Kiếm Hồn - Sword Soul

Kiếm Hồn - Sword Soul
Lượt xem: 6.476
Nội dung

Một chàng trai đến từ Đao Giới, nơi chỉ có luyện Đao Pháp. Do một lần tình cờ + duyên phận cứu được linh hồn của một đại ca bên Kiếm Giới. Do linh hồn này từng là boss và nhận thấy cậu bé có khiếu về kiếm nên đã truyền dạy và cùng nhau phiêu lưu đến Kiếm Giới.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 63: END 21/03/15 3.109
Chapter 62 21/03/15 3.090
Chapter 61 21/03/15 3.089
Chapter 60 21/03/15 3.041
Chapter 59 21/03/15 3.047
Chapter 58 21/03/15 3.045
Chapter 57 21/03/15 3.047
Chapter 56 21/03/15 3.050
Chapter 55 21/03/15 3.049
Chapter 54 21/03/15 3.045
Chapter 53 21/03/15 3.041
Chapter 52 21/03/15 3.052
Chapter 51 21/03/15 3.049
Chapter 50 21/03/15 3.042
Chapter 49 21/03/15 3.044
Chapter 48 21/03/15 3.050
Chapter 47 21/03/15 3.046
Chapter 46 21/03/15 3.044
Chapter 45 21/03/15 3.051
Chapter 44 21/03/15 3.045
Chapter 43 21/03/15 3.049
Chapter 42 21/03/15 3.046
Chapter 41 21/03/15 3.050
Chapter 40 21/03/15 3.061
Chapter 39 21/03/15 3.049
Chapter 38 21/03/15 3.051
Chapter 37 21/03/15 3.056
Chapter 36 21/03/15 3.080
Chapter 35 21/03/15 3.044
Chapter 34 21/03/15 3.042
Chapter 33 21/03/15 3.054
Chapter 32 21/03/15 3.046
Chapter 31 21/03/15 3.062
Chapter 30 21/03/15 3.051
Chapter 29 21/03/15 3.062
Chapter 28 21/03/15 3.051
Chapter 27 21/03/15 3.045
Chapter 26 21/03/15 3.058
Chapter 25 21/03/15 3.054
Chapter 24 21/03/15 3.054
Chapter 23 21/03/15 3.058
Chapter 22 21/03/15 3.053
Chapter 21 21/03/15 3.053
Chapter 20 21/03/15 3.054
Chapter 19 21/03/15 3.052
Chapter 18 21/03/15 3.057
Chapter 17 21/03/15 3.052
Chapter 16 21/03/15 3.052
Chapter 15 21/03/15 3.054
Chapter 14 21/03/15 3.054
Chapter 13 21/03/15 3.051
Chapter 12 21/03/15 3.057
Chapter 11 21/03/15 3.060
Chapter 10 21/03/15 3.059
Chapter 9 21/03/15 3.052
Chapter 8 21/03/15 3.053
Chapter 7 21/03/15 3.058
Chapter 6 21/03/15 3.057
Chapter 5 21/03/15 3.057
Chapter 4 21/03/15 3.059
Chapter 3 21/03/15 3.067
Chapter 2 21/03/15 3.062
Chapter 1 21/03/15 3.104
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch