Lá chắn mắt

Lá chắn mắt
Lượt xem: 32.793
Nội dung

Kobayakawa Sena là một cậu bé chuyên bị sai vặt lúc còn học tiểu học và trung học. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cậu bắt đầu nhập học ở trường Deimon và Hiruma - đội trưởng câu lạc bộ bóng bầu dục đã phát hiện ra khả năng đặc biệt ở cậu rất phù hợp với môn thể thao này. Hiruma đã "nhận" ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 333 20/07/15 3.417
Chapter 332 20/07/15 3.258
Chapter 331 20/07/15 3.247
Chapter 330 20/07/15 3.124
Chapter 329 20/07/15 3.125
Chapter 328 20/07/15 3.098
Chapter 327 20/07/15 3.103
Chapter 326 20/07/15 3.107
Chapter 325 20/07/15 3.110
Chapter 324 20/07/15 3.089
Chapter 323 20/07/15 3.098
Chapter 322 20/07/15 3.108
Chapter 321 20/07/15 3.071
Chapter 320 20/07/15 3.078
Chapter 319 20/07/15 3.065
Chapter 318 20/07/15 3.091
Chapter 317 20/07/15 3.095
Chapter 316 20/07/15 3.110
Chapter 315 20/07/15 3.091
Chapter 314 20/07/15 3.116
Chapter 313 20/07/15 3.114
Chapter 312 20/07/15 3.084
Chapter 311 20/07/15 3.097
Chapter 310 20/07/15 3.105
Chapter 309 20/07/15 3.083
Chapter 308 20/07/15 3.101
Chapter 307 20/07/15 3.122
Chapter 306 20/07/15 3.135
Chapter 305 20/07/15 3.108
Chapter 304 20/07/15 3.128
Chapter 303 20/07/15 3.102
Chapter 302 20/07/15 3.118
Chapter 301 20/07/15 3.118
Chapter 300 20/07/15 3.099
Chapter 299 20/07/15 3.069
Chapter 298 20/07/15 3.093
Chapter 297 20/07/15 3.093
Chapter 296 20/07/15 3.087
Chapter 295 20/07/15 3.092
Chapter 294 20/07/15 3.090
Chapter 293 20/07/15 3.088
Chapter 292 20/07/15 3.088
Chapter 291 20/07/15 3.089
Chapter 290 20/07/15 3.075
Chapter 289 20/07/15 3.092
Chapter 288 20/07/15 3.076
Chapter 287 20/07/15 3.120
Chapter 250 19:38 16/01 3.102
Chapter 249 19:49 15/01 3.082
Chapter 248 16:52 08/01 3.088
Chapter 247 15:40 06/01 3.088
Chapter 246 15:25 04/01 3.089
Chapter 245 18:53 02/01 3.090
Chapter 244 27/12/15 3.129
Chapter 243 20/07/15 3.108
Chapter 242 20/07/15 3.106
Chapter 241 20/07/15 3.112
Chapter 240 20/07/15 3.114
Chapter 239 20/07/15 3.116
Chapter 238 20/07/15 3.110
Chapter 237 20/07/15 3.113
Chapter 236 20/07/15 3.082
Chapter 235 20/07/15 3.105
Chapter 234 20/07/15 3.100
Chapter 233 20/07/15 3.104
Chapter 232 20/07/15 3.094
Chapter 231 20/07/15 3.110
Chapter 230 20/07/15 3.099
Chapter 229 20/07/15 3.099
Chapter 228 20/07/15 3.098
Chapter 227 20/07/15 3.100
Chapter 226 20/07/15 3.112
Chapter 225 20/07/15 3.103
Chapter 224 20/07/15 3.078
Chapter 223 20/07/15 3.101
Chapter 222 20/07/15 3.109
Chapter 221 20/07/15 3.104
Chapter 220 20/07/15 3.113
Chapter 219 20/07/15 3.074
Chapter 218 20/07/15 3.072
Chapter 217 20/07/15 3.095
Chapter 216 20/07/15 3.098
Chapter 215 20/07/15 3.101
Chapter 214 20/07/15 3.094
Chapter 213 20/07/15 3.096
Chapter 212 20/07/15 3.095
Chapter 211 20/07/15 3.093
Chapter 210 20/07/15 3.075
Chapter 209 20/07/15 3.071
Chapter 208 20/07/15 3.102
Chapter 207 20/07/15 3.104
Chapter 206 20/07/15 3.081
Chapter 205 20/07/15 3.110
Chapter 204 18:53 02/01 3.099
Chapter 203 20/07/15 3.103
Chapter 202 20/07/15 3.121
Chapter 201 20/07/15 3.085
Chapter 200 20/07/15 3.132
Chapter 199 20/07/15 3.123
Chapter 198 20/07/15 3.105
Chapter 197 20/07/15 3.105
Chapter 196 20/07/15 3.103
Chapter 195 20/07/15 3.106
Chapter 194 20/07/15 3.109
Chapter 193 20/07/15 3.117
Chapter 192 20/07/15 3.092
Chapter 191 20/07/15 3.122
Chapter 190 20/07/15 3.088
Chapter 189 20/07/15 3.107
Chapter 188 20/07/15 3.118
Chapter 187 20/07/15 3.108
Chapter 186 20/07/15 3.094
Chapter 185 20/07/15 3.104
Chapter 184 20/07/15 3.109
Chapter 183 20/07/15 3.094
Chapter 182 20/07/15 3.110
Chapter 181 20/07/15 3.104
Chapter 180 20/07/15 3.103
Chapter 179 20/07/15 3.101
Chapter 178 20/07/15 3.096
Chapter 177 20/07/15 3.066
Chapter 176 20/07/15 3.093
Chapter 175 20/07/15 3.087
Chapter 174 20/07/15 3.106
Chapter 173 20/07/15 3.087
Chapter 172 20/07/15 3.088
Chapter 171 20/07/15 3.072
Chapter 170 20/07/15 3.107
Chapter 169 20/07/15 3.078
Chapter 168 20/07/15 3.110
Chapter 167 20/07/15 3.086
Chapter 166 20/07/15 3.114
Chapter 165 20/07/15 3.103
Chapter 164 20/07/15 3.084
Chapter 163 20/07/15 3.106
Chapter 162 20/07/15 3.097
Chapter 161 20/07/15 3.105
Chapter 160 20/07/15 3.096
Chapter 159 20/07/15 3.080
Chapter 158 20/07/15 3.098
Chapter 157 20/07/15 3.098
Chapter 156 20/07/15 3.070
Chapter 155 20/07/15 3.109
Chapter 154 20/07/15 3.108
Chapter 153 20/07/15 3.105
Chapter 152 20/07/15 3.105
Chapter 151 20/07/15 3.107
Chapter 150 20/07/15 3.080
Chapter 149 20/07/15 3.095
Chapter 148 20/07/15 3.103
Chapter 147 20/07/15 3.092
Chapter 146 20/07/15 3.074
Chapter 145 20/07/15 3.098
Chapter 144 20/07/15 3.101
Chapter 143 20/07/15 3.108
Chapter 142 20/07/15 3.078
Chapter 141 20/07/15 3.097
Chapter 140 20/07/15 3.079
Chapter 139 20/07/15 3.071
Chapter 138 20/07/15 3.073
Chapter 137 20/07/15 3.089
Chapter 136 20/07/15 3.093
Chapter 135 20/07/15 3.096
Chapter 134 20/07/15 3.113
Chapter 133.5 20/07/15 3.092
Chapter 133 20/07/15 3.089
Chapter 132 20/07/15 3.103
Chapter 131 20/07/15 3.092
Chapter 130 20/07/15 3.097
Chapter 129 20/07/15 3.089
Chapter 128 20/07/15 3.094
Chapter 127 20/07/15 3.100
Chapter 126 20/07/15 3.097
Chapter 125 20/07/15 3.092
Chapter 124.5 20/07/15 3.080
Chapter 124 20/07/15 3.093
Chapter 123 20/07/15 3.100
Chapter 122 20/07/15 3.083
Chapter 121 20/07/15 3.100
Chapter 116 20/07/15 3.105
Chapter 115 20/07/15 3.102
Chapter 114 20/07/15 3.092
Chapter 102 20/07/15 3.089
Chapter 101 20/07/15 3.084
Chapter 100 20/07/15 3.085
Chapter 99 20/07/15 3.101
Chapter 98 20/07/15 3.108
Chapter 97 20/07/15 3.101
Chapter 96 20/07/15 3.104
Chapter 95 20/07/15 3.102
Chapter 94 20/07/15 3.099
Chapter 93 20/07/15 3.081
Chapter 92 20/07/15 3.074
Chapter 91 20/07/15 3.074
Chapter 90 20/07/15 3.126
Chapter 89 20/07/15 3.110
Chapter 88 20/07/15 3.103
Chapter 87 20/07/15 3.097
Chapter 86 20/07/15 3.112
Chapter 85 20/07/15 3.083
Chapter 84 20/07/15 3.104
Chapter 83 20/07/15 3.104
Chapter 82 20/07/15 3.104
Chapter 81 20/07/15 3.114
Chapter 80 20/07/15 3.078
Chapter 79 20/07/15 3.073
Chapter 78 20/07/15 3.100
Chapter 77 20/07/15 3.105
Chapter 76 20/07/15 3.077
Chapter 75 20/07/15 3.094
Chapter 74 20/07/15 3.110
Chapter 73 20/07/15 3.103
Chapter 72 20/07/15 3.113
Chapter 71 20/07/15 3.076
Chapter 70 20/07/15 3.074
Chapter 69 20/07/15 3.065
Chapter 68 20/07/15 3.092
Chapter 67 20/07/15 3.092
Chapter 66 20/07/15 3.094
Chapter 65 20/07/15 3.098
Chapter 64 20/07/15 3.105
Chapter 63 20/07/15 3.080
Chapter 62 20/07/15 3.103
Chapter 61 20/07/15 3.110
Chapter 60 20/07/15 3.095
Chapter 59 20/07/15 3.085
Chapter 58 20/07/15 3.086
Chapter 57 20/07/15 3.098
Chapter 56 20/07/15 3.101
Chapter 55 20/07/15 3.091
Chapter 54 20/07/15 3.063
Chapter 53 20/07/15 3.097
Chapter 52 20/07/15 3.096
Chapter 51 20/07/15 3.076
Chapter 50 20/07/15 3.104
Chapter 49 20/07/15 3.122
Chapter 48 20/07/15 3.089
Chapter 47 20/07/15 3.165
Chapter 46 20/07/15 3.126
Chapter 45 20/07/15 3.092
Chapter 44 20/07/15 3.129
Chapter 43 20/07/15 3.089
Chapter 42 20/07/15 3.090
Chapter 41 20/07/15 3.129
Chapter 40 20/07/15 3.090
Chapter 39 20/07/15 3.132
Chapter 38 20/07/15 3.158
Chapter 37 20/07/15 3.115
Chapter 36 20/07/15 3.119
Chapter 35 20/07/15 3.109
Chapter 34 20/07/15 3.135
Chapter 33 20/07/15 3.126
Chapter 32 20/07/15 3.106
Chapter 31 20/07/15 3.110
Chapter 30 20/07/15 3.107
Chapter 29 20/07/15 3.130
Chapter 28 20/07/15 3.127
Chapter 27 20/07/15 3.131
Chapter 26 20/07/15 3.121
Chapter 25 20/07/15 3.133
Chapter 24 20/07/15 3.137
Chapter 23 20/07/15 3.132
Chapter 22 20/07/15 3.143
Chapter 21 20/07/15 3.130
Chapter 20 20/07/15 3.136
Chapter 19 20/07/15 3.104
Chapter 18 20/07/15 3.142
Chapter 17 20/07/15 3.115
Chapter 16 20/07/15 3.121
Chapter 15 20/07/15 3.117
Chapter 14 20/07/15 3.140
Chapter 13 20/07/15 3.133
Chapter 12 20/07/15 3.132
Chapter 11 20/07/15 3.137
Chapter 10 20/07/15 3.131
Chapter 9 20/07/15 3.157
Chapter 8 20/07/15 3.158
Chapter 7 20/07/15 3.159
Chapter 6 20/07/15 3.131
Chapter 5 20/07/15 3.148
Chapter 4 20/07/15 3.168
Chapter 3 20/07/15 3.158
Chapter 2 20/07/15 3.163
Chapter 1 20/07/15 3.179
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
nghaolo 22:47 14/04Báo vi phạm
AuthorTrả lời
lehuyanhxe 23:25 09/04Báo vi phạm
Số lượt xem là hơn 2.000.000 Mà lượt yêu thích ( theo dõi ) thì chỉ có 457 , Ở đây toàn mấy bạn trẻ trâu thích xem free mà đòi hỏi chap mới ra liên tục Chắc cha mẹ không dạy là trên đời đ*o có gì Free trường tồn
  • Author
    namhuy1998 12:12 03/05Báo vi phạm
    vậy bạn follow chưa mà dạy đời ghê vậy Mà người ta follow hay không là quyền của người ta, đâu khiến bạn xen vào
AuthorTrả lời
DauTrocTocDai 20:59 10/01Báo vi phạm
hay vlin`
AuthorTrả lời
MangaFan 20:16 04/01Báo vi phạm
up cl gì vậy
AuthorTrả lời
bboy777 23:20 02/01Báo vi phạm
gần năm trời mới có chap !!!

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch