Khuyển Dạ Xoa Bản đẹp

Khuyển Dạ Xoa Bản đẹp
Lượt xem: 33.755
Nội dung

Câu chuyện bắt đầu từ lúc Kagome, vào ngày sinh nhật thứ mười lăm, đã vô tình rơi xuống cái giếng cạn và trở về thời phong kiến của Nhật Bản vào 500 năm trước. Ở đây, cô đã gặp được Inu Yasha Khi vừa đến nơi đã có một số yêu quái đến tranh giành viên ngọc tứ hồn (Shikon no Tama) mà Kagome mang theo bên người (Được ông nội tặng) Trong lúc tranh đoạt. Kagome vô tình đã làm nổ tung viên Ngọc tứ hồn thành từng mảnh vụn. Điều này dẫn tới vô số yêu quái đột biến do được hưởng năng lực từ những mảnh ngọc tứ hồn xuất hiện xuyên suốt bộ truyện Vì thế, theo lời đề nghị của bà Kaede, Inu Yasha và Kagome đã cùng nhau hợp tác để thu thập lại các mảnh vỡ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 56.9: Extra 26/09/15 3.189
Chapter 56.9: .10 26/09/15 3.168
Chapter 56.9 26/09/15 3.108
Chapter 56.8 26/09/15 3.024
Chapter 56.7 26/09/15 3.064
Chapter 56.6 26/09/15 3.056
Chapter 56.5 26/09/15 3.047
Chapter 56.4 26/09/15 3.058
Chapter 56.3 26/09/15 3.020
Chapter 56.2 26/09/15 3.058
Chapter 56.1 26/09/15 3.045
Chapter 55.9 26/09/15 3.078
Chapter 55.9 26/09/15 3.070
Chapter 55.8 26/09/15 3.025
Chapter 55.7 26/09/15 3.055
Chapter 55.6 26/09/15 3.057
Chapter 55.5 26/09/15 3.057
Chapter 55.4 26/09/15 3.071
Chapter 55.3 26/09/15 3.022
Chapter 55.2 26/09/15 3.023
Chapter 55.1 26/09/15 3.055
Chapter 54.9 26/09/15 3.073
Chapter 54.9 26/09/15 3.070
Chapter 54.8 26/09/15 3.053
Chapter 54.7 26/09/15 3.069
Chapter 54.6 26/09/15 3.064
Chapter 54.5 26/09/15 3.057
Chapter 54.4 26/09/15 3.027
Chapter 54.3 26/09/15 3.056
Chapter 54.2 26/09/15 3.059
Chapter 54.1 26/09/15 3.068
Chapter 53.9 26/09/15 3.066
Chapter 53.9 26/09/15 3.057
Chapter 53.8 26/09/15 3.070
Chapter 53.7 26/09/15 3.063
Chapter 53.6 26/09/15 3.064
Chapter 53.5 26/09/15 3.065
Chapter 53.4 26/09/15 3.056
Chapter 53.3 26/09/15 3.052
Chapter 53.2 26/09/15 3.054
Chapter 53.1 26/09/15 3.068
Chapter 52.9 26/09/15 3.070
Chapter 52.9 26/09/15 3.024
Chapter 52.8 26/09/15 3.021
Chapter 52.7 26/09/15 3.045
Chapter 52.6 26/09/15 3.050
Chapter 52.5 26/09/15 3.019
Chapter 52.4 26/09/15 3.046
Chapter 52.3 26/09/15 3.067
Chapter 52.2 26/09/15 3.060
Chapter 52.1 26/09/15 3.053
Chapter 51.9 26/09/15 3.065
Chapter 51.9 26/09/15 3.046
Chapter 51.8 26/09/15 3.048
Chapter 51.7 26/09/15 3.021
Chapter 51.6 26/09/15 3.023
Chapter 51.5 26/09/15 3.047
Chapter 51.4 26/09/15 3.021
Chapter 51.3 26/09/15 3.047
Chapter 51.2 26/09/15 3.026
Chapter 51.1 26/09/15 3.073
Chapter 50.9 26/09/15 3.062
Chapter 50.9 26/09/15 3.047
Chapter 50.8 26/09/15 3.019
Chapter 50.7 26/09/15 3.045
Chapter 50.6 26/09/15 3.060
Chapter 50.5 26/09/15 3.061
Chapter 50.4 26/09/15 3.045
Chapter 50.3 26/09/15 3.023
Chapter 50.2 26/09/15 3.065
Chapter 50.1 26/09/15 3.057
Chapter 49.9 26/09/15 3.022
Chapter 49.9 26/09/15 3.045
Chapter 49.8 26/09/15 3.019
Chapter 49.7 26/09/15 3.020
Chapter 49.6 26/09/15 3.049
Chapter 49.5 26/09/15 3.024
Chapter 49.4 26/09/15 3.064
Chapter 49.3 26/09/15 3.069
Chapter 49.2 26/09/15 3.052
Chapter 49.1 26/09/15 3.065
Chapter 48.9 26/09/15 3.048
Chapter 48.9 26/09/15 3.045
Chapter 48.8 26/09/15 3.062
Chapter 48.7 26/09/15 3.032
Chapter 48.6 26/09/15 3.058
Chapter 48.5 26/09/15 3.064
Chapter 48.4 26/09/15 3.066
Chapter 48.3 26/09/15 3.071
Chapter 48.2 26/09/15 3.071
Chapter 48.1 26/09/15 3.061
Chapter 47.9 26/09/15 3.031
Chapter 47.8 26/09/15 3.059
Chapter 47.7 26/09/15 3.057
Chapter 47.6 26/09/15 3.071
Chapter 47.5 26/09/15 3.030
Chapter 47.4 26/09/15 3.029
Chapter 47.3 26/09/15 3.025
Chapter 47.2 30/03/15 3.063
Chapter 47.1 30/03/15 3.069
Chapter 46.9 30/03/15 3.054
Chapter 46.9 30/03/15 3.064
Chapter 46.8 30/03/15 3.080
Chapter 46.7 30/03/15 3.081
Chapter 46.6 30/03/15 3.079
Chapter 46.5 30/03/15 3.051
Chapter 46.4 30/03/15 3.056
Chapter 46.3 30/03/15 3.084
Chapter 46.2 30/03/15 3.086
Chapter 46.1 30/03/15 3.083
Chapter 45.9 30/03/15 3.085
Chapter 45.9 30/03/15 3.056
Chapter 45.8 30/03/15 3.057
Chapter 45.7 30/03/15 3.083
Chapter 45.6 30/03/15 3.080
Chapter 45.5 30/03/15 3.075
Chapter 45.4 30/03/15 3.087
Chapter 45.3 30/03/15 3.084
Chapter 45.2 30/03/15 3.086
Chapter 45.1 30/03/15 3.050
Chapter 44.9 30/03/15 3.094
Chapter 44.9 30/03/15 3.089
Chapter 44.8 30/03/15 3.081
Chapter 44.7 30/03/15 3.079
Chapter 44.6 30/03/15 3.054
Chapter 44.5 30/03/15 3.051
Chapter 44.4 30/03/15 3.054
Chapter 44.3 30/03/15 3.059
Chapter 44.2 30/03/15 3.052
Chapter 44.1 30/03/15 3.077
Chapter 43.9 30/03/15 3.055
Chapter 43.8 30/03/15 3.049
Chapter 43.7 30/03/15 3.078
Chapter 43.6 30/03/15 3.088
Chapter 43.5 30/03/15 3.090
Chapter 43.4 26/09/15 3.052
Chapter 43.3 26/09/15 3.024
Chapter 43.2 26/09/15 3.057
Chapter 43.1 30/03/15 3.059
Chapter 42.9 26/09/15 3.075
Chapter 42.8 26/09/15 3.065
Chapter 42.7 26/09/15 3.073
Chapter 42.6 26/09/15 3.058
Chapter 42.5 26/09/15 3.023
Chapter 42.4 26/09/15 3.067
Chapter 42.3 26/09/15 3.055
Chapter 42.2 26/09/15 3.072
Chapter 42.1 26/09/15 3.057
Chapter 41.9 26/09/15 3.048
Chapter 41.9 26/09/15 3.022
Chapter 41.8 26/09/15 3.056
Chapter 41.7 26/09/15 3.068
Chapter 41.6 26/09/15 3.060
Chapter 41.5 26/09/15 3.023
Chapter 41.4 26/09/15 3.020
Chapter 41.3 26/09/15 3.051
Chapter 41.2 26/09/15 3.071
Chapter 41.1 26/09/15 3.056
Chapter 40.9 26/09/15 3.051
Chapter 40.9 26/09/15 3.065
Chapter 40.8 26/09/15 3.074
Chapter 40.7 26/09/15 3.028
Chapter 40.6 26/09/15 3.053
Chapter 40.5 26/09/15 3.031
Chapter 40.4 26/09/15 3.054
Chapter 40.3 26/09/15 3.071
Chapter 40.2 26/09/15 3.054
Chapter 40.1 26/09/15 3.070
Chapter 39.9 26/09/15 3.049
Chapter 39.9 26/09/15 3.049
Chapter 39.8 26/09/15 3.064
Chapter 39.7 26/09/15 3.044
Chapter 39.6 26/09/15 3.047
Chapter 39.5 26/09/15 3.028
Chapter 39.4 26/09/15 3.025
Chapter 39.3 26/09/15 3.026
Chapter 39.2 26/09/15 3.050
Chapter 39.1 26/09/15 3.027
Chapter 38.9 26/09/15 3.053
Chapter 38.9 26/09/15 3.066
Chapter 38.8 26/09/15 3.055
Chapter 38.7 26/09/15 3.029
Chapter 38.6 26/09/15 3.070
Chapter 38.5 26/09/15 3.053
Chapter 38.4 26/09/15 3.068
Chapter 38.3 26/09/15 3.055
Chapter 38.2 26/09/15 3.051
Chapter 38.1 26/09/15 3.064
Chapter 37.9 26/09/15 3.070
Chapter 37.9 26/09/15 3.056
Chapter 37.8 26/09/15 3.067
Chapter 37.7 26/09/15 3.035
Chapter 37.6 26/09/15 3.065
Chapter 37.5 26/09/15 3.036
Chapter 37.4 26/09/15 3.071
Chapter 37.3 26/09/15 3.034
Chapter 37.2 26/09/15 3.054
Chapter 37.1 26/09/15 3.057
Chapter 36.9 26/09/15 3.025
Chapter 36.9 26/09/15 3.071
Chapter 36.8 26/09/15 3.069
Chapter 36.7 26/09/15 3.019
Chapter 36.6 26/09/15 3.052
Chapter 36.5 26/09/15 3.064
Chapter 36.4 26/09/15 3.051
Chapter 36.3 26/09/15 3.025
Chapter 36.2 26/09/15 3.053
Chapter 36.1 26/09/15 3.087
Chapter 35.9 26/09/15 3.067
Chapter 35.9 26/09/15 3.070
Chapter 35.8 26/09/15 3.070
Chapter 35.7 26/09/15 3.025
Chapter 35.6 26/09/15 3.051
Chapter 35.5 26/09/15 3.057
Chapter 35.4 26/09/15 3.050
Chapter 35.3 26/09/15 3.025
Chapter 35.2 26/09/15 3.063
Chapter 35.1 26/09/15 3.036
Chapter 34.9 26/09/15 3.067
Chapter 34.9 26/09/15 3.052
Chapter 34.8 26/09/15 3.032
Chapter 34.7 26/09/15 3.055
Chapter 34.6 26/09/15 3.038
Chapter 34.5 26/09/15 3.027
Chapter 34.4 26/09/15 3.055
Chapter 34.3 26/09/15 3.067
Chapter 34.2 26/09/15 3.023
Chapter 34.1 26/09/15 3.069
Chapter 33.9 26/09/15 3.065
Chapter 33.9 26/09/15 3.025
Chapter 33.8 26/09/15 3.065
Chapter 33.7 26/09/15 3.051
Chapter 33.6 26/09/15 3.066
Chapter 33.5 26/09/15 3.069
Chapter 33.4 26/09/15 3.046
Chapter 33.3 26/09/15 3.054
Chapter 33.2 26/09/15 3.069
Chapter 33.1 26/09/15 3.032
Chapter 32.9 26/09/15 3.061
Chapter 32.8 26/09/15 3.047
Chapter 32.7 26/09/15 3.073
Chapter 32.6 26/09/15 3.040
Chapter 32.5 26/09/15 3.024
Chapter 32.4 26/09/15 3.050
Chapter 32.3 26/09/15 3.050
Chapter 32.2 26/09/15 3.050
Chapter 32.1 26/09/15 3.027
Chapter 31.9 26/09/15 3.065
Chapter 31.9 26/09/15 3.063
Chapter 31.8 26/09/15 3.055
Chapter 31.7 26/09/15 3.052
Chapter 31.6 26/09/15 3.054
Chapter 31.5 26/09/15 3.049
Chapter 31.4 26/09/15 3.025
Chapter 31.3 26/09/15 3.053
Chapter 31.2 26/09/15 3.070
Chapter 31.1 26/09/15 3.077
Chapter 30.9 26/09/15 3.031
Chapter 30.9 26/09/15 3.048
Chapter 30.8 26/09/15 3.064
Chapter 30.7 26/09/15 3.024
Chapter 30.6 26/09/15 3.026
Chapter 30.5 26/09/15 3.052
Chapter 30.4 26/09/15 3.024
Chapter 30.3 26/09/15 3.021
Chapter 30.2 26/09/15 3.068
Chapter 30.1 26/09/15 3.060
Chapter 29.9 26/09/15 3.022
Chapter 29.9 26/09/15 3.059
Chapter 29.8 26/09/15 3.058
Chapter 29.7 26/09/15 3.048
Chapter 29.6 26/09/15 3.075
Chapter 29.5 26/09/15 3.062
Chapter 29.4 26/09/15 3.050
Chapter 29.3 26/09/15 3.070
Chapter 29.2 26/09/15 3.066
Chapter 29.1 26/09/15 3.068
Chapter 28.9 26/09/15 3.055
Chapter 28.9 26/09/15 3.019
Chapter 28.8 26/09/15 3.045
Chapter 28.7 26/09/15 3.051
Chapter 28.6 26/09/15 3.063
Chapter 28.5 26/09/15 3.061
Chapter 28.4 26/09/15 3.049
Chapter 28.3 26/09/15 3.050
Chapter 28.2 26/09/15 3.050
Chapter 28.1 26/09/15 3.049
Chapter 27.9 26/09/15 3.021
Chapter 27.9 26/09/15 3.067
Chapter 27.8 26/09/15 3.051
Chapter 27.7 26/09/15 3.020
Chapter 27.6 26/09/15 3.061
Chapter 27.5 26/09/15 3.049
Chapter 27.4 26/09/15 3.065
Chapter 27.3 26/09/15 3.049
Chapter 27.2 26/09/15 3.047
Chapter 27.1 26/09/15 3.068
Chapter 26.9 26/09/15 3.045
Chapter 26.9 26/09/15 3.070
Chapter 26.8 26/09/15 3.068
Chapter 26.7 26/09/15 3.024
Chapter 26.6 26/09/15 3.022
Chapter 26.5 26/09/15 3.054
Chapter 26.4 26/09/15 3.022
Chapter 26.3 26/09/15 3.021
Chapter 26.2 26/09/15 3.065
Chapter 26.1 26/09/15 3.021
Chapter 25.9 26/09/15 3.043
Chapter 25.9 26/09/15 3.019
Chapter 25.8 26/09/15 3.064
Chapter 25.7 26/09/15 3.065
Chapter 25.6 26/09/15 3.060
Chapter 25.5 26/09/15 3.021
Chapter 25.4 26/09/15 3.057
Chapter 25.3 26/09/15 3.051
Chapter 25.2 26/09/15 3.049
Chapter 25.1 26/09/15 3.068
Chapter 24.9 26/09/15 3.056
Chapter 24.9 26/09/15 3.050
Chapter 24.8 26/09/15 3.065
Chapter 24.7 26/09/15 3.019
Chapter 24.6 26/09/15 3.051
Chapter 24.5 26/09/15 3.057
Chapter 24.4 26/09/15 3.051
Chapter 24.3 26/09/15 3.047
Chapter 24.2 26/09/15 3.046
Chapter 24.1 26/09/15 3.030
Chapter 23.9 26/09/15 3.063
Chapter 23.9 26/09/15 3.047
Chapter 23.8 26/09/15 3.061
Chapter 23.7 26/09/15 3.052
Chapter 23.6 26/09/15 3.024
Chapter 23.5 26/09/15 3.057
Chapter 23.4 26/09/15 3.049
Chapter 23.3 26/09/15 3.066
Chapter 23.2 26/09/15 3.065
Chapter 23.1 26/09/15 3.069
Chapter 22.9 26/09/15 3.058
Chapter 22.8 26/09/15 3.065
Chapter 22.7 26/09/15 3.066
Chapter 22.6 26/09/15 3.066
Chapter 22.5 26/09/15 3.022
Chapter 22.4 26/09/15 3.055
Chapter 22.3 26/09/15 3.024
Chapter 22.2 26/09/15 3.053
Chapter 22.1 26/09/15 3.034
Chapter 21.9 26/09/15 3.020
Chapter 21.9 26/09/15 3.061
Chapter 21.8 26/09/15 3.063
Chapter 21.7 26/09/15 3.069
Chapter 21.6 26/09/15 3.022
Chapter 21.5 26/09/15 3.064
Chapter 21.4 26/09/15 3.064
Chapter 21.3 26/09/15 3.071
Chapter 21.2 26/09/15 3.067
Chapter 21.1 26/09/15 3.073
Chapter 20.9 26/09/15 3.068
Chapter 20.9 26/09/15 3.067
Chapter 20.8 26/09/15 3.051
Chapter 20.7 26/09/15 3.054
Chapter 20.6 26/09/15 3.028
Chapter 20.5 26/09/15 3.049
Chapter 20.4 26/09/15 3.072
Chapter 20.3 26/09/15 3.051
Chapter 20.2 26/09/15 3.029
Chapter 20.1 26/09/15 3.033
Chapter 19.9 26/09/15 3.068
Chapter 19.9 26/09/15 3.051
Chapter 19.8 26/09/15 3.071
Chapter 19.7 26/09/15 3.069
Chapter 19.6 26/09/15 3.064
Chapter 19.5 26/09/15 3.027
Chapter 19.4 26/09/15 3.076
Chapter 19.3 26/09/15 3.050
Chapter 19.2 26/09/15 3.057
Chapter 19.1 26/09/15 3.061
Chapter 18.9 26/09/15 3.077
Chapter 18.9 26/09/15 3.027
Chapter 18.8 26/09/15 3.051
Chapter 18.7 26/09/15 3.025
Chapter 18.6 26/09/15 3.070
Chapter 18.5 26/09/15 3.071
Chapter 18.4 26/09/15 3.074
Chapter 18.3 26/09/15 3.029
Chapter 18.2 26/09/15 3.072
Chapter 18.1 26/09/15 3.069
Chapter 17.9 26/09/15 3.068
Chapter 17.9 26/09/15 3.065
Chapter 17.8 26/09/15 3.060
Chapter 17.7 26/09/15 3.031
Chapter 17.6 26/09/15 3.028
Chapter 17.5 26/09/15 3.029
Chapter 17.4 26/09/15 3.078
Chapter 17.3 26/09/15 3.056
Chapter 17.2 26/09/15 3.075
Chapter 17.1 26/09/15 3.029
Chapter 16.9 26/09/15 3.074
Chapter 16.9 26/09/15 3.027
Chapter 16.8 26/09/15 3.057
Chapter 16.7 26/09/15 3.071
Chapter 16.6 26/09/15 3.032
Chapter 16.5 26/09/15 3.027
Chapter 16.4 26/09/15 3.063
Chapter 16.3 26/09/15 3.026
Chapter 16.2 26/09/15 3.053
Chapter 16.1 26/09/15 3.073
Chapter 15.9 26/09/15 3.051
Chapter 15.9 26/09/15 3.053
Chapter 15.8 26/09/15 3.065
Chapter 15.7 26/09/15 3.026
Chapter 15.6 26/09/15 3.073
Chapter 15.5 26/09/15 3.025
Chapter 15.4 26/09/15 3.027
Chapter 15.3 26/09/15 3.029
Chapter 15.2 26/09/15 3.073
Chapter 15.1 26/09/15 3.063
Chapter 14.9 26/09/15 3.061
Chapter 14.9 26/09/15 3.083
Chapter 14.8 26/09/15 3.067
Chapter 14.7 26/09/15 3.072
Chapter 14.6 26/09/15 3.074
Chapter 14.5 26/09/15 3.061
Chapter 14.4 26/09/15 3.069
Chapter 14.3 26/09/15 3.084
Chapter 14.2 26/09/15 3.066
Chapter 14.1 26/09/15 3.072
Chapter 13.9 26/09/15 3.056
Chapter 13.9 26/09/15 3.028
Chapter 13.8 26/09/15 3.031
Chapter 13.7 26/09/15 3.075
Chapter 13.6 26/09/15 3.056
Chapter 13.5 26/09/15 3.080
Chapter 13.4 26/09/15 3.062
Chapter 13.3 26/09/15 3.030
Chapter 13.2 26/09/15 3.030
Chapter 13.1 26/09/15 3.062
Chapter 12.9 26/09/15 3.064
Chapter 12.8 26/09/15 3.033
Chapter 12.7 26/09/15 3.054
Chapter 12.6 26/09/15 3.058
Chapter 12.5 26/09/15 3.036
Chapter 12.4 26/09/15 3.077
Chapter 12.3 26/09/15 3.055
Chapter 12.2 26/09/15 3.072
Chapter 12.1 26/09/15 3.034
Chapter 11.9 26/09/15 3.066
Chapter 11.8 26/09/15 3.051
Chapter 11.7 26/09/15 3.079
Chapter 11.6 26/09/15 3.033
Chapter 11.5 26/09/15 3.035
Chapter 11.4 26/09/15 3.080
Chapter 11.3 26/09/15 3.060
Chapter 11.2 26/09/15 3.057
Chapter 11.1 26/09/15 3.062
Chapter 10.9 26/09/15 3.030
Chapter 10.9 26/09/15 3.032
Chapter 10.8 26/09/15 3.062
Chapter 10.7 26/09/15 3.063
Chapter 10.6 26/09/15 3.035
Chapter 10.5 26/09/15 3.069
Chapter 10.4 26/09/15 3.078
Chapter 10.3 26/09/15 3.075
Chapter 10.2 26/09/15 3.083
Chapter 10.1 26/09/15 3.068
Chapter 9.9 26/09/15 3.079
Chapter 9.9 26/09/15 3.079
Chapter 9.8 26/09/15 3.082
Chapter 9.7 26/09/15 3.029
Chapter 9.6 26/09/15 3.035
Chapter 9.5 26/09/15 3.067
Chapter 9.4 26/09/15 3.069
Chapter 9.3 26/09/15 3.032
Chapter 9.2 26/09/15 3.085
Chapter 9.1 26/09/15 3.082
Chapter 8.9 26/09/15 3.030
Chapter 8.9 26/09/15 3.073
Chapter 8.8 26/09/15 3.027
Chapter 8.7 26/09/15 3.075
Chapter 8.6 26/09/15 3.032
Chapter 8.5 26/09/15 3.066
Chapter 8.4 26/09/15 3.061
Chapter 8.3 26/09/15 3.055
Chapter 8.2 26/09/15 3.085
Chapter 8.1 26/09/15 3.062
Chapter 7.9 26/09/15 3.057
Chapter 7.9 26/09/15 3.031
Chapter 7.8 26/09/15 3.058
Chapter 7.7 26/09/15 3.059
Chapter 7.6 26/09/15 3.071
Chapter 7.5 26/09/15 3.066
Chapter 7.4 26/09/15 3.075
Chapter 7.3 26/09/15 3.063
Chapter 7.2 26/09/15 3.065
Chapter 7.1 26/09/15 3.085
Chapter 6.9 26/09/15 3.077
Chapter 6.9 26/09/15 3.037
Chapter 6.8 26/09/15 3.083
Chapter 6.7 26/09/15 3.068
Chapter 6.6 26/09/15 3.086
Chapter 6.5 26/09/15 3.082
Chapter 6.4 26/09/15 3.080
Chapter 6.3 26/09/15 3.034
Chapter 6.2 26/09/15 3.062
Chapter 6.1 26/09/15 3.065
Chapter 5.9 26/09/15 3.088
Chapter 5.9 26/09/15 3.029
Chapter 5.8 26/09/15 3.033
Chapter 5.7 26/09/15 3.078
Chapter 5.6 26/09/15 3.034
Chapter 5.5 26/09/15 3.078
Chapter 5.4 26/09/15 3.060
Chapter 5.3 26/09/15 3.035
Chapter 5.2 26/09/15 3.081
Chapter 5.1 26/09/15 3.035
Chapter 4.9 26/09/15 3.029
Chapter 4.9 26/09/15 3.032
Chapter 4.8 26/09/15 3.062
Chapter 4.7 26/09/15 3.062
Chapter 4.6 26/09/15 3.060
Chapter 4.5 26/09/15 3.061
Chapter 4.4 26/09/15 3.062
Chapter 4.3 26/09/15 3.065
Chapter 4.2 26/09/15 3.056
Chapter 4.1 26/09/15 3.061
Chapter 3.9 26/09/15 3.038
Chapter 3.9 26/09/15 3.066
Chapter 3.8 26/09/15 3.036
Chapter 3.7 26/09/15 3.032
Chapter 3.6 26/09/15 3.068
Chapter 3.5 26/09/15 3.063
Chapter 3.4 26/09/15 3.039
Chapter 3.3 26/09/15 3.078
Chapter 3.2 26/09/15 3.059
Chapter 3.1 26/09/15 3.039
Chapter 2.9 26/09/15 3.091
Chapter 2.9 26/09/15 3.074
Chapter 2.8 26/09/15 3.070
Chapter 2.7 26/09/15 3.083
Chapter 2.6 26/09/15 3.069
Chapter 2.5 26/09/15 3.045
Chapter 2.4 26/09/15 3.109
Chapter 2.3 26/09/15 3.080
Chapter 2.2 26/09/15 3.091
Chapter 2.1 26/09/15 3.075
Chapter 1.8 26/09/15 3.075
Chapter 1.7 26/09/15 3.075
Chapter 1.6 26/09/15 3.080
Chapter 1.5 26/09/15 3.085
Chapter 1.4 26/09/15 3.080
Chapter 1.3 26/09/15 3.086
Chapter 1.2 26/09/15 3.086
Chapter 1.1 26/09/15 3.152
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch