Long Phi Bất Bại Phần 2

Long Phi Bất Bại Phần 2
Lượt xem: 23.268
Nội dung

Tiếp nối phần 1. Xem phần 1 tại đây Click

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 105 16/06/15 3.445
Chapter 104 10/06/15 3.284
Chapter 103 28/04/15 3.300
Chapter 102 28/04/15 3.243
Chapter 101 26/04/15 3.248
Chapter 100 25/04/15 3.267
Chapter 99 23/04/15 3.326
Chapter 98 22/04/15 3.294
Chapter 97 21/04/15 3.211
Chapter 96 20/04/15 3.194
Chapter 95 19/04/15 3.185
Chapter 94 18/04/15 3.190
Chapter 93 17/04/15 3.176
Chapter 92 16/04/15 3.177
Chapter 91 15/04/15 3.180
Chapter 90 14/04/15 3.205
Chapter 89 13/04/15 3.182
Chapter 88 12/04/15 3.171
Chapter 87 11/04/15 3.168
Chapter 86 10/04/15 3.191
Chapter 85 09/04/15 3.181
Chapter 84 08/04/15 3.183
Chapter 83 07/04/15 3.180
Chapter 82 06/04/15 3.186
Chapter 81 05/04/15 3.174
Chapter 80 04/04/15 3.199
Chapter 79 03/04/15 3.228
Chapter 78 02/04/15 3.188
Chapter 77 01/04/15 3.197
Chapter 76 31/03/15 3.187
Chapter 75 30/03/15 3.194
Chapter 74 29/03/15 3.185
Chapter 73 28/03/15 3.174
Chapter 72 27/03/15 3.181
Chapter 71 26/03/15 3.206
Chapter 70 25/03/15 3.208
Chapter 69 24/03/15 3.195
Chapter 68 23/03/15 3.239
Chapter 67 22/03/15 3.214
Chapter 66 21/03/15 3.200
Chapter 65 20/03/15 3.253
Chapter 64 19/03/15 3.194
Chapter 63 18/03/15 3.210
Chapter 62 17/03/15 3.165
Chapter 61 16/03/15 3.186
Chapter 60 16/03/15 3.176
Chapter 59 16/03/15 3.167
Chapter 58 16/03/15 3.159
Chapter 57 16/03/15 3.148
Chapter 56 16/03/15 3.169
Chapter 55 16/03/15 3.169
Chapter 54 16/03/15 3.189
Chapter 53 16/03/15 3.166
Chapter 52 16/03/15 3.162
Chapter 51 16/03/15 3.165
Chapter 50 16/03/15 3.191
Chapter 49 16/03/15 3.158
Chapter 48 16/03/15 3.158
Chapter 47 16/03/15 3.167
Chapter 46 16/03/15 3.169
Chapter 45 16/03/15 3.186
Chapter 44 16/03/15 3.172
Chapter 43 16/03/15 3.182
Chapter 42 07/04/15 3.170
Chapter 39 07/04/15 3.163
Chapter 38 07/04/15 3.146
Chapter 37 07/04/15 3.153
Chapter 36 07/04/15 3.161
Chapter 35 07/04/15 3.175
Chapter 34 07/04/15 3.159
Chapter 33 07/04/15 3.165
Chapter 32 07/04/15 3.162
Chapter 31 07/04/15 3.161
Chapter 30 07/04/15 3.181
Chapter 29 07/04/15 3.167
Chapter 28 07/04/15 3.190
Chapter 27 07/04/15 3.170
Chapter 26 07/04/15 3.156
Chapter 25 07/04/15 3.160
Chapter 24 07/04/15 3.160
Chapter 23 07/04/15 3.171
Chapter 22 07/04/15 3.163
Chapter 21 07/04/15 3.171
Chapter 20 07/04/15 3.185
Chapter 19 07/04/15 3.171
Chapter 18 07/04/15 3.168
Chapter 17 07/04/15 3.182
Chapter 16 07/04/15 3.173
Chapter 15 07/04/15 3.182
Chapter 14 07/04/15 3.167
Chapter 13 07/04/15 3.185
Chapter 12 07/04/15 3.189
Chapter 11 07/04/15 3.190
Chapter 10 07/04/15 3.212
Chapter 9 07/04/15 3.212
Chapter 8 07/04/15 3.204
Chapter 7 07/04/15 3.202
Chapter 6 07/04/15 3.207
Chapter 5 07/04/15 3.241
Chapter 4 07/04/15 3.239
Chapter 3 07/04/15 3.277
Chapter 2 16/03/15 3.333
Chapter 1 16/03/15 3.448
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch