Kyoukai no Rinne

Kyoukai no Rinne
Nội dung

Khi còn nhỏ Mamiya Sakura bị lạc tới 1 nơi huyền bí có chiếc vòng luân hồi - nơi những linh hồn được đầu thai chuyển kiếp. Từ đó trở đi cô có thể nhìn thấy các hồn ma. Không lâu sau khi vào cấp 3, cô phát hiện ra cậu bạn bí ẩn cùng lớp ngồi kế bên chính là...thần chết...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 240 23/10/16 3.047
Chapter 239 23/10/16 3.040
Chapter 238 22/10/16 3.069
Chapter 237 22/10/16 3.042
Chapter 236 21/07/16 3.087
Chapter 235 21/07/16 3.071
Chapter 234 18/07/16 3.069
Chapter 233 18/07/16 3.053
Chapter 232 18/07/16 3.050
Chapter 231 14/07/16 3.056
Chapter 230 11/07/16 3.076
Chapter 229 08/07/16 3.102
Chapter 228 08/07/16 3.070
Chapter 227 08/07/16 3.076
Chapter 226 03/07/16 3.068
Chapter 225 30/06/16 3.084
Chapter 224 21/06/16 3.090
Chapter 223 15/06/16 3.086
Chapter 222 09/06/16 3.116
Chapter 221 05/06/16 3.091
Chapter 220 23/05/16 3.098
Chapter 219 20/05/16 3.110
Chapter 218 20/05/16 3.117
Chapter 217 20/05/16 3.109
Chapter 216 20/05/16 3.167
Chapter 215 20/05/16 3.081
Chapter 214 19/05/16 3.099
Chapter 213 19/05/16 3.091
Chapter 212 19/05/16 3.083
Chapter 211 15/03/16 3.125
Chapter 210 25/01/16 3.120
Chapter 209 25/01/16 3.103
Chapter 208 25/01/16 3.080
Chapter 207 25/01/16 3.078
Chapter 206 25/01/16 3.081
Chapter 205 25/01/16 3.079
Chapter 204 25/01/16 3.082
Chapter 203 25/01/16 3.096
Chapter 202 25/01/16 3.081
Chapter 201 18/11/15 3.181
Chapter 200 18/11/15 3.142
Chapter 199 18/11/15 3.136
Chapter 198 18/11/15 3.142
Chapter 197 18/11/15 3.158
Chapter 196 17/11/15 3.160
Chapter 195 17/11/15 3.148
Chapter 194 18/11/15 3.153
Chapter 193 17/11/15 3.133
Chapter 192 06/08/15 3.232
Chapter 191 06/08/15 3.227
Chapter 190 22/06/15 3.190
Chapter 189 15/03/15 3.107
Chapter 188 15/03/15 3.116
Chapter 187 15/03/15 3.098
Chapter 186 15/03/15 3.078
Chapter 185 15/03/15 3.105
Chapter 184 15/03/15 3.109
Chapter 183 15/03/15 3.102
Chapter 182 15/03/15 3.110
Chapter 181 15/03/15 3.077
Chapter 180 15/03/15 3.116
Chapter 179 15/03/15 3.097
Chapter 178 15/03/15 3.104
Chapter 177 15/03/15 3.102
Chapter 176 15/03/15 3.104
Chapter 175 15/03/15 3.109
Chapter 174 15/03/15 3.107
Chapter 173 15/03/15 3.097
Chapter 172 15/03/15 3.098
Chapter 171 15/03/15 3.104
Chapter 170 15/03/15 3.108
Chapter 169 15/03/15 3.100
Chapter 168 15/03/15 3.106
Chapter 167 15/03/15 3.103
Chapter 166 15/03/15 3.095
Chapter 165 15/03/15 3.102
Chapter 164 15/03/15 3.104
Chapter 163 15/03/15 3.109
Chapter 162 15/03/15 3.106
Chapter 161 15/03/15 3.099
Chapter 160 15/03/15 3.109
Chapter 159 15/03/15 3.113
Chapter 158 15/03/15 3.106
Chapter 157 15/03/15 3.112
Chapter 156 15/03/15 3.124
Chapter 155 15/03/15 3.105
Chapter 154 15/03/15 3.105
Chapter 153 15/03/15 3.117
Chapter 152 15/03/15 3.111
Chapter 151 15/03/15 3.121
Chapter 150 15/03/15 3.106
Chapter 149 15/03/15 3.105
Chapter 148 15/03/15 3.115
Chapter 147 15/03/15 3.114
Chapter 146 15/03/15 3.088
Chapter 145 15/03/15 3.124
Chapter 144 15/03/15 3.109
Chapter 143 15/03/15 3.110
Chapter 142 15/03/15 3.113
Chapter 141 15/03/15 3.131
Chapter 140 15/03/15 3.109
Chapter 139 15/03/15 3.084
Chapter 138 15/03/15 3.101
Chapter 137 15/03/15 3.119
Chapter 136 15/03/15 3.120
Chapter 135 15/03/15 3.107
Chapter 134 15/03/15 3.116
Chapter 133 15/03/15 3.117
Chapter 132 15/03/15 3.123
Chapter 131 15/03/15 3.105
Chapter 130 15/03/15 3.125
Chapter 129 15/03/15 3.101
Chapter 128 15/03/15 3.120
Chapter 127 15/03/15 3.116
Chapter 126 15/03/15 3.119
Chapter 125 15/03/15 3.134
Chapter 124 15/03/15 3.107
Chapter 123 15/03/15 3.115
Chapter 122 15/03/15 3.106
Chapter 121 15/03/15 3.113
Chapter 120 15/03/15 3.105
Chapter 119 15/03/15 3.114
Chapter 118 15/03/15 3.119
Chapter 117 15/03/15 3.113
Chapter 116 15/03/15 3.105
Chapter 115 15/03/15 3.131
Chapter 114 15/03/15 3.111
Chapter 113 15/03/15 3.103
Chapter 112 15/03/15 3.103
Chapter 111 15/03/15 3.115
Chapter 110 15/03/15 3.113
Chapter 109 15/03/15 3.100
Chapter 108 15/03/15 3.125
Chapter 107 15/03/15 3.125
Chapter 106 15/03/15 3.109
Chapter 105 15/03/15 3.100
Chapter 104 15/03/15 3.113
Chapter 103 15/03/15 3.143
Chapter 102 15/03/15 3.116
Chapter 101 15/03/15 3.167
Chapter 100 15/03/15 3.091
Chapter 99 15/03/15 3.116
Chapter 98 15/03/15 3.078
Chapter 97 15/03/15 3.071
Chapter 96 15/03/15 3.105
Chapter 95 15/03/15 3.094
Chapter 94 15/03/15 3.120
Chapter 93 15/03/15 3.114
Chapter 92 15/03/15 3.112
Chapter 91 15/03/15 3.096
Chapter 90 15/03/15 3.082
Chapter 89 15/03/15 3.072
Chapter 88 15/03/15 3.074
Chapter 87 15/03/15 3.071
Chapter 86 15/03/15 3.070
Chapter 85 15/03/15 3.075
Chapter 84 15/03/15 3.086
Chapter 83 15/03/15 3.081
Chapter 82 15/03/15 3.064
Chapter 81 15/03/15 3.075
Chapter 80 15/03/15 3.064
Chapter 79 15/03/15 3.072
Chapter 78 15/03/15 3.089
Chapter 77 15/03/15 3.064
Chapter 76 15/03/15 3.072
Chapter 75 15/03/15 3.091
Chapter 74 15/03/15 3.065
Chapter 73 15/03/15 3.079
Chapter 72 15/03/15 3.075
Chapter 71 15/03/15 3.077
Chapter 70 15/03/15 3.081
Chapter 69 15/03/15 3.061
Chapter 68 15/03/15 3.079
Chapter 67 15/03/15 3.060
Chapter 66 15/03/15 3.078
Chapter 65 15/03/15 3.079
Chapter 64 15/03/15 3.066
Chapter 63 15/03/15 3.080
Chapter 62 15/03/15 3.073
Chapter 61 15/03/15 3.072
Chapter 60 15/03/15 3.067
Chapter 59 15/03/15 3.073
Chapter 58 15/03/15 3.084
Chapter 57 15/03/15 3.069
Chapter 56 15/03/15 3.074
Chapter 55 15/03/15 3.062
Chapter 54 15/03/15 3.065
Chapter 53 15/03/15 3.079
Chapter 52 15/03/15 3.068
Chapter 51 15/03/15 3.067
Chapter 50 15/03/15 3.077
Chapter 49 15/03/15 3.066
Chapter 48 15/03/15 3.070
Chapter 47 15/03/15 3.071
Chapter 46 15/03/15 3.074
Chapter 45 15/03/15 3.062
Chapter 44 15/03/15 3.062
Chapter 43 15/03/15 3.068
Chapter 42 15/03/15 3.063
Chapter 41 15/03/15 3.060
Chapter 40 15/03/15 3.083
Chapter 39 15/03/15 3.052
Chapter 38 15/03/15 3.068
Chapter 37 15/03/15 3.059
Chapter 36 15/03/15 3.083
Chapter 35 15/03/15 3.067
Chapter 34 15/03/15 3.068
Chapter 33 15/03/15 3.070
Chapter 32 15/03/15 3.070
Chapter 31 15/03/15 3.071
Chapter 30 15/03/15 3.066
Chapter 29 15/03/15 3.049
Chapter 28 15/03/15 3.070
Chapter 27 15/03/15 3.074
Chapter 26 15/03/15 3.081
Chapter 25 15/03/15 3.076
Chapter 24 15/03/15 3.065
Chapter 23 15/03/15 3.043
Chapter 22 15/03/15 3.101
Chapter 21 15/03/15 3.067
Chapter 20 15/03/15 3.059
Chapter 19 15/03/15 3.073
Chapter 18 15/03/15 3.063
Chapter 17 15/03/15 3.082
Chapter 16 15/03/15 3.073
Chapter 15 15/03/15 3.052
Chapter 14 15/03/15 3.062
Chapter 13 15/03/15 3.065
Chapter 12 15/03/15 3.069
Chapter 11 15/03/15 3.074
Chapter 10 15/03/15 3.073
Chapter 9 15/03/15 3.074
Chapter 8 15/03/15 3.067
Chapter 7 15/03/15 3.071
Chapter 6 15/03/15 3.100
Chapter 5 15/03/15 3.085
Chapter 4 15/03/15 3.101
Chapter 3 15/03/15 3.135
Chapter 2 15/03/15 3.189
Chapter 1 15/03/15 3.214
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch