Hoả Vân Tà Thần 2

Hoả Vân Tà Thần 2
Lượt xem: 7.318
Nội dung

 Phần này nối tiếp ngoại truyện sau khi Hỏa Vân Tà Thần đấu với Long Hổ Môn mất tích, thì ra vẫn chưa chết mà âm thầm luyện võ công.Đông Phương Vô Địch muốn tiến Trung Hoa, nhưng bị Thiếu Lâm ngăn chặn, nên đến Nhật Bản bắt Lão Tà Thần vì giết cao tăng Thiếu Lâm đời trước.Hỏa Vân Tà Thần tương cứu, nhưng cha con ngăn cách, sinh mệnh sắp tuyệt nhớ lại mình còn một con côi.Hỏa Vân Tà Thần chỉ m

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 21/03/15 3.076
Chapter 99 21/03/15 3.054
Chapter 98 21/03/15 3.055
Chapter 97 21/03/15 3.046
Chapter 96 21/03/15 3.047
Chapter 95 21/03/15 3.044
Chapter 94 21/03/15 3.044
Chapter 93 21/03/15 3.044
Chapter 92 21/03/15 3.062
Chapter 91 21/03/15 3.056
Chapter 90 21/03/15 3.043
Chapter 89 21/03/15 3.041
Chapter 88 21/03/15 3.037
Chapter 87 21/03/15 3.038
Chapter 86 21/03/15 3.041
Chapter 85 21/03/15 3.041
Chapter 84 21/03/15 3.044
Chapter 83 21/03/15 3.041
Chapter 82 21/03/15 3.042
Chapter 81 21/03/15 3.044
Chapter 80 21/03/15 3.065
Chapter 79 21/03/15 3.046
Chapter 78 21/03/15 3.044
Chapter 77 21/03/15 3.060
Chapter 76 21/03/15 3.039
Chapter 75 21/03/15 3.040
Chapter 74 21/03/15 3.039
Chapter 73 21/03/15 3.041
Chapter 72 21/03/15 3.045
Chapter 71 21/03/15 3.042
Chapter 70 21/03/15 3.046
Chapter 69 21/03/15 3.053
Chapter 68 21/03/15 3.045
Chapter 67 21/03/15 3.045
Chapter 66 21/03/15 3.040
Chapter 65 21/03/15 3.044
Chapter 64 21/03/15 3.043
Chapter 63 21/03/15 3.040
Chapter 62 21/03/15 3.041
Chapter 61 21/03/15 3.043
Chapter 60 21/03/15 3.040
Chapter 59 21/03/15 3.035
Chapter 58 21/03/15 3.044
Chapter 57 21/03/15 3.039
Chapter 56 21/03/15 3.044
Chapter 55 21/03/15 3.040
Chapter 54 21/03/15 3.043
Chapter 53 21/03/15 3.040
Chapter 52 21/03/15 3.040
Chapter 51 21/03/15 3.039
Chapter 50 21/03/15 3.050
Chapter 49 21/03/15 3.039
Chapter 48 21/03/15 3.042
Chapter 47 21/03/15 3.044
Chapter 46 21/03/15 3.043
Chapter 45 21/03/15 3.042
Chapter 44 21/03/15 3.040
Chapter 43 21/03/15 3.039
Chapter 42 21/03/15 3.038
Chapter 41 21/03/15 3.040
Chapter 40 21/03/15 3.037
Chapter 39 21/03/15 3.041
Chapter 38 21/03/15 3.041
Chapter 37 21/03/15 3.036
Chapter 36 21/03/15 3.038
Chapter 35 21/03/15 3.036
Chapter 34 21/03/15 3.036
Chapter 33 21/03/15 3.038
Chapter 32 21/03/15 3.041
Chapter 31 21/03/15 3.039
Chapter 30 21/03/15 3.040
Chapter 29 21/03/15 3.038
Chapter 28 21/03/15 3.038
Chapter 27 21/03/15 3.042
Chapter 26 21/03/15 3.039
Chapter 25 21/03/15 3.041
Chapter 24 21/03/15 3.047
Chapter 23 21/03/15 3.042
Chapter 22 21/03/15 3.048
Chapter 21 21/03/15 3.045
Chapter 20 21/03/15 3.043
Chapter 19 21/03/15 3.044
Chapter 18 21/03/15 3.038
Chapter 17 21/03/15 3.042
Chapter 16 21/03/15 3.038
Chapter 15 21/03/15 3.037
Chapter 14 21/03/15 3.038
Chapter 13 21/03/15 3.038
Chapter 12 21/03/15 3.040
Chapter 11 21/03/15 3.038
Chapter 10 21/03/15 3.043
Chapter 9 21/03/15 3.049
Chapter 8 21/03/15 3.047
Chapter 7 21/03/15 3.043
Chapter 6 21/03/15 3.040
Chapter 5 21/03/15 3.043
Chapter 4 21/03/15 3.040
Chapter 3 21/03/15 3.050
Chapter 2 21/03/15 3.046
Chapter 1 21/03/15 3.056
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch