Hoả Vân Tà Thần II

Hoả Vân Tà Thần II
Lượt xem: 8.427
Nội dung

Nội dung: Phần này nối tiếp ngoại truyện sau khi Hỏa Vân Tà Thần đấu với Long Hổ Môn mất tích, thì ra vẫn chưa chết mà âm thầm luyện võ công.

Đông Phương Vô Địch muốn tiến Trung Hoa, nhưng bị Thiếu Lâm ngăn chặn, nên đến Nhật Bản bắt Lão Tà Thần vì giết cao tăng Thiếu Lâm đời trước.

Hỏa Vân Tà Thần tương cứu,nhưng cha con ngăn cách, sinh mệnh sắp tuyệt, nhớ lại mình còn một con côi.

Hỏa Vân Tà Thần chỉ mơ ước chấn hưng La Sát Giáo, sau nhờ mặt nạ Vô Gián đột phá võ công, đấu với Thập Dương Đông Phương Vô Địch.

Chiến quả ra sao? Tà Thần có gặp được vợ con mình?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 15/03/15 3.135
Chapter 99 15/03/15 3.099
Chapter 98 15/03/15 3.075
Chapter 97 15/03/15 3.045
Chapter 96 15/03/15 3.051
Chapter 95 15/03/15 3.070
Chapter 94 15/03/15 3.052
Chapter 93 15/03/15 3.067
Chapter 92 15/03/15 3.058
Chapter 91 15/03/15 3.062
Chapter 90 15/03/15 3.058
Chapter 89 15/03/15 3.062
Chapter 88 15/03/15 3.057
Chapter 87 15/03/15 3.059
Chapter 86 15/03/15 3.057
Chapter 85 15/03/15 3.064
Chapter 84 15/03/15 3.063
Chapter 83 15/03/15 3.044
Chapter 82 15/03/15 3.047
Chapter 81 15/03/15 3.048
Chapter 80 15/03/15 3.051
Chapter 79 15/03/15 3.049
Chapter 78 15/03/15 3.045
Chapter 77 15/03/15 3.048
Chapter 76 15/03/15 3.054
Chapter 75 15/03/15 3.040
Chapter 74 15/03/15 3.046
Chapter 73 15/03/15 3.044
Chapter 72 15/03/15 3.046
Chapter 71 15/03/15 3.045
Chapter 70 15/03/15 3.051
Chapter 69 15/03/15 3.042
Chapter 68 15/03/15 3.047
Chapter 67 15/03/15 3.051
Chapter 66 15/03/15 3.045
Chapter 65 15/03/15 3.045
Chapter 64 15/03/15 3.043
Chapter 63 15/03/15 3.040
Chapter 62 15/03/15 3.039
Chapter 61 15/03/15 3.043
Chapter 60 15/03/15 3.048
Chapter 59 15/03/15 3.041
Chapter 58 15/03/15 3.048
Chapter 57 15/03/15 3.042
Chapter 56 15/03/15 3.054
Chapter 55 15/03/15 3.049
Chapter 54 15/03/15 3.050
Chapter 53 15/03/15 3.050
Chapter 52 15/03/15 3.050
Chapter 51 15/03/15 3.049
Chapter 50 15/03/15 3.049
Chapter 49 15/03/15 3.047
Chapter 48 15/03/15 3.051
Chapter 47 15/03/15 3.076
Chapter 46 15/03/15 3.062
Chapter 45 15/03/15 3.065
Chapter 44 15/03/15 3.073
Chapter 43 15/03/15 3.045
Chapter 42 15/03/15 3.067
Chapter 41 15/03/15 3.050
Chapter 40 15/03/15 3.052
Chapter 39 15/03/15 3.059
Chapter 38 15/03/15 3.070
Chapter 37 15/03/15 3.052
Chapter 36 15/03/15 3.048
Chapter 35 15/03/15 3.051
Chapter 34 15/03/15 3.054
Chapter 33 15/03/15 3.049
Chapter 32 15/03/15 3.055
Chapter 31 15/03/15 3.049
Chapter 30 15/03/15 3.054
Chapter 29 15/03/15 3.049
Chapter 28 15/03/15 3.048
Chapter 27 15/03/15 3.051
Chapter 26 15/03/15 3.052
Chapter 25 15/03/15 3.048
Chapter 24 15/03/15 3.050
Chapter 23 15/03/15 3.057
Chapter 22 15/03/15 3.053
Chapter 21 15/03/15 3.047
Chapter 20 15/03/15 3.049
Chapter 19 15/03/15 3.057
Chapter 18 15/03/15 3.057
Chapter 17 15/03/15 3.055
Chapter 16 15/03/15 3.054
Chapter 15 15/03/15 3.055
Chapter 14 15/03/15 3.055
Chapter 13 15/03/15 3.059
Chapter 12 15/03/15 3.053
Chapter 11 15/03/15 3.053
Chapter 10 15/03/15 3.056
Chapter 9 15/03/15 3.055
Chapter 8 15/03/15 3.055
Chapter 7 15/03/15 3.049
Chapter 6 15/03/15 3.057
Chapter 5 15/03/15 3.060
Chapter 4 15/03/15 3.062
Chapter 3 15/03/15 3.061
Chapter 2 15/03/15 3.063
Chapter 1 15/03/15 3.061
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch