Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà)

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà)
Lượt xem: 7.552
Nội dung

Câu chuyện bắt đầu khi nhóm yêu trà (3 thành viên) tổ chức buổi tiệc trà trên sân thượng trong một đêm trăng tròn. Someya kể một truyền thuyết về các hoàng tử hồng trà nhưng Taiko và Haruka không tin. Và rồi khi khuấy chiếc thìa bạc làm vỡ bóng trăng trong tách,hai hoàng tử của thế giới trà xuất hiện, ban cho Taiko và Haruka ba điều ước. Đó là Assam và Earl Grey....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 151 15/03/15 3.070
Chapter 150 15/03/15 3.052
Chapter 149 15/03/15 3.051
Chapter 148 15/03/15 3.034
Chapter 147 15/03/15 3.029
Chapter 146 15/03/15 3.033
Chapter 145 15/03/15 3.037
Chapter 144 15/03/15 3.030
Chapter 143 15/03/15 3.030
Chapter 142 15/03/15 3.028
Chapter 141 15/03/15 3.030
Chapter 140 15/03/15 3.033
Chapter 139 15/03/15 3.030
Chapter 138 15/03/15 3.030
Chapter 137 15/03/15 3.032
Chapter 136 15/03/15 3.035
Chapter 135 15/03/15 3.030
Chapter 134 15/03/15 3.031
Chapter 133 15/03/15 3.029
Chapter 132 15/03/15 3.031
Chapter 131 15/03/15 3.042
Chapter 130 15/03/15 3.031
Chapter 129 15/03/15 3.032
Chapter 128 15/03/15 3.029
Chapter 127 15/03/15 3.029
Chapter 126 15/03/15 3.030
Chapter 125 15/03/15 3.028
Chapter 124 15/03/15 3.033
Chapter 123 15/03/15 3.027
Chapter 122 15/03/15 3.030
Chapter 121 15/03/15 3.031
Chapter 120 15/03/15 3.036
Chapter 119 15/03/15 3.031
Chapter 118 15/03/15 3.032
Chapter 117 15/03/15 3.035
Chapter 116 15/03/15 3.034
Chapter 115 15/03/15 3.031
Chapter 114 15/03/15 3.031
Chapter 113 15/03/15 3.034
Chapter 112 15/03/15 3.030
Chapter 111 15/03/15 3.039
Chapter 110 15/03/15 3.036
Chapter 109 15/03/15 3.038
Chapter 108 15/03/15 3.032
Chapter 107 15/03/15 3.034
Chapter 106 15/03/15 3.031
Chapter 105 15/03/15 3.032
Chapter 104 15/03/15 3.037
Chapter 103 15/03/15 3.036
Chapter 102 15/03/15 3.029
Chapter 101 15/03/15 3.033
Chapter 100 15/03/15 3.030
Chapter 99 15/03/15 3.040
Chapter 98 15/03/15 3.033
Chapter 97 15/03/15 3.035
Chapter 96 15/03/15 3.030
Chapter 95 15/03/15 3.033
Chapter 94 15/03/15 3.030
Chapter 93 15/03/15 3.034
Chapter 92 15/03/15 3.030
Chapter 91 15/03/15 3.031
Chapter 90 15/03/15 3.035
Chapter 89 15/03/15 3.034
Chapter 88 15/03/15 3.032
Chapter 87 15/03/15 3.028
Chapter 86 15/03/15 3.039
Chapter 85 15/03/15 3.030
Chapter 84 15/03/15 3.036
Chapter 83 15/03/15 3.031
Chapter 82 15/03/15 3.034
Chapter 81 15/03/15 3.030
Chapter 80 15/03/15 3.032
Chapter 79 15/03/15 3.031
Chapter 78 15/03/15 3.034
Chapter 77 15/03/15 3.032
Chapter 76 15/03/15 3.031
Chapter 75 15/03/15 3.028
Chapter 74 15/03/15 3.032
Chapter 73 15/03/15 3.033
Chapter 72 15/03/15 3.030
Chapter 71 15/03/15 3.032
Chapter 70 15/03/15 3.030
Chapter 69 15/03/15 3.031
Chapter 68 15/03/15 3.034
Chapter 67 15/03/15 3.033
Chapter 66 15/03/15 3.031
Chapter 65 15/03/15 3.034
Chapter 64 15/03/15 3.033
Chapter 63 15/03/15 3.033
Chapter 62 15/03/15 3.033
Chapter 61 15/03/15 3.032
Chapter 60 15/03/15 3.040
Chapter 59 15/03/15 3.032
Chapter 58 15/03/15 3.036
Chapter 57 15/03/15 3.042
Chapter 56 15/03/15 3.031
Chapter 55 15/03/15 3.034
Chapter 54 15/03/15 3.044
Chapter 53 15/03/15 3.034
Chapter 52 15/03/15 3.029
Chapter 51 15/03/15 3.035
Chapter 50 15/03/15 3.032
Chapter 49 15/03/15 3.033
Chapter 48 15/03/15 3.030
Chapter 47 15/03/15 3.034
Chapter 46 15/03/15 3.033
Chapter 45 15/03/15 3.030
Chapter 44 15/03/15 3.031
Chapter 43 15/03/15 3.032
Chapter 42 15/03/15 3.030
Chapter 41 15/03/15 3.042
Chapter 40 15/03/15 3.033
Chapter 39 15/03/15 3.039
Chapter 38 15/03/15 3.034
Chapter 37 15/03/15 3.032
Chapter 36 15/03/15 3.032
Chapter 35 15/03/15 3.033
Chapter 34 15/03/15 3.035
Chapter 33 15/03/15 3.030
Chapter 32 15/03/15 3.033
Chapter 31 15/03/15 3.041
Chapter 30 15/03/15 3.033
Chapter 29 15/03/15 3.035
Chapter 28 15/03/15 3.039
Chapter 27 15/03/15 3.031
Chapter 26 15/03/15 3.032
Chapter 22 15/03/15 3.037
Chapter 15 15/03/15 3.038
Chapter 10 15/03/15 3.061
Chapter 7 15/03/15 3.037
Chapter 6 15/03/15 3.046
Chapter 2 15/03/15 3.053
Chapter 1 15/03/15 3.072
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch