Liar Game

Liar Game
Nội dung

Câu chuyện về Liar Game bắt đầu khi 1 tấm thiệp được gửi đến cho Kanzaki Nao, một cô gái thuộc dạng... ngây thơ cụ. Kèm với tấm thiệp bí ẩn này là 100 triệu yên. Cô gái đáng thương bị ép buộc phải tham gia 1 trò chơi khủng khiếp có tên là LIAR GAME, trong đó luật chơi rất đơn giản: hãy cướp cho được tiền của đối thủ, và nếu ai bị mất tiền, thì sẽ buộc phải mang một khoản nợ bằng đúng số tiền đó... Điều đó cũng có nghĩa là: Nếu bị mất 100 triệu yên, thì bạn sẽ phải mang nợ 100 triệu. Trong hoàn cảnh này, cô gái ngây thơ thật thà phải làm sao, cam chịu mang nợ, hay là tìm người giúp đỡ, cho dù đấy có là ai đi chăng nữa...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 201 15/03/15 3.164
Chapter 200 15/03/15 3.069
Chapter 199 15/03/15 3.082
Chapter 198 15/03/15 3.040
Chapter 197 15/03/15 3.047
Chapter 196 15/03/15 3.044
Chapter 195 15/03/15 3.048
Chapter 194 15/03/15 3.045
Chapter 193 15/03/15 3.044
Chapter 192 15/03/15 3.042
Chapter 191 15/03/15 3.041
Chapter 190 15/03/15 3.046
Chapter 189 15/03/15 3.038
Chapter 188 15/03/15 3.040
Chapter 187 15/03/15 3.035
Chapter 186 15/03/15 3.043
Chapter 185 15/03/15 3.039
Chapter 184 15/03/15 3.043
Chapter 183 15/03/15 3.036
Chapter 182 15/03/15 3.044
Chapter 181 15/03/15 3.070
Chapter 180 15/03/15 3.044
Chapter 179 15/03/15 3.045
Chapter 178 15/03/15 3.038
Chapter 177 15/03/15 3.040
Chapter 176 15/03/15 3.048
Chapter 175 15/03/15 3.048
Chapter 174 15/03/15 3.045
Chapter 173 15/03/15 3.042
Chapter 172 15/03/15 3.048
Chapter 171 15/03/15 3.054
Chapter 170 15/03/15 3.055
Chapter 169 15/03/15 3.060
Chapter 168 15/03/15 3.061
Chapter 167 15/03/15 3.054
Chapter 166 15/03/15 3.059
Chapter 165 15/03/15 3.056
Chapter 164 15/03/15 3.056
Chapter 163 15/03/15 3.059
Chapter 162 15/03/15 3.068
Chapter 161 15/03/15 3.054
Chapter 160 15/03/15 3.073
Chapter 159 15/03/15 3.059
Chapter 158 15/03/15 3.064
Chapter 157 15/03/15 3.061
Chapter 156 15/03/15 3.059
Chapter 155 15/03/15 3.052
Chapter 154 15/03/15 3.064
Chapter 153 15/03/15 3.052
Chapter 152 15/03/15 3.047
Chapter 151 15/03/15 3.053
Chapter 150 15/03/15 3.044
Chapter 149 15/03/15 3.043
Chapter 148 15/03/15 3.039
Chapter 147 15/03/15 3.039
Chapter 146 15/03/15 3.042
Chapter 145 15/03/15 3.045
Chapter 144 15/03/15 3.039
Chapter 143 15/03/15 3.044
Chapter 142 15/03/15 3.043
Chapter 141 15/03/15 3.045
Chapter 140 15/03/15 3.048
Chapter 139 15/03/15 3.051
Chapter 138 15/03/15 3.042
Chapter 137 15/03/15 3.046
Chapter 136 15/03/15 3.039
Chapter 135 15/03/15 3.035
Chapter 134 15/03/15 3.041
Chapter 133 15/03/15 3.039
Chapter 132 15/03/15 3.034
Chapter 131 15/03/15 3.044
Chapter 130 15/03/15 3.037
Chapter 129 15/03/15 3.040
Chapter 128 15/03/15 3.037
Chapter 127 15/03/15 3.038
Chapter 126 15/03/15 3.039
Chapter 125 15/03/15 3.040
Chapter 124 15/03/15 3.035
Chapter 123 15/03/15 3.033
Chapter 122 15/03/15 3.034
Chapter 121 15/03/15 3.041
Chapter 120 15/03/15 3.041
Chapter 119 15/03/15 3.036
Chapter 118 15/03/15 3.034
Chapter 117 15/03/15 3.036
Chapter 116 15/03/15 3.048
Chapter 115 15/03/15 3.038
Chapter 114 15/03/15 3.034
Chapter 113 15/03/15 3.037
Chapter 112 15/03/15 3.038
Chapter 111 15/03/15 3.033
Chapter 110 15/03/15 3.044
Chapter 109 15/03/15 3.037
Chapter 108 15/03/15 3.035
Chapter 107 15/03/15 3.036
Chapter 106 15/03/15 3.053
Chapter 105 15/03/15 3.036
Chapter 104 15/03/15 3.035
Chapter 103 15/03/15 3.040
Chapter 102 15/03/15 3.040
Chapter 101 15/03/15 3.040
Chapter 100 15/03/15 3.041
Chapter 99 15/03/15 3.045
Chapter 98 15/03/15 3.047
Chapter 97 15/03/15 3.046
Chapter 96 15/03/15 3.049
Chapter 95 15/03/15 3.039
Chapter 94 15/03/15 3.041
Chapter 93 15/03/15 3.048
Chapter 92 15/03/15 3.043
Chapter 91 15/03/15 3.045
Chapter 90 15/03/15 3.046
Chapter 89 15/03/15 3.042
Chapter 88 15/03/15 3.042
Chapter 87 15/03/15 3.047
Chapter 86 15/03/15 3.046
Chapter 85 15/03/15 3.044
Chapter 84 15/03/15 3.061
Chapter 83 15/03/15 3.046
Chapter 82 15/03/15 3.040
Chapter 81 15/03/15 3.041
Chapter 80 15/03/15 3.038
Chapter 79 15/03/15 3.037
Chapter 78 15/03/15 3.032
Chapter 77 15/03/15 3.031
Chapter 76 15/03/15 3.044
Chapter 75 15/03/15 3.037
Chapter 74 15/03/15 3.041
Chapter 73 15/03/15 3.037
Chapter 72 15/03/15 3.031
Chapter 71 15/03/15 3.035
Chapter 70 15/03/15 3.038
Chapter 69 15/03/15 3.035
Chapter 68 15/03/15 3.033
Chapter 67 15/03/15 3.035
Chapter 66 15/03/15 3.030
Chapter 65 15/03/15 3.034
Chapter 64 15/03/15 3.031
Chapter 63 15/03/15 3.043
Chapter 62 15/03/15 3.041
Chapter 61 15/03/15 3.054
Chapter 60 15/03/15 3.051
Chapter 59 15/03/15 3.049
Chapter 58 15/03/15 3.049
Chapter 57 15/03/15 3.068
Chapter 56 15/03/15 3.104
Chapter 55 15/03/15 3.068
Chapter 54 15/03/15 3.061
Chapter 53 15/03/15 3.056
Chapter 52 15/03/15 3.067
Chapter 51 15/03/15 3.064
Chapter 50 15/03/15 3.065
Chapter 49 15/03/15 3.075
Chapter 48 15/03/15 3.059
Chapter 47 15/03/15 3.068
Chapter 46 15/03/15 3.067
Chapter 45 15/03/15 3.063
Chapter 44 15/03/15 3.061
Chapter 43 15/03/15 3.069
Chapter 42 15/03/15 3.059
Chapter 41 15/03/15 3.060
Chapter 40 15/03/15 3.066
Chapter 39 15/03/15 3.062
Chapter 38 15/03/15 3.062
Chapter 37 15/03/15 3.062
Chapter 36 15/03/15 3.067
Chapter 35 15/03/15 3.064
Chapter 34 15/03/15 3.062
Chapter 33 15/03/15 3.071
Chapter 32 15/03/15 3.072
Chapter 31 15/03/15 3.076
Chapter 30 15/03/15 3.073
Chapter 29 15/03/15 3.069
Chapter 28 15/03/15 3.076
Chapter 27 15/03/15 3.070
Chapter 26 15/03/15 3.070
Chapter 25 15/03/15 3.071
Chapter 24 15/03/15 3.073
Chapter 23 15/03/15 3.065
Chapter 22 15/03/15 3.064
Chapter 21 15/03/15 3.069
Chapter 20 15/03/15 3.067
Chapter 19 15/03/15 3.077
Chapter 18 15/03/15 3.091
Chapter 17 15/03/15 3.080
Chapter 16 15/03/15 3.074
Chapter 15 15/03/15 3.067
Chapter 14 15/03/15 3.062
Chapter 13 15/03/15 3.060
Chapter 12 15/03/15 3.058
Chapter 11 15/03/15 3.064
Chapter 10 15/03/15 3.070
Chapter 9 15/03/15 3.078
Chapter 8 15/03/15 3.085
Chapter 7 15/03/15 3.091
Chapter 6 15/03/15 3.089
Chapter 5 15/03/15 3.086
Chapter 4 15/03/15 3.073
Chapter 3 15/03/15 3.085
Chapter 2 15/03/15 3.101
Chapter 1 15/03/15 3.167
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch