Liar Game

Liar Game
Lượt xem: 11.817
Nội dung

Câu chuyện về Liar Game bắt đầu khi 1 tấm thiệp được gửi đến cho Kanzaki Nao, một cô gái thuộc dạng... ngây thơ cụ. Kèm với tấm thiệp bí ẩn này là 100 triệu yên. Cô gái đáng thương bị ép buộc phải tham gia 1 trò chơi khủng khiếp có tên là LIAR GAME, trong đó luật chơi rất đơn giản: hãy cướp cho được tiền của đối thủ, và nếu ai bị mất tiền, thì sẽ buộc phải mang một khoản nợ bằng đúng số tiền đó... Điều đó cũng có nghĩa là: Nếu bị mất 100 triệu yên, thì bạn sẽ phải mang nợ 100 triệu. Trong hoàn cảnh này, cô gái ngây thơ thật thà phải làm sao, cam chịu mang nợ, hay là tìm người giúp đỡ, cho dù đấy có là ai đi chăng nữa...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 201 15/03/15 3.135
Chapter 200 15/03/15 3.063
Chapter 199 15/03/15 3.075
Chapter 198 15/03/15 3.035
Chapter 197 15/03/15 3.044
Chapter 196 15/03/15 3.041
Chapter 195 15/03/15 3.044
Chapter 194 15/03/15 3.042
Chapter 193 15/03/15 3.040
Chapter 192 15/03/15 3.038
Chapter 191 15/03/15 3.037
Chapter 190 15/03/15 3.044
Chapter 189 15/03/15 3.035
Chapter 188 15/03/15 3.035
Chapter 187 15/03/15 3.032
Chapter 186 15/03/15 3.040
Chapter 185 15/03/15 3.036
Chapter 184 15/03/15 3.039
Chapter 183 15/03/15 3.032
Chapter 182 15/03/15 3.038
Chapter 181 15/03/15 3.051
Chapter 180 15/03/15 3.036
Chapter 179 15/03/15 3.038
Chapter 178 15/03/15 3.033
Chapter 177 15/03/15 3.033
Chapter 176 15/03/15 3.040
Chapter 175 15/03/15 3.040
Chapter 174 15/03/15 3.038
Chapter 173 15/03/15 3.035
Chapter 172 15/03/15 3.041
Chapter 171 15/03/15 3.044
Chapter 170 15/03/15 3.040
Chapter 169 15/03/15 3.054
Chapter 168 15/03/15 3.046
Chapter 167 15/03/15 3.044
Chapter 166 15/03/15 3.048
Chapter 165 15/03/15 3.044
Chapter 164 15/03/15 3.045
Chapter 163 15/03/15 3.049
Chapter 162 15/03/15 3.056
Chapter 161 15/03/15 3.044
Chapter 160 15/03/15 3.055
Chapter 159 15/03/15 3.046
Chapter 158 15/03/15 3.048
Chapter 157 15/03/15 3.051
Chapter 156 15/03/15 3.048
Chapter 155 15/03/15 3.041
Chapter 154 15/03/15 3.046
Chapter 153 15/03/15 3.042
Chapter 152 15/03/15 3.039
Chapter 151 15/03/15 3.044
Chapter 150 15/03/15 3.037
Chapter 149 15/03/15 3.036
Chapter 148 15/03/15 3.032
Chapter 147 15/03/15 3.033
Chapter 146 15/03/15 3.033
Chapter 145 15/03/15 3.039
Chapter 144 15/03/15 3.033
Chapter 143 15/03/15 3.038
Chapter 142 15/03/15 3.035
Chapter 141 15/03/15 3.038
Chapter 140 15/03/15 3.038
Chapter 139 15/03/15 3.042
Chapter 138 15/03/15 3.036
Chapter 137 15/03/15 3.041
Chapter 136 15/03/15 3.034
Chapter 135 15/03/15 3.029
Chapter 134 15/03/15 3.035
Chapter 133 15/03/15 3.033
Chapter 132 15/03/15 3.028
Chapter 131 15/03/15 3.033
Chapter 130 15/03/15 3.032
Chapter 129 15/03/15 3.034
Chapter 128 15/03/15 3.031
Chapter 127 15/03/15 3.031
Chapter 126 15/03/15 3.031
Chapter 125 15/03/15 3.032
Chapter 124 15/03/15 3.028
Chapter 123 15/03/15 3.028
Chapter 122 15/03/15 3.028
Chapter 121 15/03/15 3.035
Chapter 120 15/03/15 3.031
Chapter 119 15/03/15 3.029
Chapter 118 15/03/15 3.028
Chapter 117 15/03/15 3.029
Chapter 116 15/03/15 3.042
Chapter 115 15/03/15 3.033
Chapter 114 15/03/15 3.029
Chapter 113 15/03/15 3.031
Chapter 112 15/03/15 3.031
Chapter 111 15/03/15 3.027
Chapter 110 15/03/15 3.033
Chapter 109 15/03/15 3.030
Chapter 108 15/03/15 3.028
Chapter 107 15/03/15 3.030
Chapter 106 15/03/15 3.046
Chapter 105 15/03/15 3.034
Chapter 104 15/03/15 3.032
Chapter 103 15/03/15 3.036
Chapter 102 15/03/15 3.035
Chapter 101 15/03/15 3.037
Chapter 100 15/03/15 3.035
Chapter 99 15/03/15 3.040
Chapter 98 15/03/15 3.043
Chapter 97 15/03/15 3.043
Chapter 96 15/03/15 3.041
Chapter 95 15/03/15 3.035
Chapter 94 15/03/15 3.036
Chapter 93 15/03/15 3.040
Chapter 92 15/03/15 3.040
Chapter 91 15/03/15 3.037
Chapter 90 15/03/15 3.040
Chapter 89 15/03/15 3.036
Chapter 88 15/03/15 3.036
Chapter 87 15/03/15 3.043
Chapter 86 15/03/15 3.042
Chapter 85 15/03/15 3.041
Chapter 84 15/03/15 3.057
Chapter 83 15/03/15 3.042
Chapter 82 15/03/15 3.034
Chapter 81 15/03/15 3.038
Chapter 80 15/03/15 3.035
Chapter 79 15/03/15 3.034
Chapter 78 15/03/15 3.030
Chapter 77 15/03/15 3.030
Chapter 76 15/03/15 3.039
Chapter 75 15/03/15 3.033
Chapter 74 15/03/15 3.039
Chapter 73 15/03/15 3.035
Chapter 72 15/03/15 3.030
Chapter 71 15/03/15 3.033
Chapter 70 15/03/15 3.036
Chapter 69 15/03/15 3.033
Chapter 68 15/03/15 3.030
Chapter 67 15/03/15 3.031
Chapter 66 15/03/15 3.028
Chapter 65 15/03/15 3.032
Chapter 64 15/03/15 3.029
Chapter 63 15/03/15 3.035
Chapter 62 15/03/15 3.034
Chapter 61 15/03/15 3.044
Chapter 60 15/03/15 3.040
Chapter 59 15/03/15 3.038
Chapter 58 15/03/15 3.040
Chapter 57 15/03/15 3.057
Chapter 56 15/03/15 3.074
Chapter 55 15/03/15 3.055
Chapter 54 15/03/15 3.050
Chapter 53 15/03/15 3.044
Chapter 52 15/03/15 3.049
Chapter 51 15/03/15 3.048
Chapter 50 15/03/15 3.048
Chapter 49 15/03/15 3.058
Chapter 48 15/03/15 3.045
Chapter 47 15/03/15 3.052
Chapter 46 15/03/15 3.053
Chapter 45 15/03/15 3.049
Chapter 44 15/03/15 3.049
Chapter 43 15/03/15 3.056
Chapter 42 15/03/15 3.047
Chapter 41 15/03/15 3.049
Chapter 40 15/03/15 3.051
Chapter 39 15/03/15 3.048
Chapter 38 15/03/15 3.050
Chapter 37 15/03/15 3.049
Chapter 36 15/03/15 3.055
Chapter 35 15/03/15 3.052
Chapter 34 15/03/15 3.049
Chapter 33 15/03/15 3.056
Chapter 32 15/03/15 3.057
Chapter 31 15/03/15 3.060
Chapter 30 15/03/15 3.059
Chapter 29 15/03/15 3.054
Chapter 28 15/03/15 3.062
Chapter 27 15/03/15 3.052
Chapter 26 15/03/15 3.056
Chapter 25 15/03/15 3.058
Chapter 24 15/03/15 3.058
Chapter 23 15/03/15 3.052
Chapter 22 15/03/15 3.051
Chapter 21 15/03/15 3.054
Chapter 20 15/03/15 3.054
Chapter 19 15/03/15 3.059
Chapter 18 15/03/15 3.071
Chapter 17 15/03/15 3.064
Chapter 16 15/03/15 3.059
Chapter 15 15/03/15 3.052
Chapter 14 15/03/15 3.049
Chapter 13 15/03/15 3.048
Chapter 12 15/03/15 3.046
Chapter 11 15/03/15 3.053
Chapter 10 15/03/15 3.056
Chapter 9 15/03/15 3.061
Chapter 8 15/03/15 3.071
Chapter 7 15/03/15 3.075
Chapter 6 15/03/15 3.073
Chapter 5 15/03/15 3.068
Chapter 4 15/03/15 3.056
Chapter 3 15/03/15 3.068
Chapter 2 15/03/15 3.086
Chapter 1 15/03/15 3.145
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch