Jojo no Kimyou na Bouken

Jojo no Kimyou na Bouken
Nội dung

Đây là câu chuyện về gia đình Joestar, và những trận chiến của họ chống lại những kẻ thù kỳ quái. Trận đánh giữa Jonathan Joestar chống lại ma cà rồng Dio Brando bắt đầu tất cả, và nó tiếp tục vào mỗi thế hệ thứ hai của dòng họ Joestars..

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 630 1 ngày trước 3.064
Chapter 629 01:58 09/01 3.181
Chapter 628 15/11/16 3.189
Chapter 627 06/11/16 3.182
Chapter 626 31/10/16 3.175
Chapter 625 28/07/16 3.411
Chapter 624 29/06/16 3.225
Chapter 623 16/06/16 3.147
Chapter 622 26/11/15 3.333
Chapter 621 22/11/15 3.164
Chapter 620 25/10/15 3.216
Chapter 619 25/09/15 3.113
Chapter 618 17/09/15 3.119
Chapter 617 13/09/15 3.142
Chapter 616 08/09/15 3.153
Chapter 615 03/09/15 3.144
Chapter 614 31/08/15 3.138
Chapter 613 28/08/15 3.183
Chapter 612 26/08/15 3.110
Chapter 611 24/08/15 3.124
Chapter 610 23/08/15 3.151
Chapter 609 21/08/15 3.140
Chapter 608 20/08/15 3.130
Chapter 607 31/07/15 3.145
Chapter 606 29/07/15 3.161
Chapter 605 29/07/15 3.138
Chapter 604 21/07/15 3.133
Chapter 603 16/07/15 3.121
Chapter 602 14/07/15 3.129
Chapter 601 09/07/15 3.121
Chapter 600 08/07/15 3.134
Chapter 599 03/07/15 3.109
Chapter 598 26/06/15 3.111
Chapter 597 26/06/15 3.104
Chapter 596 16/06/15 3.111
Chapter 595 09/06/15 3.249
Chapter 573 10/10/16 3.128
Chapter 572 10/10/16 3.066
Chapter 571 13/09/16 3.058
Chapter 570 12/09/16 3.063
Chapter 569 31/08/16 3.073
Chapter 568 29/08/16 3.062
Chapter 567 25/08/16 3.113
Chapter 566 21/08/16 3.097
Chapter 565 25/08/16 3.071
Chapter 564 19/08/16 3.069
Chapter 563 19/08/16 3.070
Chapter 562 19/08/16 3.052
Chapter 561 19/08/16 3.053
Chapter 560 19/08/16 3.071
Chapter 559 22/07/16 3.064
Chapter 558 22/07/16 3.064
Chapter 557 19/07/16 3.060
Chapter 556 19/07/16 3.063
Chapter 555 16/07/16 3.066
Chapter 554 15/07/16 3.056
Chapter 553 15/07/16 3.056
Chapter 552 13/07/16 3.054
Chapter 551 12/07/16 3.053
Chapter 550 12/07/16 3.060
Chapter 549 12/07/16 3.068
Chapter 548 12/07/16 3.081
Chapter 547 12/07/16 3.057
Chapter 546 13/06/16 3.078
Chapter 545 13/06/16 3.082
Chapter 544 04/06/16 3.068
Chapter 543 04/06/16 3.066
Chapter 542 14/05/16 3.093
Chapter 541 11/05/16 3.079
Chapter 540 05/04/16 3.060
Chapter 539 24/03/16 3.062
Chapter 538 23/03/16 3.060
Chapter 537 11/03/16 3.056
Chapter 536 10/03/16 3.052
Chapter 535 02/12/15 3.104
Chapter 534 30/11/15 3.092
Chapter 533 28/11/15 3.077
Chapter 532 24/11/15 3.083
Chapter 531 20/11/15 3.090
Chapter 530 31/10/15 3.095
Chapter 529 31/10/15 3.099
Chapter 528 31/10/15 3.144
Chapter 527 31/10/15 3.103
Chapter 526 31/10/15 3.100
Chapter 525 31/10/15 3.089
Chapter 524 31/10/15 3.123
Chapter 523 09/06/15 3.112
Chapter 522 09/06/15 3.097
Chapter 521 09/06/15 3.090
Chapter 520 09/06/15 3.115
Chapter 519 09/06/15 3.098
Chapter 518 09/06/15 3.076
Chapter 517 09/06/15 3.115
Chapter 516 09/06/15 3.109
Chapter 515 09/06/15 3.091
Chapter 514 09/06/15 3.108
Chapter 513 09/06/15 3.098
Chapter 512 09/06/15 3.093
Chapter 511 09/06/15 3.096
Chapter 510 09/06/15 3.108
Chapter 509 09/06/15 3.102
Chapter 508 09/06/15 3.106
Chapter 507 09/06/15 3.163
Chapter 506 09/06/15 3.087
Chapter 505 09/06/15 3.094
Chapter 504 09/06/15 3.100
Chapter 503 09/06/15 3.091
Chapter 502 09/06/15 3.118
Chapter 501 09/06/15 3.087
Chapter 500 09/06/15 3.090
Chapter 499 09/06/15 3.094
Chapter 498 09/06/15 3.075
Chapter 497 09/06/15 3.080
Chapter 496 09/06/15 3.083
Chapter 495 09/06/15 3.079
Chapter 494 09/06/15 3.100
Chapter 493 09/06/15 3.095
Chapter 492 09/06/15 3.111
Chapter 491 09/06/15 3.086
Chapter 490 09/06/15 3.088
Chapter 489 09/06/15 3.090
Chapter 488 09/06/15 3.090
Chapter 487 09/06/15 3.082
Chapter 486 09/06/15 3.096
Chapter 485 09/06/15 3.096
Chapter 484 09/06/15 3.084
Chapter 483 09/06/15 3.091
Chapter 482 09/06/15 3.081
Chapter 481 09/06/15 3.103
Chapter 480 09/06/15 3.095
Chapter 479 09/06/15 3.084
Chapter 478 09/06/15 3.086
Chapter 477 09/06/15 3.098
Chapter 476 09/06/15 3.090
Chapter 475 09/06/15 3.090
Chapter 474 09/06/15 3.077
Chapter 473 09/06/15 3.095
Chapter 472 09/06/15 3.097
Chapter 471 09/06/15 3.090
Chapter 470 09/06/15 3.092
Chapter 469 09/06/15 3.091
Chapter 468 09/06/15 3.095
Chapter 467 09/06/15 3.100
Chapter 466 09/06/15 3.091
Chapter 465 09/06/15 3.098
Chapter 464 09/06/15 3.181
Chapter 463 09/06/15 3.088
Chapter 462 09/06/15 3.085
Chapter 461 09/06/15 3.090
Chapter 460 09/06/15 3.096
Chapter 459 09/06/15 3.059
Chapter 458 09/06/15 3.088
Chapter 457 09/06/15 3.092
Chapter 456 09/06/15 3.089
Chapter 455 09/06/15 3.096
Chapter 454 09/06/15 3.088
Chapter 453 09/06/15 3.093
Chapter 452 09/06/15 3.091
Chapter 451 09/06/15 3.081
Chapter 450 09/06/15 3.078
Chapter 449 09/06/15 3.092
Chapter 448 09/06/15 3.072
Chapter 447 09/06/15 3.086
Chapter 446 09/06/15 3.087
Chapter 445 09/06/15 3.098
Chapter 444 09/06/15 3.097
Chapter 443 09/06/15 3.090
Chapter 442 09/06/15 3.094
Chapter 441 09/06/15 3.098
Chapter 440 09/06/15 3.101
Chapter 439 09/06/15 3.080
Chapter 438 09/06/15 3.096
Chapter 437 09/06/15 3.076
Chapter 436 09/06/15 3.091
Chapter 435 09/06/15 3.097
Chapter 434 09/06/15 3.085
Chapter 433 09/06/15 3.080
Chapter 432 09/06/15 3.084
Chapter 431 09/06/15 3.086
Chapter 430 09/06/15 3.090
Chapter 429 09/06/15 3.059
Chapter 428 09/06/15 3.093
Chapter 427 09/06/15 3.088
Chapter 426 09/06/15 3.094
Chapter 425 09/06/15 3.151
Chapter 424 09/06/15 3.090
Chapter 423 09/06/15 3.096
Chapter 422 09/06/15 3.081
Chapter 421 09/06/15 3.107
Chapter 420 09/06/15 3.090
Chapter 419 09/06/15 3.080
Chapter 418 09/06/15 3.092
Chapter 417 09/06/15 3.099
Chapter 416 09/06/15 3.089
Chapter 415 09/06/15 3.098
Chapter 414 09/06/15 3.087
Chapter 413 09/06/15 3.099
Chapter 412 09/06/15 3.089
Chapter 411 09/06/15 3.091
Chapter 410 09/06/15 3.096
Chapter 409 09/06/15 3.090
Chapter 408 09/06/15 3.093
Chapter 407 09/06/15 3.085
Chapter 406 09/06/15 3.082
Chapter 405 09/06/15 3.088
Chapter 404 09/06/15 3.082
Chapter 403 09/06/15 3.085
Chapter 402 09/06/15 3.141
Chapter 401 09/06/15 3.106
Chapter 400 09/06/15 3.109
Chapter 399 09/06/15 3.082
Chapter 398 09/06/15 3.087
Chapter 397 09/06/15 3.090
Chapter 396 09/06/15 3.094
Chapter 395 09/06/15 3.099
Chapter 394 09/06/15 3.093
Chapter 393 09/06/15 3.079
Chapter 392 09/06/15 3.076
Chapter 391 09/06/15 3.081
Chapter 390 09/06/15 3.092
Chapter 389 09/06/15 3.095
Chapter 388 09/06/15 3.089
Chapter 387 09/06/15 3.088
Chapter 386 09/06/15 3.093
Chapter 385 09/06/15 3.075
Chapter 384 09/06/15 3.121
Chapter 383 09/06/15 3.111
Chapter 382 09/06/15 3.103
Chapter 381 09/06/15 3.089
Chapter 380 09/06/15 3.105
Chapter 379 09/06/15 3.093
Chapter 378 09/06/15 3.071
Chapter 377 09/06/15 3.089
Chapter 376 09/06/15 3.090
Chapter 375 09/06/15 3.088
Chapter 374 09/06/15 3.092
Chapter 373 09/06/15 3.088
Chapter 372 09/06/15 3.085
Chapter 371 09/06/15 3.081
Chapter 370 09/06/15 3.096
Chapter 369.2 09/06/15 3.090
Chapter 369 09/06/15 3.085
Chapter 368 09/06/15 3.090
Chapter 367 09/06/15 3.082
Chapter 366 09/06/15 3.090
Chapter 365 09/06/15 3.095
Chapter 364 09/06/15 3.094
Chapter 363 09/06/15 3.092
Chapter 362 09/06/15 3.108
Chapter 361.5 09/06/15 3.087
Chapter 361 09/06/15 3.083
Chapter 360 09/06/15 3.091
Chapter 359 09/06/15 3.084
Chapter 358.5 09/06/15 3.083
Chapter 358 09/06/15 3.086
Chapter 357 09/06/15 3.089
Chapter 356 09/06/15 3.081
Chapter 355 09/06/15 3.091
Chapter 354 09/06/15 3.085
Chapter 353 09/06/15 3.082
Chapter 352 09/06/15 3.084
Chapter 351 09/06/15 3.091
Chapter 350 09/06/15 3.084
Chapter 349 09/06/15 3.081
Chapter 348 09/06/15 3.085
Chapter 347 09/06/15 3.075
Chapter 346 09/06/15 3.081
Chapter 345 09/06/15 3.070
Chapter 344 09/06/15 3.080
Chapter 343 09/06/15 3.070
Chapter 342 09/06/15 3.086
Chapter 341 09/06/15 3.063
Chapter 340 09/06/15 3.085
Chapter 339 09/06/15 3.081
Chapter 338 09/06/15 3.079
Chapter 337 09/06/15 3.087
Chapter 336 09/06/15 3.086
Chapter 335 09/06/15 3.044
Chapter 334 09/06/15 3.087
Chapter 333 09/06/15 3.087
Chapter 332 09/06/15 3.073
Chapter 331 09/06/15 3.089
Chapter 330 09/06/15 3.101
Chapter 329 09/06/15 3.095
Chapter 328 09/06/15 3.096
Chapter 327 09/06/15 3.090
Chapter 326 09/06/15 3.092
Chapter 325 09/06/15 3.093
Chapter 324 09/06/15 3.092
Chapter 323 09/06/15 3.086
Chapter 322 09/06/15 3.083
Chapter 321 09/06/15 3.090
Chapter 320 09/06/15 3.093
Chapter 319 09/06/15 3.090
Chapter 318 09/06/15 3.104
Chapter 317 09/06/15 3.082
Chapter 316 09/06/15 3.090
Chapter 315 09/06/15 3.088
Chapter 314 09/06/15 3.092
Chapter 313 09/06/15 3.091
Chapter 312 09/06/15 3.081
Chapter 311 09/06/15 3.088
Chapter 310 09/06/15 3.087
Chapter 309 09/06/15 3.071
Chapter 308 09/06/15 3.078
Chapter 307 09/06/15 3.078
Chapter 306 09/06/15 3.083
Chapter 305 09/06/15 3.089
Chapter 304 09/06/15 3.085
Chapter 303 09/06/15 3.086
Chapter 302 09/06/15 3.097
Chapter 301 09/06/15 3.077
Chapter 300 09/06/15 3.101
Chapter 299 09/06/15 3.091
Chapter 298 09/06/15 3.081
Chapter 297 09/06/15 3.076
Chapter 296 09/06/15 3.088
Chapter 295 09/06/15 3.076
Chapter 294 09/06/15 3.081
Chapter 293 09/06/15 3.096
Chapter 292 09/06/15 3.089
Chapter 291 09/06/15 3.087
Chapter 290 09/06/15 3.089
Chapter 289 09/06/15 3.098
Chapter 288 09/06/15 3.091
Chapter 287 09/06/15 3.092
Chapter 286 09/06/15 3.092
Chapter 285 09/06/15 3.087
Chapter 284 09/06/15 3.098
Chapter 283 09/06/15 3.079
Chapter 282 09/06/15 3.085
Chapter 281 09/06/15 3.100
Chapter 280 09/06/15 3.095
Chapter 279 09/06/15 3.094
Chapter 278 09/06/15 3.098
Chapter 277 09/06/15 3.082
Chapter 276 09/06/15 3.100
Chapter 275 09/06/15 3.100
Chapter 274 09/06/15 3.089
Chapter 273 09/06/15 3.087
Chapter 272 09/06/15 3.088
Chapter 271 09/06/15 3.096
Chapter 270 09/06/15 3.086
Chapter 269 09/06/15 3.082
Chapter 268 09/06/15 3.074
Chapter 267 09/06/15 3.085
Chapter 266 09/06/15 3.091
Chapter 265 09/06/15 3.088
Chapter 264 09/06/15 3.074
Chapter 263 09/06/15 3.083
Chapter 262 09/06/15 3.085
Chapter 261 09/06/15 3.098
Chapter 260 09/06/15 3.075
Chapter 259 09/06/15 3.097
Chapter 258 09/06/15 3.075
Chapter 257 09/06/15 3.074
Chapter 256 09/06/15 3.089
Chapter 255 09/06/15 3.090
Chapter 254 09/06/15 3.091
Chapter 253 09/06/15 3.081
Chapter 252 09/06/15 3.083
Chapter 251 09/06/15 3.087
Chapter 250 09/06/15 3.089
Chapter 249 09/06/15 3.076
Chapter 248 09/06/15 3.086
Chapter 247 09/06/15 3.075
Chapter 246 09/06/15 3.067
Chapter 245 09/06/15 3.080
Chapter 244 09/06/15 3.077
Chapter 243 09/06/15 3.084
Chapter 242 09/06/15 3.081
Chapter 241 09/06/15 3.078
Chapter 240 09/06/15 3.082
Chapter 239 09/06/15 3.064
Chapter 238 09/06/15 3.090
Chapter 237 09/06/15 3.073
Chapter 236 09/06/15 3.074
Chapter 235 09/06/15 3.087
Chapter 234 09/06/15 3.083
Chapter 233 09/06/15 3.082
Chapter 232 09/06/15 3.069
Chapter 231 09/06/15 3.080
Chapter 230 09/06/15 3.072
Chapter 229 09/06/15 3.075
Chapter 228 09/06/15 3.084
Chapter 227 09/06/15 3.071
Chapter 226 09/06/15 3.079
Chapter 225 09/06/15 3.085
Chapter 224 09/06/15 3.067
Chapter 223 09/06/15 3.061
Chapter 222 09/06/15 3.090
Chapter 221 09/06/15 3.075
Chapter 220 09/06/15 3.085
Chapter 219 09/06/15 3.081
Chapter 218 09/06/15 3.092
Chapter 217 09/06/15 3.102
Chapter 216 09/06/15 3.081
Chapter 215 09/06/15 3.083
Chapter 214 09/06/15 3.087
Chapter 213 09/06/15 3.088
Chapter 212 09/06/15 3.092
Chapter 211 09/06/15 3.084
Chapter 210 09/06/15 3.096
Chapter 209 09/06/15 3.089
Chapter 208 09/06/15 3.090
Chapter 207 09/06/15 3.086
Chapter 206 09/06/15 3.076
Chapter 205 09/06/15 3.081
Chapter 204 09/06/15 3.086
Chapter 203 09/06/15 3.082
Chapter 202 09/06/15 3.072
Chapter 201 09/06/15 3.091
Chapter 200 09/06/15 3.086
Chapter 199 09/06/15 3.091
Chapter 198 09/06/15 3.076
Chapter 197 09/06/15 3.074
Chapter 196 09/06/15 3.090
Chapter 195 09/06/15 3.087
Chapter 194 09/06/15 3.071
Chapter 193 09/06/15 3.081
Chapter 192 09/06/15 3.072
Chapter 191 09/06/15 3.075
Chapter 190 09/06/15 3.100
Chapter 189 09/06/15 3.078
Chapter 188 09/06/15 3.087
Chapter 187 09/06/15 3.074
Chapter 186 09/06/15 3.080
Chapter 185 09/06/15 3.090
Chapter 184 09/06/15 3.073
Chapter 183 09/06/15 3.090
Chapter 182 09/06/15 3.075
Chapter 181 09/06/15 3.078
Chapter 180 09/06/15 3.088
Chapter 179 09/06/15 3.088
Chapter 178 09/06/15 3.075
Chapter 177 09/06/15 3.071
Chapter 176 09/06/15 3.085
Chapter 175 09/06/15 3.085
Chapter 174 09/06/15 3.079
Chapter 173 09/06/15 3.091
Chapter 172 09/06/15 3.087
Chapter 171 09/06/15 3.080
Chapter 170 09/06/15 3.091
Chapter 169 09/06/15 3.090
Chapter 168 09/06/15 3.076
Chapter 167 09/06/15 3.071
Chapter 166 09/06/15 3.067
Chapter 165 09/06/15 3.077
Chapter 164 09/06/15 3.082
Chapter 163 09/06/15 3.079
Chapter 162 09/06/15 3.062
Chapter 161 09/06/15 3.085
Chapter 160 09/06/15 3.077
Chapter 159 09/06/15 3.086
Chapter 158 09/06/15 3.072
Chapter 157 09/06/15 3.075
Chapter 156 09/06/15 3.089
Chapter 155 09/06/15 3.092
Chapter 154 09/06/15 3.089
Chapter 153 09/06/15 3.082
Chapter 152 09/06/15 3.082
Chapter 151 09/06/15 3.079
Chapter 150 09/06/15 3.085
Chapter 149 09/06/15 3.072
Chapter 148 09/06/15 3.083
Chapter 147 09/06/15 3.083
Chapter 146 09/06/15 3.094
Chapter 145 09/06/15 3.076
Chapter 144 09/06/15 3.084
Chapter 143 09/06/15 3.071
Chapter 142 09/06/15 3.075
Chapter 141 09/06/15 3.084
Chapter 140 09/06/15 3.082
Chapter 139 09/06/15 3.082
Chapter 138 09/06/15 3.086
Chapter 137 09/06/15 3.084
Chapter 136 09/06/15 3.083
Chapter 135 09/06/15 3.090
Chapter 134 09/06/15 3.083
Chapter 133 09/06/15 3.095
Chapter 132 09/06/15 3.089
Chapter 131 09/06/15 3.074
Chapter 130 09/06/15 3.085
Chapter 129 09/06/15 3.082
Chapter 128 09/06/15 3.082
Chapter 127 09/06/15 3.083
Chapter 126 09/06/15 3.091
Chapter 125 09/06/15 3.076
Chapter 124 09/06/15 3.083
Chapter 123 09/06/15 3.091
Chapter 122 09/06/15 3.090
Chapter 121 09/06/15 3.101
Chapter 120 09/06/15 3.087
Chapter 119 09/06/15 3.070
Chapter 118 09/06/15 3.082
Chapter 117 09/06/15 3.088
Chapter 116 09/06/15 3.088
Chapter 115 09/06/15 3.103
Chapter 114 09/06/15 3.086
Chapter 113 09/06/15 3.094
Chapter 112 09/06/15 3.092
Chapter 111 09/06/15 3.086
Chapter 110 09/06/15 3.088
Chapter 109 09/06/15 3.074
Chapter 108 09/06/15 3.072
Chapter 107 09/06/15 3.089
Chapter 106 09/06/15 3.109
Chapter 105 09/06/15 3.086
Chapter 104 09/06/15 3.089
Chapter 103 09/06/15 3.101
Chapter 102 09/06/15 3.087
Chapter 101 09/06/15 3.093
Chapter 100 09/06/15 3.102
Chapter 99 09/06/15 3.092
Chapter 98 09/06/15 3.080
Chapter 97 09/06/15 3.080
Chapter 96 09/06/15 3.097
Chapter 95 09/06/15 3.084
Chapter 94 09/06/15 3.086
Chapter 93 09/06/15 3.088
Chapter 92 09/06/15 3.103
Chapter 91 09/06/15 3.074
Chapter 90 09/06/15 3.083
Chapter 89 09/06/15 3.084
Chapter 88 09/06/15 3.090
Chapter 87 09/06/15 3.086
Chapter 86 09/06/15 3.090
Chapter 85 09/06/15 3.084
Chapter 84 09/06/15 3.091
Chapter 83 09/06/15 3.081
Chapter 82 09/06/15 3.095
Chapter 81 09/06/15 3.099
Chapter 80 09/06/15 3.091
Chapter 79 09/06/15 3.082
Chapter 78 09/06/15 3.098
Chapter 77 09/06/15 3.085
Chapter 76 09/06/15 3.071
Chapter 75 09/06/15 3.081
Chapter 74 09/06/15 3.088
Chapter 73 09/06/15 3.089
Chapter 72 09/06/15 3.088
Chapter 71 09/06/15 3.091
Chapter 70 09/06/15 3.100
Chapter 69 09/06/15 3.106
Chapter 68 09/06/15 3.088
Chapter 67 09/06/15 3.083
Chapter 66 09/06/15 3.084
Chapter 65 09/06/15 3.087
Chapter 64 09/06/15 3.098
Chapter 63 09/06/15 3.105
Chapter 62 09/06/15 3.103
Chapter 61 09/06/15 3.098
Chapter 60 09/06/15 3.107
Chapter 59 09/06/15 3.097
Chapter 58 09/06/15 3.104
Chapter 57 09/06/15 3.095
Chapter 56 09/06/15 3.097
Chapter 55 09/06/15 3.103
Chapter 54 09/06/15 3.110
Chapter 53 09/06/15 3.102
Chapter 52 09/06/15 3.094
Chapter 51 09/06/15 3.102
Chapter 50 09/06/15 3.124
Chapter 49 09/06/15 3.105
Chapter 48 09/06/15 3.092
Chapter 47 09/06/15 3.108
Chapter 46 09/06/15 3.101
Chapter 45 09/06/15 3.113
Chapter 44 09/06/15 3.132
Chapter 43 09/06/15 3.122
Chapter 42 09/06/15 3.135
Chapter 41 09/06/15 3.176
Chapter 40 09/06/15 3.140
Chapter 39 09/06/15 3.126
Chapter 38 09/06/15 3.117
Chapter 37 09/06/15 3.124
Chapter 36 09/06/15 3.119
Chapter 35 09/06/15 3.111
Chapter 34 09/06/15 3.129
Chapter 33 09/06/15 3.128
Chapter 32 09/06/15 3.123
Chapter 31 09/06/15 3.152
Chapter 30 09/06/15 3.135
Chapter 29 09/06/15 3.128
Chapter 28 09/06/15 3.137
Chapter 27 09/06/15 3.161
Chapter 26 09/06/15 3.142
Chapter 25 09/06/15 3.155
Chapter 24 09/06/15 3.154
Chapter 23 09/06/15 3.158
Chapter 22 09/06/15 3.165
Chapter 21 09/06/15 3.158
Chapter 20 09/06/15 3.163
Chapter 19 09/06/15 3.159
Chapter 18 09/06/15 3.150
Chapter 17 09/06/15 3.168
Chapter 16 09/06/15 3.151
Chapter 15 09/06/15 3.165
Chapter 14 09/06/15 3.153
Chapter 13 09/06/15 3.169
Chapter 12 09/06/15 3.158
Chapter 11 09/06/15 3.167
Chapter 10 09/06/15 3.184
Chapter 9 09/06/15 3.180
Chapter 8 09/06/15 3.177
Chapter 7 09/06/15 3.171
Chapter 6 09/06/15 3.178
Chapter 5 09/06/15 3.197
Chapter 4 09/06/15 3.211
Chapter 3 09/06/15 3.200
Chapter 2 09/06/15 3.219
Chapter 1 09/06/15 3.361
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
jojo 14:50 06/11/16Chapter 627Báo vi phạm
update nhanh nhanh lên nào
AuthorTrả lời
nocmt 20:40 13/09/16Chapter 625Báo vi phạm
Oda Nobunaga - Từ Gã Khùng Đến Anh Hùng Chinh Phục Thiên Hạ
http://www.hochoai.com/2016/08/oda-nobunaga-tu-ga-khung-en-anh-hung.html

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch