Lá chắn mắt

Lá chắn mắt
Lượt xem: 36.083
Nội dung

Kobayakawa Sena là một cậu bé chuyên bị sai vặt lúc còn học tiểu học và trung học. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cậu bắt đầu nhập học ở trường Deimon và Hiruma - đội trưởng câu lạc bộ bóng bầu dục đã phát hiện ra khả năng đặc biệt ở cậu rất phù hợp với môn thể thao này. Hiruma đã "nhận" ...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 333 20/07/15 3.440
Chapter 332 20/07/15 3.274
Chapter 331 20/07/15 3.259
Chapter 330 20/07/15 3.133
Chapter 329 20/07/15 3.133
Chapter 328 20/07/15 3.107
Chapter 327 20/07/15 3.111
Chapter 326 20/07/15 3.116
Chapter 325 20/07/15 3.118
Chapter 324 20/07/15 3.097
Chapter 323 20/07/15 3.105
Chapter 322 20/07/15 3.117
Chapter 321 20/07/15 3.078
Chapter 320 20/07/15 3.086
Chapter 319 20/07/15 3.071
Chapter 318 20/07/15 3.097
Chapter 317 20/07/15 3.105
Chapter 316 20/07/15 3.116
Chapter 315 20/07/15 3.099
Chapter 314 20/07/15 3.129
Chapter 313 20/07/15 3.125
Chapter 312 20/07/15 3.096
Chapter 311 20/07/15 3.107
Chapter 310 20/07/15 3.115
Chapter 309 20/07/15 3.092
Chapter 308 20/07/15 3.112
Chapter 307 20/07/15 3.132
Chapter 306 20/07/15 3.148
Chapter 305 20/07/15 3.121
Chapter 304 20/07/15 3.141
Chapter 303 20/07/15 3.116
Chapter 302 20/07/15 3.132
Chapter 301 20/07/15 3.130
Chapter 300 20/07/15 3.109
Chapter 299 20/07/15 3.077
Chapter 298 20/07/15 3.102
Chapter 297 20/07/15 3.099
Chapter 296 20/07/15 3.093
Chapter 295 20/07/15 3.099
Chapter 294 20/07/15 3.096
Chapter 293 20/07/15 3.094
Chapter 292 20/07/15 3.093
Chapter 291 20/07/15 3.093
Chapter 290 20/07/15 3.084
Chapter 289 20/07/15 3.098
Chapter 288 20/07/15 3.084
Chapter 287 20/07/15 3.130
Chapter 250 16/01/16 3.116
Chapter 249 15/01/16 3.091
Chapter 248 08/01/16 3.094
Chapter 247 06/01/16 3.093
Chapter 246 04/01/16 3.094
Chapter 245 02/01/16 3.096
Chapter 244 27/12/15 3.134
Chapter 243 20/07/15 3.113
Chapter 242 20/07/15 3.112
Chapter 241 20/07/15 3.119
Chapter 240 20/07/15 3.123
Chapter 239 20/07/15 3.125
Chapter 238 20/07/15 3.118
Chapter 237 20/07/15 3.121
Chapter 236 20/07/15 3.090
Chapter 235 20/07/15 3.112
Chapter 234 20/07/15 3.108
Chapter 233 20/07/15 3.113
Chapter 232 20/07/15 3.103
Chapter 231 20/07/15 3.120
Chapter 230 20/07/15 3.106
Chapter 229 20/07/15 3.105
Chapter 228 20/07/15 3.106
Chapter 227 20/07/15 3.110
Chapter 226 20/07/15 3.120
Chapter 225 20/07/15 3.112
Chapter 224 20/07/15 3.085
Chapter 223 20/07/15 3.112
Chapter 222 20/07/15 3.116
Chapter 221 20/07/15 3.111
Chapter 220 20/07/15 3.120
Chapter 219 20/07/15 3.082
Chapter 218 20/07/15 3.079
Chapter 217 20/07/15 3.101
Chapter 216 20/07/15 3.105
Chapter 215 20/07/15 3.110
Chapter 214 20/07/15 3.101
Chapter 213 20/07/15 3.101
Chapter 212 20/07/15 3.100
Chapter 211 20/07/15 3.102
Chapter 210 20/07/15 3.081
Chapter 209 20/07/15 3.079
Chapter 208 20/07/15 3.114
Chapter 207 20/07/15 3.117
Chapter 206 20/07/15 3.091
Chapter 205 20/07/15 3.119
Chapter 204 02/01/16 3.108
Chapter 203 20/07/15 3.114
Chapter 202 20/07/15 3.130
Chapter 201 20/07/15 3.095
Chapter 200 20/07/15 3.144
Chapter 199 20/07/15 3.136
Chapter 198 20/07/15 3.117
Chapter 197 20/07/15 3.117
Chapter 196 20/07/15 3.113
Chapter 195 20/07/15 3.115
Chapter 194 20/07/15 3.118
Chapter 193 20/07/15 3.127
Chapter 192 20/07/15 3.104
Chapter 191 20/07/15 3.134
Chapter 190 20/07/15 3.097
Chapter 189 20/07/15 3.115
Chapter 188 20/07/15 3.128
Chapter 187 20/07/15 3.117
Chapter 186 20/07/15 3.106
Chapter 185 20/07/15 3.113
Chapter 184 20/07/15 3.118
Chapter 183 20/07/15 3.103
Chapter 182 20/07/15 3.122
Chapter 181 20/07/15 3.114
Chapter 180 20/07/15 3.113
Chapter 179 20/07/15 3.109
Chapter 178 20/07/15 3.104
Chapter 177 20/07/15 3.075
Chapter 176 20/07/15 3.104
Chapter 175 20/07/15 3.097
Chapter 174 20/07/15 3.116
Chapter 173 20/07/15 3.097
Chapter 172 20/07/15 3.097
Chapter 171 20/07/15 3.085
Chapter 170 20/07/15 3.122
Chapter 169 20/07/15 3.093
Chapter 168 20/07/15 3.126
Chapter 167 20/07/15 3.100
Chapter 166 20/07/15 3.129
Chapter 165 20/07/15 3.118
Chapter 164 20/07/15 3.096
Chapter 163 20/07/15 3.119
Chapter 162 20/07/15 3.106
Chapter 161 20/07/15 3.116
Chapter 160 20/07/15 3.109
Chapter 159 20/07/15 3.089
Chapter 158 20/07/15 3.106
Chapter 157 20/07/15 3.106
Chapter 156 20/07/15 3.081
Chapter 155 20/07/15 3.127
Chapter 154 20/07/15 3.124
Chapter 153 20/07/15 3.114
Chapter 152 20/07/15 3.117
Chapter 151 20/07/15 3.134
Chapter 150 20/07/15 3.092
Chapter 149 20/07/15 3.109
Chapter 148 20/07/15 3.115
Chapter 147 20/07/15 3.104
Chapter 146 20/07/15 3.087
Chapter 145 20/07/15 3.112
Chapter 144 20/07/15 3.112
Chapter 143 20/07/15 3.120
Chapter 142 20/07/15 3.090
Chapter 141 20/07/15 3.108
Chapter 140 20/07/15 3.092
Chapter 139 20/07/15 3.081
Chapter 138 20/07/15 3.082
Chapter 137 20/07/15 3.100
Chapter 136 20/07/15 3.103
Chapter 135 20/07/15 3.107
Chapter 134 20/07/15 3.125
Chapter 133.5 20/07/15 3.102
Chapter 133 20/07/15 3.099
Chapter 132 20/07/15 3.112
Chapter 131 20/07/15 3.108
Chapter 130 20/07/15 3.113
Chapter 129 20/07/15 3.100
Chapter 128 20/07/15 3.105
Chapter 127 20/07/15 3.112
Chapter 126 20/07/15 3.108
Chapter 125 20/07/15 3.105
Chapter 124.5 20/07/15 3.090
Chapter 124 20/07/15 3.106
Chapter 123 20/07/15 3.114
Chapter 122 20/07/15 3.097
Chapter 121 20/07/15 3.113
Chapter 116 20/07/15 3.118
Chapter 115 20/07/15 3.114
Chapter 114 20/07/15 3.106
Chapter 102 20/07/15 3.102
Chapter 101 20/07/15 3.098
Chapter 100 20/07/15 3.101
Chapter 99 20/07/15 3.116
Chapter 98 20/07/15 3.123
Chapter 97 20/07/15 3.114
Chapter 96 20/07/15 3.115
Chapter 95 20/07/15 3.113
Chapter 94 20/07/15 3.111
Chapter 93 20/07/15 3.094
Chapter 92 20/07/15 3.087
Chapter 91 20/07/15 3.087
Chapter 90 20/07/15 3.139
Chapter 89 20/07/15 3.123
Chapter 88 20/07/15 3.118
Chapter 87 20/07/15 3.112
Chapter 86 20/07/15 3.127
Chapter 85 20/07/15 3.098
Chapter 84 20/07/15 3.118
Chapter 83 20/07/15 3.117
Chapter 82 20/07/15 3.118
Chapter 81 20/07/15 3.126
Chapter 80 20/07/15 3.092
Chapter 79 20/07/15 3.086
Chapter 78 20/07/15 3.115
Chapter 77 20/07/15 3.119
Chapter 76 20/07/15 3.093
Chapter 75 20/07/15 3.108
Chapter 74 20/07/15 3.123
Chapter 73 20/07/15 3.117
Chapter 72 20/07/15 3.129
Chapter 71 20/07/15 3.093
Chapter 70 20/07/15 3.090
Chapter 69 20/07/15 3.078
Chapter 68 20/07/15 3.104
Chapter 67 20/07/15 3.103
Chapter 66 20/07/15 3.107
Chapter 65 20/07/15 3.111
Chapter 64 20/07/15 3.117
Chapter 63 20/07/15 3.088
Chapter 62 20/07/15 3.112
Chapter 61 20/07/15 3.123
Chapter 60 20/07/15 3.105
Chapter 59 20/07/15 3.095
Chapter 58 20/07/15 3.096
Chapter 57 20/07/15 3.108
Chapter 56 20/07/15 3.111
Chapter 55 20/07/15 3.101
Chapter 54 20/07/15 3.074
Chapter 53 20/07/15 3.108
Chapter 52 20/07/15 3.108
Chapter 51 20/07/15 3.089
Chapter 50 20/07/15 3.118
Chapter 49 20/07/15 3.133
Chapter 48 20/07/15 3.107
Chapter 47 20/07/15 3.180
Chapter 46 20/07/15 3.140
Chapter 45 20/07/15 3.105
Chapter 44 20/07/15 3.141
Chapter 43 20/07/15 3.104
Chapter 42 20/07/15 3.104
Chapter 41 20/07/15 3.141
Chapter 40 20/07/15 3.103
Chapter 39 20/07/15 3.147
Chapter 38 20/07/15 3.171
Chapter 37 20/07/15 3.130
Chapter 36 20/07/15 3.135
Chapter 35 20/07/15 3.123
Chapter 34 20/07/15 3.153
Chapter 33 20/07/15 3.140
Chapter 32 20/07/15 3.119
Chapter 31 20/07/15 3.122
Chapter 30 20/07/15 3.119
Chapter 29 20/07/15 3.142
Chapter 28 20/07/15 3.140
Chapter 27 20/07/15 3.143
Chapter 26 20/07/15 3.133
Chapter 25 20/07/15 3.146
Chapter 24 20/07/15 3.151
Chapter 23 20/07/15 3.146
Chapter 22 20/07/15 3.161
Chapter 21 20/07/15 3.148
Chapter 20 20/07/15 3.152
Chapter 19 20/07/15 3.119
Chapter 18 20/07/15 3.159
Chapter 17 20/07/15 3.129
Chapter 16 20/07/15 3.134
Chapter 15 20/07/15 3.131
Chapter 14 20/07/15 3.155
Chapter 13 20/07/15 3.151
Chapter 12 20/07/15 3.148
Chapter 11 20/07/15 3.156
Chapter 10 20/07/15 3.152
Chapter 9 20/07/15 3.177
Chapter 8 20/07/15 3.175
Chapter 7 20/07/15 3.178
Chapter 6 20/07/15 3.151
Chapter 5 20/07/15 3.170
Chapter 4 20/07/15 3.189
Chapter 3 20/07/15 3.181
Chapter 2 20/07/15 3.181
Chapter 1 20/07/15 3.203
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
nghaolo 22:47 14/04/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
lehuyanhxe 23:25 09/04/16Báo vi phạm
Số lượt xem là hơn 2.000.000 Mà lượt yêu thích ( theo dõi ) thì chỉ có 457 , Ở đây toàn mấy bạn trẻ trâu thích xem free mà đòi hỏi chap mới ra liên tục Chắc cha mẹ không dạy là trên đời đ*o có gì Free trường tồn
  • Author
    namhuy1998 12:12 03/05/16Báo vi phạm
    vậy bạn follow chưa mà dạy đời ghê vậy Mà người ta follow hay không là quyền của người ta, đâu khiến bạn xen vào
AuthorTrả lời
DauTrocTocDai 20:59 10/01/16Báo vi phạm
hay vlin`
AuthorTrả lời
MangaFan 20:16 04/01/16Báo vi phạm
up cl gì vậy
AuthorTrả lời
bboy777 23:20 02/01/16Báo vi phạm
gần năm trời mới có chap !!!

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch