Kuroko no Basket

Kuroko no Basket
Lượt xem: 24.561
Nội dung

“Generation of Miracles”, tên của đội bóng rỗ trường THCS Teikou, đã từng đoạt chức vô địch toàn quốc 3 năm liền . 5 ngôi sao của đội đều là những thiên tài nhưng đã tách ra và theo học ở những trường THPT khác nhau với các đội bóng mạnh . Nhưng có 1 chuyện mà ít người hay biết đó là “Generation of Miracles” còn có 1 thành viên thứ 6 . Kuroko Tetsuya, thành viên thứ 6 của đội tham gia 1 trường THPT với đội bóng rỗ chỉ vừa thành lập 1 năm . Nhưng điều bất ngờ là cậu lại có 1 cơ thể yếu ớt và lại chẳng bao giờ ném banh chính xác . Vậy điều gì đã làm cậu ta trở thành thành viên thứ 6 của “Generation of Miracles”?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 275: (END) 15/03/15 3.213
Chapter 274 15/03/15 3.134
Chapter 273 15/03/15 3.110
Chapter 272 15/03/15 3.080
Chapter 271 15/03/15 3.073
Chapter 270 15/03/15 3.081
Chapter 269 15/03/15 3.067
Chapter 268 15/03/15 3.072
Chapter 267 15/03/15 3.081
Chapter 266 15/03/15 3.080
Chapter 265 15/03/15 3.079
Chapter 264 15/03/15 3.070
Chapter 263 15/03/15 3.069
Chapter 262 15/03/15 3.074
Chapter 261 15/03/15 3.076
Chapter 260 15/03/15 3.080
Chapter 259 15/03/15 3.065
Chapter 258 15/03/15 3.059
Chapter 257 15/03/15 3.063
Chapter 256 15/03/15 3.060
Chapter 255 15/03/15 3.064
Chapter 254 15/03/15 3.066
Chapter 253 15/03/15 3.066
Chapter 252 15/03/15 3.070
Chapter 251 15/03/15 3.066
Chapter 250 15/03/15 3.068
Chapter 249 15/03/15 3.064
Chapter 248 15/03/15 3.063
Chapter 247 15/03/15 3.061
Chapter 246 15/03/15 3.060
Chapter 245 15/03/15 3.060
Chapter 244 15/03/15 3.063
Chapter 243 15/03/15 3.062
Chapter 242 15/03/15 3.068
Chapter 241 15/03/15 3.059
Chapter 240 15/03/15 3.069
Chapter 239 15/03/15 3.058
Chapter 238 15/03/15 3.060
Chapter 237 15/03/15 3.060
Chapter 236 15/03/15 3.067
Chapter 235 15/03/15 3.062
Chapter 234 15/03/15 3.055
Chapter 233 15/03/15 3.065
Chapter 232 15/03/15 3.061
Chapter 231 15/03/15 3.060
Chapter 230 15/03/15 3.063
Chapter 229 15/03/15 3.056
Chapter 228 15/03/15 3.057
Chapter 227 15/03/15 3.054
Chapter 226 15/03/15 3.059
Chapter 225 15/03/15 3.056
Chapter 224 15/03/15 3.051
Chapter 223 15/03/15 3.049
Chapter 222 15/03/15 3.062
Chapter 221 15/03/15 3.091
Chapter 220 15/03/15 3.092
Chapter 219 15/03/15 3.079
Chapter 218 15/03/15 3.052
Chapter 217 15/03/15 3.083
Chapter 216 15/03/15 3.086
Chapter 215 15/03/15 3.088
Chapter 214 15/03/15 3.083
Chapter 213 15/03/15 3.078
Chapter 212 15/03/15 3.090
Chapter 211 15/03/15 3.076
Chapter 210 15/03/15 3.082
Chapter 209 15/03/15 3.073
Chapter 208 15/03/15 3.091
Chapter 207 15/03/15 3.084
Chapter 206 15/03/15 3.080
Chapter 205 15/03/15 3.063
Chapter 204 15/03/15 3.097
Chapter 203 15/03/15 3.089
Chapter 202 15/03/15 3.090
Chapter 201 15/03/15 3.083
Chapter 200 15/03/15 3.087
Chapter 199 15/03/15 3.059
Chapter 198 15/03/15 3.087
Chapter 197 15/03/15 3.089
Chapter 196 15/03/15 3.081
Chapter 195 15/03/15 3.075
Chapter 194 15/03/15 3.092
Chapter 193 15/03/15 3.064
Chapter 192 15/03/15 3.083
Chapter 191 15/03/15 3.074
Chapter 190 15/03/15 3.081
Chapter 189 15/03/15 3.085
Chapter 188 15/03/15 3.087
Chapter 187 15/03/15 3.091
Chapter 186 15/03/15 3.055
Chapter 185 15/03/15 3.086
Chapter 184 15/03/15 3.083
Chapter 183 15/03/15 3.094
Chapter 182 15/03/15 3.097
Chapter 181 15/03/15 3.089
Chapter 180 15/03/15 3.098
Chapter 179 15/03/15 3.057
Chapter 178 15/03/15 3.054
Chapter 177 15/03/15 3.080
Chapter 176 15/03/15 3.086
Chapter 175 15/03/15 3.088
Chapter 174 15/03/15 3.068
Chapter 173 15/03/15 3.098
Chapter 172 15/03/15 3.099
Chapter 171 15/03/15 3.085
Chapter 170 15/03/15 3.103
Chapter 169 15/03/15 3.115
Chapter 168 15/03/15 3.080
Chapter 167 15/03/15 3.087
Chapter 166 15/03/15 3.091
Chapter 165 15/03/15 3.089
Chapter 164 15/03/15 3.090
Chapter 163 15/03/15 3.084
Chapter 162 15/03/15 3.070
Chapter 161 15/03/15 3.080
Chapter 160 15/03/15 3.069
Chapter 159 15/03/15 3.098
Chapter 158 15/03/15 3.095
Chapter 157 15/03/15 3.086
Chapter 156 15/03/15 3.086
Chapter 155 15/03/15 3.090
Chapter 154 15/03/15 3.087
Chapter 153 15/03/15 3.100
Chapter 152 15/03/15 3.089
Chapter 151 15/03/15 3.077
Chapter 150 15/03/15 3.072
Chapter 149 15/03/15 3.099
Chapter 148 15/03/15 3.083
Chapter 147 15/03/15 3.097
Chapter 146 15/03/15 3.088
Chapter 145 15/03/15 3.115
Chapter 144 15/03/15 3.102
Chapter 143 15/03/15 3.095
Chapter 142 15/03/15 3.102
Chapter 141 15/03/15 3.101
Chapter 140 15/03/15 3.113
Chapter 139 15/03/15 3.076
Chapter 138 15/03/15 3.093
Chapter 137 15/03/15 3.094
Chapter 136 15/03/15 3.098
Chapter 135 15/03/15 3.092
Chapter 134 15/03/15 3.091
Chapter 133 15/03/15 3.094
Chapter 132 15/03/15 3.065
Chapter 131 15/03/15 3.101
Chapter 130 15/03/15 3.064
Chapter 129 15/03/15 3.087
Chapter 128 15/03/15 3.088
Chapter 127 15/03/15 3.084
Chapter 126 15/03/15 3.061
Chapter 125 15/03/15 3.092
Chapter 124 15/03/15 3.086
Chapter 123 15/03/15 3.084
Chapter 122 15/03/15 3.083
Chapter 121 15/03/15 3.081
Chapter 120 15/03/15 3.093
Chapter 119 15/03/15 3.088
Chapter 118 15/03/15 3.098
Chapter 117 15/03/15 3.057
Chapter 116 15/03/15 3.091
Chapter 115 15/03/15 3.087
Chapter 114 15/03/15 3.086
Chapter 113 15/03/15 3.058
Chapter 112 15/03/15 3.062
Chapter 111 15/03/15 3.073
Chapter 110 15/03/15 3.100
Chapter 109 15/03/15 3.103
Chapter 108 15/03/15 3.087
Chapter 107 15/03/15 3.093
Chapter 106 15/03/15 3.094
Chapter 105 15/03/15 3.084
Chapter 104 15/03/15 3.101
Chapter 103 15/03/15 3.090
Chapter 102 15/03/15 3.090
Chapter 101 15/03/15 3.088
Chapter 100 15/03/15 3.091
Chapter 99 15/03/15 3.086
Chapter 98 15/03/15 3.083
Chapter 94 15/03/15 3.070
Chapter 93 15/03/15 3.093
Chapter 92 15/03/15 3.069
Chapter 91 15/03/15 3.103
Chapter 90 15/03/15 3.107
Chapter 87 15/03/15 3.096
Chapter 86 15/03/15 3.104
Chapter 85 15/03/15 3.108
Chapter 84 15/03/15 3.096
Chapter 83 15/03/15 3.097
Chapter 82 15/03/15 3.104
Chapter 81 15/03/15 3.095
Chapter 80 15/03/15 3.147
Chapter 79 15/03/15 3.105
Chapter 78 15/03/15 3.100
Chapter 77 15/03/15 3.102
Chapter 76 15/03/15 3.083
Chapter 75 15/03/15 3.072
Chapter 74 15/03/15 3.071
Chapter 73 15/03/15 3.102
Chapter 72 15/03/15 3.095
Chapter 71 15/03/15 3.121
Chapter 70 15/03/15 3.092
Chapter 69 15/03/15 3.095
Chapter 68 15/03/15 3.071
Chapter 67 15/03/15 3.106
Chapter 66 15/03/15 3.073
Chapter 65 15/03/15 3.104
Chapter 64 15/03/15 3.097
Chapter 63 15/03/15 3.104
Chapter 62 15/03/15 3.076
Chapter 61 15/03/15 3.069
Chapter 60 15/03/15 3.076
Chapter 59 15/03/15 3.066
Chapter 58 15/03/15 3.064
Chapter 57 15/03/15 3.067
Chapter 56 15/03/15 3.068
Chapter 55 15/03/15 3.067
Chapter 54 15/03/15 3.067
Chapter 53 15/03/15 3.067
Chapter 52 15/03/15 3.066
Chapter 51 15/03/15 3.066
Chapter 50 15/03/15 3.071
Chapter 49 15/03/15 3.064
Chapter 48 15/03/15 3.064
Chapter 47 15/03/15 3.063
Chapter 46 15/03/15 3.063
Chapter 45 15/03/15 3.066
Chapter 44 15/03/15 3.063
Chapter 43 15/03/15 3.063
Chapter 42 15/03/15 3.065
Chapter 41 15/03/15 3.064
Chapter 40 15/03/15 3.077
Chapter 39 15/03/15 3.075
Chapter 38 15/03/15 3.077
Chapter 37 15/03/15 3.074
Chapter 36 15/03/15 3.072
Chapter 35 15/03/15 3.069
Chapter 34 15/03/15 3.065
Chapter 33 15/03/15 3.072
Chapter 32 15/03/15 3.067
Chapter 31 15/03/15 3.075
Chapter 30 15/03/15 3.068
Chapter 29 15/03/15 3.065
Chapter 28 15/03/15 3.060
Chapter 27 15/03/15 3.068
Chapter 26 15/03/15 3.063
Chapter 25 15/03/15 3.067
Chapter 24 15/03/15 3.067
Chapter 23 15/03/15 3.064
Chapter 22 15/03/15 3.069
Chapter 21 15/03/15 3.068
Chapter 20 15/03/15 3.076
Chapter 19 15/03/15 3.066
Chapter 18 15/03/15 3.065
Chapter 17 15/03/15 3.059
Chapter 16 15/03/15 3.060
Chapter 15 15/03/15 3.066
Chapter 14 15/03/15 3.062
Chapter 13 15/03/15 3.062
Chapter 12 15/03/15 3.066
Chapter 11 15/03/15 3.064
Chapter 10 15/03/15 3.068
Chapter 9 15/03/15 3.069
Chapter 8 15/03/15 3.072
Chapter 7 15/03/15 3.072
Chapter 6 15/03/15 3.079
Chapter 5 15/03/15 3.076
Chapter 4 15/03/15 3.081
Chapter 3 15/03/15 3.086
Chapter 2 15/03/15 3.087
Chapter 1 15/03/15 3.114
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch