Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà)

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà)
Nội dung

Câu chuyện bắt đầu khi nhóm yêu trà (3 thành viên) tổ chức buổi tiệc trà trên sân thượng trong một đêm trăng tròn. Someya kể một truyền thuyết về các hoàng tử hồng trà nhưng Taiko và Haruka không tin. Và rồi khi khuấy chiếc thìa bạc làm vỡ bóng trăng trong tách,hai hoàng tử của thế giới trà xuất hiện, ban cho Taiko và Haruka ba điều ước. Đó là Assam và Earl Grey....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 151 15/03/15 3.080
Chapter 150 15/03/15 3.056
Chapter 149 15/03/15 3.055
Chapter 148 15/03/15 3.037
Chapter 147 15/03/15 3.031
Chapter 146 15/03/15 3.035
Chapter 145 15/03/15 3.040
Chapter 144 15/03/15 3.032
Chapter 143 15/03/15 3.032
Chapter 142 15/03/15 3.030
Chapter 141 15/03/15 3.033
Chapter 140 15/03/15 3.036
Chapter 139 15/03/15 3.033
Chapter 138 15/03/15 3.034
Chapter 137 15/03/15 3.034
Chapter 136 15/03/15 3.037
Chapter 135 15/03/15 3.033
Chapter 134 15/03/15 3.033
Chapter 133 15/03/15 3.030
Chapter 132 15/03/15 3.032
Chapter 131 15/03/15 3.044
Chapter 130 15/03/15 3.033
Chapter 129 15/03/15 3.034
Chapter 128 15/03/15 3.030
Chapter 127 15/03/15 3.032
Chapter 126 15/03/15 3.033
Chapter 125 15/03/15 3.031
Chapter 124 15/03/15 3.034
Chapter 123 15/03/15 3.030
Chapter 122 15/03/15 3.032
Chapter 121 15/03/15 3.033
Chapter 120 15/03/15 3.039
Chapter 119 15/03/15 3.034
Chapter 118 15/03/15 3.034
Chapter 117 15/03/15 3.036
Chapter 116 15/03/15 3.035
Chapter 115 15/03/15 3.033
Chapter 114 15/03/15 3.032
Chapter 113 15/03/15 3.035
Chapter 112 15/03/15 3.032
Chapter 111 15/03/15 3.041
Chapter 110 15/03/15 3.038
Chapter 109 15/03/15 3.040
Chapter 108 15/03/15 3.035
Chapter 107 15/03/15 3.039
Chapter 106 15/03/15 3.033
Chapter 105 15/03/15 3.034
Chapter 104 15/03/15 3.038
Chapter 103 15/03/15 3.037
Chapter 102 15/03/15 3.031
Chapter 101 15/03/15 3.036
Chapter 100 15/03/15 3.034
Chapter 99 15/03/15 3.042
Chapter 98 15/03/15 3.034
Chapter 97 15/03/15 3.036
Chapter 96 15/03/15 3.032
Chapter 95 15/03/15 3.034
Chapter 94 15/03/15 3.031
Chapter 93 15/03/15 3.036
Chapter 92 15/03/15 3.031
Chapter 91 15/03/15 3.035
Chapter 90 15/03/15 3.037
Chapter 89 15/03/15 3.037
Chapter 88 15/03/15 3.035
Chapter 87 15/03/15 3.030
Chapter 86 15/03/15 3.040
Chapter 85 15/03/15 3.032
Chapter 84 15/03/15 3.037
Chapter 83 15/03/15 3.033
Chapter 82 15/03/15 3.036
Chapter 81 15/03/15 3.033
Chapter 80 15/03/15 3.033
Chapter 79 15/03/15 3.033
Chapter 78 15/03/15 3.037
Chapter 77 15/03/15 3.034
Chapter 76 15/03/15 3.035
Chapter 75 15/03/15 3.031
Chapter 74 15/03/15 3.035
Chapter 73 15/03/15 3.035
Chapter 72 15/03/15 3.032
Chapter 71 15/03/15 3.033
Chapter 70 15/03/15 3.034
Chapter 69 15/03/15 3.035
Chapter 68 15/03/15 3.036
Chapter 67 15/03/15 3.034
Chapter 66 15/03/15 3.033
Chapter 65 15/03/15 3.036
Chapter 64 15/03/15 3.035
Chapter 63 15/03/15 3.035
Chapter 62 15/03/15 3.036
Chapter 61 15/03/15 3.035
Chapter 60 15/03/15 3.046
Chapter 59 15/03/15 3.035
Chapter 58 15/03/15 3.039
Chapter 57 15/03/15 3.045
Chapter 56 15/03/15 3.035
Chapter 55 15/03/15 3.037
Chapter 54 15/03/15 3.048
Chapter 53 15/03/15 3.038
Chapter 52 15/03/15 3.033
Chapter 51 15/03/15 3.038
Chapter 50 15/03/15 3.035
Chapter 49 15/03/15 3.035
Chapter 48 15/03/15 3.034
Chapter 47 15/03/15 3.037
Chapter 46 15/03/15 3.036
Chapter 45 15/03/15 3.032
Chapter 44 15/03/15 3.034
Chapter 43 15/03/15 3.036
Chapter 42 15/03/15 3.036
Chapter 41 15/03/15 3.046
Chapter 40 15/03/15 3.035
Chapter 39 15/03/15 3.042
Chapter 38 15/03/15 3.037
Chapter 37 15/03/15 3.036
Chapter 36 15/03/15 3.037
Chapter 35 15/03/15 3.037
Chapter 34 15/03/15 3.037
Chapter 33 15/03/15 3.034
Chapter 32 15/03/15 3.036
Chapter 31 15/03/15 3.045
Chapter 30 15/03/15 3.037
Chapter 29 15/03/15 3.040
Chapter 28 15/03/15 3.043
Chapter 27 15/03/15 3.035
Chapter 26 15/03/15 3.037
Chapter 22 15/03/15 3.041
Chapter 15 15/03/15 3.046
Chapter 10 15/03/15 3.067
Chapter 7 15/03/15 3.038
Chapter 6 15/03/15 3.048
Chapter 2 15/03/15 3.057
Chapter 1 15/03/15 3.078
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch