Hoả Vân Tà Thần 2

Hoả Vân Tà Thần 2
Lượt xem: 7.748
Nội dung

 Phần này nối tiếp ngoại truyện sau khi Hỏa Vân Tà Thần đấu với Long Hổ Môn mất tích, thì ra vẫn chưa chết mà âm thầm luyện võ công.Đông Phương Vô Địch muốn tiến Trung Hoa, nhưng bị Thiếu Lâm ngăn chặn, nên đến Nhật Bản bắt Lão Tà Thần vì giết cao tăng Thiếu Lâm đời trước.Hỏa Vân Tà Thần tương cứu, nhưng cha con ngăn cách, sinh mệnh sắp tuyệt nhớ lại mình còn một con côi.Hỏa Vân Tà Thần chỉ m

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 21/03/15 3.084
Chapter 99 21/03/15 3.063
Chapter 98 21/03/15 3.059
Chapter 97 21/03/15 3.048
Chapter 96 21/03/15 3.049
Chapter 95 21/03/15 3.047
Chapter 94 21/03/15 3.049
Chapter 93 21/03/15 3.047
Chapter 92 21/03/15 3.065
Chapter 91 21/03/15 3.059
Chapter 90 21/03/15 3.047
Chapter 89 21/03/15 3.045
Chapter 88 21/03/15 3.041
Chapter 87 21/03/15 3.042
Chapter 86 21/03/15 3.044
Chapter 85 21/03/15 3.044
Chapter 84 21/03/15 3.049
Chapter 83 21/03/15 3.043
Chapter 82 21/03/15 3.047
Chapter 81 21/03/15 3.050
Chapter 80 21/03/15 3.071
Chapter 79 21/03/15 3.052
Chapter 78 21/03/15 3.046
Chapter 77 21/03/15 3.065
Chapter 76 21/03/15 3.041
Chapter 75 21/03/15 3.043
Chapter 74 21/03/15 3.044
Chapter 73 21/03/15 3.044
Chapter 72 21/03/15 3.048
Chapter 71 21/03/15 3.044
Chapter 70 21/03/15 3.049
Chapter 69 21/03/15 3.057
Chapter 68 21/03/15 3.047
Chapter 67 21/03/15 3.048
Chapter 66 21/03/15 3.043
Chapter 65 21/03/15 3.046
Chapter 64 21/03/15 3.046
Chapter 63 21/03/15 3.043
Chapter 62 21/03/15 3.044
Chapter 61 21/03/15 3.046
Chapter 60 21/03/15 3.044
Chapter 59 21/03/15 3.040
Chapter 58 21/03/15 3.050
Chapter 57 21/03/15 3.043
Chapter 56 21/03/15 3.050
Chapter 55 21/03/15 3.045
Chapter 54 21/03/15 3.047
Chapter 53 21/03/15 3.043
Chapter 52 21/03/15 3.044
Chapter 51 21/03/15 3.042
Chapter 50 21/03/15 3.053
Chapter 49 21/03/15 3.043
Chapter 48 21/03/15 3.045
Chapter 47 21/03/15 3.048
Chapter 46 21/03/15 3.047
Chapter 45 21/03/15 3.045
Chapter 44 21/03/15 3.042
Chapter 43 21/03/15 3.043
Chapter 42 21/03/15 3.043
Chapter 41 21/03/15 3.046
Chapter 40 21/03/15 3.044
Chapter 39 21/03/15 3.046
Chapter 38 21/03/15 3.046
Chapter 37 21/03/15 3.041
Chapter 36 21/03/15 3.042
Chapter 35 21/03/15 3.041
Chapter 34 21/03/15 3.040
Chapter 33 21/03/15 3.043
Chapter 32 21/03/15 3.045
Chapter 31 21/03/15 3.043
Chapter 30 21/03/15 3.044
Chapter 29 21/03/15 3.042
Chapter 28 21/03/15 3.044
Chapter 27 21/03/15 3.047
Chapter 26 21/03/15 3.046
Chapter 25 21/03/15 3.048
Chapter 24 21/03/15 3.053
Chapter 23 21/03/15 3.049
Chapter 22 21/03/15 3.054
Chapter 21 21/03/15 3.053
Chapter 20 21/03/15 3.050
Chapter 19 21/03/15 3.048
Chapter 18 21/03/15 3.043
Chapter 17 21/03/15 3.046
Chapter 16 21/03/15 3.044
Chapter 15 21/03/15 3.042
Chapter 14 21/03/15 3.040
Chapter 13 21/03/15 3.041
Chapter 12 21/03/15 3.044
Chapter 11 21/03/15 3.042
Chapter 10 21/03/15 3.048
Chapter 9 21/03/15 3.052
Chapter 8 21/03/15 3.055
Chapter 7 21/03/15 3.049
Chapter 6 21/03/15 3.043
Chapter 5 21/03/15 3.047
Chapter 4 21/03/15 3.045
Chapter 3 21/03/15 3.053
Chapter 2 21/03/15 3.051
Chapter 1 21/03/15 3.062
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch