Kenji-Quyền Nhi Phương Thế Ngọc

Kenji-Quyền Nhi Phương Thế Ngọc
Lượt xem: 11.064
Nội dung

Chuyện kể về Kenji - một cậu bé Nhật Bản yêu thích võ thuật - lên đường lặn lội sang Trung Quốc xa xôi tìm người ông. Trong chuyến đi Kenji có dịp tiếp xúc với nhiều võ sư danh tiếng và được truyền thụ võ thuật nghìn năm của Trung Hoa.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 193: (END) 15/03/15 3.069
Chapter 192 15/03/15 3.048
Chapter 191 15/03/15 3.049
Chapter 190 15/03/15 3.094
Chapter 189 15/03/15 3.040
Chapter 188 15/03/15 3.044
Chapter 187 15/03/15 3.035
Chapter 186 15/03/15 3.039
Chapter 185 15/03/15 3.038
Chapter 184 15/03/15 3.038
Chapter 183 15/03/15 3.036
Chapter 182 15/03/15 3.039
Chapter 180 15/03/15 3.038
Chapter 179 15/03/15 3.038
Chapter 178 15/03/15 3.036
Chapter 177 15/03/15 3.039
Chapter 176 15/03/15 3.039
Chapter 175 15/03/15 3.037
Chapter 174 15/03/15 3.036
Chapter 173 15/03/15 3.036
Chapter 172 15/03/15 3.034
Chapter 171 15/03/15 3.036
Chapter 170 15/03/15 3.038
Chapter 169 15/03/15 3.036
Chapter 168 15/03/15 3.040
Chapter 167 15/03/15 3.035
Chapter 166 15/03/15 3.037
Chapter 165 15/03/15 3.036
Chapter 164 15/03/15 3.049
Chapter 163 15/03/15 3.035
Chapter 162 15/03/15 3.037
Chapter 161 15/03/15 3.034
Chapter 160 15/03/15 3.034
Chapter 159 15/03/15 3.036
Chapter 158 15/03/15 3.035
Chapter 157 15/03/15 3.036
Chapter 156 15/03/15 3.036
Chapter 155 15/03/15 3.037
Chapter 154 15/03/15 3.036
Chapter 153 15/03/15 3.055
Chapter 152 15/03/15 3.037
Chapter 151 15/03/15 3.040
Chapter 150 15/03/15 3.043
Chapter 149 15/03/15 3.041
Chapter 148 15/03/15 3.038
Chapter 147 15/03/15 3.043
Chapter 145 15/03/15 3.043
Chapter 144 15/03/15 3.039
Chapter 143 15/03/15 3.043
Chapter 142 15/03/15 3.041
Chapter 141 15/03/15 3.041
Chapter 140 15/03/15 3.048
Chapter 139 15/03/15 3.043
Chapter 138 15/03/15 3.038
Chapter 137 15/03/15 3.038
Chapter 136 15/03/15 3.039
Chapter 135 15/03/15 3.040
Chapter 134 15/03/15 3.038
Chapter 133 15/03/15 3.036
Chapter 132 15/03/15 3.040
Chapter 131 15/03/15 3.038
Chapter 130 15/03/15 3.041
Chapter 129 15/03/15 3.036
Chapter 128 15/03/15 3.038
Chapter 127 15/03/15 3.037
Chapter 126 15/03/15 3.039
Chapter 125 15/03/15 3.037
Chapter 124 15/03/15 3.039
Chapter 123 15/03/15 3.043
Chapter 122 15/03/15 3.043
Chapter 121 15/03/15 3.038
Chapter 120 15/03/15 3.041
Chapter 119 15/03/15 3.050
Chapter 118 15/03/15 3.037
Chapter 117 15/03/15 3.044
Chapter 116 15/03/15 3.046
Chapter 115 15/03/15 3.034
Chapter 114 15/03/15 3.040
Chapter 113 15/03/15 3.035
Chapter 112 15/03/15 3.035
Chapter 111 15/03/15 3.035
Chapter 110 15/03/15 3.043
Chapter 109 15/03/15 3.035
Chapter 108 15/03/15 3.038
Chapter 107 15/03/15 3.044
Chapter 106 15/03/15 3.035
Chapter 105 15/03/15 3.035
Chapter 104 15/03/15 3.038
Chapter 103 15/03/15 3.038
Chapter 102 15/03/15 3.037
Chapter 101 15/03/15 3.038
Chapter 100 15/03/15 3.041
Chapter 99 15/03/15 3.037
Chapter 98 15/03/15 3.034
Chapter 97 15/03/15 3.037
Chapter 96 15/03/15 3.036
Chapter 95 15/03/15 3.036
Chapter 94 15/03/15 3.036
Chapter 93 15/03/15 3.035
Chapter 92 15/03/15 3.040
Chapter 91 15/03/15 3.040
Chapter 90 15/03/15 3.044
Chapter 89 15/03/15 3.041
Chapter 88 15/03/15 3.040
Chapter 87 15/03/15 3.041
Chapter 86 15/03/15 3.040
Chapter 85 15/03/15 3.039
Chapter 84 15/03/15 3.039
Chapter 83 15/03/15 3.035
Chapter 82 15/03/15 3.038
Chapter 81 15/03/15 3.042
Chapter 80 15/03/15 3.043
Chapter 79 15/03/15 3.042
Chapter 78 15/03/15 3.038
Chapter 77 15/03/15 3.050
Chapter 76 15/03/15 3.041
Chapter 75 15/03/15 3.041
Chapter 74 15/03/15 3.041
Chapter 73 15/03/15 3.043
Chapter 72 15/03/15 3.045
Chapter 71 15/03/15 3.048
Chapter 70 15/03/15 3.048
Chapter 69 15/03/15 3.042
Chapter 68 15/03/15 3.045
Chapter 67 15/03/15 3.047
Chapter 66 15/03/15 3.041
Chapter 65 15/03/15 3.044
Chapter 64 15/03/15 3.040
Chapter 63 15/03/15 3.040
Chapter 62 15/03/15 3.039
Chapter 61 15/03/15 3.040
Chapter 60 15/03/15 3.040
Chapter 59 15/03/15 3.039
Chapter 58 15/03/15 3.041
Chapter 57 15/03/15 3.039
Chapter 56 15/03/15 3.040
Chapter 55 15/03/15 3.042
Chapter 54 15/03/15 3.041
Chapter 53 15/03/15 3.045
Chapter 52 15/03/15 3.042
Chapter 51 15/03/15 3.044
Chapter 50 15/03/15 3.041
Chapter 49 15/03/15 3.041
Chapter 48 15/03/15 3.093
Chapter 47 15/03/15 3.047
Chapter 46 15/03/15 3.043
Chapter 45 15/03/15 3.048
Chapter 44 15/03/15 3.046
Chapter 43 15/03/15 3.047
Chapter 42 15/03/15 3.052
Chapter 41 15/03/15 3.045
Chapter 40 15/03/15 3.050
Chapter 39 15/03/15 3.045
Chapter 38 15/03/15 3.046
Chapter 37 15/03/15 3.046
Chapter 36 15/03/15 3.044
Chapter 35 15/03/15 3.047
Chapter 34 15/03/15 3.043
Chapter 33 15/03/15 3.047
Chapter 32 15/03/15 3.047
Chapter 31 15/03/15 3.047
Chapter 30 15/03/15 3.050
Chapter 29 15/03/15 3.045
Chapter 28 15/03/15 3.060
Chapter 27 15/03/15 3.046
Chapter 26 15/03/15 3.049
Chapter 25 15/03/15 3.049
Chapter 24 15/03/15 3.044
Chapter 23 15/03/15 3.054
Chapter 22 15/03/15 3.050
Chapter 21 15/03/15 3.049
Chapter 20 15/03/15 3.048
Chapter 19 15/03/15 3.045
Chapter 18 15/03/15 3.045
Chapter 17 15/03/15 3.052
Chapter 16 15/03/15 3.044
Chapter 15 15/03/15 3.046
Chapter 14 15/03/15 3.045
Chapter 13 15/03/15 3.042
Chapter 12 15/03/15 3.043
Chapter 11 15/03/15 3.041
Chapter 10 15/03/15 3.048
Chapter 9 15/03/15 3.041
Chapter 8 15/03/15 3.043
Chapter 7 15/03/15 3.048
Chapter 6 15/03/15 3.045
Chapter 5 15/03/15 3.041
Chapter 4 15/03/15 3.047
Chapter 3 15/03/15 3.047
Chapter 2 15/03/15 3.048
Chapter 1 15/03/15 3.066
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch