Konjiki no Gash!!

Konjiki no Gash!!
Lượt xem: 29.336
Nội dung

Gasshu, cậu bé bí ẩn. Xảy ra theo chu kỳ 1000 năm 1 lần ở thế giới loài người, một cuộc thi để lựa chọn ra vị vua của thế giới ma quái sẽ được diễn ra. Trong cuộc thi đó, 100 đứa trẻ từ thế giới ma quái sẽ được gửi tới thế giới con người và cùng với con người - người chủ giữ quyển sách có khả năng đánh thức sức mạnh của những đứa trẻ sẽ cùng nhau chiến đấu với những cặp đôi khác để tìm ra kẻ sống sót cuối cùng.

Gasshu - một món quà Kiyomaro được cha mình gửi cho cũng là 1 trong 100 đứa trẻ đó. Cùng với nhau, họ chiến đấu để Gasshu có thể trở thành một vị vua tốt và và tình bạn giữa họ ngày càng trở nên bền chặt.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 320 17/03/15 3.673
Chapter 319 17/03/15 3.405
Chapter 318 17/03/15 3.393
Chapter 317 17/03/15 3.163
Chapter 316 17/03/15 3.144
Chapter 315 17/03/15 3.138
Chapter 314 17/03/15 3.122
Chapter 313 17/03/15 3.145
Chapter 312 17/03/15 3.122
Chapter 311 17/03/15 3.133
Chapter 310 17/03/15 3.134
Chapter 309 17/03/15 3.117
Chapter 308 17/03/15 3.130
Chapter 307 17/03/15 3.118
Chapter 306 17/03/15 3.120
Chapter 305 17/03/15 3.121
Chapter 304 17/03/15 3.124
Chapter 303 17/03/15 3.120
Chapter 302 17/03/15 3.123
Chapter 301 17/03/15 3.124
Chapter 300 17/03/15 3.119
Chapter 299 17/03/15 3.125
Chapter 298 17/03/15 3.108
Chapter 297 17/03/15 3.104
Chapter 296 17/03/15 3.105
Chapter 295 17/03/15 3.087
Chapter 294 17/03/15 3.113
Chapter 293 17/03/15 3.117
Chapter 292 17/03/15 3.106
Chapter 291 17/03/15 3.119
Chapter 290 17/03/15 3.127
Chapter 289 17/03/15 3.115
Chapter 288 17/03/15 3.109
Chapter 287 17/03/15 3.109
Chapter 286 17/03/15 3.087
Chapter 285 17/03/15 3.095
Chapter 284 17/03/15 3.094
Chapter 283 17/03/15 3.092
Chapter 282 17/03/15 3.093
Chapter 281 17/03/15 3.095
Chapter 280 17/03/15 3.110
Chapter 279 17/03/15 3.112
Chapter 278 17/03/15 3.103
Chapter 277 17/03/15 3.093
Chapter 276 17/03/15 3.111
Chapter 275 17/03/15 3.107
Chapter 274 17/03/15 3.099
Chapter 273 17/03/15 3.100
Chapter 272 17/03/15 3.097
Chapter 271 17/03/15 3.102
Chapter 270 17/03/15 3.103
Chapter 269 17/03/15 3.088
Chapter 268 17/03/15 3.091
Chapter 267 17/03/15 3.095
Chapter 266 17/03/15 3.114
Chapter 265 17/03/15 3.089
Chapter 264 17/03/15 3.118
Chapter 263 17/03/15 3.107
Chapter 262 17/03/15 3.090
Chapter 261 17/03/15 3.097
Chapter 260 17/03/15 3.116
Chapter 259 17/03/15 3.094
Chapter 258 17/03/15 3.091
Chapter 257 17/03/15 3.083
Chapter 256 17/03/15 3.100
Chapter 255 17/03/15 3.107
Chapter 254 17/03/15 3.084
Chapter 253 17/03/15 3.099
Chapter 252 17/03/15 3.093
Chapter 251 17/03/15 3.086
Chapter 250 17/03/15 3.088
Chapter 249 17/03/15 3.071
Chapter 248 17/03/15 3.071
Chapter 247 17/03/15 3.066
Chapter 246 17/03/15 3.076
Chapter 245 17/03/15 3.085
Chapter 244 17/03/15 3.071
Chapter 243 17/03/15 3.066
Chapter 242 17/03/15 3.083
Chapter 241 17/03/15 3.080
Chapter 240 17/03/15 3.094
Chapter 239 17/03/15 3.096
Chapter 238 17/03/15 3.086
Chapter 237 17/03/15 3.081
Chapter 236 17/03/15 3.082
Chapter 235 17/03/15 3.067
Chapter 234 17/03/15 3.084
Chapter 233 17/03/15 3.072
Chapter 232 17/03/15 3.079
Chapter 231 17/03/15 3.099
Chapter 230 17/03/15 3.091
Chapter 229 17/03/15 3.097
Chapter 228 17/03/15 3.087
Chapter 227 17/03/15 3.094
Chapter 226 17/03/15 3.081
Chapter 225 17/03/15 3.089
Chapter 224 17/03/15 3.086
Chapter 223 17/03/15 3.118
Chapter 222 17/03/15 3.088
Chapter 221 17/03/15 3.109
Chapter 220 17/03/15 3.117
Chapter 219 17/03/15 3.156
Chapter 218 17/03/15 3.114
Chapter 217 17/03/15 3.111
Chapter 216 17/03/15 3.098
Chapter 215 17/03/15 3.129
Chapter 214 17/03/15 3.123
Chapter 213 17/03/15 3.112
Chapter 212 17/03/15 3.118
Chapter 211 17/03/15 3.111
Chapter 210 17/03/15 3.121
Chapter 209 17/03/15 3.122
Chapter 208 17/03/15 3.106
Chapter 207 17/03/15 3.107
Chapter 206 17/03/15 3.100
Chapter 205 17/03/15 3.114
Chapter 204 17/03/15 3.115
Chapter 203 17/03/15 3.090
Chapter 202 17/03/15 3.092
Chapter 201 17/03/15 3.119
Chapter 200 17/03/15 3.114
Chapter 199 17/03/15 3.095
Chapter 198 17/03/15 3.088
Chapter 197 17/03/15 3.106
Chapter 196 17/03/15 3.105
Chapter 195 17/03/15 3.097
Chapter 194 17/03/15 3.108
Chapter 193 17/03/15 3.105
Chapter 192 17/03/15 3.115
Chapter 191 17/03/15 3.113
Chapter 190 17/03/15 3.120
Chapter 189 17/03/15 3.091
Chapter 188 17/03/15 3.106
Chapter 187 17/03/15 3.097
Chapter 186 17/03/15 3.089
Chapter 185 17/03/15 3.078
Chapter 184 17/03/15 3.107
Chapter 183 17/03/15 3.092
Chapter 182 17/03/15 3.109
Chapter 181 17/03/15 3.105
Chapter 180 17/03/15 3.088
Chapter 179 17/03/15 3.109
Chapter 178 17/03/15 3.094
Chapter 177 17/03/15 3.085
Chapter 176 17/03/15 3.078
Chapter 175 17/03/15 3.104
Chapter 174 17/03/15 3.112
Chapter 173 17/03/15 3.102
Chapter 172 17/03/15 3.108
Chapter 171 17/03/15 3.093
Chapter 170 17/03/15 3.114
Chapter 169 17/03/15 3.076
Chapter 168 17/03/15 3.085
Chapter 167 17/03/15 3.107
Chapter 166 17/03/15 3.102
Chapter 165 17/03/15 3.115
Chapter 164 17/03/15 3.105
Chapter 163 17/03/15 3.094
Chapter 162 17/03/15 3.126
Chapter 161 17/03/15 3.090
Chapter 160 17/03/15 3.120
Chapter 159 17/03/15 3.104
Chapter 158 17/03/15 3.111
Chapter 157 17/03/15 3.127
Chapter 156 17/03/15 3.105
Chapter 155 17/03/15 3.131
Chapter 154 17/03/15 3.213
Chapter 93 22:33 23/08 3.046
Chapter 92 21:25 22/08 3.037
Chapter 91 20:25 21/08 3.037
Chapter 90 21:49 12/08 3.048
Chapter 89 21:06 11/08 3.045
Chapter 88 21:03 10/08 3.048
Chapter 87 20:48 09/08 3.046
Chapter 86 21:52 08/08 3.044
Chapter 85 20:14 07/08 3.050
Chapter 84 22:28 06/08 3.046
Chapter 83 21:49 05/08 3.052
Chapter 82 21:03 04/08 3.056
Chapter 81 20:28 03/08 3.060
Chapter 80 22:54 02/08 3.063
Chapter 79 21:30 01/08 3.062
Chapter 78 21:35 31/07 3.065
Chapter 77 22:40 30/07 3.058
Chapter 76 22:32 29/07 3.049
Chapter 75 22:37 28/07 3.056
Chapter 74 21:03 27/07 3.051
Chapter 73 23:17 26/07 3.061
Chapter 72 20:43 25/07 3.068
Chapter 71 20:12 24/07 3.059
Chapter 70 21:05 21/07 3.067
Chapter 69 21:05 21/07 3.059
Chapter 68 21:05 21/07 3.059
Chapter 67 21:05 21/07 3.060
Chapter 66 21:05 21/07 3.066
Chapter 65 21:24 20/07 3.063
Chapter 64 20:57 19/07 3.056
Chapter 63 21:12 18/07 3.055
Chapter 62 19:23 17/07 3.050
Chapter 61 17:19 16/07 3.053
Chapter 60 21:10 15/07 3.058
Chapter 59 21:25 14/07 3.057
Chapter 58 21:52 13/07 3.064
Chapter 57 20:51 12/07 3.059
Chapter 56 21:48 11/07 3.058
Chapter 55 21:46 10/07 3.052
Chapter 54 21:03 09/07 3.059
Chapter 53 22:07 08/07 3.062
Chapter 52 21:44 07/07 3.061
Chapter 51 21:28 06/07 3.060
Chapter 50 20:15 05/07 3.056
Chapter 49 19:56 04/07 3.059
Chapter 48 21:48 03/07 3.074
Chapter 47 20:21 02/07 3.069
Chapter 46 20:21 02/07 3.063
Chapter 45 20:21 02/07 3.064
Chapter 44 20:21 02/07 3.078
Chapter 43 14:08 06/04 3.074
Chapter 42 19:41 09/03 3.079
Chapter 41 11:15 06/03 3.080
Chapter 40 09:17 04/03 3.084
Chapter 39 13:00 02/03 3.097
Chapter 38 13:00 02/03 3.080
Chapter 37 13:00 02/03 3.085
Chapter 36 13:00 02/03 3.088
Chapter 35 13:00 02/03 3.082
Chapter 34 13:00 02/03 3.083
Chapter 33 13:00 02/03 3.106
Chapter 32 17/03/15 3.124
Chapter 31 17/03/15 3.092
Chapter 30 17/03/15 3.107
Chapter 29 17/03/15 3.112
Chapter 28 17/03/15 3.104
Chapter 27 17/03/15 3.112
Chapter 26 17/03/15 3.128
Chapter 25 17/03/15 3.114
Chapter 24 17/03/15 3.116
Chapter 23 17/03/15 3.118
Chapter 22 17/03/15 3.121
Chapter 21 17/03/15 3.126
Chapter 20 17/03/15 3.126
Chapter 19 17/03/15 3.119
Chapter 18 17/03/15 3.116
Chapter 17 17/03/15 3.102
Chapter 16 17/03/15 3.120
Chapter 15 17/03/15 3.108
Chapter 14 17/03/15 3.114
Chapter 13 17/03/15 3.122
Chapter 12 17/03/15 3.108
Chapter 11 17/03/15 3.132
Chapter 10 17/03/15 3.126
Chapter 9 17/03/15 3.139
Chapter 8 17/03/15 3.133
Chapter 7 17/03/15 3.130
Chapter 6 17/03/15 3.136
Chapter 5 17/03/15 3.142
Chapter 4 17/03/15 3.129
Chapter 3 17/03/15 3.154
Chapter 2 17/03/15 3.165
Chapter 1 17/03/15 3.237
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Nguyen Minh 12:09 03/10Chapter 219Báo vi phạm
chap 219 die roi ban oi
AuthorTrả lời
Nhoxquayvt12 07:51 28/03Báo vi phạm
Lâu ra quá thớt ơi 😂😂😂😂
AuthorTrả lời
heokxx1 21:49 25/03Báo vi phạm
285-298 die sạch rồi thớt ơi
 • Author
  Jinx II 23:26 27/03Báo vi phạm
  mình vừa check lại vẫn bình thường bạn ei . thím thử làm theo hướng dẫn fix ảnh ở đầu trang xem sao . cảm ơn thím đã commet
 • Author
  Jinx II 23:30 27/03Báo vi phạm
  sr thím die thật rồi. mai mình sẽ sửa
 • Author
  heokxx1 01:07 28/03Báo vi phạm
  hình như mấy chap sau cũng bị
 • Author
  Jinx II 14:21 28/03Báo vi phạm
  đã up lại mấy chap thím báo . thank
AuthorTrả lời
tam201284 12:25 24/03Báo vi phạm
chap 43 den chap 153 dau ?
 • Author
  Jinx II 13:42 26/03Báo vi phạm
  đang làm
 • Author
  tam201284 18:33 26/03Báo vi phạm
  lâu thế bác
 • Author
  Jinx II 01:26 27/03Báo vi phạm
  đơn giản là nhác
AuthorTrả lời
Nhoxquayvt12 16:37 14/03Báo vi phạm
Đã like và chờ đợi
AuthorTrả lời
quasone3 21:40 09/03Báo vi phạm
hỏi chú ad là fan sơn tùng à
 • Author
  Jinx II 21:44 09/03Báo vi phạm
  Chủ hội: Nolifesf Phó hội: Kuro_to_shiro Cố vấn: Miraihana Thành viên: Sơn Tùng MTP SkyVoDoi SkyLaChanLy FanSkyFC Tolavodich Bathetboncuop123456 Chemgiolachuyeu11 skyhoanho dungcogionvoisky SkyChapHet last_kid glowbeat3 nhatxit1 taothikmy0147 fakumegalive To the moon thoi ken sama vetthuongdaulong_1 NotGay0o0Fire_Wizard0o0 mars2dragon bu0jb3hpvn lutus922zAnhTuz Nhungduaconbathao Chich1ra3 Chich3deoraduanao fapfapfap3 emyeusky1 gayornotgay Jinx II Shindy Pendragon - [ The Best Gunner ] - Ok Make love not war
 • Author
  quasone3 21:48 09/03Báo vi phạm
  ta hỏi chú fan sơn tùng à chú đua fan Nolifesf làm gì
 • Author
  Jinx II 21:50 09/03Báo vi phạm
  dịch vui câu view thôi mà thím .nhìn em dịch thế mà thím ko biết em là sky hay anti-sky à
 • Author
  quasone3 22:27 09/03Báo vi phạm
  Ta còn chả biết sơn tung là ai nói chi cách nhận biết fan hay anti
AuthorTrả lời
Jinx II 12:18 09/03Báo vi phạm
đã fix lạp chap 33. cảm ơn bạn đã báo lỗi
AuthorTrả lời
ghost_of_duty 11:54 06/03Báo vi phạm
up nốt 2 chap cuối đi thớt ơi
 • Author
  Jinx II 11:55 06/03Báo vi phạm
  từ từ đã bác .cái gì nó cũng phải có trình tự
AuthorTrả lời
gaarafn 11:46 06/03Báo vi phạm
Truyện đâu mà hay thế chứ
AuthorTrả lời
Nhoxquayvt12 12:44 04/03Báo vi phạm
Cố lên thớt mình like sẵn
AuthorTrả lời
tan952011 09:07 03/03Báo vi phạm
thớt theo đến cùng luôn đi. e ủng hộ thớt.
 • Author
  Jinx II 11:49 06/03Báo vi phạm
  dĩ nhiên mà bạn đây cũng là tuổi thơ mình mà
AuthorTrả lời
latania 18:02 02/03Báo vi phạm
thớt không up lại khéo cũng quên rằng từng đọc 1 bộ truyện hay như thế này
 • Author
  Jinx II 18:40 02/03Báo vi phạm
  thớt cũng tí quên . may có thánh commet nên thớt mới nhớ
 • Author
  quasone3 20:51 02/03Báo vi phạm
  ta thì cứ tưởng chú bỏ dịch truyện rồi chứ
 • Author
  Jinx II 22:24 02/03Báo vi phạm
  không.mình là thớt mới. không phải là thớt cũ
AuthorTrả lời
toolate278 17:13 02/03Báo vi phạm
nhớ không nhầm thì thiếu chap cuối 321
 • Author
  toolate278 17:15 02/03Báo vi phạm
  nhầm thiệt roài 323 mới là chap cuối
 • Author
  Jinx II 17:40 02/03Báo vi phạm
  ừ. nhưng cứ từ từ rồi cũng sẽ xong
AuthorTrả lời
quasone3 17:01 02/03Báo vi phạm
Cô´ up full bộ nay nha thơt́
AuthorTrả lời
fucklife 12:03 01/03Báo vi phạm
truyện hay wá thanks thớt

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch