Long Phi Bất Bại Phần 2

Long Phi Bất Bại Phần 2
Nội dung

Tiếp nối phần 1. Xem phần 1 tại đây

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 105 16/06/15 3.667
Chapter 104 10/06/15 3.424
Chapter 103 28/04/15 3.410
Chapter 102 28/04/15 3.340
Chapter 101 26/04/15 3.340
Chapter 100 25/04/15 3.376
Chapter 99 23/04/15 3.423
Chapter 98 22/04/15 3.392
Chapter 97 21/04/15 3.308
Chapter 96 20/04/15 3.287
Chapter 95 19/04/15 3.279
Chapter 94 18/04/15 3.280
Chapter 93 17/04/15 3.264
Chapter 92 16/04/15 3.262
Chapter 91 15/04/15 3.264
Chapter 90 14/04/15 3.295
Chapter 89 13/04/15 3.263
Chapter 88 12/04/15 3.245
Chapter 87 11/04/15 3.256
Chapter 86 10/04/15 3.273
Chapter 85 09/04/15 3.255
Chapter 84 08/04/15 3.261
Chapter 83 07/04/15 3.264
Chapter 82 06/04/15 3.266
Chapter 81 05/04/15 3.248
Chapter 80 04/04/15 3.276
Chapter 79 03/04/15 3.309
Chapter 78 02/04/15 3.261
Chapter 77 01/04/15 3.277
Chapter 76 31/03/15 3.264
Chapter 75 30/03/15 3.272
Chapter 74 29/03/15 3.268
Chapter 73 28/03/15 3.248
Chapter 72 27/03/15 3.251
Chapter 71 26/03/15 3.281
Chapter 70 25/03/15 3.281
Chapter 69 24/03/15 3.276
Chapter 68 23/03/15 3.311
Chapter 67 22/03/15 3.282
Chapter 66 21/03/15 3.269
Chapter 65 20/03/15 3.325
Chapter 64 19/03/15 3.261
Chapter 63 18/03/15 3.281
Chapter 62 17/03/15 3.229
Chapter 61 16/03/15 3.252
Chapter 60 16/03/15 3.243
Chapter 59 16/03/15 3.233
Chapter 58 16/03/15 3.224
Chapter 57 16/03/15 3.216
Chapter 56 16/03/15 3.232
Chapter 55 16/03/15 3.236
Chapter 54 16/03/15 3.250
Chapter 53 16/03/15 3.230
Chapter 52 16/03/15 3.231
Chapter 51 16/03/15 3.240
Chapter 50 16/03/15 3.260
Chapter 49 16/03/15 3.223
Chapter 48 16/03/15 3.229
Chapter 47 16/03/15 3.240
Chapter 46 16/03/15 3.234
Chapter 45 16/03/15 3.254
Chapter 44 16/03/15 3.239
Chapter 43 16/03/15 3.253
Chapter 42 07/04/15 3.251
Chapter 39 07/04/15 3.238
Chapter 38 07/04/15 3.216
Chapter 37 07/04/15 3.222
Chapter 36 07/04/15 3.234
Chapter 35 07/04/15 3.255
Chapter 34 07/04/15 3.245
Chapter 33 07/04/15 3.247
Chapter 32 07/04/15 3.238
Chapter 31 07/04/15 3.243
Chapter 30 07/04/15 3.273
Chapter 29 07/04/15 3.254
Chapter 28 07/04/15 3.273
Chapter 27 07/04/15 3.247
Chapter 26 07/04/15 3.234
Chapter 25 07/04/15 3.236
Chapter 24 07/04/15 3.231
Chapter 23 07/04/15 3.246
Chapter 22 07/04/15 3.237
Chapter 21 07/04/15 3.243
Chapter 20 07/04/15 3.280
Chapter 19 07/04/15 3.260
Chapter 18 07/04/15 3.259
Chapter 17 07/04/15 3.277
Chapter 16 07/04/15 3.261
Chapter 15 07/04/15 3.269
Chapter 14 07/04/15 3.252
Chapter 13 07/04/15 3.274
Chapter 12 07/04/15 3.282
Chapter 11 07/04/15 3.295
Chapter 10 07/04/15 3.310
Chapter 9 07/04/15 3.303
Chapter 8 07/04/15 3.292
Chapter 7 07/04/15 3.291
Chapter 6 07/04/15 3.309
Chapter 5 07/04/15 3.347
Chapter 4 07/04/15 3.356
Chapter 3 07/04/15 3.411
Chapter 2 16/03/15 3.495
Chapter 1 16/03/15 3.691
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch