Karate Shoukoushi Kohinata Minoru

Karate Shoukoushi Kohinata Minoru
Lượt xem: 129.279
Nội dung

Kohinata Minoru - 18 tuổi là thành viên của CLB thể dục thể thao nhưng do không có tài năng và bị các đàn anh ghen ghét nên bị đuổi khỏi CLB và còn bị họ đánh . Và khi đó sinh viên Karate của CLB Karate 2, Mutou Ryuuji thấy Minoru bị đánh ở trong phòng thể dục, chẳng những ko bảo vệ cậu ấy lại còn đánh ngất cậu...còn lôi kéo cậu ấy vào thế giới Karate . Minoru kết bạn mới và phát hiện phần đen tối trong mình

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 291 11:35 15/01 3.323
Chapter 290 15:07 10/01 3.499
Chapter 289 23:49 03/01 3.593
Chapter 288 28/12/16 3.593
Chapter 287 25/12/16 3.564
Chapter 286 16/12/16 3.636
Chapter 285 14/12/16 3.577
Chapter 284 11/12/16 3.550
Chapter 283 27/11/16 3.535
Chapter 282 22/11/16 3.614
Chapter 281 14/11/16 3.529
Chapter 280 12/11/16 3.496
Chapter 279 10/11/16 3.518
Chapter 278 08/11/16 3.596
Chapter 277 30/10/16 3.596
Chapter 276 29/10/16 3.610
Chapter 275 26/10/16 3.709
Chapter 274 20/10/16 3.693
Chapter 273 18/10/16 3.717
Chapter 272 17/10/16 3.736
Chapter 271 12/10/16 3.683
Chapter 270 05/10/16 3.772
Chapter 269 02/10/16 3.686
Chapter 268 29/09/16 3.637
Chapter 267 27/09/16 3.618
Chapter 266 24/09/16 3.635
Chapter 265 21/09/16 3.675
Chapter 264 18/09/16 3.574
Chapter 263 12/09/16 3.547
Chapter 262 07/09/16 3.572
Chapter 261 02/09/16 3.535
Chapter 260 31/08/16 3.560
Chapter 259 28/08/16 3.506
Chapter 258 27/08/16 3.530
Chapter 257 24/08/16 3.788
Chapter 256 15/04/16 3.644
Chapter 255 11/04/16 3.514
Chapter 254 10/04/16 3.435
Chapter 253 08/04/16 3.460
Chapter 252 07/04/16 3.475
Chapter 251 04/04/16 3.429
Chapter 250 01/04/16 3.453
Chapter 249 26/03/16 3.424
Chapter 248 24/03/16 3.438
Chapter 247 23/03/16 3.416
Chapter 246 08/02/16 3.452
Chapter 245 31/01/16 3.432
Chapter 244 29/01/16 3.449
Chapter 243 15/12/15 3.467
Chapter 242 13/12/15 3.433
Chapter 241 23/11/15 3.517
Chapter 240 22/11/15 3.480
Chapter 239 19/11/15 3.472
Chapter 238 13/11/15 3.457
Chapter 237 12/11/15 3.424
Chapter 236 20/10/15 3.471
Chapter 235 13/10/15 3.454
Chapter 234 27/09/15 3.490
Chapter 233 23/09/15 3.480
Chapter 232 19/09/15 3.464
Chapter 231 18/09/15 3.450
Chapter 230 05/09/15 3.464
Chapter 229 31/08/15 3.425
Chapter 228 25/08/15 3.458
Chapter 227 23/08/15 3.452
Chapter 226 18/08/15 3.433
Chapter 225 17/08/15 3.452
Chapter 224 11/08/15 3.437
Chapter 223 08/08/15 3.434
Chapter 222 31/07/15 3.466
Chapter 221 26/07/15 3.425
Chapter 220 23/07/15 3.435
Chapter 219 19/07/15 3.436
Chapter 218 18/07/15 3.404
Chapter 217 17/07/15 3.358
Chapter 216 14/07/15 3.365
Chapter 215 13/07/15 3.373
Chapter 214 06/07/15 3.394
Chapter 213 30/06/15 3.402
Chapter 212 29/06/15 3.414
Chapter 211 29/06/15 3.417
Chapter 210 25/06/15 3.420
Chapter 209 24/06/15 3.387
Chapter 208 21/06/15 3.379
Chapter 207 19/06/15 3.399
Chapter 206 16/06/15 3.405
Chapter 205 15/06/15 3.374
Chapter 204 14/06/15 3.357
Chapter 203 13/06/15 3.363
Chapter 202 12/06/15 3.395
Chapter 201 04/06/15 3.391
Chapter 200 30/05/15 3.398
Chapter 199 28/05/15 3.356
Chapter 198 27/05/15 3.331
Chapter 197 26/05/15 3.351
Chapter 196 24/05/15 3.363
Chapter 195 22/05/15 3.364
Chapter 194 21/05/15 3.345
Chapter 193 20/05/15 3.337
Chapter 192 19/05/15 3.344
Chapter 191 18/05/15 3.344
Chapter 190 17/05/15 3.360
Chapter 189 16/05/15 3.351
Chapter 188 15/05/15 3.334
Chapter 187 13/05/15 3.347
Chapter 186 13/05/15 3.341
Chapter 185 11/05/15 3.334
Chapter 184 10/05/15 3.349
Chapter 183 09/05/15 3.355
Chapter 182 08/05/15 3.377
Chapter 181 03/05/15 3.374
Chapter 180 29/04/15 3.410
Chapter 179 27/04/15 3.347
Chapter 178 21/04/15 3.373
Chapter 177 20/04/15 3.367
Chapter 176 17/03/15 3.352
Chapter 175 17/03/15 3.378
Chapter 174 17/03/15 3.386
Chapter 173 17/03/15 3.366
Chapter 172 17/03/15 3.406
Chapter 171 17/03/15 3.389
Chapter 170 17/03/15 3.451
Chapter 169 17/03/15 3.381
Chapter 168 17/03/15 3.392
Chapter 167 17/03/15 3.402
Chapter 166 17/03/15 4.148
Chapter 165 17/03/15 3.398
Chapter 164 17/03/15 3.414
Chapter 163 17/03/15 3.432
Chapter 162 17/03/15 3.376
Chapter 161 17/03/15 3.382
Chapter 160 17/03/15 3.396
Chapter 159 17/03/15 3.361
Chapter 158 17/03/15 3.365
Chapter 157 17/03/15 3.368
Chapter 156 17/03/15 3.354
Chapter 155 17/03/15 3.376
Chapter 154 17/03/15 3.366
Chapter 153 17/03/15 3.377
Chapter 152 17/03/15 3.378
Chapter 151 17/03/15 3.346
Chapter 150 17/03/15 3.388
Chapter 149 17/03/15 3.380
Chapter 148 17/03/15 3.348
Chapter 147 17/03/15 3.365
Chapter 146 17/03/15 3.373
Chapter 145 17/03/15 3.395
Chapter 144 17/03/15 3.361
Chapter 143 17/03/15 3.362
Chapter 142 17/03/15 3.365
Chapter 141 17/03/15 3.377
Chapter 140 17/03/15 3.392
Chapter 139 17/03/15 3.371
Chapter 138 17/03/15 3.348
Chapter 137 17/03/15 3.360
Chapter 136 17/03/15 3.363
Chapter 135 17/03/15 3.378
Chapter 134 17/03/15 3.358
Chapter 133 17/03/15 3.370
Chapter 132 17/03/15 3.367
Chapter 131 17/03/15 3.377
Chapter 130 17/03/15 3.369
Chapter 129 17/03/15 3.360
Chapter 128 17/03/15 3.351
Chapter 127 17/03/15 3.354
Chapter 126 17/03/15 3.342
Chapter 125 17/03/15 3.351
Chapter 124 17/03/15 3.357
Chapter 123 17/03/15 3.348
Chapter 122 17/03/15 3.351
Chapter 121 17/03/15 3.366
Chapter 120 17/03/15 3.372
Chapter 119 17/03/15 3.341
Chapter 118 17/03/15 3.362
Chapter 117 17/03/15 3.357
Chapter 116 17/03/15 3.372
Chapter 115 17/03/15 3.364
Chapter 114 17/03/15 3.332
Chapter 113 17/03/15 3.345
Chapter 112 17/03/15 3.362
Chapter 111 17/03/15 3.357
Chapter 110 17/03/15 3.376
Chapter 109 17/03/15 3.377
Chapter 108 17/03/15 3.392
Chapter 107 17/03/15 3.380
Chapter 106 17/03/15 3.367
Chapter 105 17/03/15 3.388
Chapter 104 17/03/15 3.371
Chapter 103 17/03/15 3.377
Chapter 102 17/03/15 3.366
Chapter 101 17/03/15 3.374
Chapter 100 17/03/15 3.421
Chapter 99 17/03/15 3.365
Chapter 98 17/03/15 3.369
Chapter 97 17/03/15 3.372
Chapter 96 17/03/15 3.372
Chapter 95 17/03/15 3.404
Chapter 94 17/03/15 3.383
Chapter 93 17/03/15 3.362
Chapter 92 17/03/15 3.381
Chapter 91 17/03/15 3.388
Chapter 90 17/03/15 3.382
Chapter 89 17/03/15 3.358
Chapter 88 17/03/15 3.377
Chapter 87 17/03/15 3.401
Chapter 86 17/03/15 3.374
Chapter 85 17/03/15 3.364
Chapter 84 17/03/15 3.402
Chapter 83 17/03/15 3.362
Chapter 82 17/03/15 3.355
Chapter 81 17/03/15 3.368
Chapter 80 17/03/15 3.373
Chapter 79 17/03/15 3.380
Chapter 78 17/03/15 3.381
Chapter 77 17/03/15 3.368
Chapter 76 17/03/15 3.379
Chapter 75 17/03/15 3.399
Chapter 74 17/03/15 3.385
Chapter 73 17/03/15 3.395
Chapter 72 17/03/15 3.379
Chapter 71 17/03/15 3.427
Chapter 70 17/03/15 3.411
Chapter 69 17/03/15 3.388
Chapter 68 17/03/15 3.393
Chapter 67 17/03/15 3.434
Chapter 66 17/03/15 3.446
Chapter 65 17/03/15 3.465
Chapter 64 17/03/15 3.446
Chapter 63 17/03/15 3.387
Chapter 62 17/03/15 3.393
Chapter 61 17/03/15 3.387
Chapter 60 17/03/15 3.396
Chapter 59 17/03/15 3.353
Chapter 58 17/03/15 3.364
Chapter 57 17/03/15 3.356
Chapter 56 17/03/15 3.372
Chapter 55 17/03/15 3.393
Chapter 54 17/03/15 3.390
Chapter 53 17/03/15 3.371
Chapter 52 17/03/15 3.404
Chapter 51 17/03/15 3.412
Chapter 50 17/03/15 3.433
Chapter 49 17/03/15 3.389
Chapter 48 17/03/15 3.413
Chapter 47 17/03/15 3.416
Chapter 46 17/03/15 3.416
Chapter 45 17/03/15 3.416
Chapter 44 17/03/15 3.416
Chapter 43 17/03/15 3.409
Chapter 42 17/03/15 3.435
Chapter 41 17/03/15 3.449
Chapter 40 17/03/15 3.459
Chapter 39 17/03/15 3.422
Chapter 38 17/03/15 3.435
Chapter 37 17/03/15 3.422
Chapter 36 17/03/15 3.439
Chapter 35 17/03/15 3.450
Chapter 34 17/03/15 3.448
Chapter 33 17/03/15 3.449
Chapter 32 17/03/15 3.464
Chapter 31 17/03/15 3.424
Chapter 30 17/03/15 3.462
Chapter 29 17/03/15 3.483
Chapter 28 17/03/15 3.466
Chapter 27 17/03/15 3.451
Chapter 26 17/03/15 3.448
Chapter 25 17/03/15 3.462
Chapter 24 17/03/15 3.478
Chapter 23 17/03/15 3.447
Chapter 22 17/03/15 3.442
Chapter 21 17/03/15 3.450
Chapter 20 17/03/15 3.469
Chapter 19 17/03/15 3.426
Chapter 18 17/03/15 3.452
Chapter 17 17/03/15 3.454
Chapter 16 17/03/15 3.466
Chapter 15 17/03/15 3.467
Chapter 14 17/03/15 3.462
Chapter 13 17/03/15 3.456
Chapter 12 17/03/15 3.497
Chapter 11 17/03/15 3.524
Chapter 10 17/03/15 3.573
Chapter 9 17/03/15 3.534
Chapter 8 17/03/15 3.563
Chapter 7 17/03/15 3.552
Chapter 6 17/03/15 3.569
Chapter 5 17/03/15 3.568
Chapter 4 17/03/15 3.571
Chapter 3 17/03/15 3.602
Chapter 2 17/03/15 3.684
Chapter 1 17/03/15 3.834
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
mi_RA_na 17:37 29/08/16Chapter 64Báo vi phạm
chap 64 loi hai vl
AuthorTrả lời
icebolt1996 14:33 16/04/16Báo vi phạm
main đáng ra nên đi học muay thái
AuthorTrả lời
EcchiLife of [The GodFather]-dono 04:05 11/04/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
manhmeh 19:55 08/04/16Báo vi phạm
coi xong mới hiểu thêm về võ thuật, truyện hay lắm! cám ơn thớt nha!
AuthorTrả lời
Steet Sos 22:14 27/03/16Báo vi phạm
sao thg za den cug an cù chõ
AuthorTrả lời
quanpro 12:44 24/03/16Báo vi phạm
END ? wtf @@
AuthorTrả lời
gaarafn 11:37 09/02/16Báo vi phạm
Chằ lẽ hồi trc đọc truyện quên đăg nhập hay sao mà chẳg thấy đánh dấu đánh meo chap thế này
AuthorTrả lời
EcchiLife of [The GodFather]-dono 20:31 08/02/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Vuong Trung Duong 19:30 31/01/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
EcchiLife of [The GodFather]-dono 01:02 30/01/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
nhathoa272 00:19 30/01/16Báo vi phạm
ơ cái wtf ? chap 243 trùng 242 à ?
AuthorTrả lời
Pedosama 00:14 30/01/16Báo vi phạm
mother fucker @@ trappppppppppppp
AuthorTrả lời
livlatoi123 23:15 08/01/16Báo vi phạm
dị vc nghệ thuật trap bây h đỉnh cao quá
AuthorTrả lời
dominhduc188 09:03 05/01/16Báo vi phạm
Trap ak?

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch