Hoả Vân Tà Thần II

Hoả Vân Tà Thần II
Lượt xem: 7.619
Nội dung

Nội dung: Phần này nối tiếp ngoại truyện sau khi Hỏa Vân Tà Thần đấu với Long Hổ Môn mất tích, thì ra vẫn chưa chết mà âm thầm luyện võ công.

Đông Phương Vô Địch muốn tiến Trung Hoa, nhưng bị Thiếu Lâm ngăn chặn, nên đến Nhật Bản bắt Lão Tà Thần vì giết cao tăng Thiếu Lâm đời trước.

Hỏa Vân Tà Thần tương cứu,nhưng cha con ngăn cách, sinh mệnh sắp tuyệt, nhớ lại mình còn một con côi.

Hỏa Vân Tà Thần chỉ mơ ước chấn hưng La Sát Giáo, sau nhờ mặt nạ Vô Gián đột phá võ công, đấu với Thập Dương Đông Phương Vô Địch.

Chiến quả ra sao? Tà Thần có gặp được vợ con mình?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 15/03/15 3.103
Chapter 99 15/03/15 3.089
Chapter 98 15/03/15 3.067
Chapter 97 15/03/15 3.041
Chapter 96 15/03/15 3.046
Chapter 95 15/03/15 3.064
Chapter 94 15/03/15 3.046
Chapter 93 15/03/15 3.059
Chapter 92 15/03/15 3.049
Chapter 91 15/03/15 3.053
Chapter 90 15/03/15 3.048
Chapter 89 15/03/15 3.047
Chapter 88 15/03/15 3.046
Chapter 87 15/03/15 3.047
Chapter 86 15/03/15 3.047
Chapter 85 15/03/15 3.052
Chapter 84 15/03/15 3.053
Chapter 83 15/03/15 3.037
Chapter 82 15/03/15 3.038
Chapter 81 15/03/15 3.038
Chapter 80 15/03/15 3.044
Chapter 79 15/03/15 3.041
Chapter 78 15/03/15 3.036
Chapter 77 15/03/15 3.041
Chapter 76 15/03/15 3.047
Chapter 75 15/03/15 3.035
Chapter 74 15/03/15 3.041
Chapter 73 15/03/15 3.038
Chapter 72 15/03/15 3.040
Chapter 71 15/03/15 3.040
Chapter 70 15/03/15 3.042
Chapter 69 15/03/15 3.037
Chapter 68 15/03/15 3.041
Chapter 67 15/03/15 3.044
Chapter 66 15/03/15 3.041
Chapter 65 15/03/15 3.041
Chapter 64 15/03/15 3.038
Chapter 63 15/03/15 3.036
Chapter 62 15/03/15 3.036
Chapter 61 15/03/15 3.039
Chapter 60 15/03/15 3.041
Chapter 59 15/03/15 3.036
Chapter 58 15/03/15 3.041
Chapter 57 15/03/15 3.037
Chapter 56 15/03/15 3.046
Chapter 55 15/03/15 3.040
Chapter 54 15/03/15 3.041
Chapter 53 15/03/15 3.043
Chapter 52 15/03/15 3.043
Chapter 51 15/03/15 3.043
Chapter 50 15/03/15 3.042
Chapter 49 15/03/15 3.040
Chapter 48 15/03/15 3.044
Chapter 47 15/03/15 3.068
Chapter 46 15/03/15 3.057
Chapter 45 15/03/15 3.059
Chapter 44 15/03/15 3.070
Chapter 43 15/03/15 3.038
Chapter 42 15/03/15 3.062
Chapter 41 15/03/15 3.042
Chapter 40 15/03/15 3.045
Chapter 39 15/03/15 3.052
Chapter 38 15/03/15 3.065
Chapter 37 15/03/15 3.046
Chapter 36 15/03/15 3.041
Chapter 35 15/03/15 3.043
Chapter 34 15/03/15 3.045
Chapter 33 15/03/15 3.040
Chapter 32 15/03/15 3.048
Chapter 31 15/03/15 3.043
Chapter 30 15/03/15 3.049
Chapter 29 15/03/15 3.041
Chapter 28 15/03/15 3.042
Chapter 27 15/03/15 3.040
Chapter 26 15/03/15 3.042
Chapter 25 15/03/15 3.040
Chapter 24 15/03/15 3.042
Chapter 23 15/03/15 3.047
Chapter 22 15/03/15 3.045
Chapter 21 15/03/15 3.041
Chapter 20 15/03/15 3.042
Chapter 19 15/03/15 3.048
Chapter 18 15/03/15 3.047
Chapter 17 15/03/15 3.043
Chapter 16 15/03/15 3.045
Chapter 15 15/03/15 3.045
Chapter 14 15/03/15 3.044
Chapter 13 15/03/15 3.047
Chapter 12 15/03/15 3.043
Chapter 11 15/03/15 3.045
Chapter 10 15/03/15 3.048
Chapter 9 15/03/15 3.047
Chapter 8 15/03/15 3.046
Chapter 7 15/03/15 3.041
Chapter 6 15/03/15 3.049
Chapter 5 15/03/15 3.047
Chapter 4 15/03/15 3.049
Chapter 3 15/03/15 3.052
Chapter 2 15/03/15 3.048
Chapter 1 15/03/15 3.045
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch