Kyou kara ore wa - Cặp Bài Trùng

Kyou kara ore wa - Cặp Bài Trùng
Lượt xem: 47.573
Nội dung

Sau khi chuyển nhà, Mitsuhashi Takashi-một học sinh cấp 3 bình thường, đã quyết định sẽ tận dụng cơ hội này để thay đổi cuộc sống học sinh quá nhàm chán trước đây để trở thành một tay anh chị. Để chuẩn bị ra mắt trong lần chuyển sang trường mới, Takashi đã đi nhuộm tóc vàng và uốn xoăn. Tại tiệm hớt tóc, cậu tình cờ gặp một thằng nhóc cỡ tuổi mình có cái đầu dựng đứng như lông nhím tên Itou Shinji

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 368 21/03/15 3.197
Chapter 367 21/03/15 3.189
Chapter 366 21/03/15 3.175
Chapter 365 21/03/15 3.134
Chapter 364 21/03/15 3.130
Chapter 363 21/03/15 3.117
Chapter 362 21/03/15 3.160
Chapter 361 21/03/15 3.101
Chapter 360 21/03/15 3.108
Chapter 359 21/03/15 3.095
Chapter 358 21/03/15 3.080
Chapter 357 21/03/15 3.088
Chapter 356 21/03/15 3.080
Chapter 355 21/03/15 3.086
Chapter 354 21/03/15 3.087
Chapter 353 21/03/15 3.087
Chapter 352 21/03/15 3.078
Chapter 351 21/03/15 3.084
Chapter 350 21/03/15 3.091
Chapter 349 21/03/15 3.088
Chapter 348 21/03/15 3.091
Chapter 347 21/03/15 3.101
Chapter 346 21/03/15 3.099
Chapter 345 21/03/15 3.087
Chapter 344 21/03/15 3.099
Chapter 343 21/03/15 3.092
Chapter 342 21/03/15 3.104
Chapter 341 21/03/15 3.111
Chapter 340 21/03/15 3.111
Chapter 339 21/03/15 3.118
Chapter 338 21/03/15 3.097
Chapter 337 21/03/15 3.096
Chapter 336 21/03/15 3.096
Chapter 335 21/03/15 3.113
Chapter 334 21/03/15 3.127
Chapter 333 21/03/15 3.117
Chapter 332 21/03/15 3.097
Chapter 331 21/03/15 3.112
Chapter 330 21/03/15 3.090
Chapter 329 21/03/15 3.093
Chapter 328 21/03/15 3.091
Chapter 327 21/03/15 3.088
Chapter 326 21/03/15 3.105
Chapter 325 21/03/15 3.096
Chapter 324 21/03/15 3.104
Chapter 323 21/03/15 3.104
Chapter 322 21/03/15 3.097
Chapter 321 21/03/15 3.094
Chapter 320 21/03/15 3.107
Chapter 319 21/03/15 3.108
Chapter 318 21/03/15 3.111
Chapter 317 21/03/15 3.107
Chapter 316 21/03/15 3.106
Chapter 315 21/03/15 3.116
Chapter 314 21/03/15 3.205
Chapter 313 21/03/15 3.093
Chapter 312 21/03/15 3.119
Chapter 311 21/03/15 3.097
Chapter 310 21/03/15 3.098
Chapter 309 21/03/15 3.085
Chapter 308 21/03/15 3.079
Chapter 307 21/03/15 3.076
Chapter 306 21/03/15 3.076
Chapter 305 21/03/15 3.076
Chapter 304 21/03/15 3.085
Chapter 303 21/03/15 3.084
Chapter 302 21/03/15 3.090
Chapter 301 21/03/15 3.093
Chapter 300 21/03/15 3.093
Chapter 299 21/03/15 3.093
Chapter 298 21/03/15 3.095
Chapter 297 21/03/15 3.111
Chapter 296 21/03/15 3.106
Chapter 295 21/03/15 3.106
Chapter 294 21/03/15 3.097
Chapter 293 21/03/15 3.095
Chapter 292 21/03/15 3.089
Chapter 291 21/03/15 3.105
Chapter 290 21/03/15 3.097
Chapter 289 21/03/15 3.105
Chapter 288 21/03/15 3.092
Chapter 287 21/03/15 3.096
Chapter 286 21/03/15 3.103
Chapter 285 21/03/15 3.112
Chapter 284 21/03/15 3.110
Chapter 283 21/03/15 3.116
Chapter 282 21/03/15 3.105
Chapter 281 21/03/15 3.095
Chapter 280 21/03/15 3.106
Chapter 279 21/03/15 3.097
Chapter 278 21/03/15 3.108
Chapter 277 21/03/15 3.098
Chapter 276 21/03/15 3.092
Chapter 275 21/03/15 3.105
Chapter 274 21/03/15 3.089
Chapter 273 21/03/15 3.103
Chapter 272 21/03/15 3.094
Chapter 271 21/03/15 3.097
Chapter 270 21/03/15 3.093
Chapter 269 21/03/15 3.114
Chapter 268 21/03/15 3.116
Chapter 267 21/03/15 3.103
Chapter 266 21/03/15 3.109
Chapter 265 21/03/15 3.121
Chapter 264 21/03/15 3.112
Chapter 263 21/03/15 3.124
Chapter 262 21/03/15 3.143
Chapter 261 21/03/15 3.149
Chapter 260 21/03/15 3.118
Chapter 259 21/03/15 3.121
Chapter 258 21/03/15 3.107
Chapter 257 21/03/15 3.160
Chapter 256 21/03/15 3.118
Chapter 255 21/03/15 3.118
Chapter 254 21/03/15 3.120
Chapter 253 21/03/15 3.106
Chapter 252 21/03/15 3.115
Chapter 251 21/03/15 3.102
Chapter 250 21/03/15 3.113
Chapter 249 21/03/15 3.119
Chapter 248 21/03/15 3.118
Chapter 247 21/03/15 3.107
Chapter 246 21/03/15 3.137
Chapter 245 21/03/15 3.137
Chapter 244 21/03/15 3.117
Chapter 243 21/03/15 3.113
Chapter 242 21/03/15 3.115
Chapter 241 21/03/15 3.113
Chapter 240 21/03/15 3.185
Chapter 239 21/03/15 3.112
Chapter 238 21/03/15 3.112
Chapter 237 21/03/15 3.114
Chapter 236 21/03/15 3.111
Chapter 235 21/03/15 3.115
Chapter 234 21/03/15 3.135
Chapter 233 21/03/15 3.129
Chapter 232 21/03/15 3.116
Chapter 231 21/03/15 3.115
Chapter 230 21/03/15 3.116
Chapter 229 21/03/15 3.129
Chapter 228 21/03/15 3.118
Chapter 227 21/03/15 3.115
Chapter 226 21/03/15 3.118
Chapter 225 21/03/15 3.119
Chapter 224 21/03/15 3.122
Chapter 223 21/03/15 3.127
Chapter 222 21/03/15 3.136
Chapter 221 21/03/15 3.138
Chapter 220 21/03/15 3.157
Chapter 219 21/03/15 3.127
Chapter 218 21/03/15 3.129
Chapter 217 21/03/15 3.140
Chapter 216 21/03/15 3.136
Chapter 215 21/03/15 3.135
Chapter 214 21/03/15 3.129
Chapter 213 21/03/15 3.120
Chapter 212 21/03/15 3.113
Chapter 211 21/03/15 3.128
Chapter 210 21/03/15 3.138
Chapter 209 21/03/15 3.126
Chapter 208 21/03/15 3.111
Chapter 207 21/03/15 3.125
Chapter 206 21/03/15 3.133
Chapter 205 21/03/15 3.131
Chapter 204 21/03/15 3.140
Chapter 203 21/03/15 3.166
Chapter 202 21/03/15 3.126
Chapter 201 21/03/15 3.108
Chapter 200 21/03/15 3.127
Chapter 199 21/03/15 3.115
Chapter 198 21/03/15 3.143
Chapter 197 21/03/15 3.126
Chapter 196 21/03/15 3.136
Chapter 195 21/03/15 3.148
Chapter 194 21/03/15 3.151
Chapter 193 21/03/15 3.138
Chapter 192 21/03/15 3.153
Chapter 191 21/03/15 3.161
Chapter 190 21/03/15 3.154
Chapter 189 21/03/15 3.170
Chapter 188 21/03/15 3.143
Chapter 187 21/03/15 3.144
Chapter 186 21/03/15 3.128
Chapter 185 21/03/15 3.139
Chapter 184 21/03/15 3.141
Chapter 183 21/03/15 3.152
Chapter 182 21/03/15 3.190
Chapter 181 21/03/15 3.189
Chapter 180 21/03/15 3.171
Chapter 179 21/03/15 3.126
Chapter 178 21/03/15 3.131
Chapter 177 21/03/15 3.123
Chapter 176 21/03/15 3.130
Chapter 175 21/03/15 3.125
Chapter 174 21/03/15 3.134
Chapter 173 21/03/15 3.137
Chapter 172 21/03/15 3.138
Chapter 171 21/03/15 3.150
Chapter 170 21/03/15 3.143
Chapter 169 21/03/15 3.155
Chapter 168 21/03/15 3.151
Chapter 167 21/03/15 3.156
Chapter 166 21/03/15 3.144
Chapter 165 21/03/15 3.150
Chapter 164 21/03/15 3.180
Chapter 163 21/03/15 3.141
Chapter 162 21/03/15 3.163
Chapter 161 21/03/15 3.140
Chapter 160 21/03/15 3.159
Chapter 159 21/03/15 3.177
Chapter 158 21/03/15 3.149
Chapter 157 21/03/15 3.152
Chapter 156 21/03/15 3.146
Chapter 155 21/03/15 3.160
Chapter 154 21/03/15 3.170
Chapter 153 21/03/15 3.147
Chapter 152 21/03/15 3.147
Chapter 151 21/03/15 3.144
Chapter 150 21/03/15 3.214
Chapter 149 21/03/15 3.149
Chapter 148 21/03/15 3.142
Chapter 147 21/03/15 3.132
Chapter 146 21/03/15 3.169
Chapter 145 21/03/15 3.158
Chapter 144 21/03/15 3.120
Chapter 143 21/03/15 3.121
Chapter 142 21/03/15 3.120
Chapter 141 21/03/15 3.125
Chapter 140 21/03/15 3.137
Chapter 139 21/03/15 3.124
Chapter 138 21/03/15 3.126
Chapter 137 21/03/15 3.128
Chapter 136 21/03/15 3.120
Chapter 135 21/03/15 3.132
Chapter 134 21/03/15 3.123
Chapter 133 21/03/15 3.127
Chapter 132 21/03/15 3.122
Chapter 131 21/03/15 3.134
Chapter 130 21/03/15 3.180
Chapter 129 21/03/15 3.116
Chapter 128 21/03/15 3.131
Chapter 127 21/03/15 3.117
Chapter 126 21/03/15 3.114
Chapter 125 21/03/15 3.121
Chapter 124 21/03/15 3.104
Chapter 123 21/03/15 3.133
Chapter 122 21/03/15 3.116
Chapter 121 21/03/15 3.122
Chapter 120 21/03/15 3.166
Chapter 119 21/03/15 3.124
Chapter 118 21/03/15 3.131
Chapter 117 21/03/15 3.125
Chapter 116 21/03/15 3.144
Chapter 115 21/03/15 3.131
Chapter 114 21/03/15 3.119
Chapter 113 21/03/15 3.132
Chapter 112 21/03/15 3.123
Chapter 111 21/03/15 3.126
Chapter 110 21/03/15 3.120
Chapter 109 21/03/15 3.119
Chapter 108 21/03/15 3.135
Chapter 107 21/03/15 3.116
Chapter 106 21/03/15 3.114
Chapter 105 21/03/15 3.118
Chapter 104 21/03/15 3.137
Chapter 103 21/03/15 3.152
Chapter 102 21/03/15 3.146
Chapter 101 21/03/15 3.163
Chapter 100 21/03/15 3.176
Chapter 99 21/03/15 3.134
Chapter 98 21/03/15 3.131
Chapter 97 21/03/15 3.117
Chapter 96 21/03/15 3.189
Chapter 95 21/03/15 3.298
Chapter 94 21/03/15 3.152
Chapter 93 21/03/15 3.135
Chapter 92 21/03/15 3.129
Chapter 91 21/03/15 3.131
Chapter 90 21/03/15 3.138
Chapter 89 21/03/15 3.143
Chapter 88 21/03/15 3.126
Chapter 87 21/03/15 3.142
Chapter 86 21/03/15 3.152
Chapter 85 21/03/15 3.146
Chapter 84 21/03/15 3.132
Chapter 83 21/03/15 3.138
Chapter 82 21/03/15 3.144
Chapter 81 21/03/15 3.182
Chapter 80 21/03/15 3.135
Chapter 79 21/03/15 3.139
Chapter 78 21/03/15 3.113
Chapter 77 21/03/15 3.102
Chapter 76 21/03/15 3.103
Chapter 75 21/03/15 3.121
Chapter 74 21/03/15 3.103
Chapter 73 21/03/15 3.103
Chapter 72 21/03/15 3.104
Chapter 71 21/03/15 3.119
Chapter 70 21/03/15 3.127
Chapter 69 21/03/15 3.109
Chapter 68 21/03/15 3.102
Chapter 67 21/03/15 3.103
Chapter 66 21/03/15 3.101
Chapter 66 21/03/15 3.117
Chapter 65 21/03/15 3.123
Chapter 64 21/03/15 3.125
Chapter 63 21/03/15 3.112
Chapter 62 21/03/15 3.112
Chapter 61 21/03/15 3.132
Chapter 60 21/03/15 3.138
Chapter 59 21/03/15 3.131
Chapter 58 21/03/15 3.170
Chapter 57 21/03/15 3.099
Chapter 56 21/03/15 3.134
Chapter 55 21/03/15 3.138
Chapter 54 21/03/15 3.103
Chapter 53 21/03/15 3.400
Chapter 52 21/03/15 3.103
Chapter 51 21/03/15 3.093
Chapter 50 21/03/15 3.093
Chapter 49 21/03/15 3.070
Chapter 48 21/03/15 3.078
Chapter 47 21/03/15 3.089
Chapter 46 21/03/15 3.076
Chapter 45 21/03/15 3.079
Chapter 44 21/03/15 3.113
Chapter 43 21/03/15 3.079
Chapter 42 21/03/15 3.093
Chapter 41 21/03/15 3.123
Chapter 40 21/03/15 3.126
Chapter 39 21/03/15 3.070
Chapter 38 21/03/15 3.066
Chapter 37 21/03/15 3.069
Chapter 36 21/03/15 3.068
Chapter 35 21/03/15 3.065
Chapter 34 21/03/15 3.067
Chapter 33 21/03/15 3.068
Chapter 32 21/03/15 3.068
Chapter 31 21/03/15 3.075
Chapter 30 21/03/15 3.071
Chapter 29 21/03/15 3.081
Chapter 28 21/03/15 3.074
Chapter 27 21/03/15 3.081
Chapter 26 21/03/15 3.071
Chapter 25 21/03/15 3.075
Chapter 24 21/03/15 3.079
Chapter 23 21/03/15 3.076
Chapter 22 21/03/15 3.086
Chapter 21 21/03/15 3.094
Chapter 20 21/03/15 3.075
Chapter 19 21/03/15 3.086
Chapter 18 21/03/15 3.119
Chapter 17 21/03/15 3.090
Chapter 16 21/03/15 3.113
Chapter 15 21/03/15 3.132
Chapter 14 21/03/15 3.091
Chapter 13 21/03/15 3.085
Chapter 12 21/03/15 3.094
Chapter 11 21/03/15 3.097
Chapter 10 21/03/15 3.097
Chapter 9 21/03/15 3.107
Chapter 8 21/03/15 3.110
Chapter 7 21/03/15 3.105
Chapter 6 21/03/15 3.117
Chapter 5 21/03/15 3.140
Chapter 4 21/03/15 3.117
Chapter 3 21/03/15 3.133
Chapter 2 21/03/15 3.132
Chapter 1 21/03/15 3.392
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch