Kekkaishi - Kết giới sư

Kekkaishi - Kết giới sư
Lượt xem: 17.125
Nội dung

Vào buổi đêm, cậu học sinh trung
học Yoshimori Sumimura là một kết giới sư - một thợ săn quỉ có khả năng
tạo kết giới để bắt những con mồi của mình. Ban ngày, Yoshimori lại tiếp
tục cuộc chiến của mình với tính hảo ngọt và ông nội khó tính của mình.
Cô bạn hàng xóm xinh đẹp lớn hơn Yoshimori 2 tuổi Tokine Yukimura cũng
là một kết giới sư, nhưng giữa hai gia đình luôn có sự mâu thuẫn về vị
trí truyền nhân chính thức của dòng họ.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 345 21/03/15 3.168
Chapter 344 21/03/15 3.119
Chapter 343 21/03/15 3.116
Chapter 342 21/03/15 3.093
Chapter 341 21/03/15 3.070
Chapter 340 21/03/15 3.053
Chapter 339 21/03/15 3.065
Chapter 338 21/03/15 3.058
Chapter 337 21/03/15 3.058
Chapter 336 21/03/15 3.063
Chapter 335 21/03/15 3.054
Chapter 334 21/03/15 3.065
Chapter 333 21/03/15 3.052
Chapter 332 21/03/15 3.054
Chapter 331 21/03/15 3.057
Chapter 330 21/03/15 3.053
Chapter 329 21/03/15 3.046
Chapter 328 21/03/15 3.056
Chapter 327 21/03/15 3.047
Chapter 326 21/03/15 3.053
Chapter 325 21/03/15 3.050
Chapter 324 18/03/15 3.051
Chapter 323 18/03/15 3.058
Chapter 322 18/03/15 3.059
Chapter 321 18/03/15 3.053
Chapter 320 18/03/15 3.093
Chapter 319 18/03/15 3.047
Chapter 318 18/03/15 3.049
Chapter 317 18/03/15 3.058
Chapter 316 18/03/15 3.050
Chapter 315 18/03/15 3.085
Chapter 314 18/03/15 3.060
Chapter 313 18/03/15 3.048
Chapter 312 18/03/15 3.054
Chapter 311 18/03/15 3.064
Chapter 310 18/03/15 3.055
Chapter 309 18/03/15 3.064
Chapter 308 18/03/15 3.051
Chapter 307 18/03/15 3.061
Chapter 306 18/03/15 3.051
Chapter 305 18/03/15 3.050
Chapter 304 18/03/15 3.055
Chapter 303 18/03/15 3.076
Chapter 302 18/03/15 3.060
Chapter 301 18/03/15 3.062
Chapter 300 18/03/15 3.063
Chapter 299 18/03/15 3.060
Chapter 298 18/03/15 3.055
Chapter 297 18/03/15 3.049
Chapter 296 18/03/15 3.050
Chapter 295 18/03/15 3.046
Chapter 294 18/03/15 3.045
Chapter 293 18/03/15 3.065
Chapter 292 18/03/15 3.057
Chapter 291 18/03/15 3.075
Chapter 290 18/03/15 3.045
Chapter 289 18/03/15 3.042
Chapter 288 18/03/15 3.045
Chapter 287 18/03/15 3.043
Chapter 286 18/03/15 3.075
Chapter 285 18/03/15 3.057
Chapter 284 18/03/15 3.046
Chapter 283 18/03/15 3.046
Chapter 282 18/03/15 3.059
Chapter 281 18/03/15 3.068
Chapter 280 18/03/15 3.051
Chapter 279 18/03/15 3.070
Chapter 278 18/03/15 3.073
Chapter 277 18/03/15 3.056
Chapter 276 18/03/15 3.069
Chapter 275 18/03/15 3.062
Chapter 274 18/03/15 3.092
Chapter 273 18/03/15 3.051
Chapter 272 18/03/15 3.069
Chapter 271 18/03/15 3.054
Chapter 270 18/03/15 3.062
Chapter 269 18/03/15 3.063
Chapter 268 18/03/15 3.066
Chapter 267 18/03/15 3.076
Chapter 266 18/03/15 3.078
Chapter 265 18/03/15 3.128
Chapter 264 18/03/15 3.056
Chapter 263 18/03/15 3.098
Chapter 262 18/03/15 3.082
Chapter 261 18/03/15 3.058
Chapter 260 18/03/15 3.057
Chapter 259 18/03/15 3.060
Chapter 258 18/03/15 3.056
Chapter 257 18/03/15 3.057
Chapter 256 18/03/15 3.080
Chapter 255 18/03/15 3.078
Chapter 254 18/03/15 3.065
Chapter 253 18/03/15 3.048
Chapter 252 18/03/15 3.140
Chapter 251 18/03/15 3.040
Chapter 250 18/03/15 3.042
Chapter 249 18/03/15 3.054
Chapter 248 18/03/15 3.039
Chapter 247 18/03/15 3.037
Chapter 246 18/03/15 3.081
Chapter 245 18/03/15 3.073
Chapter 244 18/03/15 3.039
Chapter 243 18/03/15 3.042
Chapter 242 18/03/15 3.049
Chapter 241 18/03/15 3.057
Chapter 240 18/03/15 3.052
Chapter 239 18/03/15 3.047
Chapter 238 18/03/15 3.076
Chapter 237 18/03/15 3.064
Chapter 236 18/03/15 3.053
Chapter 235 18/03/15 3.058
Chapter 234 18/03/15 3.051
Chapter 233 18/03/15 3.056
Chapter 232 18/03/15 3.051
Chapter 231 18/03/15 3.058
Chapter 230 18/03/15 3.057
Chapter 229 18/03/15 3.065
Chapter 228 18/03/15 3.046
Chapter 227 18/03/15 3.045
Chapter 226 18/03/15 3.048
Chapter 225 18/03/15 3.057
Chapter 224 18/03/15 3.047
Chapter 223 18/03/15 3.049
Chapter 222 18/03/15 3.060
Chapter 221 18/03/15 3.056
Chapter 220 18/03/15 3.058
Chapter 219 18/03/15 3.049
Chapter 218 18/03/15 3.048
Chapter 217 18/03/15 3.050
Chapter 216 18/03/15 3.051
Chapter 215 18/03/15 3.046
Chapter 214 18/03/15 3.054
Chapter 213 18/03/15 3.055
Chapter 212 18/03/15 3.058
Chapter 211 18/03/15 3.058
Chapter 210 18/03/15 3.072
Chapter 209 18/03/15 3.051
Chapter 208 18/03/15 3.072
Chapter 207 18/03/15 3.053
Chapter 206 18/03/15 3.058
Chapter 205 18/03/15 3.072
Chapter 204 18/03/15 3.083
Chapter 203 18/03/15 3.055
Chapter 202 18/03/15 3.054
Chapter 201 18/03/15 3.052
Chapter 200 18/03/15 3.083
Chapter 199 18/03/15 3.051
Chapter 198 18/03/15 3.051
Chapter 197 18/03/15 3.053
Chapter 196 18/03/15 3.053
Chapter 195 18/03/15 3.061
Chapter 194 18/03/15 3.058
Chapter 193 18/03/15 3.055
Chapter 192 18/03/15 3.054
Chapter 191 18/03/15 3.065
Chapter 190 18/03/15 3.067
Chapter 189 18/03/15 3.058
Chapter 188 18/03/15 3.054
Chapter 187 18/03/15 3.050
Chapter 186 18/03/15 3.064
Chapter 179 18/03/15 3.088
Chapter 178 18/03/15 3.058
Chapter 177 18/03/15 3.061
Chapter 176 18/03/15 3.055
Chapter 175 18/03/15 3.060
Chapter 174 18/03/15 3.075
Chapter 173 18/03/15 3.097
Chapter 172 18/03/15 3.074
Chapter 171 18/03/15 3.060
Chapter 170 18/03/15 3.102
Chapter 169 18/03/15 3.103
Chapter 168 18/03/15 3.062
Chapter 167 18/03/15 3.085
Chapter 166 18/03/15 3.081
Chapter 165 18/03/15 3.080
Chapter 163 18/03/15 3.085
Chapter 162 18/03/15 3.099
Chapter 161 18/03/15 3.128
Chapter 160 18/03/15 3.135
Chapter 159 18/03/15 3.089
Chapter 158 18/03/15 3.083
Chapter 157 18/03/15 3.076
Chapter 156 18/03/15 3.103
Chapter 155 21/03/15 3.223
Chapter 26 18/03/15 3.163
Chapter 25 18/03/15 3.078
Chapter 24 18/03/15 3.079
Chapter 23 18/03/15 3.075
Chapter 22 18/03/15 3.076
Chapter 21 18/03/15 3.078
Chapter 20 18/03/15 3.081
Chapter 19 18/03/15 3.076
Chapter 18 18/03/15 3.074
Chapter 17 18/03/15 3.084
Chapter 16 18/03/15 3.075
Chapter 15 18/03/15 3.079
Chapter 14 18/03/15 3.094
Chapter 13 18/03/15 3.085
Chapter 12 18/03/15 3.080
Chapter 11 18/03/15 3.084
Chapter 10 18/03/15 3.074
Chapter 9 18/03/15 3.079
Chapter 8 18/03/15 3.085
Chapter 7 18/03/15 3.088
Chapter 6 18/03/15 3.077
Chapter 5 18/03/15 3.088
Chapter 4 18/03/15 3.091
Chapter 3 18/03/15 3.080
Chapter 2 18/03/15 3.091
Chapter 1 18/03/15 3.163
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch