Jojo no Kimyou na Bouken

Jojo no Kimyou na Bouken
Lượt xem: 56.606
Nội dung

Đây là câu chuyện về gia đình Joestar, và những trận chiến của họ chống lại những kẻ thù kỳ quái. Trận đánh giữa Jonathan Joestar chống lại ma cà rồng Dio Brando bắt đầu tất cả, và nó tiếp tục vào mỗi thế hệ thứ hai của dòng họ Joestars..

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 628 11:13 15/11 3.137
Chapter 627 10:33 06/11 3.157
Chapter 626 19:27 31/10 3.165
Chapter 625 20:42 28/07 3.401
Chapter 624 13:47 29/06 3.220
Chapter 623 20:43 16/06 3.144
Chapter 622 26/11/15 3.327
Chapter 621 22/11/15 3.161
Chapter 620 25/10/15 3.213
Chapter 619 25/09/15 3.111
Chapter 618 17/09/15 3.115
Chapter 617 13/09/15 3.138
Chapter 616 08/09/15 3.149
Chapter 615 03/09/15 3.143
Chapter 614 31/08/15 3.135
Chapter 613 28/08/15 3.174
Chapter 612 26/08/15 3.108
Chapter 611 24/08/15 3.121
Chapter 610 23/08/15 3.147
Chapter 609 21/08/15 3.136
Chapter 608 20/08/15 3.129
Chapter 607 31/07/15 3.142
Chapter 606 29/07/15 3.157
Chapter 605 29/07/15 3.131
Chapter 604 21/07/15 3.131
Chapter 603 16/07/15 3.116
Chapter 602 14/07/15 3.124
Chapter 601 09/07/15 3.118
Chapter 600 08/07/15 3.127
Chapter 599 03/07/15 3.102
Chapter 598 26/06/15 3.105
Chapter 597 26/06/15 3.098
Chapter 596 16/06/15 3.103
Chapter 595 09/06/15 3.227
Chapter 573 10:02 10/10 3.058
Chapter 572 10:02 10/10 3.037
Chapter 571 20:00 13/09 3.043
Chapter 570 09:52 12/09 3.046
Chapter 569 20:03 31/08 3.055
Chapter 568 20:11 29/08 3.045
Chapter 567 00:03 25/08 3.064
Chapter 566 21:21 21/08 3.059
Chapter 565 00:03 25/08 3.042
Chapter 564 10:26 19/08 3.047
Chapter 563 10:26 19/08 3.042
Chapter 562 10:26 19/08 3.034
Chapter 561 10:26 19/08 3.036
Chapter 560 10:26 19/08 3.047
Chapter 559 13:25 22/07 3.052
Chapter 558 13:25 22/07 3.053
Chapter 557 19:10 19/07 3.050
Chapter 556 19:03 19/07 3.053
Chapter 555 21:37 16/07 3.055
Chapter 554 20:16 15/07 3.045
Chapter 553 20:16 15/07 3.043
Chapter 552 23:45 13/07 3.042
Chapter 551 15:53 12/07 3.040
Chapter 550 15:53 12/07 3.049
Chapter 549 15:53 12/07 3.055
Chapter 548 15:53 12/07 3.067
Chapter 547 15:53 12/07 3.045
Chapter 546 17:16 13/06 3.064
Chapter 545 17:16 13/06 3.064
Chapter 544 00:24 04/06 3.053
Chapter 543 00:24 04/06 3.056
Chapter 542 14:47 14/05 3.078
Chapter 541 11:45 11/05 3.065
Chapter 540 00:25 05/04 3.048
Chapter 539 20:12 24/03 3.048
Chapter 538 09:39 23/03 3.047
Chapter 537 22:25 11/03 3.044
Chapter 536 20:57 10/03 3.041
Chapter 535 02/12/15 3.089
Chapter 534 30/11/15 3.078
Chapter 533 28/11/15 3.066
Chapter 532 24/11/15 3.072
Chapter 531 20/11/15 3.077
Chapter 530 31/10/15 3.084
Chapter 529 31/10/15 3.082
Chapter 528 31/10/15 3.128
Chapter 527 31/10/15 3.090
Chapter 526 31/10/15 3.084
Chapter 525 31/10/15 3.076
Chapter 524 31/10/15 3.104
Chapter 523 09/06/15 3.102
Chapter 522 09/06/15 3.090
Chapter 521 09/06/15 3.084
Chapter 520 09/06/15 3.108
Chapter 519 09/06/15 3.093
Chapter 518 09/06/15 3.071
Chapter 517 09/06/15 3.108
Chapter 516 09/06/15 3.102
Chapter 515 09/06/15 3.083
Chapter 514 09/06/15 3.101
Chapter 513 09/06/15 3.090
Chapter 512 09/06/15 3.086
Chapter 511 09/06/15 3.090
Chapter 510 09/06/15 3.103
Chapter 509 09/06/15 3.092
Chapter 508 09/06/15 3.099
Chapter 507 09/06/15 3.153
Chapter 506 09/06/15 3.081
Chapter 505 09/06/15 3.089
Chapter 504 09/06/15 3.094
Chapter 503 09/06/15 3.086
Chapter 502 09/06/15 3.111
Chapter 501 09/06/15 3.079
Chapter 500 09/06/15 3.078
Chapter 499 09/06/15 3.087
Chapter 498 09/06/15 3.069
Chapter 497 09/06/15 3.073
Chapter 496 09/06/15 3.077
Chapter 495 09/06/15 3.071
Chapter 494 09/06/15 3.091
Chapter 493 09/06/15 3.088
Chapter 492 09/06/15 3.105
Chapter 491 09/06/15 3.076
Chapter 490 09/06/15 3.082
Chapter 489 09/06/15 3.083
Chapter 488 09/06/15 3.084
Chapter 487 09/06/15 3.079
Chapter 486 09/06/15 3.090
Chapter 485 09/06/15 3.089
Chapter 484 09/06/15 3.077
Chapter 483 09/06/15 3.081
Chapter 482 09/06/15 3.072
Chapter 481 09/06/15 3.095
Chapter 480 09/06/15 3.084
Chapter 479 09/06/15 3.077
Chapter 478 09/06/15 3.080
Chapter 477 09/06/15 3.089
Chapter 476 09/06/15 3.084
Chapter 475 09/06/15 3.081
Chapter 474 09/06/15 3.068
Chapter 473 09/06/15 3.090
Chapter 472 09/06/15 3.091
Chapter 471 09/06/15 3.085
Chapter 470 09/06/15 3.084
Chapter 469 09/06/15 3.084
Chapter 468 09/06/15 3.087
Chapter 467 09/06/15 3.092
Chapter 466 09/06/15 3.085
Chapter 465 09/06/15 3.091
Chapter 464 09/06/15 3.162
Chapter 463 09/06/15 3.080
Chapter 462 09/06/15 3.077
Chapter 461 09/06/15 3.081
Chapter 460 09/06/15 3.087
Chapter 459 09/06/15 3.052
Chapter 458 09/06/15 3.081
Chapter 457 09/06/15 3.085
Chapter 456 09/06/15 3.080
Chapter 455 09/06/15 3.090
Chapter 454 09/06/15 3.080
Chapter 453 09/06/15 3.087
Chapter 452 09/06/15 3.084
Chapter 451 09/06/15 3.075
Chapter 450 09/06/15 3.072
Chapter 449 09/06/15 3.085
Chapter 448 09/06/15 3.065
Chapter 447 09/06/15 3.079
Chapter 446 09/06/15 3.081
Chapter 445 09/06/15 3.092
Chapter 444 09/06/15 3.089
Chapter 443 09/06/15 3.082
Chapter 442 09/06/15 3.087
Chapter 441 09/06/15 3.092
Chapter 440 09/06/15 3.093
Chapter 439 09/06/15 3.072
Chapter 438 09/06/15 3.090
Chapter 437 09/06/15 3.071
Chapter 436 09/06/15 3.084
Chapter 435 09/06/15 3.093
Chapter 434 09/06/15 3.079
Chapter 433 09/06/15 3.076
Chapter 432 09/06/15 3.079
Chapter 431 09/06/15 3.081
Chapter 430 09/06/15 3.083
Chapter 429 09/06/15 3.056
Chapter 428 09/06/15 3.087
Chapter 427 09/06/15 3.082
Chapter 426 09/06/15 3.088
Chapter 425 09/06/15 3.141
Chapter 424 09/06/15 3.084
Chapter 423 09/06/15 3.090
Chapter 422 09/06/15 3.076
Chapter 421 09/06/15 3.103
Chapter 420 09/06/15 3.086
Chapter 419 09/06/15 3.074
Chapter 418 09/06/15 3.084
Chapter 417 09/06/15 3.094
Chapter 416 09/06/15 3.085
Chapter 415 09/06/15 3.091
Chapter 414 09/06/15 3.081
Chapter 413 09/06/15 3.095
Chapter 412 09/06/15 3.085
Chapter 411 09/06/15 3.085
Chapter 410 09/06/15 3.089
Chapter 409 09/06/15 3.085
Chapter 408 09/06/15 3.088
Chapter 407 09/06/15 3.078
Chapter 406 09/06/15 3.076
Chapter 405 09/06/15 3.083
Chapter 404 09/06/15 3.078
Chapter 403 09/06/15 3.080
Chapter 402 09/06/15 3.132
Chapter 401 09/06/15 3.100
Chapter 400 09/06/15 3.104
Chapter 399 09/06/15 3.079
Chapter 398 09/06/15 3.084
Chapter 397 09/06/15 3.086
Chapter 396 09/06/15 3.087
Chapter 395 09/06/15 3.095
Chapter 394 09/06/15 3.088
Chapter 393 09/06/15 3.074
Chapter 392 09/06/15 3.070
Chapter 391 09/06/15 3.075
Chapter 390 09/06/15 3.086
Chapter 389 09/06/15 3.089
Chapter 388 09/06/15 3.085
Chapter 387 09/06/15 3.082
Chapter 386 09/06/15 3.090
Chapter 385 09/06/15 3.070
Chapter 384 09/06/15 3.114
Chapter 383 09/06/15 3.104
Chapter 382 09/06/15 3.099
Chapter 381 09/06/15 3.084
Chapter 380 09/06/15 3.100
Chapter 379 09/06/15 3.087
Chapter 378 09/06/15 3.065
Chapter 377 09/06/15 3.083
Chapter 376 09/06/15 3.084
Chapter 375 09/06/15 3.082
Chapter 374 09/06/15 3.087
Chapter 373 09/06/15 3.080
Chapter 372 09/06/15 3.080
Chapter 371 09/06/15 3.076
Chapter 370 09/06/15 3.092
Chapter 369.2 09/06/15 3.086
Chapter 369 09/06/15 3.080
Chapter 368 09/06/15 3.086
Chapter 367 09/06/15 3.078
Chapter 366 09/06/15 3.085
Chapter 365 09/06/15 3.089
Chapter 364 09/06/15 3.090
Chapter 363 09/06/15 3.088
Chapter 362 09/06/15 3.102
Chapter 361.5 09/06/15 3.083
Chapter 361 09/06/15 3.079
Chapter 360 09/06/15 3.086
Chapter 359 09/06/15 3.080
Chapter 358.5 09/06/15 3.080
Chapter 358 09/06/15 3.081
Chapter 357 09/06/15 3.083
Chapter 356 09/06/15 3.075
Chapter 355 09/06/15 3.084
Chapter 354 09/06/15 3.081
Chapter 353 09/06/15 3.076
Chapter 352 09/06/15 3.079
Chapter 351 09/06/15 3.087
Chapter 350 09/06/15 3.080
Chapter 349 09/06/15 3.076
Chapter 348 09/06/15 3.079
Chapter 347 09/06/15 3.072
Chapter 346 09/06/15 3.076
Chapter 345 09/06/15 3.065
Chapter 344 09/06/15 3.075
Chapter 343 09/06/15 3.065
Chapter 342 09/06/15 3.078
Chapter 341 09/06/15 3.058
Chapter 340 09/06/15 3.080
Chapter 339 09/06/15 3.076
Chapter 338 09/06/15 3.077
Chapter 337 09/06/15 3.082
Chapter 336 09/06/15 3.082
Chapter 335 09/06/15 3.041
Chapter 334 09/06/15 3.083
Chapter 333 09/06/15 3.083
Chapter 332 09/06/15 3.069
Chapter 331 09/06/15 3.085
Chapter 330 09/06/15 3.095
Chapter 329 09/06/15 3.089
Chapter 328 09/06/15 3.091
Chapter 327 09/06/15 3.082
Chapter 326 09/06/15 3.087
Chapter 325 09/06/15 3.087
Chapter 324 09/06/15 3.086
Chapter 323 09/06/15 3.082
Chapter 322 09/06/15 3.079
Chapter 321 09/06/15 3.085
Chapter 320 09/06/15 3.088
Chapter 319 09/06/15 3.083
Chapter 318 09/06/15 3.096
Chapter 317 09/06/15 3.077
Chapter 316 09/06/15 3.085
Chapter 315 09/06/15 3.081
Chapter 314 09/06/15 3.087
Chapter 313 09/06/15 3.088
Chapter 312 09/06/15 3.075
Chapter 311 09/06/15 3.081
Chapter 310 09/06/15 3.079
Chapter 309 09/06/15 3.064
Chapter 308 09/06/15 3.073
Chapter 307 09/06/15 3.070
Chapter 306 09/06/15 3.077
Chapter 305 09/06/15 3.083
Chapter 304 09/06/15 3.079
Chapter 303 09/06/15 3.078
Chapter 302 09/06/15 3.089
Chapter 301 09/06/15 3.070
Chapter 300 09/06/15 3.093
Chapter 299 09/06/15 3.085
Chapter 298 09/06/15 3.078
Chapter 297 09/06/15 3.071
Chapter 296 09/06/15 3.081
Chapter 295 09/06/15 3.070
Chapter 294 09/06/15 3.076
Chapter 293 09/06/15 3.089
Chapter 292 09/06/15 3.082
Chapter 291 09/06/15 3.082
Chapter 290 09/06/15 3.082
Chapter 289 09/06/15 3.093
Chapter 288 09/06/15 3.086
Chapter 287 09/06/15 3.087
Chapter 286 09/06/15 3.085
Chapter 285 09/06/15 3.084
Chapter 284 09/06/15 3.093
Chapter 283 09/06/15 3.074
Chapter 282 09/06/15 3.078
Chapter 281 09/06/15 3.094
Chapter 280 09/06/15 3.085
Chapter 279 09/06/15 3.086
Chapter 278 09/06/15 3.090
Chapter 277 09/06/15 3.075
Chapter 276 09/06/15 3.092
Chapter 275 09/06/15 3.093
Chapter 274 09/06/15 3.081
Chapter 273 09/06/15 3.079
Chapter 272 09/06/15 3.084
Chapter 271 09/06/15 3.087
Chapter 270 09/06/15 3.080
Chapter 269 09/06/15 3.077
Chapter 268 09/06/15 3.066
Chapter 267 09/06/15 3.078
Chapter 266 09/06/15 3.083
Chapter 265 09/06/15 3.080
Chapter 264 09/06/15 3.068
Chapter 263 09/06/15 3.077
Chapter 262 09/06/15 3.078
Chapter 261 09/06/15 3.091
Chapter 260 09/06/15 3.070
Chapter 259 09/06/15 3.088
Chapter 258 09/06/15 3.069
Chapter 257 09/06/15 3.069
Chapter 256 09/06/15 3.084
Chapter 255 09/06/15 3.085
Chapter 254 09/06/15 3.084
Chapter 253 09/06/15 3.075
Chapter 252 09/06/15 3.074
Chapter 251 09/06/15 3.079
Chapter 250 09/06/15 3.084
Chapter 249 09/06/15 3.072
Chapter 248 09/06/15 3.079
Chapter 247 09/06/15 3.070
Chapter 246 09/06/15 3.061
Chapter 245 09/06/15 3.075
Chapter 244 09/06/15 3.071
Chapter 243 09/06/15 3.080
Chapter 242 09/06/15 3.074
Chapter 241 09/06/15 3.073
Chapter 240 09/06/15 3.074
Chapter 239 09/06/15 3.057
Chapter 238 09/06/15 3.082
Chapter 237 09/06/15 3.067
Chapter 236 09/06/15 3.070
Chapter 235 09/06/15 3.079
Chapter 234 09/06/15 3.075
Chapter 233 09/06/15 3.074
Chapter 232 09/06/15 3.064
Chapter 231 09/06/15 3.073
Chapter 230 09/06/15 3.065
Chapter 229 09/06/15 3.069
Chapter 228 09/06/15 3.078
Chapter 227 09/06/15 3.065
Chapter 226 09/06/15 3.073
Chapter 225 09/06/15 3.077
Chapter 224 09/06/15 3.061
Chapter 223 09/06/15 3.053
Chapter 222 09/06/15 3.084
Chapter 221 09/06/15 3.069
Chapter 220 09/06/15 3.079
Chapter 219 09/06/15 3.074
Chapter 218 09/06/15 3.085
Chapter 217 09/06/15 3.097
Chapter 216 09/06/15 3.074
Chapter 215 09/06/15 3.077
Chapter 214 09/06/15 3.081
Chapter 213 09/06/15 3.082
Chapter 212 09/06/15 3.086
Chapter 211 09/06/15 3.078
Chapter 210 09/06/15 3.088
Chapter 209 09/06/15 3.080
Chapter 208 09/06/15 3.083
Chapter 207 09/06/15 3.079
Chapter 206 09/06/15 3.068
Chapter 205 09/06/15 3.075
Chapter 204 09/06/15 3.077
Chapter 203 09/06/15 3.074
Chapter 202 09/06/15 3.066
Chapter 201 09/06/15 3.086
Chapter 200 09/06/15 3.077
Chapter 199 09/06/15 3.085
Chapter 198 09/06/15 3.069
Chapter 197 09/06/15 3.069
Chapter 196 09/06/15 3.085
Chapter 195 09/06/15 3.081
Chapter 194 09/06/15 3.064
Chapter 193 09/06/15 3.073
Chapter 192 09/06/15 3.066
Chapter 191 09/06/15 3.068
Chapter 190 09/06/15 3.090
Chapter 189 09/06/15 3.071
Chapter 188 09/06/15 3.080
Chapter 187 09/06/15 3.068
Chapter 186 09/06/15 3.073
Chapter 185 09/06/15 3.083
Chapter 184 09/06/15 3.067
Chapter 183 09/06/15 3.084
Chapter 182 09/06/15 3.070
Chapter 181 09/06/15 3.069
Chapter 180 09/06/15 3.082
Chapter 179 09/06/15 3.083
Chapter 178 09/06/15 3.069
Chapter 177 09/06/15 3.065
Chapter 176 09/06/15 3.080
Chapter 175 09/06/15 3.079
Chapter 174 09/06/15 3.072
Chapter 173 09/06/15 3.081
Chapter 172 09/06/15 3.081
Chapter 171 09/06/15 3.075
Chapter 170 09/06/15 3.083
Chapter 169 09/06/15 3.081
Chapter 168 09/06/15 3.070
Chapter 167 09/06/15 3.066
Chapter 166 09/06/15 3.062
Chapter 165 09/06/15 3.070
Chapter 164 09/06/15 3.075
Chapter 163 09/06/15 3.072
Chapter 162 09/06/15 3.054
Chapter 161 09/06/15 3.079
Chapter 160 09/06/15 3.071
Chapter 159 09/06/15 3.077
Chapter 158 09/06/15 3.067
Chapter 157 09/06/15 3.067
Chapter 156 09/06/15 3.084
Chapter 155 09/06/15 3.084
Chapter 154 09/06/15 3.083
Chapter 153 09/06/15 3.075
Chapter 152 09/06/15 3.075
Chapter 151 09/06/15 3.074
Chapter 150 09/06/15 3.080
Chapter 149 09/06/15 3.067
Chapter 148 09/06/15 3.078
Chapter 147 09/06/15 3.078
Chapter 146 09/06/15 3.087
Chapter 145 09/06/15 3.069
Chapter 144 09/06/15 3.080
Chapter 143 09/06/15 3.066
Chapter 142 09/06/15 3.070
Chapter 141 09/06/15 3.079
Chapter 140 09/06/15 3.075
Chapter 139 09/06/15 3.076
Chapter 138 09/06/15 3.078
Chapter 137 09/06/15 3.076
Chapter 136 09/06/15 3.076
Chapter 135 09/06/15 3.084
Chapter 134 09/06/15 3.075
Chapter 133 09/06/15 3.091
Chapter 132 09/06/15 3.081
Chapter 131 09/06/15 3.066
Chapter 130 09/06/15 3.081
Chapter 129 09/06/15 3.076
Chapter 128 09/06/15 3.077
Chapter 127 09/06/15 3.076
Chapter 126 09/06/15 3.086
Chapter 125 09/06/15 3.071
Chapter 124 09/06/15 3.079
Chapter 123 09/06/15 3.085
Chapter 122 09/06/15 3.083
Chapter 121 09/06/15 3.095
Chapter 120 09/06/15 3.080
Chapter 119 09/06/15 3.064
Chapter 118 09/06/15 3.074
Chapter 117 09/06/15 3.082
Chapter 116 09/06/15 3.082
Chapter 115 09/06/15 3.096
Chapter 114 09/06/15 3.079
Chapter 113 09/06/15 3.086
Chapter 112 09/06/15 3.085
Chapter 111 09/06/15 3.079
Chapter 110 09/06/15 3.084
Chapter 109 09/06/15 3.070
Chapter 108 09/06/15 3.067
Chapter 107 09/06/15 3.083
Chapter 106 09/06/15 3.103
Chapter 105 09/06/15 3.079
Chapter 104 09/06/15 3.084
Chapter 103 09/06/15 3.093
Chapter 102 09/06/15 3.083
Chapter 101 09/06/15 3.088
Chapter 100 09/06/15 3.095
Chapter 99 09/06/15 3.087
Chapter 98 09/06/15 3.074
Chapter 97 09/06/15 3.073
Chapter 96 09/06/15 3.092
Chapter 95 09/06/15 3.078
Chapter 94 09/06/15 3.080
Chapter 93 09/06/15 3.081
Chapter 92 09/06/15 3.098
Chapter 91 09/06/15 3.066
Chapter 90 09/06/15 3.073
Chapter 89 09/06/15 3.078
Chapter 88 09/06/15 3.079
Chapter 87 09/06/15 3.078
Chapter 86 09/06/15 3.082
Chapter 85 09/06/15 3.076
Chapter 84 09/06/15 3.086
Chapter 83 09/06/15 3.075
Chapter 82 09/06/15 3.087
Chapter 81 09/06/15 3.087
Chapter 80 09/06/15 3.081
Chapter 79 09/06/15 3.076
Chapter 78 09/06/15 3.091
Chapter 77 09/06/15 3.078
Chapter 76 09/06/15 3.064
Chapter 75 09/06/15 3.073
Chapter 74 09/06/15 3.082
Chapter 73 09/06/15 3.082
Chapter 72 09/06/15 3.082
Chapter 71 09/06/15 3.085
Chapter 70 09/06/15 3.094
Chapter 69 09/06/15 3.098
Chapter 68 09/06/15 3.082
Chapter 67 09/06/15 3.077
Chapter 66 09/06/15 3.078
Chapter 65 09/06/15 3.078
Chapter 64 09/06/15 3.090
Chapter 63 09/06/15 3.095
Chapter 62 09/06/15 3.097
Chapter 61 09/06/15 3.092
Chapter 60 09/06/15 3.095
Chapter 59 09/06/15 3.087
Chapter 58 09/06/15 3.098
Chapter 57 09/06/15 3.089
Chapter 56 09/06/15 3.093
Chapter 55 09/06/15 3.095
Chapter 54 09/06/15 3.105
Chapter 53 09/06/15 3.098
Chapter 52 09/06/15 3.088
Chapter 51 09/06/15 3.096
Chapter 50 09/06/15 3.112
Chapter 49 09/06/15 3.094
Chapter 48 09/06/15 3.085
Chapter 47 09/06/15 3.101
Chapter 46 09/06/15 3.091
Chapter 45 09/06/15 3.105
Chapter 44 09/06/15 3.119
Chapter 43 09/06/15 3.110
Chapter 42 09/06/15 3.123
Chapter 41 09/06/15 3.155
Chapter 40 09/06/15 3.121
Chapter 39 09/06/15 3.111
Chapter 38 09/06/15 3.104
Chapter 37 09/06/15 3.109
Chapter 36 09/06/15 3.102
Chapter 35 09/06/15 3.096
Chapter 34 09/06/15 3.112
Chapter 33 09/06/15 3.115
Chapter 32 09/06/15 3.109
Chapter 31 09/06/15 3.133
Chapter 30 09/06/15 3.116
Chapter 29 09/06/15 3.109
Chapter 28 09/06/15 3.120
Chapter 27 09/06/15 3.140
Chapter 26 09/06/15 3.122
Chapter 25 09/06/15 3.130
Chapter 24 09/06/15 3.130
Chapter 23 09/06/15 3.131
Chapter 22 09/06/15 3.141
Chapter 21 09/06/15 3.135
Chapter 20 09/06/15 3.134
Chapter 19 09/06/15 3.135
Chapter 18 09/06/15 3.121
Chapter 17 09/06/15 3.141
Chapter 16 09/06/15 3.126
Chapter 15 09/06/15 3.139
Chapter 14 09/06/15 3.127
Chapter 13 09/06/15 3.145
Chapter 12 09/06/15 3.137
Chapter 11 09/06/15 3.143
Chapter 10 09/06/15 3.152
Chapter 9 09/06/15 3.151
Chapter 8 09/06/15 3.148
Chapter 7 09/06/15 3.142
Chapter 6 09/06/15 3.147
Chapter 5 09/06/15 3.171
Chapter 4 09/06/15 3.180
Chapter 3 09/06/15 3.170
Chapter 2 09/06/15 3.184
Chapter 1 09/06/15 3.294
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
jojo 14:50 06/11Chapter 627Báo vi phạm
update nhanh nhanh lên nào
AuthorTrả lời
nocmt 20:40 13/09Chapter 625Báo vi phạm
Oda Nobunaga - Từ Gã Khùng Đến Anh Hùng Chinh Phục Thiên Hạ
http://www.hochoai.com/2016/08/oda-nobunaga-tu-ga-khung-en-anh-hung.html
AuthorTrả lời
Luvsnow 21:17 06/04Báo vi phạm
Đẹt chả lụa tại sao có thể nhảy cóc luôn được vậy :"< cho e xin cái link raw phát
AuthorTrả lời
E.N.I 13:16 26/03Báo vi phạm
Sao hok dich hết phần tui mafia trc nhỉ ? Thấy nó hay hơn phần của con bánh bèo kia nhiều

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch