Lá chắn mắt

Lá chắn mắt
Lượt xem: 31.094
Nội dung

Kobayakawa Sena là một cậu bé chuyên bị sai vặt lúc còn học tiểu học và trung học. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cậu bắt đầu nhập học ở trường Deimon và Hiruma - đội trưởng câu lạc bộ bóng bầu dục đã phát hiện ra khả năng đặc biệt ở cậu rất phù hợp với môn thể thao này. Hiruma đã "nhận" ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 333 20/07/15 3.406
Chapter 332 20/07/15 3.251
Chapter 331 20/07/15 3.238
Chapter 330 20/07/15 3.117
Chapter 329 20/07/15 3.119
Chapter 328 20/07/15 3.091
Chapter 327 20/07/15 3.099
Chapter 326 20/07/15 3.101
Chapter 325 20/07/15 3.105
Chapter 324 20/07/15 3.085
Chapter 323 20/07/15 3.094
Chapter 322 20/07/15 3.103
Chapter 321 20/07/15 3.064
Chapter 320 20/07/15 3.071
Chapter 319 20/07/15 3.060
Chapter 318 20/07/15 3.088
Chapter 317 20/07/15 3.090
Chapter 316 20/07/15 3.102
Chapter 315 20/07/15 3.085
Chapter 314 20/07/15 3.109
Chapter 313 20/07/15 3.108
Chapter 312 20/07/15 3.078
Chapter 311 20/07/15 3.091
Chapter 310 20/07/15 3.098
Chapter 309 20/07/15 3.078
Chapter 308 20/07/15 3.093
Chapter 307 20/07/15 3.113
Chapter 306 20/07/15 3.127
Chapter 305 20/07/15 3.101
Chapter 304 20/07/15 3.121
Chapter 303 20/07/15 3.096
Chapter 302 20/07/15 3.111
Chapter 301 20/07/15 3.112
Chapter 300 20/07/15 3.092
Chapter 299 20/07/15 3.064
Chapter 298 20/07/15 3.088
Chapter 297 20/07/15 3.088
Chapter 296 20/07/15 3.083
Chapter 295 20/07/15 3.085
Chapter 294 20/07/15 3.087
Chapter 293 20/07/15 3.085
Chapter 292 20/07/15 3.086
Chapter 291 20/07/15 3.087
Chapter 290 20/07/15 3.067
Chapter 289 20/07/15 3.087
Chapter 288 20/07/15 3.072
Chapter 287 20/07/15 3.112
Chapter 250 19:38 16/01 3.091
Chapter 249 19:49 15/01 3.076
Chapter 248 16:52 08/01 3.082
Chapter 247 15:40 06/01 3.083
Chapter 246 15:25 04/01 3.083
Chapter 245 18:53 02/01 3.083
Chapter 244 27/12/15 3.121
Chapter 243 20/07/15 3.100
Chapter 242 20/07/15 3.097
Chapter 241 20/07/15 3.105
Chapter 240 20/07/15 3.105
Chapter 239 20/07/15 3.108
Chapter 238 20/07/15 3.103
Chapter 237 20/07/15 3.104
Chapter 236 20/07/15 3.076
Chapter 235 20/07/15 3.099
Chapter 234 20/07/15 3.093
Chapter 233 20/07/15 3.098
Chapter 232 20/07/15 3.088
Chapter 231 20/07/15 3.104
Chapter 230 20/07/15 3.094
Chapter 229 20/07/15 3.094
Chapter 228 20/07/15 3.092
Chapter 227 20/07/15 3.094
Chapter 226 20/07/15 3.106
Chapter 225 20/07/15 3.098
Chapter 224 20/07/15 3.072
Chapter 223 20/07/15 3.092
Chapter 222 20/07/15 3.102
Chapter 221 20/07/15 3.096
Chapter 220 20/07/15 3.108
Chapter 219 20/07/15 3.069
Chapter 218 20/07/15 3.068
Chapter 217 20/07/15 3.090
Chapter 216 20/07/15 3.089
Chapter 215 20/07/15 3.098
Chapter 214 20/07/15 3.089
Chapter 213 20/07/15 3.093
Chapter 212 20/07/15 3.089
Chapter 211 20/07/15 3.089
Chapter 210 20/07/15 3.071
Chapter 209 20/07/15 3.067
Chapter 208 20/07/15 3.094
Chapter 207 20/07/15 3.097
Chapter 206 20/07/15 3.074
Chapter 205 20/07/15 3.103
Chapter 204 18:53 02/01 3.094
Chapter 203 20/07/15 3.097
Chapter 202 20/07/15 3.117
Chapter 201 20/07/15 3.081
Chapter 200 20/07/15 3.126
Chapter 199 20/07/15 3.120
Chapter 198 20/07/15 3.102
Chapter 197 20/07/15 3.101
Chapter 196 20/07/15 3.098
Chapter 195 20/07/15 3.103
Chapter 194 20/07/15 3.106
Chapter 193 20/07/15 3.112
Chapter 192 20/07/15 3.087
Chapter 191 20/07/15 3.118
Chapter 190 20/07/15 3.083
Chapter 189 20/07/15 3.102
Chapter 188 20/07/15 3.115
Chapter 187 20/07/15 3.104
Chapter 186 20/07/15 3.089
Chapter 185 20/07/15 3.100
Chapter 184 20/07/15 3.104
Chapter 183 20/07/15 3.089
Chapter 182 20/07/15 3.106
Chapter 181 20/07/15 3.099
Chapter 180 20/07/15 3.098
Chapter 179 20/07/15 3.096
Chapter 178 20/07/15 3.092
Chapter 177 20/07/15 3.063
Chapter 176 20/07/15 3.087
Chapter 175 20/07/15 3.082
Chapter 174 20/07/15 3.103
Chapter 173 20/07/15 3.084
Chapter 172 20/07/15 3.085
Chapter 171 20/07/15 3.069
Chapter 170 20/07/15 3.102
Chapter 169 20/07/15 3.075
Chapter 168 20/07/15 3.105
Chapter 167 20/07/15 3.084
Chapter 166 20/07/15 3.111
Chapter 165 20/07/15 3.097
Chapter 164 20/07/15 3.079
Chapter 163 20/07/15 3.101
Chapter 162 20/07/15 3.091
Chapter 161 20/07/15 3.100
Chapter 160 20/07/15 3.092
Chapter 159 20/07/15 3.075
Chapter 158 20/07/15 3.092
Chapter 157 20/07/15 3.092
Chapter 156 20/07/15 3.063
Chapter 155 20/07/15 3.104
Chapter 154 20/07/15 3.103
Chapter 153 20/07/15 3.098
Chapter 152 20/07/15 3.100
Chapter 151 20/07/15 3.101
Chapter 150 20/07/15 3.075
Chapter 149 20/07/15 3.090
Chapter 148 20/07/15 3.098
Chapter 147 20/07/15 3.087
Chapter 146 20/07/15 3.071
Chapter 145 20/07/15 3.095
Chapter 144 20/07/15 3.098
Chapter 143 20/07/15 3.103
Chapter 142 20/07/15 3.073
Chapter 141 20/07/15 3.093
Chapter 140 20/07/15 3.074
Chapter 139 20/07/15 3.066
Chapter 138 20/07/15 3.068
Chapter 137 20/07/15 3.086
Chapter 136 20/07/15 3.086
Chapter 135 20/07/15 3.093
Chapter 134 20/07/15 3.109
Chapter 133.5 20/07/15 3.088
Chapter 133 20/07/15 3.086
Chapter 132 20/07/15 3.100
Chapter 131 20/07/15 3.088
Chapter 130 20/07/15 3.093
Chapter 129 20/07/15 3.084
Chapter 128 20/07/15 3.089
Chapter 127 20/07/15 3.096
Chapter 126 20/07/15 3.091
Chapter 125 20/07/15 3.086
Chapter 124.5 20/07/15 3.075
Chapter 124 20/07/15 3.088
Chapter 123 20/07/15 3.096
Chapter 122 20/07/15 3.077
Chapter 121 20/07/15 3.094
Chapter 116 20/07/15 3.094
Chapter 115 20/07/15 3.095
Chapter 114 20/07/15 3.084
Chapter 102 20/07/15 3.082
Chapter 101 20/07/15 3.077
Chapter 100 20/07/15 3.079
Chapter 99 20/07/15 3.094
Chapter 98 20/07/15 3.102
Chapter 97 20/07/15 3.094
Chapter 96 20/07/15 3.098
Chapter 95 20/07/15 3.095
Chapter 94 20/07/15 3.093
Chapter 93 20/07/15 3.075
Chapter 92 20/07/15 3.067
Chapter 91 20/07/15 3.067
Chapter 90 20/07/15 3.121
Chapter 89 20/07/15 3.103
Chapter 88 20/07/15 3.098
Chapter 87 20/07/15 3.093
Chapter 86 20/07/15 3.105
Chapter 85 20/07/15 3.078
Chapter 84 20/07/15 3.096
Chapter 83 20/07/15 3.100
Chapter 82 20/07/15 3.097
Chapter 81 20/07/15 3.110
Chapter 80 20/07/15 3.074
Chapter 79 20/07/15 3.066
Chapter 78 20/07/15 3.093
Chapter 77 20/07/15 3.098
Chapter 76 20/07/15 3.068
Chapter 75 20/07/15 3.087
Chapter 74 20/07/15 3.104
Chapter 73 20/07/15 3.098
Chapter 72 20/07/15 3.108
Chapter 71 20/07/15 3.072
Chapter 70 20/07/15 3.067
Chapter 69 20/07/15 3.058
Chapter 68 20/07/15 3.085
Chapter 67 20/07/15 3.087
Chapter 66 20/07/15 3.090
Chapter 65 20/07/15 3.092
Chapter 64 20/07/15 3.099
Chapter 63 20/07/15 3.073
Chapter 62 20/07/15 3.098
Chapter 61 20/07/15 3.101
Chapter 60 20/07/15 3.086
Chapter 59 20/07/15 3.081
Chapter 58 20/07/15 3.081
Chapter 57 20/07/15 3.094
Chapter 56 20/07/15 3.094
Chapter 55 20/07/15 3.086
Chapter 54 20/07/15 3.059
Chapter 53 20/07/15 3.093
Chapter 52 20/07/15 3.092
Chapter 51 20/07/15 3.071
Chapter 50 20/07/15 3.100
Chapter 49 20/07/15 3.115
Chapter 48 20/07/15 3.084
Chapter 47 20/07/15 3.158
Chapter 46 20/07/15 3.116
Chapter 45 20/07/15 3.087
Chapter 44 20/07/15 3.123
Chapter 43 20/07/15 3.082
Chapter 42 20/07/15 3.084
Chapter 41 20/07/15 3.122
Chapter 40 20/07/15 3.085
Chapter 39 20/07/15 3.126
Chapter 38 20/07/15 3.152
Chapter 37 20/07/15 3.108
Chapter 36 20/07/15 3.112
Chapter 35 20/07/15 3.103
Chapter 34 20/07/15 3.129
Chapter 33 20/07/15 3.120
Chapter 32 20/07/15 3.100
Chapter 31 20/07/15 3.105
Chapter 30 20/07/15 3.101
Chapter 29 20/07/15 3.123
Chapter 28 20/07/15 3.120
Chapter 27 20/07/15 3.124
Chapter 26 20/07/15 3.114
Chapter 25 20/07/15 3.126
Chapter 24 20/07/15 3.131
Chapter 23 20/07/15 3.127
Chapter 22 20/07/15 3.138
Chapter 21 20/07/15 3.125
Chapter 20 20/07/15 3.130
Chapter 19 20/07/15 3.097
Chapter 18 20/07/15 3.131
Chapter 17 20/07/15 3.109
Chapter 16 20/07/15 3.113
Chapter 15 20/07/15 3.106
Chapter 14 20/07/15 3.129
Chapter 13 20/07/15 3.123
Chapter 12 20/07/15 3.123
Chapter 11 20/07/15 3.128
Chapter 10 20/07/15 3.120
Chapter 9 20/07/15 3.144
Chapter 8 20/07/15 3.147
Chapter 7 20/07/15 3.148
Chapter 6 20/07/15 3.118
Chapter 5 20/07/15 3.135
Chapter 4 20/07/15 3.157
Chapter 3 20/07/15 3.149
Chapter 2 20/07/15 3.151
Chapter 1 20/07/15 3.156
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
nghaolo 22:47 14/04Báo vi phạm
AuthorTrả lời
lehuyanhxe 23:25 09/04Báo vi phạm
Số lượt xem là hơn 2.000.000 Mà lượt yêu thích ( theo dõi ) thì chỉ có 457 , Ở đây toàn mấy bạn trẻ trâu thích xem free mà đòi hỏi chap mới ra liên tục Chắc cha mẹ không dạy là trên đời đ*o có gì Free trường tồn
  • Author
    namhuy1998 12:12 03/05Báo vi phạm
    vậy bạn follow chưa mà dạy đời ghê vậy Mà người ta follow hay không là quyền của người ta, đâu khiến bạn xen vào
AuthorTrả lời
DauTrocTocDai 20:59 10/01Báo vi phạm
hay vlin`
AuthorTrả lời
MangaFan 20:16 04/01Báo vi phạm
up cl gì vậy
AuthorTrả lời
bboy777 23:20 02/01Báo vi phạm
gần năm trời mới có chap !!!

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch