Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Kẻ săn tiền - Chapter 8

[Cập nhật lúc: 12:44 18/03/2015]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 1
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 2
Yo88
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 3
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 4
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 5
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 6
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 7
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 8
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 9
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 10
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 11
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 12
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 13
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 14
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 15
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 16
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 17
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 18
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 19
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 20
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 21
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 22
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 23
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 24
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 25
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 26
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 27
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 28
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 29
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 30
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 31
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 32
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 33
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 34
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 35
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 36
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 37
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 38
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 39
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 40
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 41
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 42
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 43
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 44
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 45
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 46
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 47
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 48
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 49
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 50
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 51
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 52
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 53
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 54
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 55
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 56
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 57
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 58
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 59
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 60
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 61
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 62
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 63
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 64
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 65
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 66
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 67
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 68
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 69
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 70
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 71
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 72
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 73
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 74
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 75
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 76
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 77
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 78
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 79
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 80
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 81
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 82
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 83
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 84
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 85
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 86
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 87
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 88
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 89
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 90
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 91
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 92
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 93
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 94
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 95
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 96
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 97
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 98
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 99
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 100
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 101
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 102
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 103
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 104
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 105
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 106
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 107
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 108
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 109
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 110
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 111
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 112
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 113
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 114
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 115
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 116
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 117
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 118
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 119
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 120
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 121
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 122
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 123
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 124
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 125
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 126
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 127
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 128
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 129
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 130
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 131
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 132
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 133
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 134
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 135
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 136
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 137
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 138
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 139
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 140
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 141
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 142
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 143
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 144
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 145
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 146
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 147
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 148
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 149
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 150
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 151
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 152
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 153
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 154
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 155
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 156
Kẻ săn tiền chap 8 - Trang 157
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
J Ẩn danh 12:27 01/12/18 Chapter 10 Báo vi phạm
Ghét thằng n9
Author Trả lời
Poirot Ẩn danh 15:00 19/11/18 Chapter 8 Báo vi phạm
Seung A mgu vak , tu dung xông vào cuu thang Woosonv làm gì ?  
Author Trả lời
P Ẩn danh 01:25 27/10/18 Báo vi phạm
Nu9 bị ngu à (nhưng cũng tội) bị tổn thương nhiều mà vẫn còn yêu bái phục luôn nếu gặp người ko yêu thực sự chắc n9 bị nó xoay như con châu chấu luôn quá
Nếu là mị yêu mà bị tổn thương nhiều thì đéo cần nhiều lời chia tay đi là xong mịa chứ gì yêu nó làm bạn gái nó ăn xuốt ngày bị tổn thương thì phải làm cai đếch gì mà phải chiệu đựng đau đớn vì nó chứ ai mà vậy thì não mấy đứa đó bị ngấm nước hoặc não có vấn đề về thần kinh rung rinh zồi 
Yêu mà khổ mà đau thì đéo cần gì phải yêu chi cho mệt rước khổ vào thân làm gì có ích lợi cái con mịa gì chứ đéo có ích thì khỏi cần rước ok hết
(Bình luận của mị là ý kiến riêng nha xin nhắc lại đây là ý kiến riêng nha ai ném đá hay ném gạch son nồi chén bát vân vân và vân vân là tui đốt là ấy nha tui nói rồi đó nha mấy chế )
Author Trả lời
P Ẩn danh 01:03 27/10/18 Báo vi phạm
Ll
Author Trả lời
Y Ẩn danh 01:01 27/10/18 Chapter 10 Báo vi phạm
N9 hơi bị ngu luôn đó yêu bị tổn thương nhiều như vậy mà vẫn còn yêu nếu mà gặp người ko yêu n9 thật sự chắc n9 bị nó xoay như con chấu chấu luôn nếu là mình yêu mà bị tổn thương nhiều quá mức cho phép là mình bỏ luôn mà đéo cần lưa luyến làm cái éo gì
 Yêu mà bị tốn thương nhiêu thì yêu làm cái đéo gì cho mệt ko biết nữa
Author Trả lời
sayo Ẩn danh 21:55 15/05/18 Chapter 10 Báo vi phạm
hay qua emo
Author Trả lời
Lee Thiên Nhi Thành viên 15:26 12/03/18 Chapter 10 Báo vi phạm
lịt pẹ nó hay vái
Author Trả lời
Lee Thiên Nhi Thành viên 15:26 12/03/18 Chapter 10 Báo vi phạm
tội các a phụ
Author Trả lời
Mọt truyện (nhi nhi) Ẩn danh 19:31 11/03/18 Chapter 10 Báo vi phạm
Diễn biến hơi loạn, bà mẹ của nữ 9 thì hơi đáng ghét nhưng ko s, cũg hay lém 😊😊
Author Trả lời
B Ẩn danh 13:45 16/02/18 Chapter 10 Báo vi phạm
emoemoemoemo
Author Trả lời
Anh Thư Ẩn danh 22:21 22/11/17 Chapter 8 Báo vi phạm
Hay ấy
Author Trả lời
Bảo Nhi Ẩn danh 14:44 09/09/17 Chapter 3 Báo vi phạm
emoemo
Author Trả lời
Bảo Nhi Ẩn danh 14:44 09/09/17 Chapter 3 Báo vi phạm
emohay
  • Author
    Ngọc Ẩn danh 08:51 30/09/18 Báo vi phạm
    Hay ghê
Author Trả lời
thanhtrang Ẩn danh 13:45 20/07/17 Báo vi phạm
Truyện này rất hayemoemoemoemoemo
Author Trả lời
Bi ken💝💝😘 Ẩn danh 10:18 15/06/17 Chapter 10 Báo vi phạm
Hay wá àk 💖💖💖💖💖💖💖💕💕💕💞💞💗💗💘❤😘😘