Kyou kara ore wa - Cặp Bài Trùng

Kyou kara ore wa - Cặp Bài Trùng
Lượt xem: 41.213
Nội dung

Sau khi chuyển nhà, Mitsuhashi Takashi-một học sinh cấp 3 bình thường, đã quyết định sẽ tận dụng cơ hội này để thay đổi cuộc sống học sinh quá nhàm chán trước đây để trở thành một tay anh chị. Để chuẩn bị ra mắt trong lần chuyển sang trường mới, Takashi đã đi nhuộm tóc vàng và uốn xoăn. Tại tiệm hớt tóc, cậu tình cờ gặp một thằng nhóc cỡ tuổi mình có cái đầu dựng đứng như lông nhím tên Itou Shinji

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 368 21/03/15 3.175
Chapter 367 21/03/15 3.172
Chapter 366 21/03/15 3.152
Chapter 365 21/03/15 3.109
Chapter 364 21/03/15 3.104
Chapter 363 21/03/15 3.097
Chapter 362 21/03/15 3.142
Chapter 361 21/03/15 3.083
Chapter 360 21/03/15 3.087
Chapter 359 21/03/15 3.077
Chapter 358 21/03/15 3.069
Chapter 357 21/03/15 3.074
Chapter 356 21/03/15 3.068
Chapter 355 21/03/15 3.075
Chapter 354 21/03/15 3.078
Chapter 353 21/03/15 3.076
Chapter 352 21/03/15 3.068
Chapter 351 21/03/15 3.073
Chapter 350 21/03/15 3.080
Chapter 349 21/03/15 3.074
Chapter 348 21/03/15 3.079
Chapter 347 21/03/15 3.087
Chapter 346 21/03/15 3.089
Chapter 345 21/03/15 3.076
Chapter 344 21/03/15 3.089
Chapter 343 21/03/15 3.082
Chapter 342 21/03/15 3.092
Chapter 341 21/03/15 3.098
Chapter 340 21/03/15 3.097
Chapter 339 21/03/15 3.106
Chapter 338 21/03/15 3.085
Chapter 337 21/03/15 3.084
Chapter 336 21/03/15 3.084
Chapter 335 21/03/15 3.103
Chapter 334 21/03/15 3.117
Chapter 333 21/03/15 3.106
Chapter 332 21/03/15 3.085
Chapter 331 21/03/15 3.100
Chapter 330 21/03/15 3.076
Chapter 329 21/03/15 3.080
Chapter 328 21/03/15 3.076
Chapter 327 21/03/15 3.076
Chapter 326 21/03/15 3.091
Chapter 325 21/03/15 3.079
Chapter 324 21/03/15 3.087
Chapter 323 21/03/15 3.088
Chapter 322 21/03/15 3.079
Chapter 321 21/03/15 3.078
Chapter 320 21/03/15 3.090
Chapter 319 21/03/15 3.094
Chapter 318 21/03/15 3.094
Chapter 317 21/03/15 3.093
Chapter 316 21/03/15 3.092
Chapter 315 21/03/15 3.098
Chapter 314 21/03/15 3.190
Chapter 313 21/03/15 3.078
Chapter 312 21/03/15 3.101
Chapter 311 21/03/15 3.080
Chapter 310 21/03/15 3.083
Chapter 309 21/03/15 3.071
Chapter 308 21/03/15 3.067
Chapter 307 21/03/15 3.064
Chapter 306 21/03/15 3.064
Chapter 305 21/03/15 3.067
Chapter 304 21/03/15 3.073
Chapter 303 21/03/15 3.073
Chapter 302 21/03/15 3.079
Chapter 301 21/03/15 3.080
Chapter 300 21/03/15 3.076
Chapter 299 21/03/15 3.081
Chapter 298 21/03/15 3.079
Chapter 297 21/03/15 3.094
Chapter 296 21/03/15 3.088
Chapter 295 21/03/15 3.090
Chapter 294 21/03/15 3.081
Chapter 293 21/03/15 3.081
Chapter 292 21/03/15 3.073
Chapter 291 21/03/15 3.090
Chapter 290 21/03/15 3.082
Chapter 289 21/03/15 3.090
Chapter 288 21/03/15 3.076
Chapter 287 21/03/15 3.080
Chapter 286 21/03/15 3.088
Chapter 285 21/03/15 3.092
Chapter 284 21/03/15 3.093
Chapter 283 21/03/15 3.098
Chapter 282 21/03/15 3.085
Chapter 281 21/03/15 3.080
Chapter 280 21/03/15 3.089
Chapter 279 21/03/15 3.081
Chapter 278 21/03/15 3.092
Chapter 277 21/03/15 3.081
Chapter 276 21/03/15 3.078
Chapter 275 21/03/15 3.092
Chapter 274 21/03/15 3.078
Chapter 273 21/03/15 3.090
Chapter 272 21/03/15 3.083
Chapter 271 21/03/15 3.085
Chapter 270 21/03/15 3.080
Chapter 269 21/03/15 3.102
Chapter 268 21/03/15 3.102
Chapter 267 21/03/15 3.093
Chapter 266 21/03/15 3.098
Chapter 265 21/03/15 3.108
Chapter 264 21/03/15 3.096
Chapter 263 21/03/15 3.108
Chapter 262 21/03/15 3.128
Chapter 261 21/03/15 3.127
Chapter 260 21/03/15 3.099
Chapter 259 21/03/15 3.102
Chapter 258 21/03/15 3.088
Chapter 257 21/03/15 3.142
Chapter 256 21/03/15 3.099
Chapter 255 21/03/15 3.098
Chapter 254 21/03/15 3.102
Chapter 253 21/03/15 3.089
Chapter 252 21/03/15 3.098
Chapter 251 21/03/15 3.086
Chapter 250 21/03/15 3.094
Chapter 249 21/03/15 3.103
Chapter 248 21/03/15 3.101
Chapter 247 21/03/15 3.091
Chapter 246 21/03/15 3.118
Chapter 245 21/03/15 3.117
Chapter 244 21/03/15 3.098
Chapter 243 21/03/15 3.092
Chapter 242 21/03/15 3.094
Chapter 241 21/03/15 3.093
Chapter 240 21/03/15 3.163
Chapter 239 21/03/15 3.092
Chapter 238 21/03/15 3.093
Chapter 237 21/03/15 3.092
Chapter 236 21/03/15 3.091
Chapter 235 21/03/15 3.094
Chapter 234 21/03/15 3.107
Chapter 233 21/03/15 3.101
Chapter 232 21/03/15 3.093
Chapter 231 21/03/15 3.094
Chapter 230 21/03/15 3.093
Chapter 229 21/03/15 3.106
Chapter 228 21/03/15 3.094
Chapter 227 21/03/15 3.094
Chapter 226 21/03/15 3.097
Chapter 225 21/03/15 3.098
Chapter 224 21/03/15 3.099
Chapter 223 21/03/15 3.101
Chapter 222 21/03/15 3.111
Chapter 221 21/03/15 3.112
Chapter 220 21/03/15 3.127
Chapter 219 21/03/15 3.106
Chapter 218 21/03/15 3.108
Chapter 217 21/03/15 3.121
Chapter 216 21/03/15 3.116
Chapter 215 21/03/15 3.113
Chapter 214 21/03/15 3.109
Chapter 213 21/03/15 3.101
Chapter 212 21/03/15 3.095
Chapter 211 21/03/15 3.108
Chapter 210 21/03/15 3.119
Chapter 209 21/03/15 3.108
Chapter 208 21/03/15 3.093
Chapter 207 21/03/15 3.107
Chapter 206 21/03/15 3.111
Chapter 205 21/03/15 3.110
Chapter 204 21/03/15 3.120
Chapter 203 21/03/15 3.147
Chapter 202 21/03/15 3.106
Chapter 201 21/03/15 3.091
Chapter 200 21/03/15 3.102
Chapter 199 21/03/15 3.097
Chapter 198 21/03/15 3.126
Chapter 197 21/03/15 3.109
Chapter 196 21/03/15 3.116
Chapter 195 21/03/15 3.128
Chapter 194 21/03/15 3.131
Chapter 193 21/03/15 3.115
Chapter 192 21/03/15 3.129
Chapter 191 21/03/15 3.132
Chapter 190 21/03/15 3.132
Chapter 189 21/03/15 3.146
Chapter 188 21/03/15 3.121
Chapter 187 21/03/15 3.119
Chapter 186 21/03/15 3.103
Chapter 185 21/03/15 3.112
Chapter 184 21/03/15 3.115
Chapter 183 21/03/15 3.121
Chapter 182 21/03/15 3.154
Chapter 181 21/03/15 3.159
Chapter 180 21/03/15 3.147
Chapter 179 21/03/15 3.107
Chapter 178 21/03/15 3.112
Chapter 177 21/03/15 3.106
Chapter 176 21/03/15 3.111
Chapter 175 21/03/15 3.108
Chapter 174 21/03/15 3.117
Chapter 173 21/03/15 3.121
Chapter 172 21/03/15 3.118
Chapter 171 21/03/15 3.131
Chapter 170 21/03/15 3.124
Chapter 169 21/03/15 3.141
Chapter 168 21/03/15 3.137
Chapter 167 21/03/15 3.142
Chapter 166 21/03/15 3.131
Chapter 165 21/03/15 3.135
Chapter 164 21/03/15 3.164
Chapter 163 21/03/15 3.126
Chapter 162 21/03/15 3.146
Chapter 161 21/03/15 3.124
Chapter 160 21/03/15 3.143
Chapter 159 21/03/15 3.159
Chapter 158 21/03/15 3.130
Chapter 157 21/03/15 3.135
Chapter 156 21/03/15 3.129
Chapter 155 21/03/15 3.139
Chapter 154 21/03/15 3.149
Chapter 153 21/03/15 3.131
Chapter 152 21/03/15 3.127
Chapter 151 21/03/15 3.128
Chapter 150 21/03/15 3.197
Chapter 149 21/03/15 3.132
Chapter 148 21/03/15 3.124
Chapter 147 21/03/15 3.115
Chapter 146 21/03/15 3.155
Chapter 145 21/03/15 3.143
Chapter 144 21/03/15 3.104
Chapter 143 21/03/15 3.109
Chapter 142 21/03/15 3.106
Chapter 141 21/03/15 3.111
Chapter 140 21/03/15 3.123
Chapter 139 21/03/15 3.108
Chapter 138 21/03/15 3.107
Chapter 137 21/03/15 3.109
Chapter 136 21/03/15 3.101
Chapter 135 21/03/15 3.112
Chapter 134 21/03/15 3.102
Chapter 133 21/03/15 3.107
Chapter 132 21/03/15 3.103
Chapter 131 21/03/15 3.117
Chapter 130 21/03/15 3.163
Chapter 129 21/03/15 3.101
Chapter 128 21/03/15 3.115
Chapter 127 21/03/15 3.101
Chapter 126 21/03/15 3.099
Chapter 125 21/03/15 3.105
Chapter 124 21/03/15 3.089
Chapter 123 21/03/15 3.117
Chapter 122 21/03/15 3.103
Chapter 121 21/03/15 3.104
Chapter 120 21/03/15 3.143
Chapter 119 21/03/15 3.108
Chapter 118 21/03/15 3.111
Chapter 117 21/03/15 3.105
Chapter 116 21/03/15 3.126
Chapter 115 21/03/15 3.110
Chapter 114 21/03/15 3.102
Chapter 113 21/03/15 3.113
Chapter 112 21/03/15 3.106
Chapter 111 21/03/15 3.110
Chapter 110 21/03/15 3.103
Chapter 109 21/03/15 3.106
Chapter 108 21/03/15 3.119
Chapter 107 21/03/15 3.102
Chapter 106 21/03/15 3.100
Chapter 105 21/03/15 3.104
Chapter 104 21/03/15 3.121
Chapter 103 21/03/15 3.135
Chapter 102 21/03/15 3.133
Chapter 101 21/03/15 3.147
Chapter 100 21/03/15 3.156
Chapter 99 21/03/15 3.123
Chapter 98 21/03/15 3.119
Chapter 97 21/03/15 3.100
Chapter 96 21/03/15 3.156
Chapter 95 21/03/15 3.264
Chapter 94 21/03/15 3.131
Chapter 93 21/03/15 3.118
Chapter 92 21/03/15 3.113
Chapter 91 21/03/15 3.117
Chapter 90 21/03/15 3.122
Chapter 89 21/03/15 3.125
Chapter 88 21/03/15 3.109
Chapter 87 21/03/15 3.125
Chapter 86 21/03/15 3.137
Chapter 85 21/03/15 3.129
Chapter 84 21/03/15 3.115
Chapter 83 21/03/15 3.120
Chapter 82 21/03/15 3.128
Chapter 81 21/03/15 3.164
Chapter 80 21/03/15 3.122
Chapter 79 21/03/15 3.125
Chapter 78 21/03/15 3.100
Chapter 77 21/03/15 3.091
Chapter 76 21/03/15 3.091
Chapter 75 21/03/15 3.107
Chapter 74 21/03/15 3.090
Chapter 73 21/03/15 3.090
Chapter 72 21/03/15 3.093
Chapter 71 21/03/15 3.106
Chapter 70 21/03/15 3.113
Chapter 69 21/03/15 3.096
Chapter 68 21/03/15 3.087
Chapter 67 21/03/15 3.088
Chapter 66 21/03/15 3.089
Chapter 66 21/03/15 3.104
Chapter 65 21/03/15 3.107
Chapter 64 21/03/15 3.102
Chapter 63 21/03/15 3.096
Chapter 62 21/03/15 3.096
Chapter 61 21/03/15 3.114
Chapter 60 21/03/15 3.115
Chapter 59 21/03/15 3.115
Chapter 58 21/03/15 3.155
Chapter 57 21/03/15 3.085
Chapter 56 21/03/15 3.119
Chapter 55 21/03/15 3.124
Chapter 54 21/03/15 3.090
Chapter 53 21/03/15 3.346
Chapter 52 21/03/15 3.091
Chapter 51 21/03/15 3.077
Chapter 50 21/03/15 3.076
Chapter 49 21/03/15 3.059
Chapter 48 21/03/15 3.068
Chapter 47 21/03/15 3.079
Chapter 46 21/03/15 3.063
Chapter 45 21/03/15 3.064
Chapter 44 21/03/15 3.089
Chapter 43 21/03/15 3.065
Chapter 42 21/03/15 3.077
Chapter 41 21/03/15 3.107
Chapter 40 21/03/15 3.109
Chapter 39 21/03/15 3.059
Chapter 38 21/03/15 3.055
Chapter 37 21/03/15 3.059
Chapter 36 21/03/15 3.057
Chapter 35 21/03/15 3.055
Chapter 34 21/03/15 3.055
Chapter 33 21/03/15 3.054
Chapter 32 21/03/15 3.054
Chapter 31 21/03/15 3.062
Chapter 30 21/03/15 3.058
Chapter 29 21/03/15 3.067
Chapter 28 21/03/15 3.062
Chapter 27 21/03/15 3.069
Chapter 26 21/03/15 3.055
Chapter 25 21/03/15 3.062
Chapter 24 21/03/15 3.065
Chapter 23 21/03/15 3.063
Chapter 22 21/03/15 3.071
Chapter 21 21/03/15 3.080
Chapter 20 21/03/15 3.059
Chapter 19 21/03/15 3.069
Chapter 18 21/03/15 3.101
Chapter 17 21/03/15 3.073
Chapter 16 21/03/15 3.096
Chapter 15 21/03/15 3.114
Chapter 14 21/03/15 3.075
Chapter 13 21/03/15 3.070
Chapter 12 21/03/15 3.073
Chapter 11 21/03/15 3.082
Chapter 10 21/03/15 3.082
Chapter 9 21/03/15 3.093
Chapter 8 21/03/15 3.089
Chapter 7 21/03/15 3.089
Chapter 6 21/03/15 3.098
Chapter 5 21/03/15 3.116
Chapter 4 21/03/15 3.096
Chapter 3 21/03/15 3.112
Chapter 2 21/03/15 3.109
Chapter 1 21/03/15 3.267
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch