Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ
Lượt xem: 335.318
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Xếp hạng: 3/5 - 6 Lượt đánh giá.
Nội dung

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng.
Đây là bộ truyện đã giành giải thưởng Tezuka Osamu Cultural lần thứ 17 vào năm 2013

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 494 22:28 23/10 9.933
Chapter 493 21:42 17/10 13.222
Chapter 492 22:22 13/10 11.289
Chapter 491 22:06 09/10 9.552
Chapter 490 10:23 29/09 10.224
Chapter 489 13:23 25/09 9.279
Chapter 488 23:22 05/09 8.515
Chapter 487 00:25 30/08 8.225
Chapter 486 21:46 23/08 8.562
Chapter 485 09:39 16/08 8.163
Chapter 484 11:45 06/08 6.255
Chapter 483 17:01 01/08 6.294
Chapter 482 21:19 17/07 7.314
Chapter 481 23:25 09/07 6.725
Chapter 480 07:23 05/07 6.722
Chapter 479 17:24 21/06 6.959
Chapter 478 00:04 15/06 6.230
Chapter 477 09:36 07/06 5.104
Chapter 476 22:58 30/05 5.244
Chapter 475 18:15 22/05 5.302
Chapter 474 17:45 21/05 5.510
Chapter 473 18:25 08/05 4.964
Chapter 472 10:49 02/05 4.914
Chapter 471 19:26 19/04 4.135
Chapter 470 08:48 19/04 4.588
Chapter 469 22:30 02/04 3.868
Chapter 468 20:00 20/03 4.067
Chapter 467 19:23 16/03 4.003
Chapter 466 16:31 12/03 4.066
Chapter 465 21:37 02/03 3.832
Chapter 464 12:46 01/03 3.964
Chapter 463 10:55 22/02 3.704
Chapter 462 11:33 02/02 3.926
Chapter 461 17:06 01/02 3.867
Chapter 460 16:45 31/01 4.105
Chapter 459 00:14 06/01 3.851
Chapter 458 20/12/15 3.894
Chapter 457 13/12/15 3.853
Chapter 456 06/12/15 3.891
Chapter 455 23/11/15 3.798
Chapter 454 16/11/15 3.831
Chapter 453 07/11/15 3.812
Chapter 452 31/10/15 3.763
Chapter 451 26/10/15 3.822
Chapter 450 17/10/15 4.089
Chapter 449 11/10/15 3.979
Chapter 448 05/10/15 3.906
Chapter 447 19/09/15 3.794
Chapter 446 15/09/15 3.799
Chapter 445 06/09/15 3.981
Chapter 444 31/08/15 3.857
Chapter 443 31/08/15 3.652
Chapter 442 22/08/15 3.689
Chapter 441 05/08/15 3.796
Chapter 440 29/07/15 4.023
Chapter 439 20/07/15 3.801
Chapter 438 11/07/15 3.692
Chapter 437 04/07/15 3.687
Chapter 436 24/06/15 3.621
Chapter 435 19/06/15 3.586
Chapter 434 08/06/15 3.567
Chapter 433 05/06/15 3.657
Chapter 432 19/05/15 3.668
Chapter 431 11/05/15 3.634
Chapter 430 04/05/15 3.652
Chapter 429 19/04/15 3.544
Chapter 428 12/04/15 3.576
Chapter 427 05/04/15 3.522
Chapter 426 29/03/15 3.546
Chapter 425 22/03/15 3.547
Chapter 424 16/03/15 3.490
Chapter 423 16/03/15 3.525
Chapter 422 16/03/15 3.521
Chapter 421 16/03/15 3.459
Chapter 420 16/03/15 3.537
Chapter 419 16/03/15 3.447
Chapter 418 16/03/15 3.449
Chapter 417 16/03/15 3.422
Chapter 416 16/03/15 3.446
Chapter 415 16/03/15 3.430
Chapter 414 16/03/15 3.389
Chapter 413 16/03/15 3.396
Chapter 412 16/03/15 3.431
Chapter 411 16/03/15 3.414
Chapter 410 16/03/15 3.425
Chapter 409 16/03/15 3.388
Chapter 408 16/03/15 3.403
Chapter 407 16/03/15 3.413
Chapter 406 16/03/15 3.417
Chapter 405 16/03/15 3.448
Chapter 404 16/03/15 3.424
Chapter 403 16/03/15 3.442
Chapter 402 16/03/15 3.527
Chapter 401 16/03/15 3.577
Chapter 400 16/03/15 3.609
Chapter 399 16/03/15 3.501
Chapter 398 16/03/15 3.476
Chapter 397 16/03/15 3.447
Chapter 396 16/03/15 3.475
Chapter 395 16/03/15 3.446
Chapter 394 16/03/15 3.443
Chapter 393 16/03/15 3.429
Chapter 392 16/03/15 3.445
Chapter 391 16/03/15 3.492
Chapter 390 16/03/15 3.516
Chapter 389 16/03/15 3.441
Chapter 388 16/03/15 3.436
Chapter 387 16/03/15 3.426
Chapter 386 16/03/15 3.459
Chapter 385 16/03/15 3.436
Chapter 384 16/03/15 3.436
Chapter 383 16/03/15 3.430
Chapter 382 16/03/15 3.427
Chapter 381 16/03/15 3.448
Chapter 380 16/03/15 3.452
Chapter 379 16/03/15 3.434
Chapter 378 16/03/15 3.418
Chapter 377 16/03/15 3.390
Chapter 376 16/03/15 3.374
Chapter 375 16/03/15 3.423
Chapter 374 16/03/15 3.360
Chapter 373 16/03/15 3.413
Chapter 372 16/03/15 3.391
Chapter 371 16/03/15 3.378
Chapter 370 16/03/15 3.456
Chapter 369 16/03/15 3.426
Chapter 368 16/03/15 3.461
Chapter 367 16/03/15 3.487
Chapter 366 16/03/15 3.485
Chapter 365 16/03/15 3.497
Chapter 364 16/03/15 3.462
Chapter 363 16/03/15 3.419
Chapter 362 16/03/15 3.409
Chapter 361 16/03/15 3.387
Chapter 360 16/03/15 3.473
Chapter 359 16/03/15 3.380
Chapter 358 16/03/15 3.359
Chapter 357 16/03/15 3.378
Chapter 356 16/03/15 3.545
Chapter 355 16/03/15 3.586
Chapter 354 16/03/15 3.556
Chapter 353 16/03/15 3.535
Chapter 352 16/03/15 3.549
Chapter 351 16/03/15 3.589
Chapter 350 16/03/15 3.607
Chapter 349 16/03/15 3.530
Chapter 348 16/03/15 3.524
Chapter 347 16/03/15 3.515
Chapter 346 16/03/15 3.509
Chapter 345 16/03/15 3.522
Chapter 344 16/03/15 3.483
Chapter 343 16/03/15 3.470
Chapter 342 16/03/15 3.475
Chapter 341 16/03/15 3.513
Chapter 340 16/03/15 3.499
Chapter 339 16/03/15 3.473
Chapter 338 16/03/15 3.458
Chapter 337 16/03/15 3.436
Chapter 336 16/03/15 3.443
Chapter 335 16/03/15 3.463
Chapter 334 16/03/15 3.463
Chapter 333 16/03/15 3.446
Chapter 332 16/03/15 3.511
Chapter 331 16/03/15 3.423
Chapter 330 16/03/15 3.462
Chapter 329 16/03/15 3.449
Chapter 328 16/03/15 3.458
Chapter 327 16/03/15 3.422
Chapter 326 16/03/15 3.468
Chapter 325 16/03/15 3.453
Chapter 324 16/03/15 3.441
Chapter 323 16/03/15 3.448
Chapter 322 16/03/15 3.420
Chapter 321 16/03/15 3.455
Chapter 320 16/03/15 3.494
Chapter 319 16/03/15 3.466
Chapter 318 16/03/15 3.476
Chapter 317 16/03/15 3.472
Chapter 316 16/03/15 3.493
Chapter 315 16/03/15 3.484
Chapter 314 16/03/15 3.485
Chapter 313 16/03/15 3.463
Chapter 312 16/03/15 3.461
Chapter 311 16/03/15 3.496
Chapter 310 16/03/15 3.493
Chapter 309 16/03/15 3.459
Chapter 308 16/03/15 3.432
Chapter 307 16/03/15 3.447
Chapter 306 16/03/15 3.495
Chapter 305 16/03/15 3.461
Chapter 304 16/03/15 3.488
Chapter 303 16/03/15 3.498
Chapter 302 16/03/15 3.460
Chapter 301 16/03/15 3.489
Chapter 300 16/03/15 3.545
Chapter 299 16/03/15 3.450
Chapter 298 16/03/15 3.452
Chapter 297 16/03/15 3.442
Chapter 296 16/03/15 3.432
Chapter 295 16/03/15 3.452
Chapter 294 16/03/15 3.445
Chapter 293 16/03/15 3.438
Chapter 292 16/03/15 3.459
Chapter 291 16/03/15 3.476
Chapter 290 16/03/15 3.487
Chapter 289 16/03/15 3.471
Chapter 288 16/03/15 3.553
Chapter 287 16/03/15 3.508
Chapter 286 16/03/15 3.450
Chapter 285 16/03/15 3.441
Chapter 284 16/03/15 3.454
Chapter 283 16/03/15 3.420
Chapter 282 16/03/15 3.409
Chapter 281 16/03/15 3.440
Chapter 280 16/03/15 3.474
Chapter 279 16/03/15 3.403
Chapter 278 16/03/15 3.415
Chapter 277 16/03/15 3.443
Chapter 276 16/03/15 3.440
Chapter 275 16/03/15 3.430
Chapter 274 16/03/15 3.426
Chapter 273 16/03/15 3.433
Chapter 272 16/03/15 3.430
Chapter 271 16/03/15 3.398
Chapter 270 16/03/15 3.452
Chapter 269 16/03/15 3.404
Chapter 268 16/03/15 3.420
Chapter 267 16/03/15 3.419
Chapter 266 16/03/15 3.422
Chapter 265 16/03/15 3.439
Chapter 264 16/03/15 3.414
Chapter 263 16/03/15 3.404
Chapter 262 16/03/15 3.378
Chapter 261 16/03/15 3.382
Chapter 260 16/03/15 3.411
Chapter 259 16/03/15 3.377
Chapter 258 16/03/15 3.384
Chapter 257 16/03/15 3.347
Chapter 256 16/03/15 3.379
Chapter 255 16/03/15 3.403
Chapter 254 16/03/15 3.346
Chapter 253 16/03/15 3.407
Chapter 252 16/03/15 3.372
Chapter 251 16/03/15 3.435
Chapter 250 16/03/15 3.490
Chapter 249 16/03/15 3.408
Chapter 248 16/03/15 3.362
Chapter 247 16/03/15 3.387
Chapter 246 16/03/15 3.402
Chapter 245 16/03/15 3.388
Chapter 244 16/03/15 3.417
Chapter 243 16/03/15 3.398
Chapter 242 16/03/15 3.417
Chapter 241 16/03/15 3.432
Chapter 240 16/03/15 3.461
Chapter 239 16/03/15 3.420
Chapter 238 16/03/15 3.418
Chapter 237 16/03/15 3.402
Chapter 236 16/03/15 3.390
Chapter 235 16/03/15 3.406
Chapter 234 16/03/15 3.396
Chapter 233 16/03/15 3.380
Chapter 232 16/03/15 3.385
Chapter 231 16/03/15 3.405
Chapter 230 16/03/15 3.400
Chapter 229 16/03/15 3.370
Chapter 228 16/03/15 3.385
Chapter 227 16/03/15 3.373
Chapter 226 16/03/15 3.369
Chapter 225 16/03/15 3.504
Chapter 224 16/03/15 3.417
Chapter 223 31/08/15 3.422
Chapter 222 16/03/15 3.431
Chapter 221 16/03/15 3.447
Chapter 220 16/03/15 3.442
Chapter 219 16/03/15 3.413
Chapter 218 16/03/15 3.433
Chapter 217 16/03/15 3.423
Chapter 216 16/03/15 3.388
Chapter 215 16/03/15 3.393
Chapter 214 16/03/15 3.409
Chapter 213 16/03/15 3.434
Chapter 212 16/03/15 3.425
Chapter 211 16/03/15 3.410
Chapter 210 16/03/15 3.411
Chapter 209 16/03/15 3.401
Chapter 208 16/03/15 3.387
Chapter 207 16/03/15 3.395
Chapter 206 16/03/15 3.394
Chapter 205 16/03/15 3.386
Chapter 204 16/03/15 3.377
Chapter 203 16/03/15 3.418
Chapter 202 16/03/15 3.393
Chapter 201 16/03/15 3.417
Chapter 200 16/03/15 3.455
Chapter 199 16/03/15 3.397
Chapter 198 16/03/15 3.347
Chapter 197 16/03/15 3.379
Chapter 196 16/03/15 3.352
Chapter 195 16/03/15 3.376
Chapter 194 16/03/15 3.379
Chapter 193 16/03/15 3.367
Chapter 192 16/03/15 3.364
Chapter 191 16/03/15 3.361
Chapter 190 16/03/15 3.371
Chapter 189 16/03/15 3.357
Chapter 188 16/03/15 3.340
Chapter 187 16/03/15 3.335
Chapter 186 16/03/15 3.297
Chapter 185 16/03/15 3.341
Chapter 184 16/03/15 3.325
Chapter 183 16/03/15 3.345
Chapter 182 16/03/15 3.356
Chapter 181 16/03/15 3.318
Chapter 180 16/03/15 3.345
Chapter 179 16/03/15 3.334
Chapter 178 16/03/15 3.323
Chapter 177 16/03/15 3.394
Chapter 176 16/03/15 3.445
Chapter 175 16/03/15 3.356
Chapter 174 16/03/15 3.389
Chapter 173 16/03/15 3.393
Chapter 172 16/03/15 3.399
Chapter 171 16/03/15 3.559
Chapter 170 16/03/15 3.478
Chapter 169 16/03/15 3.407
Chapter 168 16/03/15 3.376
Chapter 167 16/03/15 3.380
Chapter 166 16/03/15 3.405
Chapter 165 16/03/15 3.384
Chapter 164 16/03/15 3.382
Chapter 163 16/03/15 3.381
Chapter 162 16/03/15 3.402
Chapter 161 16/03/15 3.390
Chapter 160 16/03/15 3.410
Chapter 159 16/03/15 3.343
Chapter 158 16/03/15 3.355
Chapter 157 16/03/15 3.362
Chapter 156 16/03/15 3.458
Chapter 155 16/03/15 3.723
Chapter 154 16/03/15 3.462
Chapter 153 16/03/15 3.435
Chapter 152 16/03/15 3.466
Chapter 151 16/03/15 3.491
Chapter 150 16/03/15 3.515
Chapter 149 16/03/15 3.421
Chapter 148 16/03/15 3.402
Chapter 147 16/03/15 3.426
Chapter 146 16/03/15 3.451
Chapter 145 16/03/15 3.434
Chapter 144 16/03/15 3.398
Chapter 143 16/03/15 3.413
Chapter 142 16/03/15 3.428
Chapter 141 16/03/15 3.398
Chapter 140 16/03/15 3.440
Chapter 139 16/03/15 3.387
Chapter 138 16/03/15 3.398
Chapter 137 16/03/15 3.470
Chapter 136 16/03/15 3.442
Chapter 135 16/03/15 3.492
Chapter 134 16/03/15 3.464
Chapter 133 16/03/15 3.462
Chapter 132 16/03/15 3.487
Chapter 131 16/03/15 3.480
Chapter 130 16/03/15 3.484
Chapter 129 16/03/15 3.453
Chapter 128 16/03/15 3.452
Chapter 127 16/03/15 3.452
Chapter 126 16/03/15 3.458
Chapter 125 16/03/15 3.444
Chapter 124 16/03/15 3.421
Chapter 123 16/03/15 3.445
Chapter 122 16/03/15 3.453
Chapter 121 16/03/15 3.445
Chapter 120 16/03/15 3.470
Chapter 119 16/03/15 3.452
Chapter 118 16/03/15 3.445
Chapter 117 16/03/15 3.429
Chapter 116 16/03/15 3.446
Chapter 115 16/03/15 3.483
Chapter 114 16/03/15 3.468
Chapter 113 16/03/15 3.467
Chapter 112 16/03/15 3.461
Chapter 111 16/03/15 3.472
Chapter 110 16/03/15 3.511
Chapter 109 16/03/15 3.468
Chapter 108 16/03/15 3.471
Chapter 107 16/03/15 3.458
Chapter 106 16/03/15 3.472
Chapter 105 16/03/15 3.470
Chapter 104 16/03/15 3.457
Chapter 103 16/03/15 3.454
Chapter 102 16/03/15 3.476
Chapter 101 16/03/15 3.456
Chapter 100 16/03/15 3.514
Chapter 99 16/03/15 3.444
Chapter 98 16/03/15 3.430
Chapter 97 16/03/15 3.442
Chapter 96 16/03/15 3.437
Chapter 95 16/03/15 3.450
Chapter 94 16/03/15 3.456
Chapter 93 16/03/15 3.442
Chapter 92 16/03/15 3.428
Chapter 91 16/03/15 3.444
Chapter 90 16/03/15 3.448
Chapter 89 16/03/15 3.429
Chapter 88 16/03/15 3.403
Chapter 87 16/03/15 3.452
Chapter 86 16/03/15 3.432
Chapter 85 16/03/15 3.410
Chapter 84 16/03/15 3.416
Chapter 83 16/03/15 3.452
Chapter 82 16/03/15 3.437
Chapter 81 16/03/15 3.398
Chapter 80 16/03/15 3.470
Chapter 79 16/03/15 3.404
Chapter 78 16/03/15 3.369
Chapter 77 16/03/15 3.365
Chapter 76 16/03/15 3.392
Chapter 75 16/03/15 3.466
Chapter 74 16/03/15 3.469
Chapter 73 16/03/15 3.496
Chapter 72 16/03/15 3.466
Chapter 71 16/03/15 3.470
Chapter 70 16/03/15 3.472
Chapter 69 16/03/15 3.479
Chapter 68 31/08/15 3.441
Chapter 67 16/03/15 3.469
Chapter 66 16/03/15 3.478
Chapter 65 16/03/15 3.483
Chapter 64 16/03/15 3.441
Chapter 63 16/03/15 3.438
Chapter 62 16/03/15 3.449
Chapter 61 16/03/15 3.480
Chapter 60 16/03/15 3.487
Chapter 59 16/03/15 3.478
Chapter 58 16/03/15 3.455
Chapter 57 16/03/15 3.436
Chapter 56 16/03/15 3.447
Chapter 55 16/03/15 3.475
Chapter 54 16/03/15 3.453
Chapter 53 16/03/15 3.433
Chapter 52.5 16/03/15 3.433
Chapter 52 16/03/15 3.516
Chapter 51 16/03/15 3.481
Chapter 50 16/03/15 3.476
Chapter 49 16/03/15 3.460
Chapter 48 16/03/15 3.481
Chapter 47 16/03/15 3.476
Chapter 46 16/03/15 3.456
Chapter 45 16/03/15 3.484
Chapter 44 16/03/15 3.453
Chapter 43 16/03/15 3.505
Chapter 42 16/03/15 3.471
Chapter 41 16/03/15 3.490
Chapter 40 16/03/15 3.496
Chapter 39 16/03/15 3.459
Chapter 38 16/03/15 3.441
Chapter 37 16/03/15 3.478
Chapter 36 16/03/15 3.470
Chapter 35 16/03/15 3.459
Chapter 34 16/03/15 3.441
Chapter 33 16/03/15 3.432
Chapter 32 16/03/15 3.426
Chapter 31 16/03/15 3.460
Chapter 30 16/03/15 3.453
Chapter 29 16/03/15 3.428
Chapter 28 16/03/15 3.456
Chapter 27 16/03/15 3.426
Chapter 26 16/03/15 3.438
Chapter 25 16/03/15 3.457
Chapter 24 16/03/15 3.441
Chapter 23 16/03/15 3.434
Chapter 22 16/03/15 3.432
Chapter 21 16/03/15 3.460
Chapter 20 16/03/15 3.454
Chapter 19 16/03/15 3.443
Chapter 18 16/03/15 3.439
Chapter 17 16/03/15 3.448
Chapter 16 16/03/15 3.469
Chapter 15 16/03/15 3.533
Chapter 14 16/03/15 3.428
Chapter 13 16/03/15 3.464
Chapter 12 16/03/15 3.473
Chapter 11 16/03/15 3.450
Chapter 10 16/03/15 3.489
Chapter 9 16/03/15 3.525
Chapter 8 16/03/15 3.478
Chapter 7 16/03/15 3.497
Chapter 6 16/03/15 3.506
Chapter 5 16/03/15 3.494
Chapter 4 16/03/15 3.532
Chapter 3 16/03/15 3.549
Chapter 2 16/03/15 3.532
Chapter 1 16/03/15 3.843
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Người Vô Tình 01:13 23/10Chapter 494Báo vi phạm
AD khều xì poi vài tấm là máu dâm nổi lên rồi........ Để bắt được là ass nở hoa nha Ad.
AuthorTrả lời
ABC 13:27 19/10Chapter 461Báo vi phạm
461 vãi loz cả đám bị anh Hoàn Kỵ troll đứng trực nguyên ngày cười chết mất 
AuthorTrả lời
Hell Hihi 16:56 18/10Chapter 493Báo vi phạm
chap bị lỗi mất chục trang r fjx đi ad ơi
AuthorTrả lời
Hung 12:08 18/10Chapter 493Báo vi phạm
cảm ơn page nhiều :D 
AuthorTrả lời
fdhbdghdfg 23:55 17/10Chapter 493Báo vi phạm
loi may trang roi
AuthorTrả lời
Kim Mao Hổ ( Chột " bar " ) 22:40 17/10Chapter 493
lỗi mấy trang rồi ad ơi k đọc đc 
AuthorTrả lời
Doanh Trại (cháu mấy chục đời Tần Vương Doanh Chính) 10:14 17/10Chapter 492Báo vi phạm
Sau này nhất định phải thống nhất toàn cõi Trái Đất, để không còn chiến tranh, đổ máu, tranh chấp... 500 anh em nettruyen theo ta chứ !!!!!
 • Author
  Thái Tử ( Võ Si Cam Tử Thái ) 10:24 17/10Báo vi phạm
  có 500 thằng thì shit cũng đéo có mà ăn chứ thống vs chả nhất 
 • Author
  Tín Nhất 22:25 17/10Báo vi phạm
  bán nội tạng của chú chia cho 500 thằng tụi nó còn chê ít 
 • Author
  bác sĩ bệnh viện tâm thần 11:09 18/10Báo vi phạm
  500 ae đi thống nhất trái đất, về với bác đi con
AuthorTrả lời
Ngưu Cô 13:21 15/10Chapter 457Báo vi phạm
Ae HK kéo hết sang chiếm Đại lục đê
AuthorTrả lời
Tai Le 14:11 14/10Chapter 490Báo vi phạm
cho đến thời nay thì lịch sử đã chứng minh lời của Doanh Chính là xàm lolz! ngụy biện cho hành động dùng sức mạnh đàn áp các nước khác , và đã trở thành truyền thống ngu muội của tung của cho đến giờ! Lý mục lập liên minh hoàn toàn chính xác cho đến 2016 vẫn có những liên minh để kềm chế các nước mạnh và can thiệp vào quân sự của các nước khủng bố...... mặc dù vẫn còn nhìu lỗ hỗng nhưng vẫn tốt hơn là cái lý luận cùn ngu xuẫn của Doanh Chính!
AuthorTrả lời
Tín Nhất ( éo phải Phi Tín nhá ) 12:01 14/10Chapter 492Báo vi phạm
chúng mày cút hết để tao thống nhất tung của nào 
AuthorTrả lời
ảo diệu 08:37 14/10Chapter 492Báo vi phạm
Thế đệch nào lại xuất hiện bọn người trong giang hồ vào đây thế này :))
 • Author
  Thái Tử ( Võ Si Cam Tử Thái ) 08:38 14/10Báo vi phạm
  bọn anh thích thì bọn anh đi thôi, chẳng cần phải bộ truyện nào cả 
 • Author
  Kim Mao Hổ ( Chột " bar " ) 14:59 16/10Báo vi phạm
  chuẩn cmnr :))) 
 • Author
  Tưởng Thiên Dưỡng 23:43 20/10Báo vi phạm
  4 biển là nhà 
AuthorTrả lời
1111 00:27 14/10Chapter 492Báo vi phạm
buff manhj vl
AuthorTrả lời
Tá Đôn 00:05 14/10Chapter 492Báo vi phạm
Anh em giang hồ kéo đi thống nhất Trung Hoa ak 
 • Author
  Thái Tử ( Võ Si Cam Tử Thái ) 00:37 14/10Báo vi phạm
  ko nhìn ra tao là Doanh Chính à 
AuthorTrả lời
Thái Tử ( Võ Si Cam Tử Thái ) 23:10 13/10Chapter 492Báo vi phạm
Bàng Noãn nên đội nồi cơm điện ra trận khi Phi Tín quân có 2 thằng đệ này 
 • Author
  haha 23:18 13/10Báo vi phạm
  nó ngắm vào mắt thì cũng sml nhé 
 • Author
  Thái Tử ( Võ Si Cam Tử Thái ) 23:27 13/10Báo vi phạm
  thôi, giương cờ trắng mẹ cho lành 
 • Author
  Đại Phạn (Phar_A_Tit) 23:34 13/10Báo vi phạm
  buff thế này ngon rồi :)) bên kia có khương yến và lệ 2 bọn này xuất hiện cho cân bằng 
 • Author
  Thái Tử ( Võ Si Cam Tử Thái ) 23:42 13/10Báo vi phạm
  cũng như Hồng Hưng có 12 chưởng đà nhân nên trâu già cho giun lãi bang thằng Hải Hói 
 • Author
  ( Quạ Đen ) Hạ Sơn Hổ 23:44 13/10Báo vi phạm
  lại 2 thằng 
AuthorTrả lời
Tín 23:03 13/10Chapter 492Báo vi phạm
Có 2 thằng này thì tướng bên địch ăn tên vào đầu chưa kịp đánh

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch