Lone Wolf and Cub - Sói Mang Con

Lone Wolf and Cub - Sói Mang Con

Nội dung

Là một tác phẩm Jidaigeki Manga Nhật Bản của tác giả Koike Kazuo và họa sĩ Kojima Gōseki. Tác phẩm được đăng tải liên tục trên tạp chí Manga Action từ tháng 9 năm 1970 cho đến tháng 4 năm 1976. Tác phẩm Manga này sau đó trở nên nổi tiếng trong văn hóa đại chúng tại Nhật Bản rồi lan truyền ra hải ngoại.

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 142 15/03/15 3.061
Chapter 141 15/03/15 3.053
Chapter 140 15/03/15 3.047
Chapter 139 15/03/15 3.020
Chapter 138 15/03/15 3.025
Chapter 137 15/03/15 3.021
Chapter 136 15/03/15 3.021
Chapter 135 15/03/15 3.022
Chapter 134 15/03/15 3.022
Chapter 133 15/03/15 3.025
Chapter 132 15/03/15 3.021
Chapter 131 15/03/15 3.020
Chapter 130 15/03/15 3.020
Chapter 129 15/03/15 3.019
Chapter 128 15/03/15 3.022
Chapter 127 15/03/15 3.025
Chapter 126 15/03/15 3.024
Chapter 125 15/03/15 3.027
Chapter 124 15/03/15 3.027
Chapter 123 15/03/15 3.025
Chapter 122 15/03/15 3.029
Chapter 121 15/03/15 3.023
Chapter 120 15/03/15 3.022
Chapter 119 15/03/15 3.024
Chapter 118 15/03/15 3.026
Chapter 117 15/03/15 3.022
Chapter 116 15/03/15 3.021
Chapter 115 15/03/15 3.023
Chapter 113 15/03/15 3.027
Chapter 112 15/03/15 3.024
Chapter 111 15/03/15 3.023
Chapter 110.2 15/03/15 3.023
Chapter 110 15/03/15 3.025
Chapter 109 15/03/15 3.026
Chapter 108 15/03/15 3.023
Chapter 107 15/03/15 3.024
Chapter 106 15/03/15 3.025
Chapter 105 15/03/15 3.022
Chapter 104 15/03/15 3.024
Chapter 103 15/03/15 3.026
Chapter 102 15/03/15 3.028
Chapter 101 15/03/15 3.024
Chapter 100 15/03/15 3.027
Chapter 99 15/03/15 3.024
Chapter 98 15/03/15 3.024
Chapter 97 15/03/15 3.025
Chapter 96 15/03/15 3.023
Chapter 95 15/03/15 3.024
Chapter 94 15/03/15 3.025
Chapter 93 15/03/15 3.024
Chapter 92 15/03/15 3.023
Chapter 91 15/03/15 3.022
Chapter 90 15/03/15 3.024
Chapter 89 15/03/15 3.023
Chapter 88 15/03/15 3.024
Chapter 87 15/03/15 3.023
Chapter 86 15/03/15 3.022
Chapter 85 15/03/15 3.024
Chapter 84 15/03/15 3.023
Chapter 83 15/03/15 3.024
Chapter 82 15/03/15 3.023
Chapter 81 15/03/15 3.021
Chapter 80 15/03/15 3.024
Chapter 79 15/03/15 3.028
Chapter 78 15/03/15 3.023
Chapter 77 15/03/15 3.024
Chapter 76 15/03/15 3.024
Chapter 75 15/03/15 3.021
Chapter 74 15/03/15 3.026
Chapter 73 15/03/15 3.028
Chapter 72 15/03/15 3.023
Chapter 71.2 15/03/15 3.027
Chapter 71.1 15/03/15 3.027
Chapter 70 15/03/15 3.023
Chapter 69 15/03/15 3.023
Chapter 68 15/03/15 3.023
Chapter 67 15/03/15 3.025
Chapter 66 15/03/15 3.023
Chapter 65 15/03/15 3.025
Chapter 64 15/03/15 3.025
Chapter 63 15/03/15 3.023
Chapter 62 15/03/15 3.028
Chapter 61 15/03/15 3.024
Chapter 60 15/03/15 3.026
Chapter 59 15/03/15 3.023
Chapter 58 15/03/15 3.030
Chapter 57.2 15/03/15 3.028
Chapter 57.1 15/03/15 3.030
Chapter 56 15/03/15 3.023
Chapter 55 15/03/15 3.025
Chapter 54 15/03/15 3.027
Chapter 53 15/03/15 3.024
Chapter 52 15/03/15 3.027
Chapter 51 15/03/15 3.024
Chapter 50 15/03/15 3.026
Chapter 49 15/03/15 3.023
Chapter 48 15/03/15 3.028
Chapter 47 15/03/15 3.025
Chapter 46 15/03/15 3.027
Chapter 45 15/03/15 3.023
Chapter 44 15/03/15 3.031
Chapter 43 15/03/15 3.024
Chapter 42 15/03/15 3.023
Chapter 41 15/03/15 3.024
Chapter 40 15/03/15 3.025
Chapter 39 15/03/15 3.031
Chapter 38 15/03/15 3.029
Chapter 37 15/03/15 3.026
Chapter 36 15/03/15 3.025
Chapter 35 15/03/15 3.027
Chapter 34 15/03/15 3.027
Chapter 33 15/03/15 3.029
Chapter 32 15/03/15 3.025
Chapter 31 15/03/15 3.027
Chapter 30 15/03/15 3.025
Chapter 29 15/03/15 3.024
Chapter 28 15/03/15 3.028
Chapter 27 15/03/15 3.031
Chapter 26 15/03/15 3.025
Chapter 25 15/03/15 3.029
Chapter 24 15/03/15 3.026
Chapter 23 15/03/15 3.031
Chapter 22 15/03/15 3.030
Chapter 21 15/03/15 3.030
Chapter 20 15/03/15 3.027
Chapter 19 15/03/15 3.030
Chapter 18 15/03/15 3.025
Chapter 17 15/03/15 3.027
Chapter 16 15/03/15 3.025
Chapter 15 15/03/15 3.026
Chapter 14 15/03/15 3.024
Chapter 13 15/03/15 3.037
Chapter 12 15/03/15 3.030
Chapter 11 15/03/15 3.028
Chapter 10 15/03/15 3.028
Chapter 9 15/03/15 3.026
Chapter 8 15/03/15 3.024
Chapter 7 15/03/15 3.025
Chapter 6 15/03/15 3.028
Chapter 5 15/03/15 3.024
Chapter 4 15/03/15 3.026
Chapter 3 15/03/15 3.028
Chapter 2 15/03/15 3.029
Chapter 1 15/03/15 3.043
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch