lone wolf and cub

lone wolf and cub
Lượt xem: 7.957
Nội dung

Là một tác phẩm Jidaigeki Manga Nhật Bản của tác giả Koike Kazuo và họa sĩ Kojima Gōseki. Tác phẩm được đăng tải liên tục trên tạp chí Manga Action từ tháng 9 năm 1970 cho đến tháng 4 năm 1976. Tác phẩm Manga này sau đó trở nên nổi tiếng trong văn hóa đại chúng tại Nhật Bản rồi lan truyền ra hải ngoại. Trans: Fenruier Edit: Hỏa Long

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 141 17/03/15 3.078
Chapter 140 17/03/15 3.049
Chapter 139 17/03/15 3.034
Chapter 138 17/03/15 3.035
Chapter 137 17/03/15 3.034
Chapter 136 17/03/15 3.035
Chapter 135 17/03/15 3.033
Chapter 134 17/03/15 3.032
Chapter 133 17/03/15 3.034
Chapter 132 17/03/15 3.039
Chapter 131 17/03/15 3.031
Chapter 130 17/03/15 3.028
Chapter 129 17/03/15 3.036
Chapter 128 17/03/15 3.030
Chapter 127 17/03/15 3.032
Chapter 126 17/03/15 3.036
Chapter 125 17/03/15 3.030
Chapter 124 17/03/15 3.032
Chapter 123 17/03/15 3.029
Chapter 122 17/03/15 3.032
Chapter 121 17/03/15 3.031
Chapter 120 17/03/15 3.030
Chapter 119 17/03/15 3.036
Chapter 118 17/03/15 3.028
Chapter 117 17/03/15 3.031
Chapter 116 17/03/15 3.032
Chapter 115 17/03/15 3.029
Chapter 114 17/03/15 3.033
Chapter 113 17/03/15 3.031
Chapter 112 17/03/15 3.033
Chapter 111 17/03/15 3.036
Chapter 110.2 17/03/15 3.034
Chapter 110 17/03/15 3.032
Chapter 109 17/03/15 3.032
Chapter 108 17/03/15 3.039
Chapter 107 17/03/15 3.036
Chapter 106 17/03/15 3.033
Chapter 105 17/03/15 3.037
Chapter 104 17/03/15 3.032
Chapter 103 17/03/15 3.031
Chapter 102 17/03/15 3.033
Chapter 101 17/03/15 3.036
Chapter 100 17/03/15 3.030
Chapter 99 17/03/15 3.031
Chapter 98 17/03/15 3.031
Chapter 97 17/03/15 3.047
Chapter 96 17/03/15 3.031
Chapter 95 17/03/15 3.033
Chapter 94 17/03/15 3.041
Chapter 93 17/03/15 3.036
Chapter 92 17/03/15 3.040
Chapter 91 17/03/15 3.041
Chapter 90 17/03/15 3.034
Chapter 89 17/03/15 3.035
Chapter 88 17/03/15 3.031
Chapter 87 17/03/15 3.034
Chapter 86 17/03/15 3.032
Chapter 85 17/03/15 3.036
Chapter 84 17/03/15 3.031
Chapter 83 17/03/15 3.038
Chapter 82 17/03/15 3.035
Chapter 81 17/03/15 3.035
Chapter 80 17/03/15 3.034
Chapter 79 17/03/15 3.032
Chapter 78 17/03/15 3.030
Chapter 77 17/03/15 3.039
Chapter 76 17/03/15 3.030
Chapter 75 17/03/15 3.030
Chapter 74 17/03/15 3.032
Chapter 73 17/03/15 3.032
Chapter 72 17/03/15 3.031
Chapter 71.2 17/03/15 3.045
Chapter 71.1 17/03/15 3.043
Chapter 70 17/03/15 3.031
Chapter 69 17/03/15 3.030
Chapter 68 17/03/15 3.030
Chapter 67 17/03/15 3.030
Chapter 66 17/03/15 3.030
Chapter 65 17/03/15 3.030
Chapter 64 17/03/15 3.032
Chapter 63 17/03/15 3.032
Chapter 62 17/03/15 3.034
Chapter 61 17/03/15 3.031
Chapter 60 17/03/15 3.031
Chapter 59 17/03/15 3.030
Chapter 58 17/03/15 3.031
Chapter 57 17/03/15 3.032
Chapter 56 17/03/15 3.031
Chapter 55 17/03/15 3.034
Chapter 54 17/03/15 3.029
Chapter 53 17/03/15 3.029
Chapter 52 17/03/15 3.036
Chapter 51 17/03/15 3.027
Chapter 50 17/03/15 3.036
Chapter 49 17/03/15 3.033
Chapter 48 17/03/15 3.032
Chapter 47 17/03/15 3.035
Chapter 46 17/03/15 3.035
Chapter 45 17/03/15 3.034
Chapter 44 17/03/15 3.030
Chapter 43 17/03/15 3.037
Chapter 42 17/03/15 3.039
Chapter 41 17/03/15 3.038
Chapter 40 17/03/15 3.037
Chapter 39 17/03/15 3.040
Chapter 38 17/03/15 3.031
Chapter 37 17/03/15 3.032
Chapter 36 17/03/15 3.031
Chapter 35 17/03/15 3.033
Chapter 34 17/03/15 3.032
Chapter 33 17/03/15 3.032
Chapter 32 17/03/15 3.038
Chapter 31 17/03/15 3.032
Chapter 30 17/03/15 3.053
Chapter 29 17/03/15 3.032
Chapter 28 17/03/15 3.037
Chapter 27 17/03/15 3.031
Chapter 26 17/03/15 3.030
Chapter 25 17/03/15 3.038
Chapter 24 17/03/15 3.034
Chapter 23 17/03/15 3.032
Chapter 22 17/03/15 3.035
Chapter 21: Bồi thần bất trung 17/03/15 3.028
Chapter 20: Quản chuông 17/03/15 3.032
Chapter 19: Cận kề 17/03/15 3.036
Chapter 18: Trinh tiết và kỹ nữ 17/03/15 3.039
Chapter 17: Bạch đạo giữa dòng 17/03/15 3.037
Chapter 16 17/03/15 3.043
Chapter 15: Tiếng sói ngân của con hổ sa cơ 17/03/15 3.041
Chapter 14: Đóa hoa của mùa đông 17/03/15 3.035
Chapter 13: Vô môn quan 17/03/15 3.037
Chapter 12: Bi kịch o-sue 17/03/15 3.036
Chapter 11: Chớm đông 17/03/15 3.037
Chapter 10: Hồng miêu 17/03/15 3.039
Chapter 9: Sát thủ đạo 17/03/15 3.045
Chapter 8: Điểu dực thú nanh 17/03/15 3.035
Chapter 7: Bát quái môn 17/03/15 3.034
Chapter 6: Mong mưa 17/03/15 3.038
Chapter 5: Zanbato kiếm phái suio 17/03/15 3.051
Chapter 4: Xe nôi qua sông tam đồ 17/03/15 3.039
Chapter 3: Từ bắc qua nam, từ tây qua đông 17/03/15 3.036
Chapter 2: Chỉ có cha mới hiểu lòng con 17/03/15 3.040
Chapter 1: Cho thuê con nhận giết mướn 17/03/15 3.046
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch