Karate Shoukoushi Kohinata Minoru

Karate Shoukoushi Kohinata Minoru
Lượt xem: 103.037
Nội dung

Kohinata Minoru - 18 tuổi là thành viên của CLB thể dục thể thao nhưng do không có tài năng và bị các đàn anh ghen ghét nên bị đuổi khỏi CLB và còn bị họ đánh . Và khi đó sinh viên Karate của CLB Karate 2, Mutou Ryuuji thấy Minoru bị đánh ở trong phòng thể dục, chẳng những ko bảo vệ cậu ấy lại còn đánh ngất cậu...còn lôi kéo cậu ấy vào thế giới Karate . Minoru kết bạn mới và phát hiện phần đen tối trong mình

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 283 13:01 27/11 3.341
Chapter 282 14:18 22/11 3.472
Chapter 281 14:13 14/11 3.416
Chapter 280 08:59 12/11 3.386
Chapter 279 09:04 10/11 3.418
Chapter 278 14:59 08/11 3.486
Chapter 277 13:32 30/10 3.504
Chapter 276 17:23 29/10 3.523
Chapter 275 14:54 26/10 3.617
Chapter 274 12:58 20/10 3.585
Chapter 273 10:09 18/10 3.616
Chapter 272 10:00 17/10 3.647
Chapter 271 14:07 12/10 3.581
Chapter 270 10:20 05/10 3.673
Chapter 269 16:16 02/10 3.602
Chapter 268 15:17 29/09 3.553
Chapter 267 14:22 27/09 3.525
Chapter 266 09:46 24/09 3.554
Chapter 265 14:52 21/09 3.591
Chapter 264 14:03 18/09 3.496
Chapter 263 14:00 12/09 3.471
Chapter 262 09:57 07/09 3.502
Chapter 261 15:45 02/09 3.462
Chapter 260 10:26 31/08 3.486
Chapter 259 21:08 28/08 3.441
Chapter 258 14:09 27/08 3.460
Chapter 257 21:28 24/08 3.716
Chapter 256 11:44 15/04 3.575
Chapter 255 21:35 11/04 3.449
Chapter 254 20:40 10/04 3.374
Chapter 253 15:37 08/04 3.389
Chapter 252 21:58 07/04 3.405
Chapter 251 12:12 04/04 3.362
Chapter 250 19:48 01/04 3.376
Chapter 249 15:36 26/03 3.357
Chapter 248 20:34 24/03 3.371
Chapter 247 20:20 23/03 3.349
Chapter 246 09:46 08/02 3.386
Chapter 245 18:32 31/01 3.364
Chapter 244 11:59 29/01 3.385
Chapter 243 15/12/15 3.402
Chapter 242 13/12/15 3.363
Chapter 241 23/11/15 3.449
Chapter 240 22/11/15 3.408
Chapter 239 19/11/15 3.405
Chapter 238 13/11/15 3.391
Chapter 237 12/11/15 3.357
Chapter 236 20/10/15 3.398
Chapter 235 13/10/15 3.385
Chapter 234 27/09/15 3.419
Chapter 233 23/09/15 3.408
Chapter 232 19/09/15 3.390
Chapter 231 18/09/15 3.379
Chapter 230 05/09/15 3.385
Chapter 229 31/08/15 3.357
Chapter 228 25/08/15 3.387
Chapter 227 23/08/15 3.382
Chapter 226 18/08/15 3.370
Chapter 225 17/08/15 3.387
Chapter 224 11/08/15 3.367
Chapter 223 08/08/15 3.364
Chapter 222 31/07/15 3.398
Chapter 221 26/07/15 3.359
Chapter 220 23/07/15 3.365
Chapter 219 19/07/15 3.374
Chapter 218 18/07/15 3.345
Chapter 217 17/07/15 3.298
Chapter 216 14/07/15 3.302
Chapter 215 13/07/15 3.307
Chapter 214 06/07/15 3.330
Chapter 213 30/06/15 3.330
Chapter 212 29/06/15 3.339
Chapter 211 29/06/15 3.336
Chapter 210 25/06/15 3.348
Chapter 209 24/06/15 3.319
Chapter 208 21/06/15 3.308
Chapter 207 19/06/15 3.328
Chapter 206 16/06/15 3.338
Chapter 205 15/06/15 3.310
Chapter 204 14/06/15 3.295
Chapter 203 13/06/15 3.298
Chapter 202 12/06/15 3.326
Chapter 201 04/06/15 3.329
Chapter 200 30/05/15 3.322
Chapter 199 28/05/15 3.294
Chapter 198 27/05/15 3.268
Chapter 197 26/05/15 3.290
Chapter 196 24/05/15 3.298
Chapter 195 22/05/15 3.297
Chapter 194 21/05/15 3.282
Chapter 193 20/05/15 3.277
Chapter 192 19/05/15 3.277
Chapter 191 18/05/15 3.277
Chapter 190 17/05/15 3.292
Chapter 189 16/05/15 3.288
Chapter 188 15/05/15 3.271
Chapter 187 13/05/15 3.289
Chapter 186 13/05/15 3.284
Chapter 185 11/05/15 3.275
Chapter 184 10/05/15 3.286
Chapter 183 09/05/15 3.293
Chapter 182 08/05/15 3.309
Chapter 181 03/05/15 3.311
Chapter 180 29/04/15 3.343
Chapter 179 27/04/15 3.289
Chapter 178 21/04/15 3.308
Chapter 177 20/04/15 3.310
Chapter 176 17/03/15 3.294
Chapter 175 17/03/15 3.320
Chapter 174 17/03/15 3.328
Chapter 173 17/03/15 3.310
Chapter 172 17/03/15 3.345
Chapter 171 17/03/15 3.322
Chapter 170 17/03/15 3.377
Chapter 169 17/03/15 3.319
Chapter 168 17/03/15 3.322
Chapter 167 17/03/15 3.331
Chapter 166 17/03/15 4.078
Chapter 165 17/03/15 3.331
Chapter 164 17/03/15 3.343
Chapter 163 17/03/15 3.356
Chapter 162 17/03/15 3.316
Chapter 161 17/03/15 3.318
Chapter 160 17/03/15 3.327
Chapter 159 17/03/15 3.295
Chapter 158 17/03/15 3.301
Chapter 157 17/03/15 3.306
Chapter 156 17/03/15 3.289
Chapter 155 17/03/15 3.307
Chapter 154 17/03/15 3.304
Chapter 153 17/03/15 3.311
Chapter 152 17/03/15 3.313
Chapter 151 17/03/15 3.281
Chapter 150 17/03/15 3.321
Chapter 149 17/03/15 3.316
Chapter 148 17/03/15 3.285
Chapter 147 17/03/15 3.299
Chapter 146 17/03/15 3.309
Chapter 145 17/03/15 3.328
Chapter 144 17/03/15 3.289
Chapter 143 17/03/15 3.294
Chapter 142 17/03/15 3.294
Chapter 141 17/03/15 3.305
Chapter 140 17/03/15 3.320
Chapter 139 17/03/15 3.301
Chapter 138 17/03/15 3.279
Chapter 137 17/03/15 3.291
Chapter 136 17/03/15 3.290
Chapter 135 17/03/15 3.302
Chapter 134 17/03/15 3.288
Chapter 133 17/03/15 3.301
Chapter 132 17/03/15 3.301
Chapter 131 17/03/15 3.311
Chapter 130 17/03/15 3.298
Chapter 129 17/03/15 3.293
Chapter 128 17/03/15 3.291
Chapter 127 17/03/15 3.288
Chapter 126 17/03/15 3.278
Chapter 125 17/03/15 3.284
Chapter 124 17/03/15 3.281
Chapter 123 17/03/15 3.275
Chapter 122 17/03/15 3.279
Chapter 121 17/03/15 3.298
Chapter 120 17/03/15 3.306
Chapter 119 17/03/15 3.278
Chapter 118 17/03/15 3.298
Chapter 117 17/03/15 3.293
Chapter 116 17/03/15 3.308
Chapter 115 17/03/15 3.298
Chapter 114 17/03/15 3.270
Chapter 113 17/03/15 3.282
Chapter 112 17/03/15 3.299
Chapter 111 17/03/15 3.296
Chapter 110 17/03/15 3.306
Chapter 109 17/03/15 3.306
Chapter 108 17/03/15 3.321
Chapter 107 17/03/15 3.314
Chapter 106 17/03/15 3.300
Chapter 105 17/03/15 3.323
Chapter 104 17/03/15 3.308
Chapter 103 17/03/15 3.313
Chapter 102 17/03/15 3.305
Chapter 101 17/03/15 3.296
Chapter 100 17/03/15 3.341
Chapter 99 17/03/15 3.290
Chapter 98 17/03/15 3.302
Chapter 97 17/03/15 3.305
Chapter 96 17/03/15 3.301
Chapter 95 17/03/15 3.326
Chapter 94 17/03/15 3.305
Chapter 93 17/03/15 3.289
Chapter 92 17/03/15 3.306
Chapter 91 17/03/15 3.312
Chapter 90 17/03/15 3.311
Chapter 89 17/03/15 3.288
Chapter 88 17/03/15 3.300
Chapter 87 17/03/15 3.323
Chapter 86 17/03/15 3.297
Chapter 85 17/03/15 3.287
Chapter 84 17/03/15 3.324
Chapter 83 17/03/15 3.288
Chapter 82 17/03/15 3.282
Chapter 81 17/03/15 3.295
Chapter 80 17/03/15 3.293
Chapter 79 17/03/15 3.307
Chapter 78 17/03/15 3.298
Chapter 77 17/03/15 3.292
Chapter 76 17/03/15 3.302
Chapter 75 17/03/15 3.312
Chapter 74 17/03/15 3.300
Chapter 73 17/03/15 3.305
Chapter 72 17/03/15 3.300
Chapter 71 17/03/15 3.345
Chapter 70 17/03/15 3.336
Chapter 69 17/03/15 3.308
Chapter 68 17/03/15 3.313
Chapter 67 17/03/15 3.352
Chapter 66 17/03/15 3.361
Chapter 65 17/03/15 3.375
Chapter 64 17/03/15 3.349
Chapter 63 17/03/15 3.308
Chapter 62 17/03/15 3.318
Chapter 61 17/03/15 3.316
Chapter 60 17/03/15 3.318
Chapter 59 17/03/15 3.283
Chapter 58 17/03/15 3.293
Chapter 57 17/03/15 3.287
Chapter 56 17/03/15 3.296
Chapter 55 17/03/15 3.315
Chapter 54 17/03/15 3.313
Chapter 53 17/03/15 3.297
Chapter 52 17/03/15 3.320
Chapter 51 17/03/15 3.332
Chapter 50 17/03/15 3.345
Chapter 49 17/03/15 3.311
Chapter 48 17/03/15 3.326
Chapter 47 17/03/15 3.335
Chapter 46 17/03/15 3.327
Chapter 45 17/03/15 3.335
Chapter 44 17/03/15 3.330
Chapter 43 17/03/15 3.321
Chapter 42 17/03/15 3.345
Chapter 41 17/03/15 3.358
Chapter 40 17/03/15 3.364
Chapter 39 17/03/15 3.336
Chapter 38 17/03/15 3.343
Chapter 37 17/03/15 3.333
Chapter 36 17/03/15 3.351
Chapter 35 17/03/15 3.361
Chapter 34 17/03/15 3.364
Chapter 33 17/03/15 3.359
Chapter 32 17/03/15 3.370
Chapter 31 17/03/15 3.335
Chapter 30 17/03/15 3.360
Chapter 29 17/03/15 3.383
Chapter 28 17/03/15 3.370
Chapter 27 17/03/15 3.355
Chapter 26 17/03/15 3.352
Chapter 25 17/03/15 3.366
Chapter 24 17/03/15 3.383
Chapter 23 17/03/15 3.355
Chapter 22 17/03/15 3.355
Chapter 21 17/03/15 3.357
Chapter 20 17/03/15 3.371
Chapter 19 17/03/15 3.341
Chapter 18 17/03/15 3.363
Chapter 17 17/03/15 3.368
Chapter 16 17/03/15 3.377
Chapter 15 17/03/15 3.375
Chapter 14 17/03/15 3.364
Chapter 13 17/03/15 3.353
Chapter 12 17/03/15 3.384
Chapter 11 17/03/15 3.401
Chapter 10 17/03/15 3.445
Chapter 9 17/03/15 3.418
Chapter 8 17/03/15 3.433
Chapter 7 17/03/15 3.428
Chapter 6 17/03/15 3.445
Chapter 5 17/03/15 3.442
Chapter 4 17/03/15 3.430
Chapter 3 17/03/15 3.457
Chapter 2 17/03/15 3.530
Chapter 1 17/03/15 3.621
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
mi_RA_na 17:37 29/08Chapter 64Báo vi phạm
chap 64 loi hai vl
AuthorTrả lời
icebolt1996 14:33 16/04Báo vi phạm
main đáng ra nên đi học muay thái
AuthorTrả lời
EcchiLife of [The GodFather]-dono 04:05 11/04Báo vi phạm
AuthorTrả lời
manhmeh 19:55 08/04Báo vi phạm
coi xong mới hiểu thêm về võ thuật, truyện hay lắm! cám ơn thớt nha!
AuthorTrả lời
Steet Sos 22:14 27/03Báo vi phạm
sao thg za den cug an cù chõ
AuthorTrả lời
quanpro 12:44 24/03Báo vi phạm
END ? wtf @@
AuthorTrả lời
gaarafn 11:37 09/02Báo vi phạm
Chằ lẽ hồi trc đọc truyện quên đăg nhập hay sao mà chẳg thấy đánh dấu đánh meo chap thế này
AuthorTrả lời
EcchiLife of [The GodFather]-dono 20:31 08/02Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Vuong Trung Duong 19:30 31/01Báo vi phạm
AuthorTrả lời
EcchiLife of [The GodFather]-dono 01:02 30/01Báo vi phạm
AuthorTrả lời
nhathoa272 00:19 30/01Báo vi phạm
ơ cái wtf ? chap 243 trùng 242 à ?
AuthorTrả lời
Pedosama 00:14 30/01Báo vi phạm
mother fucker @@ trappppppppppppp
AuthorTrả lời
livlatoi123 23:15 08/01Báo vi phạm
dị vc nghệ thuật trap bây h đỉnh cao quá
AuthorTrả lời
dominhduc188 09:03 05/01Báo vi phạm
Trap ak?

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch