Kateikyoushi Hitman Reborn

Kateikyoushi Hitman Reborn
Lượt xem: 32.373
Nội dung

Đây là 1 trong các manga shounen đang “HOT” nhất tại Nhật. Manga nói về Tsunayoshi Sawada, 1 học sinh trung học tầm thường, thường bị mọi người đặt cho biệt danh “Tsuna Vô Dụng”. Vì sự vô dụng này mà mẹ cậu đã thuê 1 gia sư đặc biệc cho Tsuna theo lời quảng cáo trong "1 tờ rơi" như sau:
“…Sẽ huấn luyện con bạn trở thành 1 thủ lĩnh hàng đầu trong thời đại mới”
“Học vấn không là vấn đề. Reborn!”
Nhưng… đằng sau đó là 1 sự thật kinh hoàng đang chờ đón Tsuna…
“Đừng có mà xem thường. Nghề chính của tui là sát thủ đó. Nhiệm vụ thật sự lần này là đào tạo cậu thành 1 ông chủ Mafia xuất sắc nhất.”
“ Còn việc dạy như thế nào là chuyện của tui.”
Tương lai và số phận của Tsuna rồi sẽ ra sao… khi cuộc sống luôn cận kệ "cái chết" của cậu bắt đầu từ đó...?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 409 18/03/15 3.284
Chapter 408 18/03/15 3.189
Chapter 407 18/03/15 3.186
Chapter 406 18/03/15 3.140
Chapter 405 18/03/15 3.124
Chapter 404 18/03/15 3.117
Chapter 403 18/03/15 3.116
Chapter 402 18/03/15 3.110
Chapter 401 18/03/15 3.099
Chapter 400 18/03/15 3.140
Chapter 399 18/03/15 3.127
Chapter 398 18/03/15 3.092
Chapter 397 18/03/15 3.125
Chapter 396 18/03/15 3.094
Chapter 395 18/03/15 3.123
Chapter 394 18/03/15 3.082
Chapter 393 18/03/15 3.090
Chapter 392 18/03/15 3.103
Chapter 391 18/03/15 3.099
Chapter 390 18/03/15 3.092
Chapter 389 18/03/15 3.092
Chapter 388 18/03/15 3.089
Chapter 387 18/03/15 3.179
Chapter 386 18/03/15 3.103
Chapter 385 18/03/15 3.099
Chapter 384 18/03/15 3.095
Chapter 383 18/03/15 3.097
Chapter 382 18/03/15 3.107
Chapter 381 18/03/15 3.095
Chapter 380 18/03/15 3.103
Chapter 379 18/03/15 3.094
Chapter 378 18/03/15 3.087
Chapter 377 18/03/15 3.090
Chapter 376 18/03/15 3.082
Chapter 375 18/03/15 3.096
Chapter 374 18/03/15 3.088
Chapter 373 18/03/15 3.097
Chapter 372 18/03/15 3.085
Chapter 371 18/03/15 3.081
Chapter 370 18/03/15 3.109
Chapter 369 18/03/15 3.090
Chapter 368 18/03/15 3.100
Chapter 367 18/03/15 3.101
Chapter 366 18/03/15 3.123
Chapter 365 18/03/15 3.137
Chapter 364 18/03/15 3.106
Chapter 363 18/03/15 3.085
Chapter 362 18/03/15 3.080
Chapter 361 18/03/15 3.087
Chapter 360 18/03/15 3.114
Chapter 359 18/03/15 3.082
Chapter 358 18/03/15 3.098
Chapter 357 18/03/15 3.087
Chapter 356 18/03/15 3.093
Chapter 355 18/03/15 3.129
Chapter 354 18/03/15 3.092
Chapter 353 18/03/15 3.090
Chapter 352 18/03/15 3.092
Chapter 351 18/03/15 3.091
Chapter 350 18/03/15 3.113
Chapter 349 18/03/15 3.094
Chapter 348 18/03/15 3.114
Chapter 347 18/03/15 3.120
Chapter 346 18/03/15 3.114
Chapter 345 18/03/15 3.132
Chapter 344 18/03/15 3.135
Chapter 343 18/03/15 3.109
Chapter 342 18/03/15 3.170
Chapter 341 18/03/15 3.139
Chapter 339 18/03/15 3.108
Chapter 338 18/03/15 3.123
Chapter 337 18/03/15 3.116
Chapter 336 18/03/15 3.123
Chapter 335 18/03/15 3.113
Chapter 334 18/03/15 3.118
Chapter 333 18/03/15 3.126
Chapter 332 18/03/15 3.129
Chapter 331 18/03/15 3.115
Chapter 330 18/03/15 3.149
Chapter 329 18/03/15 3.107
Chapter 328 18/03/15 3.118
Chapter 327 18/03/15 3.111
Chapter 326 18/03/15 3.148
Chapter 325 18/03/15 3.115
Chapter 324 18/03/15 3.110
Chapter 323 18/03/15 3.172
Chapter 322 18/03/15 3.096
Chapter 321 18/03/15 3.091
Chapter 320 18/03/15 3.133
Chapter 319 18/03/15 3.078
Chapter 318 18/03/15 3.074
Chapter 317 18/03/15 3.076
Chapter 316 18/03/15 3.076
Chapter 315 18/03/15 3.092
Chapter 314 18/03/15 3.107
Chapter 312 18/03/15 3.151
Chapter 311 18/03/15 3.119
Chapter 310 18/03/15 3.152
Chapter 309 18/03/15 3.074
Chapter 308 18/03/15 3.082
Chapter 307 18/03/15 3.064
Chapter 306 18/03/15 3.060
Chapter 305 18/03/15 3.062
Chapter 304 18/03/15 3.072
Chapter 303 18/03/15 3.076
Chapter 302 18/03/15 3.076
Chapter 301 18/03/15 3.075
Chapter 300 18/03/15 3.114
Chapter 299 18/03/15 3.065
Chapter 298 18/03/15 3.067
Chapter 297 18/03/15 3.071
Chapter 296 18/03/15 3.069
Chapter 295 18/03/15 3.093
Chapter 294 18/03/15 3.083
Chapter 293 18/03/15 3.062
Chapter 292 18/03/15 3.065
Chapter 291 18/03/15 3.075
Chapter 290 18/03/15 3.094
Chapter 289 18/03/15 3.072
Chapter 288 18/03/15 3.083
Chapter 287 18/03/15 3.079
Chapter 286 18/03/15 3.070
Chapter 285 18/03/15 3.074
Chapter 284 18/03/15 3.091
Chapter 283 18/03/15 3.106
Chapter 282 18/03/15 3.087
Chapter 281 18/03/15 3.074
Chapter 280 18/03/15 3.082
Chapter 279 18/03/15 3.067
Chapter 278 18/03/15 3.077
Chapter 277 18/03/15 3.067
Chapter 276 18/03/15 3.060
Chapter 275 18/03/15 3.067
Chapter 274 18/03/15 3.057
Chapter 273 18/03/15 3.060
Chapter 272 18/03/15 3.069
Chapter 271 18/03/15 3.065
Chapter 270 18/03/15 3.077
Chapter 269 18/03/15 3.079
Chapter 268 18/03/15 3.056
Chapter 267 18/03/15 3.052
Chapter 266 18/03/15 3.058
Chapter 265 18/03/15 3.059
Chapter 264 18/03/15 3.065
Chapter 263 18/03/15 3.064
Chapter 262 18/03/15 3.060
Chapter 261 18/03/15 3.052
Chapter 260 18/03/15 3.082
Chapter 259 18/03/15 3.061
Chapter 258 18/03/15 3.059
Chapter 257 18/03/15 3.053
Chapter 256 18/03/15 3.052
Chapter 255 18/03/15 3.068
Chapter 254 18/03/15 3.056
Chapter 253 18/03/15 3.053
Chapter 252 18/03/15 3.062
Chapter 251 18/03/15 3.055
Chapter 250 18/03/15 3.076
Chapter 249 18/03/15 3.054
Chapter 248 18/03/15 3.056
Chapter 247 18/03/15 3.059
Chapter 246 18/03/15 3.068
Chapter 245 18/03/15 3.077
Chapter 240 18/03/15 3.104
Chapter 238 18/03/15 3.111
Chapter 237 18/03/15 3.100
Chapter 236 18/03/15 3.072
Chapter 235 18/03/15 3.068
Chapter 234 18/03/15 3.047
Chapter 233 18/03/15 3.053
Chapter 232 18/03/15 3.061
Chapter 231 18/03/15 3.054
Chapter 230 18/03/15 3.058
Chapter 229 18/03/15 3.057
Chapter 228 18/03/15 3.060
Chapter 227 18/03/15 3.063
Chapter 226 18/03/15 3.055
Chapter 225 18/03/15 3.061
Chapter 224 18/03/15 3.145
Chapter 223 18/03/15 3.070
Chapter 221 18/03/15 3.068
Chapter 220 18/03/15 3.061
Chapter 219 18/03/15 3.053
Chapter 218 18/03/15 3.057
Chapter 217 18/03/15 3.052
Chapter 216 18/03/15 3.049
Chapter 215 18/03/15 3.071
Chapter 214 18/03/15 3.048
Chapter 213 18/03/15 3.050
Chapter 212 18/03/15 3.052
Chapter 211 18/03/15 3.043
Chapter 210 18/03/15 3.068
Chapter 209 18/03/15 3.068
Chapter 208 18/03/15 3.121
Chapter 207 18/03/15 3.061
Chapter 206 18/03/15 3.064
Chapter 205 18/03/15 3.063
Chapter 204 18/03/15 3.074
Chapter 203 18/03/15 3.063
Chapter 202 18/03/15 3.057
Chapter 201 18/03/15 3.055
Chapter 200 18/03/15 3.073
Chapter 199 18/03/15 3.049
Chapter 198 18/03/15 3.053
Chapter 197 18/03/15 3.051
Chapter 196 18/03/15 3.061
Chapter 195 18/03/15 3.060
Chapter 194 18/03/15 3.055
Chapter 193 18/03/15 3.054
Chapter 192 18/03/15 3.057
Chapter 191 18/03/15 3.068
Chapter 190 18/03/15 3.073
Chapter 189 18/03/15 3.061
Chapter 188 18/03/15 3.050
Chapter 187 18/03/15 3.062
Chapter 186 18/03/15 3.051
Chapter 185 18/03/15 3.054
Chapter 184 18/03/15 3.052
Chapter 183 18/03/15 3.049
Chapter 182 18/03/15 3.054
Chapter 181 18/03/15 3.059
Chapter 180 18/03/15 3.075
Chapter 179 18/03/15 3.059
Chapter 178 18/03/15 3.064
Chapter 177 18/03/15 3.067
Chapter 176 18/03/15 3.060
Chapter 175 18/03/15 3.062
Chapter 174 18/03/15 3.063
Chapter 173 18/03/15 3.062
Chapter 172 18/03/15 3.061
Chapter 171 18/03/15 3.067
Chapter 170 18/03/15 3.069
Chapter 169 18/03/15 3.061
Chapter 168 18/03/15 3.058
Chapter 167 18/03/15 3.058
Chapter 166 18/03/15 3.059
Chapter 165 18/03/15 3.052
Chapter 164 18/03/15 3.056
Chapter 163 18/03/15 3.061
Chapter 162 18/03/15 3.066
Chapter 161 18/03/15 3.056
Chapter 160 18/03/15 3.061
Chapter 159 18/03/15 3.060
Chapter 158 18/03/15 3.056
Chapter 157 18/03/15 3.061
Chapter 156 18/03/15 3.071
Chapter 155 18/03/15 3.061
Chapter 154 18/03/15 3.059
Chapter 153 18/03/15 3.068
Chapter 152 18/03/15 3.054
Chapter 151 18/03/15 3.064
Chapter 150 18/03/15 3.095
Chapter 149 18/03/15 3.067
Chapter 148 18/03/15 3.057
Chapter 147 18/03/15 3.060
Chapter 146 18/03/15 3.062
Chapter 145 18/03/15 3.054
Chapter 144 18/03/15 3.055
Chapter 143 18/03/15 3.052
Chapter 142 18/03/15 3.067
Chapter 141 18/03/15 3.058
Chapter 140 18/03/15 3.062
Chapter 139 18/03/15 3.059
Chapter 138 18/03/15 3.060
Chapter 137 18/03/15 3.064
Chapter 136 18/03/15 3.059
Chapter 135 18/03/15 3.066
Chapter 134 18/03/15 3.065
Chapter 133 18/03/15 3.058
Chapter 132 18/03/15 3.065
Chapter 131 18/03/15 3.063
Chapter 130 18/03/15 3.064
Chapter 129 18/03/15 3.058
Chapter 128 18/03/15 3.057
Chapter 127 18/03/15 3.056
Chapter 126 18/03/15 3.056
Chapter 125 18/03/15 3.053
Chapter 124 18/03/15 3.049
Chapter 123 18/03/15 3.059
Chapter 122 18/03/15 3.054
Chapter 121 18/03/15 3.056
Chapter 120 18/03/15 3.055
Chapter 119 18/03/15 3.050
Chapter 118 18/03/15 3.057
Chapter 117 18/03/15 3.055
Chapter 116 18/03/15 3.060
Chapter 115 18/03/15 3.053
Chapter 114 18/03/15 3.058
Chapter 113 18/03/15 3.079
Chapter 112 18/03/15 3.054
Chapter 111 18/03/15 3.048
Chapter 110 18/03/15 3.052
Chapter 109 18/03/15 3.043
Chapter 108 18/03/15 3.042
Chapter 107 18/03/15 3.053
Chapter 106 18/03/15 3.053
Chapter 105 18/03/15 3.045
Chapter 104 18/03/15 3.044
Chapter 103 18/03/15 3.042
Chapter 102 18/03/15 3.056
Chapter 101 18/03/15 3.045
Chapter 100 18/03/15 3.062
Chapter 99 18/03/15 3.084
Chapter 98 18/03/15 3.057
Chapter 97 18/03/15 3.050
Chapter 96 18/03/15 3.049
Chapter 95 18/03/15 3.049
Chapter 94 18/03/15 3.046
Chapter 93 18/03/15 3.045
Chapter 92 18/03/15 3.050
Chapter 91 18/03/15 3.048
Chapter 90 18/03/15 3.069
Chapter 89 18/03/15 3.052
Chapter 88 18/03/15 3.052
Chapter 87 18/03/15 3.052
Chapter 86 18/03/15 3.054
Chapter 85 18/03/15 3.079
Chapter 84 18/03/15 3.054
Chapter 83 18/03/15 3.062
Chapter 82 18/03/15 3.058
Chapter 81 18/03/15 3.061
Chapter 80 18/03/15 3.046
Chapter 79 18/03/15 3.049
Chapter 78 18/03/15 3.056
Chapter 77 18/03/15 3.052
Chapter 76 18/03/15 3.044
Chapter 75 18/03/15 3.039
Chapter 74 18/03/15 3.044
Chapter 73 18/03/15 3.047
Chapter 72 18/03/15 3.055
Chapter 71 18/03/15 3.043
Chapter 70 18/03/15 3.053
Chapter 69 18/03/15 3.038
Chapter 68 18/03/15 3.040
Chapter 67 18/03/15 3.041
Chapter 66 18/03/15 3.045
Chapter 65 18/03/15 3.045
Chapter 64 18/03/15 3.042
Chapter 63 18/03/15 3.049
Chapter 62 18/03/15 3.051
Chapter 61 18/03/15 3.047
Chapter 60 18/03/15 3.045
Chapter 59 18/03/15 3.045
Chapter 58 18/03/15 3.050
Chapter 57 18/03/15 3.045
Chapter 56 18/03/15 3.041
Chapter 55 18/03/15 3.046
Chapter 54 18/03/15 3.049
Chapter 53 18/03/15 3.051
Chapter 52 18/03/15 3.050
Chapter 51 18/03/15 3.047
Chapter 50 18/03/15 3.051
Chapter 49 18/03/15 3.046
Chapter 48 18/03/15 3.084
Chapter 47 18/03/15 3.045
Chapter 46 18/03/15 3.040
Chapter 45 18/03/15 3.062
Chapter 44 18/03/15 3.067
Chapter 43 18/03/15 3.048
Chapter 42 18/03/15 3.047
Chapter 41 18/03/15 3.040
Chapter 40 18/03/15 3.050
Chapter 39 18/03/15 3.047
Chapter 38 18/03/15 3.044
Chapter 37 18/03/15 3.044
Chapter 36 18/03/15 3.040
Chapter 35 18/03/15 3.044
Chapter 34 18/03/15 3.042
Chapter 33 18/03/15 3.047
Chapter 32 18/03/15 3.044
Chapter 31 18/03/15 3.044
Chapter 30 18/03/15 3.047
Chapter 29 18/03/15 3.040
Chapter 28 18/03/15 3.048
Chapter 27 18/03/15 3.056
Chapter 26 18/03/15 3.051
Chapter 25 18/03/15 3.075
Chapter 24 18/03/15 3.039
Chapter 23 18/03/15 3.054
Chapter 22 18/03/15 3.050
Chapter 21 18/03/15 3.043
Chapter 20 18/03/15 3.050
Chapter 19 18/03/15 3.053
Chapter 18 18/03/15 3.042
Chapter 17 18/03/15 3.037
Chapter 16 18/03/15 3.044
Chapter 15 18/03/15 3.040
Chapter 14 18/03/15 3.044
Chapter 13 18/03/15 3.033
Chapter 12 18/03/15 3.037
Chapter 11 18/03/15 3.048
Chapter 10 18/03/15 3.058
Chapter 9 18/03/15 3.052
Chapter 8 18/03/15 3.065
Chapter 7 18/03/15 3.100
Chapter 6 18/03/15 3.090
Chapter 5 18/03/15 3.087
Chapter 4 18/03/15 3.116
Chapter 3 18/03/15 3.103
Chapter 2 18/03/15 3.117
Chapter 1 18/03/15 3.279
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch