Hoả Vân Tà Thần 2

Hoả Vân Tà Thần 2
Lượt xem: 7.909
Nội dung

 Phần này nối tiếp ngoại truyện sau khi Hỏa Vân Tà Thần đấu với Long Hổ Môn mất tích, thì ra vẫn chưa chết mà âm thầm luyện võ công.Đông Phương Vô Địch muốn tiến Trung Hoa, nhưng bị Thiếu Lâm ngăn chặn, nên đến Nhật Bản bắt Lão Tà Thần vì giết cao tăng Thiếu Lâm đời trước.Hỏa Vân Tà Thần tương cứu, nhưng cha con ngăn cách, sinh mệnh sắp tuyệt nhớ lại mình còn một con côi.Hỏa Vân Tà Thần chỉ m

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 21/03/15 3.086
Chapter 99 21/03/15 3.064
Chapter 98 21/03/15 3.059
Chapter 97 21/03/15 3.048
Chapter 96 21/03/15 3.050
Chapter 95 21/03/15 3.049
Chapter 94 21/03/15 3.050
Chapter 93 21/03/15 3.049
Chapter 92 21/03/15 3.067
Chapter 91 21/03/15 3.060
Chapter 90 21/03/15 3.049
Chapter 89 21/03/15 3.047
Chapter 88 21/03/15 3.043
Chapter 87 21/03/15 3.044
Chapter 86 21/03/15 3.045
Chapter 85 21/03/15 3.045
Chapter 84 21/03/15 3.051
Chapter 83 21/03/15 3.044
Chapter 82 21/03/15 3.049
Chapter 81 21/03/15 3.052
Chapter 80 21/03/15 3.072
Chapter 79 21/03/15 3.055
Chapter 78 21/03/15 3.048
Chapter 77 21/03/15 3.067
Chapter 76 21/03/15 3.043
Chapter 75 21/03/15 3.046
Chapter 74 21/03/15 3.046
Chapter 73 21/03/15 3.046
Chapter 72 21/03/15 3.051
Chapter 71 21/03/15 3.046
Chapter 70 21/03/15 3.051
Chapter 69 21/03/15 3.060
Chapter 68 21/03/15 3.049
Chapter 67 21/03/15 3.051
Chapter 66 21/03/15 3.045
Chapter 65 21/03/15 3.048
Chapter 64 21/03/15 3.047
Chapter 63 21/03/15 3.045
Chapter 62 21/03/15 3.046
Chapter 61 21/03/15 3.048
Chapter 60 21/03/15 3.046
Chapter 59 21/03/15 3.041
Chapter 58 21/03/15 3.052
Chapter 57 21/03/15 3.044
Chapter 56 21/03/15 3.051
Chapter 55 21/03/15 3.047
Chapter 54 21/03/15 3.048
Chapter 53 21/03/15 3.044
Chapter 52 21/03/15 3.045
Chapter 51 21/03/15 3.042
Chapter 50 21/03/15 3.054
Chapter 49 21/03/15 3.044
Chapter 48 21/03/15 3.045
Chapter 47 21/03/15 3.049
Chapter 46 21/03/15 3.048
Chapter 45 21/03/15 3.045
Chapter 44 21/03/15 3.042
Chapter 43 21/03/15 3.044
Chapter 42 21/03/15 3.043
Chapter 41 21/03/15 3.046
Chapter 40 21/03/15 3.044
Chapter 39 21/03/15 3.046
Chapter 38 21/03/15 3.046
Chapter 37 21/03/15 3.041
Chapter 36 21/03/15 3.042
Chapter 35 21/03/15 3.042
Chapter 34 21/03/15 3.040
Chapter 33 21/03/15 3.044
Chapter 32 21/03/15 3.046
Chapter 31 21/03/15 3.044
Chapter 30 21/03/15 3.045
Chapter 29 21/03/15 3.043
Chapter 28 21/03/15 3.045
Chapter 27 21/03/15 3.048
Chapter 26 21/03/15 3.047
Chapter 25 21/03/15 3.049
Chapter 24 21/03/15 3.054
Chapter 23 21/03/15 3.051
Chapter 22 21/03/15 3.057
Chapter 21 21/03/15 3.056
Chapter 20 21/03/15 3.053
Chapter 19 21/03/15 3.051
Chapter 18 21/03/15 3.046
Chapter 17 21/03/15 3.049
Chapter 16 21/03/15 3.047
Chapter 15 21/03/15 3.045
Chapter 14 21/03/15 3.043
Chapter 13 21/03/15 3.043
Chapter 12 21/03/15 3.047
Chapter 11 21/03/15 3.045
Chapter 10 21/03/15 3.051
Chapter 9 21/03/15 3.053
Chapter 8 21/03/15 3.057
Chapter 7 21/03/15 3.052
Chapter 6 21/03/15 3.047
Chapter 5 21/03/15 3.050
Chapter 4 21/03/15 3.047
Chapter 3 21/03/15 3.055
Chapter 2 21/03/15 3.053
Chapter 1 21/03/15 3.064
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch