Kyou kara ore wa - Cặp Bài Trùng

Kyou kara ore wa - Cặp Bài Trùng
Lượt xem: 32.206
Nội dung

Sau khi chuyển nhà, Mitsuhashi Takashi-một học sinh cấp 3 bình thường, đã quyết định sẽ tận dụng cơ hội này để thay đổi cuộc sống học sinh quá nhàm chán trước đây để trở thành một tay anh chị. Để chuẩn bị ra mắt trong lần chuyển sang trường mới, Takashi đã đi nhuộm tóc vàng và uốn xoăn. Tại tiệm hớt tóc, cậu tình cờ gặp một thằng nhóc cỡ tuổi mình có cái đầu dựng đứng như lông nhím tên Itou Shinji

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 368 21/03/15 3.143
Chapter 367 21/03/15 3.146
Chapter 366 21/03/15 3.126
Chapter 365 21/03/15 3.083
Chapter 364 21/03/15 3.079
Chapter 363 21/03/15 3.073
Chapter 362 21/03/15 3.119
Chapter 361 21/03/15 3.064
Chapter 360 21/03/15 3.071
Chapter 359 21/03/15 3.063
Chapter 358 21/03/15 3.055
Chapter 357 21/03/15 3.058
Chapter 356 21/03/15 3.055
Chapter 355 21/03/15 3.063
Chapter 354 21/03/15 3.066
Chapter 353 21/03/15 3.063
Chapter 352 21/03/15 3.054
Chapter 351 21/03/15 3.056
Chapter 350 21/03/15 3.066
Chapter 349 21/03/15 3.055
Chapter 348 21/03/15 3.061
Chapter 347 21/03/15 3.070
Chapter 346 21/03/15 3.071
Chapter 345 21/03/15 3.060
Chapter 344 21/03/15 3.073
Chapter 343 21/03/15 3.065
Chapter 342 21/03/15 3.076
Chapter 341 21/03/15 3.080
Chapter 340 21/03/15 3.082
Chapter 339 21/03/15 3.088
Chapter 338 21/03/15 3.067
Chapter 337 21/03/15 3.067
Chapter 336 21/03/15 3.067
Chapter 335 21/03/15 3.088
Chapter 334 21/03/15 3.102
Chapter 333 21/03/15 3.089
Chapter 332 21/03/15 3.071
Chapter 331 21/03/15 3.085
Chapter 330 21/03/15 3.062
Chapter 329 21/03/15 3.065
Chapter 328 21/03/15 3.062
Chapter 327 21/03/15 3.060
Chapter 326 21/03/15 3.075
Chapter 325 21/03/15 3.063
Chapter 324 21/03/15 3.072
Chapter 323 21/03/15 3.072
Chapter 322 21/03/15 3.057
Chapter 321 21/03/15 3.057
Chapter 320 21/03/15 3.075
Chapter 319 21/03/15 3.075
Chapter 318 21/03/15 3.076
Chapter 317 21/03/15 3.075
Chapter 316 21/03/15 3.076
Chapter 315 21/03/15 3.080
Chapter 314 21/03/15 3.173
Chapter 313 21/03/15 3.060
Chapter 312 21/03/15 3.080
Chapter 311 21/03/15 3.060
Chapter 310 21/03/15 3.064
Chapter 309 21/03/15 3.054
Chapter 308 21/03/15 3.050
Chapter 307 21/03/15 3.049
Chapter 306 21/03/15 3.049
Chapter 305 21/03/15 3.053
Chapter 304 21/03/15 3.055
Chapter 303 21/03/15 3.055
Chapter 302 21/03/15 3.062
Chapter 301 21/03/15 3.065
Chapter 300 21/03/15 3.058
Chapter 299 21/03/15 3.063
Chapter 298 21/03/15 3.063
Chapter 297 21/03/15 3.067
Chapter 296 21/03/15 3.070
Chapter 295 21/03/15 3.072
Chapter 294 21/03/15 3.064
Chapter 293 21/03/15 3.064
Chapter 292 21/03/15 3.059
Chapter 291 21/03/15 3.069
Chapter 290 21/03/15 3.061
Chapter 289 21/03/15 3.060
Chapter 288 21/03/15 3.054
Chapter 287 21/03/15 3.059
Chapter 286 21/03/15 3.064
Chapter 285 21/03/15 3.069
Chapter 284 21/03/15 3.070
Chapter 283 21/03/15 3.079
Chapter 282 21/03/15 3.063
Chapter 281 21/03/15 3.057
Chapter 280 21/03/15 3.064
Chapter 279 21/03/15 3.059
Chapter 278 21/03/15 3.072
Chapter 277 21/03/15 3.062
Chapter 276 21/03/15 3.059
Chapter 275 21/03/15 3.070
Chapter 274 21/03/15 3.059
Chapter 273 21/03/15 3.069
Chapter 272 21/03/15 3.056
Chapter 271 21/03/15 3.068
Chapter 270 21/03/15 3.058
Chapter 269 21/03/15 3.083
Chapter 268 21/03/15 3.083
Chapter 267 21/03/15 3.070
Chapter 266 21/03/15 3.071
Chapter 265 21/03/15 3.080
Chapter 264 21/03/15 3.073
Chapter 263 21/03/15 3.079
Chapter 262 21/03/15 3.094
Chapter 261 21/03/15 3.100
Chapter 260 21/03/15 3.077
Chapter 259 21/03/15 3.081
Chapter 258 21/03/15 3.066
Chapter 257 21/03/15 3.120
Chapter 256 21/03/15 3.077
Chapter 255 21/03/15 3.078
Chapter 254 21/03/15 3.079
Chapter 253 21/03/15 3.068
Chapter 252 21/03/15 3.077
Chapter 251 21/03/15 3.066
Chapter 250 21/03/15 3.073
Chapter 249 21/03/15 3.083
Chapter 248 21/03/15 3.078
Chapter 247 21/03/15 3.069
Chapter 246 21/03/15 3.093
Chapter 245 21/03/15 3.093
Chapter 244 21/03/15 3.076
Chapter 243 21/03/15 3.069
Chapter 242 21/03/15 3.072
Chapter 241 21/03/15 3.064
Chapter 240 21/03/15 3.136
Chapter 239 21/03/15 3.073
Chapter 238 21/03/15 3.074
Chapter 237 21/03/15 3.073
Chapter 236 21/03/15 3.074
Chapter 235 21/03/15 3.075
Chapter 234 21/03/15 3.079
Chapter 233 21/03/15 3.073
Chapter 232 21/03/15 3.066
Chapter 231 21/03/15 3.070
Chapter 230 21/03/15 3.070
Chapter 229 21/03/15 3.085
Chapter 228 21/03/15 3.070
Chapter 227 21/03/15 3.070
Chapter 226 21/03/15 3.076
Chapter 225 21/03/15 3.075
Chapter 224 21/03/15 3.077
Chapter 223 21/03/15 3.073
Chapter 222 21/03/15 3.086
Chapter 221 21/03/15 3.080
Chapter 220 21/03/15 3.102
Chapter 219 21/03/15 3.076
Chapter 218 21/03/15 3.081
Chapter 217 21/03/15 3.091
Chapter 216 21/03/15 3.087
Chapter 215 21/03/15 3.081
Chapter 214 21/03/15 3.079
Chapter 213 21/03/15 3.075
Chapter 212 21/03/15 3.068
Chapter 211 21/03/15 3.082
Chapter 210 21/03/15 3.089
Chapter 209 21/03/15 3.076
Chapter 208 21/03/15 3.066
Chapter 207 21/03/15 3.081
Chapter 206 21/03/15 3.080
Chapter 205 21/03/15 3.078
Chapter 204 21/03/15 3.086
Chapter 203 21/03/15 3.113
Chapter 202 21/03/15 3.074
Chapter 201 21/03/15 3.065
Chapter 200 21/03/15 3.068
Chapter 199 21/03/15 3.069
Chapter 198 21/03/15 3.095
Chapter 197 21/03/15 3.075
Chapter 196 21/03/15 3.079
Chapter 195 21/03/15 3.083
Chapter 194 21/03/15 3.095
Chapter 193 21/03/15 3.080
Chapter 192 21/03/15 3.089
Chapter 191 21/03/15 3.096
Chapter 190 21/03/15 3.095
Chapter 189 21/03/15 3.111
Chapter 188 21/03/15 3.084
Chapter 187 21/03/15 3.083
Chapter 186 21/03/15 3.070
Chapter 185 21/03/15 3.083
Chapter 184 21/03/15 3.081
Chapter 183 21/03/15 3.089
Chapter 182 21/03/15 3.104
Chapter 181 21/03/15 3.104
Chapter 180 21/03/15 3.109
Chapter 179 21/03/15 3.078
Chapter 178 21/03/15 3.083
Chapter 177 21/03/15 3.076
Chapter 176 21/03/15 3.085
Chapter 175 21/03/15 3.079
Chapter 174 21/03/15 3.087
Chapter 173 21/03/15 3.088
Chapter 172 21/03/15 3.084
Chapter 171 21/03/15 3.100
Chapter 170 21/03/15 3.091
Chapter 169 21/03/15 3.098
Chapter 168 21/03/15 3.104
Chapter 167 21/03/15 3.105
Chapter 166 21/03/15 3.100
Chapter 165 21/03/15 3.103
Chapter 164 21/03/15 3.131
Chapter 163 21/03/15 3.096
Chapter 162 21/03/15 3.116
Chapter 161 21/03/15 3.098
Chapter 160 21/03/15 3.113
Chapter 159 21/03/15 3.119
Chapter 158 21/03/15 3.095
Chapter 157 21/03/15 3.101
Chapter 156 21/03/15 3.099
Chapter 155 21/03/15 3.111
Chapter 154 21/03/15 3.119
Chapter 153 21/03/15 3.099
Chapter 152 21/03/15 3.097
Chapter 151 21/03/15 3.097
Chapter 150 21/03/15 3.161
Chapter 149 21/03/15 3.106
Chapter 148 21/03/15 3.093
Chapter 147 21/03/15 3.079
Chapter 146 21/03/15 3.111
Chapter 145 21/03/15 3.112
Chapter 144 21/03/15 3.074
Chapter 143 21/03/15 3.077
Chapter 142 21/03/15 3.076
Chapter 141 21/03/15 3.083
Chapter 140 21/03/15 3.087
Chapter 139 21/03/15 3.077
Chapter 138 21/03/15 3.076
Chapter 137 21/03/15 3.078
Chapter 136 21/03/15 3.072
Chapter 135 21/03/15 3.082
Chapter 134 21/03/15 3.074
Chapter 133 21/03/15 3.073
Chapter 132 21/03/15 3.073
Chapter 131 21/03/15 3.084
Chapter 130 21/03/15 3.128
Chapter 129 21/03/15 3.070
Chapter 128 21/03/15 3.083
Chapter 127 21/03/15 3.072
Chapter 126 21/03/15 3.068
Chapter 125 21/03/15 3.073
Chapter 124 21/03/15 3.064
Chapter 123 21/03/15 3.085
Chapter 122 21/03/15 3.074
Chapter 121 21/03/15 3.076
Chapter 120 21/03/15 3.109
Chapter 119 21/03/15 3.076
Chapter 118 21/03/15 3.082
Chapter 117 21/03/15 3.077
Chapter 116 21/03/15 3.100
Chapter 115 21/03/15 3.083
Chapter 114 21/03/15 3.075
Chapter 113 21/03/15 3.085
Chapter 112 21/03/15 3.084
Chapter 111 21/03/15 3.082
Chapter 110 21/03/15 3.079
Chapter 109 21/03/15 3.079
Chapter 108 21/03/15 3.087
Chapter 107 21/03/15 3.076
Chapter 106 21/03/15 3.074
Chapter 105 21/03/15 3.076
Chapter 104 21/03/15 3.091
Chapter 103 21/03/15 3.102
Chapter 102 21/03/15 3.104
Chapter 101 21/03/15 3.121
Chapter 100 21/03/15 3.122
Chapter 99 21/03/15 3.094
Chapter 98 21/03/15 3.078
Chapter 97 21/03/15 3.070
Chapter 96 21/03/15 3.101
Chapter 95 21/03/15 3.201
Chapter 94 21/03/15 3.093
Chapter 93 21/03/15 3.085
Chapter 92 21/03/15 3.084
Chapter 91 21/03/15 3.087
Chapter 90 21/03/15 3.089
Chapter 89 21/03/15 3.091
Chapter 88 21/03/15 3.078
Chapter 87 21/03/15 3.093
Chapter 86 21/03/15 3.106
Chapter 85 21/03/15 3.102
Chapter 84 21/03/15 3.080
Chapter 83 21/03/15 3.090
Chapter 82 21/03/15 3.096
Chapter 81 21/03/15 3.131
Chapter 80 21/03/15 3.097
Chapter 79 21/03/15 3.100
Chapter 78 21/03/15 3.077
Chapter 77 21/03/15 3.067
Chapter 76 21/03/15 3.066
Chapter 75 21/03/15 3.084
Chapter 74 21/03/15 3.067
Chapter 73 21/03/15 3.067
Chapter 72 21/03/15 3.068
Chapter 71 21/03/15 3.080
Chapter 70 21/03/15 3.088
Chapter 69 21/03/15 3.077
Chapter 68 21/03/15 3.066
Chapter 67 21/03/15 3.071
Chapter 66 21/03/15 3.070
Chapter 66 21/03/15 3.084
Chapter 65 21/03/15 3.084
Chapter 64 21/03/15 3.083
Chapter 63 21/03/15 3.077
Chapter 62 21/03/15 3.078
Chapter 61 21/03/15 3.090
Chapter 60 21/03/15 3.092
Chapter 59 21/03/15 3.095
Chapter 58 21/03/15 3.134
Chapter 57 21/03/15 3.066
Chapter 56 21/03/15 3.099
Chapter 55 21/03/15 3.108
Chapter 54 21/03/15 3.073
Chapter 53 21/03/15 3.284
Chapter 52 21/03/15 3.078
Chapter 51 21/03/15 3.062
Chapter 50 21/03/15 3.064
Chapter 49 21/03/15 3.044
Chapter 48 21/03/15 3.055
Chapter 47 21/03/15 3.064
Chapter 46 21/03/15 3.050
Chapter 45 21/03/15 3.047
Chapter 44 21/03/15 3.060
Chapter 43 21/03/15 3.052
Chapter 42 21/03/15 3.060
Chapter 41 21/03/15 3.087
Chapter 40 21/03/15 3.092
Chapter 39 21/03/15 3.047
Chapter 38 21/03/15 3.043
Chapter 37 21/03/15 3.049
Chapter 36 21/03/15 3.047
Chapter 35 21/03/15 3.045
Chapter 34 21/03/15 3.043
Chapter 33 21/03/15 3.040
Chapter 32 21/03/15 3.041
Chapter 31 21/03/15 3.051
Chapter 30 21/03/15 3.046
Chapter 29 21/03/15 3.052
Chapter 28 21/03/15 3.051
Chapter 27 21/03/15 3.058
Chapter 26 21/03/15 3.045
Chapter 25 21/03/15 3.050
Chapter 24 21/03/15 3.050
Chapter 23 21/03/15 3.051
Chapter 22 21/03/15 3.059
Chapter 21 21/03/15 3.068
Chapter 20 21/03/15 3.048
Chapter 19 21/03/15 3.057
Chapter 18 21/03/15 3.089
Chapter 17 21/03/15 3.062
Chapter 16 21/03/15 3.078
Chapter 15 21/03/15 3.096
Chapter 14 21/03/15 3.062
Chapter 13 21/03/15 3.057
Chapter 12 21/03/15 3.059
Chapter 11 21/03/15 3.065
Chapter 10 21/03/15 3.066
Chapter 9 21/03/15 3.076
Chapter 8 21/03/15 3.066
Chapter 7 21/03/15 3.067
Chapter 6 21/03/15 3.068
Chapter 5 21/03/15 3.087
Chapter 4 21/03/15 3.065
Chapter 3 21/03/15 3.078
Chapter 2 21/03/15 3.076
Chapter 1 21/03/15 3.183
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch