King of hell

King of hell
King of hell Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.

Nội dung

Diêm đế - Ma đế - sứ giả của Diêm la đại vương ( nói ngắn gọn là Diêm vương ="= ) là một tay kiếm cừ khôi , xuất chúng vào 300 năm trước . Công việc nhàm chán hằng ngày là đi bắt linh hồn về địa phủ . Nhưng nay , sự sống trên dương gian đang bị các yêu ma cõi âm đe dọa ; và Diêm vương đã ra lệnh cho tên "lông bông" âý một công việc là đi giải quyết các yêu ma này . Cùng với 2 người bạn đồng hành của mình , Ma đế sẽ chiến thắng lũ yêu ma quấy rối và ngăn cản cuộc chiến chính tà được chăng ?

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 279 13/05/15 4.092
Chapter 278 13/05/15 3.289
Chapter 277 13/05/15 3.263
Chapter 276 13/05/15 3.125
Chapter 275 13/05/15 3.124
Chapter 274 18/03/15 3.109
Chapter 273 18/03/15 3.114
Chapter 272 18/03/15 3.098
Chapter 271 18/03/15 3.107
Chapter 270 18/03/15 3.118
Chapter 269 18/03/15 3.098
Chapter 268 18/03/15 3.094
Chapter 267 18/03/15 3.092
Chapter 266 18/03/15 3.090
Chapter 265 18/03/15 3.092
Chapter 264 18/03/15 3.084
Chapter 263 18/03/15 3.105
Chapter 262 27/08/15 3.099
Chapter 261 27/08/15 3.081
Chapter 260 27/08/15 3.096
Chapter 259 27/08/15 3.077
Chapter 258 18/03/15 3.080
Chapter 257 18/03/15 3.078
Chapter 256 18/03/15 3.087
Chapter 255 18/03/15 3.088
Chapter 254 18/03/15 3.080
Chapter 253 18/03/15 3.078
Chapter 252 18/03/15 3.076
Chapter 251 18/03/15 3.076
Chapter 250 18/03/15 3.085
Chapter 249 18/03/15 3.078
Chapter 248 18/03/15 3.081
Chapter 247 18/03/15 3.085
Chapter 246 18/03/15 3.085
Chapter 245 18/03/15 3.093
Chapter 244 18/03/15 3.077
Chapter 243 18/03/15 3.082
Chapter 242 18/03/15 3.086
Chapter 241 18/03/15 3.076
Chapter 240 18/03/15 3.091
Chapter 239 18/03/15 3.081
Chapter 238 18/03/15 3.078
Chapter 237 18/03/15 3.083
Chapter 236 18/03/15 3.097
Chapter 235 18/03/15 3.108
Chapter 234 18/03/15 3.094
Chapter 233 18/03/15 3.097
Chapter 232 18/03/15 3.088
Chapter 231 18/03/15 3.086
Chapter 230 18/03/15 3.094
Chapter 229 18/03/15 3.083
Chapter 228 18/03/15 3.091
Chapter 227 18/03/15 3.084
Chapter 226 18/03/15 3.084
Chapter 225 18/03/15 3.100
Chapter 224 18/03/15 3.095
Chapter 223 18/03/15 3.088
Chapter 222 18/03/15 3.096
Chapter 221 18/03/15 3.095
Chapter 220 18/03/15 3.101
Chapter 219 18/03/15 3.089
Chapter 218 18/03/15 3.096
Chapter 217 18/03/15 3.087
Chapter 216 18/03/15 3.083
Chapter 215 18/03/15 3.089
Chapter 214 18/03/15 3.091
Chapter 213 18/03/15 3.089
Chapter 212 18/03/15 3.089
Chapter 211 18/03/15 3.090
Chapter 210 18/03/15 3.090
Chapter 209 18/03/15 3.095
Chapter 208 27/08/15 3.092
Chapter 207 18/03/15 3.095
Chapter 206 18/03/15 3.084
Chapter 205 18/03/15 3.099
Chapter 204 18/03/15 3.087
Chapter 203 18/03/15 3.089
Chapter 202 18/03/15 3.097
Chapter 201 18/03/15 3.103
Chapter 200 18/03/15 3.121
Chapter 199 18/03/15 3.091
Chapter 198 18/03/15 3.091
Chapter 197 18/03/15 3.085
Chapter 196 18/03/15 3.092
Chapter 195 18/03/15 3.090
Chapter 194 18/03/15 3.076
Chapter 193 18/03/15 3.084
Chapter 192 18/03/15 3.087
Chapter 191 18/03/15 3.087
Chapter 190 18/03/15 3.091
Chapter 189 18/03/15 3.083
Chapter 188 18/03/15 3.076
Chapter 187 18/03/15 3.081
Chapter 186 18/03/15 3.075
Chapter 185 18/03/15 3.084
Chapter 184 18/03/15 3.078
Chapter 183 18/03/15 3.075
Chapter 182 18/03/15 3.078
Chapter 181 18/03/15 3.078
Chapter 180 18/03/15 3.080
Chapter 179 18/03/15 3.075
Chapter 178 18/03/15 3.077
Chapter 177 18/03/15 3.087
Chapter 176 18/03/15 3.080
Chapter 175 18/03/15 3.074
Chapter 174 18/03/15 3.078
Chapter 173 18/03/15 3.077
Chapter 172 18/03/15 3.075
Chapter 171 18/03/15 3.080
Chapter 170 18/03/15 3.079
Chapter 169 18/03/15 3.078
Chapter 168 18/03/15 3.086
Chapter 167 18/03/15 3.082
Chapter 166 18/03/15 3.076
Chapter 165 18/03/15 3.076
Chapter 164 18/03/15 3.084
Chapter 163 18/03/15 3.089
Chapter 162 18/03/15 3.086
Chapter 161 18/03/15 3.083
Chapter 160 18/03/15 3.092
Chapter 159 18/03/15 3.086
Chapter 158 18/03/15 3.085
Chapter 157 18/03/15 3.085
Chapter 156 18/03/15 3.083
Chapter 155 18/03/15 3.094
Chapter 154 18/03/15 3.087
Chapter 153 18/03/15 3.090
Chapter 152 18/03/15 3.081
Chapter 151 18/03/15 3.084
Chapter 150 18/03/15 3.085
Chapter 149 18/03/15 3.089
Chapter 148 18/03/15 3.084
Chapter 147 18/03/15 3.087
Chapter 146 18/03/15 3.082
Chapter 145 18/03/15 3.099
Chapter 144 18/03/15 3.091
Chapter 143 18/03/15 3.086
Chapter 142 18/03/15 3.089
Chapter 141 18/03/15 3.096
Chapter 140 18/03/15 3.088
Chapter 139 18/03/15 3.076
Chapter 138 18/03/15 3.078
Chapter 137 18/03/15 3.083
Chapter 136 18/03/15 3.084
Chapter 135 18/03/15 3.077
Chapter 134 18/03/15 3.078
Chapter 133 18/03/15 3.082
Chapter 132 18/03/15 3.085
Chapter 131 18/03/15 3.089
Chapter 130 18/03/15 3.081
Chapter 129 18/03/15 3.085
Chapter 128 18/03/15 3.085
Chapter 127 18/03/15 3.086
Chapter 126 18/03/15 3.086
Chapter 125 18/03/15 3.086
Chapter 124 18/03/15 3.085
Chapter 123 18/03/15 3.085
Chapter 122 18/03/15 3.094
Chapter 121 18/03/15 3.086
Chapter 120 18/03/15 3.094
Chapter 119 18/03/15 3.085
Chapter 118 18/03/15 3.083
Chapter 117 18/03/15 3.090
Chapter 116 18/03/15 3.097
Chapter 115 18/03/15 3.095
Chapter 114 18/03/15 3.094
Chapter 113 18/03/15 3.085
Chapter 112 18/03/15 3.085
Chapter 111 18/03/15 3.084
Chapter 110 18/03/15 3.085
Chapter 109 18/03/15 3.098
Chapter 108 18/03/15 3.087
Chapter 107 18/03/15 3.091
Chapter 106 18/03/15 3.090
Chapter 105 18/03/15 3.097
Chapter 104 18/03/15 3.096
Chapter 103 18/03/15 3.089
Chapter 102 18/03/15 3.140
Chapter 101 18/03/15 3.098
Chapter 100 18/03/15 3.102
Chapter 99 18/03/15 3.087
Chapter 98 18/03/15 3.095
Chapter 97 18/03/15 3.109
Chapter 96 18/03/15 3.093
Chapter 95 18/03/15 3.085
Chapter 94 18/03/15 3.085
Chapter 93 18/03/15 3.085
Chapter 92 18/03/15 3.083
Chapter 91 18/03/15 3.088
Chapter 90 18/03/15 3.086
Chapter 89 18/03/15 3.076
Chapter 88 18/03/15 3.076
Chapter 87 18/03/15 3.088
Chapter 86 18/03/15 3.095
Chapter 85 18/03/15 3.080
Chapter 84 18/03/15 3.083
Chapter 83 18/03/15 3.080
Chapter 82 18/03/15 3.094
Chapter 81 18/03/15 3.084
Chapter 80 18/03/15 3.085
Chapter 79 18/03/15 3.075
Chapter 78 18/03/15 3.081
Chapter 77 18/03/15 3.075
Chapter 76 18/03/15 3.081
Chapter 75 18/03/15 3.085
Chapter 74 18/03/15 3.082
Chapter 73 18/03/15 3.074
Chapter 72 18/03/15 3.083
Chapter 71 18/03/15 3.078
Chapter 70 18/03/15 3.074
Chapter 69 18/03/15 3.072
Chapter 68 18/03/15 3.074
Chapter 67 18/03/15 3.081
Chapter 66 18/03/15 3.078
Chapter 65 18/03/15 3.075
Chapter 64 18/03/15 3.076
Chapter 63 18/03/15 3.080
Chapter 62 18/03/15 3.088
Chapter 61 18/03/15 3.088
Chapter 60 18/03/15 3.091
Chapter 59 18/03/15 3.088
Chapter 58 18/03/15 3.107
Chapter 57 18/03/15 3.115
Chapter 56 18/03/15 3.128
Chapter 55.5: - End 31/07/16 3.019
Chapter 55.4 31/07/16 3.011
Chapter 55.3 26/06/16 3.021
Chapter 55.2 11/05/16 3.022
Chapter 55.1 01/04/16 3.031
Chapter 55 18/03/15 3.108
Chapter 54.6 22/02/16 3.031
Chapter 54.5 18/02/16 3.031
Chapter 54.4 22/01/16 3.033
Chapter 54.3 22/01/16 3.031
Chapter 54.2 22/01/16 3.037
Chapter 54.1 22/01/16 3.035
Chapter 54 18/03/15 3.104
Chapter 53.7 22/01/16 3.037
Chapter 53.6 22/01/16 3.031
Chapter 53.5 21/10/15 3.036
Chapter 53.4 16/10/15 3.038
Chapter 53.3 12/10/15 3.047
Chapter 53.2 27/09/15 3.038
Chapter 53.1 23/09/15 3.070
Chapter 53 18/03/15 3.107
Chapter 52.6 07/09/15 3.054
Chapter 52.5 05/09/15 3.055
Chapter 52.4 29/08/15 3.058
Chapter 52.3 27/08/15 3.056
Chapter 52.2 27/08/15 3.060
Chapter 52.1 27/08/15 3.074
Chapter 52 18/03/15 3.108
Chapter 51.6 27/08/15 3.058
Chapter 51.5 27/08/15 3.070
Chapter 51.3 27/08/15 3.063
Chapter 51.2 27/08/15 3.071
Chapter 51.1 27/08/15 3.066
Chapter 51 18/03/15 3.096
Chapter 50.6 27/08/15 3.073
Chapter 50.5 27/08/15 3.069
Chapter 50.4 27/08/15 3.058
Chapter 50.3 27/08/15 3.059
Chapter 50.2 27/08/15 3.053
Chapter 50.1 27/08/15 3.065
Chapter 50 18/03/15 3.114
Chapter 49.6 27/08/15 3.053
Chapter 49.5 27/08/15 3.063
Chapter 49.4 27/08/15 3.058
Chapter 49.3 27/08/15 3.071
Chapter 49.2 27/08/15 3.074
Chapter 49.1 27/08/15 3.080
Chapter 49 18/03/15 3.107
Chapter 48.6 27/08/15 3.057
Chapter 48.5 27/08/15 3.075
Chapter 48.4 27/08/15 3.067
Chapter 48.3 27/08/15 3.049
Chapter 48.2 27/08/15 3.044
Chapter 48.1 27/08/15 3.057
Chapter 48 18/03/15 3.103
Chapter 47.6 27/08/15 3.056
Chapter 47.5 27/08/15 3.058
Chapter 47.4 27/08/15 3.048
Chapter 47.3 27/08/15 3.066
Chapter 47.2 27/08/15 3.073
Chapter 47.1 27/08/15 3.076
Chapter 47 18/03/15 3.106
Chapter 46.6 27/08/15 3.063
Chapter 46.5 27/08/15 3.048
Chapter 46.4 27/08/15 3.050
Chapter 46.3 27/08/15 3.067
Chapter 46.2 27/08/15 3.052
Chapter 46.1 27/08/15 3.070
Chapter 46 18/03/15 3.103
Chapter 45.5 27/08/15 3.051
Chapter 45.4 27/08/15 3.072
Chapter 45.3 27/08/15 3.068
Chapter 45.2 27/08/15 3.047
Chapter 45.1 27/08/15 3.064
Chapter 45 18/03/15 3.097
Chapter 44.5 27/08/15 3.067
Chapter 44.4 27/08/15 3.074
Chapter 44.3 27/08/15 3.052
Chapter 44.2 27/08/15 3.054
Chapter 44.1 27/08/15 3.076
Chapter 44 18/03/15 3.110
Chapter 43.6 27/08/15 3.062
Chapter 43.5 27/08/15 3.054
Chapter 43.4 27/08/15 3.056
Chapter 43.3 27/08/15 3.052
Chapter 43.2 27/08/15 3.058
Chapter 43.1 27/08/15 3.080
Chapter 43 18/03/15 3.115
Chapter 42.6 27/08/15 3.061
Chapter 42.5 27/08/15 3.067
Chapter 42.4 27/08/15 3.052
Chapter 42.3 27/08/15 3.065
Chapter 42.2 27/08/15 3.048
Chapter 42.1 27/08/15 3.058
Chapter 42 18/03/15 3.110
Chapter 41.6 27/08/15 3.051
Chapter 41.5 27/08/15 3.068
Chapter 41.4 27/08/15 3.055
Chapter 41.3 27/08/15 3.069
Chapter 41.2 27/08/15 3.052
Chapter 41.1 27/08/15 3.070
Chapter 41 18/03/15 3.115
Chapter 40.6 27/08/15 3.078
Chapter 40.5 27/08/15 3.052
Chapter 40.4 27/08/15 3.058
Chapter 40.3 27/08/15 3.073
Chapter 40.2 27/08/15 3.061
Chapter 40.1 27/08/15 3.086
Chapter 40 18/03/15 3.109
Chapter 39.6 27/08/15 3.058
Chapter 39.5 27/08/15 3.052
Chapter 39.4 27/08/15 3.065
Chapter 39.3 27/08/15 3.057
Chapter 39.2 27/08/15 3.072
Chapter 39.1 27/08/15 3.073
Chapter 39 18/03/15 3.109
Chapter 38.6 27/08/15 3.059
Chapter 38.5 27/08/15 3.059
Chapter 38.4 27/08/15 3.067
Chapter 38.3 27/08/15 3.071
Chapter 38.2 27/08/15 3.066
Chapter 38.1 27/08/15 3.089
Chapter 38 18/03/15 3.117
Chapter 37 18/03/15 3.127
Chapter 36.4 27/08/15 3.060
Chapter 36.3 27/08/15 3.075
Chapter 36.2 27/08/15 3.057
Chapter 36.1 27/08/15 3.073
Chapter 36 18/03/15 3.138
Chapter 35.4 27/08/15 3.084
Chapter 35.3 27/08/15 3.073
Chapter 35.1 27/08/15 3.132
Chapter 35 27/08/15 3.135
Chapter 34 27/08/15 3.131
Chapter 33.4 27/08/15 3.074
Chapter 33.3 27/08/15 3.060
Chapter 33.2 27/08/15 3.072
Chapter 33.1 27/08/15 3.100
Chapter 33 27/08/15 3.139
Chapter 32.6 18/03/15 3.073
Chapter 32.5 18/03/15 3.080
Chapter 32.4 18/03/15 3.078
Chapter 32.3 18/03/15 3.075
Chapter 32.2 18/03/15 3.081
Chapter 32.1 18/03/15 3.089
Chapter 32 27/08/15 3.135
Chapter 31.6 18/03/15 3.080
Chapter 31.5 18/03/15 3.087
Chapter 31.4 18/03/15 3.086
Chapter 31.3 18/03/15 3.088
Chapter 31.2 18/03/15 3.094
Chapter 31.1 18/03/15 3.127
Chapter 31 27/08/15 3.151
Chapter 30.4 27/08/15 3.103
Chapter 30.3 27/08/15 3.121
Chapter 30.2 27/08/15 3.148
Chapter 30.1 27/08/15 3.190
Chapter 30 27/08/15 3.185
Chapter 29 27/08/15 3.163
Chapter 28 27/08/15 3.167
Chapter 27 27/08/15 3.188
Chapter 26 27/08/15 3.191
Chapter 25 27/08/15 3.191
Chapter 24 18/03/15 3.216
Chapter 23 18/03/15 3.173
Chapter 22 18/03/15 3.174
Chapter 21 18/03/15 3.168
Chapter 20 18/03/15 3.198
Chapter 19 18/03/15 3.188
Chapter 18 18/03/15 3.182
Chapter 17 18/03/15 3.172
Chapter 16 18/03/15 3.170
Chapter 15 18/03/15 3.174
Chapter 14 18/03/15 3.161
Chapter 13 18/03/15 3.179
Chapter 12 18/03/15 3.170
Chapter 11 18/03/15 3.197
Chapter 10 18/03/15 3.208
Chapter 9 18/03/15 3.186
Chapter 8 18/03/15 3.185
Chapter 7 18/03/15 3.190
Chapter 6 18/03/15 3.177
Chapter 5 18/03/15 3.202
Chapter 4 18/03/15 3.204
Chapter 3 18/03/15 3.200
Chapter 2 18/03/15 3.226
Chapter 1 18/03/15 3.320
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch