Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Xếp hạng: 3,8/5 - 19 Lượt đánh giá.
Nội dung

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng.
Đây là bộ truyện đã giành giải thưởng Tezuka Osamu Cultural lần thứ 17 vào năm 2013

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 507 14:51 22/02 15.904
Chapter 506 09:48 13/02 13.587
Chapter 505 09:27 06/02 14.650
Chapter 504 23:35 30/01 14.073
Chapter 503 16:55 24/01 13.266
Chapter 502 06:48 16/01 15.223
Chapter 501 15:09 15/01 13.906
Chapter 500 30/12/16 13.120
Chapter 499: - Kế thừa ước mơ - Di sản một đời 16/12/16 15.011
Chapter 498: - Sức ép của đại binh đoàn 20/11/16 11.642
Chapter 497: - Mục đích đằng sau cuộc gặp mặt 13/11/16 9.205
Chapter 496: Khởi đầu thời loạn lạc 08/11/16 11.115
Chapter 495 03/11/16 10.141
Chapter 494 01/11/16 16.550
Chapter 493 17/10/16 15.863
Chapter 492 13/10/16 13.068
Chapter 491 09/10/16 11.026
Chapter 490 29/09/16 11.589
Chapter 489 25/09/16 10.357
Chapter 488 05/09/16 9.537
Chapter 487 30/08/16 9.371
Chapter 486 23/08/16 9.644
Chapter 485 16/08/16 9.281
Chapter 484 06/08/16 7.366
Chapter 483 01/08/16 7.345
Chapter 482 17/07/16 8.522
Chapter 481 09/07/16 7.718
Chapter 480 05/07/16 7.796
Chapter 479 21/06/16 7.798
Chapter 478 15/06/16 7.085
Chapter 477 07/06/16 5.914
Chapter 476 30/05/16 6.038
Chapter 475 22/05/16 6.234
Chapter 474 21/05/16 6.377
Chapter 473 08/05/16 5.904
Chapter 472 02/05/16 5.857
Chapter 471 19/04/16 5.062
Chapter 470 19/04/16 5.885
Chapter 469 02/04/16 4.659
Chapter 468 20/03/16 4.861
Chapter 467 16/03/16 4.796
Chapter 466 12/03/16 4.808
Chapter 465 02/03/16 4.585
Chapter 464 01/03/16 4.683
Chapter 463 22/02/16 4.419
Chapter 462 02/02/16 4.673
Chapter 461 01/02/16 4.693
Chapter 460 31/01/16 4.883
Chapter 459 06/01/16 4.547
Chapter 458 20/12/15 4.611
Chapter 457 13/12/15 4.523
Chapter 456 06/12/15 4.542
Chapter 455 23/11/15 4.445
Chapter 454 16/11/15 4.440
Chapter 453 07/11/15 4.460
Chapter 452 31/10/15 4.384
Chapter 451 26/10/15 4.540
Chapter 450 17/10/15 4.875
Chapter 449 11/10/15 4.585
Chapter 448 05/10/15 4.514
Chapter 447 19/09/15 4.420
Chapter 446 15/09/15 4.453
Chapter 445 06/09/15 4.681
Chapter 444 31/08/15 4.588
Chapter 443 31/08/15 4.403
Chapter 442 22/08/15 4.527
Chapter 441 05/08/15 4.622
Chapter 440 29/07/15 4.946
Chapter 439 20/07/15 4.662
Chapter 438 11/07/15 4.567
Chapter 437 04/07/15 4.521
Chapter 436 24/06/15 4.438
Chapter 435 19/06/15 4.450
Chapter 434 08/06/15 4.387
Chapter 433 05/06/15 4.541
Chapter 432 19/05/15 4.529
Chapter 431 11/05/15 4.479
Chapter 430 04/05/15 4.587
Chapter 429 19/04/15 4.349
Chapter 428 12/04/15 4.344
Chapter 427 05/04/15 4.290
Chapter 426 29/03/15 4.299
Chapter 425 22/03/15 4.314
Chapter 424 16/03/15 4.215
Chapter 423 16/03/15 4.256
Chapter 422 16/03/15 4.233
Chapter 421 16/03/15 4.169
Chapter 420 16/03/15 4.339
Chapter 419 16/03/15 4.087
Chapter 418 16/03/15 4.095
Chapter 417 16/03/15 4.035
Chapter 416 16/03/15 4.054
Chapter 415 16/03/15 4.058
Chapter 414 16/03/15 3.964
Chapter 413 16/03/15 3.971
Chapter 412 16/03/15 4.023
Chapter 411 16/03/15 4.024
Chapter 410 16/03/15 4.119
Chapter 409 16/03/15 3.960
Chapter 408 16/03/15 4.008
Chapter 407 16/03/15 4.037
Chapter 406 16/03/15 4.042
Chapter 405 16/03/15 4.119
Chapter 404 16/03/15 4.089
Chapter 403 16/03/15 4.134
Chapter 402 16/03/15 4.379
Chapter 401 16/03/15 4.500
Chapter 400 16/03/15 4.596
Chapter 399 16/03/15 4.269
Chapter 398 16/03/15 4.248
Chapter 397 16/03/15 4.183
Chapter 396 16/03/15 4.219
Chapter 395 16/03/15 4.180
Chapter 394 16/03/15 4.151
Chapter 393 16/03/15 4.151
Chapter 392 16/03/15 4.196
Chapter 391 16/03/15 4.216
Chapter 390 16/03/15 4.315
Chapter 389 16/03/15 4.133
Chapter 388 16/03/15 4.133
Chapter 387 16/03/15 4.117
Chapter 386 16/03/15 4.167
Chapter 385 16/03/15 4.130
Chapter 384 16/03/15 4.143
Chapter 383 16/03/15 4.117
Chapter 382 16/03/15 4.151
Chapter 381 16/03/15 4.201
Chapter 380 16/03/15 4.319
Chapter 379 16/03/15 4.161
Chapter 378 16/03/15 4.115
Chapter 377 16/03/15 4.060
Chapter 376 16/03/15 3.996
Chapter 375 16/03/15 4.103
Chapter 374 16/03/15 4.000
Chapter 373 16/03/15 4.076
Chapter 372 16/03/15 4.012
Chapter 371 16/03/15 4.001
Chapter 370 16/03/15 4.202
Chapter 369 16/03/15 4.048
Chapter 368 16/03/15 4.180
Chapter 367 16/03/15 4.265
Chapter 366 16/03/15 4.287
Chapter 365 16/03/15 4.303
Chapter 364 16/03/15 4.250
Chapter 363 16/03/15 4.129
Chapter 362 16/03/15 4.067
Chapter 361 16/03/15 3.992
Chapter 360 16/03/15 4.196
Chapter 359 16/03/15 3.936
Chapter 358 16/03/15 3.930
Chapter 357 16/03/15 3.997
Chapter 356 16/03/15 4.488
Chapter 355 16/03/15 4.529
Chapter 354 16/03/15 4.443
Chapter 353 16/03/15 4.427
Chapter 352 16/03/15 4.502
Chapter 351 16/03/15 4.565
Chapter 350 16/03/15 4.663
Chapter 349 16/03/15 4.422
Chapter 348 16/03/15 4.406
Chapter 347 16/03/15 4.396
Chapter 346 16/03/15 4.374
Chapter 345 16/03/15 4.379
Chapter 344 16/03/15 4.253
Chapter 343 16/03/15 4.225
Chapter 342 16/03/15 4.251
Chapter 341 16/03/15 4.283
Chapter 340 16/03/15 4.318
Chapter 339 16/03/15 4.224
Chapter 338 16/03/15 4.206
Chapter 337 16/03/15 4.168
Chapter 336 16/03/15 4.176
Chapter 335 16/03/15 4.224
Chapter 334 16/03/15 4.191
Chapter 333 16/03/15 4.202
Chapter 332 16/03/15 4.261
Chapter 331 16/03/15 4.196
Chapter 330 16/03/15 4.304
Chapter 329 16/03/15 4.188
Chapter 328 16/03/15 4.183
Chapter 327 16/03/15 4.103
Chapter 326 16/03/15 4.201
Chapter 325 16/03/15 4.210
Chapter 324 16/03/15 4.104
Chapter 323 16/03/15 4.126
Chapter 322 16/03/15 4.155
Chapter 321 16/03/15 4.187
Chapter 320 16/03/15 4.347
Chapter 319 16/03/15 4.249
Chapter 318 16/03/15 4.316
Chapter 317 16/03/15 4.306
Chapter 316 16/03/15 4.330
Chapter 315 16/03/15 4.332
Chapter 314 16/03/15 4.288
Chapter 313 16/03/15 4.255
Chapter 312 16/03/15 4.238
Chapter 311 16/03/15 4.240
Chapter 310 16/03/15 4.331
Chapter 309 16/03/15 4.240
Chapter 308 16/03/15 4.195
Chapter 307 16/03/15 4.211
Chapter 306 16/03/15 4.287
Chapter 305 16/03/15 4.249
Chapter 304 16/03/15 4.285
Chapter 303 16/03/15 4.274
Chapter 302 16/03/15 4.199
Chapter 301 16/03/15 4.241
Chapter 300 16/03/15 4.449
Chapter 299 16/03/15 4.165
Chapter 298 16/03/15 4.166
Chapter 297 16/03/15 4.128
Chapter 296 16/03/15 4.132
Chapter 295 16/03/15 4.181
Chapter 294 16/03/15 4.144
Chapter 293 16/03/15 4.141
Chapter 292 16/03/15 4.191
Chapter 291 16/03/15 4.209
Chapter 290 16/03/15 4.296
Chapter 289 16/03/15 4.277
Chapter 288 16/03/15 4.404
Chapter 287 16/03/15 4.330
Chapter 286 16/03/15 4.177
Chapter 285 16/03/15 4.169
Chapter 284 16/03/15 4.196
Chapter 283 16/03/15 4.122
Chapter 282 16/03/15 4.110
Chapter 281 16/03/15 4.154
Chapter 280 16/03/15 4.224
Chapter 279 16/03/15 4.058
Chapter 278 16/03/15 4.071
Chapter 277 16/03/15 4.098
Chapter 276 16/03/15 4.102
Chapter 275 16/03/15 4.113
Chapter 274 16/03/15 4.061
Chapter 273 16/03/15 4.074
Chapter 272 16/03/15 4.075
Chapter 271 16/03/15 4.056
Chapter 270 16/03/15 4.197
Chapter 269 16/03/15 4.019
Chapter 268 16/03/15 4.040
Chapter 267 16/03/15 4.059
Chapter 266 16/03/15 4.064
Chapter 265 16/03/15 4.104
Chapter 264 16/03/15 4.036
Chapter 263 16/03/15 4.027
Chapter 262 16/03/15 3.996
Chapter 261 16/03/15 4.007
Chapter 260 16/03/15 4.112
Chapter 259 16/03/15 3.921
Chapter 258 16/03/15 3.944
Chapter 257 16/03/15 3.924
Chapter 256 16/03/15 3.951
Chapter 255 16/03/15 4.018
Chapter 254 16/03/15 3.933
Chapter 253 16/03/15 4.026
Chapter 252 16/03/15 3.978
Chapter 251 16/03/15 4.074
Chapter 250 16/03/15 4.256
Chapter 249 16/03/15 4.000
Chapter 248 16/03/15 3.921
Chapter 247 16/03/15 3.945
Chapter 246 16/03/15 3.980
Chapter 245 16/03/15 3.975
Chapter 244 16/03/15 4.026
Chapter 243 16/03/15 4.016
Chapter 242 16/03/15 4.030
Chapter 241 16/03/15 4.059
Chapter 240 16/03/15 4.130
Chapter 239 16/03/15 4.013
Chapter 238 16/03/15 4.004
Chapter 237 16/03/15 3.999
Chapter 236 16/03/15 3.954
Chapter 235 16/03/15 3.957
Chapter 234 16/03/15 3.927
Chapter 233 16/03/15 3.926
Chapter 232 16/03/15 3.935
Chapter 231 16/03/15 3.953
Chapter 230 16/03/15 3.997
Chapter 229 16/03/15 3.871
Chapter 228 16/03/15 3.905
Chapter 227 16/03/15 3.890
Chapter 226 16/03/15 3.895
Chapter 225 16/03/15 4.359
Chapter 224 16/03/15 4.016
Chapter 223 31/08/15 4.027
Chapter 222 16/03/15 4.049
Chapter 221 16/03/15 4.062
Chapter 220 16/03/15 4.107
Chapter 219 16/03/15 4.010
Chapter 218 16/03/15 4.003
Chapter 217 16/03/15 3.991
Chapter 216 16/03/15 3.937
Chapter 215 16/03/15 3.977
Chapter 214 16/03/15 3.954
Chapter 213 16/03/15 4.036
Chapter 212 16/03/15 4.006
Chapter 211 16/03/15 3.977
Chapter 210 16/03/15 4.018
Chapter 209 16/03/15 3.945
Chapter 208 16/03/15 3.923
Chapter 207 16/03/15 3.943
Chapter 206 16/03/15 3.930
Chapter 205 16/03/15 3.938
Chapter 204 16/03/15 3.915
Chapter 203 16/03/15 3.971
Chapter 202 16/03/15 3.972
Chapter 201 16/03/15 4.000
Chapter 200 16/03/15 4.124
Chapter 199 16/03/15 3.917
Chapter 198 16/03/15 3.864
Chapter 197 16/03/15 3.889
Chapter 196 16/03/15 3.849
Chapter 195 16/03/15 3.899
Chapter 194 16/03/15 3.908
Chapter 193 16/03/15 3.864
Chapter 192 16/03/15 3.847
Chapter 191 16/03/15 3.857
Chapter 190 16/03/15 3.910
Chapter 189 16/03/15 3.884
Chapter 188 16/03/15 3.836
Chapter 187 16/03/15 3.795
Chapter 186 16/03/15 3.766
Chapter 185 16/03/15 3.825
Chapter 184 16/03/15 3.800
Chapter 183 16/03/15 3.826
Chapter 182 16/03/15 3.815
Chapter 181 16/03/15 3.793
Chapter 180 16/03/15 3.903
Chapter 179 16/03/15 3.844
Chapter 178 16/03/15 3.844
Chapter 177 16/03/15 4.024
Chapter 176 16/03/15 4.191
Chapter 175 16/03/15 3.957
Chapter 174 16/03/15 3.997
Chapter 173 16/03/15 4.025
Chapter 172 16/03/15 4.075
Chapter 171 16/03/15 4.633
Chapter 170 16/03/15 4.251
Chapter 169 16/03/15 4.044
Chapter 168 16/03/15 3.992
Chapter 167 16/03/15 3.994
Chapter 166 16/03/15 4.021
Chapter 165 16/03/15 4.025
Chapter 164 16/03/15 4.021
Chapter 163 16/03/15 4.001
Chapter 162 16/03/15 4.016
Chapter 161 16/03/15 4.024
Chapter 160 16/03/15 4.076
Chapter 159 16/03/15 3.941
Chapter 158 16/03/15 3.951
Chapter 157 16/03/15 3.952
Chapter 156 16/03/15 4.050
Chapter 155 16/03/15 4.326
Chapter 154 16/03/15 4.041
Chapter 153 16/03/15 4.041
Chapter 152 16/03/15 4.085
Chapter 151 16/03/15 4.150
Chapter 150 16/03/15 4.236
Chapter 149 16/03/15 4.027
Chapter 148 16/03/15 3.983
Chapter 147 16/03/15 4.021
Chapter 146 16/03/15 4.042
Chapter 145 16/03/15 4.031
Chapter 144 16/03/15 3.976
Chapter 143 16/03/15 4.009
Chapter 142 16/03/15 4.015
Chapter 141 16/03/15 3.969
Chapter 140 16/03/15 4.037
Chapter 139 16/03/15 3.935
Chapter 138 16/03/15 3.961
Chapter 137 16/03/15 4.090
Chapter 136 16/03/15 4.080
Chapter 135 16/03/15 4.158
Chapter 134 16/03/15 4.103
Chapter 133 16/03/15 4.114
Chapter 132 16/03/15 4.130
Chapter 131 16/03/15 4.138
Chapter 130 16/03/15 4.218
Chapter 129 16/03/15 4.085
Chapter 128 16/03/15 4.090
Chapter 127 16/03/15 4.063
Chapter 126 16/03/15 4.086
Chapter 125 16/03/15 4.062
Chapter 124 16/03/15 4.030
Chapter 123 16/03/15 4.050
Chapter 122 16/03/15 4.055
Chapter 121 16/03/15 4.063
Chapter 120 16/03/15 4.167
Chapter 119 16/03/15 4.092
Chapter 118 16/03/15 4.073
Chapter 117 16/03/15 4.046
Chapter 116 16/03/15 4.088
Chapter 115 16/03/15 4.167
Chapter 114 16/03/15 4.118
Chapter 113 16/03/15 4.145
Chapter 112 16/03/15 4.113
Chapter 111 16/03/15 4.168
Chapter 110 16/03/15 4.223
Chapter 109 16/03/15 4.099
Chapter 108 16/03/15 4.146
Chapter 107 16/03/15 4.089
Chapter 106 16/03/15 4.119
Chapter 105 16/03/15 4.107
Chapter 104 16/03/15 4.076
Chapter 103 16/03/15 4.090
Chapter 102 16/03/15 4.101
Chapter 101 16/03/15 4.105
Chapter 100 16/03/15 4.214
Chapter 99 16/03/15 4.040
Chapter 98 16/03/15 4.028
Chapter 97 16/03/15 4.045
Chapter 96 16/03/15 4.010
Chapter 95 16/03/15 4.043
Chapter 94 16/03/15 4.066
Chapter 93 16/03/15 4.034
Chapter 92 16/03/15 3.990
Chapter 91 16/03/15 4.004
Chapter 90 16/03/15 4.033
Chapter 89 16/03/15 3.942
Chapter 88 16/03/15 3.916
Chapter 87 16/03/15 3.961
Chapter 86 16/03/15 3.965
Chapter 85 16/03/15 3.963
Chapter 84 16/03/15 3.936
Chapter 83 16/03/15 3.995
Chapter 82 16/03/15 3.983
Chapter 81 16/03/15 3.917
Chapter 80 16/03/15 4.020
Chapter 79 16/03/15 3.900
Chapter 78 16/03/15 3.862
Chapter 77 16/03/15 3.882
Chapter 76 16/03/15 3.928
Chapter 75 16/03/15 4.083
Chapter 74 16/03/15 4.122
Chapter 73 16/03/15 4.120
Chapter 72 16/03/15 4.069
Chapter 71 16/03/15 4.084
Chapter 70 16/03/15 4.113
Chapter 69 16/03/15 4.074
Chapter 68 31/08/15 4.052
Chapter 67 16/03/15 4.074
Chapter 66 16/03/15 4.107
Chapter 65 16/03/15 4.104
Chapter 64 16/03/15 4.036
Chapter 63 16/03/15 4.011
Chapter 62 16/03/15 4.032
Chapter 61 16/03/15 4.081
Chapter 60 16/03/15 4.112
Chapter 59 16/03/15 4.070
Chapter 58 16/03/15 4.027
Chapter 57 16/03/15 4.008
Chapter 56 16/03/15 4.052
Chapter 55 16/03/15 4.098
Chapter 54 16/03/15 4.060
Chapter 53 16/03/15 4.031
Chapter 52.5 16/03/15 4.030
Chapter 52 16/03/15 4.183
Chapter 51 16/03/15 4.089
Chapter 50 16/03/15 4.138
Chapter 49 16/03/15 4.056
Chapter 48 16/03/15 4.102
Chapter 47 16/03/15 4.081
Chapter 46 16/03/15 4.051
Chapter 45 16/03/15 4.080
Chapter 44 16/03/15 4.025
Chapter 43 16/03/15 4.076
Chapter 42 16/03/15 4.025
Chapter 41 16/03/15 4.041
Chapter 40 16/03/15 4.100
Chapter 39 16/03/15 3.972
Chapter 38 16/03/15 3.969
Chapter 37 16/03/15 4.000
Chapter 36 16/03/15 4.009
Chapter 35 16/03/15 3.988
Chapter 34 16/03/15 3.961
Chapter 33 16/03/15 3.978
Chapter 32 16/03/15 3.945
Chapter 31 16/03/15 3.990
Chapter 30 16/03/15 4.009
Chapter 29 16/03/15 3.971
Chapter 28 16/03/15 3.978
Chapter 27 16/03/15 3.953
Chapter 26 16/03/15 3.948
Chapter 25 16/03/15 3.998
Chapter 24 16/03/15 3.974
Chapter 23 16/03/15 3.965
Chapter 22 16/03/15 3.996
Chapter 21 16/03/15 4.008
Chapter 20 16/03/15 4.006
Chapter 19 16/03/15 3.949
Chapter 18 16/03/15 3.926
Chapter 17 16/03/15 3.965
Chapter 16 16/03/15 3.993
Chapter 15 16/03/15 4.105
Chapter 14 16/03/15 3.963
Chapter 13 16/03/15 4.032
Chapter 12 16/03/15 4.001
Chapter 11 16/03/15 3.984
Chapter 10 16/03/15 4.049
Chapter 9 16/03/15 4.051
Chapter 8 16/03/15 4.025
Chapter 7 16/03/15 4.038
Chapter 6 16/03/15 4.037
Chapter 5 16/03/15 4.057
Chapter 4 16/03/15 4.091
Chapter 3 16/03/15 4.124
Chapter 2 16/03/15 4.186
Chapter 1 16/03/15 5.096
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
xuân dũng 20 giờ trướcBáo vi phạm
huhu bao giờ mới ra chap tiếp z nhóm dịchhóng lâu quá huhu
AuthorTrả lời
Hoàng Anh 17:10 24/02Chapter 507Báo vi phạm
Tuyệt lắm. Cám ơn nhóm dịch
AuthorTrả lời
Chúa 11:19 23/02Chapter 507Báo vi phạm
đợi chờ đợi nữa
AuthorTrả lời
www.phuctri.com - laptop mới chính hãng giá rẻ I 09:22 23/02Chapter 507Báo vi phạm
Đã có TV, Thank nhóm dịch.
AuthorTrả lời
Du kiếm 21:52 22/02Chapter 507Báo vi phạm
Lại hóng 
AuthorTrả lời
Tưởng Thiên Dưỡng 18:13 22/02Chapter 507Báo vi phạm
cái thang tiễn chắc vài chap nữa mới có tác dụng còn bọn kia là leo thang 
AuthorTrả lời
origami 15:57 22/02Chapter 507Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Hoàng Lâm 20:54 21/02Chapter 507Báo vi phạm
Hong ban dich
AuthorTrả lời
Long 19:21 21/02Chapter 507Báo vi phạm
leo thang cha ơi
AuthorTrả lời
Máy tính Phúc Trí 19:21 21/02Chapter 507Báo vi phạm
Hóng bản dịch :)
AuthorTrả lời
LeTrieu 17:22 21/02Chapter 507Báo vi phạm
tụi nó leo đc là nhờ cung của thằng em bắn gâm sâu vào tường thành. vãi thật
AuthorTrả lời
Long 16:23 21/02Chapter 507Báo vi phạm
thằng e bắn toàn hụt @@ bị áp lực tâm lý quá mà... lần đầu ra trận...
chắc chap sau mới dc thể hiện... 
thanks  page... mau dịch nhanh cho ă lót dép :))
AuthorTrả lời
khanh 17:55 20/02Chapter 507Báo vi phạm
ba cát âu nhìn ngầu vl. chap sau cổng thành mở chắc rồi :))
AuthorTrả lời
Máy tính Phúc Trí - Chuyên PP Laptop chính hãng uy tín giá/hậu mãi tốt nhất HN 15:11 20/02Chapter 507Báo vi phạm
Chap này ngắn ghê :)
AuthorTrả lời
Bumbele 03:55 20/02Chapter 507Báo vi phạm
quá phê

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch