Kyoukai no Rinne

Kyoukai no Rinne
Lượt xem: 25.155
Nội dung

Khi còn nhỏ Mamiya Sakura bị lạc tới 1 nơi huyền bí có chiếc vòng luân hồi - nơi những linh hồn được đầu thai chuyển kiếp. Từ đó trở đi cô có thể nhìn thấy các hồn ma. Không lâu sau khi vào cấp 3, cô phát hiện ra cậu bạn bí ẩn cùng lớp ngồi kế bên chính là...thần chết...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 240 23/10/16 3.039
Chapter 239 23/10/16 3.037
Chapter 238 22/10/16 3.066
Chapter 237 22/10/16 3.038
Chapter 236 21/07/16 3.084
Chapter 235 21/07/16 3.066
Chapter 234 18/07/16 3.066
Chapter 233 18/07/16 3.050
Chapter 232 18/07/16 3.048
Chapter 231 14/07/16 3.053
Chapter 230 11/07/16 3.071
Chapter 229 08/07/16 3.096
Chapter 228 08/07/16 3.065
Chapter 227 08/07/16 3.071
Chapter 226 03/07/16 3.064
Chapter 225 30/06/16 3.079
Chapter 224 21/06/16 3.079
Chapter 223 15/06/16 3.081
Chapter 222 09/06/16 3.107
Chapter 221 05/06/16 3.084
Chapter 220 23/05/16 3.093
Chapter 219 20/05/16 3.103
Chapter 218 20/05/16 3.110
Chapter 217 20/05/16 3.104
Chapter 216 20/05/16 3.162
Chapter 215 20/05/16 3.076
Chapter 214 19/05/16 3.095
Chapter 213 19/05/16 3.087
Chapter 212 19/05/16 3.079
Chapter 211 15/03/16 3.121
Chapter 210 25/01/16 3.115
Chapter 209 25/01/16 3.098
Chapter 208 25/01/16 3.077
Chapter 207 25/01/16 3.075
Chapter 206 25/01/16 3.077
Chapter 205 25/01/16 3.076
Chapter 204 25/01/16 3.078
Chapter 203 25/01/16 3.092
Chapter 202 25/01/16 3.077
Chapter 201 18/11/15 3.178
Chapter 200 18/11/15 3.138
Chapter 199 18/11/15 3.131
Chapter 198 18/11/15 3.133
Chapter 197 18/11/15 3.153
Chapter 196 17/11/15 3.157
Chapter 195 17/11/15 3.145
Chapter 194 18/11/15 3.149
Chapter 193 17/11/15 3.129
Chapter 192 06/08/15 3.229
Chapter 191 06/08/15 3.223
Chapter 190 22/06/15 3.185
Chapter 189 15/03/15 3.102
Chapter 188 15/03/15 3.112
Chapter 187 15/03/15 3.095
Chapter 186 15/03/15 3.075
Chapter 185 15/03/15 3.102
Chapter 184 15/03/15 3.105
Chapter 183 15/03/15 3.097
Chapter 182 15/03/15 3.106
Chapter 181 15/03/15 3.072
Chapter 180 15/03/15 3.112
Chapter 179 15/03/15 3.093
Chapter 178 15/03/15 3.101
Chapter 177 15/03/15 3.099
Chapter 176 15/03/15 3.098
Chapter 175 15/03/15 3.104
Chapter 174 15/03/15 3.104
Chapter 173 15/03/15 3.094
Chapter 172 15/03/15 3.094
Chapter 171 15/03/15 3.100
Chapter 170 15/03/15 3.105
Chapter 169 15/03/15 3.096
Chapter 168 15/03/15 3.102
Chapter 167 15/03/15 3.101
Chapter 166 15/03/15 3.092
Chapter 165 15/03/15 3.099
Chapter 164 15/03/15 3.100
Chapter 163 15/03/15 3.106
Chapter 162 15/03/15 3.104
Chapter 161 15/03/15 3.097
Chapter 160 15/03/15 3.105
Chapter 159 15/03/15 3.109
Chapter 158 15/03/15 3.102
Chapter 157 15/03/15 3.108
Chapter 156 15/03/15 3.121
Chapter 155 15/03/15 3.102
Chapter 154 15/03/15 3.103
Chapter 153 15/03/15 3.113
Chapter 152 15/03/15 3.108
Chapter 151 15/03/15 3.116
Chapter 150 15/03/15 3.103
Chapter 149 15/03/15 3.100
Chapter 148 15/03/15 3.111
Chapter 147 15/03/15 3.109
Chapter 146 15/03/15 3.083
Chapter 145 15/03/15 3.119
Chapter 144 15/03/15 3.104
Chapter 143 15/03/15 3.105
Chapter 142 15/03/15 3.108
Chapter 141 15/03/15 3.127
Chapter 140 15/03/15 3.103
Chapter 139 15/03/15 3.079
Chapter 138 15/03/15 3.096
Chapter 137 15/03/15 3.115
Chapter 136 15/03/15 3.115
Chapter 135 15/03/15 3.105
Chapter 134 15/03/15 3.114
Chapter 133 15/03/15 3.114
Chapter 132 15/03/15 3.120
Chapter 131 15/03/15 3.102
Chapter 130 15/03/15 3.123
Chapter 129 15/03/15 3.097
Chapter 128 15/03/15 3.114
Chapter 127 15/03/15 3.111
Chapter 126 15/03/15 3.114
Chapter 125 15/03/15 3.129
Chapter 124 15/03/15 3.102
Chapter 123 15/03/15 3.109
Chapter 122 15/03/15 3.102
Chapter 121 15/03/15 3.109
Chapter 120 15/03/15 3.101
Chapter 119 15/03/15 3.110
Chapter 118 15/03/15 3.116
Chapter 117 15/03/15 3.110
Chapter 116 15/03/15 3.102
Chapter 115 15/03/15 3.127
Chapter 114 15/03/15 3.107
Chapter 113 15/03/15 3.099
Chapter 112 15/03/15 3.099
Chapter 111 15/03/15 3.111
Chapter 110 15/03/15 3.107
Chapter 109 15/03/15 3.096
Chapter 108 15/03/15 3.121
Chapter 107 15/03/15 3.120
Chapter 106 15/03/15 3.105
Chapter 105 15/03/15 3.096
Chapter 104 15/03/15 3.108
Chapter 103 15/03/15 3.136
Chapter 102 15/03/15 3.110
Chapter 101 15/03/15 3.160
Chapter 100 15/03/15 3.086
Chapter 99 15/03/15 3.113
Chapter 98 15/03/15 3.076
Chapter 97 15/03/15 3.070
Chapter 96 15/03/15 3.103
Chapter 95 15/03/15 3.092
Chapter 94 15/03/15 3.118
Chapter 93 15/03/15 3.111
Chapter 92 15/03/15 3.110
Chapter 91 15/03/15 3.094
Chapter 90 15/03/15 3.080
Chapter 89 15/03/15 3.072
Chapter 88 15/03/15 3.074
Chapter 87 15/03/15 3.070
Chapter 86 15/03/15 3.069
Chapter 85 15/03/15 3.073
Chapter 84 15/03/15 3.084
Chapter 83 15/03/15 3.081
Chapter 82 15/03/15 3.062
Chapter 81 15/03/15 3.073
Chapter 80 15/03/15 3.062
Chapter 79 15/03/15 3.069
Chapter 78 15/03/15 3.086
Chapter 77 15/03/15 3.062
Chapter 76 15/03/15 3.069
Chapter 75 15/03/15 3.088
Chapter 74 15/03/15 3.061
Chapter 73 15/03/15 3.077
Chapter 72 15/03/15 3.073
Chapter 71 15/03/15 3.075
Chapter 70 15/03/15 3.079
Chapter 69 15/03/15 3.059
Chapter 68 15/03/15 3.077
Chapter 67 15/03/15 3.059
Chapter 66 15/03/15 3.077
Chapter 65 15/03/15 3.076
Chapter 64 15/03/15 3.064
Chapter 63 15/03/15 3.079
Chapter 62 15/03/15 3.072
Chapter 61 15/03/15 3.071
Chapter 60 15/03/15 3.064
Chapter 59 15/03/15 3.071
Chapter 58 15/03/15 3.082
Chapter 57 15/03/15 3.067
Chapter 56 15/03/15 3.073
Chapter 55 15/03/15 3.061
Chapter 54 15/03/15 3.065
Chapter 53 15/03/15 3.078
Chapter 52 15/03/15 3.067
Chapter 51 15/03/15 3.067
Chapter 50 15/03/15 3.076
Chapter 49 15/03/15 3.066
Chapter 48 15/03/15 3.070
Chapter 47 15/03/15 3.069
Chapter 46 15/03/15 3.073
Chapter 45 15/03/15 3.062
Chapter 44 15/03/15 3.062
Chapter 43 15/03/15 3.066
Chapter 42 15/03/15 3.061
Chapter 41 15/03/15 3.058
Chapter 40 15/03/15 3.082
Chapter 39 15/03/15 3.050
Chapter 38 15/03/15 3.067
Chapter 37 15/03/15 3.058
Chapter 36 15/03/15 3.083
Chapter 35 15/03/15 3.067
Chapter 34 15/03/15 3.067
Chapter 33 15/03/15 3.069
Chapter 32 15/03/15 3.069
Chapter 31 15/03/15 3.070
Chapter 30 15/03/15 3.065
Chapter 29 15/03/15 3.049
Chapter 28 15/03/15 3.069
Chapter 27 15/03/15 3.074
Chapter 26 15/03/15 3.080
Chapter 25 15/03/15 3.076
Chapter 24 15/03/15 3.064
Chapter 23 15/03/15 3.043
Chapter 22 15/03/15 3.100
Chapter 21 15/03/15 3.066
Chapter 20 15/03/15 3.059
Chapter 19 15/03/15 3.073
Chapter 18 15/03/15 3.063
Chapter 17 15/03/15 3.081
Chapter 16 15/03/15 3.072
Chapter 15 15/03/15 3.051
Chapter 14 15/03/15 3.062
Chapter 13 15/03/15 3.064
Chapter 12 15/03/15 3.068
Chapter 11 15/03/15 3.074
Chapter 10 15/03/15 3.072
Chapter 9 15/03/15 3.073
Chapter 8 15/03/15 3.067
Chapter 7 15/03/15 3.069
Chapter 6 15/03/15 3.097
Chapter 5 15/03/15 3.084
Chapter 4 15/03/15 3.100
Chapter 3 15/03/15 3.134
Chapter 2 15/03/15 3.185
Chapter 1 15/03/15 3.207
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
billy7394 01:36 22/05/16Báo vi phạm
194 đâu r thớt ơi

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch