I Love You Suzuki - Chapter 16

[Cập nhật lúc: 00:44 18/03/2015]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 1
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 2
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 3
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 4
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 5
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 6
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 7
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 8
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 9
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 10
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 11
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 12
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 13
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 14
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 15
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 16
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 17
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 18
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 19
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 20
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 21
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 22
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 23
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 24
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 25
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 26
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 27
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 28
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 29
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 30
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 31
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 32
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 33
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 34
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 35
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 36
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 37
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 38
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 39
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 40
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 41
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 42
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 43
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 44
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 45
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 46
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 47
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 48
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 49
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 50
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 51
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 52
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 53
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 54
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 55
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 56
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 57
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 58
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 59
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 60
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 61
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 62
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 63
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 64
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 65
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 66
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 67
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 68
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 69
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 70
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 71
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 72
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 73
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 74
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 75
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 76
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 77
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 78
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 79
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 80
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 81
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 82
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 83
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 84
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 85
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 86
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 87
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 88
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 89
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 90
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 91
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 92
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 93
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 94
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 95
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 96
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 97
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 98
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 99
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 100
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 101
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 102
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 103
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 104
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 105
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 106
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 107
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 108
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 109
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 110
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 111
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 112
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 113
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 114
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 115
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 116
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 117
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 118
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 119
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 120
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 121
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 122
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 123
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 124
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 125
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 126
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 127
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 128
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 129
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 130
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 131
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 132
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 133
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 134
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 135
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 136
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 137
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 138
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 139
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 140
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 141
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 142
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 143
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 144
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 145
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 146
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 147
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 148
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 149
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 150
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 151
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 152
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 153
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 154
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 155
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 156
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 157
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 158
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 159
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 160
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 161
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 162
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 163
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 164
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 165
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 166
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 167
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 168
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 169
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 170
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 171
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 172
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 173
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 174
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 175
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 176
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 177
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 178
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 179
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 180
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 181
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 182
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 183
I Love You Suzuki chap 16 - Trang 184
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
hille Ẩn danh 4 ngày trước Chapter 18 Báo vi phạm
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kết cảm động quá đi ak hức hức !!!
Author Trả lời
hille Ẩn danh 4 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hay quá trời ơi , đọc mấy lần rùi ko bt chán hihijiemoemo
Author Trả lời
hille Ẩn danh 4 ngày trước Chapter 16 Báo vi phạm
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cute quá đi ak aaaaaaaaaaaaaaaaa emo
Author Trả lời
hille Ẩn danh 4 ngày trước Chapter 14 Báo vi phạm
yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa love tập 14 quá đê âkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkemoemoemoemo
Author Trả lời
I love itou chihiro Ẩn danh 9 ngày trước Báo vi phạm
Đọc truyện này thấy tội chihiro ghê, cứ ủng hộ hikaru mặc dù mình cũng thích nó. Tác giả đúng là thiên vị cho cặp hikaru sayaka dã man
Author Trả lời
mina Ẩn danh 27 ngày trước Chapter 18 Báo vi phạm
Nhưng cái kết như vậy cũng là đẹp lắm rồi
Author Trả lời
My Ẩn danh 29 ngày trước Chapter 18 Báo vi phạm
Thương Shinobu ghê. Thích cặp Shinobu với Chihiro dã man
Author Trả lời
Anhngoc04 Ẩn danh 22:53 28/09 Chapter 18 Báo vi phạm
Cưng cặp phụ ghê >
Author Trả lời
Thy Mai Thành viên 17:58 30/08 Chapter 16 Báo vi phạm
T thấy tụi bây kì kì sao ấy
thấy nữ9 hay khóc,nhút nhát xong tụi bây ghét xong vô chửi !!WTF???
Ko thích nữ 9 vậy thì quá truyện khác mà xem còn truyện này có người ta thì thik tính .cáchđó của nữa 9 thì người ta đc còn tụi bây đọc cho đã vô rồi chửi????ಠಗಠ Đéo tin ( xong t nói xong rồi đó còn tụi bây muốn chửi tao ,t cho tụi bây chửi luôn đó )
 • Author
  Hine Thành viên 18:05 30/08 Báo vi phạm
  Mik đồng ý , mấy đứa đó ko thik tính cách của nữ 9 thì thôi tại sao phải chửi muốn nữ 9 tính cách giống vậy thì quá truyện khác mà xem
 • Author
  sushi Ẩn danh 19:51 26/09 Báo vi phạm
  emochuẩn lun
Author Trả lời
misaki Ẩn danh 00:18 23/08 Chapter 6 Báo vi phạm
mình thích cặp chính :))
 • Author
  sushi Ẩn danh 20:21 10/10 Báo vi phạm
  mk thích cả hai cặp cơ
Author Trả lời
:)) Thành viên 19:27 22/08 Báo vi phạm
T nhai lại truyện lần thứ 4 r từ lần 1 đến Bh đéo hiểu s t ghét cn sayaka vlone nhút nhát khóc các kiểu thấy mà ngán k bt đứa nào thấy dễ thương hay thích loại cn gái như thế chứ t là t thấy ghét vc thích mỗi cặp phụ shinobu vs chihiro ( gạch đá t nhận hết fan cn nữ9 Vào mà sủa :))
 • Author
  sushi Ẩn danh 20:22 10/10 Báo vi phạm
  câm mồmemoemo
 • Author
  My Ẩn danh 29 ngày trước Báo vi phạm
  Chuẩn, ghét nhỏ đó vô. Nó kg đc mạnh mẽ cứ tỏ ra là mk mạnh mẽ các kiểu. Mắc ói🤮
Author Trả lời
. Ẩn danh 12:16 14/08 Chapter 1 Báo vi phạm
bộ này còn có tên là Suki desu Suzuki-kun có sáu ha chap rồi nha
Author Trả lời
Hana Ẩn danh 08:30 10/08 Chapter 4 Báo vi phạm
Chỉ muốn xem cặp phụ :3 
Cặp chính máu chó vl -_- nụ hôn đầu cùng lần đầu dành cho thằng khác thấy dễ dãi vl :)))
Author Trả lời
Suzuki Ai Ẩn danh 17:39 03/08 Chapter 11 Báo vi phạm
Tao muốn rước anh Shinobu về làm chồng quá😊😊😊😊
 • Author
  :))) Ẩn danh 00:04 06/10 Báo vi phạm
  Chung ý rồi:)))
Author Trả lời
My Ẩn danh 00:00 01/08 Chapter 17 Báo vi phạm
Thích cặp phụ quá cơ emo