Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Long Phù chi Vương Đạo Thiên Hạ

Long Phù chi Vương Đạo Thiên Hạ
Long Phù chi Vương Đạo Thiên Hạ Xếp hạng: 3.7/5 - 7196 Lượt đánh giá.

Nội dung

Trời đất mênh mông, tương lai biến ảo, ai là Chân Long, ai là Mãng Xà? Hay mọi chúng sinh đều thành được Chân Long? Triều đình, bang phái giang hồ, Thế ngoại tiên đạo, thiên niên thế gia, ma thần vu tộc, thượng cổ vu đạo, tranh đấu không thôi

Danh sách chương

Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang Trần Dần Thành viên 2 ngày trước Chapter 132 Báo vi phạm
Gần 1 năm mẹ r mà ko raemo
  • Author
    Pongpong Ẩn danh 14 giờ trước Báo vi phạm
    Người ta ra hơn 200 chap rồi do web này nó chưacopy lại thôi .
Author Trả lời
hãm loz tv Ẩn danh 7 ngày trước Báo vi phạm
drop rui ad quen lun truyen
Author Trả lời
jukio Ẩn danh 8 ngày trước Chapter 85 Báo vi phạm
truyện hay quá sa
Author Trả lời
jikolibnbbnbmn,mnggggggggggggggggggg Ẩn danh 14 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
mmmmmmmmmmemommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmemommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Author Trả lời
jikolibnbbnbmn,mnggggggggggggggggggg Ẩn danh 14 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnemo
Author Trả lời
jikolibnbbnbmn,mnggggggggggggggggggg Ẩn danh 14 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
,mn,mn,mn,mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Author Trả lời
jikolibnbbnbmn,mn Ẩn danh 14 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
,bn,m,mn,
Author Trả lời
jikolibnbbnb Ẩn danh 14 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
nbnnbnbn
Author Trả lời
jikolibnb Ẩn danh 14 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
dfzhfdzbn
Author Trả lời
jikoli Ẩn danh 14 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
sfavd
Author Trả lời
jikoli Ẩn danh 14 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
emoemoemo
Author Trả lời
jikoli Ẩn danh 14 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
jikoli Ẩn danh 14 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
jikoli Ẩn danh 14 ngày trước Chapter 36 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
jikoli Ẩn danh 14 ngày trước Chapter 35 Báo vi phạm
emo