Konjiki no Gash!!

Konjiki no Gash!!
Lượt xem: 32.629
Nội dung

Gasshu, cậu bé bí ẩn. Xảy ra theo chu kỳ 1000 năm 1 lần ở thế giới loài người, một cuộc thi để lựa chọn ra vị vua của thế giới ma quái sẽ được diễn ra. Trong cuộc thi đó, 100 đứa trẻ từ thế giới ma quái sẽ được gửi tới thế giới con người và cùng với con người - người chủ giữ quyển sách có khả năng đánh thức sức mạnh của những đứa trẻ sẽ cùng nhau chiến đấu với những cặp đôi khác để tìm ra kẻ sống sót cuối cùng.

Gasshu - một món quà Kiyomaro được cha mình gửi cho cũng là 1 trong 100 đứa trẻ đó. Cùng với nhau, họ chiến đấu để Gasshu có thể trở thành một vị vua tốt và và tình bạn giữa họ ngày càng trở nên bền chặt.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 320 17/03/15 3.713
Chapter 319 17/03/15 3.424
Chapter 318 17/03/15 3.413
Chapter 317 17/03/15 3.176
Chapter 316 17/03/15 3.159
Chapter 315 17/03/15 3.148
Chapter 314 17/03/15 3.135
Chapter 313 17/03/15 3.159
Chapter 312 17/03/15 3.135
Chapter 311 17/03/15 3.144
Chapter 310 17/03/15 3.147
Chapter 309 17/03/15 3.128
Chapter 308 17/03/15 3.140
Chapter 307 17/03/15 3.127
Chapter 306 17/03/15 3.129
Chapter 305 17/03/15 3.132
Chapter 304 17/03/15 3.132
Chapter 303 17/03/15 3.130
Chapter 302 17/03/15 3.132
Chapter 301 17/03/15 3.132
Chapter 300 17/03/15 3.132
Chapter 299 17/03/15 3.137
Chapter 298 17/03/15 3.122
Chapter 297 17/03/15 3.113
Chapter 296 17/03/15 3.117
Chapter 295 17/03/15 3.099
Chapter 294 17/03/15 3.125
Chapter 293 17/03/15 3.133
Chapter 292 17/03/15 3.116
Chapter 291 17/03/15 3.131
Chapter 290 17/03/15 3.138
Chapter 289 17/03/15 3.124
Chapter 288 17/03/15 3.120
Chapter 287 17/03/15 3.123
Chapter 286 17/03/15 3.097
Chapter 285 17/03/15 3.104
Chapter 284 17/03/15 3.101
Chapter 283 17/03/15 3.101
Chapter 282 17/03/15 3.102
Chapter 281 17/03/15 3.107
Chapter 280 17/03/15 3.120
Chapter 279 17/03/15 3.123
Chapter 278 17/03/15 3.115
Chapter 277 17/03/15 3.105
Chapter 276 17/03/15 3.124
Chapter 275 17/03/15 3.120
Chapter 274 17/03/15 3.111
Chapter 273 17/03/15 3.109
Chapter 272 17/03/15 3.110
Chapter 271 17/03/15 3.119
Chapter 270 17/03/15 3.120
Chapter 269 17/03/15 3.100
Chapter 268 17/03/15 3.103
Chapter 267 17/03/15 3.110
Chapter 266 17/03/15 3.127
Chapter 265 17/03/15 3.103
Chapter 264 17/03/15 3.151
Chapter 263 17/03/15 3.117
Chapter 262 17/03/15 3.101
Chapter 261 17/03/15 3.104
Chapter 260 17/03/15 3.123
Chapter 259 17/03/15 3.101
Chapter 258 17/03/15 3.101
Chapter 257 17/03/15 3.091
Chapter 256 17/03/15 3.106
Chapter 255 17/03/15 3.113
Chapter 254 17/03/15 3.094
Chapter 253 17/03/15 3.109
Chapter 252 17/03/15 3.102
Chapter 251 17/03/15 3.092
Chapter 250 17/03/15 3.095
Chapter 249 17/03/15 3.076
Chapter 248 17/03/15 3.078
Chapter 247 17/03/15 3.071
Chapter 246 17/03/15 3.079
Chapter 245 17/03/15 3.089
Chapter 244 17/03/15 3.075
Chapter 243 17/03/15 3.073
Chapter 242 17/03/15 3.087
Chapter 241 17/03/15 3.087
Chapter 240 17/03/15 3.098
Chapter 239 17/03/15 3.099
Chapter 238 17/03/15 3.091
Chapter 237 17/03/15 3.085
Chapter 236 17/03/15 3.090
Chapter 235 17/03/15 3.072
Chapter 234 17/03/15 3.090
Chapter 233 17/03/15 3.078
Chapter 232 17/03/15 3.083
Chapter 231 17/03/15 3.102
Chapter 230 17/03/15 3.095
Chapter 229 17/03/15 3.100
Chapter 228 17/03/15 3.089
Chapter 227 17/03/15 3.101
Chapter 226 17/03/15 3.087
Chapter 225 17/03/15 3.093
Chapter 224 17/03/15 3.090
Chapter 223 17/03/15 3.125
Chapter 222 17/03/15 3.095
Chapter 221 17/03/15 3.118
Chapter 220 17/03/15 3.127
Chapter 219 17/03/15 3.170
Chapter 218 17/03/15 3.122
Chapter 217 17/03/15 3.118
Chapter 216 17/03/15 3.107
Chapter 215 17/03/15 3.135
Chapter 214 17/03/15 3.131
Chapter 213 17/03/15 3.122
Chapter 212 17/03/15 3.125
Chapter 211 17/03/15 3.118
Chapter 210 17/03/15 3.129
Chapter 209 17/03/15 3.132
Chapter 208 17/03/15 3.118
Chapter 207 17/03/15 3.118
Chapter 206 17/03/15 3.110
Chapter 205 17/03/15 3.123
Chapter 204 17/03/15 3.124
Chapter 203 17/03/15 3.099
Chapter 202 17/03/15 3.100
Chapter 201 17/03/15 3.125
Chapter 200 17/03/15 3.124
Chapter 199 17/03/15 3.103
Chapter 198 17/03/15 3.104
Chapter 197 17/03/15 3.115
Chapter 196 17/03/15 3.114
Chapter 195 17/03/15 3.106
Chapter 194 17/03/15 3.116
Chapter 193 17/03/15 3.115
Chapter 192 17/03/15 3.124
Chapter 191 17/03/15 3.123
Chapter 190 17/03/15 3.128
Chapter 189 17/03/15 3.101
Chapter 188 17/03/15 3.116
Chapter 187 17/03/15 3.106
Chapter 186 17/03/15 3.099
Chapter 185 17/03/15 3.088
Chapter 184 17/03/15 3.116
Chapter 183 17/03/15 3.100
Chapter 182 17/03/15 3.119
Chapter 181 17/03/15 3.117
Chapter 180 17/03/15 3.097
Chapter 179 17/03/15 3.116
Chapter 178 17/03/15 3.102
Chapter 177 17/03/15 3.095
Chapter 176 17/03/15 3.086
Chapter 175 17/03/15 3.115
Chapter 174 17/03/15 3.120
Chapter 173 17/03/15 3.111
Chapter 172 17/03/15 3.117
Chapter 171 17/03/15 3.100
Chapter 170 17/03/15 3.124
Chapter 169 17/03/15 3.085
Chapter 168 17/03/15 3.092
Chapter 167 17/03/15 3.115
Chapter 166 17/03/15 3.111
Chapter 165 17/03/15 3.125
Chapter 164 17/03/15 3.118
Chapter 163 17/03/15 3.109
Chapter 162 17/03/15 3.139
Chapter 161 17/03/15 3.101
Chapter 160 17/03/15 3.132
Chapter 159 17/03/15 3.115
Chapter 158 17/03/15 3.122
Chapter 157 17/03/15 3.142
Chapter 156 17/03/15 3.122
Chapter 155 17/03/15 3.149
Chapter 154 17/03/15 3.246
Chapter 93 23/08/16 3.079
Chapter 92 22/08/16 3.057
Chapter 91 21/08/16 3.057
Chapter 90 12/08/16 3.074
Chapter 89 11/08/16 3.064
Chapter 88 10/08/16 3.069
Chapter 87 09/08/16 3.065
Chapter 86 08/08/16 3.065
Chapter 85 07/08/16 3.079
Chapter 84 06/08/16 3.069
Chapter 83 05/08/16 3.078
Chapter 82 04/08/16 3.079
Chapter 81 03/08/16 3.082
Chapter 80 02/08/16 3.089
Chapter 79 01/08/16 3.082
Chapter 78 31/07/16 3.087
Chapter 77 30/07/16 3.078
Chapter 76 29/07/16 3.068
Chapter 75 28/07/16 3.073
Chapter 74 27/07/16 3.068
Chapter 73 26/07/16 3.078
Chapter 72 25/07/16 3.089
Chapter 71 24/07/16 3.078
Chapter 70 21/07/16 3.088
Chapter 69 21/07/16 3.073
Chapter 68 21/07/16 3.073
Chapter 67 21/07/16 3.076
Chapter 66 21/07/16 3.081
Chapter 65 20/07/16 3.083
Chapter 64 19/07/16 3.072
Chapter 63 18/07/16 3.073
Chapter 62 17/07/16 3.068
Chapter 61 16/07/16 3.071
Chapter 60 15/07/16 3.076
Chapter 59 14/07/16 3.074
Chapter 58 13/07/16 3.081
Chapter 57 12/07/16 3.076
Chapter 56 11/07/16 3.072
Chapter 55 10/07/16 3.068
Chapter 54 09/07/16 3.076
Chapter 53 08/07/16 3.081
Chapter 52 07/07/16 3.078
Chapter 51 06/07/16 3.077
Chapter 50 05/07/16 3.075
Chapter 49 04/07/16 3.079
Chapter 48 03/07/16 3.092
Chapter 47 02/07/16 3.090
Chapter 46 02/07/16 3.083
Chapter 45 02/07/16 3.081
Chapter 44 02/07/16 3.099
Chapter 43 06/04/16 3.092
Chapter 42 09/03/16 3.101
Chapter 41 06/03/16 3.101
Chapter 40 04/03/16 3.105
Chapter 39 02/03/16 3.115
Chapter 38 02/03/16 3.096
Chapter 37 02/03/16 3.097
Chapter 36 02/03/16 3.098
Chapter 35 02/03/16 3.097
Chapter 34 02/03/16 3.096
Chapter 33 02/03/16 3.121
Chapter 32 17/03/15 3.148
Chapter 31 17/03/15 3.104
Chapter 30 17/03/15 3.120
Chapter 29 17/03/15 3.126
Chapter 28 17/03/15 3.117
Chapter 27 17/03/15 3.123
Chapter 26 17/03/15 3.140
Chapter 25 17/03/15 3.131
Chapter 24 17/03/15 3.132
Chapter 23 17/03/15 3.133
Chapter 22 17/03/15 3.138
Chapter 21 17/03/15 3.142
Chapter 20 17/03/15 3.145
Chapter 19 17/03/15 3.135
Chapter 18 17/03/15 3.130
Chapter 17 17/03/15 3.120
Chapter 16 17/03/15 3.132
Chapter 15 17/03/15 3.123
Chapter 14 17/03/15 3.125
Chapter 13 17/03/15 3.139
Chapter 12 17/03/15 3.123
Chapter 11 17/03/15 3.146
Chapter 10 17/03/15 3.140
Chapter 9 17/03/15 3.152
Chapter 8 17/03/15 3.147
Chapter 7 17/03/15 3.142
Chapter 6 17/03/15 3.147
Chapter 5 17/03/15 3.155
Chapter 4 17/03/15 3.144
Chapter 3 17/03/15 3.163
Chapter 2 17/03/15 3.177
Chapter 1 17/03/15 3.261
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Nguyen Minh 12:09 03/10/16Chapter 219Báo vi phạm
chap 219 die roi ban oi
AuthorTrả lời
Nhoxquayvt12 07:51 28/03/16Báo vi phạm
Lâu ra quá thớt ơi 😂😂😂😂
AuthorTrả lời
heokxx1 21:49 25/03/16Báo vi phạm
285-298 die sạch rồi thớt ơi
 • Author
  Jinx II 23:26 27/03/16Báo vi phạm
  mình vừa check lại vẫn bình thường bạn ei . thím thử làm theo hướng dẫn fix ảnh ở đầu trang xem sao . cảm ơn thím đã commet
 • Author
  Jinx II 23:30 27/03/16Báo vi phạm
  sr thím die thật rồi. mai mình sẽ sửa
 • Author
  heokxx1 01:07 28/03/16Báo vi phạm
  hình như mấy chap sau cũng bị
 • Author
  Jinx II 14:21 28/03/16Báo vi phạm
  đã up lại mấy chap thím báo . thank
AuthorTrả lời
tam201284 12:25 24/03/16Báo vi phạm
chap 43 den chap 153 dau ?
 • Author
  Jinx II 13:42 26/03/16Báo vi phạm
  đang làm
 • Author
  tam201284 18:33 26/03/16Báo vi phạm
  lâu thế bác
 • Author
  Jinx II 01:26 27/03/16Báo vi phạm
  đơn giản là nhác
AuthorTrả lời
Nhoxquayvt12 16:37 14/03/16Báo vi phạm
Đã like và chờ đợi
AuthorTrả lời
quasone3 21:40 09/03/16Báo vi phạm
hỏi chú ad là fan sơn tùng à
 • Author
  Jinx II 21:44 09/03/16Báo vi phạm
  Chủ hội: Nolifesf Phó hội: Kuro_to_shiro Cố vấn: Miraihana Thành viên: Sơn Tùng MTP SkyVoDoi SkyLaChanLy FanSkyFC Tolavodich Bathetboncuop123456 Chemgiolachuyeu11 skyhoanho dungcogionvoisky SkyChapHet last_kid glowbeat3 nhatxit1 taothikmy0147 fakumegalive To the moon thoi ken sama vetthuongdaulong_1 NotGay0o0Fire_Wizard0o0 mars2dragon bu0jb3hpvn lutus922zAnhTuz Nhungduaconbathao Chich1ra3 Chich3deoraduanao fapfapfap3 emyeusky1 gayornotgay Jinx II Shindy Pendragon - [ The Best Gunner ] - Ok Make love not war
 • Author
  quasone3 21:48 09/03/16Báo vi phạm
  ta hỏi chú fan sơn tùng à chú đua fan Nolifesf làm gì
 • Author
  Jinx II 21:50 09/03/16Báo vi phạm
  dịch vui câu view thôi mà thím .nhìn em dịch thế mà thím ko biết em là sky hay anti-sky à
 • Author
  quasone3 22:27 09/03/16Báo vi phạm
  Ta còn chả biết sơn tung là ai nói chi cách nhận biết fan hay anti
AuthorTrả lời
Jinx II 12:18 09/03/16Báo vi phạm
đã fix lạp chap 33. cảm ơn bạn đã báo lỗi
AuthorTrả lời
ghost_of_duty 11:54 06/03/16Báo vi phạm
up nốt 2 chap cuối đi thớt ơi
 • Author
  Jinx II 11:55 06/03/16Báo vi phạm
  từ từ đã bác .cái gì nó cũng phải có trình tự
AuthorTrả lời
gaarafn 11:46 06/03/16Báo vi phạm
Truyện đâu mà hay thế chứ
AuthorTrả lời
Nhoxquayvt12 12:44 04/03/16Báo vi phạm
Cố lên thớt mình like sẵn
AuthorTrả lời
tan952011 09:07 03/03/16Báo vi phạm
thớt theo đến cùng luôn đi. e ủng hộ thớt.
 • Author
  Jinx II 11:49 06/03/16Báo vi phạm
  dĩ nhiên mà bạn đây cũng là tuổi thơ mình mà
AuthorTrả lời
latania 18:02 02/03/16Báo vi phạm
thớt không up lại khéo cũng quên rằng từng đọc 1 bộ truyện hay như thế này
 • Author
  Jinx II 18:40 02/03/16Báo vi phạm
  thớt cũng tí quên . may có thánh commet nên thớt mới nhớ
 • Author
  quasone3 20:51 02/03/16Báo vi phạm
  ta thì cứ tưởng chú bỏ dịch truyện rồi chứ
 • Author
  Jinx II 22:24 02/03/16Báo vi phạm
  không.mình là thớt mới. không phải là thớt cũ
AuthorTrả lời
toolate278 17:13 02/03/16Báo vi phạm
nhớ không nhầm thì thiếu chap cuối 321
 • Author
  toolate278 17:15 02/03/16Báo vi phạm
  nhầm thiệt roài 323 mới là chap cuối
 • Author
  Jinx II 17:40 02/03/16Báo vi phạm
  ừ. nhưng cứ từ từ rồi cũng sẽ xong
AuthorTrả lời
quasone3 17:01 02/03/16Báo vi phạm
Cô´ up full bộ nay nha thơt́
AuthorTrả lời
fucklife 12:03 01/03/16Báo vi phạm
truyện hay wá thanks thớt

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch