Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ
Lượt xem: 462.474
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Xếp hạng: 3,1/5 - 8 Lượt đánh giá.
Nội dung

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng.
Đây là bộ truyện đã giành giải thưởng Tezuka Osamu Cultural lần thứ 17 vào năm 2013

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 499: Raw 9 giờ trước 3.701
Chapter 498: - Sức ép của đại binh đoàn 23:14 20/11 9.173
Chapter 497: - Mục đích đằng sau cuộc gặp mặt 12:41 13/11 7.823
Chapter 496: Khởi đầu thời loạn lạc 07:12 08/11 9.543
Chapter 495 13:17 03/11 8.999
Chapter 494 21:28 01/11 15.414
Chapter 493 21:42 17/10 14.744
Chapter 492 22:22 13/10 12.057
Chapter 491 22:06 09/10 10.144
Chapter 490 10:23 29/09 10.687
Chapter 489 13:23 25/09 9.626
Chapter 488 23:22 05/09 8.856
Chapter 487 00:25 30/08 8.616
Chapter 486 21:46 23/08 8.908
Chapter 485 09:39 16/08 8.492
Chapter 484 11:45 06/08 6.598
Chapter 483 17:01 01/08 6.590
Chapter 482 21:19 17/07 7.692
Chapter 481 23:25 09/07 7.029
Chapter 480 07:23 05/07 7.058
Chapter 479 17:24 21/06 7.204
Chapter 478 00:04 15/06 6.478
Chapter 477 09:36 07/06 5.332
Chapter 476 22:58 30/05 5.477
Chapter 475 18:15 22/05 5.580
Chapter 474 17:45 21/05 5.775
Chapter 473 18:25 08/05 5.237
Chapter 472 10:49 02/05 5.184
Chapter 471 19:26 19/04 4.414
Chapter 470 08:48 19/04 4.978
Chapter 469 22:30 02/04 4.088
Chapter 468 20:00 20/03 4.296
Chapter 467 19:23 16/03 4.233
Chapter 466 16:31 12/03 4.277
Chapter 465 21:37 02/03 4.045
Chapter 464 12:46 01/03 4.169
Chapter 463 10:55 22/02 3.907
Chapter 462 11:33 02/02 4.136
Chapter 461 17:06 01/02 4.142
Chapter 460 16:45 31/01 4.312
Chapter 459 00:14 06/01 4.036
Chapter 458 20/12/15 4.081
Chapter 457 13/12/15 4.026
Chapter 456 06/12/15 4.061
Chapter 455 23/11/15 3.973
Chapter 454 16/11/15 3.995
Chapter 453 07/11/15 3.991
Chapter 452 31/10/15 3.918
Chapter 451 26/10/15 3.996
Chapter 450 17/10/15 4.285
Chapter 449 11/10/15 4.142
Chapter 448 05/10/15 4.073
Chapter 447 19/09/15 3.965
Chapter 446 15/09/15 3.980
Chapter 445 06/09/15 4.189
Chapter 444 31/08/15 4.062
Chapter 443 31/08/15 3.859
Chapter 442 22/08/15 3.922
Chapter 441 05/08/15 4.028
Chapter 440 29/07/15 4.293
Chapter 439 20/07/15 4.032
Chapter 438 11/07/15 3.941
Chapter 437 04/07/15 3.931
Chapter 436 24/06/15 3.858
Chapter 435 19/06/15 3.841
Chapter 434 08/06/15 3.796
Chapter 433 05/06/15 3.919
Chapter 432 19/05/15 3.916
Chapter 431 11/05/15 3.872
Chapter 430 04/05/15 3.920
Chapter 429 19/04/15 3.769
Chapter 428 12/04/15 3.785
Chapter 427 05/04/15 3.746
Chapter 426 29/03/15 3.761
Chapter 425 22/03/15 3.763
Chapter 424 16/03/15 3.696
Chapter 423 16/03/15 3.728
Chapter 422 16/03/15 3.729
Chapter 421 16/03/15 3.665
Chapter 420 16/03/15 3.749
Chapter 419 16/03/15 3.620
Chapter 418 16/03/15 3.635
Chapter 417 16/03/15 3.600
Chapter 416 16/03/15 3.622
Chapter 415 16/03/15 3.620
Chapter 414 16/03/15 3.546
Chapter 413 16/03/15 3.551
Chapter 412 16/03/15 3.596
Chapter 411 16/03/15 3.584
Chapter 410 16/03/15 3.620
Chapter 409 16/03/15 3.548
Chapter 408 16/03/15 3.556
Chapter 407 16/03/15 3.582
Chapter 406 16/03/15 3.587
Chapter 405 16/03/15 3.637
Chapter 404 16/03/15 3.615
Chapter 403 16/03/15 3.636
Chapter 402 16/03/15 3.752
Chapter 401 16/03/15 3.835
Chapter 400 16/03/15 3.893
Chapter 399 16/03/15 3.729
Chapter 398 16/03/15 3.706
Chapter 397 16/03/15 3.661
Chapter 396 16/03/15 3.700
Chapter 395 16/03/15 3.661
Chapter 394 16/03/15 3.655
Chapter 393 16/03/15 3.640
Chapter 392 16/03/15 3.657
Chapter 391 16/03/15 3.703
Chapter 390 16/03/15 3.748
Chapter 389 16/03/15 3.640
Chapter 388 16/03/15 3.632
Chapter 387 16/03/15 3.614
Chapter 386 16/03/15 3.647
Chapter 385 16/03/15 3.628
Chapter 384 16/03/15 3.644
Chapter 383 16/03/15 3.629
Chapter 382 16/03/15 3.643
Chapter 381 16/03/15 3.665
Chapter 380 16/03/15 3.697
Chapter 379 16/03/15 3.646
Chapter 378 16/03/15 3.619
Chapter 377 16/03/15 3.585
Chapter 376 16/03/15 3.552
Chapter 375 16/03/15 3.621
Chapter 374 16/03/15 3.548
Chapter 373 16/03/15 3.616
Chapter 372 16/03/15 3.563
Chapter 371 16/03/15 3.560
Chapter 370 16/03/15 3.664
Chapter 369 16/03/15 3.599
Chapter 368 16/03/15 3.665
Chapter 367 16/03/15 3.720
Chapter 366 16/03/15 3.716
Chapter 365 16/03/15 3.729
Chapter 364 16/03/15 3.690
Chapter 363 16/03/15 3.631
Chapter 362 16/03/15 3.598
Chapter 361 16/03/15 3.569
Chapter 360 16/03/15 3.675
Chapter 359 16/03/15 3.541
Chapter 358 16/03/15 3.528
Chapter 357 16/03/15 3.569
Chapter 356 16/03/15 3.809
Chapter 355 16/03/15 3.847
Chapter 354 16/03/15 3.797
Chapter 353 16/03/15 3.772
Chapter 352 16/03/15 3.806
Chapter 351 16/03/15 3.856
Chapter 350 16/03/15 3.903
Chapter 349 16/03/15 3.766
Chapter 348 16/03/15 3.763
Chapter 347 16/03/15 3.737
Chapter 346 16/03/15 3.734
Chapter 345 16/03/15 3.754
Chapter 344 16/03/15 3.694
Chapter 343 16/03/15 3.674
Chapter 342 16/03/15 3.695
Chapter 341 16/03/15 3.727
Chapter 340 16/03/15 3.725
Chapter 339 16/03/15 3.680
Chapter 338 16/03/15 3.658
Chapter 337 16/03/15 3.638
Chapter 336 16/03/15 3.656
Chapter 335 16/03/15 3.680
Chapter 334 16/03/15 3.661
Chapter 333 16/03/15 3.661
Chapter 332 16/03/15 3.716
Chapter 331 16/03/15 3.630
Chapter 330 16/03/15 3.694
Chapter 329 16/03/15 3.665
Chapter 328 16/03/15 3.665
Chapter 327 16/03/15 3.613
Chapter 326 16/03/15 3.658
Chapter 325 16/03/15 3.659
Chapter 324 16/03/15 3.624
Chapter 323 16/03/15 3.629
Chapter 322 16/03/15 3.624
Chapter 321 16/03/15 3.659
Chapter 320 16/03/15 3.727
Chapter 319 16/03/15 3.680
Chapter 318 16/03/15 3.703
Chapter 317 16/03/15 3.704
Chapter 316 16/03/15 3.718
Chapter 315 16/03/15 3.722
Chapter 314 16/03/15 3.710
Chapter 313 16/03/15 3.685
Chapter 312 16/03/15 3.673
Chapter 311 16/03/15 3.700
Chapter 310 16/03/15 3.724
Chapter 309 16/03/15 3.681
Chapter 308 16/03/15 3.647
Chapter 307 16/03/15 3.661
Chapter 306 16/03/15 3.712
Chapter 305 16/03/15 3.676
Chapter 304 16/03/15 3.712
Chapter 303 16/03/15 3.712
Chapter 302 16/03/15 3.674
Chapter 301 16/03/15 3.694
Chapter 300 16/03/15 3.789
Chapter 299 16/03/15 3.657
Chapter 298 16/03/15 3.661
Chapter 297 16/03/15 3.636
Chapter 296 16/03/15 3.631
Chapter 295 16/03/15 3.650
Chapter 294 16/03/15 3.643
Chapter 293 16/03/15 3.640
Chapter 292 16/03/15 3.674
Chapter 291 16/03/15 3.693
Chapter 290 16/03/15 3.718
Chapter 289 16/03/15 3.702
Chapter 288 16/03/15 3.794
Chapter 287 16/03/15 3.751
Chapter 286 16/03/15 3.657
Chapter 285 16/03/15 3.664
Chapter 284 16/03/15 3.667
Chapter 283 16/03/15 3.620
Chapter 282 16/03/15 3.603
Chapter 281 16/03/15 3.643
Chapter 280 16/03/15 3.678
Chapter 279 16/03/15 3.579
Chapter 278 16/03/15 3.595
Chapter 277 16/03/15 3.626
Chapter 276 16/03/15 3.613
Chapter 275 16/03/15 3.603
Chapter 274 16/03/15 3.603
Chapter 273 16/03/15 3.601
Chapter 272 16/03/15 3.615
Chapter 271 16/03/15 3.583
Chapter 270 16/03/15 3.663
Chapter 269 16/03/15 3.586
Chapter 268 16/03/15 3.601
Chapter 267 16/03/15 3.611
Chapter 266 16/03/15 3.599
Chapter 265 16/03/15 3.623
Chapter 264 16/03/15 3.594
Chapter 263 16/03/15 3.581
Chapter 262 16/03/15 3.546
Chapter 261 16/03/15 3.559
Chapter 260 16/03/15 3.613
Chapter 259 16/03/15 3.536
Chapter 258 16/03/15 3.542
Chapter 257 16/03/15 3.515
Chapter 256 16/03/15 3.540
Chapter 255 16/03/15 3.574
Chapter 254 16/03/15 3.502
Chapter 253 16/03/15 3.578
Chapter 252 16/03/15 3.535
Chapter 251 16/03/15 3.609
Chapter 250 16/03/15 3.705
Chapter 249 16/03/15 3.565
Chapter 248 16/03/15 3.514
Chapter 247 16/03/15 3.540
Chapter 246 16/03/15 3.562
Chapter 245 16/03/15 3.553
Chapter 244 16/03/15 3.584
Chapter 243 16/03/15 3.556
Chapter 242 16/03/15 3.575
Chapter 241 16/03/15 3.600
Chapter 240 16/03/15 3.641
Chapter 239 16/03/15 3.590
Chapter 238 16/03/15 3.569
Chapter 237 16/03/15 3.558
Chapter 236 16/03/15 3.541
Chapter 235 16/03/15 3.558
Chapter 234 16/03/15 3.534
Chapter 233 16/03/15 3.520
Chapter 232 16/03/15 3.534
Chapter 231 16/03/15 3.550
Chapter 230 16/03/15 3.550
Chapter 229 16/03/15 3.495
Chapter 228 16/03/15 3.526
Chapter 227 16/03/15 3.511
Chapter 226 16/03/15 3.506
Chapter 225 16/03/15 3.706
Chapter 224 16/03/15 3.577
Chapter 223 31/08/15 3.589
Chapter 222 16/03/15 3.601
Chapter 221 16/03/15 3.614
Chapter 220 16/03/15 3.622
Chapter 219 16/03/15 3.579
Chapter 218 16/03/15 3.596
Chapter 217 16/03/15 3.576
Chapter 216 16/03/15 3.534
Chapter 215 16/03/15 3.545
Chapter 214 16/03/15 3.558
Chapter 213 16/03/15 3.601
Chapter 212 16/03/15 3.582
Chapter 211 16/03/15 3.559
Chapter 210 16/03/15 3.573
Chapter 209 16/03/15 3.554
Chapter 208 16/03/15 3.536
Chapter 207 16/03/15 3.552
Chapter 206 16/03/15 3.553
Chapter 205 16/03/15 3.541
Chapter 204 16/03/15 3.527
Chapter 203 16/03/15 3.576
Chapter 202 16/03/15 3.561
Chapter 201 16/03/15 3.592
Chapter 200 16/03/15 3.636
Chapter 199 16/03/15 3.537
Chapter 198 16/03/15 3.498
Chapter 197 16/03/15 3.517
Chapter 196 16/03/15 3.485
Chapter 195 16/03/15 3.534
Chapter 194 16/03/15 3.537
Chapter 193 16/03/15 3.510
Chapter 192 16/03/15 3.503
Chapter 191 16/03/15 3.504
Chapter 190 16/03/15 3.532
Chapter 189 16/03/15 3.513
Chapter 188 16/03/15 3.486
Chapter 187 16/03/15 3.476
Chapter 186 16/03/15 3.443
Chapter 185 16/03/15 3.485
Chapter 184 16/03/15 3.466
Chapter 183 16/03/15 3.489
Chapter 182 16/03/15 3.495
Chapter 181 16/03/15 3.460
Chapter 180 16/03/15 3.513
Chapter 179 16/03/15 3.480
Chapter 178 16/03/15 3.483
Chapter 177 16/03/15 3.597
Chapter 176 16/03/15 3.686
Chapter 175 16/03/15 3.549
Chapter 174 16/03/15 3.585
Chapter 173 16/03/15 3.590
Chapter 172 16/03/15 3.602
Chapter 171 16/03/15 3.897
Chapter 170 16/03/15 3.712
Chapter 169 16/03/15 3.589
Chapter 168 16/03/15 3.553
Chapter 167 16/03/15 3.562
Chapter 166 16/03/15 3.589
Chapter 165 16/03/15 3.573
Chapter 164 16/03/15 3.579
Chapter 163 16/03/15 3.561
Chapter 162 16/03/15 3.571
Chapter 161 16/03/15 3.578
Chapter 160 16/03/15 3.604
Chapter 159 16/03/15 3.522
Chapter 158 16/03/15 3.528
Chapter 157 16/03/15 3.535
Chapter 156 16/03/15 3.632
Chapter 155 16/03/15 3.892
Chapter 154 16/03/15 3.631
Chapter 153 16/03/15 3.615
Chapter 152 16/03/15 3.649
Chapter 151 16/03/15 3.690
Chapter 150 16/03/15 3.731
Chapter 149 16/03/15 3.603
Chapter 148 16/03/15 3.561
Chapter 147 16/03/15 3.604
Chapter 146 16/03/15 3.628
Chapter 145 16/03/15 3.609
Chapter 144 16/03/15 3.565
Chapter 143 16/03/15 3.576
Chapter 142 16/03/15 3.597
Chapter 141 16/03/15 3.555
Chapter 140 16/03/15 3.607
Chapter 139 16/03/15 3.543
Chapter 138 16/03/15 3.554
Chapter 137 16/03/15 3.639
Chapter 136 16/03/15 3.626
Chapter 135 16/03/15 3.677
Chapter 134 16/03/15 3.654
Chapter 133 16/03/15 3.648
Chapter 132 16/03/15 3.664
Chapter 131 16/03/15 3.667
Chapter 130 16/03/15 3.687
Chapter 129 16/03/15 3.628
Chapter 128 16/03/15 3.628
Chapter 127 16/03/15 3.623
Chapter 126 16/03/15 3.639
Chapter 125 16/03/15 3.615
Chapter 124 16/03/15 3.598
Chapter 123 16/03/15 3.612
Chapter 122 16/03/15 3.627
Chapter 121 16/03/15 3.629
Chapter 120 16/03/15 3.674
Chapter 119 16/03/15 3.642
Chapter 118 16/03/15 3.630
Chapter 117 16/03/15 3.615
Chapter 116 16/03/15 3.624
Chapter 115 16/03/15 3.670
Chapter 114 16/03/15 3.662
Chapter 113 16/03/15 3.671
Chapter 112 16/03/15 3.660
Chapter 111 16/03/15 3.673
Chapter 110 16/03/15 3.717
Chapter 109 16/03/15 3.642
Chapter 108 16/03/15 3.667
Chapter 107 16/03/15 3.652
Chapter 106 16/03/15 3.672
Chapter 105 16/03/15 3.661
Chapter 104 16/03/15 3.649
Chapter 103 16/03/15 3.655
Chapter 102 16/03/15 3.671
Chapter 101 16/03/15 3.649
Chapter 100 16/03/15 3.720
Chapter 99 16/03/15 3.619
Chapter 98 16/03/15 3.600
Chapter 97 16/03/15 3.625
Chapter 96 16/03/15 3.607
Chapter 95 16/03/15 3.624
Chapter 94 16/03/15 3.650
Chapter 93 16/03/15 3.619
Chapter 92 16/03/15 3.591
Chapter 91 16/03/15 3.608
Chapter 90 16/03/15 3.613
Chapter 89 16/03/15 3.584
Chapter 88 16/03/15 3.560
Chapter 87 16/03/15 3.601
Chapter 86 16/03/15 3.584
Chapter 85 16/03/15 3.573
Chapter 84 16/03/15 3.567
Chapter 83 16/03/15 3.610
Chapter 82 16/03/15 3.599
Chapter 81 16/03/15 3.554
Chapter 80 16/03/15 3.632
Chapter 79 16/03/15 3.552
Chapter 78 16/03/15 3.518
Chapter 77 16/03/15 3.519
Chapter 76 16/03/15 3.544
Chapter 75 16/03/15 3.632
Chapter 74 16/03/15 3.650
Chapter 73 16/03/15 3.671
Chapter 72 16/03/15 3.640
Chapter 71 16/03/15 3.648
Chapter 70 16/03/15 3.660
Chapter 69 16/03/15 3.659
Chapter 68 31/08/15 3.621
Chapter 67 16/03/15 3.641
Chapter 66 16/03/15 3.658
Chapter 65 16/03/15 3.663
Chapter 64 16/03/15 3.613
Chapter 63 16/03/15 3.601
Chapter 62 16/03/15 3.613
Chapter 61 16/03/15 3.644
Chapter 60 16/03/15 3.676
Chapter 59 16/03/15 3.659
Chapter 58 16/03/15 3.630
Chapter 57 16/03/15 3.608
Chapter 56 16/03/15 3.647
Chapter 55 16/03/15 3.657
Chapter 54 16/03/15 3.627
Chapter 53 16/03/15 3.605
Chapter 52.5 16/03/15 3.617
Chapter 52 16/03/15 3.722
Chapter 51 16/03/15 3.662
Chapter 50 16/03/15 3.665
Chapter 49 16/03/15 3.639
Chapter 48 16/03/15 3.668
Chapter 47 16/03/15 3.649
Chapter 46 16/03/15 3.638
Chapter 45 16/03/15 3.651
Chapter 44 16/03/15 3.617
Chapter 43 16/03/15 3.657
Chapter 42 16/03/15 3.631
Chapter 41 16/03/15 3.651
Chapter 40 16/03/15 3.673
Chapter 39 16/03/15 3.612
Chapter 38 16/03/15 3.596
Chapter 37 16/03/15 3.629
Chapter 36 16/03/15 3.630
Chapter 35 16/03/15 3.609
Chapter 34 16/03/15 3.593
Chapter 33 16/03/15 3.606
Chapter 32 16/03/15 3.572
Chapter 31 16/03/15 3.611
Chapter 30 16/03/15 3.611
Chapter 29 16/03/15 3.583
Chapter 28 16/03/15 3.607
Chapter 27 16/03/15 3.579
Chapter 26 16/03/15 3.589
Chapter 25 16/03/15 3.608
Chapter 24 16/03/15 3.603
Chapter 23 16/03/15 3.591
Chapter 22 16/03/15 3.597
Chapter 21 16/03/15 3.618
Chapter 20 16/03/15 3.616
Chapter 19 16/03/15 3.609
Chapter 18 16/03/15 3.591
Chapter 17 16/03/15 3.612
Chapter 16 16/03/15 3.640
Chapter 15 16/03/15 3.730
Chapter 14 16/03/15 3.593
Chapter 13 16/03/15 3.644
Chapter 12 16/03/15 3.634
Chapter 11 16/03/15 3.618
Chapter 10 16/03/15 3.662
Chapter 9 16/03/15 3.691
Chapter 8 16/03/15 3.653
Chapter 7 16/03/15 3.664
Chapter 6 16/03/15 3.677
Chapter 5 16/03/15 3.675
Chapter 4 16/03/15 3.714
Chapter 3 16/03/15 3.737
Chapter 2 16/03/15 3.735
Chapter 1 16/03/15 4.176
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Quần Què :) 8 giờ trướcChapter 499Báo vi phạm
Tem :)
AuthorTrả lời
Tý phá 19:31 05/12Chapter 498Báo vi phạm
chan qua. 2 tuan roi chua co chap moi
AuthorTrả lời
MRtran 20:30 30/11Chapter 498Báo vi phạm
t siêu like xương bình quân.hok có ông thì doanh chính chỉ là rác rưởi
AuthorTrả lời
Dương Tiễn 09:50 21/11Chapter 498Báo vi phạm
Yeah yeah cái loz bò
 • Author
  Cuồng like 03:14 23/11Báo vi phạm
  Em phải đăng nhập để lạy bác, cười muốn thắt ruột ạ
AuthorTrả lời
Lâm 09:37 21/11Chapter 498Báo vi phạm
Say Oh Yeah
AuthorTrả lời
0 23:34 20/11Chapter 498Báo vi phạm
tạm dừng 2 tuần chắc tác giả đi du lịch nghỉ xả hơi
AuthorTrả lời
Cu Chảy 16:56 02/11Chapter 494Báo vi phạm
hèn gì sau này Doanh Chính diệt Nho đốt sách :)))
 • Author
  Bách gia chư tử 12:33 21/11Báo vi phạm
  không phải bác ơi, thời Chiến quốc là thời kỳ bách gia đua tranh, phát triển rất nhiều đường lối triết học. Doanh Chính sau lên ngôi thì độc tôn Nho giáo (xem hoàng đế là con trời - ý vua là ý trời) tiêu diệt hết các môn phái khác nên mới có vụ đốt sách - chôn học trò
 • Author
  Đốt sách chôn Nho 13:12 21/11Báo vi phạm
  @Bách gia chư tử : phong trào thời Doanh Chính là "Đốt sách CHÔN nho" chứ ko phải "đốt sách TRỒNG nho" đâu mà độc tôn, độc tôn thời đó là "Pháp gia" nhé
AuthorTrả lời
Cero !!!! 15:52 01/11Chapter 494Báo vi phạm
Chap 494 chưa dịch kìa 
AuthorTrả lời
Kim Mao Hổ ( Chột " bar " ) 13:15 01/11Báo vi phạm
ad ơi xem chap 494 chưa dịch à 
AuthorTrả lời
Người Vô Tình 01:13 23/10Chapter 494Báo vi phạm
AD khều xì poi vài tấm là máu dâm nổi lên rồi........ Để bắt được là ass nở hoa nha Ad.
AuthorTrả lời
ABC 13:27 19/10Chapter 461Báo vi phạm
461 vãi loz cả đám bị anh Hoàn Kỵ troll đứng trực nguyên ngày cười chết mất 
AuthorTrả lời
Hell Hihi 16:56 18/10Chapter 493Báo vi phạm
chap bị lỗi mất chục trang r fjx đi ad ơi
AuthorTrả lời
Hung 12:08 18/10Chapter 493Báo vi phạm
cảm ơn page nhiều :D 
AuthorTrả lời
fdhbdghdfg 23:55 17/10Chapter 493Báo vi phạm
loi may trang roi
AuthorTrả lời
Kim Mao Hổ ( Chột " bar " ) 22:40 17/10Chapter 493
lỗi mấy trang rồi ad ơi k đọc đc 

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch