Kenji-Quyền Nhi Phương Thế Ngọc

Kenji-Quyền Nhi Phương Thế Ngọc
Lượt xem: 12.307
Nội dung

Chuyện kể về Kenji - một cậu bé Nhật Bản yêu thích võ thuật - lên đường lặn lội sang Trung Quốc xa xôi tìm người ông. Trong chuyến đi Kenji có dịp tiếp xúc với nhiều võ sư danh tiếng và được truyền thụ võ thuật nghìn năm của Trung Hoa.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 193: (END) 15/03/15 3.082
Chapter 192 15/03/15 3.055
Chapter 191 15/03/15 3.054
Chapter 190 15/03/15 3.100
Chapter 189 15/03/15 3.045
Chapter 188 15/03/15 3.049
Chapter 187 15/03/15 3.040
Chapter 186 15/03/15 3.043
Chapter 185 15/03/15 3.043
Chapter 184 15/03/15 3.042
Chapter 183 15/03/15 3.039
Chapter 182 15/03/15 3.045
Chapter 180 15/03/15 3.042
Chapter 179 15/03/15 3.042
Chapter 178 15/03/15 3.040
Chapter 177 15/03/15 3.043
Chapter 176 15/03/15 3.044
Chapter 175 15/03/15 3.042
Chapter 174 15/03/15 3.039
Chapter 173 15/03/15 3.041
Chapter 172 15/03/15 3.039
Chapter 171 15/03/15 3.041
Chapter 170 15/03/15 3.042
Chapter 169 15/03/15 3.044
Chapter 168 15/03/15 3.043
Chapter 167 15/03/15 3.040
Chapter 166 15/03/15 3.045
Chapter 165 15/03/15 3.043
Chapter 164 15/03/15 3.054
Chapter 163 15/03/15 3.044
Chapter 162 15/03/15 3.042
Chapter 161 15/03/15 3.039
Chapter 160 15/03/15 3.039
Chapter 159 15/03/15 3.043
Chapter 158 15/03/15 3.040
Chapter 157 15/03/15 3.043
Chapter 156 15/03/15 3.044
Chapter 155 15/03/15 3.042
Chapter 154 15/03/15 3.045
Chapter 153 15/03/15 3.065
Chapter 152 15/03/15 3.049
Chapter 151 15/03/15 3.056
Chapter 150 15/03/15 3.055
Chapter 149 15/03/15 3.048
Chapter 148 15/03/15 3.045
Chapter 147 15/03/15 3.048
Chapter 145 15/03/15 3.052
Chapter 144 15/03/15 3.046
Chapter 143 15/03/15 3.048
Chapter 142 15/03/15 3.048
Chapter 141 15/03/15 3.053
Chapter 140 15/03/15 3.058
Chapter 139 15/03/15 3.048
Chapter 138 15/03/15 3.045
Chapter 137 15/03/15 3.044
Chapter 136 15/03/15 3.048
Chapter 135 15/03/15 3.048
Chapter 134 15/03/15 3.043
Chapter 133 15/03/15 3.042
Chapter 132 15/03/15 3.049
Chapter 131 15/03/15 3.043
Chapter 130 15/03/15 3.046
Chapter 129 15/03/15 3.041
Chapter 128 15/03/15 3.043
Chapter 127 15/03/15 3.043
Chapter 126 15/03/15 3.049
Chapter 125 15/03/15 3.042
Chapter 124 15/03/15 3.046
Chapter 123 15/03/15 3.051
Chapter 122 15/03/15 3.048
Chapter 121 15/03/15 3.044
Chapter 120 15/03/15 3.048
Chapter 119 15/03/15 3.056
Chapter 118 15/03/15 3.043
Chapter 117 15/03/15 3.050
Chapter 116 15/03/15 3.053
Chapter 115 15/03/15 3.039
Chapter 114 15/03/15 3.046
Chapter 113 15/03/15 3.039
Chapter 112 15/03/15 3.039
Chapter 111 15/03/15 3.039
Chapter 110 15/03/15 3.047
Chapter 109 15/03/15 3.039
Chapter 108 15/03/15 3.044
Chapter 107 15/03/15 3.049
Chapter 106 15/03/15 3.039
Chapter 105 15/03/15 3.042
Chapter 104 15/03/15 3.044
Chapter 103 15/03/15 3.044
Chapter 102 15/03/15 3.043
Chapter 101 15/03/15 3.043
Chapter 100 15/03/15 3.045
Chapter 99 15/03/15 3.040
Chapter 98 15/03/15 3.039
Chapter 97 15/03/15 3.043
Chapter 96 15/03/15 3.041
Chapter 95 15/03/15 3.040
Chapter 94 15/03/15 3.040
Chapter 93 15/03/15 3.040
Chapter 92 15/03/15 3.045
Chapter 91 15/03/15 3.044
Chapter 90 15/03/15 3.050
Chapter 89 15/03/15 3.045
Chapter 88 15/03/15 3.046
Chapter 87 15/03/15 3.046
Chapter 86 15/03/15 3.046
Chapter 85 15/03/15 3.047
Chapter 84 15/03/15 3.046
Chapter 83 15/03/15 3.042
Chapter 82 15/03/15 3.044
Chapter 81 15/03/15 3.050
Chapter 80 15/03/15 3.047
Chapter 79 15/03/15 3.047
Chapter 78 15/03/15 3.051
Chapter 77 15/03/15 3.056
Chapter 76 15/03/15 3.047
Chapter 75 15/03/15 3.046
Chapter 74 15/03/15 3.046
Chapter 73 15/03/15 3.050
Chapter 72 15/03/15 3.050
Chapter 71 15/03/15 3.055
Chapter 70 15/03/15 3.054
Chapter 69 15/03/15 3.047
Chapter 68 15/03/15 3.053
Chapter 67 15/03/15 3.053
Chapter 66 15/03/15 3.047
Chapter 65 15/03/15 3.051
Chapter 64 15/03/15 3.045
Chapter 63 15/03/15 3.044
Chapter 62 15/03/15 3.049
Chapter 61 15/03/15 3.047
Chapter 60 15/03/15 3.047
Chapter 59 15/03/15 3.045
Chapter 58 15/03/15 3.046
Chapter 57 15/03/15 3.043
Chapter 56 15/03/15 3.050
Chapter 55 15/03/15 3.049
Chapter 54 15/03/15 3.046
Chapter 53 15/03/15 3.051
Chapter 52 15/03/15 3.046
Chapter 51 15/03/15 3.051
Chapter 50 15/03/15 3.049
Chapter 49 15/03/15 3.047
Chapter 48 15/03/15 3.102
Chapter 47 15/03/15 3.053
Chapter 46 15/03/15 3.050
Chapter 45 15/03/15 3.051
Chapter 44 15/03/15 3.050
Chapter 43 15/03/15 3.053
Chapter 42 15/03/15 3.058
Chapter 41 15/03/15 3.051
Chapter 40 15/03/15 3.056
Chapter 39 15/03/15 3.049
Chapter 38 15/03/15 3.051
Chapter 37 15/03/15 3.050
Chapter 36 15/03/15 3.048
Chapter 35 15/03/15 3.054
Chapter 34 15/03/15 3.050
Chapter 33 15/03/15 3.053
Chapter 32 15/03/15 3.055
Chapter 31 15/03/15 3.053
Chapter 30 15/03/15 3.060
Chapter 29 15/03/15 3.051
Chapter 28 15/03/15 3.068
Chapter 27 15/03/15 3.052
Chapter 26 15/03/15 3.058
Chapter 25 15/03/15 3.058
Chapter 24 15/03/15 3.051
Chapter 23 15/03/15 3.059
Chapter 22 15/03/15 3.059
Chapter 21 15/03/15 3.057
Chapter 20 15/03/15 3.058
Chapter 19 15/03/15 3.054
Chapter 18 15/03/15 3.054
Chapter 17 15/03/15 3.062
Chapter 16 15/03/15 3.054
Chapter 15 15/03/15 3.055
Chapter 14 15/03/15 3.054
Chapter 13 15/03/15 3.050
Chapter 12 15/03/15 3.054
Chapter 11 15/03/15 3.050
Chapter 10 15/03/15 3.058
Chapter 9 15/03/15 3.047
Chapter 8 15/03/15 3.053
Chapter 7 15/03/15 3.053
Chapter 6 15/03/15 3.051
Chapter 5 15/03/15 3.052
Chapter 4 15/03/15 3.055
Chapter 3 15/03/15 3.056
Chapter 2 15/03/15 3.059
Chapter 1 15/03/15 3.082
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch