Law of Ueki Plus

Law of Ueki Plus
Lượt xem: 6.418
Nội dung

Bộ truyện "Luật của Ueki Plus" ra đời sau 2 năm kể từ khi phần một "Luật của Ueki" kết thúc. Các bạn của chúng ta đã đi theo mỗi con đường riêng, đang sống trong hòa bình. Tuy nhiên, một lần nữa Trái Đất lại rơi vào một âm mưu trộm cắp: những kỉ niệm của mọi người trên thế giới, Ueki- người duy nhất không bị trộm mất kỉ niệm của mình, đã lên đường đến một thế giới mới để giải phóng kỉ niệm của mọi người. Tại đây, nơi mà những người bạn mới, những địch thủ mới và những sức mạnh mới đang chờ đợi cậu ta.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 69 17/03/15 3.052
Chapter 68 17/03/15 3.048
Chapter 67 17/03/15 3.037
Chapter 66 17/03/15 3.041
Chapter 65 17/03/15 3.037
Chapter 64 17/03/15 3.038
Chapter 63 17/03/15 3.038
Chapter 62 17/03/15 3.035
Chapter 61 17/03/15 3.037
Chapter 60 17/03/15 3.041
Chapter 59 17/03/15 3.031
Chapter 58 17/03/15 3.034
Chapter 57 17/03/15 3.038
Chapter 56 17/03/15 3.034
Chapter 55 17/03/15 3.035
Chapter 54 17/03/15 3.036
Chapter 53 17/03/15 3.034
Chapter 52 17/03/15 3.036
Chapter 51 17/03/15 3.033
Chapter 50 17/03/15 3.042
Chapter 49 17/03/15 3.040
Chapter 48 17/03/15 3.034
Chapter 47 17/03/15 3.035
Chapter 46 17/03/15 3.044
Chapter 45 17/03/15 3.037
Chapter 44 17/03/15 3.039
Chapter 43 17/03/15 3.034
Chapter 42 17/03/15 3.042
Chapter 41 17/03/15 3.034
Chapter 40 17/03/15 3.039
Chapter 39 17/03/15 3.040
Chapter 38 17/03/15 3.033
Chapter 37 17/03/15 3.035
Chapter 36 17/03/15 3.037
Chapter 35 17/03/15 3.035
Chapter 34 17/03/15 3.055
Chapter 33 17/03/15 3.105
Chapter 32 17/03/15 3.042
Chapter 31 17/03/15 3.043
Chapter 30 17/03/15 3.034
Chapter 29 17/03/15 3.046
Chapter 28 17/03/15 3.037
Chapter 27 17/03/15 3.037
Chapter 26 17/03/15 3.045
Chapter 25 17/03/15 3.046
Chapter 24 17/03/15 3.039
Chapter 23 17/03/15 3.039
Chapter 22 17/03/15 3.044
Chapter 21 17/03/15 3.048
Chapter 20 17/03/15 3.042
Chapter 19 17/03/15 3.039
Chapter 18 17/03/15 3.043
Chapter 17 15/03/15 3.038
Chapter 17 15/03/15 3.037
Chapter 16 15/03/15 3.043
Chapter 16 15/03/15 3.040
Chapter 15 15/03/15 3.039
Chapter 15 15/03/15 3.041
Chapter 14 15/03/15 3.045
Chapter 14 15/03/15 3.039
Chapter 13 15/03/15 3.043
Chapter 13 15/03/15 3.046
Chapter 12 15/03/15 3.044
Chapter 12 15/03/15 3.040
Chapter 11 15/03/15 3.044
Chapter 11 15/03/15 3.044
Chapter 10 15/03/15 3.048
Chapter 10 15/03/15 3.057
Chapter 9 15/03/15 3.046
Chapter 9 15/03/15 3.037
Chapter 8 15/03/15 3.049
Chapter 8 15/03/15 3.045
Chapter 7 15/03/15 3.039
Chapter 7 15/03/15 3.043
Chapter 6 15/03/15 3.039
Chapter 6 15/03/15 3.039
Chapter 5 15/03/15 3.047
Chapter 4 15/03/15 3.042
Chapter 3 15/03/15 3.039
Chapter 2 15/03/15 3.046
Chapter 1 15/03/15 3.065
Chapter 0 17/03/15 3.062
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch