Liar Game

Liar Game
Lượt xem: 10.710
Nội dung

Câu chuyện về Liar Game bắt đầu khi 1 tấm thiệp được gửi đến cho Kanzaki Nao, một cô gái thuộc dạng... ngây thơ cụ. Kèm với tấm thiệp bí ẩn này là 100 triệu yên. Cô gái đáng thương bị ép buộc phải tham gia 1 trò chơi khủng khiếp có tên là LIAR GAME, trong đó luật chơi rất đơn giản: hãy cướp cho được tiền của đối thủ, và nếu ai bị mất tiền, thì sẽ buộc phải mang một khoản nợ bằng đúng số tiền đó... Điều đó cũng có nghĩa là: Nếu bị mất 100 triệu yên, thì bạn sẽ phải mang nợ 100 triệu. Trong hoàn cảnh này, cô gái ngây thơ thật thà phải làm sao, cam chịu mang nợ, hay là tìm người giúp đỡ, cho dù đấy có là ai đi chăng nữa...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 201 15/03/15 3.119
Chapter 200 15/03/15 3.057
Chapter 199 15/03/15 3.066
Chapter 198 15/03/15 3.028
Chapter 197 15/03/15 3.038
Chapter 196 15/03/15 3.037
Chapter 195 15/03/15 3.036
Chapter 194 15/03/15 3.036
Chapter 193 15/03/15 3.036
Chapter 192 15/03/15 3.034
Chapter 191 15/03/15 3.035
Chapter 190 15/03/15 3.040
Chapter 189 15/03/15 3.033
Chapter 188 15/03/15 3.032
Chapter 187 15/03/15 3.030
Chapter 186 15/03/15 3.037
Chapter 185 15/03/15 3.032
Chapter 184 15/03/15 3.035
Chapter 183 15/03/15 3.030
Chapter 182 15/03/15 3.036
Chapter 181 15/03/15 3.046
Chapter 180 15/03/15 3.033
Chapter 179 15/03/15 3.035
Chapter 178 15/03/15 3.031
Chapter 177 15/03/15 3.029
Chapter 176 15/03/15 3.037
Chapter 175 15/03/15 3.037
Chapter 174 15/03/15 3.035
Chapter 173 15/03/15 3.030
Chapter 172 15/03/15 3.038
Chapter 171 15/03/15 3.040
Chapter 170 15/03/15 3.031
Chapter 169 15/03/15 3.047
Chapter 168 15/03/15 3.040
Chapter 167 15/03/15 3.038
Chapter 166 15/03/15 3.041
Chapter 165 15/03/15 3.038
Chapter 164 15/03/15 3.039
Chapter 163 15/03/15 3.041
Chapter 162 15/03/15 3.048
Chapter 161 15/03/15 3.037
Chapter 160 15/03/15 3.045
Chapter 159 15/03/15 3.038
Chapter 158 15/03/15 3.042
Chapter 157 15/03/15 3.042
Chapter 156 15/03/15 3.039
Chapter 155 15/03/15 3.035
Chapter 154 15/03/15 3.036
Chapter 153 15/03/15 3.037
Chapter 152 15/03/15 3.034
Chapter 151 15/03/15 3.037
Chapter 150 15/03/15 3.032
Chapter 149 15/03/15 3.028
Chapter 148 15/03/15 3.028
Chapter 147 15/03/15 3.029
Chapter 146 15/03/15 3.028
Chapter 145 15/03/15 3.034
Chapter 144 15/03/15 3.028
Chapter 143 15/03/15 3.033
Chapter 142 15/03/15 3.028
Chapter 141 15/03/15 3.030
Chapter 140 15/03/15 3.031
Chapter 139 15/03/15 3.033
Chapter 138 15/03/15 3.027
Chapter 137 15/03/15 3.034
Chapter 136 15/03/15 3.027
Chapter 135 15/03/15 3.024
Chapter 134 15/03/15 3.027
Chapter 133 15/03/15 3.026
Chapter 132 15/03/15 3.024
Chapter 131 15/03/15 3.027
Chapter 130 15/03/15 3.027
Chapter 129 15/03/15 3.029
Chapter 128 15/03/15 3.026
Chapter 127 15/03/15 3.026
Chapter 126 15/03/15 3.027
Chapter 125 15/03/15 3.027
Chapter 124 15/03/15 3.025
Chapter 123 15/03/15 3.025
Chapter 122 15/03/15 3.024
Chapter 121 15/03/15 3.029
Chapter 120 15/03/15 3.026
Chapter 119 15/03/15 3.025
Chapter 118 15/03/15 3.024
Chapter 117 15/03/15 3.026
Chapter 116 15/03/15 3.039
Chapter 115 15/03/15 3.030
Chapter 114 15/03/15 3.026
Chapter 113 15/03/15 3.027
Chapter 112 15/03/15 3.027
Chapter 111 15/03/15 3.023
Chapter 110 15/03/15 3.025
Chapter 109 15/03/15 3.026
Chapter 108 15/03/15 3.025
Chapter 107 15/03/15 3.025
Chapter 106 15/03/15 3.042
Chapter 105 15/03/15 3.030
Chapter 104 15/03/15 3.029
Chapter 103 15/03/15 3.028
Chapter 102 15/03/15 3.029
Chapter 101 15/03/15 3.031
Chapter 100 15/03/15 3.029
Chapter 99 15/03/15 3.035
Chapter 98 15/03/15 3.036
Chapter 97 15/03/15 3.034
Chapter 96 15/03/15 3.036
Chapter 95 15/03/15 3.031
Chapter 94 15/03/15 3.032
Chapter 93 15/03/15 3.034
Chapter 92 15/03/15 3.035
Chapter 91 15/03/15 3.033
Chapter 90 15/03/15 3.033
Chapter 89 15/03/15 3.034
Chapter 88 15/03/15 3.033
Chapter 87 15/03/15 3.039
Chapter 86 15/03/15 3.037
Chapter 85 15/03/15 3.038
Chapter 84 15/03/15 3.050
Chapter 83 15/03/15 3.032
Chapter 82 15/03/15 3.031
Chapter 81 15/03/15 3.033
Chapter 80 15/03/15 3.030
Chapter 79 15/03/15 3.029
Chapter 78 15/03/15 3.028
Chapter 77 15/03/15 3.029
Chapter 76 15/03/15 3.038
Chapter 75 15/03/15 3.029
Chapter 74 15/03/15 3.037
Chapter 73 15/03/15 3.031
Chapter 72 15/03/15 3.028
Chapter 71 15/03/15 3.032
Chapter 70 15/03/15 3.031
Chapter 69 15/03/15 3.029
Chapter 68 15/03/15 3.028
Chapter 67 15/03/15 3.031
Chapter 66 15/03/15 3.026
Chapter 65 15/03/15 3.028
Chapter 64 15/03/15 3.026
Chapter 63 15/03/15 3.028
Chapter 62 15/03/15 3.031
Chapter 61 15/03/15 3.036
Chapter 60 15/03/15 3.037
Chapter 59 15/03/15 3.035
Chapter 58 15/03/15 3.037
Chapter 57 15/03/15 3.049
Chapter 56 15/03/15 3.056
Chapter 55 15/03/15 3.048
Chapter 54 15/03/15 3.044
Chapter 53 15/03/15 3.038
Chapter 52 15/03/15 3.042
Chapter 51 15/03/15 3.041
Chapter 50 15/03/15 3.042
Chapter 49 15/03/15 3.048
Chapter 48 15/03/15 3.039
Chapter 47 15/03/15 3.044
Chapter 46 15/03/15 3.045
Chapter 45 15/03/15 3.041
Chapter 44 15/03/15 3.042
Chapter 43 15/03/15 3.050
Chapter 42 15/03/15 3.040
Chapter 41 15/03/15 3.041
Chapter 40 15/03/15 3.045
Chapter 39 15/03/15 3.042
Chapter 38 15/03/15 3.045
Chapter 37 15/03/15 3.044
Chapter 36 15/03/15 3.048
Chapter 35 15/03/15 3.046
Chapter 34 15/03/15 3.044
Chapter 33 15/03/15 3.051
Chapter 32 15/03/15 3.051
Chapter 31 15/03/15 3.050
Chapter 30 15/03/15 3.051
Chapter 29 15/03/15 3.050
Chapter 28 15/03/15 3.056
Chapter 27 15/03/15 3.048
Chapter 26 15/03/15 3.052
Chapter 25 15/03/15 3.053
Chapter 24 15/03/15 3.051
Chapter 23 15/03/15 3.046
Chapter 22 15/03/15 3.046
Chapter 21 15/03/15 3.050
Chapter 20 15/03/15 3.049
Chapter 19 15/03/15 3.055
Chapter 18 15/03/15 3.064
Chapter 17 15/03/15 3.056
Chapter 16 15/03/15 3.055
Chapter 15 15/03/15 3.047
Chapter 14 15/03/15 3.044
Chapter 13 15/03/15 3.044
Chapter 12 15/03/15 3.042
Chapter 11 15/03/15 3.045
Chapter 10 15/03/15 3.051
Chapter 9 15/03/15 3.055
Chapter 8 15/03/15 3.060
Chapter 7 15/03/15 3.068
Chapter 6 15/03/15 3.064
Chapter 5 15/03/15 3.060
Chapter 4 15/03/15 3.049
Chapter 3 15/03/15 3.062
Chapter 2 15/03/15 3.075
Chapter 1 15/03/15 3.126
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch