Jojo no Kimyou na Bouken

Jojo no Kimyou na Bouken
Lượt xem: 51.422
Nội dung

Đây là câu chuyện về gia đình Joestar, và những trận chiến của họ chống lại những kẻ thù kỳ quái. Trận đánh giữa Jonathan Joestar chống lại ma cà rồng Dio Brando bắt đầu tất cả, và nó tiếp tục vào mỗi thế hệ thứ hai của dòng họ Joestars..

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 625 20:42 28/07 3.373
Chapter 624 13:47 29/06 3.206
Chapter 623 20:43 16/06 3.133
Chapter 622 26/11/15 3.319
Chapter 621 22/11/15 3.155
Chapter 620 25/10/15 3.201
Chapter 619 25/09/15 3.106
Chapter 618 17/09/15 3.110
Chapter 617 13/09/15 3.131
Chapter 616 08/09/15 3.141
Chapter 615 03/09/15 3.136
Chapter 614 31/08/15 3.128
Chapter 613 28/08/15 3.158
Chapter 612 26/08/15 3.100
Chapter 611 24/08/15 3.114
Chapter 610 23/08/15 3.136
Chapter 609 21/08/15 3.125
Chapter 608 20/08/15 3.120
Chapter 607 31/07/15 3.135
Chapter 606 29/07/15 3.148
Chapter 605 29/07/15 3.124
Chapter 604 21/07/15 3.123
Chapter 603 16/07/15 3.111
Chapter 602 14/07/15 3.117
Chapter 601 09/07/15 3.113
Chapter 600 08/07/15 3.117
Chapter 599 03/07/15 3.096
Chapter 598 26/06/15 3.096
Chapter 597 26/06/15 3.091
Chapter 596 16/06/15 3.094
Chapter 595 09/06/15 3.211
Chapter 573 10:02 10/10 3.025
Chapter 572 10:02 10/10 3.019
Chapter 571 20:00 13/09 3.032
Chapter 570 09:52 12/09 3.034
Chapter 569 20:03 31/08 3.041
Chapter 568 20:11 29/08 3.033
Chapter 567 00:03 25/08 3.045
Chapter 566 21:21 21/08 3.045
Chapter 565 00:03 25/08 3.028
Chapter 564 10:26 19/08 3.037
Chapter 563 10:26 19/08 3.035
Chapter 562 10:26 19/08 3.026
Chapter 561 10:26 19/08 3.026
Chapter 560 10:26 19/08 3.034
Chapter 559 13:25 22/07 3.045
Chapter 558 13:25 22/07 3.045
Chapter 557 19:10 19/07 3.040
Chapter 556 19:03 19/07 3.044
Chapter 555 21:37 16/07 3.044
Chapter 554 20:16 15/07 3.038
Chapter 553 20:16 15/07 3.035
Chapter 552 23:45 13/07 3.036
Chapter 551 15:53 12/07 3.034
Chapter 550 15:53 12/07 3.042
Chapter 549 15:53 12/07 3.044
Chapter 548 15:53 12/07 3.047
Chapter 547 15:53 12/07 3.036
Chapter 546 17:16 13/06 3.055
Chapter 545 17:16 13/06 3.053
Chapter 544 00:24 04/06 3.043
Chapter 543 00:24 04/06 3.048
Chapter 542 14:47 14/05 3.064
Chapter 541 11:45 11/05 3.055
Chapter 540 00:25 05/04 3.040
Chapter 539 20:12 24/03 3.041
Chapter 538 09:39 23/03 3.039
Chapter 537 22:25 11/03 3.039
Chapter 536 20:57 10/03 3.036
Chapter 535 02/12/15 3.083
Chapter 534 30/11/15 3.070
Chapter 533 28/11/15 3.061
Chapter 532 24/11/15 3.064
Chapter 531 20/11/15 3.071
Chapter 530 31/10/15 3.075
Chapter 529 31/10/15 3.073
Chapter 528 31/10/15 3.116
Chapter 527 31/10/15 3.082
Chapter 526 31/10/15 3.075
Chapter 525 31/10/15 3.065
Chapter 524 31/10/15 3.092
Chapter 523 09/06/15 3.098
Chapter 522 09/06/15 3.085
Chapter 521 09/06/15 3.080
Chapter 520 09/06/15 3.102
Chapter 519 09/06/15 3.089
Chapter 518 09/06/15 3.064
Chapter 517 09/06/15 3.098
Chapter 516 09/06/15 3.093
Chapter 515 09/06/15 3.077
Chapter 514 09/06/15 3.094
Chapter 513 09/06/15 3.082
Chapter 512 09/06/15 3.078
Chapter 511 09/06/15 3.084
Chapter 510 09/06/15 3.097
Chapter 509 09/06/15 3.084
Chapter 508 09/06/15 3.090
Chapter 507 09/06/15 3.144
Chapter 506 09/06/15 3.073
Chapter 505 09/06/15 3.081
Chapter 504 09/06/15 3.088
Chapter 503 09/06/15 3.077
Chapter 502 09/06/15 3.103
Chapter 501 09/06/15 3.071
Chapter 500 09/06/15 3.070
Chapter 499 09/06/15 3.081
Chapter 498 09/06/15 3.062
Chapter 497 09/06/15 3.068
Chapter 496 09/06/15 3.071
Chapter 495 09/06/15 3.063
Chapter 494 09/06/15 3.086
Chapter 493 09/06/15 3.080
Chapter 492 09/06/15 3.094
Chapter 491 09/06/15 3.067
Chapter 490 09/06/15 3.076
Chapter 489 09/06/15 3.076
Chapter 488 09/06/15 3.073
Chapter 487 09/06/15 3.070
Chapter 486 09/06/15 3.078
Chapter 485 09/06/15 3.070
Chapter 484 09/06/15 3.066
Chapter 483 09/06/15 3.070
Chapter 482 09/06/15 3.064
Chapter 481 09/06/15 3.084
Chapter 480 09/06/15 3.074
Chapter 479 09/06/15 3.070
Chapter 478 09/06/15 3.071
Chapter 477 09/06/15 3.077
Chapter 476 09/06/15 3.071
Chapter 475 09/06/15 3.068
Chapter 474 09/06/15 3.061
Chapter 473 09/06/15 3.081
Chapter 472 09/06/15 3.083
Chapter 471 09/06/15 3.082
Chapter 470 09/06/15 3.078
Chapter 469 09/06/15 3.080
Chapter 468 09/06/15 3.081
Chapter 467 09/06/15 3.083
Chapter 466 09/06/15 3.080
Chapter 465 09/06/15 3.086
Chapter 464 09/06/15 3.152
Chapter 463 09/06/15 3.074
Chapter 462 09/06/15 3.072
Chapter 461 09/06/15 3.075
Chapter 460 09/06/15 3.081
Chapter 459 09/06/15 3.048
Chapter 458 09/06/15 3.076
Chapter 457 09/06/15 3.079
Chapter 456 09/06/15 3.074
Chapter 455 09/06/15 3.083
Chapter 454 09/06/15 3.075
Chapter 453 09/06/15 3.082
Chapter 452 09/06/15 3.078
Chapter 451 09/06/15 3.067
Chapter 450 09/06/15 3.067
Chapter 449 09/06/15 3.081
Chapter 448 09/06/15 3.060
Chapter 447 09/06/15 3.073
Chapter 446 09/06/15 3.076
Chapter 445 09/06/15 3.084
Chapter 444 09/06/15 3.082
Chapter 443 09/06/15 3.074
Chapter 442 09/06/15 3.078
Chapter 441 09/06/15 3.083
Chapter 440 09/06/15 3.083
Chapter 439 09/06/15 3.065
Chapter 438 09/06/15 3.082
Chapter 437 09/06/15 3.064
Chapter 436 09/06/15 3.078
Chapter 435 09/06/15 3.086
Chapter 434 09/06/15 3.071
Chapter 433 09/06/15 3.069
Chapter 432 09/06/15 3.071
Chapter 431 09/06/15 3.071
Chapter 430 09/06/15 3.071
Chapter 429 09/06/15 3.048
Chapter 428 09/06/15 3.076
Chapter 427 09/06/15 3.071
Chapter 426 09/06/15 3.077
Chapter 425 09/06/15 3.124
Chapter 424 09/06/15 3.076
Chapter 423 09/06/15 3.079
Chapter 422 09/06/15 3.063
Chapter 421 09/06/15 3.093
Chapter 420 09/06/15 3.075
Chapter 419 09/06/15 3.066
Chapter 418 09/06/15 3.075
Chapter 417 09/06/15 3.080
Chapter 416 09/06/15 3.078
Chapter 415 09/06/15 3.082
Chapter 414 09/06/15 3.076
Chapter 413 09/06/15 3.089
Chapter 412 09/06/15 3.079
Chapter 411 09/06/15 3.077
Chapter 410 09/06/15 3.085
Chapter 409 09/06/15 3.080
Chapter 408 09/06/15 3.081
Chapter 407 09/06/15 3.072
Chapter 406 09/06/15 3.069
Chapter 405 09/06/15 3.075
Chapter 404 09/06/15 3.071
Chapter 403 09/06/15 3.072
Chapter 402 09/06/15 3.122
Chapter 401 09/06/15 3.089
Chapter 400 09/06/15 3.093
Chapter 399 09/06/15 3.073
Chapter 398 09/06/15 3.078
Chapter 397 09/06/15 3.082
Chapter 396 09/06/15 3.081
Chapter 395 09/06/15 3.091
Chapter 394 09/06/15 3.082
Chapter 393 09/06/15 3.070
Chapter 392 09/06/15 3.066
Chapter 391 09/06/15 3.069
Chapter 390 09/06/15 3.081
Chapter 389 09/06/15 3.083
Chapter 388 09/06/15 3.080
Chapter 387 09/06/15 3.076
Chapter 386 09/06/15 3.083
Chapter 385 09/06/15 3.066
Chapter 384 09/06/15 3.108
Chapter 383 09/06/15 3.099
Chapter 382 09/06/15 3.093
Chapter 381 09/06/15 3.076
Chapter 380 09/06/15 3.094
Chapter 379 09/06/15 3.082
Chapter 378 09/06/15 3.059
Chapter 377 09/06/15 3.079
Chapter 376 09/06/15 3.079
Chapter 375 09/06/15 3.079
Chapter 374 09/06/15 3.082
Chapter 373 09/06/15 3.074
Chapter 372 09/06/15 3.076
Chapter 371 09/06/15 3.073
Chapter 370 09/06/15 3.087
Chapter 369.2 09/06/15 3.082
Chapter 369 09/06/15 3.073
Chapter 368 09/06/15 3.083
Chapter 367 09/06/15 3.074
Chapter 366 09/06/15 3.080
Chapter 365 09/06/15 3.084
Chapter 364 09/06/15 3.085
Chapter 363 09/06/15 3.083
Chapter 362 09/06/15 3.097
Chapter 361.5 09/06/15 3.079
Chapter 361 09/06/15 3.074
Chapter 360 09/06/15 3.078
Chapter 359 09/06/15 3.074
Chapter 358.5 09/06/15 3.075
Chapter 358 09/06/15 3.078
Chapter 357 09/06/15 3.077
Chapter 356 09/06/15 3.071
Chapter 355 09/06/15 3.077
Chapter 354 09/06/15 3.076
Chapter 353 09/06/15 3.072
Chapter 352 09/06/15 3.076
Chapter 351 09/06/15 3.084
Chapter 350 09/06/15 3.076
Chapter 349 09/06/15 3.070
Chapter 348 09/06/15 3.072
Chapter 347 09/06/15 3.067
Chapter 346 09/06/15 3.071
Chapter 345 09/06/15 3.061
Chapter 344 09/06/15 3.070
Chapter 343 09/06/15 3.060
Chapter 342 09/06/15 3.073
Chapter 341 09/06/15 3.053
Chapter 340 09/06/15 3.076
Chapter 339 09/06/15 3.071
Chapter 338 09/06/15 3.074
Chapter 337 09/06/15 3.076
Chapter 336 09/06/15 3.075
Chapter 335 09/06/15 3.036
Chapter 334 09/06/15 3.078
Chapter 333 09/06/15 3.079
Chapter 332 09/06/15 3.063
Chapter 331 09/06/15 3.081
Chapter 330 09/06/15 3.088
Chapter 329 09/06/15 3.084
Chapter 328 09/06/15 3.083
Chapter 327 09/06/15 3.077
Chapter 326 09/06/15 3.081
Chapter 325 09/06/15 3.081
Chapter 324 09/06/15 3.080
Chapter 323 09/06/15 3.078
Chapter 322 09/06/15 3.073
Chapter 321 09/06/15 3.079
Chapter 320 09/06/15 3.081
Chapter 319 09/06/15 3.075
Chapter 318 09/06/15 3.088
Chapter 317 09/06/15 3.070
Chapter 316 09/06/15 3.078
Chapter 315 09/06/15 3.074
Chapter 314 09/06/15 3.082
Chapter 313 09/06/15 3.081
Chapter 312 09/06/15 3.069
Chapter 311 09/06/15 3.077
Chapter 310 09/06/15 3.073
Chapter 309 09/06/15 3.060
Chapter 308 09/06/15 3.067
Chapter 307 09/06/15 3.066
Chapter 306 09/06/15 3.071
Chapter 305 09/06/15 3.077
Chapter 304 09/06/15 3.073
Chapter 303 09/06/15 3.073
Chapter 302 09/06/15 3.083
Chapter 301 09/06/15 3.065
Chapter 300 09/06/15 3.088
Chapter 299 09/06/15 3.078
Chapter 298 09/06/15 3.074
Chapter 297 09/06/15 3.067
Chapter 296 09/06/15 3.075
Chapter 295 09/06/15 3.065
Chapter 294 09/06/15 3.073
Chapter 293 09/06/15 3.083
Chapter 292 09/06/15 3.076
Chapter 291 09/06/15 3.079
Chapter 290 09/06/15 3.078
Chapter 289 09/06/15 3.078
Chapter 288 09/06/15 3.080
Chapter 287 09/06/15 3.081
Chapter 286 09/06/15 3.079
Chapter 285 09/06/15 3.080
Chapter 284 09/06/15 3.088
Chapter 283 09/06/15 3.070
Chapter 282 09/06/15 3.072
Chapter 281 09/06/15 3.086
Chapter 280 09/06/15 3.079
Chapter 279 09/06/15 3.080
Chapter 278 09/06/15 3.084
Chapter 277 09/06/15 3.068
Chapter 276 09/06/15 3.085
Chapter 275 09/06/15 3.088
Chapter 274 09/06/15 3.074
Chapter 273 09/06/15 3.072
Chapter 272 09/06/15 3.081
Chapter 271 09/06/15 3.082
Chapter 270 09/06/15 3.074
Chapter 269 09/06/15 3.071
Chapter 268 09/06/15 3.058
Chapter 267 09/06/15 3.072
Chapter 266 09/06/15 3.076
Chapter 265 09/06/15 3.073
Chapter 264 09/06/15 3.063
Chapter 263 09/06/15 3.070
Chapter 262 09/06/15 3.072
Chapter 261 09/06/15 3.086
Chapter 260 09/06/15 3.064
Chapter 259 09/06/15 3.082
Chapter 258 09/06/15 3.065
Chapter 257 09/06/15 3.064
Chapter 256 09/06/15 3.080
Chapter 255 09/06/15 3.081
Chapter 254 09/06/15 3.077
Chapter 253 09/06/15 3.068
Chapter 252 09/06/15 3.070
Chapter 251 09/06/15 3.075
Chapter 250 09/06/15 3.079
Chapter 249 09/06/15 3.067
Chapter 248 09/06/15 3.071
Chapter 247 09/06/15 3.063
Chapter 246 09/06/15 3.056
Chapter 245 09/06/15 3.068
Chapter 244 09/06/15 3.065
Chapter 243 09/06/15 3.075
Chapter 242 09/06/15 3.069
Chapter 241 09/06/15 3.067
Chapter 240 09/06/15 3.068
Chapter 239 09/06/15 3.053
Chapter 238 09/06/15 3.074
Chapter 237 09/06/15 3.060
Chapter 236 09/06/15 3.065
Chapter 235 09/06/15 3.073
Chapter 234 09/06/15 3.068
Chapter 233 09/06/15 3.068
Chapter 232 09/06/15 3.057
Chapter 231 09/06/15 3.066
Chapter 230 09/06/15 3.058
Chapter 229 09/06/15 3.063
Chapter 228 09/06/15 3.072
Chapter 227 09/06/15 3.056
Chapter 226 09/06/15 3.067
Chapter 225 09/06/15 3.071
Chapter 224 09/06/15 3.057
Chapter 223 09/06/15 3.047
Chapter 222 09/06/15 3.077
Chapter 221 09/06/15 3.065
Chapter 220 09/06/15 3.072
Chapter 219 09/06/15 3.068
Chapter 218 09/06/15 3.079
Chapter 217 09/06/15 3.093
Chapter 216 09/06/15 3.070
Chapter 215 09/06/15 3.071
Chapter 214 09/06/15 3.076
Chapter 213 09/06/15 3.076
Chapter 212 09/06/15 3.080
Chapter 211 09/06/15 3.074
Chapter 210 09/06/15 3.080
Chapter 209 09/06/15 3.074
Chapter 208 09/06/15 3.075
Chapter 207 09/06/15 3.072
Chapter 206 09/06/15 3.062
Chapter 205 09/06/15 3.070
Chapter 204 09/06/15 3.070
Chapter 203 09/06/15 3.068
Chapter 202 09/06/15 3.062
Chapter 201 09/06/15 3.079
Chapter 200 09/06/15 3.073
Chapter 199 09/06/15 3.079
Chapter 198 09/06/15 3.064
Chapter 197 09/06/15 3.064
Chapter 196 09/06/15 3.077
Chapter 195 09/06/15 3.075
Chapter 194 09/06/15 3.058
Chapter 193 09/06/15 3.065
Chapter 192 09/06/15 3.061
Chapter 191 09/06/15 3.062
Chapter 190 09/06/15 3.084
Chapter 189 09/06/15 3.067
Chapter 188 09/06/15 3.074
Chapter 187 09/06/15 3.064
Chapter 186 09/06/15 3.069
Chapter 185 09/06/15 3.076
Chapter 184 09/06/15 3.061
Chapter 183 09/06/15 3.078
Chapter 182 09/06/15 3.066
Chapter 181 09/06/15 3.062
Chapter 180 09/06/15 3.077
Chapter 179 09/06/15 3.077
Chapter 178 09/06/15 3.063
Chapter 177 09/06/15 3.059
Chapter 176 09/06/15 3.074
Chapter 175 09/06/15 3.075
Chapter 174 09/06/15 3.066
Chapter 173 09/06/15 3.074
Chapter 172 09/06/15 3.074
Chapter 171 09/06/15 3.068
Chapter 170 09/06/15 3.077
Chapter 169 09/06/15 3.074
Chapter 168 09/06/15 3.066
Chapter 167 09/06/15 3.061
Chapter 166 09/06/15 3.056
Chapter 165 09/06/15 3.064
Chapter 164 09/06/15 3.070
Chapter 163 09/06/15 3.067
Chapter 162 09/06/15 3.050
Chapter 161 09/06/15 3.073
Chapter 160 09/06/15 3.065
Chapter 159 09/06/15 3.071
Chapter 158 09/06/15 3.063
Chapter 157 09/06/15 3.061
Chapter 156 09/06/15 3.077
Chapter 155 09/06/15 3.078
Chapter 154 09/06/15 3.077
Chapter 153 09/06/15 3.067
Chapter 152 09/06/15 3.070
Chapter 151 09/06/15 3.067
Chapter 150 09/06/15 3.073
Chapter 149 09/06/15 3.062
Chapter 148 09/06/15 3.071
Chapter 147 09/06/15 3.073
Chapter 146 09/06/15 3.082
Chapter 145 09/06/15 3.063
Chapter 144 09/06/15 3.075
Chapter 143 09/06/15 3.059
Chapter 142 09/06/15 3.065
Chapter 141 09/06/15 3.073
Chapter 140 09/06/15 3.071
Chapter 139 09/06/15 3.072
Chapter 138 09/06/15 3.072
Chapter 137 09/06/15 3.070
Chapter 136 09/06/15 3.069
Chapter 135 09/06/15 3.079
Chapter 134 09/06/15 3.071
Chapter 133 09/06/15 3.085
Chapter 132 09/06/15 3.073
Chapter 131 09/06/15 3.061
Chapter 130 09/06/15 3.072
Chapter 129 09/06/15 3.070
Chapter 128 09/06/15 3.073
Chapter 127 09/06/15 3.070
Chapter 126 09/06/15 3.080
Chapter 125 09/06/15 3.067
Chapter 124 09/06/15 3.075
Chapter 123 09/06/15 3.078
Chapter 122 09/06/15 3.076
Chapter 121 09/06/15 3.088
Chapter 120 09/06/15 3.075
Chapter 119 09/06/15 3.058
Chapter 118 09/06/15 3.068
Chapter 117 09/06/15 3.077
Chapter 116 09/06/15 3.076
Chapter 115 09/06/15 3.088
Chapter 114 09/06/15 3.073
Chapter 113 09/06/15 3.078
Chapter 112 09/06/15 3.080
Chapter 111 09/06/15 3.071
Chapter 110 09/06/15 3.078
Chapter 109 09/06/15 3.064
Chapter 108 09/06/15 3.063
Chapter 107 09/06/15 3.077
Chapter 106 09/06/15 3.093
Chapter 105 09/06/15 3.071
Chapter 104 09/06/15 3.079
Chapter 103 09/06/15 3.088
Chapter 102 09/06/15 3.076
Chapter 101 09/06/15 3.081
Chapter 100 09/06/15 3.086
Chapter 99 09/06/15 3.080
Chapter 98 09/06/15 3.069
Chapter 97 09/06/15 3.066
Chapter 96 09/06/15 3.087
Chapter 95 09/06/15 3.073
Chapter 94 09/06/15 3.071
Chapter 93 09/06/15 3.076
Chapter 92 09/06/15 3.090
Chapter 91 09/06/15 3.059
Chapter 90 09/06/15 3.065
Chapter 89 09/06/15 3.073
Chapter 88 09/06/15 3.072
Chapter 87 09/06/15 3.073
Chapter 86 09/06/15 3.075
Chapter 85 09/06/15 3.068
Chapter 84 09/06/15 3.080
Chapter 83 09/06/15 3.070
Chapter 82 09/06/15 3.080
Chapter 81 09/06/15 3.080
Chapter 80 09/06/15 3.074
Chapter 79 09/06/15 3.069
Chapter 78 09/06/15 3.084
Chapter 77 09/06/15 3.070
Chapter 76 09/06/15 3.058
Chapter 75 09/06/15 3.065
Chapter 74 09/06/15 3.071
Chapter 73 09/06/15 3.074
Chapter 72 09/06/15 3.073
Chapter 71 09/06/15 3.077
Chapter 70 09/06/15 3.087
Chapter 69 09/06/15 3.089
Chapter 68 09/06/15 3.073
Chapter 67 09/06/15 3.071
Chapter 66 09/06/15 3.070
Chapter 65 09/06/15 3.068
Chapter 64 09/06/15 3.082
Chapter 63 09/06/15 3.085
Chapter 62 09/06/15 3.087
Chapter 61 09/06/15 3.083
Chapter 60 09/06/15 3.082
Chapter 59 09/06/15 3.078
Chapter 58 09/06/15 3.086
Chapter 57 09/06/15 3.080
Chapter 56 09/06/15 3.083
Chapter 55 09/06/15 3.084
Chapter 54 09/06/15 3.097
Chapter 53 09/06/15 3.090
Chapter 52 09/06/15 3.081
Chapter 51 09/06/15 3.086
Chapter 50 09/06/15 3.097
Chapter 49 09/06/15 3.086
Chapter 48 09/06/15 3.074
Chapter 47 09/06/15 3.094
Chapter 46 09/06/15 3.081
Chapter 45 09/06/15 3.092
Chapter 44 09/06/15 3.108
Chapter 43 09/06/15 3.097
Chapter 42 09/06/15 3.110
Chapter 41 09/06/15 3.132
Chapter 40 09/06/15 3.105
Chapter 39 09/06/15 3.100
Chapter 38 09/06/15 3.092
Chapter 37 09/06/15 3.097
Chapter 36 09/06/15 3.092
Chapter 35 09/06/15 3.085
Chapter 34 09/06/15 3.100
Chapter 33 09/06/15 3.105
Chapter 32 09/06/15 3.097
Chapter 31 09/06/15 3.116
Chapter 30 09/06/15 3.101
Chapter 29 09/06/15 3.095
Chapter 28 09/06/15 3.107
Chapter 27 09/06/15 3.125
Chapter 26 09/06/15 3.107
Chapter 25 09/06/15 3.112
Chapter 24 09/06/15 3.112
Chapter 23 09/06/15 3.113
Chapter 22 09/06/15 3.119
Chapter 21 09/06/15 3.117
Chapter 20 09/06/15 3.114
Chapter 19 09/06/15 3.120
Chapter 18 09/06/15 3.100
Chapter 17 09/06/15 3.119
Chapter 16 09/06/15 3.111
Chapter 15 09/06/15 3.121
Chapter 14 09/06/15 3.110
Chapter 13 09/06/15 3.128
Chapter 12 09/06/15 3.121
Chapter 11 09/06/15 3.124
Chapter 10 09/06/15 3.130
Chapter 9 09/06/15 3.135
Chapter 8 09/06/15 3.129
Chapter 7 09/06/15 3.125
Chapter 6 09/06/15 3.128
Chapter 5 09/06/15 3.151
Chapter 4 09/06/15 3.158
Chapter 3 09/06/15 3.143
Chapter 2 09/06/15 3.153
Chapter 1 09/06/15 3.237
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
nocmt 20:40 13/09Chapter 625Báo vi phạm
Oda Nobunaga - Từ Gã Khùng Đến Anh Hùng Chinh Phục Thiên Hạ
http://www.hochoai.com/2016/08/oda-nobunaga-tu-ga-khung-en-anh-hung.html
AuthorTrả lời
Luvsnow 21:17 06/04Báo vi phạm
Đẹt chả lụa tại sao có thể nhảy cóc luôn được vậy :"< cho e xin cái link raw phát
AuthorTrả lời
E.N.I 13:16 26/03Báo vi phạm
Sao hok dich hết phần tui mafia trc nhỉ ? Thấy nó hay hơn phần của con bánh bèo kia nhiều

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch