Khuyển Dạ Xoa Bản đẹp

Khuyển Dạ Xoa Bản đẹp
Lượt xem: 30.553
Nội dung

Câu chuyện bắt đầu từ lúc Kagome, vào ngày sinh nhật thứ mười lăm, đã vô tình rơi xuống cái giếng cạn và trở về thời phong kiến của Nhật Bản vào 500 năm trước. Ở đây, cô đã gặp được Inu Yasha Khi vừa đến nơi đã có một số yêu quái đến tranh giành viên ngọc tứ hồn (Shikon no Tama) mà Kagome mang theo bên người (Được ông nội tặng) Trong lúc tranh đoạt. Kagome vô tình đã làm nổ tung viên Ngọc tứ hồn thành từng mảnh vụn. Điều này dẫn tới vô số yêu quái đột biến do được hưởng năng lực từ những mảnh ngọc tứ hồn xuất hiện xuyên suốt bộ truyện Vì thế, theo lời đề nghị của bà Kaede, Inu Yasha và Kagome đã cùng nhau hợp tác để thu thập lại các mảnh vỡ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 56.9: Extra 26/09/15 3.176
Chapter 56.9: .10 26/09/15 3.156
Chapter 56.9 26/09/15 3.100
Chapter 56.8 26/09/15 3.021
Chapter 56.7 26/09/15 3.062
Chapter 56.6 26/09/15 3.052
Chapter 56.5 26/09/15 3.044
Chapter 56.4 26/09/15 3.056
Chapter 56.3 26/09/15 3.016
Chapter 56.2 26/09/15 3.054
Chapter 56.1 26/09/15 3.038
Chapter 55.9 26/09/15 3.074
Chapter 55.9 26/09/15 3.066
Chapter 55.8 26/09/15 3.021
Chapter 55.7 26/09/15 3.052
Chapter 55.6 26/09/15 3.053
Chapter 55.5 26/09/15 3.053
Chapter 55.4 26/09/15 3.066
Chapter 55.3 26/09/15 3.017
Chapter 55.2 26/09/15 3.018
Chapter 55.1 26/09/15 3.051
Chapter 54.9 26/09/15 3.068
Chapter 54.9 26/09/15 3.066
Chapter 54.8 26/09/15 3.048
Chapter 54.7 26/09/15 3.064
Chapter 54.6 26/09/15 3.060
Chapter 54.5 26/09/15 3.052
Chapter 54.4 26/09/15 3.021
Chapter 54.3 26/09/15 3.050
Chapter 54.2 26/09/15 3.051
Chapter 54.1 26/09/15 3.061
Chapter 53.9 26/09/15 3.060
Chapter 53.9 26/09/15 3.050
Chapter 53.8 26/09/15 3.064
Chapter 53.7 26/09/15 3.057
Chapter 53.6 26/09/15 3.058
Chapter 53.5 26/09/15 3.058
Chapter 53.4 26/09/15 3.049
Chapter 53.3 26/09/15 3.046
Chapter 53.2 26/09/15 3.048
Chapter 53.1 26/09/15 3.059
Chapter 52.9 26/09/15 3.064
Chapter 52.9 26/09/15 3.018
Chapter 52.8 26/09/15 3.013
Chapter 52.7 26/09/15 3.040
Chapter 52.6 26/09/15 3.044
Chapter 52.5 26/09/15 3.016
Chapter 52.4 26/09/15 3.042
Chapter 52.3 26/09/15 3.063
Chapter 52.2 26/09/15 3.056
Chapter 52.1 26/09/15 3.048
Chapter 51.9 26/09/15 3.057
Chapter 51.9 26/09/15 3.042
Chapter 51.8 26/09/15 3.044
Chapter 51.7 26/09/15 3.017
Chapter 51.6 26/09/15 3.018
Chapter 51.5 26/09/15 3.042
Chapter 51.4 26/09/15 3.016
Chapter 51.3 26/09/15 3.043
Chapter 51.2 26/09/15 3.022
Chapter 51.1 26/09/15 3.068
Chapter 50.9 26/09/15 3.058
Chapter 50.9 26/09/15 3.042
Chapter 50.8 26/09/15 3.015
Chapter 50.7 26/09/15 3.041
Chapter 50.6 26/09/15 3.055
Chapter 50.5 26/09/15 3.056
Chapter 50.4 26/09/15 3.041
Chapter 50.3 26/09/15 3.019
Chapter 50.2 26/09/15 3.061
Chapter 50.1 26/09/15 3.052
Chapter 49.9 26/09/15 3.018
Chapter 49.9 26/09/15 3.040
Chapter 49.8 26/09/15 3.015
Chapter 49.7 26/09/15 3.016
Chapter 49.6 26/09/15 3.045
Chapter 49.5 26/09/15 3.020
Chapter 49.4 26/09/15 3.060
Chapter 49.3 26/09/15 3.065
Chapter 49.2 26/09/15 3.048
Chapter 49.1 26/09/15 3.061
Chapter 48.9 26/09/15 3.044
Chapter 48.9 26/09/15 3.039
Chapter 48.8 26/09/15 3.057
Chapter 48.7 26/09/15 3.022
Chapter 48.6 26/09/15 3.053
Chapter 48.5 26/09/15 3.060
Chapter 48.4 26/09/15 3.060
Chapter 48.3 26/09/15 3.064
Chapter 48.2 26/09/15 3.066
Chapter 48.1 26/09/15 3.056
Chapter 47.9 26/09/15 3.021
Chapter 47.8 26/09/15 3.050
Chapter 47.7 26/09/15 3.049
Chapter 47.6 26/09/15 3.061
Chapter 47.5 26/09/15 3.024
Chapter 47.4 26/09/15 3.022
Chapter 47.3 26/09/15 3.018
Chapter 47.2 30/03/15 3.057
Chapter 47.1 30/03/15 3.063
Chapter 46.9 30/03/15 3.050
Chapter 46.9 30/03/15 3.060
Chapter 46.8 30/03/15 3.076
Chapter 46.7 30/03/15 3.077
Chapter 46.6 30/03/15 3.075
Chapter 46.5 30/03/15 3.048
Chapter 46.4 30/03/15 3.050
Chapter 46.3 30/03/15 3.078
Chapter 46.2 30/03/15 3.080
Chapter 46.1 30/03/15 3.077
Chapter 45.9 30/03/15 3.081
Chapter 45.9 30/03/15 3.052
Chapter 45.8 30/03/15 3.054
Chapter 45.7 30/03/15 3.079
Chapter 45.6 30/03/15 3.076
Chapter 45.5 30/03/15 3.072
Chapter 45.4 30/03/15 3.083
Chapter 45.3 30/03/15 3.079
Chapter 45.2 30/03/15 3.081
Chapter 45.1 30/03/15 3.046
Chapter 44.9 30/03/15 3.090
Chapter 44.9 30/03/15 3.084
Chapter 44.8 30/03/15 3.077
Chapter 44.7 30/03/15 3.072
Chapter 44.6 30/03/15 3.049
Chapter 44.5 30/03/15 3.045
Chapter 44.4 30/03/15 3.049
Chapter 44.3 30/03/15 3.054
Chapter 44.2 30/03/15 3.047
Chapter 44.1 30/03/15 3.071
Chapter 43.9 30/03/15 3.050
Chapter 43.8 30/03/15 3.045
Chapter 43.7 30/03/15 3.074
Chapter 43.6 30/03/15 3.083
Chapter 43.5 30/03/15 3.085
Chapter 43.4 26/09/15 3.048
Chapter 43.3 26/09/15 3.018
Chapter 43.2 26/09/15 3.053
Chapter 43.1 30/03/15 3.054
Chapter 42.9 26/09/15 3.067
Chapter 42.8 26/09/15 3.059
Chapter 42.7 26/09/15 3.065
Chapter 42.6 26/09/15 3.051
Chapter 42.5 26/09/15 3.017
Chapter 42.4 26/09/15 3.061
Chapter 42.3 26/09/15 3.049
Chapter 42.2 26/09/15 3.065
Chapter 42.1 26/09/15 3.052
Chapter 41.9 26/09/15 3.043
Chapter 41.9 26/09/15 3.016
Chapter 41.8 26/09/15 3.051
Chapter 41.7 26/09/15 3.062
Chapter 41.6 26/09/15 3.056
Chapter 41.5 26/09/15 3.019
Chapter 41.4 26/09/15 3.015
Chapter 41.3 26/09/15 3.045
Chapter 41.2 26/09/15 3.064
Chapter 41.1 26/09/15 3.049
Chapter 40.9 26/09/15 3.045
Chapter 40.9 26/09/15 3.059
Chapter 40.8 26/09/15 3.067
Chapter 40.7 26/09/15 3.022
Chapter 40.6 26/09/15 3.046
Chapter 40.5 26/09/15 3.024
Chapter 40.4 26/09/15 3.049
Chapter 40.3 26/09/15 3.066
Chapter 40.2 26/09/15 3.049
Chapter 40.1 26/09/15 3.065
Chapter 39.9 26/09/15 3.043
Chapter 39.9 26/09/15 3.044
Chapter 39.8 26/09/15 3.058
Chapter 39.7 26/09/15 3.038
Chapter 39.6 26/09/15 3.041
Chapter 39.5 26/09/15 3.022
Chapter 39.4 26/09/15 3.020
Chapter 39.3 26/09/15 3.021
Chapter 39.2 26/09/15 3.045
Chapter 39.1 26/09/15 3.020
Chapter 38.9 26/09/15 3.048
Chapter 38.9 26/09/15 3.061
Chapter 38.8 26/09/15 3.049
Chapter 38.7 26/09/15 3.024
Chapter 38.6 26/09/15 3.065
Chapter 38.5 26/09/15 3.048
Chapter 38.4 26/09/15 3.063
Chapter 38.3 26/09/15 3.050
Chapter 38.2 26/09/15 3.045
Chapter 38.1 26/09/15 3.059
Chapter 37.9 26/09/15 3.065
Chapter 37.9 26/09/15 3.051
Chapter 37.8 26/09/15 3.062
Chapter 37.7 26/09/15 3.030
Chapter 37.6 26/09/15 3.060
Chapter 37.5 26/09/15 3.029
Chapter 37.4 26/09/15 3.065
Chapter 37.3 26/09/15 3.028
Chapter 37.2 26/09/15 3.048
Chapter 37.1 26/09/15 3.051
Chapter 36.9 26/09/15 3.019
Chapter 36.9 26/09/15 3.065
Chapter 36.8 26/09/15 3.064
Chapter 36.7 26/09/15 3.014
Chapter 36.6 26/09/15 3.045
Chapter 36.5 26/09/15 3.058
Chapter 36.4 26/09/15 3.046
Chapter 36.3 26/09/15 3.020
Chapter 36.2 26/09/15 3.048
Chapter 36.1 26/09/15 3.079
Chapter 35.9 26/09/15 3.062
Chapter 35.9 26/09/15 3.065
Chapter 35.8 26/09/15 3.065
Chapter 35.7 26/09/15 3.020
Chapter 35.6 26/09/15 3.045
Chapter 35.5 26/09/15 3.052
Chapter 35.4 26/09/15 3.044
Chapter 35.3 26/09/15 3.019
Chapter 35.2 26/09/15 3.058
Chapter 35.1 26/09/15 3.031
Chapter 34.9 26/09/15 3.062
Chapter 34.9 26/09/15 3.045
Chapter 34.8 26/09/15 3.025
Chapter 34.7 26/09/15 3.048
Chapter 34.6 26/09/15 3.031
Chapter 34.5 26/09/15 3.019
Chapter 34.4 26/09/15 3.049
Chapter 34.3 26/09/15 3.062
Chapter 34.2 26/09/15 3.017
Chapter 34.1 26/09/15 3.062
Chapter 33.9 26/09/15 3.059
Chapter 33.9 26/09/15 3.019
Chapter 33.8 26/09/15 3.058
Chapter 33.7 26/09/15 3.044
Chapter 33.6 26/09/15 3.060
Chapter 33.5 26/09/15 3.062
Chapter 33.4 26/09/15 3.040
Chapter 33.3 26/09/15 3.048
Chapter 33.2 26/09/15 3.063
Chapter 33.1 26/09/15 3.024
Chapter 32.9 26/09/15 3.053
Chapter 32.8 26/09/15 3.039
Chapter 32.7 26/09/15 3.065
Chapter 32.6 26/09/15 3.033
Chapter 32.5 26/09/15 3.017
Chapter 32.4 26/09/15 3.044
Chapter 32.3 26/09/15 3.044
Chapter 32.2 26/09/15 3.044
Chapter 32.1 26/09/15 3.020
Chapter 31.9 26/09/15 3.059
Chapter 31.9 26/09/15 3.057
Chapter 31.8 26/09/15 3.049
Chapter 31.7 26/09/15 3.045
Chapter 31.6 26/09/15 3.049
Chapter 31.5 26/09/15 3.044
Chapter 31.4 26/09/15 3.018
Chapter 31.3 26/09/15 3.046
Chapter 31.2 26/09/15 3.064
Chapter 31.1 26/09/15 3.070
Chapter 30.9 26/09/15 3.026
Chapter 30.9 26/09/15 3.043
Chapter 30.8 26/09/15 3.058
Chapter 30.7 26/09/15 3.019
Chapter 30.6 26/09/15 3.021
Chapter 30.5 26/09/15 3.046
Chapter 30.4 26/09/15 3.018
Chapter 30.3 26/09/15 3.015
Chapter 30.2 26/09/15 3.061
Chapter 30.1 26/09/15 3.053
Chapter 29.9 26/09/15 3.015
Chapter 29.9 26/09/15 3.052
Chapter 29.8 26/09/15 3.053
Chapter 29.7 26/09/15 3.043
Chapter 29.6 26/09/15 3.067
Chapter 29.5 26/09/15 3.057
Chapter 29.4 26/09/15 3.045
Chapter 29.3 26/09/15 3.064
Chapter 29.2 26/09/15 3.059
Chapter 29.1 26/09/15 3.060
Chapter 28.9 26/09/15 3.050
Chapter 28.9 26/09/15 3.013
Chapter 28.8 26/09/15 3.039
Chapter 28.7 26/09/15 3.045
Chapter 28.6 26/09/15 3.056
Chapter 28.5 26/09/15 3.055
Chapter 28.4 26/09/15 3.043
Chapter 28.3 26/09/15 3.044
Chapter 28.2 26/09/15 3.044
Chapter 28.1 26/09/15 3.043
Chapter 27.9 26/09/15 3.015
Chapter 27.9 26/09/15 3.062
Chapter 27.8 26/09/15 3.046
Chapter 27.7 26/09/15 3.015
Chapter 27.6 26/09/15 3.056
Chapter 27.5 26/09/15 3.044
Chapter 27.4 26/09/15 3.060
Chapter 27.3 26/09/15 3.043
Chapter 27.2 26/09/15 3.042
Chapter 27.1 26/09/15 3.062
Chapter 26.9 26/09/15 3.040
Chapter 26.9 26/09/15 3.065
Chapter 26.8 26/09/15 3.063
Chapter 26.7 26/09/15 3.019
Chapter 26.6 26/09/15 3.016
Chapter 26.5 26/09/15 3.046
Chapter 26.4 26/09/15 3.016
Chapter 26.3 26/09/15 3.015
Chapter 26.2 26/09/15 3.059
Chapter 26.1 26/09/15 3.016
Chapter 25.9 26/09/15 3.038
Chapter 25.9 26/09/15 3.014
Chapter 25.8 26/09/15 3.060
Chapter 25.7 26/09/15 3.060
Chapter 25.6 26/09/15 3.055
Chapter 25.5 26/09/15 3.015
Chapter 25.4 26/09/15 3.052
Chapter 25.3 26/09/15 3.045
Chapter 25.2 26/09/15 3.044
Chapter 25.1 26/09/15 3.062
Chapter 24.9 26/09/15 3.051
Chapter 24.9 26/09/15 3.045
Chapter 24.8 26/09/15 3.060
Chapter 24.7 26/09/15 3.013
Chapter 24.6 26/09/15 3.046
Chapter 24.5 26/09/15 3.051
Chapter 24.4 26/09/15 3.046
Chapter 24.3 26/09/15 3.042
Chapter 24.2 26/09/15 3.041
Chapter 24.1 26/09/15 3.025
Chapter 23.9 26/09/15 3.058
Chapter 23.9 26/09/15 3.042
Chapter 23.8 26/09/15 3.056
Chapter 23.7 26/09/15 3.047
Chapter 23.6 26/09/15 3.018
Chapter 23.5 26/09/15 3.050
Chapter 23.4 26/09/15 3.043
Chapter 23.3 26/09/15 3.060
Chapter 23.2 26/09/15 3.059
Chapter 23.1 26/09/15 3.063
Chapter 22.9 26/09/15 3.051
Chapter 22.8 26/09/15 3.059
Chapter 22.7 26/09/15 3.060
Chapter 22.6 26/09/15 3.061
Chapter 22.5 26/09/15 3.018
Chapter 22.4 26/09/15 3.050
Chapter 22.3 26/09/15 3.020
Chapter 22.2 26/09/15 3.049
Chapter 22.1 26/09/15 3.029
Chapter 21.9 26/09/15 3.016
Chapter 21.9 26/09/15 3.056
Chapter 21.8 26/09/15 3.059
Chapter 21.7 26/09/15 3.064
Chapter 21.6 26/09/15 3.017
Chapter 21.5 26/09/15 3.059
Chapter 21.4 26/09/15 3.057
Chapter 21.3 26/09/15 3.066
Chapter 21.2 26/09/15 3.062
Chapter 21.1 26/09/15 3.067
Chapter 20.9 26/09/15 3.063
Chapter 20.9 26/09/15 3.062
Chapter 20.8 26/09/15 3.047
Chapter 20.7 26/09/15 3.050
Chapter 20.6 26/09/15 3.024
Chapter 20.5 26/09/15 3.044
Chapter 20.4 26/09/15 3.066
Chapter 20.3 26/09/15 3.045
Chapter 20.2 26/09/15 3.023
Chapter 20.1 26/09/15 3.027
Chapter 19.9 26/09/15 3.062
Chapter 19.9 26/09/15 3.047
Chapter 19.8 26/09/15 3.066
Chapter 19.7 26/09/15 3.063
Chapter 19.6 26/09/15 3.060
Chapter 19.5 26/09/15 3.022
Chapter 19.4 26/09/15 3.072
Chapter 19.3 26/09/15 3.045
Chapter 19.2 26/09/15 3.053
Chapter 19.1 26/09/15 3.056
Chapter 18.9 26/09/15 3.072
Chapter 18.9 26/09/15 3.022
Chapter 18.8 26/09/15 3.047
Chapter 18.7 26/09/15 3.021
Chapter 18.6 26/09/15 3.066
Chapter 18.5 26/09/15 3.067
Chapter 18.4 26/09/15 3.070
Chapter 18.3 26/09/15 3.024
Chapter 18.2 26/09/15 3.067
Chapter 18.1 26/09/15 3.065
Chapter 17.9 26/09/15 3.064
Chapter 17.9 26/09/15 3.060
Chapter 17.8 26/09/15 3.055
Chapter 17.7 26/09/15 3.026
Chapter 17.6 26/09/15 3.024
Chapter 17.5 26/09/15 3.025
Chapter 17.4 26/09/15 3.072
Chapter 17.3 26/09/15 3.051
Chapter 17.2 26/09/15 3.070
Chapter 17.1 26/09/15 3.024
Chapter 16.9 26/09/15 3.068
Chapter 16.9 26/09/15 3.022
Chapter 16.8 26/09/15 3.051
Chapter 16.7 26/09/15 3.066
Chapter 16.6 26/09/15 3.026
Chapter 16.5 26/09/15 3.023
Chapter 16.4 26/09/15 3.059
Chapter 16.3 26/09/15 3.022
Chapter 16.2 26/09/15 3.049
Chapter 16.1 26/09/15 3.069
Chapter 15.9 26/09/15 3.046
Chapter 15.9 26/09/15 3.049
Chapter 15.8 26/09/15 3.060
Chapter 15.7 26/09/15 3.022
Chapter 15.6 26/09/15 3.067
Chapter 15.5 26/09/15 3.020
Chapter 15.4 26/09/15 3.022
Chapter 15.3 26/09/15 3.024
Chapter 15.2 26/09/15 3.069
Chapter 15.1 26/09/15 3.058
Chapter 14.9 26/09/15 3.057
Chapter 14.9 26/09/15 3.079
Chapter 14.8 26/09/15 3.063
Chapter 14.7 26/09/15 3.068
Chapter 14.6 26/09/15 3.070
Chapter 14.5 26/09/15 3.057
Chapter 14.4 26/09/15 3.065
Chapter 14.3 26/09/15 3.079
Chapter 14.2 26/09/15 3.061
Chapter 14.1 26/09/15 3.068
Chapter 13.9 26/09/15 3.052
Chapter 13.9 26/09/15 3.024
Chapter 13.8 26/09/15 3.027
Chapter 13.7 26/09/15 3.071
Chapter 13.6 26/09/15 3.052
Chapter 13.5 26/09/15 3.075
Chapter 13.4 26/09/15 3.057
Chapter 13.3 26/09/15 3.025
Chapter 13.2 26/09/15 3.025
Chapter 13.1 26/09/15 3.056
Chapter 12.9 26/09/15 3.058
Chapter 12.8 26/09/15 3.028
Chapter 12.7 26/09/15 3.049
Chapter 12.6 26/09/15 3.053
Chapter 12.5 26/09/15 3.030
Chapter 12.4 26/09/15 3.070
Chapter 12.3 26/09/15 3.049
Chapter 12.2 26/09/15 3.065
Chapter 12.1 26/09/15 3.028
Chapter 11.9 26/09/15 3.059
Chapter 11.8 26/09/15 3.046
Chapter 11.7 26/09/15 3.073
Chapter 11.6 26/09/15 3.027
Chapter 11.5 26/09/15 3.026
Chapter 11.4 26/09/15 3.073
Chapter 11.3 26/09/15 3.052
Chapter 11.2 26/09/15 3.050
Chapter 11.1 26/09/15 3.055
Chapter 10.9 26/09/15 3.024
Chapter 10.9 26/09/15 3.026
Chapter 10.8 26/09/15 3.056
Chapter 10.7 26/09/15 3.054
Chapter 10.6 26/09/15 3.028
Chapter 10.5 26/09/15 3.063
Chapter 10.4 26/09/15 3.072
Chapter 10.3 26/09/15 3.068
Chapter 10.2 26/09/15 3.076
Chapter 10.1 26/09/15 3.062
Chapter 9.9 26/09/15 3.070
Chapter 9.9 26/09/15 3.071
Chapter 9.8 26/09/15 3.074
Chapter 9.7 26/09/15 3.022
Chapter 9.6 26/09/15 3.026
Chapter 9.5 26/09/15 3.059
Chapter 9.4 26/09/15 3.062
Chapter 9.3 26/09/15 3.023
Chapter 9.2 26/09/15 3.075
Chapter 9.1 26/09/15 3.072
Chapter 8.9 26/09/15 3.022
Chapter 8.9 26/09/15 3.068
Chapter 8.8 26/09/15 3.022
Chapter 8.7 26/09/15 3.070
Chapter 8.6 26/09/15 3.025
Chapter 8.5 26/09/15 3.060
Chapter 8.4 26/09/15 3.054
Chapter 8.3 26/09/15 3.046
Chapter 8.2 26/09/15 3.075
Chapter 8.1 26/09/15 3.052
Chapter 7.9 26/09/15 3.049
Chapter 7.9 26/09/15 3.022
Chapter 7.8 26/09/15 3.047
Chapter 7.7 26/09/15 3.051
Chapter 7.6 26/09/15 3.064
Chapter 7.5 26/09/15 3.058
Chapter 7.4 26/09/15 3.067
Chapter 7.3 26/09/15 3.055
Chapter 7.2 26/09/15 3.057
Chapter 7.1 26/09/15 3.078
Chapter 6.9 26/09/15 3.068
Chapter 6.9 26/09/15 3.029
Chapter 6.8 26/09/15 3.076
Chapter 6.7 26/09/15 3.061
Chapter 6.6 26/09/15 3.076
Chapter 6.5 26/09/15 3.073
Chapter 6.4 26/09/15 3.071
Chapter 6.3 26/09/15 3.026
Chapter 6.2 26/09/15 3.055
Chapter 6.1 26/09/15 3.058
Chapter 5.9 26/09/15 3.078
Chapter 5.9 26/09/15 3.023
Chapter 5.8 26/09/15 3.025
Chapter 5.7 26/09/15 3.071
Chapter 5.6 26/09/15 3.027
Chapter 5.5 26/09/15 3.069
Chapter 5.4 26/09/15 3.052
Chapter 5.3 26/09/15 3.025
Chapter 5.2 26/09/15 3.074
Chapter 5.1 26/09/15 3.029
Chapter 4.9 26/09/15 3.023
Chapter 4.9 26/09/15 3.027
Chapter 4.8 26/09/15 3.055
Chapter 4.7 26/09/15 3.054
Chapter 4.6 26/09/15 3.053
Chapter 4.5 26/09/15 3.055
Chapter 4.4 26/09/15 3.055
Chapter 4.3 26/09/15 3.058
Chapter 4.2 26/09/15 3.049
Chapter 4.1 26/09/15 3.054
Chapter 3.9 26/09/15 3.033
Chapter 3.9 26/09/15 3.060
Chapter 3.8 26/09/15 3.030
Chapter 3.7 26/09/15 3.027
Chapter 3.6 26/09/15 3.062
Chapter 3.5 26/09/15 3.057
Chapter 3.4 26/09/15 3.033
Chapter 3.3 26/09/15 3.073
Chapter 3.2 26/09/15 3.053
Chapter 3.1 26/09/15 3.033
Chapter 2.9 26/09/15 3.083
Chapter 2.9 26/09/15 3.066
Chapter 2.8 26/09/15 3.062
Chapter 2.7 26/09/15 3.076
Chapter 2.6 26/09/15 3.062
Chapter 2.5 26/09/15 3.037
Chapter 2.4 26/09/15 3.101
Chapter 2.3 26/09/15 3.073
Chapter 2.2 26/09/15 3.081
Chapter 2.1 26/09/15 3.065
Chapter 1.8 26/09/15 3.066
Chapter 1.7 26/09/15 3.067
Chapter 1.6 26/09/15 3.072
Chapter 1.5 26/09/15 3.077
Chapter 1.4 26/09/15 3.073
Chapter 1.3 26/09/15 3.079
Chapter 1.2 26/09/15 3.078
Chapter 1.1 26/09/15 3.137
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch