Karate Shoukoushi Kohinata Minoru

Karate Shoukoushi Kohinata Minoru
Nội dung

Kohinata Minoru - 18 tuổi là thành viên của CLB thể dục thể thao nhưng do không có tài năng và bị các đàn anh ghen ghét nên bị đuổi khỏi CLB và còn bị họ đánh . Và khi đó sinh viên Karate của CLB Karate 2, Mutou Ryuuji thấy Minoru bị đánh ở trong phòng thể dục, chẳng những ko bảo vệ cậu ấy lại còn đánh ngất cậu...còn lôi kéo cậu ấy vào thế giới Karate . Minoru kết bạn mới và phát hiện phần đen tối trong mình

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 294 14:28 15/02 3.415
Chapter 293 10:12 05/02 3.491
Chapter 292 21:12 04/02 3.469
Chapter 291 11:35 15/01 3.475
Chapter 290 15:07 10/01 3.578
Chapter 289 23:49 03/01 3.649
Chapter 288 28/12/16 3.643
Chapter 287 25/12/16 3.611
Chapter 286 16/12/16 3.682
Chapter 285 14/12/16 3.620
Chapter 284 11/12/16 3.591
Chapter 283 27/11/16 3.569
Chapter 282 22/11/16 3.650
Chapter 281 14/11/16 3.561
Chapter 280 12/11/16 3.526
Chapter 279 10/11/16 3.551
Chapter 278 08/11/16 3.630
Chapter 277 30/10/16 3.629
Chapter 276 29/10/16 3.642
Chapter 275 26/10/16 3.739
Chapter 274 20/10/16 3.724
Chapter 273 18/10/16 3.752
Chapter 272 17/10/16 3.771
Chapter 271 12/10/16 3.719
Chapter 270 05/10/16 3.807
Chapter 269 02/10/16 3.714
Chapter 268 29/09/16 3.666
Chapter 267 27/09/16 3.647
Chapter 266 24/09/16 3.666
Chapter 265 21/09/16 3.705
Chapter 264 18/09/16 3.601
Chapter 263 12/09/16 3.574
Chapter 262 07/09/16 3.600
Chapter 261 02/09/16 3.561
Chapter 260 31/08/16 3.590
Chapter 259 28/08/16 3.532
Chapter 258 27/08/16 3.557
Chapter 257 24/08/16 3.812
Chapter 256 15/04/16 3.671
Chapter 255 11/04/16 3.540
Chapter 254 10/04/16 3.460
Chapter 253 08/04/16 3.484
Chapter 252 07/04/16 3.504
Chapter 251 04/04/16 3.455
Chapter 250 01/04/16 3.482
Chapter 249 26/03/16 3.447
Chapter 248 24/03/16 3.464
Chapter 247 23/03/16 3.439
Chapter 246 08/02/16 3.474
Chapter 245 31/01/16 3.451
Chapter 244 29/01/16 3.470
Chapter 243 15/12/15 3.487
Chapter 242 13/12/15 3.454
Chapter 241 23/11/15 3.540
Chapter 240 22/11/15 3.502
Chapter 239 19/11/15 3.500
Chapter 238 13/11/15 3.481
Chapter 237 12/11/15 3.450
Chapter 236 20/10/15 3.498
Chapter 235 13/10/15 3.480
Chapter 234 27/09/15 3.514
Chapter 233 23/09/15 3.503
Chapter 232 19/09/15 3.487
Chapter 231 18/09/15 3.476
Chapter 230 05/09/15 3.492
Chapter 229 31/08/15 3.450
Chapter 228 25/08/15 3.484
Chapter 227 23/08/15 3.483
Chapter 226 18/08/15 3.456
Chapter 225 17/08/15 3.478
Chapter 224 11/08/15 3.464
Chapter 223 08/08/15 3.465
Chapter 222 31/07/15 3.493
Chapter 221 26/07/15 3.450
Chapter 220 23/07/15 3.461
Chapter 219 19/07/15 3.460
Chapter 218 18/07/15 3.429
Chapter 217 17/07/15 3.381
Chapter 216 14/07/15 3.389
Chapter 215 13/07/15 3.398
Chapter 214 06/07/15 3.422
Chapter 213 30/06/15 3.437
Chapter 212 29/06/15 3.447
Chapter 211 29/06/15 3.448
Chapter 210 25/06/15 3.454
Chapter 209 24/06/15 3.419
Chapter 208 21/06/15 3.411
Chapter 207 19/06/15 3.430
Chapter 206 16/06/15 3.436
Chapter 205 15/06/15 3.407
Chapter 204 14/06/15 3.386
Chapter 203 13/06/15 3.391
Chapter 202 12/06/15 3.424
Chapter 201 04/06/15 3.423
Chapter 200 30/05/15 3.430
Chapter 199 28/05/15 3.381
Chapter 198 27/05/15 3.360
Chapter 197 26/05/15 3.378
Chapter 196 24/05/15 3.391
Chapter 195 22/05/15 3.390
Chapter 194 21/05/15 3.373
Chapter 193 20/05/15 3.363
Chapter 192 19/05/15 3.372
Chapter 191 18/05/15 3.367
Chapter 190 17/05/15 3.388
Chapter 189 16/05/15 3.376
Chapter 188 15/05/15 3.361
Chapter 187 13/05/15 3.375
Chapter 186 13/05/15 3.367
Chapter 185 11/05/15 3.364
Chapter 184 10/05/15 3.377
Chapter 183 09/05/15 3.390
Chapter 182 08/05/15 3.404
Chapter 181 03/05/15 3.406
Chapter 180 29/04/15 3.443
Chapter 179 27/04/15 3.378
Chapter 178 21/04/15 3.409
Chapter 177 20/04/15 3.397
Chapter 176 17/03/15 3.380
Chapter 175 17/03/15 3.410
Chapter 174 17/03/15 3.421
Chapter 173 17/03/15 3.399
Chapter 172 17/03/15 3.441
Chapter 171 17/03/15 3.423
Chapter 170 17/03/15 3.480
Chapter 169 17/03/15 3.410
Chapter 168 17/03/15 3.422
Chapter 167 17/03/15 3.432
Chapter 166 17/03/15 4.178
Chapter 165 17/03/15 3.432
Chapter 164 17/03/15 3.449
Chapter 163 17/03/15 3.466
Chapter 162 17/03/15 3.407
Chapter 161 17/03/15 3.413
Chapter 160 17/03/15 3.429
Chapter 159 17/03/15 3.393
Chapter 158 17/03/15 3.395
Chapter 157 17/03/15 3.403
Chapter 156 17/03/15 3.385
Chapter 155 17/03/15 3.408
Chapter 154 17/03/15 3.398
Chapter 153 17/03/15 3.409
Chapter 152 17/03/15 3.408
Chapter 151 17/03/15 3.381
Chapter 150 17/03/15 3.423
Chapter 149 17/03/15 3.412
Chapter 148 17/03/15 3.380
Chapter 147 17/03/15 3.398
Chapter 146 17/03/15 3.409
Chapter 145 17/03/15 3.427
Chapter 144 17/03/15 3.394
Chapter 143 17/03/15 3.394
Chapter 142 17/03/15 3.399
Chapter 141 17/03/15 3.411
Chapter 140 17/03/15 3.427
Chapter 139 17/03/15 3.408
Chapter 138 17/03/15 3.382
Chapter 137 17/03/15 3.394
Chapter 136 17/03/15 3.396
Chapter 135 17/03/15 3.409
Chapter 134 17/03/15 3.389
Chapter 133 17/03/15 3.401
Chapter 132 17/03/15 3.397
Chapter 131 17/03/15 3.407
Chapter 130 17/03/15 3.398
Chapter 129 17/03/15 3.390
Chapter 128 17/03/15 3.382
Chapter 127 17/03/15 3.383
Chapter 126 17/03/15 3.370
Chapter 125 17/03/15 3.382
Chapter 124 17/03/15 3.388
Chapter 123 17/03/15 3.382
Chapter 122 17/03/15 3.381
Chapter 121 17/03/15 3.396
Chapter 120 17/03/15 3.401
Chapter 119 17/03/15 3.368
Chapter 118 17/03/15 3.393
Chapter 117 17/03/15 3.386
Chapter 116 17/03/15 3.402
Chapter 115 17/03/15 3.394
Chapter 114 17/03/15 3.363
Chapter 113 17/03/15 3.372
Chapter 112 17/03/15 3.394
Chapter 111 17/03/15 3.385
Chapter 110 17/03/15 3.408
Chapter 109 17/03/15 3.410
Chapter 108 17/03/15 3.421
Chapter 107 17/03/15 3.410
Chapter 106 17/03/15 3.395
Chapter 105 17/03/15 3.420
Chapter 104 17/03/15 3.400
Chapter 103 17/03/15 3.408
Chapter 102 17/03/15 3.397
Chapter 101 17/03/15 3.405
Chapter 100 17/03/15 3.450
Chapter 99 17/03/15 3.392
Chapter 98 17/03/15 3.396
Chapter 97 17/03/15 3.403
Chapter 96 17/03/15 3.403
Chapter 95 17/03/15 3.434
Chapter 94 17/03/15 3.415
Chapter 93 17/03/15 3.393
Chapter 92 17/03/15 3.409
Chapter 91 17/03/15 3.419
Chapter 90 17/03/15 3.411
Chapter 89 17/03/15 3.387
Chapter 88 17/03/15 3.404
Chapter 87 17/03/15 3.431
Chapter 86 17/03/15 3.407
Chapter 85 17/03/15 3.396
Chapter 84 17/03/15 3.433
Chapter 83 17/03/15 3.392
Chapter 82 17/03/15 3.387
Chapter 81 17/03/15 3.400
Chapter 80 17/03/15 3.405
Chapter 79 17/03/15 3.414
Chapter 78 17/03/15 3.414
Chapter 77 17/03/15 3.400
Chapter 76 17/03/15 3.413
Chapter 75 17/03/15 3.435
Chapter 74 17/03/15 3.422
Chapter 73 17/03/15 3.430
Chapter 72 17/03/15 3.412
Chapter 71 17/03/15 3.466
Chapter 70 17/03/15 3.449
Chapter 69 17/03/15 3.423
Chapter 68 17/03/15 3.430
Chapter 67 17/03/15 3.473
Chapter 66 17/03/15 3.485
Chapter 65 17/03/15 3.503
Chapter 64 17/03/15 3.485
Chapter 63 17/03/15 3.424
Chapter 62 17/03/15 3.426
Chapter 61 17/03/15 3.420
Chapter 60 17/03/15 3.430
Chapter 59 17/03/15 3.389
Chapter 58 17/03/15 3.397
Chapter 57 17/03/15 3.389
Chapter 56 17/03/15 3.405
Chapter 55 17/03/15 3.431
Chapter 54 17/03/15 3.425
Chapter 53 17/03/15 3.408
Chapter 52 17/03/15 3.445
Chapter 51 17/03/15 3.447
Chapter 50 17/03/15 3.479
Chapter 49 17/03/15 3.430
Chapter 48 17/03/15 3.453
Chapter 47 17/03/15 3.461
Chapter 46 17/03/15 3.458
Chapter 45 17/03/15 3.454
Chapter 44 17/03/15 3.455
Chapter 43 17/03/15 3.456
Chapter 42 17/03/15 3.479
Chapter 41 17/03/15 3.491
Chapter 40 17/03/15 3.504
Chapter 39 17/03/15 3.463
Chapter 38 17/03/15 3.475
Chapter 37 17/03/15 3.465
Chapter 36 17/03/15 3.482
Chapter 35 17/03/15 3.493
Chapter 34 17/03/15 3.493
Chapter 33 17/03/15 3.495
Chapter 32 17/03/15 3.513
Chapter 31 17/03/15 3.472
Chapter 30 17/03/15 3.510
Chapter 29 17/03/15 3.528
Chapter 28 17/03/15 3.511
Chapter 27 17/03/15 3.494
Chapter 26 17/03/15 3.495
Chapter 25 17/03/15 3.507
Chapter 24 17/03/15 3.524
Chapter 23 17/03/15 3.496
Chapter 22 17/03/15 3.488
Chapter 21 17/03/15 3.495
Chapter 20 17/03/15 3.519
Chapter 19 17/03/15 3.474
Chapter 18 17/03/15 3.498
Chapter 17 17/03/15 3.501
Chapter 16 17/03/15 3.513
Chapter 15 17/03/15 3.515
Chapter 14 17/03/15 3.510
Chapter 13 17/03/15 3.524
Chapter 12 17/03/15 3.546
Chapter 11 17/03/15 3.575
Chapter 10 17/03/15 3.626
Chapter 9 17/03/15 3.587
Chapter 8 17/03/15 3.619
Chapter 7 17/03/15 3.608
Chapter 6 17/03/15 3.628
Chapter 5 17/03/15 3.626
Chapter 4 17/03/15 3.628
Chapter 3 17/03/15 3.662
Chapter 2 17/03/15 3.749
Chapter 1 17/03/15 3.934
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
mi_RA_na 17:37 29/08/16Chapter 64Báo vi phạm
chap 64 loi hai vl
AuthorTrả lời
Steet Sos 22:14 27/03/16Báo vi phạm
sao thg za den cug an cù chõ

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch