Kyou kara ore wa - Cặp Bài Trùng

Kyou kara ore wa - Cặp Bài Trùng
Lượt xem: 27.459
Nội dung

Sau khi chuyển nhà, Mitsuhashi Takashi-một học sinh cấp 3 bình thường, đã quyết định sẽ tận dụng cơ hội này để thay đổi cuộc sống học sinh quá nhàm chán trước đây để trở thành một tay anh chị. Để chuẩn bị ra mắt trong lần chuyển sang trường mới, Takashi đã đi nhuộm tóc vàng và uốn xoăn. Tại tiệm hớt tóc, cậu tình cờ gặp một thằng nhóc cỡ tuổi mình có cái đầu dựng đứng như lông nhím tên Itou Shinji

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 368 21/03/15 3.130
Chapter 367 21/03/15 3.132
Chapter 366 21/03/15 3.114
Chapter 365 21/03/15 3.067
Chapter 364 21/03/15 3.067
Chapter 363 21/03/15 3.063
Chapter 362 21/03/15 3.105
Chapter 361 21/03/15 3.054
Chapter 360 21/03/15 3.062
Chapter 359 21/03/15 3.057
Chapter 358 21/03/15 3.048
Chapter 357 21/03/15 3.051
Chapter 356 21/03/15 3.049
Chapter 355 21/03/15 3.053
Chapter 354 21/03/15 3.059
Chapter 353 21/03/15 3.053
Chapter 352 21/03/15 3.049
Chapter 351 21/03/15 3.050
Chapter 350 21/03/15 3.060
Chapter 349 21/03/15 3.048
Chapter 348 21/03/15 3.050
Chapter 347 21/03/15 3.064
Chapter 346 21/03/15 3.066
Chapter 345 21/03/15 3.052
Chapter 344 21/03/15 3.066
Chapter 343 21/03/15 3.060
Chapter 342 21/03/15 3.070
Chapter 341 21/03/15 3.073
Chapter 340 21/03/15 3.070
Chapter 339 21/03/15 3.070
Chapter 338 21/03/15 3.053
Chapter 337 21/03/15 3.056
Chapter 336 21/03/15 3.056
Chapter 335 21/03/15 3.072
Chapter 334 21/03/15 3.087
Chapter 333 21/03/15 3.081
Chapter 332 21/03/15 3.062
Chapter 331 21/03/15 3.071
Chapter 330 21/03/15 3.053
Chapter 329 21/03/15 3.053
Chapter 328 21/03/15 3.052
Chapter 327 21/03/15 3.052
Chapter 326 21/03/15 3.067
Chapter 325 21/03/15 3.053
Chapter 324 21/03/15 3.063
Chapter 323 21/03/15 3.064
Chapter 322 21/03/15 3.051
Chapter 321 21/03/15 3.050
Chapter 320 21/03/15 3.067
Chapter 319 21/03/15 3.067
Chapter 318 21/03/15 3.071
Chapter 317 21/03/15 3.068
Chapter 316 21/03/15 3.070
Chapter 315 21/03/15 3.075
Chapter 314 21/03/15 3.163
Chapter 313 21/03/15 3.053
Chapter 312 21/03/15 3.074
Chapter 311 21/03/15 3.056
Chapter 310 21/03/15 3.058
Chapter 309 21/03/15 3.050
Chapter 308 21/03/15 3.044
Chapter 307 21/03/15 3.043
Chapter 306 21/03/15 3.043
Chapter 305 21/03/15 3.047
Chapter 304 21/03/15 3.049
Chapter 303 21/03/15 3.049
Chapter 302 21/03/15 3.058
Chapter 301 21/03/15 3.059
Chapter 300 21/03/15 3.052
Chapter 299 21/03/15 3.051
Chapter 298 21/03/15 3.055
Chapter 297 21/03/15 3.059
Chapter 296 21/03/15 3.059
Chapter 295 21/03/15 3.065
Chapter 294 21/03/15 3.055
Chapter 293 21/03/15 3.058
Chapter 292 21/03/15 3.053
Chapter 291 21/03/15 3.063
Chapter 290 21/03/15 3.055
Chapter 289 21/03/15 3.052
Chapter 288 21/03/15 3.046
Chapter 287 21/03/15 3.052
Chapter 286 21/03/15 3.056
Chapter 285 21/03/15 3.055
Chapter 284 21/03/15 3.060
Chapter 283 21/03/15 3.070
Chapter 282 21/03/15 3.055
Chapter 281 21/03/15 3.050
Chapter 280 21/03/15 3.056
Chapter 279 21/03/15 3.048
Chapter 278 21/03/15 3.061
Chapter 277 21/03/15 3.053
Chapter 276 21/03/15 3.049
Chapter 275 21/03/15 3.060
Chapter 274 21/03/15 3.051
Chapter 273 21/03/15 3.061
Chapter 272 21/03/15 3.046
Chapter 271 21/03/15 3.054
Chapter 270 21/03/15 3.049
Chapter 269 21/03/15 3.073
Chapter 268 21/03/15 3.071
Chapter 267 21/03/15 3.057
Chapter 266 21/03/15 3.059
Chapter 265 21/03/15 3.066
Chapter 264 21/03/15 3.062
Chapter 263 21/03/15 3.065
Chapter 262 21/03/15 3.082
Chapter 261 21/03/15 3.081
Chapter 260 21/03/15 3.067
Chapter 259 21/03/15 3.069
Chapter 258 21/03/15 3.057
Chapter 257 21/03/15 3.112
Chapter 256 21/03/15 3.067
Chapter 255 21/03/15 3.067
Chapter 254 21/03/15 3.072
Chapter 253 21/03/15 3.057
Chapter 252 21/03/15 3.062
Chapter 251 21/03/15 3.054
Chapter 250 21/03/15 3.056
Chapter 249 21/03/15 3.070
Chapter 248 21/03/15 3.068
Chapter 247 21/03/15 3.059
Chapter 246 21/03/15 3.081
Chapter 245 21/03/15 3.078
Chapter 244 21/03/15 3.063
Chapter 243 21/03/15 3.053
Chapter 242 21/03/15 3.061
Chapter 241 21/03/15 3.055
Chapter 240 21/03/15 3.123
Chapter 239 21/03/15 3.060
Chapter 238 21/03/15 3.065
Chapter 237 21/03/15 3.061
Chapter 236 21/03/15 3.064
Chapter 235 21/03/15 3.064
Chapter 234 21/03/15 3.062
Chapter 233 21/03/15 3.058
Chapter 232 21/03/15 3.054
Chapter 231 21/03/15 3.055
Chapter 230 21/03/15 3.058
Chapter 229 21/03/15 3.071
Chapter 228 21/03/15 3.057
Chapter 227 21/03/15 3.056
Chapter 226 21/03/15 3.059
Chapter 225 21/03/15 3.060
Chapter 224 21/03/15 3.058
Chapter 223 21/03/15 3.054
Chapter 222 21/03/15 3.068
Chapter 221 21/03/15 3.062
Chapter 220 21/03/15 3.084
Chapter 219 21/03/15 3.055
Chapter 218 21/03/15 3.059
Chapter 217 21/03/15 3.071
Chapter 216 21/03/15 3.063
Chapter 215 21/03/15 3.057
Chapter 214 21/03/15 3.058
Chapter 213 21/03/15 3.058
Chapter 212 21/03/15 3.049
Chapter 211 21/03/15 3.063
Chapter 210 21/03/15 3.069
Chapter 209 21/03/15 3.057
Chapter 208 21/03/15 3.048
Chapter 207 21/03/15 3.064
Chapter 206 21/03/15 3.062
Chapter 205 21/03/15 3.056
Chapter 204 21/03/15 3.063
Chapter 203 21/03/15 3.092
Chapter 202 21/03/15 3.059
Chapter 201 21/03/15 3.049
Chapter 200 21/03/15 3.050
Chapter 199 21/03/15 3.056
Chapter 198 21/03/15 3.081
Chapter 197 21/03/15 3.063
Chapter 196 21/03/15 3.064
Chapter 195 21/03/15 3.066
Chapter 194 21/03/15 3.076
Chapter 193 21/03/15 3.064
Chapter 192 21/03/15 3.071
Chapter 191 21/03/15 3.072
Chapter 190 21/03/15 3.073
Chapter 189 21/03/15 3.087
Chapter 188 21/03/15 3.065
Chapter 187 21/03/15 3.065
Chapter 186 21/03/15 3.052
Chapter 185 21/03/15 3.066
Chapter 184 21/03/15 3.061
Chapter 183 21/03/15 3.064
Chapter 182 21/03/15 3.084
Chapter 181 21/03/15 3.078
Chapter 180 21/03/15 3.088
Chapter 179 21/03/15 3.061
Chapter 178 21/03/15 3.065
Chapter 177 21/03/15 3.059
Chapter 176 21/03/15 3.068
Chapter 175 21/03/15 3.062
Chapter 174 21/03/15 3.070
Chapter 173 21/03/15 3.069
Chapter 172 21/03/15 3.064
Chapter 171 21/03/15 3.078
Chapter 170 21/03/15 3.073
Chapter 169 21/03/15 3.071
Chapter 168 21/03/15 3.078
Chapter 167 21/03/15 3.088
Chapter 166 21/03/15 3.083
Chapter 165 21/03/15 3.085
Chapter 164 21/03/15 3.108
Chapter 163 21/03/15 3.078
Chapter 162 21/03/15 3.098
Chapter 161 21/03/15 3.076
Chapter 160 21/03/15 3.092
Chapter 159 21/03/15 3.098
Chapter 158 21/03/15 3.075
Chapter 157 21/03/15 3.085
Chapter 156 21/03/15 3.077
Chapter 155 21/03/15 3.091
Chapter 154 21/03/15 3.101
Chapter 153 21/03/15 3.079
Chapter 152 21/03/15 3.081
Chapter 151 21/03/15 3.082
Chapter 150 21/03/15 3.136
Chapter 149 21/03/15 3.087
Chapter 148 21/03/15 3.078
Chapter 147 21/03/15 3.066
Chapter 146 21/03/15 3.092
Chapter 145 21/03/15 3.091
Chapter 144 21/03/15 3.059
Chapter 143 21/03/15 3.063
Chapter 142 21/03/15 3.057
Chapter 141 21/03/15 3.070
Chapter 140 21/03/15 3.069
Chapter 139 21/03/15 3.061
Chapter 138 21/03/15 3.062
Chapter 137 21/03/15 3.060
Chapter 136 21/03/15 3.055
Chapter 135 21/03/15 3.067
Chapter 134 21/03/15 3.058
Chapter 133 21/03/15 3.060
Chapter 132 21/03/15 3.059
Chapter 131 21/03/15 3.071
Chapter 130 21/03/15 3.112
Chapter 129 21/03/15 3.059
Chapter 128 21/03/15 3.069
Chapter 127 21/03/15 3.060
Chapter 126 21/03/15 3.054
Chapter 125 21/03/15 3.061
Chapter 124 21/03/15 3.053
Chapter 123 21/03/15 3.072
Chapter 122 21/03/15 3.063
Chapter 121 21/03/15 3.061
Chapter 120 21/03/15 3.095
Chapter 119 21/03/15 3.061
Chapter 118 21/03/15 3.068
Chapter 117 21/03/15 3.064
Chapter 116 21/03/15 3.086
Chapter 115 21/03/15 3.069
Chapter 114 21/03/15 3.064
Chapter 113 21/03/15 3.072
Chapter 112 21/03/15 3.069
Chapter 111 21/03/15 3.069
Chapter 110 21/03/15 3.067
Chapter 109 21/03/15 3.066
Chapter 108 21/03/15 3.074
Chapter 107 21/03/15 3.064
Chapter 106 21/03/15 3.059
Chapter 105 21/03/15 3.065
Chapter 104 21/03/15 3.077
Chapter 103 21/03/15 3.087
Chapter 102 21/03/15 3.092
Chapter 101 21/03/15 3.108
Chapter 100 21/03/15 3.098
Chapter 99 21/03/15 3.083
Chapter 98 21/03/15 3.062
Chapter 97 21/03/15 3.059
Chapter 96 21/03/15 3.080
Chapter 95 21/03/15 3.172
Chapter 94 21/03/15 3.081
Chapter 93 21/03/15 3.073
Chapter 92 21/03/15 3.072
Chapter 91 21/03/15 3.067
Chapter 90 21/03/15 3.074
Chapter 89 21/03/15 3.080
Chapter 88 21/03/15 3.065
Chapter 87 21/03/15 3.077
Chapter 86 21/03/15 3.091
Chapter 85 21/03/15 3.085
Chapter 84 21/03/15 3.065
Chapter 83 21/03/15 3.074
Chapter 82 21/03/15 3.082
Chapter 81 21/03/15 3.112
Chapter 80 21/03/15 3.087
Chapter 79 21/03/15 3.087
Chapter 78 21/03/15 3.061
Chapter 77 21/03/15 3.052
Chapter 76 21/03/15 3.055
Chapter 75 21/03/15 3.072
Chapter 74 21/03/15 3.055
Chapter 73 21/03/15 3.054
Chapter 72 21/03/15 3.056
Chapter 71 21/03/15 3.068
Chapter 70 21/03/15 3.077
Chapter 69 21/03/15 3.067
Chapter 68 21/03/15 3.055
Chapter 67 21/03/15 3.061
Chapter 66 21/03/15 3.060
Chapter 66 21/03/15 3.074
Chapter 65 21/03/15 3.071
Chapter 64 21/03/15 3.071
Chapter 63 21/03/15 3.065
Chapter 62 21/03/15 3.065
Chapter 61 21/03/15 3.078
Chapter 60 21/03/15 3.077
Chapter 59 21/03/15 3.079
Chapter 58 21/03/15 3.118
Chapter 57 21/03/15 3.058
Chapter 56 21/03/15 3.089
Chapter 55 21/03/15 3.092
Chapter 54 21/03/15 3.060
Chapter 53 21/03/15 3.234
Chapter 52 21/03/15 3.071
Chapter 51 21/03/15 3.056
Chapter 50 21/03/15 3.058
Chapter 49 21/03/15 3.037
Chapter 48 21/03/15 3.047
Chapter 47 21/03/15 3.058
Chapter 46 21/03/15 3.043
Chapter 45 21/03/15 3.039
Chapter 44 21/03/15 3.047
Chapter 43 21/03/15 3.046
Chapter 42 21/03/15 3.053
Chapter 41 21/03/15 3.079
Chapter 40 21/03/15 3.076
Chapter 39 21/03/15 3.041
Chapter 38 21/03/15 3.037
Chapter 37 21/03/15 3.044
Chapter 36 21/03/15 3.038
Chapter 35 21/03/15 3.036
Chapter 34 21/03/15 3.035
Chapter 33 21/03/15 3.034
Chapter 32 21/03/15 3.035
Chapter 31 21/03/15 3.046
Chapter 30 21/03/15 3.040
Chapter 29 21/03/15 3.046
Chapter 28 21/03/15 3.042
Chapter 27 21/03/15 3.048
Chapter 26 21/03/15 3.038
Chapter 25 21/03/15 3.041
Chapter 24 21/03/15 3.041
Chapter 23 21/03/15 3.045
Chapter 22 21/03/15 3.053
Chapter 21 21/03/15 3.061
Chapter 20 21/03/15 3.038
Chapter 19 21/03/15 3.047
Chapter 18 21/03/15 3.077
Chapter 17 21/03/15 3.049
Chapter 16 21/03/15 3.064
Chapter 15 21/03/15 3.087
Chapter 14 21/03/15 3.054
Chapter 13 21/03/15 3.048
Chapter 12 21/03/15 3.050
Chapter 11 21/03/15 3.058
Chapter 10 21/03/15 3.058
Chapter 9 21/03/15 3.066
Chapter 8 21/03/15 3.058
Chapter 7 21/03/15 3.059
Chapter 6 21/03/15 3.060
Chapter 5 21/03/15 3.078
Chapter 4 21/03/15 3.057
Chapter 3 21/03/15 3.065
Chapter 2 21/03/15 3.064
Chapter 1 21/03/15 3.129
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch