Kuroko no Basket

Kuroko no Basket
Lượt xem: 25.975
Nội dung

“Generation of Miracles”, tên của đội bóng rỗ trường THCS Teikou, đã từng đoạt chức vô địch toàn quốc 3 năm liền . 5 ngôi sao của đội đều là những thiên tài nhưng đã tách ra và theo học ở những trường THPT khác nhau với các đội bóng mạnh . Nhưng có 1 chuyện mà ít người hay biết đó là “Generation of Miracles” còn có 1 thành viên thứ 6 . Kuroko Tetsuya, thành viên thứ 6 của đội tham gia 1 trường THPT với đội bóng rỗ chỉ vừa thành lập 1 năm . Nhưng điều bất ngờ là cậu lại có 1 cơ thể yếu ớt và lại chẳng bao giờ ném banh chính xác . Vậy điều gì đã làm cậu ta trở thành thành viên thứ 6 của “Generation of Miracles”?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 275: (END) 15/03/15 3.237
Chapter 274 15/03/15 3.149
Chapter 273 15/03/15 3.120
Chapter 272 15/03/15 3.086
Chapter 271 15/03/15 3.080
Chapter 270 15/03/15 3.088
Chapter 269 15/03/15 3.073
Chapter 268 15/03/15 3.076
Chapter 267 15/03/15 3.086
Chapter 266 15/03/15 3.084
Chapter 265 15/03/15 3.084
Chapter 264 15/03/15 3.075
Chapter 263 15/03/15 3.074
Chapter 262 15/03/15 3.079
Chapter 261 15/03/15 3.080
Chapter 260 15/03/15 3.085
Chapter 259 15/03/15 3.069
Chapter 258 15/03/15 3.064
Chapter 257 15/03/15 3.069
Chapter 256 15/03/15 3.065
Chapter 255 15/03/15 3.069
Chapter 254 15/03/15 3.071
Chapter 253 15/03/15 3.070
Chapter 252 15/03/15 3.075
Chapter 251 15/03/15 3.071
Chapter 250 15/03/15 3.073
Chapter 249 15/03/15 3.068
Chapter 248 15/03/15 3.067
Chapter 247 15/03/15 3.064
Chapter 246 15/03/15 3.063
Chapter 245 15/03/15 3.063
Chapter 244 15/03/15 3.067
Chapter 243 15/03/15 3.065
Chapter 242 15/03/15 3.071
Chapter 241 15/03/15 3.062
Chapter 240 15/03/15 3.073
Chapter 239 15/03/15 3.061
Chapter 238 15/03/15 3.063
Chapter 237 15/03/15 3.063
Chapter 236 15/03/15 3.070
Chapter 235 15/03/15 3.065
Chapter 234 15/03/15 3.058
Chapter 233 15/03/15 3.068
Chapter 232 15/03/15 3.064
Chapter 231 15/03/15 3.063
Chapter 230 15/03/15 3.067
Chapter 229 15/03/15 3.060
Chapter 228 15/03/15 3.060
Chapter 227 15/03/15 3.057
Chapter 226 15/03/15 3.064
Chapter 225 15/03/15 3.059
Chapter 224 15/03/15 3.054
Chapter 223 15/03/15 3.052
Chapter 222 15/03/15 3.065
Chapter 221 15/03/15 3.094
Chapter 220 15/03/15 3.096
Chapter 219 15/03/15 3.082
Chapter 218 15/03/15 3.057
Chapter 217 15/03/15 3.089
Chapter 216 15/03/15 3.091
Chapter 215 15/03/15 3.091
Chapter 214 15/03/15 3.087
Chapter 213 15/03/15 3.083
Chapter 212 15/03/15 3.094
Chapter 211 15/03/15 3.080
Chapter 210 15/03/15 3.086
Chapter 209 15/03/15 3.077
Chapter 208 15/03/15 3.097
Chapter 207 15/03/15 3.090
Chapter 206 15/03/15 3.084
Chapter 205 15/03/15 3.067
Chapter 204 15/03/15 3.101
Chapter 203 15/03/15 3.095
Chapter 202 15/03/15 3.095
Chapter 201 15/03/15 3.088
Chapter 200 15/03/15 3.093
Chapter 199 15/03/15 3.064
Chapter 198 15/03/15 3.092
Chapter 197 15/03/15 3.093
Chapter 196 15/03/15 3.085
Chapter 195 15/03/15 3.078
Chapter 194 15/03/15 3.095
Chapter 193 15/03/15 3.069
Chapter 192 15/03/15 3.086
Chapter 191 15/03/15 3.077
Chapter 190 15/03/15 3.085
Chapter 189 15/03/15 3.088
Chapter 188 15/03/15 3.091
Chapter 187 15/03/15 3.095
Chapter 186 15/03/15 3.058
Chapter 185 15/03/15 3.089
Chapter 184 15/03/15 3.086
Chapter 183 15/03/15 3.098
Chapter 182 15/03/15 3.102
Chapter 181 15/03/15 3.093
Chapter 180 15/03/15 3.102
Chapter 179 15/03/15 3.061
Chapter 178 15/03/15 3.057
Chapter 177 15/03/15 3.084
Chapter 176 15/03/15 3.091
Chapter 175 15/03/15 3.092
Chapter 174 15/03/15 3.073
Chapter 173 15/03/15 3.105
Chapter 172 15/03/15 3.107
Chapter 171 15/03/15 3.090
Chapter 170 15/03/15 3.107
Chapter 169 15/03/15 3.125
Chapter 168 15/03/15 3.088
Chapter 167 15/03/15 3.094
Chapter 166 15/03/15 3.097
Chapter 165 15/03/15 3.097
Chapter 164 15/03/15 3.098
Chapter 163 15/03/15 3.089
Chapter 162 15/03/15 3.075
Chapter 161 15/03/15 3.084
Chapter 160 15/03/15 3.075
Chapter 159 15/03/15 3.103
Chapter 158 15/03/15 3.101
Chapter 157 15/03/15 3.090
Chapter 156 15/03/15 3.090
Chapter 155 15/03/15 3.094
Chapter 154 15/03/15 3.091
Chapter 153 15/03/15 3.104
Chapter 152 15/03/15 3.093
Chapter 151 15/03/15 3.083
Chapter 150 15/03/15 3.076
Chapter 149 15/03/15 3.103
Chapter 148 15/03/15 3.087
Chapter 147 15/03/15 3.100
Chapter 146 15/03/15 3.092
Chapter 145 15/03/15 3.122
Chapter 144 15/03/15 3.108
Chapter 143 15/03/15 3.101
Chapter 142 15/03/15 3.108
Chapter 141 15/03/15 3.108
Chapter 140 15/03/15 3.121
Chapter 139 15/03/15 3.084
Chapter 138 15/03/15 3.099
Chapter 137 15/03/15 3.100
Chapter 136 15/03/15 3.104
Chapter 135 15/03/15 3.097
Chapter 134 15/03/15 3.096
Chapter 133 15/03/15 3.098
Chapter 132 15/03/15 3.069
Chapter 131 15/03/15 3.104
Chapter 130 15/03/15 3.068
Chapter 129 15/03/15 3.091
Chapter 128 15/03/15 3.093
Chapter 127 15/03/15 3.088
Chapter 126 15/03/15 3.065
Chapter 125 15/03/15 3.097
Chapter 124 15/03/15 3.090
Chapter 123 15/03/15 3.087
Chapter 122 15/03/15 3.089
Chapter 121 15/03/15 3.086
Chapter 120 15/03/15 3.098
Chapter 119 15/03/15 3.092
Chapter 118 15/03/15 3.101
Chapter 117 15/03/15 3.061
Chapter 116 15/03/15 3.096
Chapter 115 15/03/15 3.090
Chapter 114 15/03/15 3.091
Chapter 113 15/03/15 3.063
Chapter 112 15/03/15 3.067
Chapter 111 15/03/15 3.078
Chapter 110 15/03/15 3.105
Chapter 109 15/03/15 3.109
Chapter 108 15/03/15 3.093
Chapter 107 15/03/15 3.098
Chapter 106 15/03/15 3.099
Chapter 105 15/03/15 3.088
Chapter 104 15/03/15 3.105
Chapter 103 15/03/15 3.094
Chapter 102 15/03/15 3.094
Chapter 101 15/03/15 3.094
Chapter 100 15/03/15 3.098
Chapter 99 15/03/15 3.092
Chapter 98 15/03/15 3.087
Chapter 94 15/03/15 3.074
Chapter 93 15/03/15 3.098
Chapter 92 15/03/15 3.073
Chapter 91 15/03/15 3.107
Chapter 90 15/03/15 3.111
Chapter 87 15/03/15 3.102
Chapter 86 15/03/15 3.110
Chapter 85 15/03/15 3.115
Chapter 84 15/03/15 3.105
Chapter 83 15/03/15 3.103
Chapter 82 15/03/15 3.109
Chapter 81 15/03/15 3.101
Chapter 80 15/03/15 3.157
Chapter 79 15/03/15 3.110
Chapter 78 15/03/15 3.104
Chapter 77 15/03/15 3.106
Chapter 76 15/03/15 3.087
Chapter 75 15/03/15 3.079
Chapter 74 15/03/15 3.077
Chapter 73 15/03/15 3.107
Chapter 72 15/03/15 3.101
Chapter 71 15/03/15 3.133
Chapter 70 15/03/15 3.098
Chapter 69 15/03/15 3.101
Chapter 68 15/03/15 3.076
Chapter 67 15/03/15 3.113
Chapter 66 15/03/15 3.079
Chapter 65 15/03/15 3.110
Chapter 64 15/03/15 3.103
Chapter 63 15/03/15 3.112
Chapter 62 15/03/15 3.084
Chapter 61 15/03/15 3.076
Chapter 60 15/03/15 3.081
Chapter 59 15/03/15 3.071
Chapter 58 15/03/15 3.069
Chapter 57 15/03/15 3.073
Chapter 56 15/03/15 3.073
Chapter 55 15/03/15 3.072
Chapter 54 15/03/15 3.072
Chapter 53 15/03/15 3.074
Chapter 52 15/03/15 3.071
Chapter 51 15/03/15 3.070
Chapter 50 15/03/15 3.075
Chapter 49 15/03/15 3.071
Chapter 48 15/03/15 3.069
Chapter 47 15/03/15 3.068
Chapter 46 15/03/15 3.067
Chapter 45 15/03/15 3.070
Chapter 44 15/03/15 3.066
Chapter 43 15/03/15 3.068
Chapter 42 15/03/15 3.069
Chapter 41 15/03/15 3.069
Chapter 40 15/03/15 3.083
Chapter 39 15/03/15 3.082
Chapter 38 15/03/15 3.082
Chapter 37 15/03/15 3.079
Chapter 36 15/03/15 3.077
Chapter 35 15/03/15 3.076
Chapter 34 15/03/15 3.071
Chapter 33 15/03/15 3.079
Chapter 32 15/03/15 3.074
Chapter 31 15/03/15 3.080
Chapter 30 15/03/15 3.073
Chapter 29 15/03/15 3.071
Chapter 28 15/03/15 3.063
Chapter 27 15/03/15 3.072
Chapter 26 15/03/15 3.067
Chapter 25 15/03/15 3.071
Chapter 24 15/03/15 3.071
Chapter 23 15/03/15 3.068
Chapter 22 15/03/15 3.075
Chapter 21 15/03/15 3.074
Chapter 20 15/03/15 3.082
Chapter 19 15/03/15 3.070
Chapter 18 15/03/15 3.071
Chapter 17 15/03/15 3.064
Chapter 16 15/03/15 3.064
Chapter 15 15/03/15 3.071
Chapter 14 15/03/15 3.068
Chapter 13 15/03/15 3.067
Chapter 12 15/03/15 3.074
Chapter 11 15/03/15 3.069
Chapter 10 15/03/15 3.076
Chapter 9 15/03/15 3.078
Chapter 8 15/03/15 3.081
Chapter 7 15/03/15 3.079
Chapter 6 15/03/15 3.086
Chapter 5 15/03/15 3.087
Chapter 4 15/03/15 3.091
Chapter 3 15/03/15 3.098
Chapter 2 15/03/15 3.101
Chapter 1 15/03/15 3.135
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch