Kaiouki - Hải Hoàng Ký

Kaiouki - Hải Hoàng Ký
Lượt xem: 12.232
Nội dung

Một công chúa mong muốn báo thù, một đế vương muốn mở rộng bờ cõi, một thiên tài quân sự, một thuyền trưởng lười nhác, những người này gặp nhau là tình cờ hay do số phận? Nếu là số phận thì điều gì sẽ xảy ra cho những con người này? Cùng đọc Hải Hoàng Ký để biết rõ hơn

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 127 03/11/16 3.316
Chapter 126 16/03/15 3.655
Chapter 125 16/03/15 3.205
Chapter 123 16/03/15 3.138
Chapter 122 16/03/15 3.143
Chapter 121 16/03/15 3.118
Chapter 120 16/03/15 3.095
Chapter 119 16/03/15 3.072
Chapter 118 16/03/15 3.080
Chapter 117 16/03/15 3.096
Chapter 116 16/03/15 3.103
Chapter 115 16/03/15 3.102
Chapter 114 16/03/15 3.094
Chapter 113 16/03/15 3.133
Chapter 112 16/03/15 3.061
Chapter 111 16/03/15 3.049
Chapter 110 16/03/15 3.092
Chapter 109 16/03/15 3.071
Chapter 108 16/03/15 3.072
Chapter 107 16/03/15 3.062
Chapter 106 16/03/15 3.060
Chapter 105 16/03/15 3.062
Chapter 104 16/03/15 3.051
Chapter 103 16/03/15 3.057
Chapter 102 16/03/15 3.051
Chapter 101 16/03/15 3.054
Chapter 100 16/03/15 3.067
Chapter 99 16/03/15 3.049
Chapter 98 16/03/15 3.056
Chapter 97 16/03/15 3.058
Chapter 96 16/03/15 3.061
Chapter 95 16/03/15 3.059
Chapter 94 16/03/15 3.053
Chapter 93 16/03/15 3.062
Chapter 92 16/03/15 3.050
Chapter 91 16/03/15 3.061
Chapter 90 16/03/15 3.091
Chapter 89 16/03/15 3.052
Chapter 88 16/03/15 3.055
Chapter 87 16/03/15 3.053
Chapter 86 16/03/15 3.056
Chapter 85 16/03/15 3.048
Chapter 84 16/03/15 3.049
Chapter 83 16/03/15 3.054
Chapter 82 16/03/15 3.052
Chapter 81 16/03/15 3.053
Chapter 80 16/03/15 3.053
Chapter 79 16/03/15 3.047
Chapter 78 16/03/15 3.042
Chapter 77 16/03/15 3.049
Chapter 76 16/03/15 3.052
Chapter 75 16/03/15 3.051
Chapter 74 16/03/15 3.044
Chapter 73 16/03/15 3.058
Chapter 72 16/03/15 3.050
Chapter 71 16/03/15 3.053
Chapter 70 16/03/15 3.056
Chapter 69 16/03/15 3.050
Chapter 68 16/03/15 3.050
Chapter 67 16/03/15 3.052
Chapter 66 16/03/15 3.049
Chapter 65 16/03/15 3.046
Chapter 64 16/03/15 3.052
Chapter 63 16/03/15 3.049
Chapter 62 16/03/15 3.058
Chapter 61 16/03/15 3.054
Chapter 60 16/03/15 3.055
Chapter 59 16/03/15 3.058
Chapter 58 16/03/15 3.052
Chapter 57 16/03/15 3.051
Chapter 56 16/03/15 3.063
Chapter 55 16/03/15 3.054
Chapter 54 16/03/15 3.051
Chapter 53 16/03/15 3.060
Chapter 52 16/03/15 3.061
Chapter 51 16/03/15 3.058
Chapter 50 16/03/15 3.059
Chapter 49 16/03/15 3.049
Chapter 48 16/03/15 3.056
Chapter 47 16/03/15 3.058
Chapter 46 16/03/15 3.054
Chapter 45 16/03/15 3.067
Chapter 44 16/03/15 3.054
Chapter 43 16/03/15 3.081
Chapter 42 16/03/15 3.051
Chapter 41 16/03/15 3.056
Chapter 40 16/03/15 3.052
Chapter 39 16/03/15 3.063
Chapter 38 16/03/15 3.058
Chapter 37 16/03/15 3.062
Chapter 36 16/03/15 3.074
Chapter 35 16/03/15 3.073
Chapter 34 16/03/15 3.059
Chapter 33 16/03/15 3.055
Chapter 32 16/03/15 3.059
Chapter 31 16/03/15 3.058
Chapter 30 16/03/15 3.071
Chapter 29 16/03/15 3.053
Chapter 28 16/03/15 3.047
Chapter 27 16/03/15 3.058
Chapter 26 16/03/15 3.084
Chapter 25 16/03/15 3.055
Chapter 24 16/03/15 3.057
Chapter 23 16/03/15 3.061
Chapter 22 16/03/15 3.052
Chapter 21 16/03/15 3.066
Chapter 20 16/03/15 3.059
Chapter 19 16/03/15 3.064
Chapter 18 16/03/15 3.069
Chapter 17 16/03/15 3.067
Chapter 16 16/03/15 3.071
Chapter 15 16/03/15 3.067
Chapter 14 16/03/15 3.065
Chapter 13 16/03/15 3.066
Chapter 12 16/03/15 3.067
Chapter 11 16/03/15 3.074
Chapter 10 16/03/15 3.068
Chapter 9 16/03/15 3.081
Chapter 8 16/03/15 3.081
Chapter 7 16/03/15 3.082
Chapter 6 16/03/15 3.091
Chapter 5 16/03/15 3.097
Chapter 4 16/03/15 3.102
Chapter 3 16/03/15 3.106
Chapter 2 16/03/15 3.101
Chapter 1 16/03/15 3.143
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Nguyen Thuy Linh 10:59 03/11/16Chapter 127Báo vi phạm
Hoohoo, bộ này đã trở lại !!!

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch