Hoả Vân Tà Thần II

Hoả Vân Tà Thần II
Lượt xem: 7.875
Nội dung

Nội dung: Phần này nối tiếp ngoại truyện sau khi Hỏa Vân Tà Thần đấu với Long Hổ Môn mất tích, thì ra vẫn chưa chết mà âm thầm luyện võ công.

Đông Phương Vô Địch muốn tiến Trung Hoa, nhưng bị Thiếu Lâm ngăn chặn, nên đến Nhật Bản bắt Lão Tà Thần vì giết cao tăng Thiếu Lâm đời trước.

Hỏa Vân Tà Thần tương cứu,nhưng cha con ngăn cách, sinh mệnh sắp tuyệt, nhớ lại mình còn một con côi.

Hỏa Vân Tà Thần chỉ mơ ước chấn hưng La Sát Giáo, sau nhờ mặt nạ Vô Gián đột phá võ công, đấu với Thập Dương Đông Phương Vô Địch.

Chiến quả ra sao? Tà Thần có gặp được vợ con mình?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 15/03/15 3.113
Chapter 99 15/03/15 3.093
Chapter 98 15/03/15 3.071
Chapter 97 15/03/15 3.042
Chapter 96 15/03/15 3.047
Chapter 95 15/03/15 3.066
Chapter 94 15/03/15 3.048
Chapter 93 15/03/15 3.061
Chapter 92 15/03/15 3.053
Chapter 91 15/03/15 3.057
Chapter 90 15/03/15 3.052
Chapter 89 15/03/15 3.052
Chapter 88 15/03/15 3.051
Chapter 87 15/03/15 3.053
Chapter 86 15/03/15 3.051
Chapter 85 15/03/15 3.055
Chapter 84 15/03/15 3.056
Chapter 83 15/03/15 3.038
Chapter 82 15/03/15 3.040
Chapter 81 15/03/15 3.039
Chapter 80 15/03/15 3.045
Chapter 79 15/03/15 3.043
Chapter 78 15/03/15 3.039
Chapter 77 15/03/15 3.041
Chapter 76 15/03/15 3.049
Chapter 75 15/03/15 3.035
Chapter 74 15/03/15 3.042
Chapter 73 15/03/15 3.039
Chapter 72 15/03/15 3.041
Chapter 71 15/03/15 3.041
Chapter 70 15/03/15 3.047
Chapter 69 15/03/15 3.038
Chapter 68 15/03/15 3.042
Chapter 67 15/03/15 3.045
Chapter 66 15/03/15 3.041
Chapter 65 15/03/15 3.042
Chapter 64 15/03/15 3.040
Chapter 63 15/03/15 3.036
Chapter 62 15/03/15 3.036
Chapter 61 15/03/15 3.040
Chapter 60 15/03/15 3.044
Chapter 59 15/03/15 3.038
Chapter 58 15/03/15 3.044
Chapter 57 15/03/15 3.038
Chapter 56 15/03/15 3.048
Chapter 55 15/03/15 3.043
Chapter 54 15/03/15 3.045
Chapter 53 15/03/15 3.045
Chapter 52 15/03/15 3.045
Chapter 51 15/03/15 3.045
Chapter 50 15/03/15 3.044
Chapter 49 15/03/15 3.043
Chapter 48 15/03/15 3.046
Chapter 47 15/03/15 3.071
Chapter 46 15/03/15 3.059
Chapter 45 15/03/15 3.061
Chapter 44 15/03/15 3.071
Chapter 43 15/03/15 3.040
Chapter 42 15/03/15 3.063
Chapter 41 15/03/15 3.045
Chapter 40 15/03/15 3.047
Chapter 39 15/03/15 3.054
Chapter 38 15/03/15 3.067
Chapter 37 15/03/15 3.048
Chapter 36 15/03/15 3.043
Chapter 35 15/03/15 3.045
Chapter 34 15/03/15 3.047
Chapter 33 15/03/15 3.042
Chapter 32 15/03/15 3.051
Chapter 31 15/03/15 3.046
Chapter 30 15/03/15 3.051
Chapter 29 15/03/15 3.044
Chapter 28 15/03/15 3.044
Chapter 27 15/03/15 3.044
Chapter 26 15/03/15 3.045
Chapter 25 15/03/15 3.042
Chapter 24 15/03/15 3.044
Chapter 23 15/03/15 3.050
Chapter 22 15/03/15 3.049
Chapter 21 15/03/15 3.043
Chapter 20 15/03/15 3.044
Chapter 19 15/03/15 3.051
Chapter 18 15/03/15 3.051
Chapter 17 15/03/15 3.047
Chapter 16 15/03/15 3.049
Chapter 15 15/03/15 3.049
Chapter 14 15/03/15 3.048
Chapter 13 15/03/15 3.052
Chapter 12 15/03/15 3.047
Chapter 11 15/03/15 3.047
Chapter 10 15/03/15 3.050
Chapter 9 15/03/15 3.049
Chapter 8 15/03/15 3.050
Chapter 7 15/03/15 3.044
Chapter 6 15/03/15 3.053
Chapter 5 15/03/15 3.051
Chapter 4 15/03/15 3.053
Chapter 3 15/03/15 3.055
Chapter 2 15/03/15 3.051
Chapter 1 15/03/15 3.050
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch