Kateikyoushi Hitman Reborn

Kateikyoushi Hitman Reborn
Lượt xem: 20.694
Nội dung

Đây là 1 trong các manga shounen đang “HOT” nhất tại Nhật. Manga nói về Tsunayoshi Sawada, 1 học sinh trung học tầm thường, thường bị mọi người đặt cho biệt danh “Tsuna Vô Dụng”. Vì sự vô dụng này mà mẹ cậu đã thuê 1 gia sư đặc biệc cho Tsuna theo lời quảng cáo trong "1 tờ rơi" như sau: “…Sẽ huấn luyện con bạn trở thành 1 thủ lĩnh hàng đầu trong thời đại mới” “Học vấn không là vấn đề. Reborn!” Nhưng… đằng sau đó là 1 sự thật kinh hoàng đang chờ đón Tsuna… “Đừng có mà xem thường. Nghề chính của tui là sát thủ đó. Nhiệm vụ thật sự lần này là đào tạo cậu thành 1 ông chủ Mafia xuất sắc nhất.” “ Còn việc dạy như thế nào là chuyện của tui.” Tương lai và số phận của Tsuna rồi sẽ ra sao… khi cuộc sống luôn cận kệ "cái chết" của cậu bắt đầu từ đó...?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 409 18/03/15 3.166
Chapter 408 18/03/15 3.130
Chapter 407 18/03/15 3.128
Chapter 406 18/03/15 3.083
Chapter 405 18/03/15 3.069
Chapter 404 18/03/15 3.066
Chapter 403 18/03/15 3.066
Chapter 402 18/03/15 3.064
Chapter 401 18/03/15 3.052
Chapter 400 18/03/15 3.089
Chapter 399 18/03/15 3.079
Chapter 398 18/03/15 3.049
Chapter 397 18/03/15 3.084
Chapter 396 18/03/15 3.054
Chapter 395 18/03/15 3.082
Chapter 394 18/03/15 3.039
Chapter 393 18/03/15 3.048
Chapter 392 18/03/15 3.060
Chapter 391 18/03/15 3.054
Chapter 390 18/03/15 3.053
Chapter 389 18/03/15 3.055
Chapter 388 18/03/15 3.052
Chapter 387 18/03/15 3.099
Chapter 386 18/03/15 3.049
Chapter 385 18/03/15 3.053
Chapter 384 18/03/15 3.052
Chapter 383 18/03/15 3.050
Chapter 382 18/03/15 3.058
Chapter 381 18/03/15 3.052
Chapter 380 18/03/15 3.063
Chapter 379 18/03/15 3.053
Chapter 378 18/03/15 3.043
Chapter 377 18/03/15 3.046
Chapter 376 18/03/15 3.041
Chapter 375 18/03/15 3.047
Chapter 374 18/03/15 3.049
Chapter 373 18/03/15 3.061
Chapter 372 18/03/15 3.044
Chapter 371 18/03/15 3.044
Chapter 370 18/03/15 3.064
Chapter 369 18/03/15 3.046
Chapter 368 18/03/15 3.058
Chapter 367 18/03/15 3.062
Chapter 366 18/03/15 3.080
Chapter 365 18/03/15 3.089
Chapter 364 18/03/15 3.061
Chapter 363 18/03/15 3.048
Chapter 362 18/03/15 3.040
Chapter 361 18/03/15 3.046
Chapter 360 18/03/15 3.069
Chapter 359 18/03/15 3.049
Chapter 358 18/03/15 3.058
Chapter 357 18/03/15 3.051
Chapter 356 18/03/15 3.051
Chapter 355 18/03/15 3.087
Chapter 354 18/03/15 3.050
Chapter 353 18/03/15 3.047
Chapter 352 18/03/15 3.053
Chapter 351 18/03/15 3.052
Chapter 350 18/03/15 3.062
Chapter 349 18/03/15 3.055
Chapter 348 18/03/15 3.059
Chapter 347 18/03/15 3.070
Chapter 346 18/03/15 3.067
Chapter 345 18/03/15 3.078
Chapter 344 18/03/15 3.084
Chapter 343 18/03/15 3.063
Chapter 342 18/03/15 3.122
Chapter 341 18/03/15 3.089
Chapter 339 18/03/15 3.062
Chapter 338 18/03/15 3.079
Chapter 337 18/03/15 3.077
Chapter 336 18/03/15 3.077
Chapter 335 18/03/15 3.069
Chapter 334 18/03/15 3.076
Chapter 333 18/03/15 3.083
Chapter 332 18/03/15 3.086
Chapter 331 18/03/15 3.075
Chapter 330 18/03/15 3.104
Chapter 329 18/03/15 3.065
Chapter 328 18/03/15 3.072
Chapter 327 18/03/15 3.067
Chapter 326 18/03/15 3.095
Chapter 325 18/03/15 3.066
Chapter 324 18/03/15 3.061
Chapter 323 18/03/15 3.107
Chapter 322 18/03/15 3.064
Chapter 321 18/03/15 3.052
Chapter 320 18/03/15 3.091
Chapter 319 18/03/15 3.049
Chapter 318 18/03/15 3.044
Chapter 317 18/03/15 3.045
Chapter 316 18/03/15 3.037
Chapter 315 18/03/15 3.051
Chapter 314 18/03/15 3.061
Chapter 312 18/03/15 3.091
Chapter 311 18/03/15 3.069
Chapter 310 18/03/15 3.093
Chapter 309 18/03/15 3.043
Chapter 308 18/03/15 3.050
Chapter 307 18/03/15 3.034
Chapter 306 18/03/15 3.030
Chapter 305 18/03/15 3.029
Chapter 304 18/03/15 3.035
Chapter 303 18/03/15 3.043
Chapter 302 18/03/15 3.040
Chapter 301 18/03/15 3.038
Chapter 300 18/03/15 3.074
Chapter 299 18/03/15 3.031
Chapter 298 18/03/15 3.033
Chapter 297 18/03/15 3.036
Chapter 296 18/03/15 3.032
Chapter 295 18/03/15 3.061
Chapter 294 18/03/15 3.049
Chapter 293 18/03/15 3.030
Chapter 292 18/03/15 3.034
Chapter 291 18/03/15 3.041
Chapter 290 18/03/15 3.054
Chapter 289 18/03/15 3.033
Chapter 288 18/03/15 3.043
Chapter 287 18/03/15 3.042
Chapter 286 18/03/15 3.030
Chapter 285 18/03/15 3.032
Chapter 284 18/03/15 3.046
Chapter 283 18/03/15 3.051
Chapter 282 18/03/15 3.042
Chapter 281 18/03/15 3.037
Chapter 280 18/03/15 3.043
Chapter 279 18/03/15 3.034
Chapter 278 18/03/15 3.042
Chapter 277 18/03/15 3.035
Chapter 276 18/03/15 3.032
Chapter 275 18/03/15 3.038
Chapter 274 18/03/15 3.032
Chapter 273 18/03/15 3.031
Chapter 272 18/03/15 3.032
Chapter 271 18/03/15 3.033
Chapter 270 18/03/15 3.038
Chapter 269 18/03/15 3.048
Chapter 268 18/03/15 3.029
Chapter 267 18/03/15 3.026
Chapter 266 18/03/15 3.031
Chapter 265 18/03/15 3.030
Chapter 264 18/03/15 3.027
Chapter 263 18/03/15 3.029
Chapter 262 18/03/15 3.027
Chapter 261 18/03/15 3.025
Chapter 260 18/03/15 3.046
Chapter 259 18/03/15 3.033
Chapter 258 18/03/15 3.036
Chapter 257 18/03/15 3.027
Chapter 256 18/03/15 3.025
Chapter 255 18/03/15 3.040
Chapter 254 18/03/15 3.029
Chapter 253 18/03/15 3.029
Chapter 252 18/03/15 3.036
Chapter 251 18/03/15 3.026
Chapter 250 18/03/15 3.044
Chapter 249 18/03/15 3.030
Chapter 248 18/03/15 3.032
Chapter 247 18/03/15 3.037
Chapter 246 18/03/15 3.030
Chapter 245 18/03/15 3.052
Chapter 240 18/03/15 3.065
Chapter 238 18/03/15 3.070
Chapter 237 18/03/15 3.065
Chapter 236 18/03/15 3.042
Chapter 235 18/03/15 3.040
Chapter 234 18/03/15 3.027
Chapter 233 18/03/15 3.030
Chapter 232 18/03/15 3.033
Chapter 231 18/03/15 3.033
Chapter 230 18/03/15 3.035
Chapter 229 18/03/15 3.032
Chapter 228 18/03/15 3.038
Chapter 227 18/03/15 3.037
Chapter 226 18/03/15 3.034
Chapter 225 18/03/15 3.035
Chapter 224 18/03/15 3.105
Chapter 223 18/03/15 3.044
Chapter 221 18/03/15 3.048
Chapter 220 18/03/15 3.042
Chapter 219 18/03/15 3.037
Chapter 218 18/03/15 3.036
Chapter 217 18/03/15 3.039
Chapter 216 18/03/15 3.037
Chapter 215 18/03/15 3.051
Chapter 214 18/03/15 3.032
Chapter 213 18/03/15 3.037
Chapter 212 18/03/15 3.039
Chapter 211 18/03/15 3.029
Chapter 210 18/03/15 3.045
Chapter 209 18/03/15 3.044
Chapter 208 18/03/15 3.060
Chapter 207 18/03/15 3.037
Chapter 206 18/03/15 3.039
Chapter 205 18/03/15 3.039
Chapter 204 18/03/15 3.054
Chapter 203 18/03/15 3.038
Chapter 202 18/03/15 3.034
Chapter 201 18/03/15 3.034
Chapter 200 18/03/15 3.044
Chapter 199 18/03/15 3.032
Chapter 198 18/03/15 3.031
Chapter 197 18/03/15 3.030
Chapter 196 18/03/15 3.035
Chapter 195 18/03/15 3.035
Chapter 194 18/03/15 3.035
Chapter 193 18/03/15 3.034
Chapter 192 18/03/15 3.033
Chapter 191 18/03/15 3.046
Chapter 190 18/03/15 3.049
Chapter 189 18/03/15 3.039
Chapter 188 18/03/15 3.031
Chapter 187 18/03/15 3.038
Chapter 186 18/03/15 3.029
Chapter 185 18/03/15 3.031
Chapter 184 18/03/15 3.032
Chapter 183 18/03/15 3.031
Chapter 182 18/03/15 3.035
Chapter 181 18/03/15 3.035
Chapter 180 18/03/15 3.047
Chapter 179 18/03/15 3.038
Chapter 178 18/03/15 3.039
Chapter 177 18/03/15 3.041
Chapter 176 18/03/15 3.037
Chapter 175 18/03/15 3.035
Chapter 174 18/03/15 3.039
Chapter 173 18/03/15 3.038
Chapter 172 18/03/15 3.037
Chapter 171 18/03/15 3.042
Chapter 170 18/03/15 3.044
Chapter 169 18/03/15 3.038
Chapter 168 18/03/15 3.035
Chapter 167 18/03/15 3.036
Chapter 166 18/03/15 3.035
Chapter 165 18/03/15 3.028
Chapter 164 18/03/15 3.034
Chapter 163 18/03/15 3.036
Chapter 162 18/03/15 3.039
Chapter 161 18/03/15 3.036
Chapter 160 18/03/15 3.038
Chapter 159 18/03/15 3.037
Chapter 158 18/03/15 3.034
Chapter 157 18/03/15 3.037
Chapter 156 18/03/15 3.048
Chapter 155 18/03/15 3.038
Chapter 154 18/03/15 3.038
Chapter 153 18/03/15 3.044
Chapter 152 18/03/15 3.031
Chapter 151 18/03/15 3.040
Chapter 150 18/03/15 3.069
Chapter 149 18/03/15 3.040
Chapter 148 18/03/15 3.037
Chapter 147 18/03/15 3.039
Chapter 146 18/03/15 3.038
Chapter 145 18/03/15 3.032
Chapter 144 18/03/15 3.032
Chapter 143 18/03/15 3.030
Chapter 142 18/03/15 3.048
Chapter 141 18/03/15 3.032
Chapter 140 18/03/15 3.039
Chapter 139 18/03/15 3.036
Chapter 138 18/03/15 3.038
Chapter 137 18/03/15 3.039
Chapter 136 18/03/15 3.035
Chapter 135 18/03/15 3.042
Chapter 134 18/03/15 3.042
Chapter 133 18/03/15 3.034
Chapter 132 18/03/15 3.042
Chapter 131 18/03/15 3.037
Chapter 130 18/03/15 3.038
Chapter 129 18/03/15 3.036
Chapter 128 18/03/15 3.032
Chapter 127 18/03/15 3.035
Chapter 126 18/03/15 3.033
Chapter 125 18/03/15 3.034
Chapter 124 18/03/15 3.031
Chapter 123 18/03/15 3.036
Chapter 122 18/03/15 3.034
Chapter 121 18/03/15 3.035
Chapter 120 18/03/15 3.034
Chapter 119 18/03/15 3.032
Chapter 118 18/03/15 3.036
Chapter 117 18/03/15 3.032
Chapter 116 18/03/15 3.035
Chapter 115 18/03/15 3.031
Chapter 114 18/03/15 3.037
Chapter 113 18/03/15 3.054
Chapter 112 18/03/15 3.035
Chapter 111 18/03/15 3.029
Chapter 110 18/03/15 3.032
Chapter 109 18/03/15 3.028
Chapter 108 18/03/15 3.028
Chapter 107 18/03/15 3.037
Chapter 106 18/03/15 3.035
Chapter 105 18/03/15 3.028
Chapter 104 18/03/15 3.028
Chapter 103 18/03/15 3.029
Chapter 102 18/03/15 3.040
Chapter 101 18/03/15 3.028
Chapter 100 18/03/15 3.039
Chapter 99 18/03/15 3.057
Chapter 98 18/03/15 3.036
Chapter 97 18/03/15 3.029
Chapter 96 18/03/15 3.030
Chapter 95 18/03/15 3.026
Chapter 94 18/03/15 3.030
Chapter 93 18/03/15 3.030
Chapter 92 18/03/15 3.030
Chapter 91 18/03/15 3.030
Chapter 90 18/03/15 3.048
Chapter 89 18/03/15 3.034
Chapter 88 18/03/15 3.034
Chapter 87 18/03/15 3.033
Chapter 86 18/03/15 3.035
Chapter 85 18/03/15 3.056
Chapter 84 18/03/15 3.034
Chapter 83 18/03/15 3.041
Chapter 82 18/03/15 3.037
Chapter 81 18/03/15 3.039
Chapter 80 18/03/15 3.030
Chapter 79 18/03/15 3.029
Chapter 78 18/03/15 3.039
Chapter 77 18/03/15 3.036
Chapter 76 18/03/15 3.028
Chapter 75 18/03/15 3.025
Chapter 74 18/03/15 3.028
Chapter 73 18/03/15 3.032
Chapter 72 18/03/15 3.037
Chapter 71 18/03/15 3.027
Chapter 70 18/03/15 3.027
Chapter 69 18/03/15 3.024
Chapter 68 18/03/15 3.026
Chapter 67 18/03/15 3.026
Chapter 66 18/03/15 3.031
Chapter 65 18/03/15 3.033
Chapter 64 18/03/15 3.026
Chapter 63 18/03/15 3.030
Chapter 62 18/03/15 3.031
Chapter 61 18/03/15 3.032
Chapter 60 18/03/15 3.027
Chapter 59 18/03/15 3.028
Chapter 58 18/03/15 3.034
Chapter 57 18/03/15 3.028
Chapter 56 18/03/15 3.030
Chapter 55 18/03/15 3.032
Chapter 54 18/03/15 3.030
Chapter 53 18/03/15 3.034
Chapter 52 18/03/15 3.032
Chapter 51 18/03/15 3.029
Chapter 50 18/03/15 3.028
Chapter 49 18/03/15 3.029
Chapter 48 18/03/15 3.066
Chapter 47 18/03/15 3.032
Chapter 46 18/03/15 3.026
Chapter 45 18/03/15 3.045
Chapter 44 18/03/15 3.048
Chapter 43 18/03/15 3.029
Chapter 42 18/03/15 3.030
Chapter 41 18/03/15 3.024
Chapter 40 18/03/15 3.030
Chapter 39 18/03/15 3.028
Chapter 38 18/03/15 3.027
Chapter 37 18/03/15 3.028
Chapter 36 18/03/15 3.025
Chapter 35 18/03/15 3.025
Chapter 34 18/03/15 3.028
Chapter 33 18/03/15 3.035
Chapter 32 18/03/15 3.031
Chapter 31 18/03/15 3.031
Chapter 30 18/03/15 3.027
Chapter 29 18/03/15 3.026
Chapter 28 18/03/15 3.026
Chapter 27 18/03/15 3.034
Chapter 26 18/03/15 3.029
Chapter 25 18/03/15 3.059
Chapter 24 18/03/15 3.026
Chapter 23 18/03/15 3.032
Chapter 22 18/03/15 3.033
Chapter 21 18/03/15 3.029
Chapter 20 18/03/15 3.033
Chapter 19 18/03/15 3.035
Chapter 18 18/03/15 3.027
Chapter 17 18/03/15 3.030
Chapter 16 18/03/15 3.028
Chapter 15 18/03/15 3.029
Chapter 14 18/03/15 3.029
Chapter 13 18/03/15 3.023
Chapter 12 18/03/15 3.028
Chapter 11 18/03/15 3.029
Chapter 10 18/03/15 3.028
Chapter 9 18/03/15 3.040
Chapter 8 18/03/15 3.050
Chapter 7 18/03/15 3.079
Chapter 6 18/03/15 3.065
Chapter 5 18/03/15 3.055
Chapter 4 18/03/15 3.055
Chapter 3 18/03/15 3.056
Chapter 2 18/03/15 3.070
Chapter 1 18/03/15 3.166
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
ginbake0000 15:05 01/05Báo vi phạm
thớt bán cá ơi, bộ này end chưa vậy?
AuthorTrả lời
namtrang 02:22 31/03Báo vi phạm
Cho mình hỏi tập 203 là chap mấy vậy?
AuthorTrả lời
sympa 03:13 06/03Báo vi phạm
mẹ đọc đến chap 2 đã tè ra máu rồi, không hiểu sao nổi thằng tác giả vẽ bậy tới hơn 400 chap nữa
AuthorTrả lời
vetthuongdaulong_1 00:44 31/01Báo vi phạm
die rồi kìa thớtsửa dùm với nhé
AuthorTrả lời
obabydj 19:15 05/01Báo vi phạm

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch