King of hell

King of hell
Lượt xem: 39.394
King of hell Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Diêm đế - Ma đế - sứ giả của Diêm la đại vương ( nói ngắn gọn là Diêm vương ="= ) là một tay kiếm cừ khôi , xuất chúng vào 300 năm trước . Công việc nhàm chán hằng ngày là đi bắt linh hồn về địa phủ . Nhưng nay , sự sống trên dương gian đang bị các yêu ma cõi âm đe dọa ; và Diêm vương đã ra lệnh cho tên "lông bông" âý một công việc là đi giải quyết các yêu ma này . Cùng với 2 người bạn đồng hành của mình , Ma đế sẽ chiến thắng lũ yêu ma quấy rối và ngăn cản cuộc chiến chính tà được chăng ?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 279 13/05/15 4.073
Chapter 278 13/05/15 3.285
Chapter 277 13/05/15 3.258
Chapter 276 13/05/15 3.119
Chapter 275 13/05/15 3.117
Chapter 274 18/03/15 3.102
Chapter 273 18/03/15 3.109
Chapter 272 18/03/15 3.094
Chapter 271 18/03/15 3.100
Chapter 270 18/03/15 3.113
Chapter 269 18/03/15 3.093
Chapter 268 18/03/15 3.088
Chapter 267 18/03/15 3.086
Chapter 266 18/03/15 3.082
Chapter 265 18/03/15 3.085
Chapter 264 18/03/15 3.078
Chapter 263 18/03/15 3.095
Chapter 262 27/08/15 3.091
Chapter 261 27/08/15 3.075
Chapter 260 27/08/15 3.090
Chapter 259 27/08/15 3.072
Chapter 258 18/03/15 3.077
Chapter 257 18/03/15 3.073
Chapter 256 18/03/15 3.082
Chapter 255 18/03/15 3.083
Chapter 254 18/03/15 3.076
Chapter 253 18/03/15 3.075
Chapter 252 18/03/15 3.073
Chapter 251 18/03/15 3.072
Chapter 250 18/03/15 3.081
Chapter 249 18/03/15 3.075
Chapter 248 18/03/15 3.076
Chapter 247 18/03/15 3.079
Chapter 246 18/03/15 3.081
Chapter 245 18/03/15 3.089
Chapter 244 18/03/15 3.072
Chapter 243 18/03/15 3.078
Chapter 242 18/03/15 3.081
Chapter 241 18/03/15 3.073
Chapter 240 18/03/15 3.086
Chapter 239 18/03/15 3.078
Chapter 238 18/03/15 3.074
Chapter 237 18/03/15 3.078
Chapter 236 18/03/15 3.093
Chapter 235 18/03/15 3.104
Chapter 234 18/03/15 3.088
Chapter 233 18/03/15 3.090
Chapter 232 18/03/15 3.084
Chapter 231 18/03/15 3.082
Chapter 230 18/03/15 3.089
Chapter 229 18/03/15 3.078
Chapter 228 18/03/15 3.086
Chapter 227 18/03/15 3.080
Chapter 226 18/03/15 3.079
Chapter 225 18/03/15 3.094
Chapter 224 18/03/15 3.090
Chapter 223 18/03/15 3.083
Chapter 222 18/03/15 3.090
Chapter 221 18/03/15 3.091
Chapter 220 18/03/15 3.095
Chapter 219 18/03/15 3.084
Chapter 218 18/03/15 3.091
Chapter 217 18/03/15 3.082
Chapter 216 18/03/15 3.079
Chapter 215 18/03/15 3.084
Chapter 214 18/03/15 3.087
Chapter 213 18/03/15 3.084
Chapter 212 18/03/15 3.084
Chapter 211 18/03/15 3.086
Chapter 210 18/03/15 3.084
Chapter 209 18/03/15 3.091
Chapter 208 27/08/15 3.089
Chapter 207 18/03/15 3.086
Chapter 206 18/03/15 3.080
Chapter 205 18/03/15 3.094
Chapter 204 18/03/15 3.084
Chapter 203 18/03/15 3.083
Chapter 202 18/03/15 3.092
Chapter 201 18/03/15 3.097
Chapter 200 18/03/15 3.112
Chapter 199 18/03/15 3.084
Chapter 198 18/03/15 3.084
Chapter 197 18/03/15 3.079
Chapter 196 18/03/15 3.085
Chapter 195 18/03/15 3.082
Chapter 194 18/03/15 3.071
Chapter 193 18/03/15 3.080
Chapter 192 18/03/15 3.084
Chapter 191 18/03/15 3.082
Chapter 190 18/03/15 3.086
Chapter 189 18/03/15 3.081
Chapter 188 18/03/15 3.074
Chapter 187 18/03/15 3.080
Chapter 186 18/03/15 3.074
Chapter 185 18/03/15 3.082
Chapter 184 18/03/15 3.077
Chapter 183 18/03/15 3.073
Chapter 182 18/03/15 3.076
Chapter 181 18/03/15 3.076
Chapter 180 18/03/15 3.076
Chapter 179 18/03/15 3.074
Chapter 178 18/03/15 3.076
Chapter 177 18/03/15 3.085
Chapter 176 18/03/15 3.078
Chapter 175 18/03/15 3.072
Chapter 174 18/03/15 3.077
Chapter 173 18/03/15 3.075
Chapter 172 18/03/15 3.074
Chapter 171 18/03/15 3.079
Chapter 170 18/03/15 3.077
Chapter 169 18/03/15 3.076
Chapter 168 18/03/15 3.084
Chapter 167 18/03/15 3.080
Chapter 166 18/03/15 3.073
Chapter 165 18/03/15 3.074
Chapter 164 18/03/15 3.081
Chapter 163 18/03/15 3.085
Chapter 162 18/03/15 3.083
Chapter 161 18/03/15 3.080
Chapter 160 18/03/15 3.089
Chapter 159 18/03/15 3.083
Chapter 158 18/03/15 3.081
Chapter 157 18/03/15 3.082
Chapter 156 18/03/15 3.080
Chapter 155 18/03/15 3.091
Chapter 154 18/03/15 3.083
Chapter 153 18/03/15 3.085
Chapter 152 18/03/15 3.075
Chapter 151 18/03/15 3.080
Chapter 150 18/03/15 3.082
Chapter 149 18/03/15 3.086
Chapter 148 18/03/15 3.080
Chapter 147 18/03/15 3.083
Chapter 146 18/03/15 3.079
Chapter 145 18/03/15 3.095
Chapter 144 18/03/15 3.086
Chapter 143 18/03/15 3.082
Chapter 142 18/03/15 3.086
Chapter 141 18/03/15 3.092
Chapter 140 18/03/15 3.084
Chapter 139 18/03/15 3.072
Chapter 138 18/03/15 3.074
Chapter 137 18/03/15 3.078
Chapter 136 18/03/15 3.080
Chapter 135 18/03/15 3.073
Chapter 134 18/03/15 3.073
Chapter 133 18/03/15 3.078
Chapter 132 18/03/15 3.081
Chapter 131 18/03/15 3.084
Chapter 130 18/03/15 3.076
Chapter 129 18/03/15 3.082
Chapter 128 18/03/15 3.081
Chapter 127 18/03/15 3.082
Chapter 126 18/03/15 3.083
Chapter 125 18/03/15 3.082
Chapter 124 18/03/15 3.081
Chapter 123 18/03/15 3.079
Chapter 122 18/03/15 3.088
Chapter 121 18/03/15 3.079
Chapter 120 18/03/15 3.086
Chapter 119 18/03/15 3.080
Chapter 118 18/03/15 3.078
Chapter 117 18/03/15 3.086
Chapter 116 18/03/15 3.093
Chapter 115 18/03/15 3.091
Chapter 114 18/03/15 3.090
Chapter 113 18/03/15 3.081
Chapter 112 18/03/15 3.081
Chapter 111 18/03/15 3.080
Chapter 110 18/03/15 3.081
Chapter 109 18/03/15 3.093
Chapter 108 18/03/15 3.083
Chapter 107 18/03/15 3.086
Chapter 106 18/03/15 3.086
Chapter 105 18/03/15 3.090
Chapter 104 18/03/15 3.090
Chapter 103 18/03/15 3.083
Chapter 102 18/03/15 3.133
Chapter 101 18/03/15 3.093
Chapter 100 18/03/15 3.097
Chapter 99 18/03/15 3.082
Chapter 98 18/03/15 3.090
Chapter 97 18/03/15 3.104
Chapter 96 18/03/15 3.088
Chapter 95 18/03/15 3.078
Chapter 94 18/03/15 3.078
Chapter 93 18/03/15 3.079
Chapter 92 18/03/15 3.077
Chapter 91 18/03/15 3.084
Chapter 90 18/03/15 3.081
Chapter 89 18/03/15 3.072
Chapter 88 18/03/15 3.072
Chapter 87 18/03/15 3.083
Chapter 86 18/03/15 3.091
Chapter 85 18/03/15 3.076
Chapter 84 18/03/15 3.080
Chapter 83 18/03/15 3.076
Chapter 82 18/03/15 3.090
Chapter 81 18/03/15 3.080
Chapter 80 18/03/15 3.080
Chapter 79 18/03/15 3.070
Chapter 78 18/03/15 3.078
Chapter 77 18/03/15 3.073
Chapter 76 18/03/15 3.078
Chapter 75 18/03/15 3.082
Chapter 74 18/03/15 3.078
Chapter 73 18/03/15 3.070
Chapter 72 18/03/15 3.078
Chapter 71 18/03/15 3.073
Chapter 70 18/03/15 3.070
Chapter 69 18/03/15 3.068
Chapter 68 18/03/15 3.070
Chapter 67 18/03/15 3.077
Chapter 66 18/03/15 3.073
Chapter 65 18/03/15 3.071
Chapter 64 18/03/15 3.071
Chapter 63 18/03/15 3.075
Chapter 62 18/03/15 3.083
Chapter 61 18/03/15 3.082
Chapter 60 18/03/15 3.087
Chapter 59 18/03/15 3.085
Chapter 58 18/03/15 3.104
Chapter 57 18/03/15 3.111
Chapter 56 18/03/15 3.124
Chapter 55.5: - End 31/07/16 3.017
Chapter 55.4 31/07/16 3.009
Chapter 55.3 26/06/16 3.018
Chapter 55.2 11/05/16 3.020
Chapter 55.1 01/04/16 3.028
Chapter 55 18/03/15 3.104
Chapter 54.6 22/02/16 3.028
Chapter 54.5 18/02/16 3.029
Chapter 54.4 22/01/16 3.032
Chapter 54.3 22/01/16 3.030
Chapter 54.2 22/01/16 3.035
Chapter 54.1 22/01/16 3.032
Chapter 54 18/03/15 3.100
Chapter 53.7 22/01/16 3.036
Chapter 53.6 22/01/16 3.030
Chapter 53.5 21/10/15 3.035
Chapter 53.4 16/10/15 3.037
Chapter 53.3 12/10/15 3.045
Chapter 53.2 27/09/15 3.037
Chapter 53.1 23/09/15 3.067
Chapter 53 18/03/15 3.104
Chapter 52.6 07/09/15 3.053
Chapter 52.5 05/09/15 3.054
Chapter 52.4 29/08/15 3.057
Chapter 52.3 27/08/15 3.055
Chapter 52.2 27/08/15 3.059
Chapter 52.1 27/08/15 3.071
Chapter 52 18/03/15 3.104
Chapter 51.6 27/08/15 3.057
Chapter 51.5 27/08/15 3.069
Chapter 51.3 27/08/15 3.061
Chapter 51.2 27/08/15 3.069
Chapter 51.1 27/08/15 3.065
Chapter 51 18/03/15 3.094
Chapter 50.6 27/08/15 3.072
Chapter 50.5 27/08/15 3.068
Chapter 50.4 27/08/15 3.057
Chapter 50.3 27/08/15 3.058
Chapter 50.2 27/08/15 3.052
Chapter 50.1 27/08/15 3.063
Chapter 50 18/03/15 3.110
Chapter 49.6 27/08/15 3.052
Chapter 49.5 27/08/15 3.062
Chapter 49.4 27/08/15 3.057
Chapter 49.3 27/08/15 3.070
Chapter 49.2 27/08/15 3.073
Chapter 49.1 27/08/15 3.078
Chapter 49 18/03/15 3.103
Chapter 48.6 27/08/15 3.056
Chapter 48.5 27/08/15 3.074
Chapter 48.4 27/08/15 3.066
Chapter 48.3 27/08/15 3.047
Chapter 48.2 27/08/15 3.043
Chapter 48.1 27/08/15 3.056
Chapter 48 18/03/15 3.099
Chapter 47.6 27/08/15 3.054
Chapter 47.5 27/08/15 3.056
Chapter 47.4 27/08/15 3.047
Chapter 47.3 27/08/15 3.065
Chapter 47.2 27/08/15 3.072
Chapter 47.1 27/08/15 3.075
Chapter 47 18/03/15 3.103
Chapter 46.6 27/08/15 3.062
Chapter 46.5 27/08/15 3.047
Chapter 46.4 27/08/15 3.049
Chapter 46.3 27/08/15 3.066
Chapter 46.2 27/08/15 3.050
Chapter 46.1 27/08/15 3.068
Chapter 46 18/03/15 3.099
Chapter 45.5 27/08/15 3.050
Chapter 45.4 27/08/15 3.071
Chapter 45.3 27/08/15 3.066
Chapter 45.2 27/08/15 3.046
Chapter 45.1 27/08/15 3.063
Chapter 45 18/03/15 3.094
Chapter 44.5 27/08/15 3.065
Chapter 44.4 27/08/15 3.071
Chapter 44.3 27/08/15 3.051
Chapter 44.2 27/08/15 3.053
Chapter 44.1 27/08/15 3.075
Chapter 44 18/03/15 3.107
Chapter 43.6 27/08/15 3.060
Chapter 43.5 27/08/15 3.053
Chapter 43.4 27/08/15 3.054
Chapter 43.3 27/08/15 3.051
Chapter 43.2 27/08/15 3.057
Chapter 43.1 27/08/15 3.079
Chapter 43 18/03/15 3.111
Chapter 42.6 27/08/15 3.060
Chapter 42.5 27/08/15 3.065
Chapter 42.4 27/08/15 3.051
Chapter 42.3 27/08/15 3.064
Chapter 42.2 27/08/15 3.047
Chapter 42.1 27/08/15 3.057
Chapter 42 18/03/15 3.107
Chapter 41.6 27/08/15 3.050
Chapter 41.5 27/08/15 3.067
Chapter 41.4 27/08/15 3.054
Chapter 41.3 27/08/15 3.068
Chapter 41.2 27/08/15 3.051
Chapter 41.1 27/08/15 3.069
Chapter 41 18/03/15 3.112
Chapter 40.6 27/08/15 3.076
Chapter 40.5 27/08/15 3.051
Chapter 40.4 27/08/15 3.057
Chapter 40.3 27/08/15 3.071
Chapter 40.2 27/08/15 3.060
Chapter 40.1 27/08/15 3.084
Chapter 40 18/03/15 3.104
Chapter 39.6 27/08/15 3.057
Chapter 39.5 27/08/15 3.051
Chapter 39.4 27/08/15 3.064
Chapter 39.3 27/08/15 3.055
Chapter 39.2 27/08/15 3.070
Chapter 39.1 27/08/15 3.071
Chapter 39 18/03/15 3.107
Chapter 38.6 27/08/15 3.055
Chapter 38.5 27/08/15 3.058
Chapter 38.4 27/08/15 3.065
Chapter 38.3 27/08/15 3.068
Chapter 38.2 27/08/15 3.064
Chapter 38.1 27/08/15 3.086
Chapter 38 18/03/15 3.110
Chapter 37 18/03/15 3.120
Chapter 36.4 27/08/15 3.058
Chapter 36.3 27/08/15 3.073
Chapter 36.2 27/08/15 3.054
Chapter 36.1 27/08/15 3.067
Chapter 36 18/03/15 3.126
Chapter 35.4 27/08/15 3.081
Chapter 35.3 27/08/15 3.070
Chapter 35.1 27/08/15 3.123
Chapter 35 27/08/15 3.126
Chapter 34 27/08/15 3.123
Chapter 33.4 27/08/15 3.072
Chapter 33.3 27/08/15 3.058
Chapter 33.2 27/08/15 3.070
Chapter 33.1 27/08/15 3.097
Chapter 33 27/08/15 3.132
Chapter 32.6 18/03/15 3.070
Chapter 32.5 18/03/15 3.077
Chapter 32.4 18/03/15 3.076
Chapter 32.3 18/03/15 3.073
Chapter 32.2 18/03/15 3.079
Chapter 32.1 18/03/15 3.086
Chapter 32 27/08/15 3.128
Chapter 31.6 18/03/15 3.077
Chapter 31.5 18/03/15 3.085
Chapter 31.4 18/03/15 3.084
Chapter 31.3 18/03/15 3.086
Chapter 31.2 18/03/15 3.092
Chapter 31.1 18/03/15 3.122
Chapter 31 27/08/15 3.141
Chapter 30.4 27/08/15 3.095
Chapter 30.3 27/08/15 3.114
Chapter 30.2 27/08/15 3.139
Chapter 30.1 27/08/15 3.179
Chapter 30 27/08/15 3.171
Chapter 29 27/08/15 3.154
Chapter 28 27/08/15 3.156
Chapter 27 27/08/15 3.177
Chapter 26 27/08/15 3.181
Chapter 25 27/08/15 3.181
Chapter 24 18/03/15 3.207
Chapter 23 18/03/15 3.162
Chapter 22 18/03/15 3.164
Chapter 21 18/03/15 3.157
Chapter 20 18/03/15 3.186
Chapter 19 18/03/15 3.178
Chapter 18 18/03/15 3.172
Chapter 17 18/03/15 3.163
Chapter 16 18/03/15 3.161
Chapter 15 18/03/15 3.165
Chapter 14 18/03/15 3.151
Chapter 13 18/03/15 3.169
Chapter 12 18/03/15 3.160
Chapter 11 18/03/15 3.187
Chapter 10 18/03/15 3.196
Chapter 9 18/03/15 3.174
Chapter 8 18/03/15 3.170
Chapter 7 18/03/15 3.177
Chapter 6 18/03/15 3.166
Chapter 5 18/03/15 3.190
Chapter 4 18/03/15 3.192
Chapter 3 18/03/15 3.187
Chapter 2 18/03/15 3.209
Chapter 1 18/03/15 3.284
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch