Lone Wolf and Cub - Sói Mang Con

Lone Wolf and Cub - Sói Mang Con
Lượt xem: 6.584
Nội dung

Là một tác phẩm Jidaigeki Manga Nhật Bản của tác giả Koike Kazuo và họa sĩ Kojima Gōseki. Tác phẩm được đăng tải liên tục trên tạp chí Manga Action từ tháng 9 năm 1970 cho đến tháng 4 năm 1976. Tác phẩm Manga này sau đó trở nên nổi tiếng trong văn hóa đại chúng tại Nhật Bản rồi lan truyền ra hải ngoại.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 142 15/03/15 3.057
Chapter 141 15/03/15 3.045
Chapter 140 15/03/15 3.042
Chapter 139 15/03/15 3.019
Chapter 138 15/03/15 3.024
Chapter 137 15/03/15 3.019
Chapter 136 15/03/15 3.020
Chapter 135 15/03/15 3.020
Chapter 134 15/03/15 3.021
Chapter 133 15/03/15 3.022
Chapter 132 15/03/15 3.019
Chapter 131 15/03/15 3.019
Chapter 130 15/03/15 3.019
Chapter 129 15/03/15 3.018
Chapter 128 15/03/15 3.021
Chapter 127 15/03/15 3.023
Chapter 126 15/03/15 3.023
Chapter 125 15/03/15 3.026
Chapter 124 15/03/15 3.026
Chapter 123 15/03/15 3.023
Chapter 122 15/03/15 3.023
Chapter 121 15/03/15 3.022
Chapter 120 15/03/15 3.021
Chapter 119 15/03/15 3.021
Chapter 118 15/03/15 3.024
Chapter 117 15/03/15 3.021
Chapter 116 15/03/15 3.020
Chapter 115 15/03/15 3.022
Chapter 113 15/03/15 3.025
Chapter 112 15/03/15 3.021
Chapter 111 15/03/15 3.022
Chapter 110.2 15/03/15 3.021
Chapter 110 15/03/15 3.022
Chapter 109 15/03/15 3.022
Chapter 108 15/03/15 3.021
Chapter 107 15/03/15 3.020
Chapter 106 15/03/15 3.023
Chapter 105 15/03/15 3.021
Chapter 104 15/03/15 3.023
Chapter 103 15/03/15 3.023
Chapter 102 15/03/15 3.027
Chapter 101 15/03/15 3.022
Chapter 100 15/03/15 3.023
Chapter 99 15/03/15 3.023
Chapter 98 15/03/15 3.023
Chapter 97 15/03/15 3.024
Chapter 96 15/03/15 3.022
Chapter 95 15/03/15 3.024
Chapter 94 15/03/15 3.023
Chapter 93 15/03/15 3.023
Chapter 92 15/03/15 3.023
Chapter 91 15/03/15 3.022
Chapter 90 15/03/15 3.024
Chapter 89 15/03/15 3.023
Chapter 88 15/03/15 3.024
Chapter 87 15/03/15 3.023
Chapter 86 15/03/15 3.022
Chapter 85 15/03/15 3.024
Chapter 84 15/03/15 3.023
Chapter 83 15/03/15 3.024
Chapter 82 15/03/15 3.023
Chapter 81 15/03/15 3.021
Chapter 80 15/03/15 3.023
Chapter 79 15/03/15 3.027
Chapter 78 15/03/15 3.023
Chapter 77 15/03/15 3.024
Chapter 76 15/03/15 3.024
Chapter 75 15/03/15 3.021
Chapter 74 15/03/15 3.025
Chapter 73 15/03/15 3.027
Chapter 72 15/03/15 3.023
Chapter 71.2 15/03/15 3.027
Chapter 71.1 15/03/15 3.027
Chapter 70 15/03/15 3.023
Chapter 69 15/03/15 3.023
Chapter 68 15/03/15 3.023
Chapter 67 15/03/15 3.024
Chapter 66 15/03/15 3.023
Chapter 65 15/03/15 3.025
Chapter 64 15/03/15 3.024
Chapter 63 15/03/15 3.023
Chapter 62 15/03/15 3.028
Chapter 61 15/03/15 3.024
Chapter 60 15/03/15 3.026
Chapter 59 15/03/15 3.023
Chapter 58 15/03/15 3.030
Chapter 57.2 15/03/15 3.026
Chapter 57.1 15/03/15 3.028
Chapter 56 15/03/15 3.022
Chapter 55 15/03/15 3.024
Chapter 54 15/03/15 3.026
Chapter 53 15/03/15 3.023
Chapter 52 15/03/15 3.027
Chapter 51 15/03/15 3.023
Chapter 50 15/03/15 3.026
Chapter 49 15/03/15 3.023
Chapter 48 15/03/15 3.026
Chapter 47 15/03/15 3.025
Chapter 46 15/03/15 3.027
Chapter 45 15/03/15 3.023
Chapter 44 15/03/15 3.031
Chapter 43 15/03/15 3.023
Chapter 42 15/03/15 3.023
Chapter 41 15/03/15 3.024
Chapter 40 15/03/15 3.024
Chapter 39 15/03/15 3.031
Chapter 38 15/03/15 3.029
Chapter 37 15/03/15 3.026
Chapter 36 15/03/15 3.025
Chapter 35 15/03/15 3.026
Chapter 34 15/03/15 3.026
Chapter 33 15/03/15 3.029
Chapter 32 15/03/15 3.025
Chapter 31 15/03/15 3.025
Chapter 30 15/03/15 3.024
Chapter 29 15/03/15 3.024
Chapter 28 15/03/15 3.028
Chapter 27 15/03/15 3.031
Chapter 26 15/03/15 3.025
Chapter 25 15/03/15 3.027
Chapter 24 15/03/15 3.026
Chapter 23 15/03/15 3.030
Chapter 22 15/03/15 3.029
Chapter 21 15/03/15 3.030
Chapter 20 15/03/15 3.027
Chapter 19 15/03/15 3.028
Chapter 18 15/03/15 3.025
Chapter 17 15/03/15 3.027
Chapter 16 15/03/15 3.025
Chapter 15 15/03/15 3.026
Chapter 14 15/03/15 3.024
Chapter 13 15/03/15 3.036
Chapter 12 15/03/15 3.028
Chapter 11 15/03/15 3.027
Chapter 10 15/03/15 3.028
Chapter 9 15/03/15 3.026
Chapter 8 15/03/15 3.024
Chapter 7 15/03/15 3.025
Chapter 6 15/03/15 3.027
Chapter 5 15/03/15 3.024
Chapter 4 15/03/15 3.026
Chapter 3 15/03/15 3.028
Chapter 2 15/03/15 3.027
Chapter 1 15/03/15 3.042
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch