Kenji-Quyền Nhi Phương Thế Ngọc

Kenji-Quyền Nhi Phương Thế Ngọc
Nội dung

Chuyện kể về Kenji - một cậu bé Nhật Bản yêu thích võ thuật - lên đường lặn lội sang Trung Quốc xa xôi tìm người ông. Trong chuyến đi Kenji có dịp tiếp xúc với nhiều võ sư danh tiếng và được truyền thụ võ thuật nghìn năm của Trung Hoa.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 193: (END) 15/03/15 3.095
Chapter 192 15/03/15 3.066
Chapter 191 15/03/15 3.063
Chapter 190 15/03/15 3.109
Chapter 189 15/03/15 3.050
Chapter 188 15/03/15 3.056
Chapter 187 15/03/15 3.045
Chapter 186 15/03/15 3.048
Chapter 185 15/03/15 3.049
Chapter 184 15/03/15 3.048
Chapter 183 15/03/15 3.046
Chapter 182 15/03/15 3.052
Chapter 180 15/03/15 3.048
Chapter 179 15/03/15 3.048
Chapter 178 15/03/15 3.048
Chapter 177 15/03/15 3.049
Chapter 176 15/03/15 3.049
Chapter 175 15/03/15 3.048
Chapter 174 15/03/15 3.045
Chapter 173 15/03/15 3.047
Chapter 172 15/03/15 3.044
Chapter 171 15/03/15 3.047
Chapter 170 15/03/15 3.049
Chapter 169 15/03/15 3.052
Chapter 168 15/03/15 3.053
Chapter 167 15/03/15 3.049
Chapter 166 15/03/15 3.051
Chapter 165 15/03/15 3.049
Chapter 164 15/03/15 3.059
Chapter 163 15/03/15 3.051
Chapter 162 15/03/15 3.047
Chapter 161 15/03/15 3.048
Chapter 160 15/03/15 3.047
Chapter 159 15/03/15 3.049
Chapter 158 15/03/15 3.048
Chapter 157 15/03/15 3.049
Chapter 156 15/03/15 3.050
Chapter 155 15/03/15 3.048
Chapter 154 15/03/15 3.053
Chapter 153 15/03/15 3.073
Chapter 152 15/03/15 3.061
Chapter 151 15/03/15 3.070
Chapter 150 15/03/15 3.065
Chapter 149 15/03/15 3.057
Chapter 148 15/03/15 3.053
Chapter 147 15/03/15 3.059
Chapter 145 15/03/15 3.062
Chapter 144 15/03/15 3.054
Chapter 143 15/03/15 3.056
Chapter 142 15/03/15 3.056
Chapter 141 15/03/15 3.061
Chapter 140 15/03/15 3.065
Chapter 139 15/03/15 3.058
Chapter 138 15/03/15 3.056
Chapter 137 15/03/15 3.054
Chapter 136 15/03/15 3.057
Chapter 135 15/03/15 3.057
Chapter 134 15/03/15 3.052
Chapter 133 15/03/15 3.050
Chapter 132 15/03/15 3.057
Chapter 131 15/03/15 3.051
Chapter 130 15/03/15 3.054
Chapter 129 15/03/15 3.048
Chapter 128 15/03/15 3.051
Chapter 127 15/03/15 3.050
Chapter 126 15/03/15 3.057
Chapter 125 15/03/15 3.049
Chapter 124 15/03/15 3.055
Chapter 123 15/03/15 3.060
Chapter 122 15/03/15 3.055
Chapter 121 15/03/15 3.051
Chapter 120 15/03/15 3.056
Chapter 119 15/03/15 3.065
Chapter 118 15/03/15 3.052
Chapter 117 15/03/15 3.060
Chapter 116 15/03/15 3.063
Chapter 115 15/03/15 3.051
Chapter 114 15/03/15 3.056
Chapter 113 15/03/15 3.046
Chapter 112 15/03/15 3.046
Chapter 111 15/03/15 3.047
Chapter 110 15/03/15 3.059
Chapter 109 15/03/15 3.047
Chapter 108 15/03/15 3.052
Chapter 107 15/03/15 3.056
Chapter 106 15/03/15 3.047
Chapter 105 15/03/15 3.052
Chapter 104 15/03/15 3.052
Chapter 103 15/03/15 3.055
Chapter 102 15/03/15 3.053
Chapter 101 15/03/15 3.053
Chapter 100 15/03/15 3.056
Chapter 99 15/03/15 3.050
Chapter 98 15/03/15 3.050
Chapter 97 15/03/15 3.055
Chapter 96 15/03/15 3.052
Chapter 95 15/03/15 3.050
Chapter 94 15/03/15 3.050
Chapter 93 15/03/15 3.050
Chapter 92 15/03/15 3.054
Chapter 91 15/03/15 3.054
Chapter 90 15/03/15 3.063
Chapter 89 15/03/15 3.056
Chapter 88 15/03/15 3.056
Chapter 87 15/03/15 3.056
Chapter 86 15/03/15 3.056
Chapter 85 15/03/15 3.057
Chapter 84 15/03/15 3.056
Chapter 83 15/03/15 3.050
Chapter 82 15/03/15 3.053
Chapter 81 15/03/15 3.060
Chapter 80 15/03/15 3.056
Chapter 79 15/03/15 3.056
Chapter 78 15/03/15 3.064
Chapter 77 15/03/15 3.067
Chapter 76 15/03/15 3.056
Chapter 75 15/03/15 3.056
Chapter 74 15/03/15 3.054
Chapter 73 15/03/15 3.060
Chapter 72 15/03/15 3.059
Chapter 71 15/03/15 3.064
Chapter 70 15/03/15 3.063
Chapter 69 15/03/15 3.057
Chapter 68 15/03/15 3.067
Chapter 67 15/03/15 3.065
Chapter 66 15/03/15 3.057
Chapter 65 15/03/15 3.060
Chapter 64 15/03/15 3.056
Chapter 63 15/03/15 3.054
Chapter 62 15/03/15 3.057
Chapter 61 15/03/15 3.054
Chapter 60 15/03/15 3.058
Chapter 59 15/03/15 3.057
Chapter 58 15/03/15 3.059
Chapter 57 15/03/15 3.057
Chapter 56 15/03/15 3.063
Chapter 55 15/03/15 3.059
Chapter 54 15/03/15 3.058
Chapter 53 15/03/15 3.062
Chapter 52 15/03/15 3.056
Chapter 51 15/03/15 3.061
Chapter 50 15/03/15 3.060
Chapter 49 15/03/15 3.057
Chapter 48 15/03/15 3.112
Chapter 47 15/03/15 3.063
Chapter 46 15/03/15 3.064
Chapter 45 15/03/15 3.061
Chapter 44 15/03/15 3.061
Chapter 43 15/03/15 3.065
Chapter 42 15/03/15 3.068
Chapter 41 15/03/15 3.063
Chapter 40 15/03/15 3.069
Chapter 39 15/03/15 3.061
Chapter 38 15/03/15 3.060
Chapter 37 15/03/15 3.059
Chapter 36 15/03/15 3.057
Chapter 35 15/03/15 3.071
Chapter 34 15/03/15 3.061
Chapter 33 15/03/15 3.064
Chapter 32 15/03/15 3.066
Chapter 31 15/03/15 3.064
Chapter 30 15/03/15 3.069
Chapter 29 15/03/15 3.061
Chapter 28 15/03/15 3.079
Chapter 27 15/03/15 3.060
Chapter 26 15/03/15 3.069
Chapter 25 15/03/15 3.069
Chapter 24 15/03/15 3.061
Chapter 23 15/03/15 3.069
Chapter 22 15/03/15 3.070
Chapter 21 15/03/15 3.067
Chapter 20 15/03/15 3.069
Chapter 19 15/03/15 3.065
Chapter 18 15/03/15 3.065
Chapter 17 15/03/15 3.072
Chapter 16 15/03/15 3.064
Chapter 15 15/03/15 3.069
Chapter 14 15/03/15 3.067
Chapter 13 15/03/15 3.062
Chapter 12 15/03/15 3.066
Chapter 11 15/03/15 3.059
Chapter 10 15/03/15 3.069
Chapter 9 15/03/15 3.058
Chapter 8 15/03/15 3.062
Chapter 7 15/03/15 3.062
Chapter 6 15/03/15 3.063
Chapter 5 15/03/15 3.065
Chapter 4 15/03/15 3.066
Chapter 3 15/03/15 3.065
Chapter 2 15/03/15 3.070
Chapter 1 15/03/15 3.098
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch