Kuroko No Basket Short Doujinshi

Kuroko No Basket Short Doujinshi
Lượt xem: 15.331
Nội dung

Truyện gồm 4 phần: A Light Called “You" [AoKuro] His Light is (Ao) Kuro←Kaga 2 Persons of Light and 1 Person of Shadow (Kaga) Kuro←Ao True Light [Kaga + Kuro - Ao] Down tại: http://miumiu.forumvi.com/t161-topic#728

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 171 21/03/15 3.204
Chapter 170 21/03/15 3.127
Chapter 169 21/03/15 3.125
Chapter 168 21/03/15 3.061
Chapter 167 21/03/15 3.064
Chapter 166 21/03/15 3.061
Chapter 165 21/03/15 3.064
Chapter 164 21/03/15 3.065
Chapter 163 21/03/15 3.065
Chapter 162 21/03/15 3.060
Chapter 161 21/03/15 3.063
Chapter 160 21/03/15 3.065
Chapter 159 21/03/15 3.061
Chapter 158 21/03/15 3.063
Chapter 157 21/03/15 3.063
Chapter 156 21/03/15 3.067
Chapter 155 21/03/15 3.059
Chapter 154 21/03/15 3.061
Chapter 153 21/03/15 3.060
Chapter 152 21/03/15 3.068
Chapter 151 21/03/15 3.059
Chapter 150 21/03/15 3.060
Chapter 149 21/03/15 3.059
Chapter 148 21/03/15 3.062
Chapter 147 21/03/15 3.060
Chapter 146 21/03/15 3.061
Chapter 145 21/03/15 3.063
Chapter 144 21/03/15 3.072
Chapter 143 21/03/15 3.073
Chapter 142 21/03/15 3.067
Chapter 141 21/03/15 3.071
Chapter 140 21/03/15 3.065
Chapter 139 21/03/15 3.069
Chapter 138 21/03/15 3.069
Chapter 137 21/03/15 3.067
Chapter 136 21/03/15 3.072
Chapter 135 21/03/15 3.068
Chapter 134 21/03/15 3.065
Chapter 133 21/03/15 3.065
Chapter 132 21/03/15 3.065
Chapter 131 21/03/15 3.076
Chapter 130 21/03/15 3.075
Chapter 129 21/03/15 3.061
Chapter 128 21/03/15 3.068
Chapter 127 21/03/15 3.066
Chapter 126 21/03/15 3.066
Chapter 125 21/03/15 3.063
Chapter 124 21/03/15 3.074
Chapter 123 21/03/15 3.064
Chapter 122 21/03/15 3.059
Chapter 121 21/03/15 3.062
Chapter 120 21/03/15 3.070
Chapter 119 21/03/15 3.068
Chapter 118 21/03/15 3.068
Chapter 117 21/03/15 3.062
Chapter 116 21/03/15 3.064
Chapter 115 21/03/15 3.067
Chapter 114 21/03/15 3.066
Chapter 113 21/03/15 3.064
Chapter 112 21/03/15 3.065
Chapter 111 21/03/15 3.061
Chapter 110 21/03/15 3.064
Chapter 109 21/03/15 3.062
Chapter 108 21/03/15 3.065
Chapter 107 21/03/15 3.061
Chapter 106 21/03/15 3.064
Chapter 105 21/03/15 3.059
Chapter 104 21/03/15 3.059
Chapter 103 21/03/15 3.059
Chapter 102 21/03/15 3.058
Chapter 101 21/03/15 3.061
Chapter 100 21/03/15 3.063
Chapter 99 21/03/15 3.061
Chapter 98 21/03/15 3.074
Chapter 97 21/03/15 3.058
Chapter 96 21/03/15 3.058
Chapter 95 21/03/15 3.057
Chapter 94 21/03/15 3.060
Chapter 93 21/03/15 3.064
Chapter 92 21/03/15 3.064
Chapter 91 21/03/15 3.059
Chapter 90 21/03/15 3.065
Chapter 89 21/03/15 3.072
Chapter 88 21/03/15 3.067
Chapter 87 21/03/15 3.068
Chapter 86 21/03/15 3.065
Chapter 85 21/03/15 3.065
Chapter 84 21/03/15 3.075
Chapter 83 21/03/15 3.067
Chapter 82 21/03/15 3.067
Chapter 81 21/03/15 3.072
Chapter 80 21/03/15 3.071
Chapter 78 21/03/15 3.071
Chapter 77 21/03/15 3.074
Chapter 76 21/03/15 3.068
Chapter 75 21/03/15 3.070
Chapter 74 21/03/15 3.070
Chapter 73 21/03/15 3.086
Chapter 72 21/03/15 3.073
Chapter 71 21/03/15 3.078
Chapter 70 21/03/15 3.071
Chapter 69 21/03/15 3.067
Chapter 68 21/03/15 3.067
Chapter 67 21/03/15 3.067
Chapter 66 21/03/15 3.077
Chapter 65 21/03/15 3.071
Chapter 64 21/03/15 3.068
Chapter 63 21/03/15 3.067
Chapter 62 21/03/15 3.068
Chapter 61 21/03/15 3.068
Chapter 60 21/03/15 3.077
Chapter 59 21/03/15 3.068
Chapter 58 21/03/15 3.071
Chapter 57 21/03/15 3.079
Chapter 56 21/03/15 3.074
Chapter 55 21/03/15 3.067
Chapter 54 21/03/15 3.069
Chapter 53 21/03/15 3.071
Chapter 52 21/03/15 3.069
Chapter 51 21/03/15 3.076
Chapter 50 21/03/15 3.071
Chapter 49 21/03/15 3.072
Chapter 48 21/03/15 3.072
Chapter 47 21/03/15 3.074
Chapter 46 21/03/15 3.076
Chapter 45 21/03/15 3.073
Chapter 44 21/03/15 3.075
Chapter 43 21/03/15 3.082
Chapter 42 21/03/15 3.074
Chapter 41 21/03/15 3.077
Chapter 40 21/03/15 3.077
Chapter 39 21/03/15 3.074
Chapter 38 21/03/15 3.075
Chapter 37 21/03/15 3.074
Chapter 36 21/03/15 3.076
Chapter 35 21/03/15 3.075
Chapter 34 21/03/15 3.075
Chapter 33 21/03/15 3.073
Chapter 32 21/03/15 3.077
Chapter 31 21/03/15 3.076
Chapter 30 21/03/15 3.076
Chapter 29 21/03/15 3.076
Chapter 28 21/03/15 3.073
Chapter 27 21/03/15 3.072
Chapter 26 21/03/15 3.071
Chapter 25 21/03/15 3.070
Chapter 24 21/03/15 3.070
Chapter 23 21/03/15 3.074
Chapter 22 21/03/15 3.078
Chapter 21 21/03/15 3.075
Chapter 20 21/03/15 3.088
Chapter 19 21/03/15 3.098
Chapter 18 21/03/15 3.081
Chapter 17 17/03/15 3.079
Chapter 16 17/03/15 3.089
Chapter 15 17/03/15 3.085
Chapter 14 17/03/15 3.090
Chapter 13 17/03/15 3.090
Chapter 12 17/03/15 3.086
Chapter 11 17/03/15 3.085
Chapter 10 17/03/15 3.096
Chapter 9 17/03/15 3.084
Chapter 8 17/03/15 3.088
Chapter 7 17/03/15 3.083
Chapter 6 17/03/15 3.087
Chapter 5 17/03/15 3.084
Chapter 4 17/03/15 3.093
Chapter 3 17/03/15 3.106
Chapter 2 17/03/15 3.132
Chapter 1 17/03/15 3.161
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch