Kekkaishi - Kết giới sư

Kekkaishi - Kết giới sư
Lượt xem: 20.143
Nội dung

Vào buổi đêm, cậu học sinh trung
học Yoshimori Sumimura là một kết giới sư - một thợ săn quỉ có khả năng
tạo kết giới để bắt những con mồi của mình. Ban ngày, Yoshimori lại tiếp
tục cuộc chiến của mình với tính hảo ngọt và ông nội khó tính của mình.
Cô bạn hàng xóm xinh đẹp lớn hơn Yoshimori 2 tuổi Tokine Yukimura cũng
là một kết giới sư, nhưng giữa hai gia đình luôn có sự mâu thuẫn về vị
trí truyền nhân chính thức của dòng họ.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 345 21/03/15 3.209
Chapter 344 21/03/15 3.137
Chapter 343 21/03/15 3.139
Chapter 342 21/03/15 3.108
Chapter 341 21/03/15 3.083
Chapter 340 21/03/15 3.066
Chapter 339 21/03/15 3.076
Chapter 338 21/03/15 3.067
Chapter 337 21/03/15 3.068
Chapter 336 21/03/15 3.073
Chapter 335 21/03/15 3.063
Chapter 334 21/03/15 3.078
Chapter 333 21/03/15 3.062
Chapter 332 21/03/15 3.062
Chapter 331 21/03/15 3.065
Chapter 330 21/03/15 3.062
Chapter 329 21/03/15 3.055
Chapter 328 21/03/15 3.067
Chapter 327 21/03/15 3.055
Chapter 326 21/03/15 3.061
Chapter 325 21/03/15 3.059
Chapter 324 18/03/15 3.062
Chapter 323 18/03/15 3.068
Chapter 322 18/03/15 3.068
Chapter 321 18/03/15 3.061
Chapter 320 18/03/15 3.105
Chapter 319 18/03/15 3.058
Chapter 318 18/03/15 3.057
Chapter 317 18/03/15 3.068
Chapter 316 18/03/15 3.059
Chapter 315 18/03/15 3.094
Chapter 314 18/03/15 3.071
Chapter 313 18/03/15 3.060
Chapter 312 18/03/15 3.065
Chapter 311 18/03/15 3.075
Chapter 310 18/03/15 3.067
Chapter 309 18/03/15 3.075
Chapter 308 18/03/15 3.062
Chapter 307 18/03/15 3.072
Chapter 306 18/03/15 3.060
Chapter 305 18/03/15 3.062
Chapter 304 18/03/15 3.066
Chapter 303 18/03/15 3.093
Chapter 302 18/03/15 3.074
Chapter 301 18/03/15 3.073
Chapter 300 18/03/15 3.077
Chapter 299 18/03/15 3.072
Chapter 298 18/03/15 3.065
Chapter 297 18/03/15 3.059
Chapter 296 18/03/15 3.056
Chapter 295 18/03/15 3.052
Chapter 294 18/03/15 3.051
Chapter 293 18/03/15 3.072
Chapter 292 18/03/15 3.064
Chapter 291 18/03/15 3.087
Chapter 290 18/03/15 3.055
Chapter 289 18/03/15 3.050
Chapter 288 18/03/15 3.053
Chapter 287 18/03/15 3.049
Chapter 286 18/03/15 3.085
Chapter 285 18/03/15 3.066
Chapter 284 18/03/15 3.055
Chapter 283 18/03/15 3.055
Chapter 282 18/03/15 3.068
Chapter 281 18/03/15 3.075
Chapter 280 18/03/15 3.060
Chapter 279 18/03/15 3.083
Chapter 278 18/03/15 3.083
Chapter 277 18/03/15 3.067
Chapter 276 18/03/15 3.081
Chapter 275 18/03/15 3.073
Chapter 274 18/03/15 3.106
Chapter 273 18/03/15 3.059
Chapter 272 18/03/15 3.081
Chapter 271 18/03/15 3.064
Chapter 270 18/03/15 3.070
Chapter 269 18/03/15 3.071
Chapter 268 18/03/15 3.076
Chapter 267 18/03/15 3.088
Chapter 266 18/03/15 3.087
Chapter 265 18/03/15 3.140
Chapter 264 18/03/15 3.066
Chapter 263 18/03/15 3.112
Chapter 262 18/03/15 3.089
Chapter 261 18/03/15 3.066
Chapter 260 18/03/15 3.064
Chapter 259 18/03/15 3.066
Chapter 258 18/03/15 3.064
Chapter 257 18/03/15 3.065
Chapter 256 18/03/15 3.093
Chapter 255 18/03/15 3.087
Chapter 254 18/03/15 3.070
Chapter 253 18/03/15 3.052
Chapter 252 18/03/15 3.152
Chapter 251 18/03/15 3.051
Chapter 250 18/03/15 3.054
Chapter 249 18/03/15 3.066
Chapter 248 18/03/15 3.049
Chapter 247 18/03/15 3.044
Chapter 246 18/03/15 3.094
Chapter 245 18/03/15 3.089
Chapter 244 18/03/15 3.050
Chapter 243 18/03/15 3.057
Chapter 242 18/03/15 3.059
Chapter 241 18/03/15 3.070
Chapter 240 18/03/15 3.068
Chapter 239 18/03/15 3.063
Chapter 238 18/03/15 3.094
Chapter 237 18/03/15 3.080
Chapter 236 18/03/15 3.071
Chapter 235 18/03/15 3.071
Chapter 234 18/03/15 3.064
Chapter 233 18/03/15 3.070
Chapter 232 18/03/15 3.064
Chapter 231 18/03/15 3.070
Chapter 230 18/03/15 3.069
Chapter 229 18/03/15 3.078
Chapter 228 18/03/15 3.056
Chapter 227 18/03/15 3.054
Chapter 226 18/03/15 3.056
Chapter 225 18/03/15 3.066
Chapter 224 18/03/15 3.058
Chapter 223 18/03/15 3.061
Chapter 222 18/03/15 3.071
Chapter 221 18/03/15 3.070
Chapter 220 18/03/15 3.071
Chapter 219 18/03/15 3.063
Chapter 218 18/03/15 3.062
Chapter 217 18/03/15 3.064
Chapter 216 18/03/15 3.069
Chapter 215 18/03/15 3.060
Chapter 214 18/03/15 3.068
Chapter 213 18/03/15 3.069
Chapter 212 18/03/15 3.075
Chapter 211 18/03/15 3.075
Chapter 210 18/03/15 3.091
Chapter 209 18/03/15 3.065
Chapter 208 18/03/15 3.090
Chapter 207 18/03/15 3.069
Chapter 206 18/03/15 3.075
Chapter 205 18/03/15 3.086
Chapter 204 18/03/15 3.100
Chapter 203 18/03/15 3.072
Chapter 202 18/03/15 3.072
Chapter 201 18/03/15 3.068
Chapter 200 18/03/15 3.104
Chapter 199 18/03/15 3.065
Chapter 198 18/03/15 3.065
Chapter 197 18/03/15 3.067
Chapter 196 18/03/15 3.069
Chapter 195 18/03/15 3.081
Chapter 194 18/03/15 3.071
Chapter 193 18/03/15 3.068
Chapter 192 18/03/15 3.068
Chapter 191 18/03/15 3.078
Chapter 190 18/03/15 3.086
Chapter 189 18/03/15 3.068
Chapter 188 18/03/15 3.066
Chapter 187 18/03/15 3.062
Chapter 186 18/03/15 3.082
Chapter 179 18/03/15 3.111
Chapter 178 18/03/15 3.069
Chapter 177 18/03/15 3.074
Chapter 176 18/03/15 3.071
Chapter 175 18/03/15 3.073
Chapter 174 18/03/15 3.088
Chapter 173 18/03/15 3.113
Chapter 172 18/03/15 3.088
Chapter 171 18/03/15 3.073
Chapter 170 18/03/15 3.120
Chapter 169 18/03/15 3.121
Chapter 168 18/03/15 3.076
Chapter 167 18/03/15 3.099
Chapter 166 18/03/15 3.095
Chapter 165 18/03/15 3.104
Chapter 163 18/03/15 3.102
Chapter 162 18/03/15 3.117
Chapter 161 18/03/15 3.150
Chapter 160 18/03/15 3.167
Chapter 159 18/03/15 3.107
Chapter 158 18/03/15 3.100
Chapter 157 18/03/15 3.093
Chapter 156 18/03/15 3.128
Chapter 155 21/03/15 3.280
Chapter 26 18/03/15 3.218
Chapter 25 18/03/15 3.103
Chapter 24 18/03/15 3.101
Chapter 23 18/03/15 3.095
Chapter 22 18/03/15 3.097
Chapter 21 18/03/15 3.104
Chapter 20 18/03/15 3.102
Chapter 19 18/03/15 3.096
Chapter 18 18/03/15 3.093
Chapter 17 18/03/15 3.104
Chapter 16 18/03/15 3.095
Chapter 15 18/03/15 3.099
Chapter 14 18/03/15 3.114
Chapter 13 18/03/15 3.111
Chapter 12 18/03/15 3.103
Chapter 11 18/03/15 3.105
Chapter 10 18/03/15 3.096
Chapter 9 18/03/15 3.103
Chapter 8 18/03/15 3.112
Chapter 7 18/03/15 3.111
Chapter 6 18/03/15 3.099
Chapter 5 18/03/15 3.112
Chapter 4 18/03/15 3.115
Chapter 3 18/03/15 3.110
Chapter 2 18/03/15 3.123
Chapter 1 18/03/15 3.210
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch