Lá chắn mắt

Lá chắn mắt
Nội dung

Kobayakawa Sena là một cậu bé chuyên bị sai vặt lúc còn học tiểu học và trung học. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cậu bắt đầu nhập học ở trường Deimon và Hiruma - đội trưởng câu lạc bộ bóng bầu dục đã phát hiện ra khả năng đặc biệt ở cậu rất phù hợp với môn thể thao này. Hiruma đã "nhận" ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 333 20/07/15 3.478
Chapter 332 20/07/15 3.295
Chapter 331 20/07/15 3.278
Chapter 330 20/07/15 3.150
Chapter 329 20/07/15 3.153
Chapter 328 20/07/15 3.124
Chapter 327 20/07/15 3.124
Chapter 326 20/07/15 3.128
Chapter 325 20/07/15 3.132
Chapter 324 20/07/15 3.114
Chapter 323 20/07/15 3.122
Chapter 322 20/07/15 3.130
Chapter 321 20/07/15 3.095
Chapter 320 20/07/15 3.101
Chapter 319 20/07/15 3.086
Chapter 318 20/07/15 3.112
Chapter 317 20/07/15 3.123
Chapter 316 20/07/15 3.134
Chapter 315 20/07/15 3.114
Chapter 314 20/07/15 3.143
Chapter 313 20/07/15 3.139
Chapter 312 20/07/15 3.111
Chapter 311 20/07/15 3.124
Chapter 310 20/07/15 3.130
Chapter 309 20/07/15 3.104
Chapter 308 20/07/15 3.125
Chapter 307 20/07/15 3.144
Chapter 306 20/07/15 3.162
Chapter 305 20/07/15 3.135
Chapter 304 20/07/15 3.155
Chapter 303 20/07/15 3.129
Chapter 302 20/07/15 3.143
Chapter 301 20/07/15 3.139
Chapter 300 20/07/15 3.121
Chapter 299 20/07/15 3.086
Chapter 298 20/07/15 3.113
Chapter 297 20/07/15 3.111
Chapter 296 20/07/15 3.106
Chapter 295 20/07/15 3.111
Chapter 294 20/07/15 3.106
Chapter 293 20/07/15 3.104
Chapter 292 20/07/15 3.101
Chapter 291 20/07/15 3.102
Chapter 290 20/07/15 3.096
Chapter 289 20/07/15 3.108
Chapter 288 20/07/15 3.095
Chapter 287 20/07/15 3.157
Chapter 250 16/01/16 3.137
Chapter 249 15/01/16 3.107
Chapter 248 08/01/16 3.113
Chapter 247 06/01/16 3.106
Chapter 246 04/01/16 3.108
Chapter 245 02/01/16 3.113
Chapter 244 27/12/15 3.149
Chapter 243 20/07/15 3.130
Chapter 242 20/07/15 3.132
Chapter 241 20/07/15 3.137
Chapter 240 20/07/15 3.144
Chapter 239 20/07/15 3.144
Chapter 238 20/07/15 3.136
Chapter 237 20/07/15 3.140
Chapter 236 20/07/15 3.105
Chapter 235 20/07/15 3.126
Chapter 234 20/07/15 3.121
Chapter 233 20/07/15 3.126
Chapter 232 20/07/15 3.119
Chapter 231 20/07/15 3.132
Chapter 230 20/07/15 3.120
Chapter 229 20/07/15 3.118
Chapter 228 20/07/15 3.120
Chapter 227 20/07/15 3.122
Chapter 226 20/07/15 3.133
Chapter 225 20/07/15 3.127
Chapter 224 20/07/15 3.101
Chapter 223 20/07/15 3.126
Chapter 222 20/07/15 3.131
Chapter 221 20/07/15 3.122
Chapter 220 20/07/15 3.138
Chapter 219 20/07/15 3.094
Chapter 218 20/07/15 3.093
Chapter 217 20/07/15 3.112
Chapter 216 20/07/15 3.116
Chapter 215 20/07/15 3.121
Chapter 214 20/07/15 3.112
Chapter 213 20/07/15 3.117
Chapter 212 20/07/15 3.112
Chapter 211 20/07/15 3.115
Chapter 210 20/07/15 3.096
Chapter 209 20/07/15 3.088
Chapter 208 20/07/15 3.126
Chapter 207 20/07/15 3.128
Chapter 206 20/07/15 3.104
Chapter 205 20/07/15 3.129
Chapter 204 02/01/16 3.117
Chapter 203 20/07/15 3.126
Chapter 202 20/07/15 3.139
Chapter 201 20/07/15 3.106
Chapter 200 20/07/15 3.158
Chapter 199 20/07/15 3.150
Chapter 198 20/07/15 3.131
Chapter 197 20/07/15 3.131
Chapter 196 20/07/15 3.125
Chapter 195 20/07/15 3.127
Chapter 194 20/07/15 3.129
Chapter 193 20/07/15 3.140
Chapter 192 20/07/15 3.115
Chapter 191 20/07/15 3.149
Chapter 190 20/07/15 3.111
Chapter 189 20/07/15 3.128
Chapter 188 20/07/15 3.140
Chapter 187 20/07/15 3.130
Chapter 186 20/07/15 3.120
Chapter 185 20/07/15 3.127
Chapter 184 20/07/15 3.130
Chapter 183 20/07/15 3.114
Chapter 182 20/07/15 3.135
Chapter 181 20/07/15 3.126
Chapter 180 20/07/15 3.124
Chapter 179 20/07/15 3.119
Chapter 178 20/07/15 3.114
Chapter 177 20/07/15 3.083
Chapter 176 20/07/15 3.112
Chapter 175 20/07/15 3.112
Chapter 174 20/07/15 3.128
Chapter 173 20/07/15 3.106
Chapter 172 20/07/15 3.108
Chapter 171 20/07/15 3.095
Chapter 170 20/07/15 3.133
Chapter 169 20/07/15 3.105
Chapter 168 20/07/15 3.141
Chapter 167 20/07/15 3.112
Chapter 166 20/07/15 3.143
Chapter 165 20/07/15 3.128
Chapter 164 20/07/15 3.106
Chapter 163 20/07/15 3.127
Chapter 162 20/07/15 3.114
Chapter 161 20/07/15 3.123
Chapter 160 20/07/15 3.120
Chapter 159 20/07/15 3.101
Chapter 158 20/07/15 3.117
Chapter 157 20/07/15 3.116
Chapter 156 20/07/15 3.091
Chapter 155 20/07/15 3.137
Chapter 154 20/07/15 3.135
Chapter 153 20/07/15 3.122
Chapter 152 20/07/15 3.126
Chapter 151 20/07/15 3.145
Chapter 150 20/07/15 3.102
Chapter 149 20/07/15 3.118
Chapter 148 20/07/15 3.126
Chapter 147 20/07/15 3.112
Chapter 146 20/07/15 3.097
Chapter 145 20/07/15 3.121
Chapter 144 20/07/15 3.121
Chapter 143 20/07/15 3.130
Chapter 142 20/07/15 3.100
Chapter 141 20/07/15 3.118
Chapter 140 20/07/15 3.101
Chapter 139 20/07/15 3.090
Chapter 138 20/07/15 3.091
Chapter 137 20/07/15 3.108
Chapter 136 20/07/15 3.116
Chapter 135 20/07/15 3.118
Chapter 134 20/07/15 3.135
Chapter 133.5 20/07/15 3.110
Chapter 133 20/07/15 3.107
Chapter 132 20/07/15 3.120
Chapter 131 20/07/15 3.117
Chapter 130 20/07/15 3.124
Chapter 129 20/07/15 3.115
Chapter 128 20/07/15 3.115
Chapter 127 20/07/15 3.123
Chapter 126 20/07/15 3.120
Chapter 125 20/07/15 3.116
Chapter 124.5 20/07/15 3.101
Chapter 124 20/07/15 3.118
Chapter 123 20/07/15 3.126
Chapter 122 20/07/15 3.107
Chapter 121 20/07/15 3.125
Chapter 116 20/07/15 3.129
Chapter 115 20/07/15 3.125
Chapter 114 20/07/15 3.121
Chapter 102 20/07/15 3.118
Chapter 101 20/07/15 3.107
Chapter 100 20/07/15 3.112
Chapter 99 20/07/15 3.126
Chapter 98 20/07/15 3.131
Chapter 97 20/07/15 3.124
Chapter 96 20/07/15 3.125
Chapter 95 20/07/15 3.125
Chapter 94 20/07/15 3.120
Chapter 93 20/07/15 3.102
Chapter 92 20/07/15 3.096
Chapter 91 20/07/15 3.097
Chapter 90 20/07/15 3.147
Chapter 89 20/07/15 3.133
Chapter 88 20/07/15 3.129
Chapter 87 20/07/15 3.121
Chapter 86 20/07/15 3.139
Chapter 85 20/07/15 3.109
Chapter 84 20/07/15 3.128
Chapter 83 20/07/15 3.125
Chapter 82 20/07/15 3.127
Chapter 81 20/07/15 3.137
Chapter 80 20/07/15 3.104
Chapter 79 20/07/15 3.095
Chapter 78 20/07/15 3.126
Chapter 77 20/07/15 3.129
Chapter 76 20/07/15 3.103
Chapter 75 20/07/15 3.116
Chapter 74 20/07/15 3.132
Chapter 73 20/07/15 3.126
Chapter 72 20/07/15 3.139
Chapter 71 20/07/15 3.104
Chapter 70 20/07/15 3.100
Chapter 69 20/07/15 3.088
Chapter 68 20/07/15 3.114
Chapter 67 20/07/15 3.112
Chapter 66 20/07/15 3.115
Chapter 65 20/07/15 3.120
Chapter 64 20/07/15 3.129
Chapter 63 20/07/15 3.098
Chapter 62 20/07/15 3.123
Chapter 61 20/07/15 3.132
Chapter 60 20/07/15 3.114
Chapter 59 20/07/15 3.104
Chapter 58 20/07/15 3.106
Chapter 57 20/07/15 3.116
Chapter 56 20/07/15 3.119
Chapter 55 20/07/15 3.108
Chapter 54 20/07/15 3.082
Chapter 53 20/07/15 3.119
Chapter 52 20/07/15 3.117
Chapter 51 20/07/15 3.100
Chapter 50 20/07/15 3.128
Chapter 49 20/07/15 3.143
Chapter 48 20/07/15 3.116
Chapter 47 20/07/15 3.191
Chapter 46 20/07/15 3.147
Chapter 45 20/07/15 3.113
Chapter 44 20/07/15 3.152
Chapter 43 20/07/15 3.114
Chapter 42 20/07/15 3.115
Chapter 41 20/07/15 3.151
Chapter 40 20/07/15 3.112
Chapter 39 20/07/15 3.156
Chapter 38 20/07/15 3.179
Chapter 37 20/07/15 3.138
Chapter 36 20/07/15 3.142
Chapter 35 20/07/15 3.131
Chapter 34 20/07/15 3.162
Chapter 33 20/07/15 3.148
Chapter 32 20/07/15 3.128
Chapter 31 20/07/15 3.133
Chapter 30 20/07/15 3.128
Chapter 29 20/07/15 3.148
Chapter 28 20/07/15 3.147
Chapter 27 20/07/15 3.151
Chapter 26 20/07/15 3.143
Chapter 25 20/07/15 3.152
Chapter 24 20/07/15 3.157
Chapter 23 20/07/15 3.152
Chapter 22 20/07/15 3.168
Chapter 21 20/07/15 3.155
Chapter 20 20/07/15 3.158
Chapter 19 20/07/15 3.125
Chapter 18 20/07/15 3.165
Chapter 17 20/07/15 3.136
Chapter 16 20/07/15 3.141
Chapter 15 20/07/15 3.137
Chapter 14 20/07/15 3.161
Chapter 13 20/07/15 3.157
Chapter 12 20/07/15 3.155
Chapter 11 20/07/15 3.163
Chapter 10 20/07/15 3.158
Chapter 9 20/07/15 3.185
Chapter 8 20/07/15 3.182
Chapter 7 20/07/15 3.185
Chapter 6 20/07/15 3.158
Chapter 5 20/07/15 3.177
Chapter 4 20/07/15 3.196
Chapter 3 20/07/15 3.190
Chapter 2 20/07/15 3.188
Chapter 1 20/07/15 3.215
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch