Kodomo no Jikan

Kodomo no Jikan
Lượt xem: 9.674
Nội dung

Biết nói thế nào nhỉ . Có 2 giả thiết : hoặc là con nít thời nay sao lớn nhanh quá , hoặc là ... chỉ có trong manga mới có

Muốn biết thêm thì xin mời liếc xuống phía dưới và bắt đầu đọc nào...

Từ chap 01 -> 19 do [A&R Group] thuộc VNS dịch.

Từ chap 20 + do [S.WE] Group dịch.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 93.1 23/10/15 3.107
Chapter 93 28/09/15 3.111
Chapter 92 28/09/15 3.097
Chapter 91.1 28/07/15 3.135
Chapter 91 28/07/15 3.096
Chapter 90 21/03/15 3.082
Chapter 89 21/03/15 3.068
Chapter 88 21/03/15 3.060
Chapter 88 21/03/15 3.045
Chapter 87 17/03/15 3.064
Chapter 86 17/03/15 3.058
Chapter 85.5 17/03/15 3.055
Chapter 85 17/03/15 3.047
Chapter 84 17/03/15 3.059
Chapter 83 17/03/15 3.051
Chapter 82 17/03/15 3.049
Chapter 81 17/03/15 3.055
Chapter 80 17/03/15 3.064
Chapter 79 17/03/15 3.056
Chapter 78 17/03/15 3.054
Chapter 77 17/03/15 3.066
Chapter 76 17/03/15 3.055
Chapter 75 17/03/15 3.066
Chapter 74 17/03/15 3.062
Chapter 73 17/03/15 3.055
Chapter 72 17/03/15 3.053
Chapter 71 17/03/15 3.064
Chapter 70 17/03/15 3.058
Chapter 69 17/03/15 3.056
Chapter 68 17/03/15 3.062
Chapter 67 17/03/15 3.060
Chapter 66 17/03/15 3.058
Chapter 65 17/03/15 3.067
Chapter 64.5 17/03/15 3.055
Chapter 64 17/03/15 3.053
Chapter 63 17/03/15 3.062
Chapter 62 17/03/15 3.054
Chapter 61 17/03/15 3.074
Chapter 60 17/03/15 3.055
Chapter 59 17/03/15 3.060
Chapter 58 17/03/15 3.067
Chapter 57 17/03/15 3.055
Chapter 56 17/03/15 3.061
Chapter 55 17/03/15 3.057
Chapter 54 17/03/15 3.065
Chapter 53 17/03/15 3.065
Chapter 52 17/03/15 3.063
Chapter 51 17/03/15 3.062
Chapter 50 17/03/15 3.077
Chapter 49 17/03/15 3.057
Chapter 48 17/03/15 3.056
Chapter 47 17/03/15 3.051
Chapter 46 17/03/15 3.055
Chapter 45 17/03/15 3.056
Chapter 44 17/03/15 3.054
Chapter 43 17/03/15 3.046
Chapter 42 17/03/15 3.054
Chapter 41 17/03/15 3.059
Chapter 40 17/03/15 3.067
Chapter 39 17/03/15 3.073
Chapter 38 17/03/15 3.070
Chapter 37 17/03/15 3.067
Chapter 36 17/03/15 3.065
Chapter 35 17/03/15 3.061
Chapter 34 17/03/15 3.056
Chapter 33 17/03/15 3.059
Chapter 32 17/03/15 3.062
Chapter 31 17/03/15 3.058
Chapter 30 17/03/15 3.072
Chapter 29 17/03/15 3.057
Chapter 28 17/03/15 3.059
Chapter 27 17/03/15 3.055
Chapter 26 17/03/15 3.060
Chapter 25 17/03/15 3.056
Chapter 24 17/03/15 3.061
Chapter 23 17/03/15 3.059
Chapter 22 17/03/15 3.060
Chapter 21 17/03/15 3.064
Chapter 20 17/03/15 3.070
Chapter 19 17/03/15 3.078
Chapter 18 17/03/15 3.064
Chapter 17 17/03/15 3.067
Chapter 16 17/03/15 3.069
Chapter 15 17/03/15 3.065
Chapter 14 17/03/15 3.080
Chapter 13 17/03/15 3.079
Chapter 12 17/03/15 3.076
Chapter 11 17/03/15 3.087
Chapter 10 17/03/15 3.083
Chapter 9 17/03/15 3.083
Chapter 8 17/03/15 3.079
Chapter 7 17/03/15 3.085
Chapter 6 17/03/15 3.096
Chapter 5 17/03/15 3.094
Chapter 4 17/03/15 3.087
Chapter 3 17/03/15 3.088
Chapter 2 17/03/15 3.093
Chapter 1 17/03/15 3.138
Chapter 0 17/03/15 3.104
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch