Karate Shoukoushi Kohinata Minoru

Karate Shoukoushi Kohinata Minoru
Lượt xem: 84.335
Nội dung

Kohinata Minoru - 18 tuổi là thành viên của CLB thể dục thể thao nhưng do không có tài năng và bị các đàn anh ghen ghét nên bị đuổi khỏi CLB và còn bị họ đánh . Và khi đó sinh viên Karate của CLB Karate 2, Mutou Ryuuji thấy Minoru bị đánh ở trong phòng thể dục, chẳng những ko bảo vệ cậu ấy lại còn đánh ngất cậu...còn lôi kéo cậu ấy vào thế giới Karate . Minoru kết bạn mới và phát hiện phần đen tối trong mình

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 275 1 ngày trước 3.398
Chapter 274 12:58 20/10 3.424
Chapter 273 10:09 18/10 3.474
Chapter 272 10:00 17/10 3.516
Chapter 271 14:07 12/10 3.463
Chapter 270 10:20 05/10 3.556
Chapter 269 16:16 02/10 3.509
Chapter 268 15:17 29/09 3.470
Chapter 267 14:22 27/09 3.437
Chapter 266 09:46 24/09 3.467
Chapter 265 14:52 21/09 3.506
Chapter 264 14:03 18/09 3.420
Chapter 263 14:00 12/09 3.394
Chapter 262 09:57 07/09 3.423
Chapter 261 15:45 02/09 3.386
Chapter 260 10:26 31/08 3.408
Chapter 259 21:08 28/08 3.381
Chapter 258 14:09 27/08 3.395
Chapter 257 21:28 24/08 3.650
Chapter 256 11:44 15/04 3.508
Chapter 255 21:35 11/04 3.386
Chapter 254 20:40 10/04 3.319
Chapter 253 15:37 08/04 3.325
Chapter 252 21:58 07/04 3.335
Chapter 251 12:12 04/04 3.300
Chapter 250 19:48 01/04 3.306
Chapter 249 15:36 26/03 3.293
Chapter 248 20:34 24/03 3.307
Chapter 247 20:20 23/03 3.296
Chapter 246 09:46 08/02 3.335
Chapter 245 18:32 31/01 3.312
Chapter 244 11:59 29/01 3.336
Chapter 243 15/12/15 3.352
Chapter 242 13/12/15 3.314
Chapter 241 23/11/15 3.401
Chapter 240 22/11/15 3.355
Chapter 239 19/11/15 3.351
Chapter 238 13/11/15 3.334
Chapter 237 12/11/15 3.304
Chapter 236 20/10/15 3.342
Chapter 235 13/10/15 3.335
Chapter 234 27/09/15 3.369
Chapter 233 23/09/15 3.359
Chapter 232 19/09/15 3.338
Chapter 231 18/09/15 3.328
Chapter 230 05/09/15 3.331
Chapter 229 31/08/15 3.310
Chapter 228 25/08/15 3.334
Chapter 227 23/08/15 3.330
Chapter 226 18/08/15 3.318
Chapter 225 17/08/15 3.335
Chapter 224 11/08/15 3.315
Chapter 223 08/08/15 3.310
Chapter 222 31/07/15 3.346
Chapter 221 26/07/15 3.304
Chapter 220 23/07/15 3.306
Chapter 219 19/07/15 3.321
Chapter 218 18/07/15 3.293
Chapter 217 17/07/15 3.244
Chapter 216 14/07/15 3.252
Chapter 215 13/07/15 3.251
Chapter 214 06/07/15 3.276
Chapter 213 30/06/15 3.279
Chapter 212 29/06/15 3.283
Chapter 211 29/06/15 3.278
Chapter 210 25/06/15 3.289
Chapter 209 24/06/15 3.266
Chapter 208 21/06/15 3.255
Chapter 207 19/06/15 3.273
Chapter 206 16/06/15 3.285
Chapter 205 15/06/15 3.256
Chapter 204 14/06/15 3.243
Chapter 203 13/06/15 3.245
Chapter 202 12/06/15 3.271
Chapter 201 04/06/15 3.271
Chapter 200 30/05/15 3.266
Chapter 199 28/05/15 3.247
Chapter 198 27/05/15 3.219
Chapter 197 26/05/15 3.240
Chapter 196 24/05/15 3.249
Chapter 195 22/05/15 3.251
Chapter 194 21/05/15 3.237
Chapter 193 20/05/15 3.235
Chapter 192 19/05/15 3.236
Chapter 191 18/05/15 3.232
Chapter 190 17/05/15 3.248
Chapter 189 16/05/15 3.242
Chapter 188 15/05/15 3.227
Chapter 187 13/05/15 3.248
Chapter 186 13/05/15 3.239
Chapter 185 11/05/15 3.233
Chapter 184 10/05/15 3.243
Chapter 183 09/05/15 3.250
Chapter 182 08/05/15 3.260
Chapter 181 03/05/15 3.263
Chapter 180 29/04/15 3.292
Chapter 179 27/04/15 3.245
Chapter 178 21/04/15 3.265
Chapter 177 20/04/15 3.262
Chapter 176 17/03/15 3.251
Chapter 175 17/03/15 3.267
Chapter 174 17/03/15 3.264
Chapter 173 17/03/15 3.260
Chapter 172 17/03/15 3.286
Chapter 171 17/03/15 3.266
Chapter 170 17/03/15 3.313
Chapter 169 17/03/15 3.261
Chapter 168 17/03/15 3.270
Chapter 167 17/03/15 3.275
Chapter 166 17/03/15 4.024
Chapter 165 17/03/15 3.270
Chapter 164 17/03/15 3.279
Chapter 163 17/03/15 3.292
Chapter 162 17/03/15 3.262
Chapter 161 17/03/15 3.266
Chapter 160 17/03/15 3.272
Chapter 159 17/03/15 3.247
Chapter 158 17/03/15 3.253
Chapter 157 17/03/15 3.258
Chapter 156 17/03/15 3.238
Chapter 155 17/03/15 3.260
Chapter 154 17/03/15 3.257
Chapter 153 17/03/15 3.262
Chapter 152 17/03/15 3.264
Chapter 151 17/03/15 3.234
Chapter 150 17/03/15 3.271
Chapter 149 17/03/15 3.271
Chapter 148 17/03/15 3.243
Chapter 147 17/03/15 3.256
Chapter 146 17/03/15 3.261
Chapter 145 17/03/15 3.279
Chapter 144 17/03/15 3.244
Chapter 143 17/03/15 3.248
Chapter 142 17/03/15 3.251
Chapter 141 17/03/15 3.263
Chapter 140 17/03/15 3.272
Chapter 139 17/03/15 3.257
Chapter 138 17/03/15 3.234
Chapter 137 17/03/15 3.243
Chapter 136 17/03/15 3.243
Chapter 135 17/03/15 3.257
Chapter 134 17/03/15 3.245
Chapter 133 17/03/15 3.255
Chapter 132 17/03/15 3.257
Chapter 131 17/03/15 3.265
Chapter 130 17/03/15 3.252
Chapter 129 17/03/15 3.250
Chapter 128 17/03/15 3.250
Chapter 127 17/03/15 3.245
Chapter 126 17/03/15 3.239
Chapter 125 17/03/15 3.241
Chapter 124 17/03/15 3.238
Chapter 123 17/03/15 3.230
Chapter 122 17/03/15 3.239
Chapter 121 17/03/15 3.257
Chapter 120 17/03/15 3.261
Chapter 119 17/03/15 3.237
Chapter 118 17/03/15 3.253
Chapter 117 17/03/15 3.247
Chapter 116 17/03/15 3.264
Chapter 115 17/03/15 3.255
Chapter 114 17/03/15 3.231
Chapter 113 17/03/15 3.239
Chapter 112 17/03/15 3.259
Chapter 111 17/03/15 3.256
Chapter 110 17/03/15 3.254
Chapter 109 17/03/15 3.258
Chapter 108 17/03/15 3.274
Chapter 107 17/03/15 3.270
Chapter 106 17/03/15 3.256
Chapter 105 17/03/15 3.277
Chapter 104 17/03/15 3.268
Chapter 103 17/03/15 3.272
Chapter 102 17/03/15 3.260
Chapter 101 17/03/15 3.253
Chapter 100 17/03/15 3.287
Chapter 99 17/03/15 3.246
Chapter 98 17/03/15 3.256
Chapter 97 17/03/15 3.259
Chapter 96 17/03/15 3.264
Chapter 95 17/03/15 3.279
Chapter 94 17/03/15 3.261
Chapter 93 17/03/15 3.249
Chapter 92 17/03/15 3.265
Chapter 91 17/03/15 3.272
Chapter 90 17/03/15 3.271
Chapter 89 17/03/15 3.252
Chapter 88 17/03/15 3.257
Chapter 87 17/03/15 3.285
Chapter 86 17/03/15 3.262
Chapter 85 17/03/15 3.252
Chapter 84 17/03/15 3.287
Chapter 83 17/03/15 3.250
Chapter 82 17/03/15 3.241
Chapter 81 17/03/15 3.256
Chapter 80 17/03/15 3.251
Chapter 79 17/03/15 3.268
Chapter 78 17/03/15 3.259
Chapter 77 17/03/15 3.252
Chapter 76 17/03/15 3.260
Chapter 75 17/03/15 3.272
Chapter 74 17/03/15 3.256
Chapter 73 17/03/15 3.260
Chapter 72 17/03/15 3.255
Chapter 71 17/03/15 3.299
Chapter 70 17/03/15 3.290
Chapter 69 17/03/15 3.262
Chapter 68 17/03/15 3.270
Chapter 67 17/03/15 3.298
Chapter 66 17/03/15 3.307
Chapter 65 17/03/15 3.321
Chapter 64 17/03/15 3.289
Chapter 63 17/03/15 3.266
Chapter 62 17/03/15 3.272
Chapter 61 17/03/15 3.273
Chapter 60 17/03/15 3.272
Chapter 59 17/03/15 3.243
Chapter 58 17/03/15 3.250
Chapter 57 17/03/15 3.246
Chapter 56 17/03/15 3.256
Chapter 55 17/03/15 3.264
Chapter 54 17/03/15 3.260
Chapter 53 17/03/15 3.246
Chapter 52 17/03/15 3.272
Chapter 51 17/03/15 3.280
Chapter 50 17/03/15 3.285
Chapter 49 17/03/15 3.257
Chapter 48 17/03/15 3.262
Chapter 47 17/03/15 3.279
Chapter 46 17/03/15 3.272
Chapter 45 17/03/15 3.270
Chapter 44 17/03/15 3.275
Chapter 43 17/03/15 3.263
Chapter 42 17/03/15 3.282
Chapter 41 17/03/15 3.297
Chapter 40 17/03/15 3.290
Chapter 39 17/03/15 3.281
Chapter 38 17/03/15 3.284
Chapter 37 17/03/15 3.274
Chapter 36 17/03/15 3.290
Chapter 35 17/03/15 3.302
Chapter 34 17/03/15 3.303
Chapter 33 17/03/15 3.303
Chapter 32 17/03/15 3.319
Chapter 31 17/03/15 3.285
Chapter 30 17/03/15 3.294
Chapter 29 17/03/15 3.319
Chapter 28 17/03/15 3.310
Chapter 27 17/03/15 3.296
Chapter 26 17/03/15 3.297
Chapter 25 17/03/15 3.309
Chapter 24 17/03/15 3.323
Chapter 23 17/03/15 3.300
Chapter 22 17/03/15 3.298
Chapter 21 17/03/15 3.296
Chapter 20 17/03/15 3.309
Chapter 19 17/03/15 3.278
Chapter 18 17/03/15 3.301
Chapter 17 17/03/15 3.307
Chapter 16 17/03/15 3.313
Chapter 15 17/03/15 3.313
Chapter 14 17/03/15 3.298
Chapter 13 17/03/15 3.288
Chapter 12 17/03/15 3.320
Chapter 11 17/03/15 3.322
Chapter 10 17/03/15 3.361
Chapter 9 17/03/15 3.336
Chapter 8 17/03/15 3.354
Chapter 7 17/03/15 3.351
Chapter 6 17/03/15 3.365
Chapter 5 17/03/15 3.360
Chapter 4 17/03/15 3.350
Chapter 3 17/03/15 3.375
Chapter 2 17/03/15 3.429
Chapter 1 17/03/15 3.501
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
mi_RA_na 17:37 29/08Chapter 64Báo vi phạm
chap 64 loi hai vl
AuthorTrả lời
icebolt1996 14:33 16/04Báo vi phạm
main đáng ra nên đi học muay thái
AuthorTrả lời
EcchiLife of [The GodFather]-dono 04:05 11/04Báo vi phạm
AuthorTrả lời
manhmeh 19:55 08/04Báo vi phạm
coi xong mới hiểu thêm về võ thuật, truyện hay lắm! cám ơn thớt nha!
AuthorTrả lời
Steet Sos 22:14 27/03Báo vi phạm
sao thg za den cug an cù chõ
AuthorTrả lời
quanpro 12:44 24/03Báo vi phạm
END ? wtf @@
AuthorTrả lời
gaarafn 11:37 09/02Báo vi phạm
Chằ lẽ hồi trc đọc truyện quên đăg nhập hay sao mà chẳg thấy đánh dấu đánh meo chap thế này
AuthorTrả lời
EcchiLife of [The GodFather]-dono 20:31 08/02Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Vuong Trung Duong 19:30 31/01Báo vi phạm
AuthorTrả lời
EcchiLife of [The GodFather]-dono 01:02 30/01Báo vi phạm
AuthorTrả lời
nhathoa272 00:19 30/01Báo vi phạm
ơ cái wtf ? chap 243 trùng 242 à ?
AuthorTrả lời
Pedosama 00:14 30/01Báo vi phạm
mother fucker @@ trappppppppppppp
AuthorTrả lời
livlatoi123 23:15 08/01Báo vi phạm
dị vc nghệ thuật trap bây h đỉnh cao quá
AuthorTrả lời
dominhduc188 09:03 05/01Báo vi phạm
Trap ak?

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch