Hoả Phụng Liêu Nguyên

Hoả Phụng Liêu Nguyên
Lượt xem: 87.200
Nội dung

Một bộ truyện về thời Tam Quốc, Truyện mở đầu bằng cơn ác mộng mà Tư Mã Ý vẫn thường gặp: 1 người đàn ông trên ngai vàng phế truất ngôi vị của hoàng đế, bên ngoài bất chấp đám đông binh lính bao vây tấn công cùng bao nhiêu thương tích mà 1 người bình thường không thể chịu đựng nổi, tên tù vượt ngục vẫn bước từng bước từng bước một vào điện đòi món nợ máu với người đàn ông đó. Đó chỉ là cơn ác mộng hay là 1 điềm báo? Không ai nói được kể cả Tư Mã Ý.
Truyện đọc từ trái qua phải.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 471 13:44 11/11 3.468
Chapter 470 08:28 20/10 3.502
Chapter 469 14:56 29/09 3.503
Chapter 468 20:04 18/09 3.676
Chapter 467 12:12 30/08 3.414
Chapter 465 22:07 25/08 3.413
Chapter 464 23:24 12/08 3.512
Chapter 463 16:13 14/07 3.396
Chapter 462 18:47 28/06 3.456
Chapter 461 23:22 01/06 4.530
Chapter 460 07:08 24/05 3.915
Chapter 459 21:47 08/05 4.423
Chapter 458 12:04 23/04 3.498
Chapter 457: Mao Tường Tây Thi 23:41 19/04 3.354
Chapter 456 09:24 15/03 3.260
Chapter 455 00:44 26/02 3.298
Chapter 454 22:39 18/02 3.237
Chapter 453 14:35 15/01 3.236
Chapter 452 18/12/15 3.293
Chapter 451 27/11/15 3.365
Chapter 450 04/11/15 3.388
Chapter 449 13/10/15 3.363
Chapter 448 01/10/15 3.337
Chapter 447 17/09/15 3.291
Chapter 446 02/09/15 3.213
Chapter 445 19/08/15 3.257
Chapter 444 29/07/15 3.258
Chapter 443 07/07/15 3.216
Chapter 442 25/06/15 3.214
Chapter 441 11/06/15 3.208
Chapter 440.1 26/05/15 3.151
Chapter 440 26/05/15 3.208
Chapter 439.1 09/05/15 3.176
Chapter 439 09/05/15 3.159
Chapter 438 22/04/15 3.172
Chapter 437 08/04/15 3.187
Chapter 436.1 26/05/15 3.142
Chapter 436 24/03/15 3.203
Chapter 435 16/03/15 3.184
Chapter 434 16/03/15 3.169
Chapter 433 16/03/15 3.150
Chapter 432 16/03/15 3.143
Chapter 431 16/03/15 3.143
Chapter 430 16/03/15 3.154
Chapter 429 16/03/15 3.149
Chapter 428 16/03/15 3.151
Chapter 427 15/03/15 3.152
Chapter 426 15/03/15 3.152
Chapter 425 15/03/15 3.133
Chapter 424 15/03/15 3.121
Chapter 423 15/03/15 3.150
Chapter 422 15/03/15 3.133
Chapter 421 15/03/15 3.144
Chapter 420 15/03/15 3.135
Chapter 419 15/03/15 3.133
Chapter 418 15/03/15 3.136
Chapter 417 15/03/15 3.138
Chapter 416 26/05/15 3.204
Chapter 415 15/03/15 3.157
Chapter 414 15/03/15 3.147
Chapter 413 15/03/15 3.181
Chapter 412 15/03/15 3.316
Chapter 411 26/05/15 3.265
Chapter 410 26/05/15 3.261
Chapter 409 15/03/15 3.297
Chapter 408 26/05/15 3.488
Chapter 406 26/05/15 3.634
Chapter 405 26/05/15 3.509
Chapter 404 15/03/15 3.174
Chapter 403 26/05/15 3.205
Chapter 402 26/05/15 3.204
Chapter 401 15/03/15 3.164
Chapter 400 15/03/15 3.206
Chapter 399 15/03/15 3.172
Chapter 398 15/03/15 3.230
Chapter 397 15/03/15 3.184
Chapter 395 15/03/15 3.198
Chapter 394 15/03/15 3.206
Chapter 392 15/03/15 3.181
Chapter 388 15/03/15 3.178
Chapter 387 15/03/15 3.154
Chapter 386 15/03/15 3.129
Chapter 385 15/03/15 3.134
Chapter 384 15/03/15 3.140
Chapter 383 15/03/15 3.158
Chapter 382 15/03/15 3.156
Chapter 381 15/03/15 3.145
Chapter 380 15/03/15 3.159
Chapter 379 15/03/15 3.147
Chapter 378 15/03/15 3.153
Chapter 377 15/03/15 3.138
Chapter 376 15/03/15 3.148
Chapter 375 15/03/15 3.158
Chapter 374 15/03/15 3.127
Chapter 373 15/03/15 3.132
Chapter 372 15/03/15 3.145
Chapter 371 15/03/15 3.130
Chapter 370 15/03/15 3.117
Chapter 369 15/03/15 3.123
Chapter 368 15/03/15 3.119
Chapter 367 15/03/15 3.146
Chapter 366 15/03/15 3.127
Chapter 365 15/03/15 3.138
Chapter 364 15/03/15 3.172
Chapter 363 15/03/15 3.140
Chapter 362 15/03/15 3.136
Chapter 361 15/03/15 3.140
Chapter 360 15/03/15 3.141
Chapter 359 15/03/15 3.156
Chapter 358 15/03/15 3.128
Chapter 357 15/03/15 3.151
Chapter 356 15/03/15 3.137
Chapter 355 15/03/15 3.149
Chapter 354 15/03/15 3.152
Chapter 353 15/03/15 3.136
Chapter 352 15/03/15 3.149
Chapter 351 15/03/15 3.144
Chapter 350 15/03/15 3.168
Chapter 349 15/03/15 3.133
Chapter 348 15/03/15 3.112
Chapter 347 15/03/15 3.121
Chapter 346 15/03/15 3.142
Chapter 345 15/03/15 3.137
Chapter 344 15/03/15 3.122
Chapter 343 15/03/15 3.136
Chapter 342 15/03/15 3.149
Chapter 341 15/03/15 3.143
Chapter 340 15/03/15 3.151
Chapter 339 15/03/15 3.153
Chapter 338 15/03/15 3.147
Chapter 337 15/03/15 3.150
Chapter 336 15/03/15 3.157
Chapter 335 15/03/15 3.173
Chapter 334 15/03/15 3.153
Chapter 333 15/03/15 3.155
Chapter 332 15/03/15 3.165
Chapter 331 15/03/15 3.159
Chapter 330 15/03/15 3.146
Chapter 328 15/03/15 3.162
Chapter 327 15/03/15 3.160
Chapter 326 15/03/15 3.156
Chapter 325 15/03/15 3.181
Chapter 324 15/03/15 3.154
Chapter 323 15/03/15 3.145
Chapter 322 15/03/15 3.151
Chapter 321 15/03/15 3.151
Chapter 320 15/03/15 3.166
Chapter 319 15/03/15 3.145
Chapter 318 15/03/15 3.162
Chapter 317 15/03/15 3.148
Chapter 316 15/03/15 3.156
Chapter 315 15/03/15 3.162
Chapter 314 15/03/15 3.148
Chapter 313 15/03/15 3.150
Chapter 312 15/03/15 3.161
Chapter 311 15/03/15 3.151
Chapter 310 15/03/15 3.171
Chapter 309 15/03/15 3.155
Chapter 308 15/03/15 3.166
Chapter 307 15/03/15 3.161
Chapter 306 15/03/15 3.149
Chapter 305 15/03/15 3.176
Chapter 304 15/03/15 3.167
Chapter 303 15/03/15 3.170
Chapter 302 15/03/15 3.175
Chapter 301 15/03/15 3.168
Chapter 300 15/03/15 3.206
Chapter 299 15/03/15 3.157
Chapter 298 15/03/15 3.160
Chapter 297 15/03/15 3.138
Chapter 296 15/03/15 3.163
Chapter 295 15/03/15 3.179
Chapter 294 15/03/15 3.156
Chapter 293 15/03/15 3.172
Chapter 292 15/03/15 3.166
Chapter 291 15/03/15 3.227
Chapter 290 15/03/15 3.196
Chapter 289 15/03/15 3.157
Chapter 288 15/03/15 3.169
Chapter 287 15/03/15 3.167
Chapter 286 15/03/15 3.193
Chapter 279 15/03/15 3.194
Chapter 278 15/03/15 3.199
Chapter 277 15/03/15 3.183
Chapter 276 15/03/15 3.204
Chapter 275 15/03/15 3.207
Chapter 274 15/03/15 3.180
Chapter 273 15/03/15 3.177
Chapter 272 15/03/15 3.180
Chapter 271 15/03/15 3.210
Chapter 270 15/03/15 3.246
Chapter 265 15/03/15 3.223
Chapter 264 15/03/15 3.174
Chapter 263.2 25/06/15 3.121
Chapter 263.1 25/06/15 3.165
Chapter 263 15/03/15 3.147
Chapter 262 15/03/15 3.150
Chapter 261 15/03/15 3.138
Chapter 260 15/03/15 3.146
Chapter 259 15/03/15 3.162
Chapter 258 15/03/15 3.149
Chapter 257 15/03/15 3.163
Chapter 256 15/03/15 3.152
Chapter 255 15/03/15 3.148
Chapter 254 15/03/15 3.155
Chapter 253 15/03/15 3.142
Chapter 252 15/03/15 3.188
Chapter 251 15/03/15 3.130
Chapter 250 15/03/15 3.169
Chapter 249 15/03/15 3.138
Chapter 248 15/03/15 3.146
Chapter 240 15/03/15 3.185
Chapter 231 15/03/15 3.173
Chapter 223 15/03/15 3.161
Chapter 222 15/03/15 3.148
Chapter 221 15/03/15 3.157
Chapter 220 15/03/15 3.155
Chapter 219 15/03/15 3.142
Chapter 218 15/03/15 3.137
Chapter 217 15/03/15 3.137
Chapter 216 15/03/15 3.141
Chapter 215 15/03/15 3.165
Chapter 214 15/03/15 3.165
Chapter 213 15/03/15 3.162
Chapter 212 15/03/15 3.144
Chapter 211 15/03/15 3.149
Chapter 210 15/03/15 3.157
Chapter 209 15/03/15 3.156
Chapter 208 15/03/15 3.199
Chapter 207 15/03/15 3.155
Chapter 206 15/03/15 3.154
Chapter 205 15/03/15 3.145
Chapter 204 15/03/15 3.134
Chapter 203 15/03/15 3.155
Chapter 202 15/03/15 3.152
Chapter 201 15/03/15 3.135
Chapter 200 15/03/15 3.176
Chapter 199 15/03/15 3.155
Chapter 198 15/03/15 3.152
Chapter 197 15/03/15 3.162
Chapter 196 15/03/15 3.146
Chapter 195 15/03/15 3.138
Chapter 194 15/03/15 3.151
Chapter 193 15/03/15 3.137
Chapter 192 15/03/15 3.150
Chapter 191 15/03/15 3.159
Chapter 190 26/05/15 3.136
Chapter 189 26/05/15 3.139
Chapter 188 26/05/15 3.147
Chapter 187 15/03/15 3.125
Chapter 186 15/03/15 3.147
Chapter 185 15/03/15 3.159
Chapter 184 15/03/15 3.155
Chapter 183 15/03/15 3.150
Chapter 182 15/03/15 3.167
Chapter 181 15/03/15 3.146
Chapter 180 15/03/15 3.137
Chapter 179 15/03/15 3.138
Chapter 178 15/03/15 3.146
Chapter 177 15/03/15 3.146
Chapter 176 15/03/15 3.150
Chapter 175 15/03/15 3.174
Chapter 174 15/03/15 3.171
Chapter 173 15/03/15 3.152
Chapter 172 15/03/15 3.158
Chapter 171 15/03/15 3.154
Chapter 170 15/03/15 3.142
Chapter 169 15/03/15 3.139
Chapter 168 15/03/15 3.174
Chapter 167 15/03/15 3.171
Chapter 166 15/03/15 3.230
Chapter 165 15/03/15 3.144
Chapter 164 15/03/15 3.159
Chapter 163 15/03/15 3.163
Chapter 162 26/05/15 3.155
Chapter 161 15/03/15 3.154
Chapter 160 15/03/15 3.150
Chapter 159 15/03/15 3.153
Chapter 158 15/03/15 3.150
Chapter 157 15/03/15 3.179
Chapter 156 15/03/15 3.156
Chapter 155 15/03/15 3.183
Chapter 154 15/03/15 3.163
Chapter 153 15/03/15 3.168
Chapter 152 15/03/15 3.176
Chapter 151 15/03/15 3.189
Chapter 150 15/03/15 3.177
Chapter 149 15/03/15 3.167
Chapter 148 15/03/15 3.143
Chapter 147 15/03/15 3.154
Chapter 146 15/03/15 3.145
Chapter 145 15/03/15 3.159
Chapter 144 15/03/15 3.150
Chapter 143 15/03/15 3.143
Chapter 142 15/03/15 3.145
Chapter 141 15/03/15 3.159
Chapter 140 15/03/15 3.159
Chapter 139 15/03/15 3.150
Chapter 138 15/03/15 3.164
Chapter 137 15/03/15 3.137
Chapter 136 15/03/15 3.152
Chapter 135 15/03/15 3.136
Chapter 134 15/03/15 3.146
Chapter 133 15/03/15 3.169
Chapter 132 15/03/15 3.157
Chapter 131 15/03/15 3.145
Chapter 130 15/03/15 3.152
Chapter 129 15/03/15 3.173
Chapter 128 15/03/15 3.171
Chapter 127 15/03/15 3.173
Chapter 126 15/03/15 3.185
Chapter 125 15/03/15 3.172
Chapter 124 15/03/15 3.166
Chapter 123 15/03/15 3.164
Chapter 122 15/03/15 3.163
Chapter 121 15/03/15 3.163
Chapter 120 15/03/15 3.191
Chapter 119 15/03/15 3.197
Chapter 118 15/03/15 3.173
Chapter 117 15/03/15 3.174
Chapter 116 15/03/15 3.166
Chapter 115 15/03/15 3.217
Chapter 114 15/03/15 3.166
Chapter 113 15/03/15 3.167
Chapter 112 15/03/15 3.172
Chapter 111 15/03/15 3.182
Chapter 110 15/03/15 3.185
Chapter 109 15/03/15 3.172
Chapter 108 15/03/15 3.179
Chapter 107 15/03/15 3.173
Chapter 106 15/03/15 3.183
Chapter 105 15/03/15 3.166
Chapter 104 15/03/15 3.188
Chapter 103 15/03/15 3.181
Chapter 102 15/03/15 3.211
Chapter 101 15/03/15 3.215
Chapter 100 15/03/15 3.238
Chapter 99 15/03/15 3.185
Chapter 98 15/03/15 3.189
Chapter 97 15/03/15 3.186
Chapter 96 15/03/15 3.174
Chapter 95 15/03/15 3.172
Chapter 94 15/03/15 3.174
Chapter 93 15/03/15 3.163
Chapter 92 15/03/15 3.175
Chapter 91 15/03/15 3.176
Chapter 90 15/03/15 3.205
Chapter 89 15/03/15 3.170
Chapter 88 15/03/15 3.176
Chapter 87 15/03/15 3.193
Chapter 86 15/03/15 3.187
Chapter 85 15/03/15 3.186
Chapter 84 15/03/15 3.181
Chapter 83 15/03/15 3.173
Chapter 82 15/03/15 3.190
Chapter 81 15/03/15 3.190
Chapter 80 15/03/15 3.189
Chapter 79 15/03/15 3.187
Chapter 78 15/03/15 3.183
Chapter 77 15/03/15 3.180
Chapter 76 15/03/15 3.188
Chapter 75 15/03/15 3.193
Chapter 74 15/03/15 3.198
Chapter 73 15/03/15 3.188
Chapter 72 15/03/15 3.189
Chapter 71 15/03/15 3.203
Chapter 70 15/03/15 3.186
Chapter 69 15/03/15 3.175
Chapter 68 15/03/15 3.166
Chapter 67 15/03/15 3.161
Chapter 66 15/03/15 3.165
Chapter 65 15/03/15 3.165
Chapter 64 15/03/15 3.173
Chapter 63 15/03/15 3.159
Chapter 62 15/03/15 3.176
Chapter 61 15/03/15 3.166
Chapter 60 15/03/15 3.174
Chapter 59 15/03/15 3.184
Chapter 58 15/03/15 3.177
Chapter 57 15/03/15 3.188
Chapter 56 15/03/15 3.189
Chapter 55 15/03/15 3.185
Chapter 54 15/03/15 3.175
Chapter 53 15/03/15 3.183
Chapter 52 15/03/15 3.192
Chapter 51 15/03/15 3.194
Chapter 50 15/03/15 3.201
Chapter 49 15/03/15 3.175
Chapter 48 15/03/15 3.182
Chapter 47 15/03/15 3.182
Chapter 46 15/03/15 3.194
Chapter 45 15/03/15 3.195
Chapter 44 15/03/15 3.202
Chapter 43 15/03/15 3.223
Chapter 42 15/03/15 3.206
Chapter 41 15/03/15 3.174
Chapter 40 15/03/15 3.197
Chapter 39 15/03/15 3.191
Chapter 38 15/03/15 3.201
Chapter 37 15/03/15 3.197
Chapter 36 15/03/15 3.186
Chapter 35 15/03/15 3.197
Chapter 34 15/03/15 3.189
Chapter 33 15/03/15 3.196
Chapter 32 15/03/15 3.220
Chapter 31 15/03/15 3.201
Chapter 30 15/03/15 3.185
Chapter 29 15/03/15 3.182
Chapter 28 15/03/15 3.183
Chapter 27 15/03/15 3.203
Chapter 26 15/03/15 3.192
Chapter 25 15/03/15 3.201
Chapter 24 15/03/15 3.187
Chapter 23 15/03/15 3.196
Chapter 22 15/03/15 3.173
Chapter 21 15/03/15 3.218
Chapter 20 15/03/15 3.212
Chapter 19 15/03/15 3.211
Chapter 18 15/03/15 3.218
Chapter 17 15/03/15 3.243
Chapter 16 15/03/15 3.187
Chapter 15 15/03/15 3.208
Chapter 14 15/03/15 3.199
Chapter 13 15/03/15 3.194
Chapter 12 15/03/15 3.204
Chapter 11 15/03/15 3.212
Chapter 10 15/03/15 3.212
Chapter 9 15/03/15 3.219
Chapter 8 15/03/15 3.224
Chapter 7 15/03/15 3.237
Chapter 6 15/03/15 3.236
Chapter 5 15/03/15 3.259
Chapter 4 15/03/15 3.241
Chapter 3 15/03/15 3.257
Chapter 2 15/03/15 3.348
Chapter 1 15/03/15 3.548
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Tống Nhật Hạ Lan 19:49 23/11Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Ketansat 11:15 27/08Chapter 465Báo vi phạm
Giả Hủ Quách Gia vô địch 
AuthorTrả lời
tsunenizenshin 15:40 04/05Báo vi phạm
Giờ nettruyen cũng chơi trò "Chap này hiện đang cập nhật, bạn ghé lại sau nhé! " à.
AuthorTrả lời
Quadakill4 23:13 26/04Báo vi phạm
chap 389 đến 391 đâu ?

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch