Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ
Lượt xem: 615.885
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Xếp hạng: 3,2/5 - 9 Lượt đánh giá.
Nội dung

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng.
Đây là bộ truyện đã giành giải thưởng Tezuka Osamu Cultural lần thứ 17 vào năm 2013

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 503: Raw 10 giờ trước 4.278
Chapter 502: Raw 06:48 16/01 8.598
Chapter 501 15:09 15/01 11.546
Chapter 500 30/12/16 11.731
Chapter 499: - Kế thừa ước mơ - Di sản một đời 16/12/16 13.939
Chapter 498: - Sức ép của đại binh đoàn 20/11/16 10.848
Chapter 497: - Mục đích đằng sau cuộc gặp mặt 13/11/16 8.593
Chapter 496: Khởi đầu thời loạn lạc 08/11/16 10.349
Chapter 495 03/11/16 9.570
Chapter 494 01/11/16 15.982
Chapter 493 17/10/16 15.247
Chapter 492 13/10/16 12.528
Chapter 491 09/10/16 10.554
Chapter 490 29/09/16 11.122
Chapter 489 25/09/16 9.987
Chapter 488 05/09/16 9.197
Chapter 487 30/08/16 8.996
Chapter 486 23/08/16 9.257
Chapter 485 16/08/16 8.868
Chapter 484 06/08/16 6.969
Chapter 483 01/08/16 6.958
Chapter 482 17/07/16 8.124
Chapter 481 09/07/16 7.357
Chapter 480 05/07/16 7.410
Chapter 479 21/06/16 7.503
Chapter 478 15/06/16 6.781
Chapter 477 07/06/16 5.624
Chapter 476 30/05/16 5.761
Chapter 475 22/05/16 5.887
Chapter 474 21/05/16 6.076
Chapter 473 08/05/16 5.574
Chapter 472 02/05/16 5.525
Chapter 471 19/04/16 4.743
Chapter 470 19/04/16 5.391
Chapter 469 02/04/16 4.370
Chapter 468 20/03/16 4.573
Chapter 467 16/03/16 4.514
Chapter 466 12/03/16 4.547
Chapter 465 02/03/16 4.315
Chapter 464 01/03/16 4.425
Chapter 463 22/02/16 4.164
Chapter 462 02/02/16 4.400
Chapter 461 01/02/16 4.417
Chapter 460 31/01/16 4.597
Chapter 459 06/01/16 4.289
Chapter 458 20/12/15 4.338
Chapter 457 13/12/15 4.275
Chapter 456 06/12/15 4.301
Chapter 455 23/11/15 4.215
Chapter 454 16/11/15 4.214
Chapter 453 07/11/15 4.227
Chapter 452 31/10/15 4.163
Chapter 451 26/10/15 4.269
Chapter 450 17/10/15 4.581
Chapter 449 11/10/15 4.365
Chapter 448 05/10/15 4.290
Chapter 447 19/09/15 4.197
Chapter 446 15/09/15 4.210
Chapter 445 06/09/15 4.435
Chapter 444 31/08/15 4.323
Chapter 443 31/08/15 4.125
Chapter 442 22/08/15 4.224
Chapter 441 05/08/15 4.312
Chapter 440 29/07/15 4.609
Chapter 439 20/07/15 4.347
Chapter 438 11/07/15 4.252
Chapter 437 04/07/15 4.230
Chapter 436 24/06/15 4.146
Chapter 435 19/06/15 4.152
Chapter 434 08/06/15 4.098
Chapter 433 05/06/15 4.227
Chapter 432 19/05/15 4.217
Chapter 431 11/05/15 4.178
Chapter 430 04/05/15 4.250
Chapter 429 19/04/15 4.060
Chapter 428 12/04/15 4.070
Chapter 427 05/04/15 4.017
Chapter 426 29/03/15 4.026
Chapter 425 22/03/15 4.032
Chapter 424 16/03/15 3.947
Chapter 423 16/03/15 3.984
Chapter 422 16/03/15 3.980
Chapter 421 16/03/15 3.906
Chapter 420 16/03/15 4.031
Chapter 419 16/03/15 3.863
Chapter 418 16/03/15 3.863
Chapter 417 16/03/15 3.821
Chapter 416 16/03/15 3.835
Chapter 415 16/03/15 3.840
Chapter 414 16/03/15 3.757
Chapter 413 16/03/15 3.760
Chapter 412 16/03/15 3.812
Chapter 411 16/03/15 3.809
Chapter 410 16/03/15 3.883
Chapter 409 16/03/15 3.753
Chapter 408 16/03/15 3.778
Chapter 407 16/03/15 3.807
Chapter 406 16/03/15 3.803
Chapter 405 16/03/15 3.883
Chapter 404 16/03/15 3.848
Chapter 403 16/03/15 3.885
Chapter 402 16/03/15 4.050
Chapter 401 16/03/15 4.151
Chapter 400 16/03/15 4.230
Chapter 399 16/03/15 3.992
Chapter 398 16/03/15 3.974
Chapter 397 16/03/15 3.920
Chapter 396 16/03/15 3.953
Chapter 395 16/03/15 3.916
Chapter 394 16/03/15 3.901
Chapter 393 16/03/15 3.902
Chapter 392 16/03/15 3.929
Chapter 391 16/03/15 3.953
Chapter 390 16/03/15 4.023
Chapter 389 16/03/15 3.872
Chapter 388 16/03/15 3.884
Chapter 387 16/03/15 3.852
Chapter 386 16/03/15 3.889
Chapter 385 16/03/15 3.874
Chapter 384 16/03/15 3.894
Chapter 383 16/03/15 3.861
Chapter 382 16/03/15 3.880
Chapter 381 16/03/15 3.915
Chapter 380 16/03/15 3.994
Chapter 379 16/03/15 3.894
Chapter 378 16/03/15 3.862
Chapter 377 16/03/15 3.819
Chapter 376 16/03/15 3.760
Chapter 375 16/03/15 3.852
Chapter 374 16/03/15 3.762
Chapter 373 16/03/15 3.832
Chapter 372 16/03/15 3.775
Chapter 371 16/03/15 3.772
Chapter 370 16/03/15 3.939
Chapter 369 16/03/15 3.823
Chapter 368 16/03/15 3.919
Chapter 367 16/03/15 3.986
Chapter 366 16/03/15 3.999
Chapter 365 16/03/15 4.007
Chapter 364 16/03/15 3.955
Chapter 363 16/03/15 3.873
Chapter 362 16/03/15 3.820
Chapter 361 16/03/15 3.777
Chapter 360 16/03/15 3.929
Chapter 359 16/03/15 3.733
Chapter 358 16/03/15 3.723
Chapter 357 16/03/15 3.766
Chapter 356 16/03/15 4.131
Chapter 355 16/03/15 4.173
Chapter 354 16/03/15 4.099
Chapter 353 16/03/15 4.079
Chapter 352 16/03/15 4.141
Chapter 351 16/03/15 4.194
Chapter 350 16/03/15 4.263
Chapter 349 16/03/15 4.093
Chapter 348 16/03/15 4.074
Chapter 347 16/03/15 4.051
Chapter 346 16/03/15 4.039
Chapter 345 16/03/15 4.052
Chapter 344 16/03/15 3.954
Chapter 343 16/03/15 3.936
Chapter 342 16/03/15 3.960
Chapter 341 16/03/15 3.991
Chapter 340 16/03/15 4.010
Chapter 339 16/03/15 3.936
Chapter 338 16/03/15 3.919
Chapter 337 16/03/15 3.883
Chapter 336 16/03/15 3.897
Chapter 335 16/03/15 3.944
Chapter 334 16/03/15 3.914
Chapter 333 16/03/15 3.913
Chapter 332 16/03/15 3.970
Chapter 331 16/03/15 3.905
Chapter 330 16/03/15 3.994
Chapter 329 16/03/15 3.920
Chapter 328 16/03/15 3.911
Chapter 327 16/03/15 3.857
Chapter 326 16/03/15 3.923
Chapter 325 16/03/15 3.924
Chapter 324 16/03/15 3.849
Chapter 323 16/03/15 3.860
Chapter 322 16/03/15 3.872
Chapter 321 16/03/15 3.902
Chapter 320 16/03/15 4.031
Chapter 319 16/03/15 3.948
Chapter 318 16/03/15 4.004
Chapter 317 16/03/15 4.001
Chapter 316 16/03/15 4.017
Chapter 315 16/03/15 4.012
Chapter 314 16/03/15 3.981
Chapter 313 16/03/15 3.960
Chapter 312 16/03/15 3.935
Chapter 311 16/03/15 3.946
Chapter 310 16/03/15 4.016
Chapter 309 16/03/15 3.941
Chapter 308 16/03/15 3.899
Chapter 307 16/03/15 3.920
Chapter 306 16/03/15 3.989
Chapter 305 16/03/15 3.943
Chapter 304 16/03/15 3.980
Chapter 303 16/03/15 3.975
Chapter 302 16/03/15 3.924
Chapter 301 16/03/15 3.956
Chapter 300 16/03/15 4.113
Chapter 299 16/03/15 3.904
Chapter 298 16/03/15 3.908
Chapter 297 16/03/15 3.861
Chapter 296 16/03/15 3.871
Chapter 295 16/03/15 3.903
Chapter 294 16/03/15 3.873
Chapter 293 16/03/15 3.869
Chapter 292 16/03/15 3.907
Chapter 291 16/03/15 3.939
Chapter 290 16/03/15 3.988
Chapter 289 16/03/15 3.977
Chapter 288 16/03/15 4.082
Chapter 287 16/03/15 4.015
Chapter 286 16/03/15 3.906
Chapter 285 16/03/15 3.904
Chapter 284 16/03/15 3.922
Chapter 283 16/03/15 3.859
Chapter 282 16/03/15 3.848
Chapter 281 16/03/15 3.889
Chapter 280 16/03/15 3.946
Chapter 279 16/03/15 3.810
Chapter 278 16/03/15 3.818
Chapter 277 16/03/15 3.847
Chapter 276 16/03/15 3.840
Chapter 275 16/03/15 3.845
Chapter 274 16/03/15 3.817
Chapter 273 16/03/15 3.823
Chapter 272 16/03/15 3.823
Chapter 271 16/03/15 3.790
Chapter 270 16/03/15 3.907
Chapter 269 16/03/15 3.773
Chapter 268 16/03/15 3.801
Chapter 267 16/03/15 3.807
Chapter 266 16/03/15 3.812
Chapter 265 16/03/15 3.853
Chapter 264 16/03/15 3.803
Chapter 263 16/03/15 3.790
Chapter 262 16/03/15 3.758
Chapter 261 16/03/15 3.764
Chapter 260 16/03/15 3.852
Chapter 259 16/03/15 3.712
Chapter 258 16/03/15 3.726
Chapter 257 16/03/15 3.704
Chapter 256 16/03/15 3.730
Chapter 255 16/03/15 3.791
Chapter 254 16/03/15 3.702
Chapter 253 16/03/15 3.786
Chapter 252 16/03/15 3.730
Chapter 251 16/03/15 3.824
Chapter 250 16/03/15 3.965
Chapter 249 16/03/15 3.768
Chapter 248 16/03/15 3.696
Chapter 247 16/03/15 3.725
Chapter 246 16/03/15 3.755
Chapter 245 16/03/15 3.751
Chapter 244 16/03/15 3.793
Chapter 243 16/03/15 3.787
Chapter 242 16/03/15 3.803
Chapter 241 16/03/15 3.824
Chapter 240 16/03/15 3.869
Chapter 239 16/03/15 3.796
Chapter 238 16/03/15 3.786
Chapter 237 16/03/15 3.785
Chapter 236 16/03/15 3.738
Chapter 235 16/03/15 3.754
Chapter 234 16/03/15 3.720
Chapter 233 16/03/15 3.718
Chapter 232 16/03/15 3.736
Chapter 231 16/03/15 3.750
Chapter 230 16/03/15 3.770
Chapter 229 16/03/15 3.674
Chapter 228 16/03/15 3.711
Chapter 227 16/03/15 3.691
Chapter 226 16/03/15 3.691
Chapter 225 16/03/15 4.007
Chapter 224 16/03/15 3.788
Chapter 223 31/08/15 3.794
Chapter 222 16/03/15 3.822
Chapter 221 16/03/15 3.841
Chapter 220 16/03/15 3.862
Chapter 219 16/03/15 3.795
Chapter 218 16/03/15 3.801
Chapter 217 16/03/15 3.790
Chapter 216 16/03/15 3.729
Chapter 215 16/03/15 3.755
Chapter 214 16/03/15 3.750
Chapter 213 16/03/15 3.818
Chapter 212 16/03/15 3.796
Chapter 211 16/03/15 3.770
Chapter 210 16/03/15 3.804
Chapter 209 16/03/15 3.752
Chapter 208 16/03/15 3.733
Chapter 207 16/03/15 3.745
Chapter 206 16/03/15 3.745
Chapter 205 16/03/15 3.740
Chapter 204 16/03/15 3.720
Chapter 203 16/03/15 3.765
Chapter 202 16/03/15 3.771
Chapter 201 16/03/15 3.793
Chapter 200 16/03/15 3.876
Chapter 199 16/03/15 3.721
Chapter 198 16/03/15 3.673
Chapter 197 16/03/15 3.689
Chapter 196 16/03/15 3.660
Chapter 195 16/03/15 3.713
Chapter 194 16/03/15 3.709
Chapter 193 16/03/15 3.666
Chapter 192 16/03/15 3.658
Chapter 191 16/03/15 3.661
Chapter 190 16/03/15 3.714
Chapter 189 16/03/15 3.695
Chapter 188 16/03/15 3.648
Chapter 187 16/03/15 3.620
Chapter 186 16/03/15 3.597
Chapter 185 16/03/15 3.641
Chapter 184 16/03/15 3.626
Chapter 183 16/03/15 3.644
Chapter 182 16/03/15 3.636
Chapter 181 16/03/15 3.612
Chapter 180 16/03/15 3.695
Chapter 179 16/03/15 3.638
Chapter 178 16/03/15 3.646
Chapter 177 16/03/15 3.796
Chapter 176 16/03/15 3.940
Chapter 175 16/03/15 3.739
Chapter 174 16/03/15 3.777
Chapter 173 16/03/15 3.802
Chapter 172 16/03/15 3.848
Chapter 171 16/03/15 4.302
Chapter 170 16/03/15 3.990
Chapter 169 16/03/15 3.825
Chapter 168 16/03/15 3.774
Chapter 167 16/03/15 3.775
Chapter 166 16/03/15 3.807
Chapter 165 16/03/15 3.799
Chapter 164 16/03/15 3.791
Chapter 163 16/03/15 3.776
Chapter 162 16/03/15 3.783
Chapter 161 16/03/15 3.797
Chapter 160 16/03/15 3.829
Chapter 159 16/03/15 3.724
Chapter 158 16/03/15 3.726
Chapter 157 16/03/15 3.724
Chapter 156 16/03/15 3.836
Chapter 155 16/03/15 4.099
Chapter 154 16/03/15 3.818
Chapter 153 16/03/15 3.811
Chapter 152 16/03/15 3.861
Chapter 151 16/03/15 3.907
Chapter 150 16/03/15 3.969
Chapter 149 16/03/15 3.804
Chapter 148 16/03/15 3.764
Chapter 147 16/03/15 3.797
Chapter 146 16/03/15 3.831
Chapter 145 16/03/15 3.813
Chapter 144 16/03/15 3.759
Chapter 143 16/03/15 3.784
Chapter 142 16/03/15 3.793
Chapter 141 16/03/15 3.754
Chapter 140 16/03/15 3.809
Chapter 139 16/03/15 3.725
Chapter 138 16/03/15 3.743
Chapter 137 16/03/15 3.855
Chapter 136 16/03/15 3.853
Chapter 135 16/03/15 3.909
Chapter 134 16/03/15 3.868
Chapter 133 16/03/15 3.861
Chapter 132 16/03/15 3.888
Chapter 131 16/03/15 3.891
Chapter 130 16/03/15 3.946
Chapter 129 16/03/15 3.847
Chapter 128 16/03/15 3.860
Chapter 127 16/03/15 3.841
Chapter 126 16/03/15 3.861
Chapter 125 16/03/15 3.830
Chapter 124 16/03/15 3.803
Chapter 123 16/03/15 3.826
Chapter 122 16/03/15 3.829
Chapter 121 16/03/15 3.835
Chapter 120 16/03/15 3.916
Chapter 119 16/03/15 3.860
Chapter 118 16/03/15 3.836
Chapter 117 16/03/15 3.816
Chapter 116 16/03/15 3.836
Chapter 115 16/03/15 3.909
Chapter 114 16/03/15 3.877
Chapter 113 16/03/15 3.896
Chapter 112 16/03/15 3.875
Chapter 111 16/03/15 3.912
Chapter 110 16/03/15 3.958
Chapter 109 16/03/15 3.856
Chapter 108 16/03/15 3.894
Chapter 107 16/03/15 3.855
Chapter 106 16/03/15 3.881
Chapter 105 16/03/15 3.872
Chapter 104 16/03/15 3.852
Chapter 103 16/03/15 3.864
Chapter 102 16/03/15 3.878
Chapter 101 16/03/15 3.867
Chapter 100 16/03/15 3.953
Chapter 99 16/03/15 3.813
Chapter 98 16/03/15 3.796
Chapter 97 16/03/15 3.817
Chapter 96 16/03/15 3.782
Chapter 95 16/03/15 3.811
Chapter 94 16/03/15 3.835
Chapter 93 16/03/15 3.815
Chapter 92 16/03/15 3.771
Chapter 91 16/03/15 3.792
Chapter 90 16/03/15 3.800
Chapter 89 16/03/15 3.748
Chapter 88 16/03/15 3.720
Chapter 87 16/03/15 3.762
Chapter 86 16/03/15 3.749
Chapter 85 16/03/15 3.742
Chapter 84 16/03/15 3.726
Chapter 83 16/03/15 3.780
Chapter 82 16/03/15 3.771
Chapter 81 16/03/15 3.719
Chapter 80 16/03/15 3.809
Chapter 79 16/03/15 3.706
Chapter 78 16/03/15 3.667
Chapter 77 16/03/15 3.686
Chapter 76 16/03/15 3.728
Chapter 75 16/03/15 3.841
Chapter 74 16/03/15 3.874
Chapter 73 16/03/15 3.883
Chapter 72 16/03/15 3.834
Chapter 71 16/03/15 3.854
Chapter 70 16/03/15 3.863
Chapter 69 16/03/15 3.856
Chapter 68 31/08/15 3.826
Chapter 67 16/03/15 3.843
Chapter 66 16/03/15 3.871
Chapter 65 16/03/15 3.871
Chapter 64 16/03/15 3.814
Chapter 63 16/03/15 3.787
Chapter 62 16/03/15 3.806
Chapter 61 16/03/15 3.856
Chapter 60 16/03/15 3.885
Chapter 59 16/03/15 3.857
Chapter 58 16/03/15 3.821
Chapter 57 16/03/15 3.797
Chapter 56 16/03/15 3.840
Chapter 55 16/03/15 3.865
Chapter 54 16/03/15 3.836
Chapter 53 16/03/15 3.809
Chapter 52.5 16/03/15 3.824
Chapter 52 16/03/15 3.948
Chapter 51 16/03/15 3.861
Chapter 50 16/03/15 3.882
Chapter 49 16/03/15 3.836
Chapter 48 16/03/15 3.883
Chapter 47 16/03/15 3.860
Chapter 46 16/03/15 3.832
Chapter 45 16/03/15 3.854
Chapter 44 16/03/15 3.813
Chapter 43 16/03/15 3.860
Chapter 42 16/03/15 3.814
Chapter 41 16/03/15 3.837
Chapter 40 16/03/15 3.874
Chapter 39 16/03/15 3.786
Chapter 38 16/03/15 3.779
Chapter 37 16/03/15 3.806
Chapter 36 16/03/15 3.814
Chapter 35 16/03/15 3.792
Chapter 34 16/03/15 3.773
Chapter 33 16/03/15 3.787
Chapter 32 16/03/15 3.750
Chapter 31 16/03/15 3.801
Chapter 30 16/03/15 3.806
Chapter 29 16/03/15 3.782
Chapter 28 16/03/15 3.789
Chapter 27 16/03/15 3.754
Chapter 26 16/03/15 3.759
Chapter 25 16/03/15 3.791
Chapter 24 16/03/15 3.774
Chapter 23 16/03/15 3.767
Chapter 22 16/03/15 3.788
Chapter 21 16/03/15 3.812
Chapter 20 16/03/15 3.798
Chapter 19 16/03/15 3.766
Chapter 18 16/03/15 3.750
Chapter 17 16/03/15 3.786
Chapter 16 16/03/15 3.808
Chapter 15 16/03/15 3.914
Chapter 14 16/03/15 3.773
Chapter 13 16/03/15 3.836
Chapter 12 16/03/15 3.818
Chapter 11 16/03/15 3.804
Chapter 10 16/03/15 3.851
Chapter 9 16/03/15 3.864
Chapter 8 16/03/15 3.832
Chapter 7 16/03/15 3.853
Chapter 6 16/03/15 3.852
Chapter 5 16/03/15 3.866
Chapter 4 16/03/15 3.897
Chapter 3 16/03/15 3.928
Chapter 2 16/03/15 3.954
Chapter 1 16/03/15 4.625
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Mezu 17 giờ trướcChapter 502Báo vi phạm
Dịch đi ad ơi
AuthorTrả lời
trung 06:05 16/01Báo vi phạm
cho minh hoi dc truyen chu o dau
AuthorTrả lời
bảo 23:13 14/01Chapter 117Báo vi phạm
z
AuthorTrả lời
Mezu 11:23 14/01Chapter 501Báo vi phạm
Ra lâu mà còn không dịch, ác quá
AuthorTrả lời
thao 10:49 31/12/16Chapter 500Báo vi phạm
theo lịch sử thì vương tiễn là vị tướng rất khó nhằn mà :))
 • Author
  đạt 20:58 16/01Báo vi phạm
  thì boss cuối của tần luôn mà :V
AuthorTrả lời
khách lai vãng 14:53 30/12/16Chapter 500Báo vi phạm
hóng =D
AuthorTrả lời
hong 19:19 29/12/16Chapter 500Báo vi phạm
sao chua danh troi 
AuthorTrả lời
abc 00:43 19/12/16Báo vi phạm
đéo nhớ đọc đến đoạn nào...
AuthorTrả lời
22:18 13/12/16Chapter 499Báo vi phạm
Được vũ khí cuối rồi à :v cân team thôi, theo lịch sử thì anh Mục sắp thua, ko biết truyện tranh biến tấu thế nào kaka
AuthorTrả lời
THIẾU NỮ BỊ LÍNH TRIỆU HÃM HIẾP TRONG CHIẾN TRANH 19:51 11/12/16Chapter 499Báo vi phạm
Má dek dc r tình hình vậy là dek dc r
AuthorTrả lời
Nguyệt quỷ 11:51 11/12/16Chapter 499Báo vi phạm
A tín nhà ta cầm đao vương kỵ ra trận rồi kkk thể nào cũng cân tema 
AuthorTrả lời
Quần Què :) 00:15 11/12/16Chapter 499Báo vi phạm
Tem :)
AuthorTrả lời
Tý phá 19:31 05/12/16Chapter 498Báo vi phạm
chan qua. 2 tuan roi chua co chap moi
AuthorTrả lời
MRtran 20:30 30/11/16Chapter 498Báo vi phạm
t siêu like xương bình quân.hok có ông thì doanh chính chỉ là rác rưởi
 • Author
  wind86 14:48 13/12/16Báo vi phạm
  Nhưng theo sử thì Xương Bình Quân sau này tự nhiên lại phản bội tần quay lại sở là sao nhỉ
 • Author
  Trung Trần 21:55 13/12/16Báo vi phạm
  vì xương bình quân là con của Khảo Liệt Vương vua nước sở mà ! đến khi thấy doanh chính tiêu diệt gia tộc của mình ! liền liên kết với Hạng Yên làm Phản ! nhưng cuối cùng vẫn bị vương tiễn truy sát , trận vong ... ! R.I.P
 • Author
  Trung Trần 21:59 13/12/16Báo vi phạm
  P/s  Hạng Yên là Ông nội Hạng Vũ =))
 • Author
  Nduc07 16:04 27/12/16Báo vi phạm
  ko có chuyện rác rưởi mà thống nhất đc cả 1 Trung Hoa rộng lớn như vậy, trong khi mấy trăm năm binh loạn ko ai làm nổi thậm chí ko mấy người dám mơ, đừng nói mọi thứ do XBQ làm nên, từ Lã Bất Vi đến các tướng lĩnh các nhà ngoại giao đến XBQ và đặc biệt là Doanh Chính đều góp công.
AuthorTrả lời
Dương Tiễn 09:50 21/11/16Chapter 498Báo vi phạm
Yeah yeah cái loz bò
 • Author
  Cuồng like 03:14 23/11/16Báo vi phạm
  Em phải đăng nhập để lạy bác, cười muốn thắt ruột ạ

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch