Hoàng tử Tennis

Hoàng tử Tennis
Lượt xem: 46.910
Nội dung

Echizen Ryoma gia nhập đội bóng trường Trung Seishun Gakuen, được biết đến là một trong những đội cạnh tranh nhất tại Nhật Bản. Ryoma đã chứng tỏ năng lực của mình bằng chiến thắng bốn thẳng danh hiệu giải Mỹ học cơ sở. Với kỹ năng của mình, Ryoma thách thức một quy luật của Seishun Gakuen sinh viên năm thứ nhất đại diện cho các đội chơi trong các giải đấu cho đến khi mùa hè...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 263 15 giờ trước 3.082
Chapter 262 15 giờ trước 3.051
Chapter 261 15 giờ trước 3.052
Chapter 260 14:53 09/11 3.144
Chapter 259 14:46 09/11 3.124
Chapter 258 18:54 06/10 3.183
Chapter 257 18:54 06/10 3.132
Chapter 256 16:11 03/09 3.228
Chapter 255 16:11 03/09 3.154
Chapter 254 22:54 16/08 3.170
Chapter 253 22:54 16/08 3.119
Chapter 252 22:44 30/07 3.189
Chapter 251 22:44 30/07 3.132
Chapter 250 19:24 08/07 3.158
Chapter 249 19:24 08/07 3.103
Chapter 248 23:27 14/06 3.146
Chapter 247 23:27 14/06 3.108
Chapter 246 21:51 29/05 3.145
Chapter 245 21:51 29/05 3.128
Chapter 244 21:51 29/05 3.118
Chapter 243 22:27 04/05 3.140
Chapter 242 22:32 04/05 3.117
Chapter 241 22:27 04/05 3.111
Chapter 240 22:16 04/05 3.112
Chapter 239 20:15 07/04 3.121
Chapter 238 20:15 07/04 3.124
Chapter 237 13:29 22/03 3.151
Chapter 236 13:29 22/03 3.136
Chapter 235 12:47 24/02 3.180
Chapter 234 12:47 24/02 3.158
Chapter 233 13:25 25/01 3.223
Chapter 232 12:52 25/01 3.175
Chapter 231 12:29 12/01 3.235
Chapter 230 12:29 12/01 3.155
Chapter 229 24/12/15 3.182
Chapter 228 24/12/15 3.141
Chapter 227 06/12/15 3.195
Chapter 226 06/12/15 3.175
Chapter 225 22/11/15 3.186
Chapter 224 22/11/15 3.189
Chapter 223 06/11/15 3.222
Chapter 222 06/11/15 3.177
Chapter 221 27/10/15 3.210
Chapter 220 27/10/15 3.208
Chapter 219 12/10/15 3.192
Chapter 218 12/10/15 3.167
Chapter 217 21/09/15 3.193
Chapter 216 21/09/15 3.187
Chapter 215 14/09/15 3.225
Chapter 214 14/09/15 3.189
Chapter 213 03/09/15 3.195
Chapter 212 03/09/15 3.158
Chapter 211 21/08/15 3.183
Chapter 210 21/08/15 3.201
Chapter 209 04/08/15 3.189
Chapter 208 04/08/15 3.243
Chapter 207 17/07/15 3.179
Chapter 206 17/07/15 3.157
Chapter 205 26/06/15 3.186
Chapter 204 26/06/15 3.181
Chapter 203 09/06/15 3.164
Chapter 202 09/06/15 3.168
Chapter 201 25/05/15 3.182
Chapter 200 25/05/15 3.191
Chapter 199 20/05/15 3.175
Chapter 198 30/04/15 3.171
Chapter 197 30/04/15 3.164
Chapter 196 20/04/15 3.187
Chapter 195 20/04/15 3.188
Chapter 194 15/04/15 3.191
Chapter 193 15/04/15 3.194
Chapter 192 04/04/15 3.188
Chapter 191 30/03/15 3.202
Chapter 190 30/03/15 3.201
Chapter 189 30/03/15 3.185
Chapter 188 20/03/15 3.190
Chapter 187 16/03/15 3.189
Chapter 186 16/03/15 3.202
Chapter 185 16/03/15 3.188
Chapter 184 16/03/15 3.177
Chapter 183 16/03/15 3.186
Chapter 182 16/03/15 3.180
Chapter 181 16/03/15 3.173
Chapter 180 16/03/15 3.202
Chapter 179 16/03/15 3.180
Chapter 178 16/03/15 3.178
Chapter 177 16/03/15 3.176
Chapter 176 16/03/15 3.162
Chapter 175 16/03/15 3.182
Chapter 174 16/03/15 3.182
Chapter 173 16/03/15 3.185
Chapter 172 16/03/15 3.171
Chapter 171 16/03/15 3.183
Chapter 170 16/03/15 3.191
Chapter 169 16/03/15 3.185
Chapter 168 16/03/15 3.191
Chapter 167 16/03/15 3.190
Chapter 166 16/03/15 3.171
Chapter 165 16/03/15 3.189
Chapter 164 16/03/15 3.173
Chapter 163 16/03/15 3.182
Chapter 162 16/03/15 3.177
Chapter 161 16/03/15 3.175
Chapter 160 16/03/15 3.177
Chapter 159 16/03/15 3.166
Chapter 158 16/03/15 3.178
Chapter 157 16/03/15 3.178
Chapter 156 16/03/15 3.186
Chapter 155 16/03/15 3.182
Chapter 154 16/03/15 3.181
Chapter 153 16/03/15 3.184
Chapter 152 16/03/15 3.170
Chapter 151 16/03/15 3.188
Chapter 150 16/03/15 3.210
Chapter 149 16/03/15 3.163
Chapter 148 16/03/15 3.157
Chapter 147 16/03/15 3.155
Chapter 146 16/03/15 3.175
Chapter 145 16/03/15 3.193
Chapter 144 16/03/15 3.168
Chapter 143 16/03/15 3.183
Chapter 142 16/03/15 3.182
Chapter 141 16/03/15 3.180
Chapter 140 16/03/15 3.173
Chapter 139 16/03/15 3.182
Chapter 138 16/03/15 3.174
Chapter 137 16/03/15 3.165
Chapter 136 16/03/15 3.165
Chapter 135 16/03/15 3.182
Chapter 134 16/03/15 3.175
Chapter 133 16/03/15 3.168
Chapter 132 16/03/15 3.188
Chapter 131 16/03/15 3.182
Chapter 130 16/03/15 3.172
Chapter 129 16/03/15 3.158
Chapter 128 16/03/15 3.175
Chapter 127 16/03/15 3.171
Chapter 126 16/03/15 3.176
Chapter 125 16/03/15 3.165
Chapter 124 16/03/15 3.176
Chapter 123 16/03/15 3.183
Chapter 122 16/03/15 3.177
Chapter 121 16/03/15 3.171
Chapter 120 16/03/15 3.197
Chapter 119 16/03/15 3.183
Chapter 118 16/03/15 3.173
Chapter 117 16/03/15 3.185
Chapter 116 16/03/15 3.201
Chapter 115 16/03/15 3.208
Chapter 114 16/03/15 3.173
Chapter 113 16/03/15 3.210
Chapter 112 16/03/15 3.192
Chapter 111 16/03/15 3.203
Chapter 110 16/03/15 3.199
Chapter 109 16/03/15 3.199
Chapter 108 16/03/15 3.198
Chapter 107 16/03/15 3.205
Chapter 106 16/03/15 3.195
Chapter 105 16/03/15 3.185
Chapter 104 16/03/15 3.208
Chapter 103 16/03/15 3.197
Chapter 102 16/03/15 3.202
Chapter 101 16/03/15 3.220
Chapter 100 16/03/15 3.191
Chapter 99 16/03/15 3.178
Chapter 98 16/03/15 3.177
Chapter 97 16/03/15 3.193
Chapter 96 16/03/15 3.221
Chapter 95 16/03/15 3.203
Chapter 94 16/03/15 3.189
Chapter 93 16/03/15 3.179
Chapter 92 16/03/15 3.186
Chapter 91 16/03/15 3.198
Chapter 90 16/03/15 3.197
Chapter 89 16/03/15 3.186
Chapter 88 16/03/15 3.191
Chapter 87 16/03/15 3.189
Chapter 86 16/03/15 3.181
Chapter 85 16/03/15 3.188
Chapter 84 16/03/15 3.188
Chapter 83 16/03/15 3.202
Chapter 82 16/03/15 3.211
Chapter 81 16/03/15 3.212
Chapter 80 16/03/15 3.216
Chapter 79 16/03/15 3.180
Chapter 78 16/03/15 3.200
Chapter 77 16/03/15 3.172
Chapter 76 16/03/15 3.199
Chapter 75 16/03/15 3.184
Chapter 74 16/03/15 3.200
Chapter 73 16/03/15 3.210
Chapter 72 16/03/15 3.189
Chapter 71 16/03/15 3.211
Chapter 70 16/03/15 3.302
Chapter 48 10:40 21/09 3.021
Chapter 47 10:40 21/09 3.022
Chapter 46 10:40 21/09 3.022
Chapter 45 10:40 21/09 3.021
Chapter 44 10:40 21/09 3.030
Chapter 43 10:40 21/09 3.034
Chapter 42 10:40 21/09 3.030
Chapter 41 10:40 21/09 3.043
Chapter 40 10:40 21/09 3.066
Chapter 39 10:40 21/09 3.163
Chapter 38 10:40 21/09 3.086
Chapter 37 10:40 21/09 3.075
Chapter 36 12/11/15 3.279
Chapter 35 16/03/15 3.261
Chapter 34 16/03/15 3.248
Chapter 33 16/03/15 3.220
Chapter 32 16/03/15 3.207
Chapter 31 16/03/15 3.202
Chapter 30 16/03/15 3.226
Chapter 29 16/03/15 3.212
Chapter 28 16/03/15 3.192
Chapter 27 16/03/15 3.206
Chapter 26 16/03/15 3.227
Chapter 25 16/03/15 3.224
Chapter 24 16/03/15 3.219
Chapter 23 16/03/15 3.218
Chapter 22 16/03/15 3.216
Chapter 21 16/03/15 3.229
Chapter 20 16/03/15 3.235
Chapter 19 16/03/15 3.232
Chapter 18 16/03/15 3.216
Chapter 17 16/03/15 3.214
Chapter 16 16/03/15 3.236
Chapter 15 16/03/15 3.243
Chapter 14 16/03/15 3.229
Chapter 13 16/03/15 3.233
Chapter 12 16/03/15 3.215
Chapter 11 16/03/15 3.228
Chapter 10 16/03/15 3.254
Chapter 9 16/03/15 3.234
Chapter 8 16/03/15 3.228
Chapter 7 16/03/15 3.246
Chapter 6 16/03/15 3.295
Chapter 5 16/03/15 3.238
Chapter 4 16/03/15 3.232
Chapter 3 16/03/15 3.239
Chapter 2 16/03/15 3.272
Chapter 1 16/03/15 3.524
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Teddy Boy 16:27 09/11Chapter 260Báo vi phạm
Tại vì nó ảo quá và ko gần vs thực tế,coi có cảm giác như tennis trong này dành cho ng ngoài hành tinh nên k xem nhiều :)))
AuthorTrả lời
nuquy96 21:24 20/04Báo vi phạm
phần 2 ra tới chap thứ bao nhiêu rồi mà sao phần 1 ko ai dịch hết. bộ này hay mà ít người đọc vậy muốn coi tiếp quá

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch