Khuyển Dạ Xoa Bản đẹp

Khuyển Dạ Xoa Bản đẹp
Lượt xem: 30.120
Nội dung

Câu chuyện bắt đầu từ lúc Kagome, vào ngày sinh nhật thứ mười lăm, đã vô tình rơi xuống cái giếng cạn và trở về thời phong kiến của Nhật Bản vào 500 năm trước. Ở đây, cô đã gặp được Inu Yasha Khi vừa đến nơi đã có một số yêu quái đến tranh giành viên ngọc tứ hồn (Shikon no Tama) mà Kagome mang theo bên người (Được ông nội tặng) Trong lúc tranh đoạt. Kagome vô tình đã làm nổ tung viên Ngọc tứ hồn thành từng mảnh vụn. Điều này dẫn tới vô số yêu quái đột biến do được hưởng năng lực từ những mảnh ngọc tứ hồn xuất hiện xuyên suốt bộ truyện Vì thế, theo lời đề nghị của bà Kaede, Inu Yasha và Kagome đã cùng nhau hợp tác để thu thập lại các mảnh vỡ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 56.9: Extra 26/09/15 3.171
Chapter 56.9: .10 26/09/15 3.151
Chapter 56.9 26/09/15 3.097
Chapter 56.8 26/09/15 3.021
Chapter 56.7 26/09/15 3.062
Chapter 56.6 26/09/15 3.052
Chapter 56.5 26/09/15 3.044
Chapter 56.4 26/09/15 3.056
Chapter 56.3 26/09/15 3.016
Chapter 56.2 26/09/15 3.054
Chapter 56.1 26/09/15 3.038
Chapter 55.9 26/09/15 3.073
Chapter 55.9 26/09/15 3.066
Chapter 55.8 26/09/15 3.021
Chapter 55.7 26/09/15 3.052
Chapter 55.6 26/09/15 3.053
Chapter 55.5 26/09/15 3.053
Chapter 55.4 26/09/15 3.066
Chapter 55.3 26/09/15 3.017
Chapter 55.2 26/09/15 3.018
Chapter 55.1 26/09/15 3.051
Chapter 54.9 26/09/15 3.068
Chapter 54.9 26/09/15 3.066
Chapter 54.8 26/09/15 3.048
Chapter 54.7 26/09/15 3.064
Chapter 54.6 26/09/15 3.060
Chapter 54.5 26/09/15 3.052
Chapter 54.4 26/09/15 3.021
Chapter 54.3 26/09/15 3.050
Chapter 54.2 26/09/15 3.051
Chapter 54.1 26/09/15 3.061
Chapter 53.9 26/09/15 3.060
Chapter 53.9 26/09/15 3.050
Chapter 53.8 26/09/15 3.064
Chapter 53.7 26/09/15 3.057
Chapter 53.6 26/09/15 3.058
Chapter 53.5 26/09/15 3.058
Chapter 53.4 26/09/15 3.049
Chapter 53.3 26/09/15 3.046
Chapter 53.2 26/09/15 3.048
Chapter 53.1 26/09/15 3.059
Chapter 52.9 26/09/15 3.064
Chapter 52.9 26/09/15 3.018
Chapter 52.8 26/09/15 3.013
Chapter 52.7 26/09/15 3.040
Chapter 52.6 26/09/15 3.044
Chapter 52.5 26/09/15 3.016
Chapter 52.4 26/09/15 3.042
Chapter 52.3 26/09/15 3.063
Chapter 52.2 26/09/15 3.056
Chapter 52.1 26/09/15 3.048
Chapter 51.9 26/09/15 3.057
Chapter 51.9 26/09/15 3.042
Chapter 51.8 26/09/15 3.044
Chapter 51.7 26/09/15 3.017
Chapter 51.6 26/09/15 3.018
Chapter 51.5 26/09/15 3.042
Chapter 51.4 26/09/15 3.016
Chapter 51.3 26/09/15 3.043
Chapter 51.2 26/09/15 3.019
Chapter 51.1 26/09/15 3.067
Chapter 50.9 26/09/15 3.057
Chapter 50.9 26/09/15 3.041
Chapter 50.8 26/09/15 3.013
Chapter 50.7 26/09/15 3.040
Chapter 50.6 26/09/15 3.054
Chapter 50.5 26/09/15 3.054
Chapter 50.4 26/09/15 3.040
Chapter 50.3 26/09/15 3.018
Chapter 50.2 26/09/15 3.060
Chapter 50.1 26/09/15 3.050
Chapter 49.9 26/09/15 3.017
Chapter 49.9 26/09/15 3.039
Chapter 49.8 26/09/15 3.014
Chapter 49.7 26/09/15 3.015
Chapter 49.6 26/09/15 3.044
Chapter 49.5 26/09/15 3.016
Chapter 49.4 26/09/15 3.059
Chapter 49.3 26/09/15 3.064
Chapter 49.2 26/09/15 3.047
Chapter 49.1 26/09/15 3.060
Chapter 48.9 26/09/15 3.043
Chapter 48.9 26/09/15 3.038
Chapter 48.8 26/09/15 3.056
Chapter 48.7 26/09/15 3.021
Chapter 48.6 26/09/15 3.052
Chapter 48.5 26/09/15 3.059
Chapter 48.4 26/09/15 3.059
Chapter 48.3 26/09/15 3.063
Chapter 48.2 26/09/15 3.065
Chapter 48.1 26/09/15 3.054
Chapter 47.9 26/09/15 3.020
Chapter 47.8 26/09/15 3.049
Chapter 47.7 26/09/15 3.048
Chapter 47.6 26/09/15 3.060
Chapter 47.5 26/09/15 3.023
Chapter 47.4 26/09/15 3.021
Chapter 47.3 26/09/15 3.017
Chapter 47.2 30/03/15 3.056
Chapter 47.1 30/03/15 3.062
Chapter 46.9 30/03/15 3.049
Chapter 46.9 30/03/15 3.059
Chapter 46.8 30/03/15 3.075
Chapter 46.7 30/03/15 3.076
Chapter 46.6 30/03/15 3.074
Chapter 46.5 30/03/15 3.047
Chapter 46.4 30/03/15 3.049
Chapter 46.3 30/03/15 3.077
Chapter 46.2 30/03/15 3.079
Chapter 46.1 30/03/15 3.076
Chapter 45.9 30/03/15 3.080
Chapter 45.9 30/03/15 3.051
Chapter 45.8 30/03/15 3.053
Chapter 45.7 30/03/15 3.078
Chapter 45.6 30/03/15 3.075
Chapter 45.5 30/03/15 3.071
Chapter 45.4 30/03/15 3.082
Chapter 45.3 30/03/15 3.078
Chapter 45.2 30/03/15 3.080
Chapter 45.1 30/03/15 3.045
Chapter 44.9 30/03/15 3.089
Chapter 44.9 30/03/15 3.083
Chapter 44.8 30/03/15 3.076
Chapter 44.7 30/03/15 3.069
Chapter 44.6 30/03/15 3.047
Chapter 44.5 30/03/15 3.043
Chapter 44.4 30/03/15 3.047
Chapter 44.3 30/03/15 3.052
Chapter 44.2 30/03/15 3.045
Chapter 44.1 30/03/15 3.070
Chapter 43.9 30/03/15 3.049
Chapter 43.8 30/03/15 3.044
Chapter 43.7 30/03/15 3.073
Chapter 43.6 30/03/15 3.082
Chapter 43.5 30/03/15 3.084
Chapter 43.4 26/09/15 3.047
Chapter 43.3 26/09/15 3.017
Chapter 43.2 26/09/15 3.052
Chapter 43.1 30/03/15 3.052
Chapter 42.9 26/09/15 3.066
Chapter 42.8 26/09/15 3.056
Chapter 42.7 26/09/15 3.064
Chapter 42.6 26/09/15 3.050
Chapter 42.5 26/09/15 3.016
Chapter 42.4 26/09/15 3.060
Chapter 42.3 26/09/15 3.048
Chapter 42.2 26/09/15 3.064
Chapter 42.1 26/09/15 3.051
Chapter 41.9 26/09/15 3.043
Chapter 41.9 26/09/15 3.016
Chapter 41.8 26/09/15 3.051
Chapter 41.7 26/09/15 3.060
Chapter 41.6 26/09/15 3.056
Chapter 41.5 26/09/15 3.019
Chapter 41.4 26/09/15 3.015
Chapter 41.3 26/09/15 3.045
Chapter 41.2 26/09/15 3.064
Chapter 41.1 26/09/15 3.048
Chapter 40.9 26/09/15 3.045
Chapter 40.9 26/09/15 3.059
Chapter 40.8 26/09/15 3.067
Chapter 40.7 26/09/15 3.022
Chapter 40.6 26/09/15 3.046
Chapter 40.5 26/09/15 3.023
Chapter 40.4 26/09/15 3.048
Chapter 40.3 26/09/15 3.065
Chapter 40.2 26/09/15 3.048
Chapter 40.1 26/09/15 3.062
Chapter 39.9 26/09/15 3.042
Chapter 39.9 26/09/15 3.043
Chapter 39.8 26/09/15 3.057
Chapter 39.7 26/09/15 3.037
Chapter 39.6 26/09/15 3.039
Chapter 39.5 26/09/15 3.020
Chapter 39.4 26/09/15 3.018
Chapter 39.3 26/09/15 3.019
Chapter 39.2 26/09/15 3.043
Chapter 39.1 26/09/15 3.018
Chapter 38.9 26/09/15 3.047
Chapter 38.9 26/09/15 3.059
Chapter 38.8 26/09/15 3.048
Chapter 38.7 26/09/15 3.023
Chapter 38.6 26/09/15 3.065
Chapter 38.5 26/09/15 3.048
Chapter 38.4 26/09/15 3.062
Chapter 38.3 26/09/15 3.048
Chapter 38.2 26/09/15 3.044
Chapter 38.1 26/09/15 3.058
Chapter 37.9 26/09/15 3.063
Chapter 37.9 26/09/15 3.049
Chapter 37.8 26/09/15 3.060
Chapter 37.7 26/09/15 3.029
Chapter 37.6 26/09/15 3.059
Chapter 37.5 26/09/15 3.029
Chapter 37.4 26/09/15 3.065
Chapter 37.3 26/09/15 3.028
Chapter 37.2 26/09/15 3.048
Chapter 37.1 26/09/15 3.051
Chapter 36.9 26/09/15 3.019
Chapter 36.9 26/09/15 3.065
Chapter 36.8 26/09/15 3.064
Chapter 36.7 26/09/15 3.014
Chapter 36.6 26/09/15 3.045
Chapter 36.5 26/09/15 3.058
Chapter 36.4 26/09/15 3.046
Chapter 36.3 26/09/15 3.020
Chapter 36.2 26/09/15 3.048
Chapter 36.1 26/09/15 3.078
Chapter 35.9 26/09/15 3.062
Chapter 35.9 26/09/15 3.065
Chapter 35.8 26/09/15 3.060
Chapter 35.7 26/09/15 3.019
Chapter 35.6 26/09/15 3.044
Chapter 35.5 26/09/15 3.051
Chapter 35.4 26/09/15 3.043
Chapter 35.3 26/09/15 3.018
Chapter 35.2 26/09/15 3.057
Chapter 35.1 26/09/15 3.030
Chapter 34.9 26/09/15 3.062
Chapter 34.9 26/09/15 3.045
Chapter 34.8 26/09/15 3.025
Chapter 34.7 26/09/15 3.048
Chapter 34.6 26/09/15 3.030
Chapter 34.5 26/09/15 3.018
Chapter 34.4 26/09/15 3.048
Chapter 34.3 26/09/15 3.062
Chapter 34.2 26/09/15 3.017
Chapter 34.1 26/09/15 3.062
Chapter 33.9 26/09/15 3.058
Chapter 33.9 26/09/15 3.019
Chapter 33.8 26/09/15 3.058
Chapter 33.7 26/09/15 3.044
Chapter 33.6 26/09/15 3.060
Chapter 33.5 26/09/15 3.062
Chapter 33.4 26/09/15 3.040
Chapter 33.3 26/09/15 3.048
Chapter 33.2 26/09/15 3.063
Chapter 33.1 26/09/15 3.024
Chapter 32.9 26/09/15 3.053
Chapter 32.8 26/09/15 3.039
Chapter 32.7 26/09/15 3.065
Chapter 32.6 26/09/15 3.033
Chapter 32.5 26/09/15 3.017
Chapter 32.4 26/09/15 3.044
Chapter 32.3 26/09/15 3.044
Chapter 32.2 26/09/15 3.044
Chapter 32.1 26/09/15 3.020
Chapter 31.9 26/09/15 3.059
Chapter 31.9 26/09/15 3.057
Chapter 31.8 26/09/15 3.049
Chapter 31.7 26/09/15 3.045
Chapter 31.6 26/09/15 3.049
Chapter 31.5 26/09/15 3.044
Chapter 31.4 26/09/15 3.018
Chapter 31.3 26/09/15 3.046
Chapter 31.2 26/09/15 3.064
Chapter 31.1 26/09/15 3.070
Chapter 30.9 26/09/15 3.026
Chapter 30.9 26/09/15 3.043
Chapter 30.8 26/09/15 3.058
Chapter 30.7 26/09/15 3.019
Chapter 30.6 26/09/15 3.021
Chapter 30.5 26/09/15 3.046
Chapter 30.4 26/09/15 3.018
Chapter 30.3 26/09/15 3.015
Chapter 30.2 26/09/15 3.061
Chapter 30.1 26/09/15 3.053
Chapter 29.9 26/09/15 3.015
Chapter 29.9 26/09/15 3.051
Chapter 29.8 26/09/15 3.053
Chapter 29.7 26/09/15 3.043
Chapter 29.6 26/09/15 3.067
Chapter 29.5 26/09/15 3.057
Chapter 29.4 26/09/15 3.045
Chapter 29.3 26/09/15 3.064
Chapter 29.2 26/09/15 3.059
Chapter 29.1 26/09/15 3.060
Chapter 28.9 26/09/15 3.050
Chapter 28.9 26/09/15 3.013
Chapter 28.8 26/09/15 3.039
Chapter 28.7 26/09/15 3.045
Chapter 28.6 26/09/15 3.056
Chapter 28.5 26/09/15 3.055
Chapter 28.4 26/09/15 3.043
Chapter 28.3 26/09/15 3.044
Chapter 28.2 26/09/15 3.044
Chapter 28.1 26/09/15 3.043
Chapter 27.9 26/09/15 3.015
Chapter 27.9 26/09/15 3.062
Chapter 27.8 26/09/15 3.046
Chapter 27.7 26/09/15 3.015
Chapter 27.6 26/09/15 3.056
Chapter 27.5 26/09/15 3.044
Chapter 27.4 26/09/15 3.060
Chapter 27.3 26/09/15 3.043
Chapter 27.2 26/09/15 3.042
Chapter 27.1 26/09/15 3.062
Chapter 26.9 26/09/15 3.040
Chapter 26.9 26/09/15 3.065
Chapter 26.8 26/09/15 3.063
Chapter 26.7 26/09/15 3.019
Chapter 26.6 26/09/15 3.016
Chapter 26.5 26/09/15 3.046
Chapter 26.4 26/09/15 3.016
Chapter 26.3 26/09/15 3.015
Chapter 26.2 26/09/15 3.059
Chapter 26.1 26/09/15 3.016
Chapter 25.9 26/09/15 3.038
Chapter 25.9 26/09/15 3.014
Chapter 25.8 26/09/15 3.060
Chapter 25.7 26/09/15 3.060
Chapter 25.6 26/09/15 3.055
Chapter 25.5 26/09/15 3.015
Chapter 25.4 26/09/15 3.052
Chapter 25.3 26/09/15 3.045
Chapter 25.2 26/09/15 3.044
Chapter 25.1 26/09/15 3.062
Chapter 24.9 26/09/15 3.051
Chapter 24.9 26/09/15 3.045
Chapter 24.8 26/09/15 3.060
Chapter 24.7 26/09/15 3.013
Chapter 24.6 26/09/15 3.046
Chapter 24.5 26/09/15 3.051
Chapter 24.4 26/09/15 3.046
Chapter 24.3 26/09/15 3.042
Chapter 24.2 26/09/15 3.041
Chapter 24.1 26/09/15 3.025
Chapter 23.9 26/09/15 3.058
Chapter 23.9 26/09/15 3.042
Chapter 23.8 26/09/15 3.056
Chapter 23.7 26/09/15 3.047
Chapter 23.6 26/09/15 3.018
Chapter 23.5 26/09/15 3.050
Chapter 23.4 26/09/15 3.043
Chapter 23.3 26/09/15 3.060
Chapter 23.2 26/09/15 3.059
Chapter 23.1 26/09/15 3.063
Chapter 22.9 26/09/15 3.051
Chapter 22.8 26/09/15 3.059
Chapter 22.7 26/09/15 3.060
Chapter 22.6 26/09/15 3.061
Chapter 22.5 26/09/15 3.018
Chapter 22.4 26/09/15 3.050
Chapter 22.3 26/09/15 3.020
Chapter 22.2 26/09/15 3.049
Chapter 22.1 26/09/15 3.029
Chapter 21.9 26/09/15 3.016
Chapter 21.9 26/09/15 3.056
Chapter 21.8 26/09/15 3.059
Chapter 21.7 26/09/15 3.064
Chapter 21.6 26/09/15 3.017
Chapter 21.5 26/09/15 3.059
Chapter 21.4 26/09/15 3.057
Chapter 21.3 26/09/15 3.066
Chapter 21.2 26/09/15 3.062
Chapter 21.1 26/09/15 3.067
Chapter 20.9 26/09/15 3.063
Chapter 20.9 26/09/15 3.062
Chapter 20.8 26/09/15 3.047
Chapter 20.7 26/09/15 3.050
Chapter 20.6 26/09/15 3.024
Chapter 20.5 26/09/15 3.044
Chapter 20.4 26/09/15 3.066
Chapter 20.3 26/09/15 3.045
Chapter 20.2 26/09/15 3.023
Chapter 20.1 26/09/15 3.024
Chapter 19.9 26/09/15 3.061
Chapter 19.9 26/09/15 3.046
Chapter 19.8 26/09/15 3.065
Chapter 19.7 26/09/15 3.062
Chapter 19.6 26/09/15 3.058
Chapter 19.5 26/09/15 3.021
Chapter 19.4 26/09/15 3.071
Chapter 19.3 26/09/15 3.044
Chapter 19.2 26/09/15 3.052
Chapter 19.1 26/09/15 3.055
Chapter 18.9 26/09/15 3.071
Chapter 18.9 26/09/15 3.021
Chapter 18.8 26/09/15 3.046
Chapter 18.7 26/09/15 3.020
Chapter 18.6 26/09/15 3.065
Chapter 18.5 26/09/15 3.066
Chapter 18.4 26/09/15 3.069
Chapter 18.3 26/09/15 3.022
Chapter 18.2 26/09/15 3.066
Chapter 18.1 26/09/15 3.064
Chapter 17.9 26/09/15 3.063
Chapter 17.9 26/09/15 3.059
Chapter 17.8 26/09/15 3.054
Chapter 17.7 26/09/15 3.025
Chapter 17.6 26/09/15 3.023
Chapter 17.5 26/09/15 3.022
Chapter 17.4 26/09/15 3.070
Chapter 17.3 26/09/15 3.050
Chapter 17.2 26/09/15 3.069
Chapter 17.1 26/09/15 3.023
Chapter 16.9 26/09/15 3.067
Chapter 16.9 26/09/15 3.021
Chapter 16.8 26/09/15 3.050
Chapter 16.7 26/09/15 3.064
Chapter 16.6 26/09/15 3.025
Chapter 16.5 26/09/15 3.022
Chapter 16.4 26/09/15 3.058
Chapter 16.3 26/09/15 3.021
Chapter 16.2 26/09/15 3.048
Chapter 16.1 26/09/15 3.068
Chapter 15.9 26/09/15 3.045
Chapter 15.9 26/09/15 3.048
Chapter 15.8 26/09/15 3.059
Chapter 15.7 26/09/15 3.020
Chapter 15.6 26/09/15 3.065
Chapter 15.5 26/09/15 3.018
Chapter 15.4 26/09/15 3.019
Chapter 15.3 26/09/15 3.022
Chapter 15.2 26/09/15 3.067
Chapter 15.1 26/09/15 3.056
Chapter 14.9 26/09/15 3.054
Chapter 14.9 26/09/15 3.076
Chapter 14.8 26/09/15 3.061
Chapter 14.7 26/09/15 3.066
Chapter 14.6 26/09/15 3.068
Chapter 14.5 26/09/15 3.055
Chapter 14.4 26/09/15 3.063
Chapter 14.3 26/09/15 3.077
Chapter 14.2 26/09/15 3.059
Chapter 14.1 26/09/15 3.066
Chapter 13.9 26/09/15 3.050
Chapter 13.9 26/09/15 3.022
Chapter 13.8 26/09/15 3.024
Chapter 13.7 26/09/15 3.068
Chapter 13.6 26/09/15 3.050
Chapter 13.5 26/09/15 3.073
Chapter 13.4 26/09/15 3.055
Chapter 13.3 26/09/15 3.023
Chapter 13.2 26/09/15 3.023
Chapter 13.1 26/09/15 3.054
Chapter 12.9 26/09/15 3.056
Chapter 12.8 26/09/15 3.026
Chapter 12.7 26/09/15 3.047
Chapter 12.6 26/09/15 3.051
Chapter 12.5 26/09/15 3.028
Chapter 12.4 26/09/15 3.068
Chapter 12.3 26/09/15 3.047
Chapter 12.2 26/09/15 3.063
Chapter 12.1 26/09/15 3.026
Chapter 11.9 26/09/15 3.057
Chapter 11.8 26/09/15 3.043
Chapter 11.7 26/09/15 3.071
Chapter 11.6 26/09/15 3.025
Chapter 11.5 26/09/15 3.024
Chapter 11.4 26/09/15 3.070
Chapter 11.3 26/09/15 3.050
Chapter 11.2 26/09/15 3.049
Chapter 11.1 26/09/15 3.054
Chapter 10.9 26/09/15 3.023
Chapter 10.9 26/09/15 3.025
Chapter 10.8 26/09/15 3.055
Chapter 10.7 26/09/15 3.053
Chapter 10.6 26/09/15 3.027
Chapter 10.5 26/09/15 3.062
Chapter 10.4 26/09/15 3.071
Chapter 10.3 26/09/15 3.067
Chapter 10.2 26/09/15 3.075
Chapter 10.1 26/09/15 3.061
Chapter 9.9 26/09/15 3.069
Chapter 9.9 26/09/15 3.070
Chapter 9.8 26/09/15 3.072
Chapter 9.7 26/09/15 3.021
Chapter 9.6 26/09/15 3.025
Chapter 9.5 26/09/15 3.058
Chapter 9.4 26/09/15 3.061
Chapter 9.3 26/09/15 3.022
Chapter 9.2 26/09/15 3.074
Chapter 9.1 26/09/15 3.071
Chapter 8.9 26/09/15 3.021
Chapter 8.9 26/09/15 3.067
Chapter 8.8 26/09/15 3.021
Chapter 8.7 26/09/15 3.069
Chapter 8.6 26/09/15 3.024
Chapter 8.5 26/09/15 3.059
Chapter 8.4 26/09/15 3.053
Chapter 8.3 26/09/15 3.045
Chapter 8.2 26/09/15 3.074
Chapter 8.1 26/09/15 3.051
Chapter 7.9 26/09/15 3.048
Chapter 7.9 26/09/15 3.020
Chapter 7.8 26/09/15 3.046
Chapter 7.7 26/09/15 3.050
Chapter 7.6 26/09/15 3.061
Chapter 7.5 26/09/15 3.056
Chapter 7.4 26/09/15 3.065
Chapter 7.3 26/09/15 3.054
Chapter 7.2 26/09/15 3.056
Chapter 7.1 26/09/15 3.077
Chapter 6.9 26/09/15 3.067
Chapter 6.9 26/09/15 3.028
Chapter 6.8 26/09/15 3.075
Chapter 6.7 26/09/15 3.060
Chapter 6.6 26/09/15 3.075
Chapter 6.5 26/09/15 3.072
Chapter 6.4 26/09/15 3.070
Chapter 6.3 26/09/15 3.025
Chapter 6.2 26/09/15 3.054
Chapter 6.1 26/09/15 3.057
Chapter 5.9 26/09/15 3.077
Chapter 5.9 26/09/15 3.022
Chapter 5.8 26/09/15 3.024
Chapter 5.7 26/09/15 3.070
Chapter 5.6 26/09/15 3.026
Chapter 5.5 26/09/15 3.068
Chapter 5.4 26/09/15 3.051
Chapter 5.3 26/09/15 3.024
Chapter 5.2 26/09/15 3.073
Chapter 5.1 26/09/15 3.028
Chapter 4.9 26/09/15 3.022
Chapter 4.9 26/09/15 3.026
Chapter 4.8 26/09/15 3.054
Chapter 4.7 26/09/15 3.053
Chapter 4.6 26/09/15 3.052
Chapter 4.5 26/09/15 3.054
Chapter 4.4 26/09/15 3.054
Chapter 4.3 26/09/15 3.057
Chapter 4.2 26/09/15 3.048
Chapter 4.1 26/09/15 3.053
Chapter 3.9 26/09/15 3.032
Chapter 3.9 26/09/15 3.058
Chapter 3.8 26/09/15 3.028
Chapter 3.7 26/09/15 3.026
Chapter 3.6 26/09/15 3.062
Chapter 3.5 26/09/15 3.057
Chapter 3.4 26/09/15 3.033
Chapter 3.3 26/09/15 3.073
Chapter 3.2 26/09/15 3.053
Chapter 3.1 26/09/15 3.033
Chapter 2.9 26/09/15 3.083
Chapter 2.9 26/09/15 3.066
Chapter 2.8 26/09/15 3.062
Chapter 2.7 26/09/15 3.076
Chapter 2.6 26/09/15 3.062
Chapter 2.5 26/09/15 3.037
Chapter 2.4 26/09/15 3.094
Chapter 2.3 26/09/15 3.073
Chapter 2.2 26/09/15 3.079
Chapter 2.1 26/09/15 3.064
Chapter 1.8 26/09/15 3.065
Chapter 1.7 26/09/15 3.066
Chapter 1.6 26/09/15 3.071
Chapter 1.5 26/09/15 3.076
Chapter 1.4 26/09/15 3.072
Chapter 1.3 26/09/15 3.078
Chapter 1.2 26/09/15 3.077
Chapter 1.1 26/09/15 3.133
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch