Kuroko No Basket Short Doujinshi

Kuroko No Basket Short Doujinshi
Lượt xem: 14.649
Nội dung

Truyện gồm 4 phần: A Light Called “You" [AoKuro] His Light is (Ao) Kuro←Kaga 2 Persons of Light and 1 Person of Shadow (Kaga) Kuro←Ao True Light [Kaga + Kuro - Ao] Down tại: http://miumiu.forumvi.com/t161-topic#728

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 171 21/03/15 3.197
Chapter 170 21/03/15 3.122
Chapter 169 21/03/15 3.121
Chapter 168 21/03/15 3.058
Chapter 167 21/03/15 3.061
Chapter 166 21/03/15 3.058
Chapter 165 21/03/15 3.061
Chapter 164 21/03/15 3.062
Chapter 163 21/03/15 3.062
Chapter 162 21/03/15 3.057
Chapter 161 21/03/15 3.059
Chapter 160 21/03/15 3.062
Chapter 159 21/03/15 3.058
Chapter 158 21/03/15 3.059
Chapter 157 21/03/15 3.059
Chapter 156 21/03/15 3.064
Chapter 155 21/03/15 3.056
Chapter 154 21/03/15 3.058
Chapter 153 21/03/15 3.057
Chapter 152 21/03/15 3.065
Chapter 151 21/03/15 3.056
Chapter 150 21/03/15 3.057
Chapter 149 21/03/15 3.056
Chapter 148 21/03/15 3.059
Chapter 147 21/03/15 3.057
Chapter 146 21/03/15 3.058
Chapter 145 21/03/15 3.060
Chapter 144 21/03/15 3.069
Chapter 143 21/03/15 3.070
Chapter 142 21/03/15 3.064
Chapter 141 21/03/15 3.068
Chapter 140 21/03/15 3.062
Chapter 139 21/03/15 3.066
Chapter 138 21/03/15 3.065
Chapter 137 21/03/15 3.065
Chapter 136 21/03/15 3.069
Chapter 135 21/03/15 3.066
Chapter 134 21/03/15 3.063
Chapter 133 21/03/15 3.063
Chapter 132 21/03/15 3.063
Chapter 131 21/03/15 3.073
Chapter 130 21/03/15 3.072
Chapter 129 21/03/15 3.059
Chapter 128 21/03/15 3.066
Chapter 127 21/03/15 3.064
Chapter 126 21/03/15 3.064
Chapter 125 21/03/15 3.061
Chapter 124 21/03/15 3.072
Chapter 123 21/03/15 3.062
Chapter 122 21/03/15 3.057
Chapter 121 21/03/15 3.060
Chapter 120 21/03/15 3.068
Chapter 119 21/03/15 3.066
Chapter 118 21/03/15 3.066
Chapter 117 21/03/15 3.060
Chapter 116 21/03/15 3.062
Chapter 115 21/03/15 3.065
Chapter 114 21/03/15 3.064
Chapter 113 21/03/15 3.062
Chapter 112 21/03/15 3.063
Chapter 111 21/03/15 3.059
Chapter 110 21/03/15 3.062
Chapter 109 21/03/15 3.060
Chapter 108 21/03/15 3.063
Chapter 107 21/03/15 3.059
Chapter 106 21/03/15 3.062
Chapter 105 21/03/15 3.057
Chapter 104 21/03/15 3.057
Chapter 103 21/03/15 3.057
Chapter 102 21/03/15 3.056
Chapter 101 21/03/15 3.059
Chapter 100 21/03/15 3.061
Chapter 99 21/03/15 3.059
Chapter 98 21/03/15 3.071
Chapter 97 21/03/15 3.056
Chapter 96 21/03/15 3.056
Chapter 95 21/03/15 3.054
Chapter 94 21/03/15 3.056
Chapter 93 21/03/15 3.060
Chapter 92 21/03/15 3.059
Chapter 91 21/03/15 3.056
Chapter 90 21/03/15 3.062
Chapter 89 21/03/15 3.069
Chapter 88 21/03/15 3.064
Chapter 87 21/03/15 3.063
Chapter 86 21/03/15 3.062
Chapter 85 21/03/15 3.062
Chapter 84 21/03/15 3.072
Chapter 83 21/03/15 3.062
Chapter 82 21/03/15 3.064
Chapter 81 21/03/15 3.069
Chapter 80 21/03/15 3.068
Chapter 78 21/03/15 3.068
Chapter 77 21/03/15 3.069
Chapter 76 21/03/15 3.065
Chapter 75 21/03/15 3.066
Chapter 74 21/03/15 3.067
Chapter 73 21/03/15 3.083
Chapter 72 21/03/15 3.070
Chapter 71 21/03/15 3.072
Chapter 70 21/03/15 3.068
Chapter 69 21/03/15 3.064
Chapter 68 21/03/15 3.064
Chapter 67 21/03/15 3.064
Chapter 66 21/03/15 3.074
Chapter 65 21/03/15 3.068
Chapter 64 21/03/15 3.065
Chapter 63 21/03/15 3.064
Chapter 62 21/03/15 3.065
Chapter 61 21/03/15 3.065
Chapter 60 21/03/15 3.074
Chapter 59 21/03/15 3.065
Chapter 58 21/03/15 3.068
Chapter 57 21/03/15 3.068
Chapter 56 21/03/15 3.071
Chapter 55 21/03/15 3.064
Chapter 54 21/03/15 3.066
Chapter 53 21/03/15 3.068
Chapter 52 21/03/15 3.066
Chapter 51 21/03/15 3.069
Chapter 50 21/03/15 3.068
Chapter 49 21/03/15 3.069
Chapter 48 21/03/15 3.069
Chapter 47 21/03/15 3.070
Chapter 46 21/03/15 3.072
Chapter 45 21/03/15 3.069
Chapter 44 21/03/15 3.071
Chapter 43 21/03/15 3.071
Chapter 42 21/03/15 3.069
Chapter 41 21/03/15 3.072
Chapter 40 21/03/15 3.073
Chapter 39 21/03/15 3.070
Chapter 38 21/03/15 3.071
Chapter 37 21/03/15 3.069
Chapter 36 21/03/15 3.070
Chapter 35 21/03/15 3.071
Chapter 34 21/03/15 3.071
Chapter 33 21/03/15 3.069
Chapter 32 21/03/15 3.073
Chapter 31 21/03/15 3.072
Chapter 30 21/03/15 3.072
Chapter 29 21/03/15 3.071
Chapter 28 21/03/15 3.069
Chapter 27 21/03/15 3.068
Chapter 26 21/03/15 3.067
Chapter 25 21/03/15 3.066
Chapter 24 21/03/15 3.066
Chapter 23 21/03/15 3.069
Chapter 22 21/03/15 3.071
Chapter 21 21/03/15 3.068
Chapter 20 21/03/15 3.077
Chapter 19 21/03/15 3.073
Chapter 18 21/03/15 3.075
Chapter 17 17/03/15 3.073
Chapter 16 17/03/15 3.081
Chapter 15 17/03/15 3.077
Chapter 14 17/03/15 3.079
Chapter 13 17/03/15 3.079
Chapter 12 17/03/15 3.079
Chapter 11 17/03/15 3.075
Chapter 10 17/03/15 3.089
Chapter 9 17/03/15 3.076
Chapter 8 17/03/15 3.080
Chapter 7 17/03/15 3.075
Chapter 6 17/03/15 3.082
Chapter 5 17/03/15 3.077
Chapter 4 17/03/15 3.087
Chapter 3 17/03/15 3.099
Chapter 2 17/03/15 3.122
Chapter 1 17/03/15 3.144
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch