Kuroko No Basket Short Doujinshi

Kuroko No Basket Short Doujinshi
Nội dung

Truyện gồm 4 phần:

A Light Called “You" [AoKuro]

His Light is (Ao) Kuro←Kaga

2 Persons of Light and 1 Person of Shadow (Kaga) Kuro←Ao

True Light [Kaga + Kuro - Ao]

Down tại:

http://miumiu.forumvi.com/t161-topic#728

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 171 21/03/15 3.210
Chapter 170 21/03/15 3.131
Chapter 169 21/03/15 3.128
Chapter 168 21/03/15 3.065
Chapter 167 21/03/15 3.067
Chapter 166 21/03/15 3.065
Chapter 165 21/03/15 3.067
Chapter 164 21/03/15 3.068
Chapter 163 21/03/15 3.068
Chapter 162 21/03/15 3.063
Chapter 161 21/03/15 3.066
Chapter 160 21/03/15 3.068
Chapter 159 21/03/15 3.064
Chapter 158 21/03/15 3.066
Chapter 157 21/03/15 3.066
Chapter 156 21/03/15 3.070
Chapter 155 21/03/15 3.062
Chapter 154 21/03/15 3.065
Chapter 153 21/03/15 3.063
Chapter 152 21/03/15 3.071
Chapter 151 21/03/15 3.062
Chapter 150 21/03/15 3.063
Chapter 149 21/03/15 3.062
Chapter 148 21/03/15 3.065
Chapter 147 21/03/15 3.063
Chapter 146 21/03/15 3.064
Chapter 145 21/03/15 3.066
Chapter 144 21/03/15 3.075
Chapter 143 21/03/15 3.076
Chapter 142 21/03/15 3.070
Chapter 141 21/03/15 3.074
Chapter 140 21/03/15 3.068
Chapter 139 21/03/15 3.072
Chapter 138 21/03/15 3.072
Chapter 137 21/03/15 3.070
Chapter 136 21/03/15 3.075
Chapter 135 21/03/15 3.073
Chapter 134 21/03/15 3.068
Chapter 133 21/03/15 3.068
Chapter 132 21/03/15 3.068
Chapter 131 21/03/15 3.079
Chapter 130 21/03/15 3.078
Chapter 129 21/03/15 3.065
Chapter 128 21/03/15 3.071
Chapter 127 21/03/15 3.069
Chapter 126 21/03/15 3.069
Chapter 125 21/03/15 3.066
Chapter 124 21/03/15 3.077
Chapter 123 21/03/15 3.067
Chapter 122 21/03/15 3.064
Chapter 121 21/03/15 3.066
Chapter 120 21/03/15 3.073
Chapter 119 21/03/15 3.071
Chapter 118 21/03/15 3.071
Chapter 117 21/03/15 3.065
Chapter 116 21/03/15 3.067
Chapter 115 21/03/15 3.070
Chapter 114 21/03/15 3.069
Chapter 113 21/03/15 3.067
Chapter 112 21/03/15 3.068
Chapter 111 21/03/15 3.066
Chapter 110 21/03/15 3.067
Chapter 109 21/03/15 3.065
Chapter 108 21/03/15 3.068
Chapter 107 21/03/15 3.064
Chapter 106 21/03/15 3.068
Chapter 105 21/03/15 3.062
Chapter 104 21/03/15 3.062
Chapter 103 21/03/15 3.062
Chapter 102 21/03/15 3.061
Chapter 101 21/03/15 3.064
Chapter 100 21/03/15 3.066
Chapter 99 21/03/15 3.064
Chapter 98 21/03/15 3.078
Chapter 97 21/03/15 3.061
Chapter 96 21/03/15 3.061
Chapter 95 21/03/15 3.060
Chapter 94 21/03/15 3.063
Chapter 93 21/03/15 3.067
Chapter 92 21/03/15 3.067
Chapter 91 21/03/15 3.062
Chapter 90 21/03/15 3.068
Chapter 89 21/03/15 3.075
Chapter 88 21/03/15 3.070
Chapter 87 21/03/15 3.072
Chapter 86 21/03/15 3.068
Chapter 85 21/03/15 3.068
Chapter 84 21/03/15 3.078
Chapter 83 21/03/15 3.070
Chapter 82 21/03/15 3.070
Chapter 81 21/03/15 3.075
Chapter 80 21/03/15 3.074
Chapter 78 21/03/15 3.074
Chapter 77 21/03/15 3.077
Chapter 76 21/03/15 3.072
Chapter 75 21/03/15 3.073
Chapter 74 21/03/15 3.073
Chapter 73 21/03/15 3.090
Chapter 72 21/03/15 3.076
Chapter 71 21/03/15 3.081
Chapter 70 21/03/15 3.074
Chapter 69 21/03/15 3.071
Chapter 68 21/03/15 3.071
Chapter 67 21/03/15 3.070
Chapter 66 21/03/15 3.080
Chapter 65 21/03/15 3.074
Chapter 64 21/03/15 3.071
Chapter 63 21/03/15 3.070
Chapter 62 21/03/15 3.071
Chapter 61 21/03/15 3.071
Chapter 60 21/03/15 3.080
Chapter 59 21/03/15 3.071
Chapter 58 21/03/15 3.075
Chapter 57 21/03/15 3.083
Chapter 56 21/03/15 3.077
Chapter 55 21/03/15 3.070
Chapter 54 21/03/15 3.072
Chapter 53 21/03/15 3.074
Chapter 52 21/03/15 3.072
Chapter 51 21/03/15 3.078
Chapter 50 21/03/15 3.073
Chapter 49 21/03/15 3.074
Chapter 48 21/03/15 3.076
Chapter 47 21/03/15 3.078
Chapter 46 21/03/15 3.079
Chapter 45 21/03/15 3.076
Chapter 44 21/03/15 3.078
Chapter 43 21/03/15 3.085
Chapter 42 21/03/15 3.077
Chapter 41 21/03/15 3.080
Chapter 40 21/03/15 3.080
Chapter 39 21/03/15 3.077
Chapter 38 21/03/15 3.078
Chapter 37 21/03/15 3.077
Chapter 36 21/03/15 3.081
Chapter 35 21/03/15 3.078
Chapter 34 21/03/15 3.078
Chapter 33 21/03/15 3.076
Chapter 32 21/03/15 3.080
Chapter 31 21/03/15 3.079
Chapter 30 21/03/15 3.079
Chapter 29 21/03/15 3.079
Chapter 28 21/03/15 3.077
Chapter 27 21/03/15 3.076
Chapter 26 21/03/15 3.074
Chapter 25 21/03/15 3.075
Chapter 24 21/03/15 3.073
Chapter 23 21/03/15 3.077
Chapter 22 21/03/15 3.081
Chapter 21 21/03/15 3.078
Chapter 20 21/03/15 3.091
Chapter 19 21/03/15 3.105
Chapter 18 21/03/15 3.087
Chapter 17 17/03/15 3.083
Chapter 16 17/03/15 3.093
Chapter 15 17/03/15 3.088
Chapter 14 17/03/15 3.093
Chapter 13 17/03/15 3.093
Chapter 12 17/03/15 3.089
Chapter 11 17/03/15 3.088
Chapter 10 17/03/15 3.099
Chapter 9 17/03/15 3.088
Chapter 8 17/03/15 3.091
Chapter 7 17/03/15 3.085
Chapter 6 17/03/15 3.089
Chapter 5 17/03/15 3.086
Chapter 4 17/03/15 3.095
Chapter 3 17/03/15 3.108
Chapter 2 17/03/15 3.136
Chapter 1 17/03/15 3.167
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch