62 15/03/15 3.160
Chapter 61 15/03/15 3.152
Chapter 60 15/03/15 3.153
Chapter 59 15/03/15 3.168
Chapter 58 15/03/15 3.156
Chapter 57 15/03/15 3.171
Chapter 56 15/03/15 3.171
Chapter 55 15/03/15 3.169
Chapter 54 15/03/15 3.158
Chapter 53 15/03/15 3.164
Chapter 52 15/03/15 3.172
Chapter 51 15/03/15 3.174
Chapter 50 15/03/15 3.178
Chapter 49 15/03/15 3.155
Chapter 48 15/03/15 3.164
Chapter 47 15/03/15 3.163
Chapter 46 15/03/15 3.169
Chapter 45 15/03/15 3.165
Chapter 44 15/03/15 3.176
Chapter 43 15/03/15 3.187
Chapter 42 15/03/15 3.177
Chapter 41 15/03/15 3.153
Chapter 40 15/03/15 3.177
Chapter 39 15/03/15 3.171
Chapter 38 15/03/15 3.181
Chapter 37 15/03/15 3.175
Chapter 36 15/03/15 3.169
Chapter 35 15/03/15 3.180
Chapter 34 15/03/15 3.173
Chapter 33 15/03/15 3.180
Chapter 32 15/03/15 3.202
Chapter 31 15/03/15 3.184
Chapter 30 15/03/15 3.166
Chapter 29 15/03/15 3.166
Chapter 28 15/03/15 3.164
Chapter 27 15/03/15 3.187
Chapter 26 15/03/15 3.177
Chapter 25 15/03/15 3.185
Chapter 24 15/03/15 3.172
Chapter 23 15/03/15 3.182
Chapter 22 15/03/15 3.158
Chapter 21 15/03/15 3.201
Chapter 20 15/03/15 3.193
Chapter 19 15/03/15 3.191
Chapter 18 15/03/15 3.198
Chapter 17 15/03/15 3.217
Chapter 16 15/03/15 3.172
Chapter 15 15/03/15 3.190
Chapter 14 15/03/15 3.181
Chapter 13 15/03/15 3.176
Chapter 12 15/03/15 3.186
Chapter 11 15/03/15 3.193
Chapter 10 15/03/15 3.190
Chapter 9 15/03/15 3.197
Chapter 8 15/03/15 3.204
Chapter 7 15/03/15 3.218
Chapter 6 15/03/15 3.214
Chapter 5 15/03/15 3.235
Chapter 4 15/03/15 3.211
Chapter 3 15/03/15 3.226
Chapter 2 15/03/15 3.310
Chapter 1 15/03/15 3.465
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Ketansat 11:15 27/08Chapter 465Báo vi phạm
Giả Hủ Quách Gia vô địch 
AuthorTrả lời
tsunenizenshin 15:40 04/05Báo vi phạm
Giờ nettruyen cũng chơi trò "Chap này hiện đang cập nhật, bạn ghé lại sau nhé! " à.
AuthorTrả lời
Quadakill4 23:13 26/04Báo vi phạm
chap 389 đến 391 đâu ?

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch