Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà)

Koucha Ouji (Hoàng Tử Hồng Trà)
Lượt xem: 7.332
Nội dung

Câu chuyện bắt đầu khi nhóm yêu trà (3 thành viên) tổ chức buổi tiệc trà trên sân thượng trong một đêm trăng tròn. Someya kể một truyền thuyết về các hoàng tử hồng trà nhưng Taiko và Haruka không tin. Và rồi khi khuấy chiếc thìa bạc làm vỡ bóng trăng trong tách,hai hoàng tử của thế giới trà xuất hiện, ban cho Taiko và Haruka ba điều ước. Đó là Assam và Earl Grey....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 151 15/03/15 3.062
Chapter 150 15/03/15 3.052
Chapter 149 15/03/15 3.048
Chapter 148 15/03/15 3.033
Chapter 147 15/03/15 3.029
Chapter 146 15/03/15 3.032
Chapter 145 15/03/15 3.035
Chapter 144 15/03/15 3.029
Chapter 143 15/03/15 3.027
Chapter 142 15/03/15 3.028
Chapter 141 15/03/15 3.029
Chapter 140 15/03/15 3.031
Chapter 139 15/03/15 3.028
Chapter 138 15/03/15 3.029
Chapter 137 15/03/15 3.029
Chapter 136 15/03/15 3.033
Chapter 135 15/03/15 3.030
Chapter 134 15/03/15 3.028
Chapter 133 15/03/15 3.028
Chapter 132 15/03/15 3.031
Chapter 131 15/03/15 3.040
Chapter 130 15/03/15 3.029
Chapter 129 15/03/15 3.029
Chapter 128 15/03/15 3.029
Chapter 127 15/03/15 3.028
Chapter 126 15/03/15 3.029
Chapter 125 15/03/15 3.027
Chapter 124 15/03/15 3.030
Chapter 123 15/03/15 3.027
Chapter 122 15/03/15 3.027
Chapter 121 15/03/15 3.029
Chapter 120 15/03/15 3.036
Chapter 119 15/03/15 3.031
Chapter 118 15/03/15 3.029
Chapter 117 15/03/15 3.034
Chapter 116 15/03/15 3.032
Chapter 115 15/03/15 3.029
Chapter 114 15/03/15 3.029
Chapter 113 15/03/15 3.031
Chapter 112 15/03/15 3.029
Chapter 111 15/03/15 3.038
Chapter 110 15/03/15 3.035
Chapter 109 15/03/15 3.037
Chapter 108 15/03/15 3.030
Chapter 107 15/03/15 3.032
Chapter 106 15/03/15 3.030
Chapter 105 15/03/15 3.030
Chapter 104 15/03/15 3.035
Chapter 103 15/03/15 3.034
Chapter 102 15/03/15 3.029
Chapter 101 15/03/15 3.031
Chapter 100 15/03/15 3.029
Chapter 99 15/03/15 3.040
Chapter 98 15/03/15 3.032
Chapter 97 15/03/15 3.032
Chapter 96 15/03/15 3.028
Chapter 95 15/03/15 3.031
Chapter 94 15/03/15 3.028
Chapter 93 15/03/15 3.032
Chapter 92 15/03/15 3.030
Chapter 91 15/03/15 3.031
Chapter 90 15/03/15 3.033
Chapter 89 15/03/15 3.032
Chapter 88 15/03/15 3.030
Chapter 87 15/03/15 3.028
Chapter 86 15/03/15 3.038
Chapter 85 15/03/15 3.030
Chapter 84 15/03/15 3.033
Chapter 83 15/03/15 3.030
Chapter 82 15/03/15 3.032
Chapter 81 15/03/15 3.030
Chapter 80 15/03/15 3.030
Chapter 79 15/03/15 3.029
Chapter 78 15/03/15 3.033
Chapter 77 15/03/15 3.030
Chapter 76 15/03/15 3.029
Chapter 75 15/03/15 3.028
Chapter 74 15/03/15 3.030
Chapter 73 15/03/15 3.031
Chapter 72 15/03/15 3.029
Chapter 71 15/03/15 3.031
Chapter 70 15/03/15 3.029
Chapter 69 15/03/15 3.031
Chapter 68 15/03/15 3.034
Chapter 67 15/03/15 3.033
Chapter 66 15/03/15 3.031
Chapter 65 15/03/15 3.032
Chapter 64 15/03/15 3.031
Chapter 63 15/03/15 3.032
Chapter 62 15/03/15 3.032
Chapter 61 15/03/15 3.031
Chapter 60 15/03/15 3.038
Chapter 59 15/03/15 3.031
Chapter 58 15/03/15 3.033
Chapter 57 15/03/15 3.042
Chapter 56 15/03/15 3.031
Chapter 55 15/03/15 3.033
Chapter 54 15/03/15 3.042
Chapter 53 15/03/15 3.033
Chapter 52 15/03/15 3.029
Chapter 51 15/03/15 3.033
Chapter 50 15/03/15 3.030
Chapter 49 15/03/15 3.030
Chapter 48 15/03/15 3.030
Chapter 47 15/03/15 3.030
Chapter 46 15/03/15 3.032
Chapter 45 15/03/15 3.030
Chapter 44 15/03/15 3.029
Chapter 43 15/03/15 3.029
Chapter 42 15/03/15 3.029
Chapter 41 15/03/15 3.040
Chapter 40 15/03/15 3.032
Chapter 39 15/03/15 3.038
Chapter 38 15/03/15 3.031
Chapter 37 15/03/15 3.030
Chapter 36 15/03/15 3.030
Chapter 35 15/03/15 3.031
Chapter 34 15/03/15 3.031
Chapter 33 15/03/15 3.029
Chapter 32 15/03/15 3.032
Chapter 31 15/03/15 3.037
Chapter 30 15/03/15 3.030
Chapter 29 15/03/15 3.034
Chapter 28 15/03/15 3.035
Chapter 27 15/03/15 3.029
Chapter 26 15/03/15 3.031
Chapter 22 15/03/15 3.035
Chapter 15 15/03/15 3.038
Chapter 10 15/03/15 3.057
Chapter 7 15/03/15 3.037
Chapter 6 15/03/15 3.045
Chapter 2 15/03/15 3.048
Chapter 1 15/03/15 3.057
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch