Jojo no Kimyou na Bouken

Jojo no Kimyou na Bouken
Lượt xem: 59.871
Nội dung

Đây là câu chuyện về gia đình Joestar, và những trận chiến của họ chống lại những kẻ thù kỳ quái. Trận đánh giữa Jonathan Joestar chống lại ma cà rồng Dio Brando bắt đầu tất cả, và nó tiếp tục vào mỗi thế hệ thứ hai của dòng họ Joestars..

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 629 01:58 09/01 3.165
Chapter 628 15/11/16 3.179
Chapter 627 06/11/16 3.178
Chapter 626 31/10/16 3.172
Chapter 625 28/07/16 3.408
Chapter 624 29/06/16 3.223
Chapter 623 16/06/16 3.145
Chapter 622 26/11/15 3.331
Chapter 621 22/11/15 3.164
Chapter 620 25/10/15 3.214
Chapter 619 25/09/15 3.112
Chapter 618 17/09/15 3.118
Chapter 617 13/09/15 3.141
Chapter 616 08/09/15 3.152
Chapter 615 03/09/15 3.143
Chapter 614 31/08/15 3.137
Chapter 613 28/08/15 3.179
Chapter 612 26/08/15 3.109
Chapter 611 24/08/15 3.124
Chapter 610 23/08/15 3.150
Chapter 609 21/08/15 3.139
Chapter 608 20/08/15 3.129
Chapter 607 31/07/15 3.144
Chapter 606 29/07/15 3.159
Chapter 605 29/07/15 3.135
Chapter 604 21/07/15 3.132
Chapter 603 16/07/15 3.118
Chapter 602 14/07/15 3.126
Chapter 601 09/07/15 3.118
Chapter 600 08/07/15 3.129
Chapter 599 03/07/15 3.105
Chapter 598 26/06/15 3.108
Chapter 597 26/06/15 3.100
Chapter 596 16/06/15 3.107
Chapter 595 09/06/15 3.241
Chapter 573 10/10/16 3.103
Chapter 572 10/10/16 3.049
Chapter 571 13/09/16 3.050
Chapter 570 12/09/16 3.055
Chapter 569 31/08/16 3.065
Chapter 568 29/08/16 3.055
Chapter 567 25/08/16 3.100
Chapter 566 21/08/16 3.087
Chapter 565 25/08/16 3.063
Chapter 564 19/08/16 3.061
Chapter 563 19/08/16 3.059
Chapter 562 19/08/16 3.043
Chapter 561 19/08/16 3.045
Chapter 560 19/08/16 3.061
Chapter 559 22/07/16 3.057
Chapter 558 22/07/16 3.059
Chapter 557 19/07/16 3.055
Chapter 556 19/07/16 3.059
Chapter 555 16/07/16 3.060
Chapter 554 15/07/16 3.050
Chapter 553 15/07/16 3.049
Chapter 552 13/07/16 3.049
Chapter 551 12/07/16 3.048
Chapter 550 12/07/16 3.055
Chapter 549 12/07/16 3.063
Chapter 548 12/07/16 3.075
Chapter 547 12/07/16 3.053
Chapter 546 13/06/16 3.073
Chapter 545 13/06/16 3.074
Chapter 544 04/06/16 3.062
Chapter 543 04/06/16 3.061
Chapter 542 14/05/16 3.085
Chapter 541 11/05/16 3.072
Chapter 540 05/04/16 3.054
Chapter 539 24/03/16 3.055
Chapter 538 23/03/16 3.053
Chapter 537 11/03/16 3.050
Chapter 536 10/03/16 3.045
Chapter 535 02/12/15 3.097
Chapter 534 30/11/15 3.085
Chapter 533 28/11/15 3.071
Chapter 532 24/11/15 3.077
Chapter 531 20/11/15 3.082
Chapter 530 31/10/15 3.088
Chapter 529 31/10/15 3.093
Chapter 528 31/10/15 3.136
Chapter 527 31/10/15 3.098
Chapter 526 31/10/15 3.094
Chapter 525 31/10/15 3.081
Chapter 524 31/10/15 3.113
Chapter 523 09/06/15 3.108
Chapter 522 09/06/15 3.094
Chapter 521 09/06/15 3.087
Chapter 520 09/06/15 3.111
Chapter 519 09/06/15 3.094
Chapter 518 09/06/15 3.072
Chapter 517 09/06/15 3.110
Chapter 516 09/06/15 3.105
Chapter 515 09/06/15 3.085
Chapter 514 09/06/15 3.104
Chapter 513 09/06/15 3.094
Chapter 512 09/06/15 3.089
Chapter 511 09/06/15 3.092
Chapter 510 09/06/15 3.104
Chapter 509 09/06/15 3.098
Chapter 508 09/06/15 3.100
Chapter 507 09/06/15 3.157
Chapter 506 09/06/15 3.083
Chapter 505 09/06/15 3.090
Chapter 504 09/06/15 3.096
Chapter 503 09/06/15 3.088
Chapter 502 09/06/15 3.114
Chapter 501 09/06/15 3.081
Chapter 500 09/06/15 3.082
Chapter 499 09/06/15 3.090
Chapter 498 09/06/15 3.069
Chapter 497 09/06/15 3.076
Chapter 496 09/06/15 3.079
Chapter 495 09/06/15 3.074
Chapter 494 09/06/15 3.096
Chapter 493 09/06/15 3.090
Chapter 492 09/06/15 3.106
Chapter 491 09/06/15 3.079
Chapter 490 09/06/15 3.083
Chapter 489 09/06/15 3.086
Chapter 488 09/06/15 3.086
Chapter 487 09/06/15 3.079
Chapter 486 09/06/15 3.093
Chapter 485 09/06/15 3.092
Chapter 484 09/06/15 3.080
Chapter 483 09/06/15 3.087
Chapter 482 09/06/15 3.077
Chapter 481 09/06/15 3.099
Chapter 480 09/06/15 3.091
Chapter 479 09/06/15 3.080
Chapter 478 09/06/15 3.082
Chapter 477 09/06/15 3.093
Chapter 476 09/06/15 3.085
Chapter 475 09/06/15 3.086
Chapter 474 09/06/15 3.073
Chapter 473 09/06/15 3.092
Chapter 472 09/06/15 3.093
Chapter 471 09/06/15 3.086
Chapter 470 09/06/15 3.088
Chapter 469 09/06/15 3.087
Chapter 468 09/06/15 3.091
Chapter 467 09/06/15 3.096
Chapter 466 09/06/15 3.087
Chapter 465 09/06/15 3.094
Chapter 464 09/06/15 3.173
Chapter 463 09/06/15 3.084
Chapter 462 09/06/15 3.081
Chapter 461 09/06/15 3.086
Chapter 460 09/06/15 3.092
Chapter 459 09/06/15 3.056
Chapter 458 09/06/15 3.084
Chapter 457 09/06/15 3.088
Chapter 456 09/06/15 3.085
Chapter 455 09/06/15 3.093
Chapter 454 09/06/15 3.083
Chapter 453 09/06/15 3.089
Chapter 452 09/06/15 3.087
Chapter 451 09/06/15 3.076
Chapter 450 09/06/15 3.074
Chapter 449 09/06/15 3.086
Chapter 448 09/06/15 3.068
Chapter 447 09/06/15 3.082
Chapter 446 09/06/15 3.082
Chapter 445 09/06/15 3.094
Chapter 444 09/06/15 3.093
Chapter 443 09/06/15 3.086
Chapter 442 09/06/15 3.089
Chapter 441 09/06/15 3.095
Chapter 440 09/06/15 3.097
Chapter 439 09/06/15 3.076
Chapter 438 09/06/15 3.093
Chapter 437 09/06/15 3.073
Chapter 436 09/06/15 3.088
Chapter 435 09/06/15 3.094
Chapter 434 09/06/15 3.083
Chapter 433 09/06/15 3.078
Chapter 432 09/06/15 3.081
Chapter 431 09/06/15 3.084
Chapter 430 09/06/15 3.087
Chapter 429 09/06/15 3.057
Chapter 428 09/06/15 3.091
Chapter 427 09/06/15 3.084
Chapter 426 09/06/15 3.091
Chapter 425 09/06/15 3.145
Chapter 424 09/06/15 3.087
Chapter 423 09/06/15 3.092
Chapter 422 09/06/15 3.078
Chapter 421 09/06/15 3.104
Chapter 420 09/06/15 3.087
Chapter 419 09/06/15 3.077
Chapter 418 09/06/15 3.089
Chapter 417 09/06/15 3.096
Chapter 416 09/06/15 3.086
Chapter 415 09/06/15 3.095
Chapter 414 09/06/15 3.084
Chapter 413 09/06/15 3.097
Chapter 412 09/06/15 3.086
Chapter 411 09/06/15 3.088
Chapter 410 09/06/15 3.093
Chapter 409 09/06/15 3.087
Chapter 408 09/06/15 3.090
Chapter 407 09/06/15 3.081
Chapter 406 09/06/15 3.079
Chapter 405 09/06/15 3.085
Chapter 404 09/06/15 3.079
Chapter 403 09/06/15 3.082
Chapter 402 09/06/15 3.136
Chapter 401 09/06/15 3.103
Chapter 400 09/06/15 3.106
Chapter 399 09/06/15 3.079
Chapter 398 09/06/15 3.085
Chapter 397 09/06/15 3.087
Chapter 396 09/06/15 3.091
Chapter 395 09/06/15 3.097
Chapter 394 09/06/15 3.090
Chapter 393 09/06/15 3.076
Chapter 392 09/06/15 3.073
Chapter 391 09/06/15 3.077
Chapter 390 09/06/15 3.089
Chapter 389 09/06/15 3.092
Chapter 388 09/06/15 3.087
Chapter 387 09/06/15 3.085
Chapter 386 09/06/15 3.091
Chapter 385 09/06/15 3.072
Chapter 384 09/06/15 3.117
Chapter 383 09/06/15 3.108
Chapter 382 09/06/15 3.101
Chapter 381 09/06/15 3.085
Chapter 380 09/06/15 3.102
Chapter 379 09/06/15 3.090
Chapter 378 09/06/15 3.068
Chapter 377 09/06/15 3.086
Chapter 376 09/06/15 3.086
Chapter 375 09/06/15 3.085
Chapter 374 09/06/15 3.090
Chapter 373 09/06/15 3.085
Chapter 372 09/06/15 3.083
Chapter 371 09/06/15 3.078
Chapter 370 09/06/15 3.093
Chapter 369.2 09/06/15 3.087
Chapter 369 09/06/15 3.082
Chapter 368 09/06/15 3.087
Chapter 367 09/06/15 3.079
Chapter 366 09/06/15 3.085
Chapter 365 09/06/15 3.092
Chapter 364 09/06/15 3.092
Chapter 363 09/06/15 3.089
Chapter 362 09/06/15 3.104
Chapter 361.5 09/06/15 3.084
Chapter 361 09/06/15 3.080
Chapter 360 09/06/15 3.088
Chapter 359 09/06/15 3.081
Chapter 358.5 09/06/15 3.081
Chapter 358 09/06/15 3.084
Chapter 357 09/06/15 3.087
Chapter 356 09/06/15 3.078
Chapter 355 09/06/15 3.087
Chapter 354 09/06/15 3.083
Chapter 353 09/06/15 3.078
Chapter 352 09/06/15 3.081
Chapter 351 09/06/15 3.089
Chapter 350 09/06/15 3.081
Chapter 349 09/06/15 3.078
Chapter 348 09/06/15 3.081
Chapter 347 09/06/15 3.072
Chapter 346 09/06/15 3.078
Chapter 345 09/06/15 3.066
Chapter 344 09/06/15 3.077
Chapter 343 09/06/15 3.067
Chapter 342 09/06/15 3.082
Chapter 341 09/06/15 3.059
Chapter 340 09/06/15 3.082
Chapter 339 09/06/15 3.078
Chapter 338 09/06/15 3.077
Chapter 337 09/06/15 3.084
Chapter 336 09/06/15 3.083
Chapter 335 09/06/15 3.041
Chapter 334 09/06/15 3.085
Chapter 333 09/06/15 3.085
Chapter 332 09/06/15 3.071
Chapter 331 09/06/15 3.087
Chapter 330 09/06/15 3.098
Chapter 329 09/06/15 3.093
Chapter 328 09/06/15 3.093
Chapter 327 09/06/15 3.086
Chapter 326 09/06/15 3.089
Chapter 325 09/06/15 3.090
Chapter 324 09/06/15 3.090
Chapter 323 09/06/15 3.084
Chapter 322 09/06/15 3.082
Chapter 321 09/06/15 3.088
Chapter 320 09/06/15 3.091
Chapter 319 09/06/15 3.088
Chapter 318 09/06/15 3.100
Chapter 317 09/06/15 3.080
Chapter 316 09/06/15 3.087
Chapter 315 09/06/15 3.084
Chapter 314 09/06/15 3.089
Chapter 313 09/06/15 3.089
Chapter 312 09/06/15 3.078
Chapter 311 09/06/15 3.085
Chapter 310 09/06/15 3.083
Chapter 309 09/06/15 3.068
Chapter 308 09/06/15 3.075
Chapter 307 09/06/15 3.075
Chapter 306 09/06/15 3.080
Chapter 305 09/06/15 3.086
Chapter 304 09/06/15 3.082
Chapter 303 09/06/15 3.081
Chapter 302 09/06/15 3.093
Chapter 301 09/06/15 3.073
Chapter 300 09/06/15 3.095
Chapter 299 09/06/15 3.087
Chapter 298 09/06/15 3.078
Chapter 297 09/06/15 3.073
Chapter 296 09/06/15 3.084
Chapter 295 09/06/15 3.072
Chapter 294 09/06/15 3.077
Chapter 293 09/06/15 3.092
Chapter 292 09/06/15 3.084
Chapter 291 09/06/15 3.084
Chapter 290 09/06/15 3.084
Chapter 289 09/06/15 3.094
Chapter 288 09/06/15 3.087
Chapter 287 09/06/15 3.089
Chapter 286 09/06/15 3.088
Chapter 285 09/06/15 3.085
Chapter 284 09/06/15 3.095
Chapter 283 09/06/15 3.076
Chapter 282 09/06/15 3.082
Chapter 281 09/06/15 3.097
Chapter 280 09/06/15 3.089
Chapter 279 09/06/15 3.091
Chapter 278 09/06/15 3.095
Chapter 277 09/06/15 3.079
Chapter 276 09/06/15 3.097
Chapter 275 09/06/15 3.096
Chapter 274 09/06/15 3.085
Chapter 273 09/06/15 3.082
Chapter 272 09/06/15 3.086
Chapter 271 09/06/15 3.093
Chapter 270 09/06/15 3.083
Chapter 269 09/06/15 3.080
Chapter 268 09/06/15 3.071
Chapter 267 09/06/15 3.082
Chapter 266 09/06/15 3.087
Chapter 265 09/06/15 3.085
Chapter 264 09/06/15 3.072
Chapter 263 09/06/15 3.080
Chapter 262 09/06/15 3.082
Chapter 261 09/06/15 3.095
Chapter 260 09/06/15 3.072
Chapter 259 09/06/15 3.094
Chapter 258 09/06/15 3.073
Chapter 257 09/06/15 3.072
Chapter 256 09/06/15 3.086
Chapter 255 09/06/15 3.087
Chapter 254 09/06/15 3.088
Chapter 253 09/06/15 3.078
Chapter 252 09/06/15 3.080
Chapter 251 09/06/15 3.084
Chapter 250 09/06/15 3.085
Chapter 249 09/06/15 3.074
Chapter 248 09/06/15 3.083
Chapter 247 09/06/15 3.073
Chapter 246 09/06/15 3.064
Chapter 245 09/06/15 3.078
Chapter 244 09/06/15 3.075
Chapter 243 09/06/15 3.081
Chapter 242 09/06/15 3.078
Chapter 241 09/06/15 3.075
Chapter 240 09/06/15 3.079
Chapter 239 09/06/15 3.062
Chapter 238 09/06/15 3.087
Chapter 237 09/06/15 3.071
Chapter 236 09/06/15 3.072
Chapter 235 09/06/15 3.083
Chapter 234 09/06/15 3.079
Chapter 233 09/06/15 3.079
Chapter 232 09/06/15 3.066
Chapter 231 09/06/15 3.077
Chapter 230 09/06/15 3.069
Chapter 229 09/06/15 3.072
Chapter 228 09/06/15 3.081
Chapter 227 09/06/15 3.068
Chapter 226 09/06/15 3.076
Chapter 225 09/06/15 3.081
Chapter 224 09/06/15 3.065
Chapter 223 09/06/15 3.057
Chapter 222 09/06/15 3.087
Chapter 221 09/06/15 3.072
Chapter 220 09/06/15 3.082
Chapter 219 09/06/15 3.077
Chapter 218 09/06/15 3.089
Chapter 217 09/06/15 3.099
Chapter 216 09/06/15 3.077
Chapter 215 09/06/15 3.080
Chapter 214 09/06/15 3.083
Chapter 213 09/06/15 3.084
Chapter 212 09/06/15 3.089
Chapter 211 09/06/15 3.082
Chapter 210 09/06/15 3.093
Chapter 209 09/06/15 3.085
Chapter 208 09/06/15 3.086
Chapter 207 09/06/15 3.082
Chapter 206 09/06/15 3.072
Chapter 205 09/06/15 3.077
Chapter 204 09/06/15 3.082
Chapter 203 09/06/15 3.078
Chapter 202 09/06/15 3.070
Chapter 201 09/06/15 3.089
Chapter 200 09/06/15 3.083
Chapter 199 09/06/15 3.088
Chapter 198 09/06/15 3.073
Chapter 197 09/06/15 3.070
Chapter 196 09/06/15 3.087
Chapter 195 09/06/15 3.083
Chapter 194 09/06/15 3.069
Chapter 193 09/06/15 3.077
Chapter 192 09/06/15 3.070
Chapter 191 09/06/15 3.072
Chapter 190 09/06/15 3.095
Chapter 189 09/06/15 3.073
Chapter 188 09/06/15 3.084
Chapter 187 09/06/15 3.072
Chapter 186 09/06/15 3.077
Chapter 185 09/06/15 3.087
Chapter 184 09/06/15 3.070
Chapter 183 09/06/15 3.087
Chapter 182 09/06/15 3.073
Chapter 181 09/06/15 3.074
Chapter 180 09/06/15 3.085
Chapter 179 09/06/15 3.085
Chapter 178 09/06/15 3.072
Chapter 177 09/06/15 3.068
Chapter 176 09/06/15 3.083
Chapter 175 09/06/15 3.081
Chapter 174 09/06/15 3.075
Chapter 173 09/06/15 3.087
Chapter 172 09/06/15 3.084
Chapter 171 09/06/15 3.077
Chapter 170 09/06/15 3.087
Chapter 169 09/06/15 3.086
Chapter 168 09/06/15 3.073
Chapter 167 09/06/15 3.070
Chapter 166 09/06/15 3.066
Chapter 165 09/06/15 3.074
Chapter 164 09/06/15 3.080
Chapter 163 09/06/15 3.077
Chapter 162 09/06/15 3.059
Chapter 161 09/06/15 3.083
Chapter 160 09/06/15 3.075
Chapter 159 09/06/15 3.083
Chapter 158 09/06/15 3.070
Chapter 157 09/06/15 3.073
Chapter 156 09/06/15 3.087
Chapter 155 09/06/15 3.089
Chapter 154 09/06/15 3.087
Chapter 153 09/06/15 3.078
Chapter 152 09/06/15 3.080
Chapter 151 09/06/15 3.078
Chapter 150 09/06/15 3.083
Chapter 149 09/06/15 3.070
Chapter 148 09/06/15 3.081
Chapter 147 09/06/15 3.082
Chapter 146 09/06/15 3.091
Chapter 145 09/06/15 3.074
Chapter 144 09/06/15 3.083
Chapter 143 09/06/15 3.069
Chapter 142 09/06/15 3.074
Chapter 141 09/06/15 3.082
Chapter 140 09/06/15 3.080
Chapter 139 09/06/15 3.079
Chapter 138 09/06/15 3.083
Chapter 137 09/06/15 3.082
Chapter 136 09/06/15 3.080
Chapter 135 09/06/15 3.087
Chapter 134 09/06/15 3.081
Chapter 133 09/06/15 3.093
Chapter 132 09/06/15 3.086
Chapter 131 09/06/15 3.072
Chapter 130 09/06/15 3.084
Chapter 129 09/06/15 3.080
Chapter 128 09/06/15 3.080
Chapter 127 09/06/15 3.081
Chapter 126 09/06/15 3.090
Chapter 125 09/06/15 3.075
Chapter 124 09/06/15 3.081
Chapter 123 09/06/15 3.088
Chapter 122 09/06/15 3.088
Chapter 121 09/06/15 3.100
Chapter 120 09/06/15 3.085
Chapter 119 09/06/15 3.068
Chapter 118 09/06/15 3.079
Chapter 117 09/06/15 3.086
Chapter 116 09/06/15 3.087
Chapter 115 09/06/15 3.102
Chapter 114 09/06/15 3.084
Chapter 113 09/06/15 3.091
Chapter 112 09/06/15 3.091
Chapter 111 09/06/15 3.085
Chapter 110 09/06/15 3.087
Chapter 109 09/06/15 3.073
Chapter 108 09/06/15 3.071
Chapter 107 09/06/15 3.089
Chapter 106 09/06/15 3.107
Chapter 105 09/06/15 3.084
Chapter 104 09/06/15 3.086
Chapter 103 09/06/15 3.099
Chapter 102 09/06/15 3.085
Chapter 101 09/06/15 3.091
Chapter 100 09/06/15 3.100
Chapter 99 09/06/15 3.091
Chapter 98 09/06/15 3.078
Chapter 97 09/06/15 3.079
Chapter 96 09/06/15 3.096
Chapter 95 09/06/15 3.082
Chapter 94 09/06/15 3.085
Chapter 93 09/06/15 3.087
Chapter 92 09/06/15 3.102
Chapter 91 09/06/15 3.073
Chapter 90 09/06/15 3.081
Chapter 89 09/06/15 3.083
Chapter 88 09/06/15 3.090
Chapter 87 09/06/15 3.084
Chapter 86 09/06/15 3.089
Chapter 85 09/06/15 3.083
Chapter 84 09/06/15 3.091
Chapter 83 09/06/15 3.081
Chapter 82 09/06/15 3.094
Chapter 81 09/06/15 3.094
Chapter 80 09/06/15 3.088
Chapter 79 09/06/15 3.081
Chapter 78 09/06/15 3.097
Chapter 77 09/06/15 3.084
Chapter 76 09/06/15 3.069
Chapter 75 09/06/15 3.080
Chapter 74 09/06/15 3.087
Chapter 73 09/06/15 3.088
Chapter 72 09/06/15 3.087
Chapter 71 09/06/15 3.091
Chapter 70 09/06/15 3.100
Chapter 69 09/06/15 3.105
Chapter 68 09/06/15 3.087
Chapter 67 09/06/15 3.082
Chapter 66 09/06/15 3.082
Chapter 65 09/06/15 3.086
Chapter 64 09/06/15 3.097
Chapter 63 09/06/15 3.104
Chapter 62 09/06/15 3.102
Chapter 61 09/06/15 3.098
Chapter 60 09/06/15 3.106
Chapter 59 09/06/15 3.096
Chapter 58 09/06/15 3.102
Chapter 57 09/06/15 3.095
Chapter 56 09/06/15 3.096
Chapter 55 09/06/15 3.102
Chapter 54 09/06/15 3.109
Chapter 53 09/06/15 3.101
Chapter 52 09/06/15 3.093
Chapter 51 09/06/15 3.101
Chapter 50 09/06/15 3.121
Chapter 49 09/06/15 3.102
Chapter 48 09/06/15 3.091
Chapter 47 09/06/15 3.106
Chapter 46 09/06/15 3.098
Chapter 45 09/06/15 3.111
Chapter 44 09/06/15 3.128
Chapter 43 09/06/15 3.119
Chapter 42 09/06/15 3.130
Chapter 41 09/06/15 3.171
Chapter 40 09/06/15 3.136
Chapter 39 09/06/15 3.123
Chapter 38 09/06/15 3.115
Chapter 37 09/06/15 3.121
Chapter 36 09/06/15 3.115
Chapter 35 09/06/15 3.108
Chapter 34 09/06/15 3.126
Chapter 33 09/06/15 3.125
Chapter 32 09/06/15 3.121
Chapter 31 09/06/15 3.147
Chapter 30 09/06/15 3.130
Chapter 29 09/06/15 3.124
Chapter 28 09/06/15 3.134
Chapter 27 09/06/15 3.157
Chapter 26 09/06/15 3.138
Chapter 25 09/06/15 3.151
Chapter 24 09/06/15 3.148
Chapter 23 09/06/15 3.152
Chapter 22 09/06/15 3.159
Chapter 21 09/06/15 3.153
Chapter 20 09/06/15 3.156
Chapter 19 09/06/15 3.153
Chapter 18 09/06/15 3.143
Chapter 17 09/06/15 3.161
Chapter 16 09/06/15 3.144
Chapter 15 09/06/15 3.157
Chapter 14 09/06/15 3.147
Chapter 13 09/06/15 3.163
Chapter 12 09/06/15 3.153
Chapter 11 09/06/15 3.162
Chapter 10 09/06/15 3.176
Chapter 9 09/06/15 3.174
Chapter 8 09/06/15 3.170
Chapter 7 09/06/15 3.166
Chapter 6 09/06/15 3.172
Chapter 5 09/06/15 3.192
Chapter 4 09/06/15 3.206
Chapter 3 09/06/15 3.195
Chapter 2 09/06/15 3.214
Chapter 1 09/06/15 3.352
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
jojo 14:50 06/11/16Chapter 627Báo vi phạm
update nhanh nhanh lên nào
AuthorTrả lời
nocmt 20:40 13/09/16Chapter 625Báo vi phạm
Oda Nobunaga - Từ Gã Khùng Đến Anh Hùng Chinh Phục Thiên Hạ
http://www.hochoai.com/2016/08/oda-nobunaga-tu-ga-khung-en-anh-hung.html
AuthorTrả lời
Luvsnow 21:17 06/04/16Báo vi phạm
Đẹt chả lụa tại sao có thể nhảy cóc luôn được vậy :"< cho e xin cái link raw phát
AuthorTrả lời
E.N.I 13:16 26/03/16Báo vi phạm
Sao hok dich hết phần tui mafia trc nhỉ ? Thấy nó hay hơn phần của con bánh bèo kia nhiều

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch