Kazu Doctor K

Kazu Doctor K
Lượt xem: 8.781
Nội dung

Bác sĩ Kazu, một bác sĩ tài năng xuất chúng lại kiên cường dũng cảm chống lại những thế lực mờ ám, là một con người trọng nghĩa, khinh tài không bao giờ biết từ nan khó nhọc để đến với các bệnh nhân nghèo, xa xôi. Đối với họ, Kazu là "thần y."Thật tình cớ bác sĩ Kazu được biết mình còn một người em gái.Kei được thụ tinh từ ống nghiệm, cũng là một bác sĩ kỳ tài nhưng ngược hẳn với anh mình. Bác sĩ Kei có cái nhìn rất lệch lạc về cuộc sống, thay vì đem tài năng của mình cống hiến cho nhân loại, bác sĩ Kei chỉ biết căm thù khoa học, đẩy con người vào tay tử thần.Bác sĩ Kazu thường phải sửa chữa những hậu quả khủng khiếp do Kei gây ra.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 2: ) 137 15/03/15 3.069
Chapter 2: ) 136 15/03/15 3.064
Chapter 2: ) 135 15/03/15 3.068
Chapter 2: ) 134 15/03/15 3.023
Chapter 2: ) 133 15/03/15 3.046
Chapter 2: ) 132 15/03/15 3.024
Chapter 2: ) 131 15/03/15 3.054
Chapter 2: ) 130 15/03/15 3.022
Chapter 2: ) 129 15/03/15 3.048
Chapter 2: ) 128 15/03/15 3.047
Chapter 2: ) 127 15/03/15 3.022
Chapter 2: ) 126 15/03/15 3.051
Chapter 2: ) 125 15/03/15 3.051
Chapter 2: ) 124 15/03/15 3.054
Chapter 2: ) 123 15/03/15 3.047
Chapter 2: ) 122 15/03/15 3.023
Chapter 2: ) 121 15/03/15 3.021
Chapter 2: ) 120 15/03/15 3.054
Chapter 2: ) 119 15/03/15 3.044
Chapter 2: ) 118 15/03/15 3.045
Chapter 2: ) 117 15/03/15 3.022
Chapter 2: ) 116 15/03/15 3.022
Chapter 2: ) 115 15/03/15 3.049
Chapter 2: ) 114 15/03/15 3.022
Chapter 2: ) 113 15/03/15 3.051
Chapter 2: ) 112 15/03/15 3.021
Chapter 2: ) 111 15/03/15 3.021
Chapter 2: ) 110 15/03/15 3.056
Chapter 2: ) 109 15/03/15 3.020
Chapter 2: ) 108 15/03/15 3.051
Chapter 2: ) 107 15/03/15 3.049
Chapter 2: ) 106 15/03/15 3.046
Chapter 2: ) 105 15/03/15 3.052
Chapter 2: ) 104 15/03/15 3.055
Chapter 2: ) 103 15/03/15 3.050
Chapter 2: ) 102 15/03/15 3.020
Chapter 2: ) 101 15/03/15 3.051
Chapter 2: ) 100 15/03/15 3.049
Chapter 2: ) 099 15/03/15 3.047
Chapter 2: ) 098 15/03/15 3.019
Chapter 2: ) 097 15/03/15 3.047
Chapter 2: ) 096 15/03/15 3.055
Chapter 2: ) 095 15/03/15 3.049
Chapter 2: ) 094 15/03/15 3.022
Chapter 2: ) 093 15/03/15 3.048
Chapter 2: ) 092 15/03/15 3.055
Chapter 2: ) 091 15/03/15 3.052
Chapter 2: ) 090 15/03/15 3.048
Chapter 2: ) 089 15/03/15 3.055
Chapter 2: ) 088 15/03/15 3.045
Chapter 2: ) 087 15/03/15 3.049
Chapter 2: ) 086 15/03/15 3.020
Chapter 2: ) 085 15/03/15 3.058
Chapter 2: ) 084 15/03/15 3.024
Chapter 2: ) 083 15/03/15 3.056
Chapter 2: ) 082 15/03/15 3.054
Chapter 2: ) 081 15/03/15 3.049
Chapter 2: ) 080 15/03/15 3.047
Chapter 2: ) 079 15/03/15 3.045
Chapter 2: ) 078 15/03/15 3.045
Chapter 2: ) 077 15/03/15 3.044
Chapter 2: ) 076 15/03/15 3.039
Chapter 2: ) 075 15/03/15 3.049
Chapter 2: ) 074 15/03/15 3.050
Chapter 2: ) 073 15/03/15 3.051
Chapter 2: ) 072 15/03/15 3.056
Chapter 2: ) 071 15/03/15 3.021
Chapter 2: ) 070 15/03/15 3.022
Chapter 2: ) 069 15/03/15 3.049
Chapter 2: ) 068 15/03/15 3.052
Chapter 2: ) 067 15/03/15 3.052
Chapter 2: ) 066 15/03/15 3.046
Chapter 2: ) 065 15/03/15 3.051
Chapter 2: ) 064 15/03/15 3.047
Chapter 2: ) 063 15/03/15 3.047
Chapter 2: ) 062 15/03/15 3.021
Chapter 2: ) 061 15/03/15 3.022
Chapter 2: ) 060 15/03/15 3.053
Chapter 2: ) 059 15/03/15 3.047
Chapter 2: ) 058 15/03/15 3.022
Chapter 2: ) 057 15/03/15 3.044
Chapter 2: ) 056 15/03/15 3.051
Chapter 2: ) 055 15/03/15 3.046
Chapter 2: ) 054 15/03/15 3.049
Chapter 2: ) 053 15/03/15 3.022
Chapter 2: ) 052 15/03/15 3.049
Chapter 2: ) 051 15/03/15 3.051
Chapter 2: ) 050 15/03/15 3.045
Chapter 2: ) 049 15/03/15 3.059
Chapter 2: ) 048 15/03/15 3.047
Chapter 2: ) 047 15/03/15 3.051
Chapter 2: ) 046 15/03/15 3.052
Chapter 2: ) 045 15/03/15 3.022
Chapter 2: ) 044 15/03/15 3.023
Chapter 2: ) 043 15/03/15 3.058
Chapter 2: ) 042 15/03/15 3.050
Chapter 2: ) 041 15/03/15 3.019
Chapter 2: ) 040 15/03/15 3.021
Chapter 2: ) 039 15/03/15 3.047
Chapter 2: ) 038 15/03/15 3.044
Chapter 2: ) 037 15/03/15 3.051
Chapter 2: ) 036 15/03/15 3.048
Chapter 2: ) 035 15/03/15 3.044
Chapter 2: ) 034 15/03/15 3.019
Chapter 2: ) 033 15/03/15 3.049
Chapter 2: ) 032 15/03/15 3.054
Chapter 2: ) 031 15/03/15 3.021
Chapter 2: ) 030 15/03/15 3.049
Chapter 2: ) 029 15/03/15 3.052
Chapter 2: ) 028 15/03/15 3.054
Chapter 2: ) 027 15/03/15 3.047
Chapter 2: ) 026 15/03/15 3.019
Chapter 2: ) 025 15/03/15 3.051
Chapter 2: ) 024 15/03/15 3.018
Chapter 2: ) 023 15/03/15 3.018
Chapter 2: ) 022 15/03/15 3.019
Chapter 2: ) 021 15/03/15 3.051
Chapter 2: ) 020 15/03/15 3.059
Chapter 2: ) 019 15/03/15 3.020
Chapter 2: ) 018 15/03/15 3.020
Chapter 2: ) 017 15/03/15 3.046
Chapter 2: ) 016 15/03/15 3.049
Chapter 2: ) 015 15/03/15 3.047
Chapter 2: ) 014 15/03/15 3.055
Chapter 2: ) 013 15/03/15 3.050
Chapter 2: ) 012 15/03/15 3.018
Chapter 2: ) 011 15/03/15 3.019
Chapter 2: ) 010 15/03/15 3.048
Chapter 2: ) 009 15/03/15 3.050
Chapter 2: ) 008 15/03/15 3.044
Chapter 2: ) 007 15/03/15 3.045
Chapter 2: ) 006 15/03/15 3.019
Chapter 2: ) 005 15/03/15 3.048
Chapter 2: ) 004 15/03/15 3.052
Chapter 2: ) 003 15/03/15 3.052
Chapter 2: ) 002 15/03/15 3.059
Chapter 2: ) 001 15/03/15 3.053
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch