Long Phi Bất Bại Phần 2

Long Phi Bất Bại Phần 2
Lượt xem: 27.710
Nội dung

Tiếp nối phần 1. Xem phần 1 tại đây

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 105 16/06/15 3.580
Chapter 104 10/06/15 3.368
Chapter 103 28/04/15 3.359
Chapter 102 28/04/15 3.296
Chapter 101 26/04/15 3.294
Chapter 100 25/04/15 3.325
Chapter 99 23/04/15 3.379
Chapter 98 22/04/15 3.346
Chapter 97 21/04/15 3.260
Chapter 96 20/04/15 3.245
Chapter 95 19/04/15 3.234
Chapter 94 18/04/15 3.238
Chapter 93 17/04/15 3.217
Chapter 92 16/04/15 3.221
Chapter 91 15/04/15 3.221
Chapter 90 14/04/15 3.251
Chapter 89 13/04/15 3.222
Chapter 88 12/04/15 3.208
Chapter 87 11/04/15 3.218
Chapter 86 10/04/15 3.235
Chapter 85 09/04/15 3.218
Chapter 84 08/04/15 3.219
Chapter 83 07/04/15 3.219
Chapter 82 06/04/15 3.225
Chapter 81 05/04/15 3.212
Chapter 80 04/04/15 3.238
Chapter 79 03/04/15 3.264
Chapter 78 02/04/15 3.225
Chapter 77 01/04/15 3.235
Chapter 76 31/03/15 3.222
Chapter 75 30/03/15 3.230
Chapter 74 29/03/15 3.225
Chapter 73 28/03/15 3.210
Chapter 72 27/03/15 3.215
Chapter 71 26/03/15 3.244
Chapter 70 25/03/15 3.243
Chapter 69 24/03/15 3.233
Chapter 68 23/03/15 3.273
Chapter 67 22/03/15 3.247
Chapter 66 21/03/15 3.234
Chapter 65 20/03/15 3.288
Chapter 64 19/03/15 3.225
Chapter 63 18/03/15 3.245
Chapter 62 17/03/15 3.195
Chapter 61 16/03/15 3.219
Chapter 60 16/03/15 3.207
Chapter 59 16/03/15 3.196
Chapter 58 16/03/15 3.190
Chapter 57 16/03/15 3.183
Chapter 56 16/03/15 3.199
Chapter 55 16/03/15 3.199
Chapter 54 16/03/15 3.217
Chapter 53 16/03/15 3.195
Chapter 52 16/03/15 3.196
Chapter 51 16/03/15 3.200
Chapter 50 16/03/15 3.220
Chapter 49 16/03/15 3.189
Chapter 48 16/03/15 3.191
Chapter 47 16/03/15 3.203
Chapter 46 16/03/15 3.201
Chapter 45 16/03/15 3.217
Chapter 44 16/03/15 3.208
Chapter 43 16/03/15 3.218
Chapter 42 07/04/15 3.208
Chapter 39 07/04/15 3.197
Chapter 38 07/04/15 3.181
Chapter 37 07/04/15 3.186
Chapter 36 07/04/15 3.194
Chapter 35 07/04/15 3.211
Chapter 34 07/04/15 3.203
Chapter 33 07/04/15 3.206
Chapter 32 07/04/15 3.198
Chapter 31 07/04/15 3.201
Chapter 30 07/04/15 3.223
Chapter 29 07/04/15 3.205
Chapter 28 07/04/15 3.230
Chapter 27 07/04/15 3.208
Chapter 26 07/04/15 3.196
Chapter 25 07/04/15 3.199
Chapter 24 07/04/15 3.195
Chapter 23 07/04/15 3.208
Chapter 22 07/04/15 3.199
Chapter 21 07/04/15 3.205
Chapter 20 07/04/15 3.225
Chapter 19 07/04/15 3.219
Chapter 18 07/04/15 3.215
Chapter 17 07/04/15 3.234
Chapter 16 07/04/15 3.221
Chapter 15 07/04/15 3.228
Chapter 14 07/04/15 3.210
Chapter 13 07/04/15 3.231
Chapter 12 07/04/15 3.241
Chapter 11 07/04/15 3.244
Chapter 10 07/04/15 3.266
Chapter 9 07/04/15 3.262
Chapter 8 07/04/15 3.252
Chapter 7 07/04/15 3.247
Chapter 6 07/04/15 3.259
Chapter 5 07/04/15 3.292
Chapter 4 07/04/15 3.298
Chapter 3 07/04/15 3.350
Chapter 2 16/03/15 3.421
Chapter 1 16/03/15 3.583
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch