Kateikyoushi Hitman Reborn

Kateikyoushi Hitman Reborn
Lượt xem: 23.071
Nội dung

Đây là 1 trong các manga shounen đang “HOT” nhất tại Nhật. Manga nói về Tsunayoshi Sawada, 1 học sinh trung học tầm thường, thường bị mọi người đặt cho biệt danh “Tsuna Vô Dụng”. Vì sự vô dụng này mà mẹ cậu đã thuê 1 gia sư đặc biệc cho Tsuna theo lời quảng cáo trong "1 tờ rơi" như sau: “…Sẽ huấn luyện con bạn trở thành 1 thủ lĩnh hàng đầu trong thời đại mới” “Học vấn không là vấn đề. Reborn!” Nhưng… đằng sau đó là 1 sự thật kinh hoàng đang chờ đón Tsuna… “Đừng có mà xem thường. Nghề chính của tui là sát thủ đó. Nhiệm vụ thật sự lần này là đào tạo cậu thành 1 ông chủ Mafia xuất sắc nhất.” “ Còn việc dạy như thế nào là chuyện của tui.” Tương lai và số phận của Tsuna rồi sẽ ra sao… khi cuộc sống luôn cận kệ "cái chết" của cậu bắt đầu từ đó...?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 409 18/03/15 3.190
Chapter 408 18/03/15 3.143
Chapter 407 18/03/15 3.139
Chapter 406 18/03/15 3.092
Chapter 405 18/03/15 3.077
Chapter 404 18/03/15 3.075
Chapter 403 18/03/15 3.075
Chapter 402 18/03/15 3.071
Chapter 401 18/03/15 3.061
Chapter 400 18/03/15 3.100
Chapter 399 18/03/15 3.088
Chapter 398 18/03/15 3.058
Chapter 397 18/03/15 3.093
Chapter 396 18/03/15 3.063
Chapter 395 18/03/15 3.091
Chapter 394 18/03/15 3.048
Chapter 393 18/03/15 3.057
Chapter 392 18/03/15 3.069
Chapter 391 18/03/15 3.067
Chapter 390 18/03/15 3.061
Chapter 389 18/03/15 3.061
Chapter 388 18/03/15 3.058
Chapter 387 18/03/15 3.108
Chapter 386 18/03/15 3.059
Chapter 385 18/03/15 3.061
Chapter 384 18/03/15 3.057
Chapter 383 18/03/15 3.057
Chapter 382 18/03/15 3.068
Chapter 381 18/03/15 3.058
Chapter 380 18/03/15 3.068
Chapter 379 18/03/15 3.059
Chapter 378 18/03/15 3.050
Chapter 377 18/03/15 3.051
Chapter 376 18/03/15 3.047
Chapter 375 18/03/15 3.058
Chapter 374 18/03/15 3.056
Chapter 373 18/03/15 3.069
Chapter 372 18/03/15 3.051
Chapter 371 18/03/15 3.051
Chapter 370 18/03/15 3.074
Chapter 369 18/03/15 3.056
Chapter 368 18/03/15 3.068
Chapter 367 18/03/15 3.070
Chapter 366 18/03/15 3.090
Chapter 365 18/03/15 3.099
Chapter 364 18/03/15 3.068
Chapter 363 18/03/15 3.055
Chapter 362 18/03/15 3.048
Chapter 361 18/03/15 3.054
Chapter 360 18/03/15 3.082
Chapter 359 18/03/15 3.056
Chapter 358 18/03/15 3.065
Chapter 357 18/03/15 3.057
Chapter 356 18/03/15 3.059
Chapter 355 18/03/15 3.095
Chapter 354 18/03/15 3.057
Chapter 353 18/03/15 3.055
Chapter 352 18/03/15 3.061
Chapter 351 18/03/15 3.060
Chapter 350 18/03/15 3.071
Chapter 349 18/03/15 3.063
Chapter 348 18/03/15 3.073
Chapter 347 18/03/15 3.077
Chapter 346 18/03/15 3.074
Chapter 345 18/03/15 3.086
Chapter 344 18/03/15 3.092
Chapter 343 18/03/15 3.071
Chapter 342 18/03/15 3.131
Chapter 341 18/03/15 3.095
Chapter 339 18/03/15 3.067
Chapter 338 18/03/15 3.086
Chapter 337 18/03/15 3.084
Chapter 336 18/03/15 3.085
Chapter 335 18/03/15 3.075
Chapter 334 18/03/15 3.084
Chapter 333 18/03/15 3.090
Chapter 332 18/03/15 3.093
Chapter 331 18/03/15 3.082
Chapter 330 18/03/15 3.113
Chapter 329 18/03/15 3.072
Chapter 328 18/03/15 3.080
Chapter 327 18/03/15 3.075
Chapter 326 18/03/15 3.108
Chapter 325 18/03/15 3.076
Chapter 324 18/03/15 3.069
Chapter 323 18/03/15 3.122
Chapter 322 18/03/15 3.068
Chapter 321 18/03/15 3.058
Chapter 320 18/03/15 3.100
Chapter 319 18/03/15 3.052
Chapter 318 18/03/15 3.047
Chapter 317 18/03/15 3.047
Chapter 316 18/03/15 3.041
Chapter 315 18/03/15 3.053
Chapter 314 18/03/15 3.064
Chapter 312 18/03/15 3.097
Chapter 311 18/03/15 3.077
Chapter 310 18/03/15 3.106
Chapter 309 18/03/15 3.044
Chapter 308 18/03/15 3.051
Chapter 307 18/03/15 3.035
Chapter 306 18/03/15 3.031
Chapter 305 18/03/15 3.031
Chapter 304 18/03/15 3.038
Chapter 303 18/03/15 3.045
Chapter 302 18/03/15 3.043
Chapter 301 18/03/15 3.041
Chapter 300 18/03/15 3.076
Chapter 299 18/03/15 3.033
Chapter 298 18/03/15 3.035
Chapter 297 18/03/15 3.040
Chapter 296 18/03/15 3.034
Chapter 295 18/03/15 3.064
Chapter 294 18/03/15 3.052
Chapter 293 18/03/15 3.032
Chapter 292 18/03/15 3.036
Chapter 291 18/03/15 3.044
Chapter 290 18/03/15 3.059
Chapter 289 18/03/15 3.038
Chapter 288 18/03/15 3.048
Chapter 287 18/03/15 3.046
Chapter 286 18/03/15 3.038
Chapter 285 18/03/15 3.038
Chapter 284 18/03/15 3.052
Chapter 283 18/03/15 3.058
Chapter 282 18/03/15 3.049
Chapter 281 18/03/15 3.043
Chapter 280 18/03/15 3.047
Chapter 279 18/03/15 3.041
Chapter 278 18/03/15 3.047
Chapter 277 18/03/15 3.041
Chapter 276 18/03/15 3.038
Chapter 275 18/03/15 3.042
Chapter 274 18/03/15 3.035
Chapter 273 18/03/15 3.037
Chapter 272 18/03/15 3.040
Chapter 271 18/03/15 3.039
Chapter 270 18/03/15 3.044
Chapter 269 18/03/15 3.055
Chapter 268 18/03/15 3.034
Chapter 267 18/03/15 3.032
Chapter 266 18/03/15 3.036
Chapter 265 18/03/15 3.035
Chapter 264 18/03/15 3.037
Chapter 263 18/03/15 3.035
Chapter 262 18/03/15 3.033
Chapter 261 18/03/15 3.031
Chapter 260 18/03/15 3.051
Chapter 259 18/03/15 3.039
Chapter 258 18/03/15 3.042
Chapter 257 18/03/15 3.032
Chapter 256 18/03/15 3.032
Chapter 255 18/03/15 3.047
Chapter 254 18/03/15 3.035
Chapter 253 18/03/15 3.033
Chapter 252 18/03/15 3.042
Chapter 251 18/03/15 3.031
Chapter 250 18/03/15 3.047
Chapter 249 18/03/15 3.032
Chapter 248 18/03/15 3.035
Chapter 247 18/03/15 3.040
Chapter 246 18/03/15 3.034
Chapter 245 18/03/15 3.056
Chapter 240 18/03/15 3.071
Chapter 238 18/03/15 3.079
Chapter 237 18/03/15 3.073
Chapter 236 18/03/15 3.048
Chapter 235 18/03/15 3.045
Chapter 234 18/03/15 3.032
Chapter 233 18/03/15 3.035
Chapter 232 18/03/15 3.041
Chapter 231 18/03/15 3.039
Chapter 230 18/03/15 3.039
Chapter 229 18/03/15 3.037
Chapter 228 18/03/15 3.042
Chapter 227 18/03/15 3.046
Chapter 226 18/03/15 3.040
Chapter 225 18/03/15 3.043
Chapter 224 18/03/15 3.120
Chapter 223 18/03/15 3.049
Chapter 221 18/03/15 3.052
Chapter 220 18/03/15 3.046
Chapter 219 18/03/15 3.041
Chapter 218 18/03/15 3.042
Chapter 217 18/03/15 3.043
Chapter 216 18/03/15 3.042
Chapter 215 18/03/15 3.059
Chapter 214 18/03/15 3.038
Chapter 213 18/03/15 3.041
Chapter 212 18/03/15 3.042
Chapter 211 18/03/15 3.032
Chapter 210 18/03/15 3.051
Chapter 209 18/03/15 3.049
Chapter 208 18/03/15 3.063
Chapter 207 18/03/15 3.041
Chapter 206 18/03/15 3.042
Chapter 205 18/03/15 3.044
Chapter 204 18/03/15 3.056
Chapter 203 18/03/15 3.040
Chapter 202 18/03/15 3.039
Chapter 201 18/03/15 3.039
Chapter 200 18/03/15 3.048
Chapter 199 18/03/15 3.035
Chapter 198 18/03/15 3.035
Chapter 197 18/03/15 3.035
Chapter 196 18/03/15 3.042
Chapter 195 18/03/15 3.039
Chapter 194 18/03/15 3.038
Chapter 193 18/03/15 3.038
Chapter 192 18/03/15 3.038
Chapter 191 18/03/15 3.049
Chapter 190 18/03/15 3.053
Chapter 189 18/03/15 3.043
Chapter 188 18/03/15 3.035
Chapter 187 18/03/15 3.044
Chapter 186 18/03/15 3.034
Chapter 185 18/03/15 3.037
Chapter 184 18/03/15 3.036
Chapter 183 18/03/15 3.034
Chapter 182 18/03/15 3.040
Chapter 181 18/03/15 3.041
Chapter 180 18/03/15 3.053
Chapter 179 18/03/15 3.043
Chapter 178 18/03/15 3.044
Chapter 177 18/03/15 3.045
Chapter 176 18/03/15 3.042
Chapter 175 18/03/15 3.041
Chapter 174 18/03/15 3.046
Chapter 173 18/03/15 3.045
Chapter 172 18/03/15 3.043
Chapter 171 18/03/15 3.049
Chapter 170 18/03/15 3.049
Chapter 169 18/03/15 3.045
Chapter 168 18/03/15 3.041
Chapter 167 18/03/15 3.042
Chapter 166 18/03/15 3.041
Chapter 165 18/03/15 3.034
Chapter 164 18/03/15 3.039
Chapter 163 18/03/15 3.042
Chapter 162 18/03/15 3.047
Chapter 161 18/03/15 3.042
Chapter 160 18/03/15 3.044
Chapter 159 18/03/15 3.046
Chapter 158 18/03/15 3.041
Chapter 157 18/03/15 3.043
Chapter 156 18/03/15 3.053
Chapter 155 18/03/15 3.046
Chapter 154 18/03/15 3.043
Chapter 153 18/03/15 3.050
Chapter 152 18/03/15 3.037
Chapter 151 18/03/15 3.046
Chapter 150 18/03/15 3.077
Chapter 149 18/03/15 3.048
Chapter 148 18/03/15 3.043
Chapter 147 18/03/15 3.046
Chapter 146 18/03/15 3.044
Chapter 145 18/03/15 3.038
Chapter 144 18/03/15 3.041
Chapter 143 18/03/15 3.038
Chapter 142 18/03/15 3.053
Chapter 141 18/03/15 3.040
Chapter 140 18/03/15 3.045
Chapter 139 18/03/15 3.042
Chapter 138 18/03/15 3.045
Chapter 137 18/03/15 3.044
Chapter 136 18/03/15 3.041
Chapter 135 18/03/15 3.046
Chapter 134 18/03/15 3.045
Chapter 133 18/03/15 3.041
Chapter 132 18/03/15 3.048
Chapter 131 18/03/15 3.044
Chapter 130 18/03/15 3.043
Chapter 129 18/03/15 3.041
Chapter 128 18/03/15 3.039
Chapter 127 18/03/15 3.038
Chapter 126 18/03/15 3.036
Chapter 125 18/03/15 3.037
Chapter 124 18/03/15 3.034
Chapter 123 18/03/15 3.041
Chapter 122 18/03/15 3.039
Chapter 121 18/03/15 3.039
Chapter 120 18/03/15 3.040
Chapter 119 18/03/15 3.036
Chapter 118 18/03/15 3.043
Chapter 117 18/03/15 3.040
Chapter 116 18/03/15 3.040
Chapter 115 18/03/15 3.036
Chapter 114 18/03/15 3.041
Chapter 113 18/03/15 3.062
Chapter 112 18/03/15 3.041
Chapter 111 18/03/15 3.035
Chapter 110 18/03/15 3.038
Chapter 109 18/03/15 3.034
Chapter 108 18/03/15 3.032
Chapter 107 18/03/15 3.043
Chapter 106 18/03/15 3.040
Chapter 105 18/03/15 3.033
Chapter 104 18/03/15 3.033
Chapter 103 18/03/15 3.032
Chapter 102 18/03/15 3.047
Chapter 101 18/03/15 3.035
Chapter 100 18/03/15 3.044
Chapter 99 18/03/15 3.065
Chapter 98 18/03/15 3.040
Chapter 97 18/03/15 3.037
Chapter 96 18/03/15 3.037
Chapter 95 18/03/15 3.034
Chapter 94 18/03/15 3.034
Chapter 93 18/03/15 3.034
Chapter 92 18/03/15 3.036
Chapter 91 18/03/15 3.034
Chapter 90 18/03/15 3.053
Chapter 89 18/03/15 3.040
Chapter 88 18/03/15 3.039
Chapter 87 18/03/15 3.039
Chapter 86 18/03/15 3.038
Chapter 85 18/03/15 3.062
Chapter 84 18/03/15 3.038
Chapter 83 18/03/15 3.045
Chapter 82 18/03/15 3.041
Chapter 81 18/03/15 3.043
Chapter 80 18/03/15 3.033
Chapter 79 18/03/15 3.035
Chapter 78 18/03/15 3.043
Chapter 77 18/03/15 3.042
Chapter 76 18/03/15 3.033
Chapter 75 18/03/15 3.030
Chapter 74 18/03/15 3.032
Chapter 73 18/03/15 3.037
Chapter 72 18/03/15 3.044
Chapter 71 18/03/15 3.033
Chapter 70 18/03/15 3.032
Chapter 69 18/03/15 3.032
Chapter 68 18/03/15 3.032
Chapter 67 18/03/15 3.030
Chapter 66 18/03/15 3.037
Chapter 65 18/03/15 3.037
Chapter 64 18/03/15 3.031
Chapter 63 18/03/15 3.038
Chapter 62 18/03/15 3.038
Chapter 61 18/03/15 3.035
Chapter 60 18/03/15 3.032
Chapter 59 18/03/15 3.031
Chapter 58 18/03/15 3.040
Chapter 57 18/03/15 3.032
Chapter 56 18/03/15 3.033
Chapter 55 18/03/15 3.035
Chapter 54 18/03/15 3.037
Chapter 53 18/03/15 3.038
Chapter 52 18/03/15 3.035
Chapter 51 18/03/15 3.033
Chapter 50 18/03/15 3.032
Chapter 49 18/03/15 3.033
Chapter 48 18/03/15 3.073
Chapter 47 18/03/15 3.035
Chapter 46 18/03/15 3.031
Chapter 45 18/03/15 3.051
Chapter 44 18/03/15 3.053
Chapter 43 18/03/15 3.035
Chapter 42 18/03/15 3.036
Chapter 41 18/03/15 3.027
Chapter 40 18/03/15 3.034
Chapter 39 18/03/15 3.033
Chapter 38 18/03/15 3.031
Chapter 37 18/03/15 3.034
Chapter 36 18/03/15 3.029
Chapter 35 18/03/15 3.030
Chapter 34 18/03/15 3.035
Chapter 33 18/03/15 3.040
Chapter 32 18/03/15 3.036
Chapter 31 18/03/15 3.036
Chapter 30 18/03/15 3.033
Chapter 29 18/03/15 3.030
Chapter 28 18/03/15 3.035
Chapter 27 18/03/15 3.042
Chapter 26 18/03/15 3.036
Chapter 25 18/03/15 3.065
Chapter 24 18/03/15 3.031
Chapter 23 18/03/15 3.036
Chapter 22 18/03/15 3.039
Chapter 21 18/03/15 3.033
Chapter 20 18/03/15 3.036
Chapter 19 18/03/15 3.040
Chapter 18 18/03/15 3.030
Chapter 17 18/03/15 3.032
Chapter 16 18/03/15 3.035
Chapter 15 18/03/15 3.030
Chapter 14 18/03/15 3.034
Chapter 13 18/03/15 3.027
Chapter 12 18/03/15 3.030
Chapter 11 18/03/15 3.035
Chapter 10 18/03/15 3.037
Chapter 9 18/03/15 3.044
Chapter 8 18/03/15 3.053
Chapter 7 18/03/15 3.082
Chapter 6 18/03/15 3.067
Chapter 5 18/03/15 3.060
Chapter 4 18/03/15 3.066
Chapter 3 18/03/15 3.065
Chapter 2 18/03/15 3.080
Chapter 1 18/03/15 3.188
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
ginbake0000 15:05 01/05Báo vi phạm
thớt bán cá ơi, bộ này end chưa vậy?
AuthorTrả lời
namtrang 02:22 31/03Báo vi phạm
Cho mình hỏi tập 203 là chap mấy vậy?
AuthorTrả lời
sympa 03:13 06/03Báo vi phạm
mẹ đọc đến chap 2 đã tè ra máu rồi, không hiểu sao nổi thằng tác giả vẽ bậy tới hơn 400 chap nữa
AuthorTrả lời
vetthuongdaulong_1 00:44 31/01Báo vi phạm
die rồi kìa thớtsửa dùm với nhé
AuthorTrả lời
obabydj 19:15 05/01Báo vi phạm

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch