Liar Game

Liar Game
Lượt xem: 10.139
Nội dung

Câu chuyện về Liar Game bắt đầu khi 1 tấm thiệp được gửi đến cho Kanzaki Nao, một cô gái thuộc dạng... ngây thơ cụ. Kèm với tấm thiệp bí ẩn này là 100 triệu yên. Cô gái đáng thương bị ép buộc phải tham gia 1 trò chơi khủng khiếp có tên là LIAR GAME, trong đó luật chơi rất đơn giản: hãy cướp cho được tiền của đối thủ, và nếu ai bị mất tiền, thì sẽ buộc phải mang một khoản nợ bằng đúng số tiền đó... Điều đó cũng có nghĩa là: Nếu bị mất 100 triệu yên, thì bạn sẽ phải mang nợ 100 triệu. Trong hoàn cảnh này, cô gái ngây thơ thật thà phải làm sao, cam chịu mang nợ, hay là tìm người giúp đỡ, cho dù đấy có là ai đi chăng nữa...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 201 15/03/15 3.106
Chapter 200 15/03/15 3.057
Chapter 199 15/03/15 3.064
Chapter 198 15/03/15 3.027
Chapter 197 15/03/15 3.035
Chapter 196 15/03/15 3.036
Chapter 195 15/03/15 3.035
Chapter 194 15/03/15 3.035
Chapter 193 15/03/15 3.036
Chapter 192 15/03/15 3.033
Chapter 191 15/03/15 3.034
Chapter 190 15/03/15 3.039
Chapter 189 15/03/15 3.032
Chapter 188 15/03/15 3.032
Chapter 187 15/03/15 3.030
Chapter 186 15/03/15 3.037
Chapter 185 15/03/15 3.032
Chapter 184 15/03/15 3.033
Chapter 183 15/03/15 3.030
Chapter 182 15/03/15 3.034
Chapter 181 15/03/15 3.041
Chapter 180 15/03/15 3.031
Chapter 179 15/03/15 3.033
Chapter 178 15/03/15 3.030
Chapter 177 15/03/15 3.028
Chapter 176 15/03/15 3.036
Chapter 175 15/03/15 3.034
Chapter 174 15/03/15 3.032
Chapter 173 15/03/15 3.027
Chapter 172 15/03/15 3.035
Chapter 171 15/03/15 3.038
Chapter 170 15/03/15 3.028
Chapter 169 15/03/15 3.045
Chapter 168 15/03/15 3.037
Chapter 167 15/03/15 3.035
Chapter 166 15/03/15 3.039
Chapter 165 15/03/15 3.035
Chapter 164 15/03/15 3.036
Chapter 163 15/03/15 3.038
Chapter 162 15/03/15 3.044
Chapter 161 15/03/15 3.034
Chapter 160 15/03/15 3.043
Chapter 159 15/03/15 3.035
Chapter 158 15/03/15 3.038
Chapter 157 15/03/15 3.036
Chapter 156 15/03/15 3.036
Chapter 155 15/03/15 3.032
Chapter 154 15/03/15 3.032
Chapter 153 15/03/15 3.035
Chapter 152 15/03/15 3.032
Chapter 151 15/03/15 3.035
Chapter 150 15/03/15 3.029
Chapter 149 15/03/15 3.027
Chapter 148 15/03/15 3.026
Chapter 147 15/03/15 3.027
Chapter 146 15/03/15 3.026
Chapter 145 15/03/15 3.032
Chapter 144 15/03/15 3.026
Chapter 143 15/03/15 3.031
Chapter 142 15/03/15 3.027
Chapter 141 15/03/15 3.028
Chapter 140 15/03/15 3.029
Chapter 139 15/03/15 3.032
Chapter 138 15/03/15 3.025
Chapter 137 15/03/15 3.032
Chapter 136 15/03/15 3.025
Chapter 135 15/03/15 3.022
Chapter 134 15/03/15 3.026
Chapter 133 15/03/15 3.025
Chapter 132 15/03/15 3.023
Chapter 131 15/03/15 3.025
Chapter 130 15/03/15 3.024
Chapter 129 15/03/15 3.027
Chapter 128 15/03/15 3.023
Chapter 127 15/03/15 3.024
Chapter 126 15/03/15 3.024
Chapter 125 15/03/15 3.024
Chapter 124 15/03/15 3.024
Chapter 123 15/03/15 3.024
Chapter 122 15/03/15 3.023
Chapter 121 15/03/15 3.028
Chapter 120 15/03/15 3.025
Chapter 119 15/03/15 3.024
Chapter 118 15/03/15 3.024
Chapter 117 15/03/15 3.025
Chapter 116 15/03/15 3.039
Chapter 115 15/03/15 3.030
Chapter 114 15/03/15 3.024
Chapter 113 15/03/15 3.025
Chapter 112 15/03/15 3.026
Chapter 111 15/03/15 3.023
Chapter 110 15/03/15 3.024
Chapter 109 15/03/15 3.026
Chapter 108 15/03/15 3.025
Chapter 107 15/03/15 3.024
Chapter 106 15/03/15 3.041
Chapter 105 15/03/15 3.029
Chapter 104 15/03/15 3.027
Chapter 103 15/03/15 3.027
Chapter 102 15/03/15 3.028
Chapter 101 15/03/15 3.029
Chapter 100 15/03/15 3.028
Chapter 99 15/03/15 3.034
Chapter 98 15/03/15 3.033
Chapter 97 15/03/15 3.031
Chapter 96 15/03/15 3.032
Chapter 95 15/03/15 3.030
Chapter 94 15/03/15 3.030
Chapter 93 15/03/15 3.031
Chapter 92 15/03/15 3.033
Chapter 91 15/03/15 3.031
Chapter 90 15/03/15 3.031
Chapter 89 15/03/15 3.033
Chapter 88 15/03/15 3.031
Chapter 87 15/03/15 3.036
Chapter 86 15/03/15 3.033
Chapter 85 15/03/15 3.034
Chapter 84 15/03/15 3.045
Chapter 83 15/03/15 3.030
Chapter 82 15/03/15 3.030
Chapter 81 15/03/15 3.029
Chapter 80 15/03/15 3.029
Chapter 79 15/03/15 3.027
Chapter 78 15/03/15 3.028
Chapter 77 15/03/15 3.029
Chapter 76 15/03/15 3.035
Chapter 75 15/03/15 3.028
Chapter 74 15/03/15 3.035
Chapter 73 15/03/15 3.030
Chapter 72 15/03/15 3.028
Chapter 71 15/03/15 3.031
Chapter 70 15/03/15 3.029
Chapter 69 15/03/15 3.027
Chapter 68 15/03/15 3.028
Chapter 67 15/03/15 3.031
Chapter 66 15/03/15 3.026
Chapter 65 15/03/15 3.028
Chapter 64 15/03/15 3.026
Chapter 63 15/03/15 3.027
Chapter 62 15/03/15 3.031
Chapter 61 15/03/15 3.034
Chapter 60 15/03/15 3.034
Chapter 59 15/03/15 3.034
Chapter 58 15/03/15 3.037
Chapter 57 15/03/15 3.042
Chapter 56 15/03/15 3.053
Chapter 55 15/03/15 3.046
Chapter 54 15/03/15 3.040
Chapter 53 15/03/15 3.036
Chapter 52 15/03/15 3.038
Chapter 51 15/03/15 3.038
Chapter 50 15/03/15 3.040
Chapter 49 15/03/15 3.041
Chapter 48 15/03/15 3.035
Chapter 47 15/03/15 3.040
Chapter 46 15/03/15 3.040
Chapter 45 15/03/15 3.034
Chapter 44 15/03/15 3.036
Chapter 43 15/03/15 3.046
Chapter 42 15/03/15 3.036
Chapter 41 15/03/15 3.037
Chapter 40 15/03/15 3.041
Chapter 39 15/03/15 3.036
Chapter 38 15/03/15 3.041
Chapter 37 15/03/15 3.041
Chapter 36 15/03/15 3.042
Chapter 35 15/03/15 3.042
Chapter 34 15/03/15 3.041
Chapter 33 15/03/15 3.045
Chapter 32 15/03/15 3.047
Chapter 31 15/03/15 3.045
Chapter 30 15/03/15 3.046
Chapter 29 15/03/15 3.045
Chapter 28 15/03/15 3.051
Chapter 27 15/03/15 3.046
Chapter 26 15/03/15 3.050
Chapter 25 15/03/15 3.050
Chapter 24 15/03/15 3.047
Chapter 23 15/03/15 3.044
Chapter 22 15/03/15 3.043
Chapter 21 15/03/15 3.046
Chapter 20 15/03/15 3.045
Chapter 19 15/03/15 3.051
Chapter 18 15/03/15 3.054
Chapter 17 15/03/15 3.047
Chapter 16 15/03/15 3.049
Chapter 15 15/03/15 3.041
Chapter 14 15/03/15 3.038
Chapter 13 15/03/15 3.039
Chapter 12 15/03/15 3.037
Chapter 11 15/03/15 3.038
Chapter 10 15/03/15 3.047
Chapter 9 15/03/15 3.050
Chapter 8 15/03/15 3.054
Chapter 7 15/03/15 3.057
Chapter 6 15/03/15 3.053
Chapter 5 15/03/15 3.049
Chapter 4 15/03/15 3.043
Chapter 3 15/03/15 3.053
Chapter 2 15/03/15 3.059
Chapter 1 15/03/15 3.111
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch