Kiếm Hồn - Sword Soul

Kiếm Hồn - Sword Soul
Lượt xem: 5.913
Nội dung

Một chàng trai đến từ Đao Giới, nơi chỉ có luyện Đao Pháp. Do một lần tình cờ + duyên phận cứu được linh hồn của một đại ca bên Kiếm Giới. Do linh hồn này từng là boss và nhận thấy cậu bé có khiếu về kiếm nên đã truyền dạy và cùng nhau phiêu lưu đến Kiếm Giới.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 63: END 21/03/15 3.095
Chapter 62 21/03/15 3.083
Chapter 61 21/03/15 3.084
Chapter 60 21/03/15 3.033
Chapter 59 21/03/15 3.038
Chapter 58 21/03/15 3.036
Chapter 57 21/03/15 3.039
Chapter 56 21/03/15 3.042
Chapter 55 21/03/15 3.039
Chapter 54 21/03/15 3.038
Chapter 53 21/03/15 3.037
Chapter 52 21/03/15 3.046
Chapter 51 21/03/15 3.042
Chapter 50 21/03/15 3.037
Chapter 49 21/03/15 3.038
Chapter 48 21/03/15 3.045
Chapter 47 21/03/15 3.039
Chapter 46 21/03/15 3.037
Chapter 45 21/03/15 3.044
Chapter 44 21/03/15 3.038
Chapter 43 21/03/15 3.041
Chapter 42 21/03/15 3.039
Chapter 41 21/03/15 3.042
Chapter 40 21/03/15 3.050
Chapter 39 21/03/15 3.042
Chapter 38 21/03/15 3.043
Chapter 37 21/03/15 3.046
Chapter 36 21/03/15 3.072
Chapter 35 21/03/15 3.038
Chapter 34 21/03/15 3.034
Chapter 33 21/03/15 3.047
Chapter 32 21/03/15 3.038
Chapter 31 21/03/15 3.042
Chapter 30 21/03/15 3.040
Chapter 29 21/03/15 3.054
Chapter 28 21/03/15 3.042
Chapter 27 21/03/15 3.037
Chapter 26 21/03/15 3.050
Chapter 25 21/03/15 3.046
Chapter 24 21/03/15 3.045
Chapter 23 21/03/15 3.048
Chapter 22 21/03/15 3.047
Chapter 21 21/03/15 3.046
Chapter 20 21/03/15 3.043
Chapter 19 21/03/15 3.042
Chapter 18 21/03/15 3.048
Chapter 17 21/03/15 3.044
Chapter 16 21/03/15 3.044
Chapter 15 21/03/15 3.043
Chapter 14 21/03/15 3.044
Chapter 13 21/03/15 3.043
Chapter 12 21/03/15 3.046
Chapter 11 21/03/15 3.051
Chapter 10 21/03/15 3.049
Chapter 9 21/03/15 3.042
Chapter 8 21/03/15 3.042
Chapter 7 21/03/15 3.045
Chapter 6 21/03/15 3.045
Chapter 5 21/03/15 3.044
Chapter 4 21/03/15 3.050
Chapter 3 21/03/15 3.058
Chapter 2 21/03/15 3.049
Chapter 1 21/03/15 3.082
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch