Lone Wolf and Cub - Sói Mang Con

Lone Wolf and Cub - Sói Mang Con
Lượt xem: 6.109
Nội dung

Là một tác phẩm Jidaigeki Manga Nhật Bản của tác giả Koike Kazuo và họa sĩ Kojima Gōseki. Tác phẩm được đăng tải liên tục trên tạp chí Manga Action từ tháng 9 năm 1970 cho đến tháng 4 năm 1976. Tác phẩm Manga này sau đó trở nên nổi tiếng trong văn hóa đại chúng tại Nhật Bản rồi lan truyền ra hải ngoại.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 142 15/03/15 3.050
Chapter 141 15/03/15 3.043
Chapter 140 15/03/15 3.039
Chapter 139 15/03/15 3.017
Chapter 138 15/03/15 3.022
Chapter 137 15/03/15 3.017
Chapter 136 15/03/15 3.018
Chapter 135 15/03/15 3.017
Chapter 134 15/03/15 3.019
Chapter 133 15/03/15 3.020
Chapter 132 15/03/15 3.017
Chapter 131 15/03/15 3.017
Chapter 130 15/03/15 3.017
Chapter 129 15/03/15 3.017
Chapter 128 15/03/15 3.019
Chapter 127 15/03/15 3.021
Chapter 126 15/03/15 3.021
Chapter 125 15/03/15 3.024
Chapter 124 15/03/15 3.024
Chapter 123 15/03/15 3.019
Chapter 122 15/03/15 3.021
Chapter 121 15/03/15 3.022
Chapter 120 15/03/15 3.019
Chapter 119 15/03/15 3.019
Chapter 118 15/03/15 3.024
Chapter 117 15/03/15 3.019
Chapter 116 15/03/15 3.020
Chapter 115 15/03/15 3.020
Chapter 113 15/03/15 3.021
Chapter 112 15/03/15 3.019
Chapter 111 15/03/15 3.019
Chapter 110.2 15/03/15 3.021
Chapter 110 15/03/15 3.020
Chapter 109 15/03/15 3.020
Chapter 108 15/03/15 3.019
Chapter 107 15/03/15 3.020
Chapter 106 15/03/15 3.021
Chapter 105 15/03/15 3.019
Chapter 104 15/03/15 3.023
Chapter 103 15/03/15 3.019
Chapter 102 15/03/15 3.025
Chapter 101 15/03/15 3.020
Chapter 100 15/03/15 3.021
Chapter 99 15/03/15 3.021
Chapter 98 15/03/15 3.019
Chapter 97 15/03/15 3.019
Chapter 96 15/03/15 3.019
Chapter 95 15/03/15 3.021
Chapter 94 15/03/15 3.020
Chapter 93 15/03/15 3.020
Chapter 92 15/03/15 3.020
Chapter 91 15/03/15 3.019
Chapter 90 15/03/15 3.022
Chapter 89 15/03/15 3.020
Chapter 88 15/03/15 3.019
Chapter 87 15/03/15 3.020
Chapter 86 15/03/15 3.019
Chapter 85 15/03/15 3.021
Chapter 84 15/03/15 3.020
Chapter 83 15/03/15 3.020
Chapter 82 15/03/15 3.020
Chapter 81 15/03/15 3.018
Chapter 80 15/03/15 3.020
Chapter 79 15/03/15 3.019
Chapter 78 15/03/15 3.019
Chapter 77 15/03/15 3.019
Chapter 76 15/03/15 3.020
Chapter 75 15/03/15 3.020
Chapter 74 15/03/15 3.022
Chapter 73 15/03/15 3.023
Chapter 72 15/03/15 3.020
Chapter 71.2 15/03/15 3.026
Chapter 71.1 15/03/15 3.026
Chapter 70 15/03/15 3.020
Chapter 69 15/03/15 3.019
Chapter 68 15/03/15 3.020
Chapter 67 15/03/15 3.020
Chapter 66 15/03/15 3.020
Chapter 65 15/03/15 3.021
Chapter 64 15/03/15 3.020
Chapter 63 15/03/15 3.019
Chapter 62 15/03/15 3.026
Chapter 61 15/03/15 3.023
Chapter 60 15/03/15 3.019
Chapter 59 15/03/15 3.019
Chapter 58 15/03/15 3.023
Chapter 57.2 15/03/15 3.023
Chapter 57.1 15/03/15 3.025
Chapter 56 15/03/15 3.019
Chapter 55 15/03/15 3.021
Chapter 54 15/03/15 3.022
Chapter 53 15/03/15 3.019
Chapter 52 15/03/15 3.026
Chapter 51 15/03/15 3.020
Chapter 50 15/03/15 3.021
Chapter 49 15/03/15 3.018
Chapter 48 15/03/15 3.020
Chapter 47 15/03/15 3.022
Chapter 46 15/03/15 3.021
Chapter 45 15/03/15 3.020
Chapter 44 15/03/15 3.027
Chapter 43 15/03/15 3.019
Chapter 42 15/03/15 3.020
Chapter 41 15/03/15 3.021
Chapter 40 15/03/15 3.022
Chapter 39 15/03/15 3.026
Chapter 38 15/03/15 3.026
Chapter 37 15/03/15 3.023
Chapter 36 15/03/15 3.022
Chapter 35 15/03/15 3.021
Chapter 34 15/03/15 3.021
Chapter 33 15/03/15 3.024
Chapter 32 15/03/15 3.021
Chapter 31 15/03/15 3.020
Chapter 30 15/03/15 3.021
Chapter 29 15/03/15 3.021
Chapter 28 15/03/15 3.022
Chapter 27 15/03/15 3.029
Chapter 26 15/03/15 3.021
Chapter 25 15/03/15 3.021
Chapter 24 15/03/15 3.025
Chapter 23 15/03/15 3.022
Chapter 22 15/03/15 3.024
Chapter 21 15/03/15 3.026
Chapter 20 15/03/15 3.024
Chapter 19 15/03/15 3.024
Chapter 18 15/03/15 3.024
Chapter 17 15/03/15 3.022
Chapter 16 15/03/15 3.022
Chapter 15 15/03/15 3.025
Chapter 14 15/03/15 3.020
Chapter 13 15/03/15 3.031
Chapter 12 15/03/15 3.023
Chapter 11 15/03/15 3.023
Chapter 10 15/03/15 3.023
Chapter 9 15/03/15 3.024
Chapter 8 15/03/15 3.019
Chapter 7 15/03/15 3.020
Chapter 6 15/03/15 3.020
Chapter 5 15/03/15 3.020
Chapter 4 15/03/15 3.022
Chapter 3 15/03/15 3.026
Chapter 2 15/03/15 3.020
Chapter 1 15/03/15 3.026
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch