lone wolf and cub

lone wolf and cub
Lượt xem: 8.537
Nội dung

Là một tác phẩm Jidaigeki Manga Nhật Bản của tác giả Koike Kazuo và họa sĩ Kojima Gōseki. Tác phẩm được đăng tải liên tục trên tạp chí Manga Action từ tháng 9 năm 1970 cho đến tháng 4 năm 1976. Tác phẩm Manga này sau đó trở nên nổi tiếng trong văn hóa đại chúng tại Nhật Bản rồi lan truyền ra hải ngoại. Trans: Fenruier Edit: Hỏa Long

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 141 17/03/15 3.084
Chapter 140 17/03/15 3.051
Chapter 139 17/03/15 3.035
Chapter 138 17/03/15 3.038
Chapter 137 17/03/15 3.037
Chapter 136 17/03/15 3.039
Chapter 135 17/03/15 3.036
Chapter 134 17/03/15 3.034
Chapter 133 17/03/15 3.037
Chapter 132 17/03/15 3.042
Chapter 131 17/03/15 3.035
Chapter 130 17/03/15 3.030
Chapter 129 17/03/15 3.039
Chapter 128 17/03/15 3.033
Chapter 127 17/03/15 3.036
Chapter 126 17/03/15 3.038
Chapter 125 17/03/15 3.033
Chapter 124 17/03/15 3.035
Chapter 123 17/03/15 3.032
Chapter 122 17/03/15 3.034
Chapter 121 17/03/15 3.033
Chapter 120 17/03/15 3.032
Chapter 119 17/03/15 3.038
Chapter 118 17/03/15 3.030
Chapter 117 17/03/15 3.033
Chapter 116 17/03/15 3.035
Chapter 115 17/03/15 3.030
Chapter 114 17/03/15 3.034
Chapter 113 17/03/15 3.032
Chapter 112 17/03/15 3.036
Chapter 111 17/03/15 3.038
Chapter 110.2 17/03/15 3.034
Chapter 110 17/03/15 3.037
Chapter 109 17/03/15 3.035
Chapter 108 17/03/15 3.043
Chapter 107 17/03/15 3.040
Chapter 106 17/03/15 3.037
Chapter 105 17/03/15 3.040
Chapter 104 17/03/15 3.036
Chapter 103 17/03/15 3.035
Chapter 102 17/03/15 3.037
Chapter 101 17/03/15 3.040
Chapter 100 17/03/15 3.035
Chapter 99 17/03/15 3.033
Chapter 98 17/03/15 3.035
Chapter 97 17/03/15 3.048
Chapter 96 17/03/15 3.034
Chapter 95 17/03/15 3.037
Chapter 94 17/03/15 3.044
Chapter 93 17/03/15 3.038
Chapter 92 17/03/15 3.043
Chapter 91 17/03/15 3.043
Chapter 90 17/03/15 3.038
Chapter 89 17/03/15 3.042
Chapter 88 17/03/15 3.038
Chapter 87 17/03/15 3.039
Chapter 86 17/03/15 3.036
Chapter 85 17/03/15 3.040
Chapter 84 17/03/15 3.035
Chapter 83 17/03/15 3.041
Chapter 82 17/03/15 3.039
Chapter 81 17/03/15 3.039
Chapter 80 17/03/15 3.039
Chapter 79 17/03/15 3.038
Chapter 78 17/03/15 3.035
Chapter 77 17/03/15 3.043
Chapter 76 17/03/15 3.035
Chapter 75 17/03/15 3.035
Chapter 74 17/03/15 3.034
Chapter 73 17/03/15 3.039
Chapter 72 17/03/15 3.033
Chapter 71.2 17/03/15 3.047
Chapter 71.1 17/03/15 3.050
Chapter 70 17/03/15 3.037
Chapter 69 17/03/15 3.034
Chapter 68 17/03/15 3.033
Chapter 67 17/03/15 3.035
Chapter 66 17/03/15 3.037
Chapter 65 17/03/15 3.033
Chapter 64 17/03/15 3.037
Chapter 63 17/03/15 3.036
Chapter 62 17/03/15 3.038
Chapter 61 17/03/15 3.036
Chapter 60 17/03/15 3.036
Chapter 59 17/03/15 3.035
Chapter 58 17/03/15 3.034
Chapter 57 17/03/15 3.038
Chapter 56 17/03/15 3.036
Chapter 55 17/03/15 3.038
Chapter 54 17/03/15 3.033
Chapter 53 17/03/15 3.032
Chapter 52 17/03/15 3.041
Chapter 51 17/03/15 3.031
Chapter 50 17/03/15 3.039
Chapter 49 17/03/15 3.037
Chapter 48 17/03/15 3.037
Chapter 47 17/03/15 3.040
Chapter 46 17/03/15 3.040
Chapter 45 17/03/15 3.039
Chapter 44 17/03/15 3.035
Chapter 43 17/03/15 3.042
Chapter 42 17/03/15 3.043
Chapter 41 17/03/15 3.044
Chapter 40 17/03/15 3.043
Chapter 39 17/03/15 3.046
Chapter 38 17/03/15 3.038
Chapter 37 17/03/15 3.038
Chapter 36 17/03/15 3.035
Chapter 35 17/03/15 3.035
Chapter 34 17/03/15 3.035
Chapter 33 17/03/15 3.036
Chapter 32 17/03/15 3.043
Chapter 31 17/03/15 3.035
Chapter 30 17/03/15 3.055
Chapter 29 17/03/15 3.038
Chapter 28 17/03/15 3.043
Chapter 27 17/03/15 3.036
Chapter 26 17/03/15 3.032
Chapter 25 17/03/15 3.042
Chapter 24 17/03/15 3.039
Chapter 23 17/03/15 3.037
Chapter 22 17/03/15 3.039
Chapter 21: Bồi thần bất trung 17/03/15 3.031
Chapter 20: Quản chuông 17/03/15 3.037
Chapter 19: Cận kề 17/03/15 3.041
Chapter 18: Trinh tiết và kỹ nữ 17/03/15 3.044
Chapter 17: Bạch đạo giữa dòng 17/03/15 3.042
Chapter 16 17/03/15 3.050
Chapter 15: Tiếng sói ngân của con hổ sa cơ 17/03/15 3.048
Chapter 14: Đóa hoa của mùa đông 17/03/15 3.040
Chapter 13: Vô môn quan 17/03/15 3.042
Chapter 12: Bi kịch o-sue 17/03/15 3.041
Chapter 11: Chớm đông 17/03/15 3.041
Chapter 10: Hồng miêu 17/03/15 3.044
Chapter 9: Sát thủ đạo 17/03/15 3.050
Chapter 8: Điểu dực thú nanh 17/03/15 3.041
Chapter 7: Bát quái môn 17/03/15 3.041
Chapter 6: Mong mưa 17/03/15 3.044
Chapter 5: Zanbato kiếm phái suio 17/03/15 3.059
Chapter 4: Xe nôi qua sông tam đồ 17/03/15 3.042
Chapter 3: Từ bắc qua nam, từ tây qua đông 17/03/15 3.040
Chapter 2: Chỉ có cha mới hiểu lòng con 17/03/15 3.043
Chapter 1: Cho thuê con nhận giết mướn 17/03/15 3.057
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch