Khuyển Dạ Xoa Bản đẹp

Khuyển Dạ Xoa Bản đẹp
Lượt xem: 36.772
Nội dung

Câu chuyện bắt đầu từ lúc Kagome, vào ngày sinh nhật thứ mười lăm, đã vô tình rơi xuống cái giếng cạn và trở về thời phong kiến của Nhật Bản vào 500 năm trước. Ở đây, cô đã gặp được Inu Yasha
Khi vừa đến nơi đã có một số yêu quái đến tranh giành viên ngọc tứ hồn (Shikon no Tama) mà Kagome mang theo bên người (Được ông nội tặng)
Trong lúc tranh đoạt. Kagome vô tình đã làm nổ tung viên Ngọc tứ hồn thành từng mảnh vụn. Điều này dẫn tới vô số yêu quái đột biến do được hưởng năng lực từ những mảnh ngọc tứ hồn xuất hiện xuyên suốt bộ truyện
Vì thế, theo lời đề nghị của bà Kaede, Inu Yasha và Kagome đã cùng nhau hợp tác để thu thập lại các mảnh vỡ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 56.9: Extra 26/09/15 3.200
Chapter 56.9: .10 26/09/15 3.176
Chapter 56.9 26/09/15 3.115
Chapter 56.8 26/09/15 3.029
Chapter 56.7 26/09/15 3.067
Chapter 56.6 26/09/15 3.059
Chapter 56.5 26/09/15 3.050
Chapter 56.4 26/09/15 3.061
Chapter 56.3 26/09/15 3.023
Chapter 56.2 26/09/15 3.063
Chapter 56.1 26/09/15 3.061
Chapter 55.9 26/09/15 3.084
Chapter 55.9 26/09/15 3.075
Chapter 55.8 26/09/15 3.030
Chapter 55.7 26/09/15 3.060
Chapter 55.6 26/09/15 3.062
Chapter 55.5 26/09/15 3.063
Chapter 55.4 26/09/15 3.077
Chapter 55.3 26/09/15 3.028
Chapter 55.2 26/09/15 3.029
Chapter 55.1 26/09/15 3.061
Chapter 54.9 26/09/15 3.079
Chapter 54.9 26/09/15 3.076
Chapter 54.8 26/09/15 3.060
Chapter 54.7 26/09/15 3.075
Chapter 54.6 26/09/15 3.068
Chapter 54.5 26/09/15 3.062
Chapter 54.4 26/09/15 3.032
Chapter 54.3 26/09/15 3.062
Chapter 54.2 26/09/15 3.065
Chapter 54.1 26/09/15 3.075
Chapter 53.9 26/09/15 3.073
Chapter 53.9 26/09/15 3.063
Chapter 53.8 26/09/15 3.077
Chapter 53.7 26/09/15 3.070
Chapter 53.6 26/09/15 3.070
Chapter 53.5 26/09/15 3.071
Chapter 53.4 26/09/15 3.062
Chapter 53.3 26/09/15 3.058
Chapter 53.2 26/09/15 3.060
Chapter 53.1 26/09/15 3.074
Chapter 52.9 26/09/15 3.077
Chapter 52.9 26/09/15 3.031
Chapter 52.8 26/09/15 3.028
Chapter 52.7 26/09/15 3.051
Chapter 52.6 26/09/15 3.057
Chapter 52.5 26/09/15 3.026
Chapter 52.4 26/09/15 3.053
Chapter 52.3 26/09/15 3.077
Chapter 52.2 26/09/15 3.067
Chapter 52.1 26/09/15 3.060
Chapter 51.9 26/09/15 3.072
Chapter 51.9 26/09/15 3.054
Chapter 51.8 26/09/15 3.056
Chapter 51.7 26/09/15 3.028
Chapter 51.6 26/09/15 3.030
Chapter 51.5 26/09/15 3.054
Chapter 51.4 26/09/15 3.028
Chapter 51.3 26/09/15 3.053
Chapter 51.2 26/09/15 3.031
Chapter 51.1 26/09/15 3.082
Chapter 50.9 26/09/15 3.069
Chapter 50.9 26/09/15 3.056
Chapter 50.8 26/09/15 3.029
Chapter 50.7 26/09/15 3.053
Chapter 50.6 26/09/15 3.069
Chapter 50.5 26/09/15 3.070
Chapter 50.4 26/09/15 3.053
Chapter 50.3 26/09/15 3.031
Chapter 50.2 26/09/15 3.073
Chapter 50.1 26/09/15 3.068
Chapter 49.9 26/09/15 3.028
Chapter 49.9 26/09/15 3.051
Chapter 49.8 26/09/15 3.026
Chapter 49.7 26/09/15 3.026
Chapter 49.6 26/09/15 3.055
Chapter 49.5 26/09/15 3.031
Chapter 49.4 26/09/15 3.070
Chapter 49.3 26/09/15 3.075
Chapter 49.2 26/09/15 3.060
Chapter 49.1 26/09/15 3.074
Chapter 48.9 26/09/15 3.052
Chapter 48.9 26/09/15 3.051
Chapter 48.8 26/09/15 3.068
Chapter 48.7 26/09/15 3.037
Chapter 48.6 26/09/15 3.064
Chapter 48.5 26/09/15 3.070
Chapter 48.4 26/09/15 3.072
Chapter 48.3 26/09/15 3.078
Chapter 48.2 26/09/15 3.077
Chapter 48.1 26/09/15 3.068
Chapter 47.9 26/09/15 3.040
Chapter 47.8 26/09/15 3.067
Chapter 47.7 26/09/15 3.064
Chapter 47.6 26/09/15 3.079
Chapter 47.5 26/09/15 3.037
Chapter 47.4 26/09/15 3.037
Chapter 47.3 26/09/15 3.032
Chapter 47.2 30/03/15 3.069
Chapter 47.1 30/03/15 3.076
Chapter 46.9 30/03/15 3.059
Chapter 46.9 30/03/15 3.069
Chapter 46.8 30/03/15 3.085
Chapter 46.7 30/03/15 3.086
Chapter 46.6 30/03/15 3.085
Chapter 46.5 30/03/15 3.057
Chapter 46.4 30/03/15 3.062
Chapter 46.3 30/03/15 3.091
Chapter 46.2 30/03/15 3.092
Chapter 46.1 30/03/15 3.089
Chapter 45.9 30/03/15 3.090
Chapter 45.9 30/03/15 3.061
Chapter 45.8 30/03/15 3.063
Chapter 45.7 30/03/15 3.089
Chapter 45.6 30/03/15 3.087
Chapter 45.5 30/03/15 3.081
Chapter 45.4 30/03/15 3.092
Chapter 45.3 30/03/15 3.089
Chapter 45.2 30/03/15 3.091
Chapter 45.1 30/03/15 3.058
Chapter 44.9 30/03/15 3.102
Chapter 44.9 30/03/15 3.097
Chapter 44.8 30/03/15 3.086
Chapter 44.7 30/03/15 3.083
Chapter 44.6 30/03/15 3.059
Chapter 44.5 30/03/15 3.056
Chapter 44.4 30/03/15 3.058
Chapter 44.3 30/03/15 3.063
Chapter 44.2 30/03/15 3.056
Chapter 44.1 30/03/15 3.084
Chapter 43.9 30/03/15 3.059
Chapter 43.8 30/03/15 3.054
Chapter 43.7 30/03/15 3.083
Chapter 43.6 30/03/15 3.093
Chapter 43.5 30/03/15 3.095
Chapter 43.4 26/09/15 3.056
Chapter 43.3 26/09/15 3.028
Chapter 43.2 26/09/15 3.061
Chapter 43.1 30/03/15 3.064
Chapter 42.9 26/09/15 3.081
Chapter 42.8 26/09/15 3.071
Chapter 42.7 26/09/15 3.078
Chapter 42.6 26/09/15 3.063
Chapter 42.5 26/09/15 3.029
Chapter 42.4 26/09/15 3.072
Chapter 42.3 26/09/15 3.060
Chapter 42.2 26/09/15 3.079
Chapter 42.1 26/09/15 3.065
Chapter 41.9 26/09/15 3.054
Chapter 41.9 26/09/15 3.027
Chapter 41.8 26/09/15 3.062
Chapter 41.7 26/09/15 3.072
Chapter 41.6 26/09/15 3.065
Chapter 41.5 26/09/15 3.029
Chapter 41.4 26/09/15 3.026
Chapter 41.3 26/09/15 3.056
Chapter 41.2 26/09/15 3.077
Chapter 41.1 26/09/15 3.063
Chapter 40.9 26/09/15 3.056
Chapter 40.9 26/09/15 3.070
Chapter 40.8 26/09/15 3.079
Chapter 40.7 26/09/15 3.033
Chapter 40.6 26/09/15 3.057
Chapter 40.5 26/09/15 3.037
Chapter 40.4 26/09/15 3.059
Chapter 40.3 26/09/15 3.076
Chapter 40.2 26/09/15 3.059
Chapter 40.1 26/09/15 3.074
Chapter 39.9 26/09/15 3.053
Chapter 39.9 26/09/15 3.052
Chapter 39.8 26/09/15 3.069
Chapter 39.7 26/09/15 3.049
Chapter 39.6 26/09/15 3.052
Chapter 39.5 26/09/15 3.033
Chapter 39.4 26/09/15 3.030
Chapter 39.3 26/09/15 3.030
Chapter 39.2 26/09/15 3.055
Chapter 39.1 26/09/15 3.032
Chapter 38.9 26/09/15 3.058
Chapter 38.9 26/09/15 3.072
Chapter 38.8 26/09/15 3.061
Chapter 38.7 26/09/15 3.034
Chapter 38.6 26/09/15 3.075
Chapter 38.5 26/09/15 3.058
Chapter 38.4 26/09/15 3.074
Chapter 38.3 26/09/15 3.062
Chapter 38.2 26/09/15 3.056
Chapter 38.1 26/09/15 3.069
Chapter 37.9 26/09/15 3.075
Chapter 37.9 26/09/15 3.061
Chapter 37.8 26/09/15 3.072
Chapter 37.7 26/09/15 3.041
Chapter 37.6 26/09/15 3.070
Chapter 37.5 26/09/15 3.041
Chapter 37.4 26/09/15 3.076
Chapter 37.3 26/09/15 3.039
Chapter 37.2 26/09/15 3.059
Chapter 37.1 26/09/15 3.063
Chapter 36.9 26/09/15 3.030
Chapter 36.9 26/09/15 3.076
Chapter 36.8 26/09/15 3.075
Chapter 36.7 26/09/15 3.024
Chapter 36.6 26/09/15 3.057
Chapter 36.5 26/09/15 3.069
Chapter 36.4 26/09/15 3.055
Chapter 36.3 26/09/15 3.029
Chapter 36.2 26/09/15 3.058
Chapter 36.1 26/09/15 3.091
Chapter 35.9 26/09/15 3.071
Chapter 35.9 26/09/15 3.074
Chapter 35.8 26/09/15 3.075
Chapter 35.7 26/09/15 3.030
Chapter 35.6 26/09/15 3.056
Chapter 35.5 26/09/15 3.062
Chapter 35.4 26/09/15 3.055
Chapter 35.3 26/09/15 3.030
Chapter 35.2 26/09/15 3.068
Chapter 35.1 26/09/15 3.040
Chapter 34.9 26/09/15 3.073
Chapter 34.9 26/09/15 3.057
Chapter 34.8 26/09/15 3.037
Chapter 34.7 26/09/15 3.060
Chapter 34.6 26/09/15 3.043
Chapter 34.5 26/09/15 3.032
Chapter 34.4 26/09/15 3.061
Chapter 34.3 26/09/15 3.072
Chapter 34.2 26/09/15 3.028
Chapter 34.1 26/09/15 3.073
Chapter 33.9 26/09/15 3.070
Chapter 33.9 26/09/15 3.030
Chapter 33.8 26/09/15 3.070
Chapter 33.7 26/09/15 3.056
Chapter 33.6 26/09/15 3.071
Chapter 33.5 26/09/15 3.074
Chapter 33.4 26/09/15 3.051
Chapter 33.3 26/09/15 3.059
Chapter 33.2 26/09/15 3.073
Chapter 33.1 26/09/15 3.038
Chapter 32.9 26/09/15 3.068
Chapter 32.8 26/09/15 3.052
Chapter 32.7 26/09/15 3.078
Chapter 32.6 26/09/15 3.046
Chapter 32.5 26/09/15 3.028
Chapter 32.4 26/09/15 3.055
Chapter 32.3 26/09/15 3.057
Chapter 32.2 26/09/15 3.055
Chapter 32.1 26/09/15 3.033
Chapter 31.9 26/09/15 3.070
Chapter 31.9 26/09/15 3.068
Chapter 31.8 26/09/15 3.061
Chapter 31.7 26/09/15 3.058
Chapter 31.6 26/09/15 3.059
Chapter 31.5 26/09/15 3.054
Chapter 31.4 26/09/15 3.031
Chapter 31.3 26/09/15 3.058
Chapter 31.2 26/09/15 3.075
Chapter 31.1 26/09/15 3.082
Chapter 30.9 26/09/15 3.036
Chapter 30.9 26/09/15 3.053
Chapter 30.8 26/09/15 3.069
Chapter 30.7 26/09/15 3.029
Chapter 30.6 26/09/15 3.031
Chapter 30.5 26/09/15 3.058
Chapter 30.4 26/09/15 3.029
Chapter 30.3 26/09/15 3.026
Chapter 30.2 26/09/15 3.073
Chapter 30.1 26/09/15 3.066
Chapter 29.9 26/09/15 3.027
Chapter 29.9 26/09/15 3.063
Chapter 29.8 26/09/15 3.063
Chapter 29.7 26/09/15 3.054
Chapter 29.6 26/09/15 3.081
Chapter 29.5 26/09/15 3.067
Chapter 29.4 26/09/15 3.058
Chapter 29.3 26/09/15 3.075
Chapter 29.2 26/09/15 3.071
Chapter 29.1 26/09/15 3.073
Chapter 28.9 26/09/15 3.059
Chapter 28.9 26/09/15 3.024
Chapter 28.8 26/09/15 3.052
Chapter 28.7 26/09/15 3.057
Chapter 28.6 26/09/15 3.069
Chapter 28.5 26/09/15 3.066
Chapter 28.4 26/09/15 3.054
Chapter 28.3 26/09/15 3.056
Chapter 28.2 26/09/15 3.056
Chapter 28.1 26/09/15 3.055
Chapter 27.9 26/09/15 3.026
Chapter 27.9 26/09/15 3.073
Chapter 27.8 26/09/15 3.057
Chapter 27.7 26/09/15 3.026
Chapter 27.6 26/09/15 3.065
Chapter 27.5 26/09/15 3.054
Chapter 27.4 26/09/15 3.071
Chapter 27.3 26/09/15 3.054
Chapter 27.2 26/09/15 3.052
Chapter 27.1 26/09/15 3.073
Chapter 26.9 26/09/15 3.051
Chapter 26.9 26/09/15 3.075
Chapter 26.8 26/09/15 3.073
Chapter 26.7 26/09/15 3.030
Chapter 26.6 26/09/15 3.027
Chapter 26.5 26/09/15 3.060
Chapter 26.4 26/09/15 3.028
Chapter 26.3 26/09/15 3.027
Chapter 26.2 26/09/15 3.071
Chapter 26.1 26/09/15 3.027
Chapter 25.9 26/09/15 3.047
Chapter 25.9 26/09/15 3.024
Chapter 25.8 26/09/15 3.070
Chapter 25.7 26/09/15 3.071
Chapter 25.6 26/09/15 3.067
Chapter 25.5 26/09/15 3.026
Chapter 25.4 26/09/15 3.062
Chapter 25.3 26/09/15 3.058
Chapter 25.2 26/09/15 3.055
Chapter 25.1 26/09/15 3.073
Chapter 24.9 26/09/15 3.062
Chapter 24.9 26/09/15 3.056
Chapter 24.8 26/09/15 3.070
Chapter 24.7 26/09/15 3.024
Chapter 24.6 26/09/15 3.056
Chapter 24.5 26/09/15 3.062
Chapter 24.4 26/09/15 3.056
Chapter 24.3 26/09/15 3.052
Chapter 24.2 26/09/15 3.050
Chapter 24.1 26/09/15 3.035
Chapter 23.9 26/09/15 3.068
Chapter 23.9 26/09/15 3.053
Chapter 23.8 26/09/15 3.067
Chapter 23.7 26/09/15 3.057
Chapter 23.6 26/09/15 3.029
Chapter 23.5 26/09/15 3.062
Chapter 23.4 26/09/15 3.054
Chapter 23.3 26/09/15 3.071
Chapter 23.2 26/09/15 3.070
Chapter 23.1 26/09/15 3.076
Chapter 22.9 26/09/15 3.066
Chapter 22.8 26/09/15 3.070
Chapter 22.7 26/09/15 3.070
Chapter 22.6 26/09/15 3.071
Chapter 22.5 26/09/15 3.027
Chapter 22.4 26/09/15 3.061
Chapter 22.3 26/09/15 3.029
Chapter 22.2 26/09/15 3.058
Chapter 22.1 26/09/15 3.039
Chapter 21.9 26/09/15 3.026
Chapter 21.9 26/09/15 3.068
Chapter 21.8 26/09/15 3.068
Chapter 21.7 26/09/15 3.074
Chapter 21.6 26/09/15 3.025
Chapter 21.5 26/09/15 3.068
Chapter 21.4 26/09/15 3.069
Chapter 21.3 26/09/15 3.076
Chapter 21.2 26/09/15 3.072
Chapter 21.1 26/09/15 3.078
Chapter 20.9 26/09/15 3.073
Chapter 20.9 26/09/15 3.072
Chapter 20.8 26/09/15 3.056
Chapter 20.7 26/09/15 3.059
Chapter 20.6 26/09/15 3.033
Chapter 20.5 26/09/15 3.054
Chapter 20.4 26/09/15 3.077
Chapter 20.3 26/09/15 3.056
Chapter 20.2 26/09/15 3.034
Chapter 20.1 26/09/15 3.038
Chapter 19.9 26/09/15 3.073
Chapter 19.9 26/09/15 3.056
Chapter 19.8 26/09/15 3.076
Chapter 19.7 26/09/15 3.073
Chapter 19.6 26/09/15 3.068
Chapter 19.5 26/09/15 3.032
Chapter 19.4 26/09/15 3.081
Chapter 19.3 26/09/15 3.055
Chapter 19.2 26/09/15 3.061
Chapter 19.1 26/09/15 3.065
Chapter 18.9 26/09/15 3.081
Chapter 18.9 26/09/15 3.032
Chapter 18.8 26/09/15 3.056
Chapter 18.7 26/09/15 3.031
Chapter 18.6 26/09/15 3.075
Chapter 18.5 26/09/15 3.076
Chapter 18.4 26/09/15 3.078
Chapter 18.3 26/09/15 3.036
Chapter 18.2 26/09/15 3.080
Chapter 18.1 26/09/15 3.075
Chapter 17.9 26/09/15 3.074
Chapter 17.9 26/09/15 3.071
Chapter 17.8 26/09/15 3.065
Chapter 17.7 26/09/15 3.036
Chapter 17.6 26/09/15 3.034
Chapter 17.5 26/09/15 3.035
Chapter 17.4 26/09/15 3.084
Chapter 17.3 26/09/15 3.062
Chapter 17.2 26/09/15 3.081
Chapter 17.1 26/09/15 3.036
Chapter 16.9 26/09/15 3.081
Chapter 16.9 26/09/15 3.033
Chapter 16.8 26/09/15 3.063
Chapter 16.7 26/09/15 3.077
Chapter 16.6 26/09/15 3.038
Chapter 16.5 26/09/15 3.032
Chapter 16.4 26/09/15 3.068
Chapter 16.3 26/09/15 3.031
Chapter 16.2 26/09/15 3.058
Chapter 16.1 26/09/15 3.078
Chapter 15.9 26/09/15 3.056
Chapter 15.9 26/09/15 3.058
Chapter 15.8 26/09/15 3.070
Chapter 15.7 26/09/15 3.031
Chapter 15.6 26/09/15 3.078
Chapter 15.5 26/09/15 3.030
Chapter 15.4 26/09/15 3.031
Chapter 15.3 26/09/15 3.034
Chapter 15.2 26/09/15 3.078
Chapter 15.1 26/09/15 3.068
Chapter 14.9 26/09/15 3.066
Chapter 14.9 26/09/15 3.086
Chapter 14.8 26/09/15 3.072
Chapter 14.7 26/09/15 3.076
Chapter 14.6 26/09/15 3.079
Chapter 14.5 26/09/15 3.065
Chapter 14.4 26/09/15 3.074
Chapter 14.3 26/09/15 3.090
Chapter 14.2 26/09/15 3.073
Chapter 14.1 26/09/15 3.077
Chapter 13.9 26/09/15 3.061
Chapter 13.9 26/09/15 3.033
Chapter 13.8 26/09/15 3.036
Chapter 13.7 26/09/15 3.080
Chapter 13.6 26/09/15 3.061
Chapter 13.5 26/09/15 3.084
Chapter 13.4 26/09/15 3.067
Chapter 13.3 26/09/15 3.034
Chapter 13.2 26/09/15 3.035
Chapter 13.1 26/09/15 3.067
Chapter 12.9 26/09/15 3.069
Chapter 12.8 26/09/15 3.038
Chapter 12.7 26/09/15 3.059
Chapter 12.6 26/09/15 3.062
Chapter 12.5 26/09/15 3.041
Chapter 12.4 26/09/15 3.083
Chapter 12.3 26/09/15 3.060
Chapter 12.2 26/09/15 3.077
Chapter 12.1 26/09/15 3.039
Chapter 11.9 26/09/15 3.072
Chapter 11.8 26/09/15 3.056
Chapter 11.7 26/09/15 3.084
Chapter 11.6 26/09/15 3.038
Chapter 11.5 26/09/15 3.041
Chapter 11.4 26/09/15 3.086
Chapter 11.3 26/09/15 3.066
Chapter 11.2 26/09/15 3.063
Chapter 11.1 26/09/15 3.068
Chapter 10.9 26/09/15 3.038
Chapter 10.9 26/09/15 3.037
Chapter 10.8 26/09/15 3.067
Chapter 10.7 26/09/15 3.070
Chapter 10.6 26/09/15 3.040
Chapter 10.5 26/09/15 3.074
Chapter 10.4 26/09/15 3.084
Chapter 10.3 26/09/15 3.080
Chapter 10.2 26/09/15 3.087
Chapter 10.1 26/09/15 3.073
Chapter 9.9 26/09/15 3.083
Chapter 9.9 26/09/15 3.083
Chapter 9.8 26/09/15 3.086
Chapter 9.7 26/09/15 3.034
Chapter 9.6 26/09/15 3.040
Chapter 9.5 26/09/15 3.072
Chapter 9.4 26/09/15 3.074
Chapter 9.3 26/09/15 3.037
Chapter 9.2 26/09/15 3.090
Chapter 9.1 26/09/15 3.087
Chapter 8.9 26/09/15 3.034
Chapter 8.9 26/09/15 3.078
Chapter 8.8 26/09/15 3.032
Chapter 8.7 26/09/15 3.079
Chapter 8.6 26/09/15 3.037
Chapter 8.5 26/09/15 3.072
Chapter 8.4 26/09/15 3.066
Chapter 8.3 26/09/15 3.060
Chapter 8.2 26/09/15 3.090
Chapter 8.1 26/09/15 3.066
Chapter 7.9 26/09/15 3.061
Chapter 7.9 26/09/15 3.035
Chapter 7.8 26/09/15 3.062
Chapter 7.7 26/09/15 3.064
Chapter 7.6 26/09/15 3.076
Chapter 7.5 26/09/15 3.070
Chapter 7.4 26/09/15 3.079
Chapter 7.3 26/09/15 3.067
Chapter 7.2 26/09/15 3.070
Chapter 7.1 26/09/15 3.091
Chapter 6.9 26/09/15 3.082
Chapter 6.9 26/09/15 3.042
Chapter 6.8 26/09/15 3.087
Chapter 6.7 26/09/15 3.075
Chapter 6.6 26/09/15 3.092
Chapter 6.5 26/09/15 3.088
Chapter 6.4 26/09/15 3.085
Chapter 6.3 26/09/15 3.039
Chapter 6.2 26/09/15 3.066
Chapter 6.1 26/09/15 3.069
Chapter 5.9 26/09/15 3.092
Chapter 5.9 26/09/15 3.033
Chapter 5.8 26/09/15 3.038
Chapter 5.7 26/09/15 3.084
Chapter 5.6 26/09/15 3.039
Chapter 5.5 26/09/15 3.083
Chapter 5.4 26/09/15 3.066
Chapter 5.3 26/09/15 3.039
Chapter 5.2 26/09/15 3.087
Chapter 5.1 26/09/15 3.040
Chapter 4.9 26/09/15 3.033
Chapter 4.9 26/09/15 3.037
Chapter 4.8 26/09/15 3.066
Chapter 4.7 26/09/15 3.071
Chapter 4.6 26/09/15 3.067
Chapter 4.5 26/09/15 3.067
Chapter 4.4 26/09/15 3.068
Chapter 4.3 26/09/15 3.072
Chapter 4.2 26/09/15 3.064
Chapter 4.1 26/09/15 3.066
Chapter 3.9 26/09/15 3.043
Chapter 3.9 26/09/15 3.072
Chapter 3.8 26/09/15 3.041
Chapter 3.7 26/09/15 3.038
Chapter 3.6 26/09/15 3.073
Chapter 3.5 26/09/15 3.071
Chapter 3.4 26/09/15 3.044
Chapter 3.3 26/09/15 3.082
Chapter 3.2 26/09/15 3.062
Chapter 3.1 26/09/15 3.044
Chapter 2.9 26/09/15 3.096
Chapter 2.9 26/09/15 3.080
Chapter 2.8 26/09/15 3.076
Chapter 2.7 26/09/15 3.090
Chapter 2.6 26/09/15 3.076
Chapter 2.5 26/09/15 3.050
Chapter 2.4 26/09/15 3.114
Chapter 2.3 26/09/15 3.085
Chapter 2.2 26/09/15 3.095
Chapter 2.1 26/09/15 3.079
Chapter 1.8 26/09/15 3.078
Chapter 1.7 26/09/15 3.078
Chapter 1.6 26/09/15 3.084
Chapter 1.5 26/09/15 3.088
Chapter 1.4 26/09/15 3.083
Chapter 1.3 26/09/15 3.089
Chapter 1.2 26/09/15 3.090
Chapter 1.1 26/09/15 3.161
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch