KUROSAGI - The Black Swindler

KUROSAGI - The Black Swindler
Lượt xem: 6.233
Nội dung

Con diệc đen là câu chuyện kể về một chàng trai tên là Kurosaki chỉ đi lừa những tay lừa bịp chuyên nghiệp khác được biết dưới cái tên shirosagi (diệc trắng). Sau khi người cha bị rơi vào bẫy của diệc trắng và buộc phải bức tử cả gia đình, Kurosaki, người con trai duy nhất còn sống sót đã nung nấu quyết tâm trả thù. Mặc dù biết rõ Katsuragi Toshio là kẻ có dính dáng tới vụ lừa đảo làm hại gia đình, nhưng cậu vẫn hợp tác với hắn để lấy thông tin về bọn diệc trắng. Hận thù giống như con dao hai lưỡi, vừa khiến Kurosaki trở nên mạnh mẽ hơn, lại vừa khiến tâm hồn cậu ngày càng chai sạn. Kurosaki đã mất niềm tin vào pháp luật, cậu đang cố gắng mang lại công bằng cho xã hội bằng những cách riêng của mình. Nhưng người hàng xóm, cô nữ sinh luật, Yoshikawa Tsurara lại không ủng hộ cách làm của Kurosaki.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 219: End 15/03/15 3.089
Chapter 218 15/03/15 3.058
Chapter 217 15/03/15 3.054
Chapter 216 15/03/15 3.022
Chapter 215 15/03/15 3.021
Chapter 214 15/03/15 3.013
Chapter 213 15/03/15 3.015
Chapter 212 15/03/15 3.015
Chapter 211 15/03/15 3.014
Chapter 210 15/03/15 3.013
Chapter 209 15/03/15 3.013
Chapter 208 15/03/15 3.016
Chapter 207 15/03/15 3.015
Chapter 206 15/03/15 3.014
Chapter 205 15/03/15 3.013
Chapter 204 15/03/15 3.018
Chapter 203 15/03/15 3.018
Chapter 202 15/03/15 3.016
Chapter 201 15/03/15 3.013
Chapter 200 15/03/15 3.016
Chapter 199 15/03/15 3.015
Chapter 198 15/03/15 3.014
Chapter 197 15/03/15 3.016
Chapter 196 15/03/15 3.014
Chapter 195 15/03/15 3.014
Chapter 194 15/03/15 3.016
Chapter 193 15/03/15 3.015
Chapter 190 15/03/15 3.015
Chapter 189 15/03/15 3.016
Chapter 188 15/03/15 3.017
Chapter 187 15/03/15 3.017
Chapter 186 15/03/15 3.015
Chapter 170 15/03/15 3.017
Chapter 169 15/03/15 3.015
Chapter 168 15/03/15 3.016
Chapter 167 15/03/15 3.014
Chapter 166 15/03/15 3.015
Chapter 165 15/03/15 3.013
Chapter 164 15/03/15 3.016
Chapter 160 15/03/15 3.012
Chapter 159 15/03/15 3.013
Chapter 158 15/03/15 3.014
Chapter 156 15/03/15 3.014
Chapter 155 15/03/15 3.018
Chapter 154 15/03/15 3.013
Chapter 153 15/03/15 3.016
Chapter 153 15/03/15 3.013
Chapter 152 15/03/15 3.013
Chapter 151 15/03/15 3.012
Chapter 150 15/03/15 3.018
Chapter 149 15/03/15 3.013
Chapter 148 15/03/15 3.015
Chapter 147 15/03/15 3.014
Chapter 146 15/03/15 3.013
Chapter 145 15/03/15 3.015
Chapter 144 15/03/15 3.014
Chapter 143 15/03/15 3.016
Chapter 142 15/03/15 3.013
Chapter 141 15/03/15 3.014
Chapter 140 15/03/15 3.017
Chapter 139 15/03/15 3.015
Chapter 138 15/03/15 3.015
Chapter 137 15/03/15 3.017
Chapter 136 15/03/15 3.014
Chapter 135 15/03/15 3.015
Chapter 134 15/03/15 3.016
Chapter 133 15/03/15 3.015
Chapter 132 15/03/15 3.016
Chapter 131 15/03/15 3.016
Chapter 130 15/03/15 3.014
Chapter 129 15/03/15 3.014
Chapter 128 15/03/15 3.014
Chapter 127 15/03/15 3.015
Chapter 126 15/03/15 3.014
Chapter 125 15/03/15 3.017
Chapter 124 15/03/15 3.015
Chapter 123 15/03/15 3.015
Chapter 122 15/03/15 3.016
Chapter 121 15/03/15 3.014
Chapter 120 15/03/15 3.014
Chapter 119 15/03/15 3.015
Chapter 118 15/03/15 3.015
Chapter 117 15/03/15 3.019
Chapter 116 15/03/15 3.014
Chapter 115 15/03/15 3.016
Chapter 114 15/03/15 3.014
Chapter 113 15/03/15 3.014
Chapter 112 15/03/15 3.015
Chapter 111 15/03/15 3.013
Chapter 110 15/03/15 3.014
Chapter 109 15/03/15 3.015
Chapter 108 15/03/15 3.015
Chapter 107 15/03/15 3.015
Chapter 106 15/03/15 3.017
Chapter 105 15/03/15 3.015
Chapter 104 15/03/15 3.012
Chapter 103 15/03/15 3.013
Chapter 102 15/03/15 3.023
Chapter 101 15/03/15 3.014
Chapter 100 15/03/15 3.013
Chapter 99 15/03/15 3.013
Chapter 98 15/03/15 3.014
Chapter 97 15/03/15 3.016
Chapter 96 15/03/15 3.021
Chapter 95 15/03/15 3.015
Chapter 94 15/03/15 3.017
Chapter 93 15/03/15 3.017
Chapter 92 15/03/15 3.021
Chapter 91 15/03/15 3.017
Chapter 90 15/03/15 3.018
Chapter 89 15/03/15 3.015
Chapter 88 15/03/15 3.016
Chapter 87 15/03/15 3.018
Chapter 86 15/03/15 3.017
Chapter 85 15/03/15 3.018
Chapter 84 15/03/15 3.018
Chapter 83 15/03/15 3.018
Chapter 82 15/03/15 3.017
Chapter 81 15/03/15 3.016
Chapter 80 15/03/15 3.021
Chapter 79 15/03/15 3.016
Chapter 78 15/03/15 3.017
Chapter 77 15/03/15 3.019
Chapter 76 15/03/15 3.017
Chapter 75 15/03/15 3.020
Chapter 74 15/03/15 3.022
Chapter 73 15/03/15 3.023
Chapter 72 15/03/15 3.018
Chapter 71 15/03/15 3.018
Chapter 70 15/03/15 3.018
Chapter 69 15/03/15 3.017
Chapter 68 15/03/15 3.019
Chapter 67 15/03/15 3.022
Chapter 66 15/03/15 3.019
Chapter 65 15/03/15 3.020
Chapter 64 15/03/15 3.020
Chapter 63 15/03/15 3.021
Chapter 62 15/03/15 3.019
Chapter 61 15/03/15 3.023
Chapter 60 15/03/15 3.020
Chapter 59 15/03/15 3.020
Chapter 58 15/03/15 3.018
Chapter 57 15/03/15 3.019
Chapter 56 15/03/15 3.019
Chapter 55 15/03/15 3.022
Chapter 32 15/03/15 3.018
Chapter 31 15/03/15 3.017
Chapter 30 15/03/15 3.019
Chapter 29 15/03/15 3.019
Chapter 28 15/03/15 3.021
Chapter 27 15/03/15 3.019
Chapter 26 15/03/15 3.022
Chapter 25 15/03/15 3.020
Chapter 24 15/03/15 3.017
Chapter 23 15/03/15 3.021
Chapter 22 15/03/15 3.020
Chapter 21 15/03/15 3.021
Chapter 20 15/03/15 3.019
Chapter 19 15/03/15 3.017
Chapter 18 15/03/15 3.020
Chapter 17 15/03/15 3.022
Chapter 16 15/03/15 3.022
Chapter 15 15/03/15 3.019
Chapter 14 15/03/15 3.018
Chapter 13 15/03/15 3.029
Chapter 12 15/03/15 3.024
Chapter 11 15/03/15 3.023
Chapter 10 15/03/15 3.020
Chapter 9 15/03/15 3.021
Chapter 8 15/03/15 3.022
Chapter 7 15/03/15 3.022
Chapter 6 15/03/15 3.024
Chapter 5 15/03/15 3.031
Chapter 4 15/03/15 3.039
Chapter 3 15/03/15 3.035
Chapter 2 15/03/15 3.037
Chapter 1 15/03/15 3.048
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch