Kaiouki - Hải Hoàng Ký

Kaiouki - Hải Hoàng Ký
Lượt xem: 8.341
Nội dung

Một công chúa mong muốn báo thù, một đế vương muốn mở rộng bờ cõi, một thiên tài quân sự, một thuyền trưởng lười nhác, những người này gặp nhau là tình cờ hay do số phận? Nếu là số phận thì điều gì sẽ xảy ra cho những con người này? Cùng đọc Hải Hoàng Ký để biết rõ hơn

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 126 16/03/15 3.422
Chapter 125 16/03/15 3.119
Chapter 123 16/03/15 3.093
Chapter 122 16/03/15 3.096
Chapter 121 16/03/15 3.080
Chapter 120 16/03/15 3.061
Chapter 119 16/03/15 3.051
Chapter 118 16/03/15 3.053
Chapter 117 16/03/15 3.068
Chapter 116 16/03/15 3.072
Chapter 115 16/03/15 3.070
Chapter 114 16/03/15 3.059
Chapter 113 16/03/15 3.092
Chapter 112 16/03/15 3.035
Chapter 111 16/03/15 3.031
Chapter 110 16/03/15 3.066
Chapter 109 16/03/15 3.050
Chapter 108 16/03/15 3.052
Chapter 107 16/03/15 3.041
Chapter 106 16/03/15 3.036
Chapter 105 16/03/15 3.042
Chapter 104 16/03/15 3.030
Chapter 103 16/03/15 3.038
Chapter 102 16/03/15 3.034
Chapter 101 16/03/15 3.036
Chapter 100 16/03/15 3.046
Chapter 99 16/03/15 3.029
Chapter 98 16/03/15 3.034
Chapter 97 16/03/15 3.039
Chapter 96 16/03/15 3.040
Chapter 95 16/03/15 3.038
Chapter 94 16/03/15 3.030
Chapter 93 16/03/15 3.034
Chapter 92 16/03/15 3.031
Chapter 91 16/03/15 3.033
Chapter 90 16/03/15 3.042
Chapter 89 16/03/15 3.027
Chapter 88 16/03/15 3.031
Chapter 87 16/03/15 3.028
Chapter 86 16/03/15 3.034
Chapter 85 16/03/15 3.025
Chapter 84 16/03/15 3.028
Chapter 83 16/03/15 3.030
Chapter 82 16/03/15 3.027
Chapter 81 16/03/15 3.030
Chapter 80 16/03/15 3.032
Chapter 79 16/03/15 3.029
Chapter 78 16/03/15 3.026
Chapter 77 16/03/15 3.030
Chapter 76 16/03/15 3.030
Chapter 75 16/03/15 3.032
Chapter 74 16/03/15 3.025
Chapter 73 16/03/15 3.034
Chapter 72 16/03/15 3.030
Chapter 71 16/03/15 3.034
Chapter 70 16/03/15 3.034
Chapter 69 16/03/15 3.030
Chapter 68 16/03/15 3.033
Chapter 67 16/03/15 3.031
Chapter 66 16/03/15 3.028
Chapter 65 16/03/15 3.028
Chapter 64 16/03/15 3.035
Chapter 63 16/03/15 3.030
Chapter 62 16/03/15 3.038
Chapter 61 16/03/15 3.032
Chapter 60 16/03/15 3.034
Chapter 59 16/03/15 3.039
Chapter 58 16/03/15 3.032
Chapter 57 16/03/15 3.032
Chapter 56 16/03/15 3.042
Chapter 55 16/03/15 3.034
Chapter 54 16/03/15 3.030
Chapter 53 16/03/15 3.037
Chapter 52 16/03/15 3.041
Chapter 51 16/03/15 3.036
Chapter 50 16/03/15 3.035
Chapter 49 16/03/15 3.029
Chapter 48 16/03/15 3.036
Chapter 47 16/03/15 3.033
Chapter 46 16/03/15 3.030
Chapter 45 16/03/15 3.047
Chapter 44 16/03/15 3.035
Chapter 43 16/03/15 3.057
Chapter 42 16/03/15 3.033
Chapter 41 16/03/15 3.038
Chapter 40 16/03/15 3.033
Chapter 39 16/03/15 3.043
Chapter 38 16/03/15 3.032
Chapter 37 16/03/15 3.034
Chapter 36 16/03/15 3.045
Chapter 35 16/03/15 3.046
Chapter 34 16/03/15 3.032
Chapter 33 16/03/15 3.031
Chapter 32 16/03/15 3.034
Chapter 31 16/03/15 3.029
Chapter 30 16/03/15 3.039
Chapter 29 16/03/15 3.033
Chapter 28 16/03/15 3.029
Chapter 27 16/03/15 3.035
Chapter 26 16/03/15 3.056
Chapter 25 16/03/15 3.033
Chapter 24 16/03/15 3.034
Chapter 23 16/03/15 3.039
Chapter 22 16/03/15 3.031
Chapter 21 16/03/15 3.032
Chapter 20 16/03/15 3.032
Chapter 19 16/03/15 3.035
Chapter 18 16/03/15 3.039
Chapter 17 16/03/15 3.037
Chapter 16 16/03/15 3.039
Chapter 15 16/03/15 3.036
Chapter 14 16/03/15 3.037
Chapter 13 16/03/15 3.038
Chapter 12 16/03/15 3.033
Chapter 11 16/03/15 3.040
Chapter 10 16/03/15 3.037
Chapter 9 16/03/15 3.038
Chapter 8 16/03/15 3.042
Chapter 7 16/03/15 3.037
Chapter 6 16/03/15 3.042
Chapter 5 16/03/15 3.044
Chapter 4 16/03/15 3.048
Chapter 3 16/03/15 3.045
Chapter 2 16/03/15 3.041
Chapter 1 16/03/15 3.047
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch