Kekkaishi - Kết giới sư

Kekkaishi - Kết giới sư
Nội dung

Vào buổi đêm, cậu học sinh trung
học Yoshimori Sumimura là một kết giới sư - một thợ săn quỉ có khả năng
tạo kết giới để bắt những con mồi của mình. Ban ngày, Yoshimori lại tiếp
tục cuộc chiến của mình với tính hảo ngọt và ông nội khó tính của mình.
Cô bạn hàng xóm xinh đẹp lớn hơn Yoshimori 2 tuổi Tokine Yukimura cũng
là một kết giới sư, nhưng giữa hai gia đình luôn có sự mâu thuẫn về vị
trí truyền nhân chính thức của dòng họ.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 345 21/03/15 3.232
Chapter 344 21/03/15 3.146
Chapter 343 21/03/15 3.149
Chapter 342 21/03/15 3.119
Chapter 341 21/03/15 3.092
Chapter 340 21/03/15 3.076
Chapter 339 21/03/15 3.085
Chapter 338 21/03/15 3.075
Chapter 337 21/03/15 3.078
Chapter 336 21/03/15 3.081
Chapter 335 21/03/15 3.077
Chapter 334 21/03/15 3.089
Chapter 333 21/03/15 3.072
Chapter 332 21/03/15 3.071
Chapter 331 21/03/15 3.073
Chapter 330 21/03/15 3.071
Chapter 329 21/03/15 3.063
Chapter 328 21/03/15 3.074
Chapter 327 21/03/15 3.063
Chapter 326 21/03/15 3.072
Chapter 325 21/03/15 3.067
Chapter 324 18/03/15 3.070
Chapter 323 18/03/15 3.076
Chapter 322 18/03/15 3.076
Chapter 321 18/03/15 3.070
Chapter 320 18/03/15 3.113
Chapter 319 18/03/15 3.064
Chapter 318 18/03/15 3.063
Chapter 317 18/03/15 3.074
Chapter 316 18/03/15 3.065
Chapter 315 18/03/15 3.101
Chapter 314 18/03/15 3.077
Chapter 313 18/03/15 3.067
Chapter 312 18/03/15 3.071
Chapter 311 18/03/15 3.088
Chapter 310 18/03/15 3.079
Chapter 309 18/03/15 3.082
Chapter 308 18/03/15 3.070
Chapter 307 18/03/15 3.081
Chapter 306 18/03/15 3.069
Chapter 305 18/03/15 3.069
Chapter 304 18/03/15 3.075
Chapter 303 18/03/15 3.101
Chapter 302 18/03/15 3.081
Chapter 301 18/03/15 3.082
Chapter 300 18/03/15 3.087
Chapter 299 18/03/15 3.079
Chapter 298 18/03/15 3.073
Chapter 297 18/03/15 3.066
Chapter 296 18/03/15 3.063
Chapter 295 18/03/15 3.060
Chapter 294 18/03/15 3.057
Chapter 293 18/03/15 3.079
Chapter 292 18/03/15 3.071
Chapter 291 18/03/15 3.093
Chapter 290 18/03/15 3.062
Chapter 289 18/03/15 3.058
Chapter 288 18/03/15 3.060
Chapter 287 18/03/15 3.056
Chapter 286 18/03/15 3.093
Chapter 285 18/03/15 3.082
Chapter 284 18/03/15 3.064
Chapter 283 18/03/15 3.064
Chapter 282 18/03/15 3.083
Chapter 281 18/03/15 3.084
Chapter 280 18/03/15 3.068
Chapter 279 18/03/15 3.091
Chapter 278 18/03/15 3.091
Chapter 277 18/03/15 3.075
Chapter 276 18/03/15 3.088
Chapter 275 18/03/15 3.080
Chapter 274 18/03/15 3.115
Chapter 273 18/03/15 3.067
Chapter 272 18/03/15 3.090
Chapter 271 18/03/15 3.072
Chapter 270 18/03/15 3.079
Chapter 269 18/03/15 3.081
Chapter 268 18/03/15 3.088
Chapter 267 18/03/15 3.104
Chapter 266 18/03/15 3.100
Chapter 265 18/03/15 3.149
Chapter 264 18/03/15 3.076
Chapter 263 18/03/15 3.121
Chapter 262 18/03/15 3.095
Chapter 261 18/03/15 3.074
Chapter 260 18/03/15 3.071
Chapter 259 18/03/15 3.073
Chapter 258 18/03/15 3.070
Chapter 257 18/03/15 3.073
Chapter 256 18/03/15 3.099
Chapter 255 18/03/15 3.095
Chapter 254 18/03/15 3.076
Chapter 253 18/03/15 3.055
Chapter 252 18/03/15 3.160
Chapter 251 18/03/15 3.056
Chapter 250 18/03/15 3.061
Chapter 249 18/03/15 3.072
Chapter 248 18/03/15 3.055
Chapter 247 18/03/15 3.048
Chapter 246 18/03/15 3.099
Chapter 245 18/03/15 3.095
Chapter 244 18/03/15 3.055
Chapter 243 18/03/15 3.065
Chapter 242 18/03/15 3.068
Chapter 241 18/03/15 3.088
Chapter 240 18/03/15 3.076
Chapter 239 18/03/15 3.073
Chapter 238 18/03/15 3.102
Chapter 237 18/03/15 3.089
Chapter 236 18/03/15 3.078
Chapter 235 18/03/15 3.079
Chapter 234 18/03/15 3.073
Chapter 233 18/03/15 3.079
Chapter 232 18/03/15 3.072
Chapter 231 18/03/15 3.081
Chapter 230 18/03/15 3.079
Chapter 229 18/03/15 3.087
Chapter 228 18/03/15 3.070
Chapter 227 18/03/15 3.062
Chapter 226 18/03/15 3.064
Chapter 225 18/03/15 3.074
Chapter 224 18/03/15 3.067
Chapter 223 18/03/15 3.068
Chapter 222 18/03/15 3.079
Chapter 221 18/03/15 3.079
Chapter 220 18/03/15 3.079
Chapter 219 18/03/15 3.075
Chapter 218 18/03/15 3.070
Chapter 217 18/03/15 3.073
Chapter 216 18/03/15 3.078
Chapter 215 18/03/15 3.068
Chapter 214 18/03/15 3.075
Chapter 213 18/03/15 3.078
Chapter 212 18/03/15 3.082
Chapter 211 18/03/15 3.082
Chapter 210 18/03/15 3.096
Chapter 209 18/03/15 3.072
Chapter 208 18/03/15 3.097
Chapter 207 18/03/15 3.076
Chapter 206 18/03/15 3.083
Chapter 205 18/03/15 3.094
Chapter 204 18/03/15 3.110
Chapter 203 18/03/15 3.082
Chapter 202 18/03/15 3.079
Chapter 201 18/03/15 3.076
Chapter 200 18/03/15 3.115
Chapter 199 18/03/15 3.072
Chapter 198 18/03/15 3.072
Chapter 197 18/03/15 3.074
Chapter 196 18/03/15 3.076
Chapter 195 18/03/15 3.091
Chapter 194 18/03/15 3.082
Chapter 193 18/03/15 3.076
Chapter 192 18/03/15 3.076
Chapter 191 18/03/15 3.086
Chapter 190 18/03/15 3.095
Chapter 189 18/03/15 3.075
Chapter 188 18/03/15 3.073
Chapter 187 18/03/15 3.069
Chapter 186 18/03/15 3.093
Chapter 179 18/03/15 3.122
Chapter 178 18/03/15 3.077
Chapter 177 18/03/15 3.083
Chapter 176 18/03/15 3.080
Chapter 175 18/03/15 3.082
Chapter 174 18/03/15 3.096
Chapter 173 18/03/15 3.124
Chapter 172 18/03/15 3.100
Chapter 171 18/03/15 3.082
Chapter 170 18/03/15 3.132
Chapter 169 18/03/15 3.130
Chapter 168 18/03/15 3.085
Chapter 167 18/03/15 3.109
Chapter 166 18/03/15 3.107
Chapter 165 18/03/15 3.115
Chapter 163 18/03/15 3.119
Chapter 162 18/03/15 3.130
Chapter 161 18/03/15 3.166
Chapter 160 18/03/15 3.184
Chapter 159 18/03/15 3.123
Chapter 158 18/03/15 3.115
Chapter 157 18/03/15 3.107
Chapter 156 18/03/15 3.149
Chapter 155 21/03/15 3.325
Chapter 26 18/03/15 3.240
Chapter 25 18/03/15 3.120
Chapter 24 18/03/15 3.111
Chapter 23 18/03/15 3.109
Chapter 22 18/03/15 3.109
Chapter 21 18/03/15 3.113
Chapter 20 18/03/15 3.113
Chapter 19 18/03/15 3.105
Chapter 18 18/03/15 3.102
Chapter 17 18/03/15 3.112
Chapter 16 18/03/15 3.104
Chapter 15 18/03/15 3.106
Chapter 14 18/03/15 3.124
Chapter 13 18/03/15 3.122
Chapter 12 18/03/15 3.113
Chapter 11 18/03/15 3.114
Chapter 10 18/03/15 3.108
Chapter 9 18/03/15 3.112
Chapter 8 18/03/15 3.122
Chapter 7 18/03/15 3.122
Chapter 6 18/03/15 3.110
Chapter 5 18/03/15 3.120
Chapter 4 18/03/15 3.126
Chapter 3 18/03/15 3.122
Chapter 2 18/03/15 3.134
Chapter 1 18/03/15 3.232
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch