Kateikyoushi Hitman Reborn

Kateikyoushi Hitman Reborn
Lượt xem: 29.094
Nội dung

Đây là 1 trong các manga shounen đang “HOT” nhất tại Nhật. Manga nói về Tsunayoshi Sawada, 1 học sinh trung học tầm thường, thường bị mọi người đặt cho biệt danh “Tsuna Vô Dụng”. Vì sự vô dụng này mà mẹ cậu đã thuê 1 gia sư đặc biệc cho Tsuna theo lời quảng cáo trong "1 tờ rơi" như sau: “…Sẽ huấn luyện con bạn trở thành 1 thủ lĩnh hàng đầu trong thời đại mới” “Học vấn không là vấn đề. Reborn!” Nhưng… đằng sau đó là 1 sự thật kinh hoàng đang chờ đón Tsuna… “Đừng có mà xem thường. Nghề chính của tui là sát thủ đó. Nhiệm vụ thật sự lần này là đào tạo cậu thành 1 ông chủ Mafia xuất sắc nhất.” “ Còn việc dạy như thế nào là chuyện của tui.” Tương lai và số phận của Tsuna rồi sẽ ra sao… khi cuộc sống luôn cận kệ "cái chết" của cậu bắt đầu từ đó...?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 409 18/03/15 3.237
Chapter 408 18/03/15 3.169
Chapter 407 18/03/15 3.162
Chapter 406 18/03/15 3.116
Chapter 405 18/03/15 3.099
Chapter 404 18/03/15 3.097
Chapter 403 18/03/15 3.097
Chapter 402 18/03/15 3.090
Chapter 401 18/03/15 3.080
Chapter 400 18/03/15 3.122
Chapter 399 18/03/15 3.113
Chapter 398 18/03/15 3.078
Chapter 397 18/03/15 3.112
Chapter 396 18/03/15 3.082
Chapter 395 18/03/15 3.109
Chapter 394 18/03/15 3.070
Chapter 393 18/03/15 3.076
Chapter 392 18/03/15 3.090
Chapter 391 18/03/15 3.086
Chapter 390 18/03/15 3.080
Chapter 389 18/03/15 3.080
Chapter 388 18/03/15 3.075
Chapter 387 18/03/15 3.141
Chapter 386 18/03/15 3.082
Chapter 385 18/03/15 3.083
Chapter 384 18/03/15 3.080
Chapter 383 18/03/15 3.080
Chapter 382 18/03/15 3.092
Chapter 381 18/03/15 3.080
Chapter 380 18/03/15 3.088
Chapter 379 18/03/15 3.078
Chapter 378 18/03/15 3.069
Chapter 377 18/03/15 3.074
Chapter 376 18/03/15 3.066
Chapter 375 18/03/15 3.080
Chapter 374 18/03/15 3.073
Chapter 373 18/03/15 3.085
Chapter 372 18/03/15 3.073
Chapter 371 18/03/15 3.068
Chapter 370 18/03/15 3.096
Chapter 369 18/03/15 3.078
Chapter 368 18/03/15 3.089
Chapter 367 18/03/15 3.089
Chapter 366 18/03/15 3.112
Chapter 365 18/03/15 3.122
Chapter 364 18/03/15 3.091
Chapter 363 18/03/15 3.074
Chapter 362 18/03/15 3.067
Chapter 361 18/03/15 3.075
Chapter 360 18/03/15 3.102
Chapter 359 18/03/15 3.072
Chapter 358 18/03/15 3.086
Chapter 357 18/03/15 3.076
Chapter 356 18/03/15 3.080
Chapter 355 18/03/15 3.117
Chapter 354 18/03/15 3.079
Chapter 353 18/03/15 3.077
Chapter 352 18/03/15 3.079
Chapter 351 18/03/15 3.078
Chapter 350 18/03/15 3.093
Chapter 349 18/03/15 3.081
Chapter 348 18/03/15 3.093
Chapter 347 18/03/15 3.101
Chapter 346 18/03/15 3.095
Chapter 345 18/03/15 3.114
Chapter 344 18/03/15 3.118
Chapter 343 18/03/15 3.092
Chapter 342 18/03/15 3.153
Chapter 341 18/03/15 3.114
Chapter 339 18/03/15 3.087
Chapter 338 18/03/15 3.103
Chapter 337 18/03/15 3.100
Chapter 336 18/03/15 3.103
Chapter 335 18/03/15 3.094
Chapter 334 18/03/15 3.102
Chapter 333 18/03/15 3.109
Chapter 332 18/03/15 3.109
Chapter 331 18/03/15 3.098
Chapter 330 18/03/15 3.129
Chapter 329 18/03/15 3.091
Chapter 328 18/03/15 3.101
Chapter 327 18/03/15 3.094
Chapter 326 18/03/15 3.128
Chapter 325 18/03/15 3.095
Chapter 324 18/03/15 3.090
Chapter 323 18/03/15 3.146
Chapter 322 18/03/15 3.082
Chapter 321 18/03/15 3.077
Chapter 320 18/03/15 3.119
Chapter 319 18/03/15 3.067
Chapter 318 18/03/15 3.064
Chapter 317 18/03/15 3.066
Chapter 316 18/03/15 3.064
Chapter 315 18/03/15 3.079
Chapter 314 18/03/15 3.089
Chapter 312 18/03/15 3.130
Chapter 311 18/03/15 3.098
Chapter 310 18/03/15 3.135
Chapter 309 18/03/15 3.060
Chapter 308 18/03/15 3.069
Chapter 307 18/03/15 3.052
Chapter 306 18/03/15 3.049
Chapter 305 18/03/15 3.049
Chapter 304 18/03/15 3.054
Chapter 303 18/03/15 3.061
Chapter 302 18/03/15 3.060
Chapter 301 18/03/15 3.056
Chapter 300 18/03/15 3.098
Chapter 299 18/03/15 3.051
Chapter 298 18/03/15 3.052
Chapter 297 18/03/15 3.056
Chapter 296 18/03/15 3.053
Chapter 295 18/03/15 3.078
Chapter 294 18/03/15 3.067
Chapter 293 18/03/15 3.049
Chapter 292 18/03/15 3.052
Chapter 291 18/03/15 3.063
Chapter 290 18/03/15 3.079
Chapter 289 18/03/15 3.055
Chapter 288 18/03/15 3.068
Chapter 287 18/03/15 3.064
Chapter 286 18/03/15 3.054
Chapter 285 18/03/15 3.059
Chapter 284 18/03/15 3.072
Chapter 283 18/03/15 3.081
Chapter 282 18/03/15 3.071
Chapter 281 18/03/15 3.064
Chapter 280 18/03/15 3.067
Chapter 279 18/03/15 3.055
Chapter 278 18/03/15 3.064
Chapter 277 18/03/15 3.058
Chapter 276 18/03/15 3.050
Chapter 275 18/03/15 3.056
Chapter 274 18/03/15 3.047
Chapter 273 18/03/15 3.051
Chapter 272 18/03/15 3.057
Chapter 271 18/03/15 3.055
Chapter 270 18/03/15 3.066
Chapter 269 18/03/15 3.071
Chapter 268 18/03/15 3.048
Chapter 267 18/03/15 3.045
Chapter 266 18/03/15 3.050
Chapter 265 18/03/15 3.051
Chapter 264 18/03/15 3.057
Chapter 263 18/03/15 3.055
Chapter 262 18/03/15 3.050
Chapter 261 18/03/15 3.046
Chapter 260 18/03/15 3.074
Chapter 259 18/03/15 3.055
Chapter 258 18/03/15 3.053
Chapter 257 18/03/15 3.048
Chapter 256 18/03/15 3.046
Chapter 255 18/03/15 3.063
Chapter 254 18/03/15 3.050
Chapter 253 18/03/15 3.048
Chapter 252 18/03/15 3.056
Chapter 251 18/03/15 3.048
Chapter 250 18/03/15 3.066
Chapter 249 18/03/15 3.044
Chapter 248 18/03/15 3.050
Chapter 247 18/03/15 3.054
Chapter 246 18/03/15 3.057
Chapter 245 18/03/15 3.071
Chapter 240 18/03/15 3.095
Chapter 238 18/03/15 3.103
Chapter 237 18/03/15 3.092
Chapter 236 18/03/15 3.067
Chapter 235 18/03/15 3.061
Chapter 234 18/03/15 3.042
Chapter 233 18/03/15 3.049
Chapter 232 18/03/15 3.056
Chapter 231 18/03/15 3.050
Chapter 230 18/03/15 3.053
Chapter 229 18/03/15 3.050
Chapter 228 18/03/15 3.056
Chapter 227 18/03/15 3.059
Chapter 226 18/03/15 3.051
Chapter 225 18/03/15 3.052
Chapter 224 18/03/15 3.134
Chapter 223 18/03/15 3.064
Chapter 221 18/03/15 3.063
Chapter 220 18/03/15 3.057
Chapter 219 18/03/15 3.052
Chapter 218 18/03/15 3.053
Chapter 217 18/03/15 3.052
Chapter 216 18/03/15 3.048
Chapter 215 18/03/15 3.067
Chapter 214 18/03/15 3.048
Chapter 213 18/03/15 3.049
Chapter 212 18/03/15 3.052
Chapter 211 18/03/15 3.041
Chapter 210 18/03/15 3.064
Chapter 209 18/03/15 3.064
Chapter 208 18/03/15 3.094
Chapter 207 18/03/15 3.053
Chapter 206 18/03/15 3.059
Chapter 205 18/03/15 3.059
Chapter 204 18/03/15 3.070
Chapter 203 18/03/15 3.058
Chapter 202 18/03/15 3.053
Chapter 201 18/03/15 3.051
Chapter 200 18/03/15 3.067
Chapter 199 18/03/15 3.047
Chapter 198 18/03/15 3.051
Chapter 197 18/03/15 3.048
Chapter 196 18/03/15 3.057
Chapter 195 18/03/15 3.051
Chapter 194 18/03/15 3.051
Chapter 193 18/03/15 3.051
Chapter 192 18/03/15 3.050
Chapter 191 18/03/15 3.064
Chapter 190 18/03/15 3.069
Chapter 189 18/03/15 3.056
Chapter 188 18/03/15 3.047
Chapter 187 18/03/15 3.059
Chapter 186 18/03/15 3.047
Chapter 185 18/03/15 3.050
Chapter 184 18/03/15 3.048
Chapter 183 18/03/15 3.045
Chapter 182 18/03/15 3.051
Chapter 181 18/03/15 3.055
Chapter 180 18/03/15 3.072
Chapter 179 18/03/15 3.057
Chapter 178 18/03/15 3.060
Chapter 177 18/03/15 3.061
Chapter 176 18/03/15 3.055
Chapter 175 18/03/15 3.060
Chapter 174 18/03/15 3.060
Chapter 173 18/03/15 3.057
Chapter 172 18/03/15 3.057
Chapter 171 18/03/15 3.061
Chapter 170 18/03/15 3.063
Chapter 169 18/03/15 3.056
Chapter 168 18/03/15 3.053
Chapter 167 18/03/15 3.054
Chapter 166 18/03/15 3.055
Chapter 165 18/03/15 3.048
Chapter 164 18/03/15 3.051
Chapter 163 18/03/15 3.055
Chapter 162 18/03/15 3.062
Chapter 161 18/03/15 3.052
Chapter 160 18/03/15 3.058
Chapter 159 18/03/15 3.056
Chapter 158 18/03/15 3.052
Chapter 157 18/03/15 3.057
Chapter 156 18/03/15 3.067
Chapter 155 18/03/15 3.056
Chapter 154 18/03/15 3.056
Chapter 153 18/03/15 3.065
Chapter 152 18/03/15 3.050
Chapter 151 18/03/15 3.058
Chapter 150 18/03/15 3.089
Chapter 149 18/03/15 3.062
Chapter 148 18/03/15 3.054
Chapter 147 18/03/15 3.056
Chapter 146 18/03/15 3.056
Chapter 145 18/03/15 3.049
Chapter 144 18/03/15 3.051
Chapter 143 18/03/15 3.048
Chapter 142 18/03/15 3.063
Chapter 141 18/03/15 3.054
Chapter 140 18/03/15 3.057
Chapter 139 18/03/15 3.055
Chapter 138 18/03/15 3.055
Chapter 137 18/03/15 3.058
Chapter 136 18/03/15 3.053
Chapter 135 18/03/15 3.063
Chapter 134 18/03/15 3.060
Chapter 133 18/03/15 3.054
Chapter 132 18/03/15 3.060
Chapter 131 18/03/15 3.058
Chapter 130 18/03/15 3.060
Chapter 129 18/03/15 3.056
Chapter 128 18/03/15 3.053
Chapter 127 18/03/15 3.051
Chapter 126 18/03/15 3.049
Chapter 125 18/03/15 3.051
Chapter 124 18/03/15 3.047
Chapter 123 18/03/15 3.053
Chapter 122 18/03/15 3.051
Chapter 121 18/03/15 3.051
Chapter 120 18/03/15 3.052
Chapter 119 18/03/15 3.048
Chapter 118 18/03/15 3.053
Chapter 117 18/03/15 3.053
Chapter 116 18/03/15 3.054
Chapter 115 18/03/15 3.048
Chapter 114 18/03/15 3.055
Chapter 113 18/03/15 3.075
Chapter 112 18/03/15 3.052
Chapter 111 18/03/15 3.046
Chapter 110 18/03/15 3.049
Chapter 109 18/03/15 3.041
Chapter 108 18/03/15 3.040
Chapter 107 18/03/15 3.051
Chapter 106 18/03/15 3.049
Chapter 105 18/03/15 3.043
Chapter 104 18/03/15 3.042
Chapter 103 18/03/15 3.040
Chapter 102 18/03/15 3.055
Chapter 101 18/03/15 3.044
Chapter 100 18/03/15 3.055
Chapter 99 18/03/15 3.081
Chapter 98 18/03/15 3.054
Chapter 97 18/03/15 3.048
Chapter 96 18/03/15 3.048
Chapter 95 18/03/15 3.046
Chapter 94 18/03/15 3.046
Chapter 93 18/03/15 3.045
Chapter 92 18/03/15 3.048
Chapter 91 18/03/15 3.045
Chapter 90 18/03/15 3.067
Chapter 89 18/03/15 3.051
Chapter 88 18/03/15 3.050
Chapter 87 18/03/15 3.049
Chapter 86 18/03/15 3.050
Chapter 85 18/03/15 3.074
Chapter 84 18/03/15 3.049
Chapter 83 18/03/15 3.058
Chapter 82 18/03/15 3.055
Chapter 81 18/03/15 3.058
Chapter 80 18/03/15 3.042
Chapter 79 18/03/15 3.046
Chapter 78 18/03/15 3.052
Chapter 77 18/03/15 3.050
Chapter 76 18/03/15 3.041
Chapter 75 18/03/15 3.036
Chapter 74 18/03/15 3.042
Chapter 73 18/03/15 3.045
Chapter 72 18/03/15 3.051
Chapter 71 18/03/15 3.039
Chapter 70 18/03/15 3.045
Chapter 69 18/03/15 3.036
Chapter 68 18/03/15 3.039
Chapter 67 18/03/15 3.039
Chapter 66 18/03/15 3.042
Chapter 65 18/03/15 3.043
Chapter 64 18/03/15 3.038
Chapter 63 18/03/15 3.046
Chapter 62 18/03/15 3.047
Chapter 61 18/03/15 3.044
Chapter 60 18/03/15 3.041
Chapter 59 18/03/15 3.039
Chapter 58 18/03/15 3.048
Chapter 57 18/03/15 3.042
Chapter 56 18/03/15 3.040
Chapter 55 18/03/15 3.045
Chapter 54 18/03/15 3.048
Chapter 53 18/03/15 3.050
Chapter 52 18/03/15 3.047
Chapter 51 18/03/15 3.045
Chapter 50 18/03/15 3.046
Chapter 49 18/03/15 3.044
Chapter 48 18/03/15 3.083
Chapter 47 18/03/15 3.043
Chapter 46 18/03/15 3.039
Chapter 45 18/03/15 3.059
Chapter 44 18/03/15 3.065
Chapter 43 18/03/15 3.045
Chapter 42 18/03/15 3.046
Chapter 41 18/03/15 3.038
Chapter 40 18/03/15 3.048
Chapter 39 18/03/15 3.045
Chapter 38 18/03/15 3.042
Chapter 37 18/03/15 3.043
Chapter 36 18/03/15 3.037
Chapter 35 18/03/15 3.041
Chapter 34 18/03/15 3.041
Chapter 33 18/03/15 3.045
Chapter 32 18/03/15 3.042
Chapter 31 18/03/15 3.042
Chapter 30 18/03/15 3.043
Chapter 29 18/03/15 3.039
Chapter 28 18/03/15 3.047
Chapter 27 18/03/15 3.052
Chapter 26 18/03/15 3.047
Chapter 25 18/03/15 3.074
Chapter 24 18/03/15 3.039
Chapter 23 18/03/15 3.048
Chapter 22 18/03/15 3.048
Chapter 21 18/03/15 3.041
Chapter 20 18/03/15 3.048
Chapter 19 18/03/15 3.051
Chapter 18 18/03/15 3.040
Chapter 17 18/03/15 3.036
Chapter 16 18/03/15 3.042
Chapter 15 18/03/15 3.037
Chapter 14 18/03/15 3.043
Chapter 13 18/03/15 3.031
Chapter 12 18/03/15 3.035
Chapter 11 18/03/15 3.044
Chapter 10 18/03/15 3.054
Chapter 9 18/03/15 3.049
Chapter 8 18/03/15 3.060
Chapter 7 18/03/15 3.089
Chapter 6 18/03/15 3.078
Chapter 5 18/03/15 3.079
Chapter 4 18/03/15 3.104
Chapter 3 18/03/15 3.093
Chapter 2 18/03/15 3.105
Chapter 1 18/03/15 3.250
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
ginbake0000 15:05 01/05/16Báo vi phạm
thớt bán cá ơi, bộ này end chưa vậy?
AuthorTrả lời
namtrang 02:22 31/03/16Báo vi phạm
Cho mình hỏi tập 203 là chap mấy vậy?
AuthorTrả lời
sympa 03:13 06/03/16Báo vi phạm
mẹ đọc đến chap 2 đã tè ra máu rồi, không hiểu sao nổi thằng tác giả vẽ bậy tới hơn 400 chap nữa
AuthorTrả lời
vetthuongdaulong_1 00:44 31/01/16Báo vi phạm
die rồi kìa thớtsửa dùm với nhé
AuthorTrả lời
obabydj 19:15 05/01/16Báo vi phạm

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch