Kenji-Quyền Nhi Phương Thế Ngọc

Kenji-Quyền Nhi Phương Thế Ngọc
Lượt xem: 11.919
Nội dung

Chuyện kể về Kenji - một cậu bé Nhật Bản yêu thích võ thuật - lên đường lặn lội sang Trung Quốc xa xôi tìm người ông. Trong chuyến đi Kenji có dịp tiếp xúc với nhiều võ sư danh tiếng và được truyền thụ võ thuật nghìn năm của Trung Hoa.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 193: (END) 15/03/15 3.076
Chapter 192 15/03/15 3.051
Chapter 191 15/03/15 3.052
Chapter 190 15/03/15 3.099
Chapter 189 15/03/15 3.044
Chapter 188 15/03/15 3.047
Chapter 187 15/03/15 3.038
Chapter 186 15/03/15 3.041
Chapter 185 15/03/15 3.042
Chapter 184 15/03/15 3.040
Chapter 183 15/03/15 3.038
Chapter 182 15/03/15 3.043
Chapter 180 15/03/15 3.040
Chapter 179 15/03/15 3.040
Chapter 178 15/03/15 3.038
Chapter 177 15/03/15 3.042
Chapter 176 15/03/15 3.043
Chapter 175 15/03/15 3.041
Chapter 174 15/03/15 3.038
Chapter 173 15/03/15 3.040
Chapter 172 15/03/15 3.038
Chapter 171 15/03/15 3.038
Chapter 170 15/03/15 3.040
Chapter 169 15/03/15 3.041
Chapter 168 15/03/15 3.043
Chapter 167 15/03/15 3.038
Chapter 166 15/03/15 3.043
Chapter 165 15/03/15 3.041
Chapter 164 15/03/15 3.052
Chapter 163 15/03/15 3.043
Chapter 162 15/03/15 3.040
Chapter 161 15/03/15 3.038
Chapter 160 15/03/15 3.038
Chapter 159 15/03/15 3.043
Chapter 158 15/03/15 3.039
Chapter 157 15/03/15 3.042
Chapter 156 15/03/15 3.043
Chapter 155 15/03/15 3.041
Chapter 154 15/03/15 3.043
Chapter 153 15/03/15 3.062
Chapter 152 15/03/15 3.048
Chapter 151 15/03/15 3.054
Chapter 150 15/03/15 3.053
Chapter 149 15/03/15 3.047
Chapter 148 15/03/15 3.043
Chapter 147 15/03/15 3.047
Chapter 145 15/03/15 3.050
Chapter 144 15/03/15 3.044
Chapter 143 15/03/15 3.047
Chapter 142 15/03/15 3.047
Chapter 141 15/03/15 3.052
Chapter 140 15/03/15 3.057
Chapter 139 15/03/15 3.048
Chapter 138 15/03/15 3.044
Chapter 137 15/03/15 3.043
Chapter 136 15/03/15 3.047
Chapter 135 15/03/15 3.046
Chapter 134 15/03/15 3.042
Chapter 133 15/03/15 3.041
Chapter 132 15/03/15 3.046
Chapter 131 15/03/15 3.043
Chapter 130 15/03/15 3.046
Chapter 129 15/03/15 3.040
Chapter 128 15/03/15 3.042
Chapter 127 15/03/15 3.040
Chapter 126 15/03/15 3.047
Chapter 125 15/03/15 3.041
Chapter 124 15/03/15 3.045
Chapter 123 15/03/15 3.050
Chapter 122 15/03/15 3.048
Chapter 121 15/03/15 3.042
Chapter 120 15/03/15 3.046
Chapter 119 15/03/15 3.054
Chapter 118 15/03/15 3.041
Chapter 117 15/03/15 3.049
Chapter 116 15/03/15 3.051
Chapter 115 15/03/15 3.038
Chapter 114 15/03/15 3.044
Chapter 113 15/03/15 3.038
Chapter 112 15/03/15 3.038
Chapter 111 15/03/15 3.038
Chapter 110 15/03/15 3.047
Chapter 109 15/03/15 3.038
Chapter 108 15/03/15 3.043
Chapter 107 15/03/15 3.048
Chapter 106 15/03/15 3.039
Chapter 105 15/03/15 3.039
Chapter 104 15/03/15 3.043
Chapter 103 15/03/15 3.043
Chapter 102 15/03/15 3.041
Chapter 101 15/03/15 3.041
Chapter 100 15/03/15 3.043
Chapter 99 15/03/15 3.040
Chapter 98 15/03/15 3.038
Chapter 97 15/03/15 3.041
Chapter 96 15/03/15 3.038
Chapter 95 15/03/15 3.038
Chapter 94 15/03/15 3.039
Chapter 93 15/03/15 3.038
Chapter 92 15/03/15 3.042
Chapter 91 15/03/15 3.042
Chapter 90 15/03/15 3.048
Chapter 89 15/03/15 3.044
Chapter 88 15/03/15 3.044
Chapter 87 15/03/15 3.045
Chapter 86 15/03/15 3.045
Chapter 85 15/03/15 3.045
Chapter 84 15/03/15 3.045
Chapter 83 15/03/15 3.040
Chapter 82 15/03/15 3.041
Chapter 81 15/03/15 3.049
Chapter 80 15/03/15 3.046
Chapter 79 15/03/15 3.045
Chapter 78 15/03/15 3.049
Chapter 77 15/03/15 3.054
Chapter 76 15/03/15 3.045
Chapter 75 15/03/15 3.044
Chapter 74 15/03/15 3.044
Chapter 73 15/03/15 3.048
Chapter 72 15/03/15 3.048
Chapter 71 15/03/15 3.053
Chapter 70 15/03/15 3.052
Chapter 69 15/03/15 3.045
Chapter 68 15/03/15 3.049
Chapter 67 15/03/15 3.050
Chapter 66 15/03/15 3.045
Chapter 65 15/03/15 3.049
Chapter 64 15/03/15 3.043
Chapter 63 15/03/15 3.043
Chapter 62 15/03/15 3.046
Chapter 61 15/03/15 3.045
Chapter 60 15/03/15 3.043
Chapter 59 15/03/15 3.041
Chapter 58 15/03/15 3.043
Chapter 57 15/03/15 3.041
Chapter 56 15/03/15 3.047
Chapter 55 15/03/15 3.046
Chapter 54 15/03/15 3.043
Chapter 53 15/03/15 3.049
Chapter 52 15/03/15 3.045
Chapter 51 15/03/15 3.050
Chapter 50 15/03/15 3.046
Chapter 49 15/03/15 3.045
Chapter 48 15/03/15 3.099
Chapter 47 15/03/15 3.049
Chapter 46 15/03/15 3.047
Chapter 45 15/03/15 3.050
Chapter 44 15/03/15 3.048
Chapter 43 15/03/15 3.051
Chapter 42 15/03/15 3.054
Chapter 41 15/03/15 3.049
Chapter 40 15/03/15 3.054
Chapter 39 15/03/15 3.047
Chapter 38 15/03/15 3.048
Chapter 37 15/03/15 3.048
Chapter 36 15/03/15 3.046
Chapter 35 15/03/15 3.052
Chapter 34 15/03/15 3.046
Chapter 33 15/03/15 3.050
Chapter 32 15/03/15 3.052
Chapter 31 15/03/15 3.052
Chapter 30 15/03/15 3.058
Chapter 29 15/03/15 3.049
Chapter 28 15/03/15 3.065
Chapter 27 15/03/15 3.050
Chapter 26 15/03/15 3.055
Chapter 25 15/03/15 3.057
Chapter 24 15/03/15 3.049
Chapter 23 15/03/15 3.058
Chapter 22 15/03/15 3.056
Chapter 21 15/03/15 3.055
Chapter 20 15/03/15 3.056
Chapter 19 15/03/15 3.049
Chapter 18 15/03/15 3.050
Chapter 17 15/03/15 3.057
Chapter 16 15/03/15 3.049
Chapter 15 15/03/15 3.052
Chapter 14 15/03/15 3.049
Chapter 13 15/03/15 3.046
Chapter 12 15/03/15 3.049
Chapter 11 15/03/15 3.045
Chapter 10 15/03/15 3.055
Chapter 9 15/03/15 3.045
Chapter 8 15/03/15 3.048
Chapter 7 15/03/15 3.051
Chapter 6 15/03/15 3.048
Chapter 5 15/03/15 3.045
Chapter 4 15/03/15 3.052
Chapter 3 15/03/15 3.052
Chapter 2 15/03/15 3.055
Chapter 1 15/03/15 3.077
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch