Konjiki no Gash!!

Konjiki no Gash!!
Nội dung

Gasshu, cậu bé bí ẩn. Xảy ra theo chu kỳ 1000 năm 1 lần ở thế giới loài người, một cuộc thi để lựa chọn ra vị vua của thế giới ma quái sẽ được diễn ra. Trong cuộc thi đó, 100 đứa trẻ từ thế giới ma quái sẽ được gửi tới thế giới con người và cùng với con người - người chủ giữ quyển sách có khả năng đánh thức sức mạnh của những đứa trẻ sẽ cùng nhau chiến đấu với những cặp đôi khác để tìm ra kẻ sống sót cuối cùng.

Gasshu - một món quà Kiyomaro được cha mình gửi cho cũng là 1 trong 100 đứa trẻ đó. Cùng với nhau, họ chiến đấu để Gasshu có thể trở thành một vị vua tốt và và tình bạn giữa họ ngày càng trở nên bền chặt.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 320 17/03/15 3.721
Chapter 319 17/03/15 3.425
Chapter 318 17/03/15 3.416
Chapter 317 17/03/15 3.178
Chapter 316 17/03/15 3.161
Chapter 315 17/03/15 3.150
Chapter 314 17/03/15 3.138
Chapter 313 17/03/15 3.160
Chapter 312 17/03/15 3.137
Chapter 311 17/03/15 3.145
Chapter 310 17/03/15 3.148
Chapter 309 17/03/15 3.130
Chapter 308 17/03/15 3.142
Chapter 307 17/03/15 3.129
Chapter 306 17/03/15 3.131
Chapter 305 17/03/15 3.134
Chapter 304 17/03/15 3.134
Chapter 303 17/03/15 3.132
Chapter 302 17/03/15 3.134
Chapter 301 17/03/15 3.134
Chapter 300 17/03/15 3.133
Chapter 299 17/03/15 3.138
Chapter 298 17/03/15 3.123
Chapter 297 17/03/15 3.116
Chapter 296 17/03/15 3.119
Chapter 295 17/03/15 3.099
Chapter 294 17/03/15 3.125
Chapter 293 17/03/15 3.134
Chapter 292 17/03/15 3.117
Chapter 291 17/03/15 3.131
Chapter 290 17/03/15 3.139
Chapter 289 17/03/15 3.126
Chapter 288 17/03/15 3.121
Chapter 287 17/03/15 3.125
Chapter 286 17/03/15 3.098
Chapter 285 17/03/15 3.106
Chapter 284 17/03/15 3.102
Chapter 283 17/03/15 3.102
Chapter 282 17/03/15 3.103
Chapter 281 17/03/15 3.108
Chapter 280 17/03/15 3.122
Chapter 279 17/03/15 3.124
Chapter 278 17/03/15 3.117
Chapter 277 17/03/15 3.110
Chapter 276 17/03/15 3.129
Chapter 275 17/03/15 3.126
Chapter 274 17/03/15 3.114
Chapter 273 17/03/15 3.113
Chapter 272 17/03/15 3.115
Chapter 271 17/03/15 3.129
Chapter 270 17/03/15 3.125
Chapter 269 17/03/15 3.105
Chapter 268 17/03/15 3.106
Chapter 267 17/03/15 3.113
Chapter 266 17/03/15 3.130
Chapter 265 17/03/15 3.110
Chapter 264 17/03/15 3.162
Chapter 263 17/03/15 3.121
Chapter 262 17/03/15 3.104
Chapter 261 17/03/15 3.106
Chapter 260 17/03/15 3.126
Chapter 259 17/03/15 3.105
Chapter 258 17/03/15 3.103
Chapter 257 17/03/15 3.094
Chapter 256 17/03/15 3.108
Chapter 255 17/03/15 3.114
Chapter 254 17/03/15 3.095
Chapter 253 17/03/15 3.111
Chapter 252 17/03/15 3.104
Chapter 251 17/03/15 3.096
Chapter 250 17/03/15 3.096
Chapter 249 17/03/15 3.079
Chapter 248 17/03/15 3.080
Chapter 247 17/03/15 3.072
Chapter 246 17/03/15 3.080
Chapter 245 17/03/15 3.091
Chapter 244 17/03/15 3.077
Chapter 243 17/03/15 3.078
Chapter 242 17/03/15 3.092
Chapter 241 17/03/15 3.090
Chapter 240 17/03/15 3.100
Chapter 239 17/03/15 3.102
Chapter 238 17/03/15 3.094
Chapter 237 17/03/15 3.087
Chapter 236 17/03/15 3.091
Chapter 235 17/03/15 3.074
Chapter 234 17/03/15 3.092
Chapter 233 17/03/15 3.080
Chapter 232 17/03/15 3.086
Chapter 231 17/03/15 3.103
Chapter 230 17/03/15 3.095
Chapter 229 17/03/15 3.101
Chapter 228 17/03/15 3.090
Chapter 227 17/03/15 3.102
Chapter 226 17/03/15 3.088
Chapter 225 17/03/15 3.093
Chapter 224 17/03/15 3.091
Chapter 223 17/03/15 3.128
Chapter 222 17/03/15 3.096
Chapter 221 17/03/15 3.120
Chapter 220 17/03/15 3.128
Chapter 219 17/03/15 3.170
Chapter 218 17/03/15 3.123
Chapter 217 17/03/15 3.120
Chapter 216 17/03/15 3.107
Chapter 215 17/03/15 3.136
Chapter 214 17/03/15 3.133
Chapter 213 17/03/15 3.123
Chapter 212 17/03/15 3.126
Chapter 211 17/03/15 3.119
Chapter 210 17/03/15 3.129
Chapter 209 17/03/15 3.133
Chapter 208 17/03/15 3.119
Chapter 207 17/03/15 3.118
Chapter 206 17/03/15 3.111
Chapter 205 17/03/15 3.124
Chapter 204 17/03/15 3.125
Chapter 203 17/03/15 3.100
Chapter 202 17/03/15 3.101
Chapter 201 17/03/15 3.127
Chapter 200 17/03/15 3.127
Chapter 199 17/03/15 3.105
Chapter 198 17/03/15 3.106
Chapter 197 17/03/15 3.116
Chapter 196 17/03/15 3.116
Chapter 195 17/03/15 3.107
Chapter 194 17/03/15 3.118
Chapter 193 17/03/15 3.116
Chapter 192 17/03/15 3.125
Chapter 191 17/03/15 3.125
Chapter 190 17/03/15 3.130
Chapter 189 17/03/15 3.102
Chapter 188 17/03/15 3.118
Chapter 187 17/03/15 3.107
Chapter 186 17/03/15 3.100
Chapter 185 17/03/15 3.089
Chapter 184 17/03/15 3.119
Chapter 183 17/03/15 3.102
Chapter 182 17/03/15 3.121
Chapter 181 17/03/15 3.119
Chapter 180 17/03/15 3.099
Chapter 179 17/03/15 3.119
Chapter 178 17/03/15 3.104
Chapter 177 17/03/15 3.098
Chapter 176 17/03/15 3.088
Chapter 175 17/03/15 3.117
Chapter 174 17/03/15 3.123
Chapter 173 17/03/15 3.113
Chapter 172 17/03/15 3.119
Chapter 171 17/03/15 3.103
Chapter 170 17/03/15 3.126
Chapter 169 17/03/15 3.087
Chapter 168 17/03/15 3.094
Chapter 167 17/03/15 3.117
Chapter 166 17/03/15 3.114
Chapter 165 17/03/15 3.129
Chapter 164 17/03/15 3.121
Chapter 163 17/03/15 3.112
Chapter 162 17/03/15 3.142
Chapter 161 17/03/15 3.104
Chapter 160 17/03/15 3.136
Chapter 159 17/03/15 3.120
Chapter 158 17/03/15 3.128
Chapter 157 17/03/15 3.147
Chapter 156 17/03/15 3.126
Chapter 155 17/03/15 3.154
Chapter 154 17/03/15 3.259
Chapter 93 23/08/16 3.093
Chapter 92 22/08/16 3.062
Chapter 91 21/08/16 3.062
Chapter 90 12/08/16 3.078
Chapter 89 11/08/16 3.069
Chapter 88 10/08/16 3.074
Chapter 87 09/08/16 3.070
Chapter 86 08/08/16 3.070
Chapter 85 07/08/16 3.085
Chapter 84 06/08/16 3.074
Chapter 83 05/08/16 3.082
Chapter 82 04/08/16 3.085
Chapter 81 03/08/16 3.087
Chapter 80 02/08/16 3.096
Chapter 79 01/08/16 3.087
Chapter 78 31/07/16 3.092
Chapter 77 30/07/16 3.083
Chapter 76 29/07/16 3.073
Chapter 75 28/07/16 3.079
Chapter 74 27/07/16 3.073
Chapter 73 26/07/16 3.083
Chapter 72 25/07/16 3.095
Chapter 71 24/07/16 3.084
Chapter 70 21/07/16 3.097
Chapter 69 21/07/16 3.080
Chapter 68 21/07/16 3.080
Chapter 67 21/07/16 3.083
Chapter 66 21/07/16 3.087
Chapter 65 20/07/16 3.089
Chapter 64 19/07/16 3.079
Chapter 63 18/07/16 3.081
Chapter 62 17/07/16 3.076
Chapter 61 16/07/16 3.079
Chapter 60 15/07/16 3.084
Chapter 59 14/07/16 3.081
Chapter 58 13/07/16 3.086
Chapter 57 12/07/16 3.081
Chapter 56 11/07/16 3.077
Chapter 55 10/07/16 3.073
Chapter 54 09/07/16 3.081
Chapter 53 08/07/16 3.087
Chapter 52 07/07/16 3.084
Chapter 51 06/07/16 3.082
Chapter 50 05/07/16 3.082
Chapter 49 04/07/16 3.083
Chapter 48 03/07/16 3.098
Chapter 47 02/07/16 3.096
Chapter 46 02/07/16 3.088
Chapter 45 02/07/16 3.085
Chapter 44 02/07/16 3.104
Chapter 43 06/04/16 3.097
Chapter 42 09/03/16 3.104
Chapter 41 06/03/16 3.105
Chapter 40 04/03/16 3.110
Chapter 39 02/03/16 3.121
Chapter 38 02/03/16 3.101
Chapter 37 02/03/16 3.101
Chapter 36 02/03/16 3.102
Chapter 35 02/03/16 3.103
Chapter 34 02/03/16 3.101
Chapter 33 02/03/16 3.124
Chapter 32 17/03/15 3.153
Chapter 31 17/03/15 3.106
Chapter 30 17/03/15 3.122
Chapter 29 17/03/15 3.127
Chapter 28 17/03/15 3.119
Chapter 27 17/03/15 3.126
Chapter 26 17/03/15 3.142
Chapter 25 17/03/15 3.133
Chapter 24 17/03/15 3.133
Chapter 23 17/03/15 3.135
Chapter 22 17/03/15 3.140
Chapter 21 17/03/15 3.144
Chapter 20 17/03/15 3.147
Chapter 19 17/03/15 3.137
Chapter 18 17/03/15 3.132
Chapter 17 17/03/15 3.122
Chapter 16 17/03/15 3.134
Chapter 15 17/03/15 3.125
Chapter 14 17/03/15 3.127
Chapter 13 17/03/15 3.142
Chapter 12 17/03/15 3.125
Chapter 11 17/03/15 3.149
Chapter 10 17/03/15 3.143
Chapter 9 17/03/15 3.156
Chapter 8 17/03/15 3.150
Chapter 7 17/03/15 3.145
Chapter 6 17/03/15 3.150
Chapter 5 17/03/15 3.160
Chapter 4 17/03/15 3.147
Chapter 3 17/03/15 3.167
Chapter 2 17/03/15 3.183
Chapter 1 17/03/15 3.274
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Nguyen Minh 12:09 03/10/16Chapter 219Báo vi phạm
chap 219 die roi ban oi

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch