Hoàng tử Tennis

Hoàng tử Tennis
Nội dung

Echizen Ryoma gia nhập đội bóng trường Trung Seishun Gakuen, được biết đến là một trong những đội cạnh tranh nhất tại Nhật Bản. Ryoma đã chứng tỏ năng lực của mình bằng chiến thắng bốn thẳng danh hiệu giải Mỹ học cơ sở. Với kỹ năng của mình, Ryoma thách thức một quy luật của Seishun Gakuen sinh viên năm thứ nhất đại diện cho các đội chơi trong các giải đấu cho đến khi mùa hè...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 267 00:39 11/01 3.206
Chapter 266 24/12/16 3.176
Chapter 265 24/12/16 3.142
Chapter 264 24/12/16 3.125
Chapter 263 04/12/16 3.188
Chapter 262 04/12/16 3.129
Chapter 261 04/12/16 3.137
Chapter 260 09/11/16 3.188
Chapter 259 09/11/16 3.167
Chapter 258 06/10/16 3.220
Chapter 257 06/10/16 3.160
Chapter 256 03/09/16 3.255
Chapter 255 03/09/16 3.184
Chapter 254 16/08/16 3.196
Chapter 253 16/08/16 3.142
Chapter 252 30/07/16 3.214
Chapter 251 30/07/16 3.154
Chapter 250 08/07/16 3.185
Chapter 249 08/07/16 3.125
Chapter 248 14/06/16 3.174
Chapter 247 14/06/16 3.129
Chapter 246 29/05/16 3.166
Chapter 245 29/05/16 3.151
Chapter 244 29/05/16 3.145
Chapter 243 04/05/16 3.161
Chapter 242 04/05/16 3.141
Chapter 241 04/05/16 3.135
Chapter 240 04/05/16 3.140
Chapter 239 07/04/16 3.147
Chapter 238 07/04/16 3.148
Chapter 237 22/03/16 3.176
Chapter 236 22/03/16 3.165
Chapter 235 24/02/16 3.209
Chapter 234 24/02/16 3.181
Chapter 233 25/01/16 3.246
Chapter 232 25/01/16 3.203
Chapter 231 12/01/16 3.268
Chapter 230 12/01/16 3.183
Chapter 229 24/12/15 3.205
Chapter 228 24/12/15 3.161
Chapter 227 06/12/15 3.216
Chapter 226 06/12/15 3.199
Chapter 225 22/11/15 3.209
Chapter 224 22/11/15 3.214
Chapter 223 06/11/15 3.246
Chapter 222 06/11/15 3.202
Chapter 221 27/10/15 3.239
Chapter 220 27/10/15 3.236
Chapter 219 12/10/15 3.215
Chapter 218 12/10/15 3.191
Chapter 217 21/09/15 3.215
Chapter 216 21/09/15 3.215
Chapter 215 14/09/15 3.248
Chapter 214 14/09/15 3.209
Chapter 213 03/09/15 3.218
Chapter 212 03/09/15 3.180
Chapter 211 21/08/15 3.204
Chapter 210 21/08/15 3.222
Chapter 209 04/08/15 3.208
Chapter 208 04/08/15 3.272
Chapter 207 17/07/15 3.202
Chapter 206 17/07/15 3.185
Chapter 205 26/06/15 3.205
Chapter 204 26/06/15 3.202
Chapter 203 09/06/15 3.189
Chapter 202 09/06/15 3.192
Chapter 201 25/05/15 3.207
Chapter 200 25/05/15 3.217
Chapter 199 20/05/15 3.193
Chapter 198 30/04/15 3.190
Chapter 197 30/04/15 3.181
Chapter 196 20/04/15 3.206
Chapter 195 20/04/15 3.205
Chapter 194 15/04/15 3.208
Chapter 193 15/04/15 3.219
Chapter 192 04/04/15 3.209
Chapter 191 30/03/15 3.220
Chapter 190 30/03/15 3.228
Chapter 189 30/03/15 3.200
Chapter 188 20/03/15 3.209
Chapter 187 16/03/15 3.212
Chapter 186 16/03/15 3.219
Chapter 185 16/03/15 3.203
Chapter 184 16/03/15 3.192
Chapter 183 16/03/15 3.203
Chapter 182 16/03/15 3.196
Chapter 181 16/03/15 3.187
Chapter 180 16/03/15 3.220
Chapter 179 16/03/15 3.200
Chapter 178 16/03/15 3.199
Chapter 177 16/03/15 3.196
Chapter 176 16/03/15 3.182
Chapter 175 16/03/15 3.198
Chapter 174 16/03/15 3.199
Chapter 173 16/03/15 3.203
Chapter 172 16/03/15 3.189
Chapter 171 16/03/15 3.202
Chapter 170 16/03/15 3.211
Chapter 169 16/03/15 3.200
Chapter 168 16/03/15 3.211
Chapter 167 16/03/15 3.212
Chapter 166 16/03/15 3.193
Chapter 165 16/03/15 3.215
Chapter 164 16/03/15 3.197
Chapter 163 16/03/15 3.204
Chapter 162 16/03/15 3.195
Chapter 161 16/03/15 3.193
Chapter 160 16/03/15 3.198
Chapter 159 16/03/15 3.189
Chapter 158 16/03/15 3.198
Chapter 157 16/03/15 3.204
Chapter 156 16/03/15 3.211
Chapter 155 16/03/15 3.208
Chapter 154 16/03/15 3.200
Chapter 153 16/03/15 3.202
Chapter 152 16/03/15 3.189
Chapter 151 16/03/15 3.205
Chapter 150 16/03/15 3.234
Chapter 149 16/03/15 3.180
Chapter 148 16/03/15 3.179
Chapter 147 16/03/15 3.173
Chapter 146 16/03/15 3.195
Chapter 145 16/03/15 3.213
Chapter 144 16/03/15 3.191
Chapter 143 16/03/15 3.211
Chapter 142 16/03/15 3.206
Chapter 141 16/03/15 3.207
Chapter 140 16/03/15 3.196
Chapter 139 16/03/15 3.202
Chapter 138 16/03/15 3.192
Chapter 137 16/03/15 3.181
Chapter 136 16/03/15 3.181
Chapter 135 16/03/15 3.201
Chapter 134 16/03/15 3.194
Chapter 133 16/03/15 3.185
Chapter 132 16/03/15 3.205
Chapter 131 16/03/15 3.200
Chapter 130 16/03/15 3.191
Chapter 129 16/03/15 3.179
Chapter 128 16/03/15 3.193
Chapter 127 16/03/15 3.188
Chapter 126 16/03/15 3.201
Chapter 125 16/03/15 3.188
Chapter 124 16/03/15 3.191
Chapter 123 16/03/15 3.201
Chapter 122 16/03/15 3.199
Chapter 121 16/03/15 3.189
Chapter 120 16/03/15 3.221
Chapter 119 16/03/15 3.206
Chapter 118 16/03/15 3.193
Chapter 117 16/03/15 3.203
Chapter 116 16/03/15 3.220
Chapter 115 16/03/15 3.228
Chapter 114 16/03/15 3.191
Chapter 113 16/03/15 3.231
Chapter 112 16/03/15 3.213
Chapter 111 16/03/15 3.226
Chapter 110 16/03/15 3.220
Chapter 109 16/03/15 3.215
Chapter 108 16/03/15 3.216
Chapter 107 16/03/15 3.222
Chapter 106 16/03/15 3.209
Chapter 105 16/03/15 3.203
Chapter 104 16/03/15 3.233
Chapter 103 16/03/15 3.213
Chapter 102 16/03/15 3.221
Chapter 101 16/03/15 3.241
Chapter 100 16/03/15 3.212
Chapter 99 16/03/15 3.192
Chapter 98 16/03/15 3.191
Chapter 97 16/03/15 3.207
Chapter 96 16/03/15 3.236
Chapter 95 16/03/15 3.221
Chapter 94 16/03/15 3.206
Chapter 93 16/03/15 3.197
Chapter 92 16/03/15 3.207
Chapter 91 16/03/15 3.218
Chapter 90 16/03/15 3.217
Chapter 89 16/03/15 3.204
Chapter 88 16/03/15 3.213
Chapter 87 16/03/15 3.205
Chapter 86 16/03/15 3.197
Chapter 85 16/03/15 3.202
Chapter 84 16/03/15 3.205
Chapter 83 16/03/15 3.219
Chapter 82 16/03/15 3.226
Chapter 81 16/03/15 3.230
Chapter 80 16/03/15 3.241
Chapter 79 16/03/15 3.201
Chapter 78 16/03/15 3.224
Chapter 77 16/03/15 3.197
Chapter 76 16/03/15 3.216
Chapter 75 16/03/15 3.206
Chapter 74 16/03/15 3.226
Chapter 73 16/03/15 3.235
Chapter 72 16/03/15 3.210
Chapter 71 16/03/15 3.243
Chapter 70 16/03/15 3.356
Chapter 48 21/09/16 3.085
Chapter 47 21/09/16 3.076
Chapter 46 21/09/16 3.077
Chapter 45 21/09/16 3.084
Chapter 44 21/09/16 3.095
Chapter 43 21/09/16 3.099
Chapter 42 21/09/16 3.101
Chapter 41 21/09/16 3.133
Chapter 40 21/09/16 3.207
Chapter 39 21/09/16 3.446
Chapter 38 21/09/16 3.275
Chapter 37 21/09/16 3.232
Chapter 36 12/11/15 3.427
Chapter 35 16/03/15 3.313
Chapter 34 16/03/15 3.286
Chapter 33 16/03/15 3.253
Chapter 32 16/03/15 3.244
Chapter 31 16/03/15 3.231
Chapter 30 16/03/15 3.262
Chapter 29 16/03/15 3.247
Chapter 28 16/03/15 3.225
Chapter 27 16/03/15 3.243
Chapter 26 16/03/15 3.264
Chapter 25 16/03/15 3.258
Chapter 24 16/03/15 3.259
Chapter 23 16/03/15 3.250
Chapter 22 16/03/15 3.248
Chapter 21 16/03/15 3.262
Chapter 20 16/03/15 3.274
Chapter 19 16/03/15 3.266
Chapter 18 16/03/15 3.254
Chapter 17 16/03/15 3.250
Chapter 16 16/03/15 3.276
Chapter 15 16/03/15 3.287
Chapter 14 16/03/15 3.270
Chapter 13 16/03/15 3.280
Chapter 12 16/03/15 3.264
Chapter 11 16/03/15 3.277
Chapter 10 16/03/15 3.309
Chapter 9 16/03/15 3.277
Chapter 8 16/03/15 3.267
Chapter 7 16/03/15 3.285
Chapter 6 16/03/15 3.335
Chapter 5 16/03/15 3.282
Chapter 4 16/03/15 3.274
Chapter 3 16/03/15 3.287
Chapter 2 16/03/15 3.315
Chapter 1 16/03/15 3.616
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Kevin Lee 10:51 18/02Chapter 267Báo vi phạm
Chap mới lâu quá thớt ơi
AuthorTrả lời
Đell bt tên 21:49 09/02Chapter 267Báo vi phạm
khi nào ra cháp ms zợ. lâu wá
AuthorTrả lời
gi cung dc 11:56 24/12/16Báo vi phạm
ước gì, truyện này ko bao giờ hết
AuthorTrả lời
Teddy Boy 16:27 09/11/16Chapter 260Báo vi phạm
Tại vì nó ảo quá và ko gần vs thực tế,coi có cảm giác như tennis trong này dành cho ng ngoài hành tinh nên k xem nhiều :)))

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch