In Full Bloom

In Full Bloom
Lượt xem: 5.282
Nội dung

1 kẻ thống trị ........ 1 quân sư....... Và…. 1 sát nhân

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 44 10/10/15 3.075
Chapter 43 08/05/15 3.087
Chapter 42 05/05/15 3.082
Chapter 41 01/05/15 3.055
Chapter 40 30/04/15 3.050
Chapter 39 29/04/15 3.048
Chapter 38 28/04/15 3.048
Chapter 37 27/04/15 3.047
Chapter 36 26/04/15 3.048
Chapter 35 25/04/15 3.053
Chapter 34 24/04/15 3.059
Chapter 33 22/04/15 3.061
Chapter 32 21/04/15 3.058
Chapter 31 20/04/15 3.065
Chapter 30 19/04/15 3.059
Chapter 29 17/04/15 3.057
Chapter 28 16/04/15 3.051
Chapter 27 15/04/15 3.052
Chapter 26 09/04/15 3.046
Chapter 25 09/04/15 3.043
Chapter 24 09/04/15 3.041
Chapter 23 09/04/15 3.043
Chapter 22 09/04/15 3.046
Chapter 21 08/04/15 3.043
Chapter 20 07/04/15 3.051
Chapter 19 06/04/15 3.050
Chapter 18 06/04/15 3.056
Chapter 17 06/04/15 3.051
Chapter 16 06/04/15 3.050
Chapter 15 16/03/15 3.045
Chapter 14 16/03/15 3.046
Chapter 13 16/03/15 3.044
Chapter 12 16/03/15 3.045
Chapter 11 16/03/15 3.047
Chapter 10 16/03/15 3.043
Chapter 9 16/03/15 3.040
Chapter 8 16/03/15 3.041
Chapter 7 16/03/15 3.039
Chapter 6 16/03/15 3.044
Chapter 5 16/03/15 3.038
Chapter 4 16/03/15 3.039
Chapter 3 16/03/15 3.041
Chapter 2 16/03/15 3.045
Chapter 1 16/03/15 3.053
Chapter 0 16/03/15 3.057
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch