I"S

I"S
Nội dung

Ichitaka Seto, 1 cậu học sinh 16 tuổi bình thường như bao người tầm thường khác, Thương thầm nhớ trộm 1 cô bạn cùng lớp tên Iori, Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Ichitaka và Iori được giao nhiệm vụ chuẩn bị tiết mục cho buổi lễ chào mừng của trường. Với đề xuất của Iori, nhóm 2 người đã được thành lập lấy tên I"S. Câu chuyện lấy bối cảnh học đường thời hiện đại, Nhân vật trung tâm là Ichitaka trên chặng đường đến với Iori, những hành động ngốc xít cùng với tình cảm chân thành của Ichitaka đã dần dần khiến Iori cảm động. liệu anh chàng có chiếm được trái tim của Iori hay không, và trên chặng đường đến với nhau, 2 người sẽ gặp những chuyện gì... mời đọc sẽ rõ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 143: - Kết thúc 15/03/15 3.120
Chapter 142 15/03/15 3.075
Chapter 141 15/03/15 3.085
Chapter 140 15/03/15 3.039
Chapter 139 15/03/15 3.034
Chapter 138 15/03/15 3.031
Chapter 137 15/03/15 3.070
Chapter 136 15/03/15 3.036
Chapter 135 15/03/15 3.039
Chapter 134 15/03/15 3.034
Chapter 133 15/03/15 3.038
Chapter 132 15/03/15 3.034
Chapter 131 15/03/15 3.062
Chapter 130 15/03/15 3.032
Chapter 129 15/03/15 3.035
Chapter 128 15/03/15 3.029
Chapter 127 15/03/15 3.029
Chapter 126 15/03/15 3.030
Chapter 125 15/03/15 3.046
Chapter 124 15/03/15 3.031
Chapter 123 15/03/15 3.047
Chapter 122 15/03/15 3.032
Chapter 121 15/03/15 3.031
Chapter 120 15/03/15 3.035
Chapter 119 15/03/15 3.031
Chapter 118 15/03/15 3.033
Chapter 117 15/03/15 3.053
Chapter 116 15/03/15 3.068
Chapter 115 15/03/15 3.034
Chapter 114 15/03/15 3.030
Chapter 113 15/03/15 3.033
Chapter 112 15/03/15 3.034
Chapter 111 15/03/15 3.067
Chapter 110 15/03/15 3.038
Chapter 109 15/03/15 3.036
Chapter 108 15/03/15 3.075
Chapter 107 15/03/15 3.034
Chapter 106 15/03/15 3.036
Chapter 105 15/03/15 3.030
Chapter 104 15/03/15 3.034
Chapter 103 15/03/15 3.035
Chapter 102 15/03/15 3.032
Chapter 101 15/03/15 3.071
Chapter 100 15/03/15 3.036
Chapter 99 15/03/15 3.035
Chapter 98 15/03/15 3.029
Chapter 97 15/03/15 3.029
Chapter 96 15/03/15 3.034
Chapter 95 15/03/15 3.030
Chapter 94 15/03/15 3.035
Chapter 93 15/03/15 3.033
Chapter 92 15/03/15 3.054
Chapter 91 15/03/15 3.034
Chapter 90 15/03/15 3.068
Chapter 89 15/03/15 3.033
Chapter 88 15/03/15 3.030
Chapter 87 15/03/15 3.036
Chapter 86 15/03/15 3.074
Chapter 85 15/03/15 3.031
Chapter 84 15/03/15 3.071
Chapter 83 15/03/15 3.030
Chapter 82 15/03/15 3.048
Chapter 81 15/03/15 3.033
Chapter 80 15/03/15 3.035
Chapter 79 15/03/15 3.039
Chapter 78 15/03/15 3.035
Chapter 77 15/03/15 3.047
Chapter 76 15/03/15 3.029
Chapter 75 15/03/15 3.030
Chapter 74 15/03/15 3.035
Chapter 73 15/03/15 3.036
Chapter 72 15/03/15 3.031
Chapter 71 15/03/15 3.033
Chapter 70 15/03/15 3.037
Chapter 69 15/03/15 3.032
Chapter 68 15/03/15 3.043
Chapter 67 15/03/15 3.028
Chapter 66 15/03/15 3.029
Chapter 65 15/03/15 3.031
Chapter 64 15/03/15 3.039
Chapter 63 15/03/15 3.028
Chapter 62 15/03/15 3.034
Chapter 61 15/03/15 3.033
Chapter 60 15/03/15 3.029
Chapter 59 15/03/15 3.032
Chapter 58 15/03/15 3.029
Chapter 57 15/03/15 3.034
Chapter 56 15/03/15 3.034
Chapter 55 15/03/15 3.034
Chapter 54 15/03/15 3.028
Chapter 54 15/03/15 3.031
Chapter 53 15/03/15 3.030
Chapter 52 15/03/15 3.027
Chapter 51 15/03/15 3.028
Chapter 50 15/03/15 3.035
Chapter 49 15/03/15 3.032
Chapter 48 15/03/15 3.028
Chapter 47 15/03/15 3.035
Chapter 46 15/03/15 3.079
Chapter 45 15/03/15 3.061
Chapter 44 15/03/15 3.036
Chapter 43 15/03/15 3.027
Chapter 42 15/03/15 3.027
Chapter 41 15/03/15 3.027
Chapter 40 15/03/15 3.038
Chapter 39 15/03/15 3.027
Chapter 38 15/03/15 3.027
Chapter 37 15/03/15 3.030
Chapter 36 15/03/15 3.033
Chapter 35 15/03/15 3.032
Chapter 34 15/03/15 3.033
Chapter 33 15/03/15 3.029
Chapter 32 15/03/15 3.029
Chapter 31 15/03/15 3.073
Chapter 30 15/03/15 3.029
Chapter 29 15/03/15 3.035
Chapter 28 15/03/15 3.066
Chapter 27 15/03/15 3.030
Chapter 26 15/03/15 3.036
Chapter 25 15/03/15 3.029
Chapter 24 15/03/15 3.038
Chapter 23 15/03/15 3.036
Chapter 22 15/03/15 3.031
Chapter 21 15/03/15 3.034
Chapter 20 15/03/15 3.033
Chapter 19 15/03/15 3.033
Chapter 18 15/03/15 3.032
Chapter 17 15/03/15 3.038
Chapter 16 15/03/15 3.035
Chapter 15 15/03/15 3.035
Chapter 14 15/03/15 3.061
Chapter 13 15/03/15 3.040
Chapter 12 15/03/15 3.031
Chapter 11 15/03/15 3.067
Chapter 10 15/03/15 3.035
Chapter 9 15/03/15 3.034
Chapter 8 15/03/15 3.039
Chapter 7 15/03/15 3.038
Chapter 6 15/03/15 3.061
Chapter 5 15/03/15 3.034
Chapter 4 15/03/15 3.040
Chapter 3 15/03/15 3.046
Chapter 2 15/03/15 3.048
Chapter 1 15/03/15 3.066
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch