Lãng khách Kenshin

Lãng khách Kenshin
Lượt xem: 18.452
Nội dung

Himura Kenshin là một Hitokiri (sát thủ) huyền thoại cuối đời Bakumatsu (thời nhà Mạc), được mệnh danh là Hitokiri Battousai, với môn phái "Hitten Mitsuru Ryu" (hay còn gọi là : Phi Thiên Ngự Kiếm). Anh vung kiếm hy vọng có thể xây dựng một thời đại mới, đem lại hạnh phúc và ấm no cho nhân dân, khi Bakumatsu sụp đổ thì anh biến mất với lời thề sẽ không bao giờ giết thêm bất cứ ai. Anh trở thành một lãng khách đi ngao du thiên hạ, dùng thanh kiếm lưỡi ngược của mình để bảo vệ những người yếu thế, 10 năm sau, anh gặp Kamiya Kaoru và đã ở lại võ đường của cô và ở đây 1 lần nữa anh lại vung kiếm chống lại cái ác, làm sống lại tay kiếm huyền thoại tưởng đã chìm vào quên lãng

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 255: - END 15/03/15 3.191
Chapter 254 15/03/15 3.140
Chapter 253 15/03/15 3.127
Chapter 252 15/03/15 3.085
Chapter 251 15/03/15 3.102
Chapter 250 15/03/15 3.081
Chapter 249 15/03/15 3.063
Chapter 248 15/03/15 3.058
Chapter 247 15/03/15 3.047
Chapter 246 15/03/15 3.051
Chapter 245 15/03/15 3.054
Chapter 244 15/03/15 3.056
Chapter 243 15/03/15 3.052
Chapter 242 15/03/15 3.060
Chapter 241 15/03/15 3.060
Chapter 240 15/03/15 3.062
Chapter 239 15/03/15 3.063
Chapter 238 15/03/15 3.051
Chapter 237 15/03/15 3.044
Chapter 236 15/03/15 3.050
Chapter 235 15/03/15 3.054
Chapter 234 15/03/15 3.067
Chapter 233 15/03/15 3.052
Chapter 232 15/03/15 3.044
Chapter 231 15/03/15 3.047
Chapter 230 15/03/15 3.052
Chapter 229 15/03/15 3.046
Chapter 228 15/03/15 3.047
Chapter 227 15/03/15 3.056
Chapter 226 15/03/15 3.054
Chapter 225 15/03/15 3.057
Chapter 224 15/03/15 3.051
Chapter 223 15/03/15 3.047
Chapter 222 15/03/15 3.045
Chapter 221 15/03/15 3.046
Chapter 220 15/03/15 3.049
Chapter 219 15/03/15 3.054
Chapter 218 15/03/15 3.049
Chapter 217 15/03/15 3.051
Chapter 216 15/03/15 3.052
Chapter 215 15/03/15 3.045
Chapter 214 15/03/15 3.051
Chapter 213 15/03/15 3.045
Chapter 212 15/03/15 3.051
Chapter 211 15/03/15 3.051
Chapter 210 15/03/15 3.061
Chapter 209 15/03/15 3.050
Chapter 208 15/03/15 3.051
Chapter 207 15/03/15 3.054
Chapter 206 15/03/15 3.048
Chapter 205 15/03/15 3.043
Chapter 204 15/03/15 3.043
Chapter 203 15/03/15 3.048
Chapter 202 15/03/15 3.042
Chapter 201 15/03/15 3.044
Chapter 200 15/03/15 3.048
Chapter 199 15/03/15 3.045
Chapter 198 15/03/15 3.043
Chapter 197 15/03/15 3.040
Chapter 196 15/03/15 3.043
Chapter 195 15/03/15 3.048
Chapter 194 15/03/15 3.045
Chapter 193 15/03/15 3.050
Chapter 192 15/03/15 3.042
Chapter 191 15/03/15 3.041
Chapter 190 15/03/15 3.045
Chapter 189 15/03/15 3.043
Chapter 188 15/03/15 3.046
Chapter 187 15/03/15 3.048
Chapter 186 15/03/15 3.044
Chapter 185 15/03/15 3.047
Chapter 184 15/03/15 3.044
Chapter 183 15/03/15 3.045
Chapter 182 15/03/15 3.045
Chapter 181 15/03/15 3.045
Chapter 180 15/03/15 3.053
Chapter 179 15/03/15 3.045
Chapter 178 15/03/15 3.045
Chapter 177 15/03/15 3.045
Chapter 176 15/03/15 3.044
Chapter 175 15/03/15 3.052
Chapter 174 15/03/15 3.046
Chapter 173 15/03/15 3.040
Chapter 172 15/03/15 3.043
Chapter 171 15/03/15 3.042
Chapter 170 15/03/15 3.056
Chapter 169 15/03/15 3.041
Chapter 168 15/03/15 3.061
Chapter 167 15/03/15 3.041
Chapter 166 15/03/15 3.047
Chapter 165 15/03/15 3.046
Chapter 164 15/03/15 3.049
Chapter 163 15/03/15 3.055
Chapter 162 15/03/15 3.055
Chapter 161 15/03/15 3.049
Chapter 160 15/03/15 3.051
Chapter 159 15/03/15 3.047
Chapter 158 15/03/15 3.049
Chapter 157 15/03/15 3.052
Chapter 156 15/03/15 3.053
Chapter 155 15/03/15 3.056
Chapter 154 15/03/15 3.048
Chapter 153 15/03/15 3.056
Chapter 152 15/03/15 3.053
Chapter 151 15/03/15 3.077
Chapter 150 15/03/15 3.068
Chapter 149 15/03/15 3.062
Chapter 148 15/03/15 3.065
Chapter 147 15/03/15 3.063
Chapter 146 15/03/15 3.064
Chapter 145 15/03/15 3.063
Chapter 144 15/03/15 3.063
Chapter 143 15/03/15 3.057
Chapter 142 15/03/15 3.055
Chapter 141 15/03/15 3.062
Chapter 140 15/03/15 3.067
Chapter 139 15/03/15 3.057
Chapter 138 15/03/15 3.061
Chapter 137 15/03/15 3.063
Chapter 136 15/03/15 3.062
Chapter 135 15/03/15 3.058
Chapter 134 15/03/15 3.062
Chapter 133 15/03/15 3.067
Chapter 132 15/03/15 3.061
Chapter 131 15/03/15 3.061
Chapter 130 15/03/15 3.068
Chapter 129 15/03/15 3.057
Chapter 128 15/03/15 3.064
Chapter 127 15/03/15 3.064
Chapter 126 15/03/15 3.062
Chapter 125 15/03/15 3.061
Chapter 124 15/03/15 3.078
Chapter 123 15/03/15 3.067
Chapter 122 15/03/15 3.060
Chapter 121 15/03/15 3.058
Chapter 120 15/03/15 3.064
Chapter 119 15/03/15 3.058
Chapter 118 15/03/15 3.051
Chapter 117 15/03/15 3.055
Chapter 116 15/03/15 3.058
Chapter 115 15/03/15 3.061
Chapter 114 15/03/15 3.058
Chapter 113 15/03/15 3.060
Chapter 112 15/03/15 3.059
Chapter 111 15/03/15 3.065
Chapter 110 15/03/15 3.060
Chapter 109 15/03/15 3.051
Chapter 108 15/03/15 3.053
Chapter 107 15/03/15 3.053
Chapter 106 15/03/15 3.060
Chapter 105 15/03/15 3.056
Chapter 104 15/03/15 3.059
Chapter 103 15/03/15 3.059
Chapter 102 15/03/15 3.058
Chapter 101 15/03/15 3.062
Chapter 100 15/03/15 3.067
Chapter 99 15/03/15 3.059
Chapter 98 15/03/15 3.060
Chapter 97 15/03/15 3.056
Chapter 96 15/03/15 3.059
Chapter 95 15/03/15 3.063
Chapter 94 15/03/15 3.057
Chapter 93 15/03/15 3.057
Chapter 92 15/03/15 3.055
Chapter 91 15/03/15 3.053
Chapter 90 15/03/15 3.059
Chapter 89 15/03/15 3.081
Chapter 88 15/03/15 3.057
Chapter 87 15/03/15 3.061
Chapter 86 15/03/15 3.061
Chapter 85 15/03/15 3.057
Chapter 84 15/03/15 3.060
Chapter 83 15/03/15 3.060
Chapter 82 15/03/15 3.057
Chapter 81 15/03/15 3.057
Chapter 80 15/03/15 3.060
Chapter 79 15/03/15 3.055
Chapter 78 15/03/15 3.058
Chapter 77 15/03/15 3.051
Chapter 76 15/03/15 3.051
Chapter 75 15/03/15 3.057
Chapter 74 15/03/15 3.055
Chapter 73 15/03/15 3.054
Chapter 72 15/03/15 3.058
Chapter 71 15/03/15 3.067
Chapter 70 15/03/15 3.062
Chapter 69 15/03/15 3.050
Chapter 68 15/03/15 3.059
Chapter 67 15/03/15 3.055
Chapter 66 15/03/15 3.053
Chapter 65 15/03/15 3.060
Chapter 64 15/03/15 3.055
Chapter 63 15/03/15 3.055
Chapter 62 15/03/15 3.061
Chapter 61 15/03/15 3.062
Chapter 60 15/03/15 3.062
Chapter 59 15/03/15 3.061
Chapter 58 15/03/15 3.065
Chapter 57 15/03/15 3.062
Chapter 56 15/03/15 3.067
Chapter 55 15/03/15 3.068
Chapter 54 15/03/15 3.076
Chapter 53 15/03/15 3.067
Chapter 52 15/03/15 3.092
Chapter 51 15/03/15 3.065
Chapter 50 15/03/15 3.064
Chapter 49 15/03/15 3.073
Chapter 48 15/03/15 3.068
Chapter 47.5 17/03/15 3.070
Chapter 47 15/03/15 3.062
Chapter 46 15/03/15 3.067
Chapter 45 15/03/15 3.090
Chapter 44 15/03/15 3.061
Chapter 43 15/03/15 3.061
Chapter 42 15/03/15 3.061
Chapter 41 15/03/15 3.056
Chapter 40 15/03/15 3.070
Chapter 39 15/03/15 3.053
Chapter 38 15/03/15 3.054
Chapter 37 15/03/15 3.051
Chapter 36 15/03/15 3.058
Chapter 35 15/03/15 3.057
Chapter 34 15/03/15 3.059
Chapter 33 15/03/15 3.053
Chapter 32 15/03/15 3.059
Chapter 31 15/03/15 3.062
Chapter 30 15/03/15 3.063
Chapter 29 15/03/15 3.063
Chapter 28 15/03/15 3.060
Chapter 27 15/03/15 3.059
Chapter 26 15/03/15 3.061
Chapter 25 15/03/15 3.067
Chapter 24 15/03/15 3.065
Chapter 23 15/03/15 3.066
Chapter 22.5 17/03/15 3.074
Chapter 22 15/03/15 3.073
Chapter 21 15/03/15 3.067
Chapter 20 15/03/15 3.070
Chapter 19 15/03/15 3.067
Chapter 18 15/03/15 3.064
Chapter 17 15/03/15 3.063
Chapter 16 15/03/15 3.065
Chapter 15 15/03/15 3.075
Chapter 14 15/03/15 3.076
Chapter 13 15/03/15 3.077
Chapter 12 15/03/15 3.070
Chapter 11 15/03/15 3.070
Chapter 10 15/03/15 3.085
Chapter 9 15/03/15 3.075
Chapter 8 15/03/15 3.069
Chapter 7 15/03/15 3.083
Chapter 6.5 17/03/15 3.097
Chapter 6 15/03/15 3.070
Chapter 5 15/03/15 3.086
Chapter 4 15/03/15 3.082
Chapter 3 15/03/15 3.103
Chapter 2 15/03/15 3.125
Chapter 1 15/03/15 3.155
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
HQ.end game 22:53 27/08/16
ad sữa chap lại đi die hết rồi
  • Author
    NetTruyenQuản trị viên 08:15 28/08/16
    Die chap nào bạn? Xem vài chap thấy vẫn bình thường mà

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch